Zachęcamy do skorzystania z testowego dostępu do narzędzia Publication Finder firmy EBSCO wraz z narzędziem linkującym Full Text Finder, które umożliwia szybkie zlokalizowanie tytułów czasopism i książek w elektronicznych zasobach Biblioteki.
Z usługi korzystać można z komputerów w sieci Uczelnianej oraz za pomocą indywidualnych kont dostępu do baz EBSCO w terminie do 31.12.2018.

Film instruktażowy >>>                                  Wejście do narzędzia >>>

Przed rozpoczęciem korzystania z usług Biblioteki, studenci pierwszego roku studiów powinni zapoznać się ze szkoleniem bibliotecznym.

Czytaj więcej...

Informujemy, że w bazie Journal Citation Reports opublikowane zostały wskaźniki Impact Factor za rok 2017.

Biblioteka AWF Kraków uzyskała dostęp do czasopisma The American Journal of Occupational Therapy

Dostęp do zawartości możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci Uczelnianej.

Informujemy, że Biblioteka AWF Kraków uzyskała dostęp do czasopisma Adapted Physical Activity Quarterly

Dostęp do zawartości możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci Uczelnianej.