Informujemy, że w dniu 22 lipca 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał komunikat w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Nowy, rozszerzony wykaz obejmuje 815 wydawnictw: 779 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).

EBSCO Information Services (EBSCO) udostępniło nową kolekcję książek elektronicznych w otwartym dostępie (OA) EBSCO eBooks™ Open Access Monograph, która została stworzona przy współpracy z wydawnictwami uniwersyteckimi i naukowymi, takimi jak University of Michigan Press, Taylor & Francis oraz Temple University Press.

Czytaj więcej...

Informujemy, że firma Clarivate opublikowała wskaźniki Impact Factor za rok 2020. Aktualne wskaźniki wpływu można sprawdzić w bazie Journal Citation Reports.

Baza tworzona w ramach projektu POWR.03.05.00-00-ZR66/18 „Kompleksowy Program Rozwoju AWF Kraków szansą na zwiększenie potencjału uczelni w regionie” służyć ma przede wszystkim studentom, a jej podstawowym celem ma być ułatwienie dotarcia do literatury niezbędnej podczas realizacji procesu dydaktycznego prowadzonego na uczelniach kształcących w obszarze nauk o życiu. Wejście do bazy >>>

Czytaj więcej...

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), postanowił zmodyfikować i sprostować wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszony komunikatem z dnia 9 lutego 2021 r. Wprowadzone zmiany dotyczą:

  1. zwiększenia liczby punktów przypisanych 96 czasopismom naukowym, w tym podniesienia do 40 pkt punktacji 79 polskim czasopismom z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych ujętym w bazie Web of Science lub Scopus
  2. ujęcia w wykazie 5 nowych czasopism naukowych
  3. korekty tytułów 8 czasopism naukowych.

Szczegółowe informacje na stronie MEiN >>>

Przypominany, że pracownicy oraz studenci AWF Kraków mogą uzyskać zdalny dostęp do wszystkich licencjonowanych źródeł elektronicznych jakimi dysponuje Biblioteka m.in. multiwyszukiwarki EBSCO Discovery Service, zasobów elektronicznych udostępnianych na platformach EBSCO, ScienceDirect, Springer Link, Wiley Online Library, IBUK-Libra oraz NASBI, a także z licencjonowanych baz danych takich jak SCOPUS, Web of Science i Journal Citation ReportsInstrukcja uzyskania zdalnego dostępu do zasobów licencjonowanych >>>

Czytaj więcej...