Autor: mgr Magdalena Markowska
Tytuł: 
Wpływ wybranych fizjoterapeutycznych technik przeciwbólowych na jakość życia i natężenie bólu u pacjentów w terminalnym okresie choroby nowotworowej
Promotor:
dr hab. prof. nadzw. Aneta Bac, Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF Kraków
Promotor pomocniczy: 
dr Szymon Pasiut, Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF Kraków
Data obrony:
21.11.2019 (godz. 11.00)

Autor: mgr Danuta Bąk
Tytuł: Wpływ treningu stabilizacji centralnej na kontrolę motoryczną oraz na jakość życia chorych z dyskopatią kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Joanna Golec, Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF Kraków
Promotor pomocniczy: dr Dorota Czechowska, Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF Kraków
Data obrony: 21.11.2019 (godz. 13.30)