W Informatorium dostępna jest do wglądu publicznego praca doktorska:

Autor: mgr Mateusz Kaczor

Tytuł: Wpływ kreatywnego modelu szkolenia na efektywność uczenia się gry w piłkę nożną chłopców w wieku 9-10 lat.

Promotor: dr hab. Henryk Duda, prof. AWF (Instytut Sportu)

Data obrony: 18 września 2019 roku o godz. 11.00