Autor: mgr Marta Bibro
Tytuł: Wpływ zajęć wspinaczkowych na sprawność fizyczną osób niepełnosprawnych intelektualnie
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Żarów, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF Kraków
Promotor pomocniczy: dr Robert Rokowski, Wydział Turystyki i Rekreacji AWF Kraków
Data obrony: 22.05.2019 (godz. 11.30)