Autor: mgr Krzysztof Augustyn
Tytuł: Struktura obciążeń treningowych a kierunek zmian wskaźników określających stan wytrenowania w rocznym cyklu szkolenia zawodników chodu sportowego
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Mariusz Ozimek, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie
Data obrony: 21.02.2018 (godz. 11.00)

Autor: mgr Agnieszka Stopa
Tytuł: Wpływ treningu Nordic walking oraz treningu ogólnousprawniającego na chód i równowagę u osób z zespołem Downa
Promotor: prof. dr hab. Anna Marchewka, Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie
Promotor pomocniczy: dr Paulina Aleksander-Szymanowicz, Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie
Data obrony: 21.02.2018 (godz. 13.00)

Autor: mgr Katarzyna Bieniek
Tytuł: Ocena związku między postawą ciała a stabilnością posturalną u dzieci w wieku 10-12 lat
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Jacek Wilczyński, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Promotor pomocniczy: dr hab. Agnieszka Suder, Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie 
Data obrony: 22.02.2018 (godz. 11.00)

Autor: mgr Marzena Sobota
Tytuł: Porównanie skuteczności terapii obrzęku limfatycznego w dwóch różnych ośrodkach limfologicznych u kobiet po leczeniu raka piersi połączonego z limfadektomią pachową
Promotor: prof. dr hab. Leszek Kołodziejski, Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie 
Data obrony: 27.02.2018 (godz. 10.00)

Autor: mgr Grzegorz Puzio
Tytuł: Uwarunkowania ryzyka upadku słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku na tle programu usprawniania
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Marek Żak, Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie
Promotor pomocniczy: dr Tomasz Włoch, Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie
Data obrony: 28.02.2018 (godz. 11.00)