Testowy dostęp do baz wideo Alexander Street

Zachęcamy do skorzystania z dostępu testowego do baz wideo Alexander Street (ProQuest): Rehabilitation Therapy in Video oraz Sports Medicine and Exercise Science in Video.

Z baz korzystać można z komputerów znajdujących się w sieci uczelnianej w terminie do 28 maja 2017 r.