Rozprawa doktorska dostępna w Informatorium

Autor: mgr Dominika Zapotoczna
Tytuł: Wpływ stosowania techniki wyobrażeniowej na efektywność wykonania zadania sportowego na sztucznej ścianie wspinaczkowej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Jan Blecharz (Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF Kraków)
Data obrony: 22.02.2017, godz. 10.30