Rozprawa doktorska dostępna w Informatorium

Autor: mgr Andrzej Grzelak
Tytuł: Analiza porównawcza wielkości treningowych i całodziennych wydatków energetycznych sportowców wyczynowych w zależności od uprawianej dyscypliny i zastosowanej metody pomiarowej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Barbara Frączek (Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF Kraków)
Data obrony: 16.02.2017, godz. 12.00