Rozprawa doktorska dostępna w Informatorium

Autor: mgr Aneta Cichosz
Tytuł: Wybrane psychologiczne determinanty wypalenia w sporcie u młodzieży w wieku 14-18 lat
Promotor: dr hab. Małgorzata Siekańska (Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF Kraków)
Data obrony: 15.02.2017, godz. 11.00