Full Text Finder (EBSCO) - dostęp testowy

Biblioteka AWF w Krakowie uzyskała od firmy EBSCO testowy dostęp do narzędzia Full Text Finder służącego do lokalizowania publikacji elektronicznych w kolekcji Biblioteki AWF w Krakowie, niezależnie od wydawcy czy dostawcy treści.

 

Dzięki narzędziu Full Text Finder otrzymujemy szybki, bezpośredni dostęp do wszystkich publikacji elektronicznych dostępnych w Bibliotece AWF w Krakowie. Narzędzie umożliwia wyszukiwanie na poziomie tytułów publikacji, dzięki czemu za pomocą jednego wspólnego okna wyszukiwawczego możemy sprawdzić, czy dane czasopismo lub publikacja jest dostępna w Bibliotece AWF w Krakowie bez konieczności przechodzenia na różne platformy czy serwisy. Po wpisaniu tytułu otrzymujemy informację o dostępności poszczególnych roczników i numerów wraz z odnośnikami do pełnych tekstów.

 

Funkcje Full Text Finder obejmują m.in.:

  • pełne zintegrowanie wyszukiwania na jednej platformie EBSCOhost tytułów czasopism, wydawnictw seryjnych i książek z bazami dostępnymi na platformie EBSCOhost,
  • funkcja autouzupełniania opartą na najbardziej zaawansowanej technologii i zapewniającą intuicyjne podpowiadanie rezultatów oczekiwanych przez użytkownika. Umożliwia to znacznie szybsze i skuteczniejsze znalezienie poszukiwanych tytułów,
  • funkcję szybkiego znalezienia tytułów, wewnątrz których użytkownik może przeszukiwać  pełny tekst bez przechodzenia na zewnętrzny serwer lub platformę,
  • przeglądanie tytułów według dyscyplin naukowych umożliwia przeglądanie publikacji według poszczególnych dziedzin i zapewnia użytkownikom szybkie znalezienie tytułów z określonej dyscypliny naukowej,
  • linkowanie do pełnego tekstu oparte na najnowszej technologii linkowania, która zapewnia płynną integrację linków typu OpenURL i SmartLinks i wyświetla w liście rezultatów bezpośrednie linki do pełnego tekstu bez konieczności przechodzenia przez pośredni ekran wyświetlający listę linków w tradycyjnych narzędziach linkujących,
  • opcje zawężania i rozszerzania rezultatów według różnych kryteriów, które zapewniają użytkownikom znalezienie najbardziej istotnych wyników.

 

Testowy dostęp do Full Text Finder możliwy jest z komputerów w sieci AWF w Krakowie w terminie do 27 lutego 2017 r.

 

Wejście do Full Text Finder

 

oprac. Tomasz Rusin (na podstawie materiałów otrzymanych od firmy EBSCO).