Impact Factor za rok 2015

Informujemy, że w bazie Journal Citation Reports opublikowane zostały wskaźniki Impact Factor za rok 2015.