Wynik wyszukiwania
Zapytanie: NAUKA
Liczba odnalezionych rekordów: 53Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku
1/53
Autorzy: Aleksander Panasiuk, Bartosz Szczechowicz.
Tytuł: Report from the XII International Scientific Conference "Tourism in Social Sciences. Management in the Hotel Industry in the Context of the COVID-19 Pandemic", Bukowina Tatrzańska, 17-18 October, 2022 / Aleksander Panasiuk, Bartosz Szczechowicz
¬ródło: Folia Turistica. - T. 60 (2023), s. 221-225
Uwagi: 1 fot.
Uwagi: Odczyt dok.: 17.10.2023
Uwagi: Dostępny również w formie elektronicznej: https://foliaturistica.pl/api/files/download/2177868.pdf
Impreza: International Scientific Conference "Tourism in Social Sciences. Management in the Hotel Industry in the Context of the COVID-19 Pandemic" (12 ; 2022 ; Bukowina Tatrzańska)
Język: ENG
Słowa kluczowe: TURYSTYKA ; KONFERENCJA ; NAUKA ; HOTELARSTWO ; ZARZˇDZANIE ; EPIDEMIA
URL: https://foliaturistica.pl/api/files/download/2177868.pdf

2/53
Autorzy: Dariusz Skalski, Damian Kowalski, Bogdan Kindzer, Alexander Skaliy, Arkadiusz Stanula, Andrzej Ostrowski.
Tytuł: Moralno¶ć w kulturze fizycznej = Morality in physical culture / Dariusz Skalski, Damian Kowalski, Bogdan Kindzer, Alexander Skaliy, Arkadiusz Stanula, Andrzej Ostrowski
¬ródło: Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku = State, prospects and development of rescue, physical culture and sports in the XXI century / red. Aleksander Skaliy, Andrzej Ostrowski, Tetiana Skaliy. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSG, 2022. - S. 189-198
Uwagi: Bibliogr. s. 197-198
Uwagi: Streszcz. ang., pol.
ISBN: 978-83-65507-69-3
Język: POL
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA ; MORALNO¦Ć ; WYCHOWANIE FIZYCZNE ; NAUKA

3/53
Autorzy: Filip Kobiela.
Tytuł: Betryzacja i etykosfera - dwie literackie konkretyzacje lemowskiej idei technologii etyki  = Betrization and ethicsphere - two literary concretizations of Lem's idea of technology of ethics / Filip Kobiela
¬ródło: Filozofia i Nauka : studia filozoficzne i interdyscyplinarne. - T. 10 (2022), s. 67-84
Uwagi: Odczyt dok.: 13.10.2023
Uwagi: Bibliogr. s. 82-83
Uwagi: Dostępny również w formie elektronicznej: https://filozofiainauka.studiafilozoficzne.edu.pl/wp-content/uploads/2022/10/7-Kobiela_67.pdf
Uwagi: Dostępny również w formie elektronicznej (ang.): https://filozofiainauka.studiafilozoficzne.edu.pl/wp-content/uploads/2023/04/Kobiela-appendix.pdf
Uwagi: Streszcz. ang., pol.
Język: POL, ENG
Słowa kluczowe: FILOZOFIA ; ETYKA ; AKSJOLOGIA ; LEM, STANISŁAW ; TECHNOLOGIA ; NAUKA ; LITERATURA ; SPOŁECZEŃSTWO ; WARTO¦Ć
URL: http://filozofiainauka.ifispan.waw.pl/wp-content/uploads/2022/10/7-Kobiela_67.pdf

4/53
Autorzy: Filip Kobiela.
Tytuł: Przekładaniec : Stanisław Lem wobec dylematów transplantacji / Filip Kobiela
¬ródło: Filozofuj : magazyn popularyzuj±cy filozofię. - 2021, nr 5, s. 54-55
Uwagi: 1 fot.
Język: POL
Słowa kluczowe: LEM, STANISŁAW ; FILOZOFIA ; TRANSPLANTACJA ; TOŻSAMO¦Ć (FILOZOFIA) ; NAUKA ; LITERATURA ; FILM

5/53
Autorzy: Joanna Basiaga-Pasternak, Jan Blecharz.
Tytuł: Twenty years of Studies in Sport Humanities - a look at the journal's archival issues [Dokument elektroniczny] / Joanna Basiaga-Pasternak, Jan Blecharz
¬ródło: Studies in Sport Humanities. - 2020, nr 28, s. 7-12
Uwagi: 11 fot.
Uwagi: Odczyt. dok.: 28.05.2021
Uwagi: Bibliogr. s. 11-12
Uwagi: Dostępny w formie elektronicznej: https://sporthumanities.pl/resources/html/article/details?id=215911
Uwagi: Streszcz. ang.
Język: ENG
Słowa kluczowe: SPORT ; HUMANISTYKA ; CZASOPISMO ; HISTORIA ; NAUKA ; "Studia Humanistyczne" ; "Studies in Sport Humanities"
URL: https://sporthumanities.pl/resources/html/article/details?id=215911

6/53
Autorzy: Wiesław Alejziak.
Tytuł: A scientific explanation and understanding of epistemological issues in tourism research (a study based on the theories of Kurt Lewin and John Tribe) = Wyja¶nianie naukowe i rozumienie a epistemologiczne problemy badań nad turystyk± (rozważania na kanwie teorii Kurta Lewina i Johna Tribe'a) / Wiesław Alejziak
¬ródło: Turyzm. - T. 29, z. 2 (2019), s. 1-18
Uwagi: 2 ryc., 3 tab.
Uwagi: Odczyt dok.: 26.11.2021
Uwagi: Tekst w j. pol.: Turyzm 2019, vol. 29, no. 2, s. 1-19
Uwagi: Bibliogr. s. 16-18
Uwagi: Dostępny również w formie elektronicznej: https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/5966/5930
Uwagi: Streszcz. ang.
Język: ENG, POL
Słowa kluczowe: TURYSTYKA ; NAUKA ; BADANIA NAUKOWE ; TEORIA TURYSTYKI ; EPISTEMOLOGIA ; TYPOLOGIA
URL: https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/5966/5930

7/53
Autorzy: Robert Rokowski, Tomasz Ręgwelski.
Tytuł: Naukowe podstawy treningu we wspinaczce sportowej / Robert Rokowski, Tomasz Ręgwelski
Adres wydawniczy: Kraków : University of Physical Education, 2019
Opis fizyczny: 196 s. : il. ; 24 cm
Seria/cykl: (Monografie - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 2082-7202 ; nr 40)
ISBN: 978-83-62891-58-0
Język: POL
Słowa kluczowe: WSPINACZKA ; WSPINACZKA SPORTOWA ; TRENING ; NAUKA

8/53
Autorzy: Sabina Owsianowska.
Tytuł: "The Language of Tourism Man". Wspomnienie o Profesorze Grahamie Dannie (1941-2018) = "The Language of Tourism Man". Memories of Professor Graham Dann (1941-2018) / Sabina Owsianowska
¬ródło: Folia Turistica. - 2019, nr 50 (2), s. 373-379
Uwagi: Odczyt dok.: 12.11.2020
Uwagi: Tekst w języku angielskim w: Folia Turistica 2019, nr 50 (1), s. 371-377
Uwagi: Bibliogr. s. 378-379
Uwagi: Dostępny również w formie elektronicznej: http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_50_2_2019.pdf
Uwagi: Streszcz. ang., pol.
Język: POL, ENG
Słowa kluczowe: TURYSTYKA ; BADANIA ; NAUKA ; PROFESOR ; BIOGRAFIA ; WSPOMNIENIE
URL: http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/430/FT_50_2_2019.pdf

9/53
Autorzy: Edward Mleczko.
Tytuł: Między mitem a rzeczywisto¶ci±. Podróż w makro- i mikrokosmos : wykład inauguracyjny prof. zw. dr. hab. Edwarda Mleczki / [Edward Mleczko]
¬ródło: Kronika Wszechnicy ¦więtokrzyskiej 2017/2018 / wybór i oprac. Mieczysław Adamczyk ; Wszechnica ¦więtokrzyska w Kielcach, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne w Warszawie. - Kielce : Wszechnica ¦więtokrzyska, 2018. - S. 48-72 : 14 fot., 10 ryc.
Seria/cykl: (Prace Wszechnicy ¦więtokrzyskiej, ISSN 1234-7604 ; nr 168)
ISBN: 978-83-62718-17-7
Język: POL
Słowa kluczowe: WIEDZA TEORETYCZNA ; WIEDZA ; NAUKA ; MIKROBIOLOGIA ; ¦WIAT ; Mit ; Rzeczywisto¶ć

10/53
Autorzy: Joanna Ziarkowska, Dominik Ziarkowski.
Tytuł: Ars longa, vita brevis… Co historyk sztuki ma do zakomunikowania badaczowi turystyki [Dokument elektroniczny] / Joanna Ziarkowska, Dominik Ziarkowski
¬ródło: Turystyka Kulturowa. - 2018, nr 5, s. 123--141
Uwagi: 5 ryc.
Uwagi: Odczyt dok.: 28.11.2018
Uwagi: Bibliogr. s. 137-140
Uwagi: Dostępny w formie elektronicznej: http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/992/836
Uwagi: Streszcz. ang., pol.
Język: POL
Słowa kluczowe: TURYSTYKA ; KORELACJA ; HISTORIA SZTUKI ; NAUKA ; KULTURA ; TURYSTYKA KULTUROWA ; TURYSTYKA KWALIFIKOWANA ; ATRAKCYJNO¦Ć TURYSTYKI
URL: http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/992/836

11/53
Autorzy: Wiesław Alejziak.
Tytuł: Metodologia nauk prawnych a metodologia badań nad turystyk± - w poszukiwaniu podobieństw oraz różnic w paradygmatach i podej¶ciach badawczych / Wiesław Alejziak
¬ródło: Prawne aspekty podróży i turystyki - historia i współczesno¶ć : prace po¶więcone pamięci profesora Janusza Sondla / pod redakcj± Piotra Cybuli. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. - S. 45-89 : 2 ryc., 2 tab.
Uwagi: Bibliogr. przy pracy
Uwagi: Streszcz. ang.
ISBN: 978-83-233-4406-3
Język: POL
Słowa kluczowe: NAUKA ; BADANIA ; METODOLOGIA ; TURYSTYKA ; PRAWO

12/53
Autorzy: Edward Mleczko.
Tytuł: Między mitem a rzeczywisto¶ci±. Podróż w makro i mikrokosmos : Wszechnica ¦więtokrzyska. Rok akademicki 2017/2018 : wykład inauguracyjny / Edward Mleczko
¬ródło: 25 lat Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego / pod red. Stanisława Durleja i Janusza Gmitruka. - Kielce-Warszawa : Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. Oddział w Kielcach, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2017. - S. 35-55 : 12 fot., 10 ryc.
ISBN: 978-83-7901-140-7
Język: POL
Słowa kluczowe: WIEDZA TEORETYCZNA ; WIEDZA ; NAUKA ; MIKROBIOLOGIA ; ¦WIAT ; Mit ; Rzeczywisto¶ć

13/53
Autorzy: Wiesław Alejziak.
Tytuł: "Annals of Tourism Research" jako Ľródło wiedzy o osi±gnięciach badawczych antropologii w dziedzinie turystyki / Wiesław Alejziak
¬ródło: Folia Turistica. - 2016, nr 39, s. 9--44
Uwagi: 13 ryc., 5 tab.
Uwagi: Odczyt dok.: 11.01.2017
Uwagi: Bibliogr. s. 40-43
Uwagi: Dostępny również w formie elektronicznej: http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_39_2016.pdf
Uwagi: Streszcz. ang., pol.
Język: POL
Słowa kluczowe: TURYSTYKA ; ANTROPOLOGIA ; CZASOPISMO ; ANTROPOLOGIA TURYSTYKI ; WIEDZA ; NAUKA ; ANNALS OF TOURISM RESEARCH (CZASOPISMO)

14/53
Autorzy: Wiesław Alejziak, Stanisław Liszewski.
Tytuł: Rola czasopism naukowych w transferze wiedzy w turystyce / Wiesław Alejziak, Stanisław Liszewski
¬ródło: Folia Turistica. - 2016, nr 41, s. 81--135
Uwagi: 3 ryc., 7 tab.
Uwagi: Odczyt dok.: 17.01.2017
Uwagi: Bibliogr. s. 125-132
Uwagi: Dostępny również w formie elektronicznej: http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_41_2016.pdf
Uwagi: Streszcz. ang., pol.
Język: POL
Słowa kluczowe: TURYSTYKA ; NAUKA ; WIEDZA ; CZASOPISMO ; ROZWÓJ ; RYNEK TURYSTYCZNY
URL: http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_41_2016.pdf

15/53
Autorzy: Waldemar Makuła.
Tytuł: Pionierskie aspekty nauki o motoryczno¶ci na podstawie analizy teorii sprawno¶ci ruchowej Władysława Osmolskiego z roku 1935 = Pioneering aspects of Władysław Osmolski's theory of movement fitness dated on 1935 / Makuła Waldemar
¬ródło: Motoryczno¶ć sportowa - założenia teoretyczne i implikacje praktyczne / pod redakcj± Edwarda Mleczki, Michała Spiesznego, Tomasza Klocka ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha. - Kraków : University of Physical Education, 2016. - S. 165-173 : 3 ryc.
Uwagi: Bibliogr. s. 172-173
Uwagi: Streszcz. ang.
Seria/cykl: (Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 2082-7202 ; nr 31)
ISBN: 978-83-62891-48-1
Język: POL
Słowa kluczowe: MOTORYCZNO¦Ć ; NAUKA ; HISTORIA ; SPRAWNO¦Ć FIZYCZNA ; SPRAWNO¦Ć RUCHOWA ; OSMOLSKI, WŁADYSŁAW

16/53
Autorzy: Filip Kobiela.
Tytuł: Salva phaenomenis. Phenomenological dimension of subjectivity in the frame of the reductionist paradigm of the cognitive sciences / Filip Kobiela
¬ródło: Studia Humana. - Vol. 4, nr 2 (2015), s. 3--12
Uwagi: Odczyt dok.: 27.10.2015
Uwagi: Bibliogr. s. 10-11
Uwagi: Dostępny również w formie elektronicznej: http://studiahumana.com/pliki/wydania/10443-Volume4_Issue2-01_paper.pdf
Uwagi: Streszcz. ang.
Język: ENG
Słowa kluczowe: FILOZOFIA ; FENOMENOLOGIA ; METODOLOGIA ; POZNANIE ; NAUKA ; PODMIOTOWO¦Ć
URL: http://studiahumana.com/pliki/wydania/10443-Volume4_Issue2-01_paper.pdf

17/53
Autorzy: Filip Kobiela.
Tytuł: Jak to jest być filozofem? : objawy - przyczyny - terapia - rokowania / Filip Kobiela
¬ródło: Studia Philosophica Wratislaviensia. - Vol. 10, fasc. 3 (2015), s. 9--34
Uwagi: Bibliogr. przy pracy
Uwagi: Streszcz. ang.
Język: POL
Słowa kluczowe: FILOZOFIA ; ROZUMIENIE ; NAUKA ; Filozof

18/53
Autorzy: Leszek Fryderyk Korzeniowski.
Tytuł: Bezpieczeństwo informacyjne w naukach o bezpieczeństwie / Leszek Fryderyk Korzeniowski
¬ródło: Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych : materiały X Kongresu / red. nauk. Jowita Sobczak, Małgorzata Gajos-Grzetić ; Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach. - Katowice : Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych ; Sosnowiec : Uniwersytet ¦l±ski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, 2014. - S. 37-42
Uwagi: Bibliogr. s. 42
ISBN: 978-83-933705-4-2
Impreza: Kongres "Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych" (10 ; 2014 ; Katowice)
Język: POL
Słowa kluczowe: BEZPIECZEŃSTWO ; INFORMACJA ; NAUKA ; Sekuritologia

19/53
Autorzy: Leszek Fryderyk Korzeniowski.
Tytuł: Terminologia w naukach o bezpieczeństwie / Leszek Fryderyk Korzeniowski
¬ródło: Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa = Elements of theory and practise transdisciplinary studies of security problems. T. 2, Bezpieczeństwo i kultura bezpieczeństwa w teorii, w badaniach naukowych i w praktyce = Security and security culture in theory, research and practise / red. nauk. Agnieszka Filipek ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczy w Siedlcach, Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014. - S. 55-76
Uwagi: Bibliogr. s. 74-76
Uwagi: Streszcz. ang., pol.
Seria/cykl: (Monografie, ISSN 2083-4179 ; nr 151)
Język: POL
Słowa kluczowe: BEZPIECZEŃSTWO ; NAUKA ; TERMINOLOGIA

20/53
Autorzy: Leszek Fryderyk Korzeniowski.
Tytuł: Teoretiko-metodologicni zasadi sek'uritologii / Lesek Frederik Kozenevs'ki
¬ródło: Bezpeka zittedial'nosti i ohorona zdorov'a ditej i molodi XXI storicca: sucasnij stan, problemi ta perspektivi : zbirnik naukovih prac' / Ministerstvo osviti i nauki Ukraini DVNZ "Pereaslav-Hmel'nic'kij derzavnij pedagogicnij universitet imeni Grigoria Skovorodi". - Pereaslav-Hmel'nic'kij : Pereaslav-Hmel'nic'kij derzavnij pedagogicnij universitet imeni Grigoria Skovorodi, 2014. - S. 90-108
Uwagi: Bibliogr. s. 105-108
ISBN: 978-617-7009-01-5
Język: UKR
Słowa kluczowe: BEZPIECZEŃSTWO ; NAUKA ; TEORIA ; METODOLOGIA ; Sekuritologia

21/53
Autorzy: Leszek Korzeniowski.
Tytuł: Klasyfikacja nauk i metody badawcze / Leszek Korzeniowski
¬ródło: Poradnik metodyczny pisania prac i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk kultury fizycznej = Methodological handbook of writing papers and conducting research in physical education studies / red. nauk. Tadeusz Kasperczyk. - Kraków : Wydawnictwo Jet, 2013. - S. 24-31
Uwagi: Bibliogr. s. 30-31
ISBN: 978-83-925935-1-5
Język: POL
Słowa kluczowe: NAUKA ; KLASYFIKACJA ; METODY BADAŃ

22/53
Autorzy: Leszek F. Korzeniowski.
Tytuł: Nauki o bezpieczeństwie - wprowadzenie do problematyki / Leszek F. Korzeniowski
¬ródło: Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach : turystyka, rekreacja, sport / pod red. Piotra Cybuli. - Kraków : Centralny O¶rodek Turystyki Górskiej PTTK, 2013. - S. 15-30
Uwagi: Streszczenie rozdziału w jęz. ang. dostępne na stronie: http://www.cotg.pttk.pl
Seria/cykl: (Biblioteka Górska Centralnego O¶rodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie ; t. 22)
ISBN: 978-83-62473-31-1
Język: POL
Słowa kluczowe: BEZPIECZEŃSTWO ; NAUKA ; TERMINOLOGIA ; Sekuritologia

23/53
Autorzy: Leszek F. Korzeniowski.
Tytuł: Nauki o bezpieczeństwie w Europie / Leszek F. Korzeniowski
¬ródło: Education for security - selected issues / ed. Adam Kwiatkowski, Andrzej Urbanek. - Słupsk : [Akademia Pomorska w Słupsku], 2013. - S. 31-66
Uwagi: Bibliogr. s. 55-66
Uwagi: Streszcz. ang., pol.
ISBN: 978-83-63680-10-7
Język: POL
Słowa kluczowe: BEZPIECZEŃSTWO ; NAUKA ; METODOLOGIA ; EUROPA

24/53
Autorzy: Leszek Fryderyk Korzeniowski.
Tytuł: Sek'uritologia kak nauka. Etimologia, istocniki, literatura / Leszek F. Korzeniowski
¬ródło: Aktual'ni problemi zdorov'azberezenna v molodiznomu seredovici XXI stolitta : materiali miznarodnoi naukovo-prakticnoi konferencii, 15-16 listopada 2013 roku, m. Kiiv / [upor. L. G. Gorana, N. O. Terent'sva] ; Ministerstvo osviti i nauki Ukraini, Nacional'na akademia pedagogicnih nauk Ukraini, Kiivs'ka mis'ka derzavna administracia, Kiivs'kij universitet imeni Borisa Grincenka, Derzavnij vicij navcal'nij zaklad "Universitet menedzmentu osviti", Miznarodna akademia kul'tury bezpeki, ekologii ta zdorov'a. - Cerkasi : Vidavec' Cabanenko U.V., 2013. - S. 15-30
ISBN: 978-966-493-700-6
Impreza: Miznarodnoi naukovo-prakticna konferencia "Aktual'ni problemi zdorov'azberezenna v molodiznomu seredovici XXI stolitta" (2013 ; Kiiv)
Język: UKR
Słowa kluczowe: BEZPIECZEŃSTWO ; NAUKA ; ETYMOLOGIA ; LITERATURA ; TERMINOLOGIA

25/53
Autorzy: Zdzisław Jan Ryn.
Tytuł: Ignacio Domeyko: precursor de la astronomia en Chile / Zdzisław Jan Ryn
¬ródło: Revista Chilena de Historia y Geografia. - 2013, t. 173, s. 159--172
Uwagi: 1 ryc.
Uwagi: Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Uwagi: Streszcz. hiszp.
Język: SPA
Słowa kluczowe: DOMEYKO, IGNACY ; NAUKA ; ASTRONOMIA ; CHILE ; HISTORIA

26/53
Autorzy: Wiktor Adamus, Edward Mleczko, Józef Bergier.
Tytuł: O możliwo¶ciach wykorzystania ilo¶ciowych i jako¶ciowych metod, Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP) oraz Analitycznego Procesu Sieciowego (ANP) w naukach o kulturze fizycznej = About the possibility to apply quantitative and qualitative methods, Analytic Hierarchy Process (AHP) and Analytic Network Process (ANP) to physical culture sciences / Wiktor Adamus, Edward Mleczko, Józef Bergier
¬ródło: Antropomotoryka. - Vol. 21, nr 53 (2011), s. 17--33
Uwagi: 4 ryc., 5 tab.
Uwagi: Bibliogr. s. 31-33
Uwagi: Streszcz. ang., pol.
Język: POL
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA ; NAUKA ; METODY BADAŃ ; METODY TAKSONOMICZNE ; WIEDZA TEORETYCZNA ; Metoda Analitycznego Procesu Hierarchicznego ; AHP ; Metoda Analitycznego Procesu Sieciowego ; ANP

27/53
Autorzy: Edward Mleczko.
Tytuł: Rola mistrza w rozwoju młodych naukowców / Edward Mleczko
¬ródło: Nowe idee w badaniach nad sportem, turystyk±, rehabilitacj± i wychowaniem fizycznym / pod red. Patrycji R±glewskiej, Izabeli Wyszowskiej ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2011. - S. 7-29
Uwagi: Bibliogr. s. 28-29
Seria/cykl: (Monografie - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ISSN 0239-7161 ; 408)
ISBN: 978-83-61414-58-2
Język: POL
Słowa kluczowe: NAUKA ; MISTRZ ; ROLA ; IDEA ; WIEDZA ; AUTORYTET ; PRACA NAUKOWA ; PUBLIKACJE ; SZKOLNICTWO WYŻSZE

28/53
Autorzy: Wiesław Alejziak.
Tytuł: Who is an academic mentor, and what is his/her role in contemporary study? Some toughts based on tourism research / Wiesław Alejziak
¬ródło: Folia Turistica. - Vol. 25, nr 1, special ed. "The Master Classes" (2011), s. 399--451
Uwagi: Aneks s. 427-451
Uwagi: Bibliogr. s. 423-426
Uwagi: Streszcz. ang.
Język: ENG
Słowa kluczowe: NAUKA ; BADANIA ; NAUCZYCIEL AKADEMICKI ; MISTRZ ; ROLA ; ZADANIA ; TURYSTYKA

29/53
Autorzy: Josef Janosec, Leszek Fryderyk Korzeniowski.
Tytuł: Nauki o bezpieczeństwie / Josef Janosec, Leszek F. Korzeniowski
Adres wydawniczy: Kraków : European Association for Security, 2011
Opis fizyczny: 231, [1] s. : il. ; 21 cm
Uwagi: Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora
Uwagi: Bibliogr. s. 203-231
ISBN: 978-83-61645-03-0
Język: POL
Słowa kluczowe: BEZPIECZEŃSTWO ; NAUKA ; FILOZOFIA ; BADANIA ; METODA ; TECHNIKA ; Securitologia

30/53
Autorzy: Leszek Fryderyk Korzeniowski.
Tytuł: Sekuritologie - veda o bezpecnosti = Securitology - a science of security / Leszek F. Korzeniowski
¬ródło: Identifikace potreb pravni praxe jako teoreticky zaklad pro rozvoj kriminalistickych a pravnich specializaci = Identifying the requirements of legal practice as a theoretical basis for advancing criminalistic and legal specializations : sbornik vedeckych praci / Vysoka Skola Karlovy Vary. - Karlovy Vary : Vysoka Skola, 2011. - S. 249-265
Uwagi: Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora
Uwagi: Bibliogr. s. 262-265
Uwagi: Streszcz. cze., ang.
ISBN: 978-80-87236-09-03
Język: CZE
Słowa kluczowe: BEZPIECZEŃSTWO ; NAUKA ; WIEDZA ; METODOLOGIA ; Securitologia

31/53
Autorzy: Sabina Owsianowska.
Tytuł: Prospects for the critical study of tourism and the role of mentors in academia / Sabina Owsianowska
¬ródło: Folia Turistica. - Vol. 25, nr 1, special ed. "The Master Classes" (2011), s. 379--397
Uwagi: Bibliogr. s. 392-397
Uwagi: Streszcz. ang.
Język: ENG
Słowa kluczowe: TURYSTYKA ; BADANIA NAUKOWE ; NAUKA ; MISTRZ

32/53
Autorzy: Ewa Kałamacka.
Tytuł: Stanisław Józef Grochmal (1911-1995). W 100. rocznicę urodzin / Ewa Kałamacka
¬ródło: Studia Humanistyczne. - 2011, nr 11, s. 151--177
Uwagi: 9 fot.
Uwagi: Streszcz. pol., ang.
Język: POL
Słowa kluczowe: BIOGRAFIA ; PROFESOR ; FIZJOTERAPIA ; PRACOWNIK ; AWF KRAKÓW ; NAUKA ; NAUCZYCIEL AKADEMICKI ; GROCHMAL, STANISŁAW

33/53
Autorzy: Zdzisław Jan Ryn.
Tytuł: Medycyna tradycyjna Indian Ameryki Łacińskiej / Zdzisław Jan Ryn
¬ródło: Wędrujemy. - 2011, nr 3-4, s. 60--70
Uwagi: 1 fot.
Język: POL
Słowa kluczowe: MEDYCYNA NATURALNA ; RELIGIA ; ANTROPOLOGIA ; INDIANIE ; AMERYKA ŁACIŃSKA ; NAUKA

34/53
Autorzy: Wiesław Alejziak.
Tytuł: To the reader / Wiesław Alejziak
¬ródło: Folia Turistica. - Vol. 25, nr 1, special ed. "The Master Classes" (2011), s. 7--9
Język: ENG
Słowa kluczowe: TURYSTYKA ; NAUKA ; PRACA NAUKOWA ; MISTRZ ; BADANIA NAUKOWE

35/53
Autorzy: Zdzisław Jan Ryn.
Tytuł: Ignacy Domeyko (1802-1889) Patriota dwóch Ojczyzn - Obywatel ¶wiata / Zdzisław Jan Ryn
¬ródło: Kalendarz Emigranta Polskiego 2011 / red. Edward Dusza. - Delano : Denovo Publishing House, 2011. - S. 295-304 : 12 fot.
Język: POL
Słowa kluczowe: DOMEYKO, IGNACY ; PATRIOTA ; CHILE ; POLSKA ; NAUKA ; SZKOLNICTWO WYŻSZE

36/53
Autorzy: Andrzej Markowski.
Tytuł: Dennis Lock i jego cztery typy projektów / Andrzej Markowski
¬ródło: Prowadzenie, zarz±dzanie i komercjalizacja badań naukowych : zbiór esejów uczestników projektu pt. "Warsztaty naukowo-praktyczne z zakresu prowadzenia, zarz±dzania i komercjalizacji badań naukowych" / Górno¶l±ska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego. - Katowice : Agencja Artystyczna PARA, 2011. - S. 23-27 : 1 ryc.
Uwagi: Bibliogr. przy pracy
ISBN: 978-83-60953-53-2
Język: POL
Słowa kluczowe: ZARZˇDZANIE ; PROJEKT ; EFEKTYWNO¦Ć ; NAUKA ; LOCK, DENNIS

37/53
Autorzy: Andrzej Markowski.
Tytuł: Moralno¶ć naukowca / Andrzej Markowski
¬ródło: Prowadzenie, zarz±dzanie i komercjalizacja badań naukowych : zbiór esejów uczestników projektu pt. "Warsztaty naukowo-praktyczne z zakresu prowadzenia, zarz±dzania i komercjalizacji badań naukowych" / Górno¶l±ska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego. - Katowice : Agencja Artystyczna PARA, 2011. - S. 23-27 : 1 ryc.
Uwagi: Bibliogr. przy pracy
ISBN: 978-83-60953-53-2
Język: POL
Słowa kluczowe: MORALNO¦Ć ; ETYKA ; NAUKA ; ETYKA ZAWODOWA ; NAUCZYCIEL AKADEMICKI

38/53
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: Ale się porobiło / Henryk Grabowski
¬ródło: Lider. - 2010, nr 3, s. 3
Uwagi: Przedruk z: Forum Akademickie 2009, nr 10, s. 45
Seria/cykl: (Zdaniem profesora)
Język: POL
Słowa kluczowe: NAUKA ; ETYKA ; NAUCZYCIEL AKADEMICKI

39/53
Autorzy: Leszek Korzeniowski, Akiv Oleksandrovic Serikov.
Tytuł: Bezpeka zittedial'nosti - sekuritologia : pidrucnik dla studentiv visih navcal'nih zakladiv / A. Serikov, L. Kozenevs'ki ; Ministerstvo osviti i nauki Ukraini, Harkivs'ka nacional'na akademia mis'kogo gospodarstva
Adres wydawniczy: Harkiv : HNAMG, 2010
Opis fizyczny: 380, [1] s. : il. ; 21 cm
Uwagi: Bibliogr. s. 373-380
ISBN: 966-695-095-2
Język: UKR
Słowa kluczowe: BEZPIECZEŃSTWO ; ZAGROŻENIE ; NAUKA ; PODRĘCZNIK AKADEMICKI ; Securitologia

40/53
Autorzy: Andrzej Michał Tchorzewski.
Tytuł: Inter- i multidyscyplinarny charakter współczesnych nauk pedagogicznych i ich aplikacyjne konsekwencje / Andrzej M. de Tchorzewski
¬ródło: Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. - T. 63 (2010), s. 69--79
Uwagi: Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Uwagi: Streszcz. ang.
Język: POL
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA ; INTERDYSCYPLINARNO¦Ć ; DYSCYPLINA ; NAUKA

41/53
Autorzy: Andrzej Pac-Pomarnacki, Jan Blecharz.
Tytuł: Psychologia sprawdza się (najlepiej) w praktyce : praktyczna psychologia sportu, czyli jaka? : rozmowa z prof. Janem Blecharzem, kierownikiem Zakładu Psychologii Sportu w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / rozm. Andrzej Pac-Pomarnacki, Jan Blecharz
¬ródło: Sport Wyczynowy. - 2010, nr 3, s. 171--180
Uwagi: 1 fot.
Język: POL
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA SPORTU ; PRAKTYKA ; NAUKA ; SKUTECZNO¦Ć ; PSYCHOLOG ; ZAWODNICY

42/53
Autorzy: Leszek Fryderyk Korzeniowski.
Tytuł: Sek'uritologia - nauka pro bezpeku / L. Kozen'ovski
¬ródło: Materiali II Miznarodnoi naukovo-metodicnoi konferencii "Bezpeka ludini u sucasnih umovah", 2-3 grudna 2010 roku : miznarodna konferencia NTU "HPI" "Armarok innovacij, investicij, nanotehnologij" / Ministerstvo osviti i nauki Ukraini, Golovne upravlinna osviti i nauki, Harkivs'koi oblasnoi derzadministracii, Rada rektoriv harkivs'kogo vuzivs'kogo centru, Nacional'nij tehnicnij universitet. "Harkivs'kij politehnicnij institut", Evropejs'ka asosasa z bezpeki, Akademia bezpeki ta osnov zdorov'a, Spilka fahivciv z pitan' bezpeki zittedial'nosti. - Harkiv : Nacional'nij tehnicnij universitet "HPI", 2010. - S. 304-305
Uwagi: Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
ISBN: 978-966-2579-06-2
Impreza: Miznarodna naukovo-metodicna konferencia "Bezpeka ludini u sucasnih umovah" (2 ; 2010 ; Harkiv) ; Miznarodna konferencia NTU "HPI" "Armarok innovacij, investicij, nanotehnologij" (2010 ; Harkiv)
Język: UKR
Słowa kluczowe: BEZPIECZEŃSTWO ; ZAGROŻENIE ; ORGANIZACJA ; NAUKA ; Securitologia

43/53
Autorzy: Maria Zowisło.
Tytuł: Druga Międzynarodowa Konferencja International Society for the Social Science of Sport "Sport in the Context of European Cultural and Social Change", AWF Warszawa, 2010 / Maria Zowisło
¬ródło: Studia Humanistyczne. - 2010, nr 10, s. 147--150
Impreza: Międzynarodowa Konferencja International Society for the Social Sciences of Sport "Sport in the Context of European Cultural and Social Change" (2 ; 2010 ; Warszawa)
Język: POL
Słowa kluczowe: SPORT ; NAUKA ; KULTURA FIZYCZNA ; ROZWÓJ ; SOCJOLOGIA ; Międzynarodowe Towarzystwo Nauk Społecznych o Sporcie

44/53
Autorzy: Tomasz Michaluk, Maria Zowisło.
Tytuł: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Filozoficzne i kulturowe aspekty cielesno¶ci", Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław 2010 / Tomasz Michaluk, Maria Zowisło
¬ródło: Studia Humanistyczne. - 2010, nr 10, s. 151--153
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Filozoficzne i kulturowe aspekty cielesno¶ci" (2010 ; Wrocław)
Język: POL
Słowa kluczowe: CIAŁO ; WARTO¦Ć ; NAUKA ; FILOZOFIA ; KULTURA ; SOCJOLOGIA

45/53
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: Czy dezintegracja nauk o kulturze fizycznej jest nieuchronna? / Henryk Grabowski
¬ródło: Kultura fizyczna i edukacja : księga pami±tkowa dedykowana profesorowi Henrykowi Grabowskiemu w 75. rocznicę urodzin / red. Marian Bukowiec ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2010. - S. 43-53
Uwagi: Tekst opublikowany w: "Wychowanie Fizyczne i Sport" 1997 nr 3, s. 3-12
ISBN: 978-83-89121-94-3
Język: POL
Słowa kluczowe: TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ; TEORIA SPORTU ; KULTURA FIZYCZNA ; NAUKA ; NAUKI PRZYRODNICZE ; HUMANISTYKA ; POGLˇDY ; KONCEPCJA ; BIOLOGIA ; EDUKACJA ; CIAŁO ; FILOZOFIA SPORTU

46/53
Autorzy: Joanna Basiaga-Pasternak.
Tytuł: Jak skutecznie się uczyć? / Joanna Basiaga-Pasternak
¬ródło: Szkolny Magazyn Sportowy. - 2010, nr 10, s. 5
Język: POL
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA ; NAUKA ; UCZENIE SIĘ ; SKUTECZNO¦Ć

47/53
Autorzy: Zbigniew Witkowski.
Tytuł: Rozważania na temat moralno¶ci nauki na kanwie pogl±dów Henryka Skolimowskiego / Zbigniew Witkowski
¬ródło: Aura. - 2010, nr 6, s. 24
Uwagi: 1 fot., 1 ryc.
Uwagi: Rec. ksi±żki: Wizje nowego millenium / Henryk Skolimowski. - Kraków : Wydawnictwo EJB, 1999
Język: POL
Słowa kluczowe: NAUKA ; ETYKA ; KSIˇŻKA ; SKOLIMOWSKI, HENRYK

48/53
Autorzy: Zdzisław Jan Ryn.
Tytuł: Ignacy Domeyko, apostle of science / Zdzisław Jan Ryn
¬ródło: The nature and culture of Latin America : review of Polish studies / eds. Zbigniew Mirek, Adam Flakus, Andrzej Krzanowski, Andrzej Paulo, Janusz Wojtusiak. - Kraków : W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, 2010. - S. 439-452 : 19 ryc.
Uwagi: Bibliogr. s. 451-452
Uwagi: Streszcz. ang., hiszp.
Język: ENG
Słowa kluczowe: DOMEYKO, IGNACY ; CHILE ; NAUKA ; ROZWÓJ

49/53
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: O roli nauki w tworzeniu prawa / Henryk Grabowski
¬ródło: Lider. - 2009, nr 7-8, s. 3
Uwagi: Przedruk z: Forum Akademickie 2009, nr 6, s. 58
Seria/cykl: (Zdaniem profesora)
Język: POL
Słowa kluczowe: USTAWA ; SPORT ; POLITYKA ; NAUKA

50/53
Autorzy: Leszek Korzeniowski.
Tytuł: Sekuritologia: nova veda o bezpecnosti cloveka a spolocenskych organizacii / Leszek Fryderyk Korzeniowski
¬ródło: Bezpecnost a bezpecnostna veda : zbornik vedeckych a odbornych prac / zos. Ladislav Hofreiter. - Liptovsky Mikulas - Liptovsky Jan : Akademia ozbrojenych sil generala M. R. Stefanika, 2009. - S. 39-46
Uwagi: Bibliogr. s. 45-46
Uwagi: Streszcz. słow.
ISBN: 978-80-8040-372-0
Impreza: Medzinarodna vedecka konferencia "Bezpecnost a bezpecnostna veda (Security and Security Science)" (2009 ; Lipovsky Jan)
Język: SLO
Słowa kluczowe: BEZPIECZEŃSTWO ; NAUKA ; ORGANIZACJA ; ZAGROŻENIE

51/53
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: Ale się porobiło / Henryk Grabowski
¬ródło: Forum Akademickie. - 2009, nr 10, s. 45
Uwagi: 1 fot.
Uwagi: Przedruk w: Lider 2010, nr 3, s. 3
Uwagi: Odczyt dok.: 28.07.2010
Uwagi: Dostępny również w formie elektronicznej: http://beta.forumakademickie.pl/fa/2009/10/ale-sie-porobilo/
Język: POL
Słowa kluczowe: NAUKA ; ETYKA ; NAUCZYCIEL AKADEMICKI
URL: http://beta.forumakademickie.pl/fa/2009/10/ale-sie-porobilo/

52/53
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: O roli nauki w tworzeniu prawa / Henryk Grabowski
¬ródło: Forum Akademickie. - 2009, nr 6, s. 58
Uwagi: 1 fot.
Uwagi: Przedruk w: Lider 2009, nr 7-8, s. 3
Uwagi: Odczyt dok.: 28.07.2010
Uwagi: Dostępny również w formie elektronicznej: http://beta.forumakademickie.pl/fa/2009/06/o-roli-nauki-w-tworzeniu-prawa/
Język: POL
Słowa kluczowe: USTAWA ; SPORT ; POLITYKA ; NAUKA
URL: http://beta.forumakademickie.pl/fa/2009/06/o-roli-nauki-w-tworzeniu-prawa/

53/53
Autorzy: Małgorzata Berwecka.
Tytuł: Narodziny balneologii jako nowożytnej nauki / Małgorzata Berwecka
¬ródło: Polska kultura fizyczna i turystyka w czasach zaborów i II Rzeczypospolitej / pod red. Dobiesława Dudka. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2009. - S. 126-144
Seria/cykl: (Studia i Monografie - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 61)
ISBN: 978-83-89121-54-7
Język: POL
Słowa kluczowe: BALNEOLOGIA ; HISTORIA ; DYSCYPLINA ; NAUKA ; WODOLECZNICTWO

  Wy¶wietl ponownie stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie