Wynik wyszukiwania
Zapytanie: GRABOWSKI HENRYK
Liczba odnalezionych rekordów: 36Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku
1/36
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: Wychowanie fizyczne to nie to samo co ćwiczenia cielesne / Henryk Grabowski
¬ródło: Lider. - 2011, nr 11-12, s. 15
Język: POL
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE ; TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ; WYCHOWANIE ZDROWOTNE ; UCZNIOWIE

2/36
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: O dobrych uzależnieniach / Henryk Grabowski
¬ródło: Lider. - 2010, nr 1, s. 3
Seria/cykl: (Zdaniem profesora)
Język: POL
Słowa kluczowe: UZALEŻNIENIA ; WYCHOWANIE ; AKTYWNO¦Ć RUCHOWA ; KULTURA ; DZIECI ; MŁODZIEŻ

3/36
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: Proste jak konstrukcja cepa / Henryk Grabowski
¬ródło: Lider. - 2010, nr 2, s. 3
Seria/cykl: (Zdaniem profesora)
Język: POL
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA ; SPORT ; CZŁOWIEK ; USTAWA

4/36
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: Ale się porobiło / Henryk Grabowski
¬ródło: Lider. - 2010, nr 3, s. 3
Uwagi: Przedruk z: Forum Akademickie 2009, nr 10, s. 45
Seria/cykl: (Zdaniem profesora)
Język: POL
Słowa kluczowe: NAUKA ; ETYKA ; NAUCZYCIEL AKADEMICKI

5/36
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: Marzenia i łzy / Henryk Grabowski
¬ródło: Lider. - 2010, nr 5, s. 3
Seria/cykl: (Zdaniem profesora)
Język: POL
Słowa kluczowe: SPORT WYCZYNOWY ; DZIECI ; PRAWO

6/36
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: Uwaga na "Trzeci wiek" / Henryk Grabowski
¬ródło: Lider. - 2010, nr 6, s. 3
Seria/cykl: (Zdaniem profesora)
Język: POL
Słowa kluczowe: USTAWA O KULTURZE FIZYCZNEJ ; AKTYWNO¦Ć RUCHOWA ; ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE ; WIEK STARCZY

7/36
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: Okiem amatora / Henryk Grabowski
¬ródło: Lider. - 2010, nr 7-8, s. 3
Seria/cykl: (Zdaniem profesora)
Język: POL
Słowa kluczowe: AGRESJA ; SPORT ; TURYSTYKA ; PSYCHOLOGIA ; SOCJOLOGIA

8/36
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: O kondycji fizycznej Polaków / Henryk Grabowski
¬ródło: Lider. - 2010, nr 9, s. 3
Uwagi: Za "Notatki Akademickie" wyd. Impuls 2010
Seria/cykl: (Zdaniem profesora)
Język: POL
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA ; AKTYWNO¦Ć RUCHOWA ; POLACY ; BADANIA NAUKOWE

9/36
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: Wiedziałem, że tak będzie / Henryk Grabowski
¬ródło: Lider. - 2010, nr 10, s. 3
Seria/cykl: (Zdaniem profesora)
Język: POL
Słowa kluczowe: SPORT ; KULTURA FIZYCZNA ; ETYKA ; USTAWA O KULTURZE FIZYCZNEJ

10/36
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: Czy dezintegracja nauk o kulturze fizycznej jest nieuchronna? / Henryk Grabowski
¬ródło: Kultura fizyczna i edukacja : księga pami±tkowa dedykowana profesorowi Henrykowi Grabowskiemu w 75. rocznicę urodzin / red. Marian Bukowiec ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2010. - S. 43-53
Uwagi: Tekst opublikowany w: "Wychowanie Fizyczne i Sport" 1997 nr 3, s. 3-12
ISBN: 978-83-89121-94-3
Język: POL
Słowa kluczowe: TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ; TEORIA SPORTU ; KULTURA FIZYCZNA ; NAUKA ; NAUKI PRZYRODNICZE ; HUMANISTYKA ; POGLˇDY ; KONCEPCJA ; BIOLOGIA ; EDUKACJA ; CIAŁO ; FILOZOFIA SPORTU

11/36
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: Powody, przejawy i uwarunkowania aktywno¶ci fizycznej człowieka i ich zwi±zek z wychowaniem fizycznym / Henryk Grabowski
¬ródło: Kultura fizyczna i edukacja : księga pami±tkowa dedykowana profesorowi Henrykowi Grabowskiemu w 75. rocznicę urodzin / red. Marian Bukowiec ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2010. - S. 75-78
Uwagi: Tekst opublikowany w: "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne" 2005 nr 2, s. 9-11
ISBN: 978-83-89121-94-3
Język: POL
Słowa kluczowe: AKTYWNO¦Ć RUCHOWA ; KONDYCJA FIZYCZNA ; WYCHOWANIE FIZYCZNE ; SKUTECZNO¦Ć ; CYWILIZACJA ; DZIECI ; MŁODZIEŻ

12/36
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: O wychowaniu fizycznym - poważnie / Henryk Grabowski
¬ródło: Kultura fizyczna i edukacja : księga pami±tkowa dedykowana profesorowi Henrykowi Grabowskiemu w 75. rocznicę urodzin / red. Marian Bukowiec ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2010. - S. 127-135
Uwagi: Tekst opublikowany w: "Kultura Fizyczna" 2003 nr 11-12, s. 1-4
ISBN: 978-83-89121-94-3
Język: POL
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA ; WYCHOWANIE FIZYCZNE ; UCZESTNICTWO ; KRYZYS ; LEKCJA WF ; EDUKACJA FIZYCZNA ; AKTYWNO¦Ć RUCHOWA ; WIEK DOJRZAŁY ; CHOROBY ; ZAPOBIEGANIE ; UKŁAD KRˇŻENIA ; METABOLIZM ; POSTAWA PROZDROWOTNA ; ¦WIADOMO¦Ć SPOŁECZNA ; STYL ŻYCIA ; Postęp cywilizacyjny

13/36
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: Studia wychowania fizycznego wczoraj i dzi¶ / Henryk Grabowski
¬ródło: Kultura fizyczna i edukacja : księga pami±tkowa dedykowana profesorowi Henrykowi Grabowskiemu w 75. rocznicę urodzin / red. Marian Bukowiec ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2010. - S. 183-187
Uwagi: Tekst opublikowany w: Rozprawy naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2009 nr 28, s. 239-242
ISBN: 978-83-89121-94-3
Język: POL
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE ; WYCHOWANIE ZDROWOTNE ; PRZEDMIOT NAUCZANIA ; PROGRAM NAUCZANIA ; KSZTAŁCENIE KADR ; NAUCZYCIEL WF ; Nowelizacja programu nauczania

14/36
Autorzy: Henryk Grabowski, Marian Bukowiec.
Tytuł: Wybrane my¶li z prac Jubilata / wyboru dokonał Marian Bukowiec
¬ródło: Kultura fizyczna i edukacja : księga pami±tkowa dedykowana profesorowi Henrykowi Grabowskiemu w 75. rocznicę urodzin / red. Marian Bukowiec ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2010. - S. 219-230
ISBN: 978-83-89121-94-3
Język: POL
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE ; SPORT ; SZKOLNICTWO WYŻSZE ; NAUCZYCIEL ; FILOZOFIA ; Antologia

15/36
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: O kondycji fizycznej Polaków / Henryk Grabowski
¬ródło: Kultura Fizyczna. - 2010, nr 1-4, s. 32
Język: POL
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA ; AKTYWNO¦Ć RUCHOWA ; POLACY ; BADANIA NAUKOWE

16/36
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: Teoretyczne przesłanki podstawy programowej z wychowania fizycznego / Henryk Grabowski
¬ródło: Lider. - 2009, nr 1, s. 3
Seria/cykl: (Zdaniem profesora)
Język: POL
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE ; CELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ; WYCHOWANIE ZDROWOTNE ; PROGRAM NAUCZANIA ; SAMOOCENA ; UCZNIOWIE

17/36
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: O paraolimpiadach / Henryk Grabowski
¬ródło: Lider. - 2009, nr 2, s. 3
Seria/cykl: (Zdaniem profesora)
Język: POL
Słowa kluczowe: IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE ; SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH ; SPORT ZAWODOWY ; NIEPEŁNOSPRAWNI ; REHABILITACJA

18/36
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: Ustawa o sporcie / Henryk Grabowski
¬ródło: Lider. - 2009, nr 4, s. 3
Seria/cykl: (Zdaniem profesora)
Język: POL
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA ; SPORT ; USTAWA

19/36
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: Co jest miar± skuteczno¶ci wychowania fizycznego / Henryk Grabowski
¬ródło: Lider. - 2009, nr 5, s. 3
Seria/cykl: (Zdaniem profesora)
Język: POL
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE ; CELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ; OCENA Z WF ; KRYTERIA OCENY ; PEDAGOGIKA ; DYDAKTYKA

20/36
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: Rzeczywisto¶ć pedagogiczna nie jest czarno-biała / Henryk Grabowski
¬ródło: Lider. - 2009, nr 6, s. 3
Seria/cykl: (Zdaniem profesora)
Język: POL
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA ; WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE ; SELEKCJA ; SAMOOCENA ; UCZNIOWIE

21/36
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: O roli nauki w tworzeniu prawa / Henryk Grabowski
¬ródło: Lider. - 2009, nr 7-8, s. 3
Uwagi: Przedruk z: Forum Akademickie 2009, nr 6, s. 58
Seria/cykl: (Zdaniem profesora)
Język: POL
Słowa kluczowe: USTAWA ; SPORT ; POLITYKA ; NAUKA

22/36
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: ¦wiat gorszy, czy tylko inny / Henryk Grabowski
¬ródło: Lider. - 2009, nr 9, s. 3
Seria/cykl: (Zdaniem profesora)
Język: POL
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE ZDROWOTNE ; JAKO¦Ć ŻYCIA ; SPOŁECZEŃSTWO ; FILOZOFIA ; 20 W.

23/36
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: O inwolucji człowieka / Henryk Grabowski
¬ródło: Lider. - 2009, nr 10, s. 3
Seria/cykl: (Zdaniem profesora)
Język: POL
Słowa kluczowe: INTELIGENCJA ; EWOLUCJA ; CZŁOWIEK ; FILOZOFIA

24/36
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: Zło¶ć nie tylko piękno¶ci szkodzi / Henryk Grabowski
¬ródło: Lider. - 2009, nr 11, s. 3
Seria/cykl: (Zdaniem profesora)
Język: POL
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA ; AGRESJA ; STOSUNKI INTERPERSONALNE

25/36
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: Ręce opadaj± / Henryk Grabowski
¬ródło: Forum Akademickie. - 2009, nr 12, s. 57
Uwagi: 1 fot.
Uwagi: Odczyt dok.: 27.07.2010
Uwagi: Dostępny również w formie elektronicznej: http://beta.forumakademickie.pl/fa/2009/12/rece-opadaja/
Język: POL
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA ; USTAWA ; SZKOLNICTWO WYŻSZE ; SPORT ; WYŻSZE UCZELNIE ; PRAWO ; USTAWA O KULTURZE FIZYCZNEJ
URL: http://beta.forumakademickie.pl/fa/2009/12/rece-opadaja/

26/36
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: Homo incontentus / Henryk Grabowski
¬ródło: Forum Akademickie. - 2009, nr 1, s. 59
Uwagi: 1 fot.
Uwagi: Odczyt dok.: 27.07.2010
Uwagi: Dostępny również w formie elektronicznej: http://beta.forumakademickie.pl/fa/2009/01/homo-incontentus/
Język: POL
Słowa kluczowe: FILOZOFIA ; PSYCHOLOGIA ; ŻYCIE ; ROZWÓJ ; ZADOWOLENIE ; Szczę¶cie
URL: http://beta.forumakademickie.pl/fa/2009/01/homo-incontentus/

27/36
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: ¦więte krowy / Henryk Grabowski
¬ródło: Forum Akademickie. - 2009, nr 11, s. 59
Uwagi: 1 fot.
Uwagi: Odczyt dok.: 28.07.2010
Uwagi: Dostępny również w formie elektronicznej: http://beta.forumakademickie.pl/fa/2009/11/swiete-krowy/
Język: POL
Słowa kluczowe: EDUKACJA ; SZKOLNICTWO WYŻSZE ; WYŻSZE UCZELNIE ; NAUCZYCIEL AKADEMICKI ; ODPOWIEDZIALNO¦Ć ; SPRAWIEDLIWO¦Ć ; MORALNO¦Ć ; Plagiat ; Uczciwo¶ć
URL: http://beta.forumakademickie.pl/fa/2009/11/swiete-krowy/

28/36
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: O wypaleniu zawodowym / Henryk Grabowski
¬ródło: Forum Akademickie. - 2009, nr 9, s. 59
Uwagi: 1 fot.
Uwagi: Odczyt dok.: 28.07.2010
Uwagi: Dostępny również w formie elektronicznej: http://beta.forumakademickie.pl/fa/2009/09/o-wypaleniu-zawodowym/
Język: POL
Słowa kluczowe: EDUKACJA ; SZKOLNICTWO WYŻSZE ; NAUCZYCIEL AKADEMICKI ; ZAWÓD ; MOTYWACJA ; Wypalenie zawodowe ; Prestiż
URL: http://beta.forumakademickie.pl/fa/2009/09/o-wypaleniu-zawodowym/

29/36
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: Ile kosztuje przyzwoito¶ć / Henryk Grabowski
¬ródło: Forum Akademickie. - 2009, nr 7-8, s. 50
Uwagi: 1 fot.
Uwagi: Odczyt dok.: 28.07.2010
Uwagi: Dostępny również w formie elektronicznej: http://beta.forumakademickie.pl/fa/2009/07-08/ile-kosztuje-przyzwoitosc/
Język: POL
Słowa kluczowe: EDUKACJA ; SZKOLNICTWO WYŻSZE ; MORALNO¦Ć ; ETYKA ZAWODOWA ; KARIERA NAUKOWA ; ROZWÓJ ; Plagiat
URL: http://beta.forumakademickie.pl/fa/2009/07-08/ile-kosztuje-przyzwoitosc/

30/36
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: O anoreksji twórczej / Henryk Grabowski
¬ródło: Forum Akademickie. - 2009, nr 5, s. 59
Uwagi: 1 fot.
Uwagi: Odczyt dok.: 28.07.2010
Uwagi: Dostępny również w formie elektronicznej: http://beta.forumakademickie.pl/fa/2009/05/o-anoreksji-tworczej/
Język: POL
Słowa kluczowe: SZKOLNICTWO WYŻSZE ; NAUCZYCIEL AKADEMICKI ; PSYCHOLOGIA ; ZACHOWANIE SIĘ ; KARIERA NAUKOWA ; ROZWÓJ ; PRACA NAUKOWA ; BARIERY
URL: http://beta.forumakademickie.pl/fa/2009/05/o-anoreksji-tworczej/

31/36
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: Homo sovieticus w nauce i szkolnictwie wyższym / Henryk Grabowski
¬ródło: Forum Akademickie. - 2009, nr 4, s. 59
Uwagi: 1 fot.
Uwagi: Odczyt dok.: 28.07.2010
Uwagi: Dostępny również w formie elektronicznej: http://beta.forumakademickie.pl/fa/2009/04/homo-sovieticus-w-nauce-i-szkolnictwie-wyzszym/
Język: POL
Słowa kluczowe: SZKOLNICTWO WYŻSZE ; NAUCZYCIEL AKADEMICKI ; PRACA NAUKOWA ; ETYKA ZAWODOWA ; ZACHOWANIE SIĘ ; ZATRUDNIENIE
URL: http://beta.forumakademickie.pl/fa/2009/04/homo-sovieticus-w-nauce-i-szkolnictwie-wyzszym/

32/36
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: Dalsza degrengolada czy zwrot ku lepszemu? / Henryk Grabowski
¬ródło: Forum Akademickie. - 2009, nr 3, s. 59
Uwagi: 1 fot.
Uwagi: Odczyt dok.: 28.07.2010
Uwagi: Dostępny również w formie elektronicznej: http://beta.forumakademickie.pl/fa/2009/03/dalsza-degrengolada-czy-zwrot-ku-lepszemu/
Język: POL
Słowa kluczowe: SZKOLNICTWO WYŻSZE ; NAUCZYCIEL AKADEMICKI ; KARIERA NAUKOWA ; PROFESOR ; Tytuły naukowe ; Awans ; Habilitacja ; Docent
URL: http://beta.forumakademickie.pl/fa/2009/03/dalsza-degrengolada-czy-zwrot-ku-lepszemu/

33/36
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: Ukryte intencje czy brak wyobraĽni? / Henryk Grabowski
¬ródło: Forum Akademickie. - 2009, nr 2, s. 57
Uwagi: 1 ryc.
Uwagi: Odczyt dok.: 28.07.2010
Uwagi: Dostępny również w formie elektronicznej: http://beta.forumakademickie.pl/fa/2009/02/ukryte-intencje-czy-brak-wyobrazni/
Język: POL
Słowa kluczowe: SZKOLNICTWO WYŻSZE ; PRAWO ; USTAWA O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM ; WYŻSZE UCZELNIE ; Tytuły naukowe ; Nazwa
URL: http://beta.forumakademickie.pl/fa/2009/02/ukryte-intencje-czy-brak-wyobrazni/

34/36
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: Ale się porobiło / Henryk Grabowski
¬ródło: Forum Akademickie. - 2009, nr 10, s. 45
Uwagi: 1 fot.
Uwagi: Przedruk w: Lider 2010, nr 3, s. 3
Uwagi: Odczyt dok.: 28.07.2010
Uwagi: Dostępny również w formie elektronicznej: http://beta.forumakademickie.pl/fa/2009/10/ale-sie-porobilo/
Język: POL
Słowa kluczowe: NAUKA ; ETYKA ; NAUCZYCIEL AKADEMICKI
URL: http://beta.forumakademickie.pl/fa/2009/10/ale-sie-porobilo/

35/36
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: O roli nauki w tworzeniu prawa / Henryk Grabowski
¬ródło: Forum Akademickie. - 2009, nr 6, s. 58
Uwagi: 1 fot.
Uwagi: Przedruk w: Lider 2009, nr 7-8, s. 3
Uwagi: Odczyt dok.: 28.07.2010
Uwagi: Dostępny również w formie elektronicznej: http://beta.forumakademickie.pl/fa/2009/06/o-roli-nauki-w-tworzeniu-prawa/
Język: POL
Słowa kluczowe: USTAWA ; SPORT ; POLITYKA ; NAUKA
URL: http://beta.forumakademickie.pl/fa/2009/06/o-roli-nauki-w-tworzeniu-prawa/

36/36
Autorzy: Henryk Grabowski.
Tytuł: Studia wychowania fizycznego wczoraj i dzi¶ / Henryk Grabowski
¬ródło: Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - T. 28 (2009), s. 239--242
Uwagi: Streszcz. ang.
Język: POL
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE ; WYCHOWANIE ZDROWOTNE ; PRZEDMIOT NAUCZANIA ; PROGRAM NAUCZANIA ; KSZTAŁCENIE KADR ; NAUCZYCIEL WF ; Nowelizacja programu nauczania

  Wy¶wietl ponownie stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie