Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ZWINNOŚĆ
Liczba odnalezionych rekordów: 40Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chamiec B.
Tytuł: Poziom zwinności 7-19-letnich dziewcząt populacji wielkomiejskiej w zależności od wieku morfologicznego i aktywności ruchowej.
Promotor: dr Żak S.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 53 s. 10 rys. 10 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ZWINNOŚĆ * WIEK MORFOLOGICZNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


2/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gaweł R.
Tytuł: Poziom zwinności 7-19-letnich chłopców populacji wielkomiejskiej w zależności od zaawansowania w rozwoju somatycznym i aktywności ruchowej.
Promotor: dr Żak S.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 54 s. 10 tab. 10 wykr. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZWINNOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * WIEK ROZWOJOWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * OCENA


3/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marchewka J.
Tytuł: Wyniki próby szybkościowo-zwinnościowej (bieg po kopercie) dziewcząt w wieku 8-18 lat w aspekcie zróżnicowań czasu występowania skoku pokwitaniowego
Promotor: doc. dr hab. Gołąb S.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 37 s. 1 rys. 16 tab. 10 wykr. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * SZYBKOŚĆ * ZWINNOŚĆ * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * ANTROPOMETRIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * POKWITANIE


4/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Albinowska J.
Tytuł: Kształtowanie się skoczności, szybkości i zwinności u dziewcząt krakowskich w wieku 14,5 do 18,5 lat w zależności od wysokości i ciężaru ciała oraz stopnia rozwoju biologicznego.
Promotor: dr Panek S.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 28 s. 12 tab. 16 wykr. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOLOGIA * SKOCZNOŚĆ * SZYBKOŚĆ * ZWINNOŚĆ * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * WIEK KALENDARZOWY * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


5/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Albrecht A.
Tytuł: Analiza techniki wymyku tyłem z zamachem podmykiem na drążku.
Promotor: dr Mazurek L.
Rok wydania: 1968
Opis fizyczny: 54 s. 36 fot. 2 tab. 39 wykr. bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * GIMNASTYKA * ĆWICZENIA NA PRZYRZĄDACH * ZWINNOŚĆ * TECHNIKA


6/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Baradziej B.
Tytuł: Wpływ ukierunkowanych ćwiczeń gimnastycznych na rozwój zwinności chłopców piętnastoletnich.
Promotor: dr Kolarczyk E.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 34 s. 10 tab. 9 wykr. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY MOTORYCZNE * ZWINNOŚĆ * TESTY * ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * SZKOŁA ŚREDNIA


7/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brataniec A.
Tytuł: Rozwój sprawności ruchowej - siły, szybkości, zwinności i skoczności u dziewcząt II kl. X. L.O w Krakowie w okresie przeprowadzania zajęć metodą nowoczesnego nauczania.
Promotor: dr Mazurek L.
Rok wydania: 1971
Opis fizyczny: 36 s. 13 tab. 14 tab. 12 wykr. bibliogr.6 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * SOŁA * SZYBKOŚĆ * ZWINNOŚĆ * SKOCZNOŚĆ * SZKOŁA ŚREDNIA * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


8/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cachro U.
Tytuł: Zwinność u dzieci w wieku 7-14 lat na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 50 w Krakowie.
Promotor: dr Kolarczyk E.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 40 s. 10 wykr. 17 tab. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ZWINNOŚĆ * SZKOŁA PODSTAWOWA * DZIECI * TESTY


9/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Drela Z.
Tytuł: Wzajemna korelacja oraz rzetelność testów: skoczność siły zwinności i wytrzymałości u chłopców w wieku od 15,5-17,5 lat.
Promotor: doc.dr Panek S.
Rok wydania: 1968
Opis fizyczny: 15 s. 27 wykr. bibliogr.21 poz.
Słowa kluczowe: TESTY * SKOCZNOŚĆ * SIŁA * ZWINNOŚĆ * WYTRZYMAŁOŚĆ * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


10/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ekiert H.
Tytuł: Zależność testu wytrzymałości L.Denisiuka od wybranych testów biegowych i próby zwinności.
Promotor: dr Rusin K.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 24 s. 2 rys. 14 tab. 10 wykr. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * TESTY * DENISIUK K. * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * WYTRZYMAŁOŚĆ * ZWINNOŚĆ * BIEGI * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


11/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Franik D.
Tytuł: Kształtowanie się zwinności i gibkości u dziewcząt szkoły zawodowej i ogolnokształcącej.
Promotor: dr Łukowska A.
Rok wydania: 1962
Opis fizyczny: 66 s. 39 tab. 39 wykr. bibliogr.9 poz.
Słowa kluczowe: CECHY MOTORYCZNE * FIZJOLOGIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZWINNOŚĆ * GIBKOŚĆ * SZKOŁA ŚREDNIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


12/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Galanty H.
Tytuł: Sprawność ruchowa dziewcząt wiejskich w nawiązaniu do proporcji wagowo-wzrostowych.
Promotor: dr Gołąb S.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 37 s. 18 tab. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * ZWINNOŚĆ * SKOCZNOŚĆ * SIŁA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


13/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gwóźdź J.
Tytuł: Poziom wyników wyskoku dosiężnego i biegu zwinnościowego u dzieci ze Stalowej Woli w grupach różniących się wysklepieniem stopy.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 29 s. 14 rys. 14 tab. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SKOK DOSIĘŻNY * BIEGI * ZWINNOŚĆ * STOPA * DZIECI


14/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kalczyński P.
Tytuł: Zwinność chłopców szkół podstawowych miasta Krakowa w świetle nowej koncepcji badań.
Promotor: dr Żak S.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 34 s. 6 rys. 7 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ZWINNOŚĆ * KINETYKA * TESTY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * PŁEĆ M.


15/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Karcz W.
Tytuł: Sprawność i zwinność w zależności od cech morfologicznych u chłopców w wieku od 15,5-18,5 lat.
Promotor: doc. dr Jasicki B.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 38 s. 1 rys. 35 tab. 9 wykr. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZWINNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KORELACJA


16/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klimiński T.
Tytuł: Współzależność szybkości, zwinności, skoczności i rownowagi u dziewcząt w wieku 7-14 lat.
Promotor: doc.dr Jasicki B.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 35 s. 18 tab. 9 wykr. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: SZYBKOŚĆ * ZWINNOŚĆ * SKOCZNOŚĆ * RÓWNOWAGA CIAŁA * KORELACJA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż.


17/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kosiński S.
Tytuł: Korelacja skoczności ze zwinnością u dziewczynek 7,5-8,5 lat.
Promotor: mgr Mazurek L.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 26 s. 5 tab. 4 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SKOCZNOŚĆ * ZWINNOŚĆ * KORELACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


18/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozak S.
Tytuł: Zwinność u dziewcząt z Żywiecczyzny w nawiązaniu do wysokości ciała i wskaźnika międzykończynowego.
Promotor:
Rok wydania: 1965
Opis fizyczny: 33 s. 13 tab. 6 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * WSKAŹNIK MIĘDZYKOŃCZYNOWY * ZWINNOŚĆ * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * WYSOKOŚĆ CIAŁA


19/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzyżanowska B.
Tytuł: Szybkość i zwinność w nawiązaniu do wzrostu i wskaźnika międzykończynowego u chłopców z Żywca.
Promotor: doc. dr Jasiński B.
Rok wydania: 1963
Opis fizyczny: 16 s. 8 tab. 8 wykr. bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * SZYBKOŚĆ * ZWINNOŚĆ * WSKAŹNIK * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


20/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzyżanowska B.
Tytuł: Szybkość i zwinność w nawiązaniu do wzrostu i wskaźnika międzykończynowego u chłopców z Żywca.
Promotor: doc. dr Jasicki B.
Rok wydania: 1963
Opis fizyczny: 16 s. 8 tab. 8 wykr. bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * WSKAŹNIK * SZYBKOŚĆ * ZWINNOŚĆ * KORELACJA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * ŻYWIEC (WOJ. ŚLĄSKIE)


21/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuziemka W.
Tytuł: Szybkość i zwinność a wysokość i ciężar ciała u chłopców 7-14 lat.
Promotor: doc. dr Jasicki B.
Rok wydania: 1959
Opis fizyczny: 24 s. 13 tab. 13 wykr. bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * SZYBKOŚĆ * ZWINNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * KORELACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


22/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kunze H.
Tytuł: Rozwój siły, skoczności i zwinności u dziewcząt Nowej Huty w wieku 10-18 lat ze szczególnym uwzględnieniem wieku dojrzewania płciowego.
Promotor: doc. dr Panek S.
Rok wydania: 1968
Opis fizyczny: 34 s. 15 tab. 6 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MOTORYCZNE * SIŁA * SKOCZNOŚĆ * ZWINNOŚĆ * DOJRZEWANIE PŁCIOWE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


23/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Leśkiewicz J.
Tytuł: Szybkość i zwinność u dziewcząt miejskich w wieku 14-18 lat.
Promotor: doc. dr Jasicki B.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 47 s. 48 tab. 12 wykr. bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SZYBKOŚĆ * ZWINNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MIASTO


24/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Liśkiewicz J.
Tytuł: Szybkość i zwinność u dziewcząt wiejskich w wieku 14-18 lat.
Promotor: dr Jasicki B.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 47 s. 48 tab. 16 wykr. bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MOTORYCZNE * SZYBKOŚĆ * ZWINNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * WIEŚ


25/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łabuz R.
Tytuł: Czynnik budowy somatycznej w zróżnicowaniu zwinności chłopców w wieku 12-18 lat.
Promotor: dr Żak S.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 40 s. 11 ryc. 13 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * TYP BUDOWY CIAŁA * CECHY MOTORYCZNE * ZWINNOŚĆ * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


26/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łęczyński J.
Tytuł: Szybkość i zwinność a proporcje wysokościowe i wskaźnik międzykończynowy chłopców krakowskich w wieku od 7 do 14-tu lat.
Promotor: doc. dr Jasicki B.
Rok wydania: 1959
Opis fizyczny: 41 s. 19 tab. 19 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MOTORYCZNE * SZYBKOŚĆ * ZWINNOŚĆ * ANTROPOMETRIA * CECHY MORFOLOGICZNE * WYSOKOŚĆ CIAŁA * KOŃCZYNY * WSKAŹNIK * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


27/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Macałka H.
Tytuł: Sprawność fizyczna chłopców Szkoły Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu.
Promotor: doc. dr Orchowski A.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 67 s. 21 tab. 20 wykr. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * OCENA * CECHY MOTORYCZNE * SZYBKOŚĆ * ZWINNOŚĆ * TESTY * DZIECI * MŁODZIEŻ * SZKOŁA PODSTAWOWA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


28/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majka B.
Tytuł: Analiza wariancji fenotypowej wyników wybranych testów zwinności w oparciu o badania chłopców ze szkół średnich w Jaśle.
Promotor: dr Żak S.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 34 s. 3 rys. 9 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MOTORYCZNE * ZWINNOŚĆ * TESTY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * JASŁO


29/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michalczyk M.
Tytuł: Zwinność dziewcząt szkół podstawowych miasta Krakowa w świetle nowej koncepcji badań.
Promotor: dr Żak S.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 42 s. 5 rys. 7 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MOTORYCZNE * ZWINNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA PODSTAWOWA * OCENA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


30/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalczyk K.
Tytuł: Charakterystyka morfologiczna i zwinność dzieci, uczestników zespołu akrobatyczno-rewiowego 'Trzpioty' z Kielc.
Promotor: dr Kolarczyk E.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 42 s. 27 ryc. 7 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * ZWINNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * ROZWÓJ FIZYCZNY * CHARAKTERYSTYKA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ĆWICZENIA AKROBATYCZNE


31/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sochacki M.
Tytuł: Współzależność zwinności, wybranych elementów budowy ciała i różnych testów siły eksplozywnej u chłopców II Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu.
Promotor: dr Rusin K.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 39 s. 10 ryc. 12 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * BUDOWA CIAŁA * ZWINNOŚĆ * SIŁA SZYBKOŚCIOWA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * SZKOŁA ŚREDNIA * OLKUSZ


32/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Około-Kułak A.
Tytuł: Biomechanika przewrotu w przód z rozbiegu.
Promotor: dr Kłapkowski F.
Rok wydania: 1957
Opis fizyczny: 30 s. 64 fot. 28 ryc. 26 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: BIOMECHANIKA * GIMNASTYKA * ZWINNOŚĆ * ANALIZA


33/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Adamczyk R.
Tytuł: Rozwój zwinności u chłpców w aspekcie zróżnicowania wieku biologicznego.
Promotor: dr Żarów R.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 45 s. 13 ryc. 14 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * WIEK BIOLOGICZNY * ZWINNOŚĆ * BADANIA CIĄGŁE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA * WADOWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


34/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Benewiat J.
Tytuł: Rozwój zwinności u dzieci między 8-14 rokiem życia.
Promotor: dr Kolarczyk E.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 48 s. 20 ryc. 16 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * ZWINNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * OCENA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


35/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Osika H.
Tytuł: Ocena sprawności motorycznej młodzieży w wieku 13-15 lat ze Szkoły Specjalnej w Sanoku.
Promotor: dr Roziecka I.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 37 s. 9 ryc. 7 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY MOTORYCZNE * SZYBKOŚĆ * SIŁA * ZWINNOŚĆ * WYTRZYMAŁOŚĆ * TESTY * OCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * POCHODZENIE SPOŁECZNE * SZKOŁA SPECJALNA * SANOK (WOJ. PODKARPACKIE)


36/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Palowska E.
Tytuł: Stan rozwoju fizycznego dziewcząt wenezuelskich w wieku od 12 do 18 lat.
Promotor: doc. dr Gołąb S.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 51 s. 9 ryc. 12 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ FIZYCZNY * GIBKOŚĆ * ZWINNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * WENEZUELA


37/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fura, Zbigniew
Tytuł: Próba określenia pedagogicznych i biologicznych efektów wychowania fizycznego w szkole wiejskiej i miejskiej (na przykładzie Gimnazjów w Opocznie i Prymusowej Woli).
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec M.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 61 s. 18 rys. 11 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * EDUKACJA FIZYCZNA * KULTURA FIZYCZNA * PEDAGOGIKA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYTRZYMAŁOŚĆ * ZWINNOŚĆ * SZYBKOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * PRYMUSOWA WOLA * WIEŚ * MIASTO * OPOCZNO (WOJ. ŁÓDZKIE) * GIMNAZJUM * BADANIA PORÓWNAWCZE * TEST * MIĘDZYNARODOWY TEST SPRAWNOŚĆI FIZYCZNEJ


38/40

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Garbaciak, Wiesław
Tytuł: Modele rozwoju zdolności motorycznych i ich uwarunkowania u dziewcząt i chłopców między 11 a 14 rokiem życia.
Promotor: prof. dr hab. Raczek, Joachim
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 116 s. 23 rys. 15 tab. bibliogr. Aneks.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ROZWÓJ * MODEL * ROZWÓJ MOTORYCZNY * UZDOLNIENIA RUCHOWE * ZWINNOŚĆ * GIBKOŚĆ * WYTRZYMAŁOŚĆ SIŁOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


39/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jędrzejczyk, Paweł
Tytuł: Wpływ treningu piłkarskiego na sprawność ogólną młodych graczy (na przykładzie drużyny K.S. Karpaty Krosno)
Promotor: dr hab. Duda, Henryk
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 53 s., 7 ryc., 19 tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * GRA SPORTOWA * SZKOLENIE * SPRAWNOŚĆ OGÓLNA * OKRES PRZYGOTOWAWCZY * SZYBKOŚĆ * WYTRZYMAŁOŚĆ * ZWINNOŚĆ * TESTY * KROSNO (WOJ. PODKARPACKIE)


40/40

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pawłowski, Marek
Tytuł: Sprawność motoryczna piłkarzy nożnych w wieku 10-12 lat w świetle wyników testu EUROFIT i testu sprawności specjalnej
Promotor: dr Sterkowicz-Przybycień, Katarzyna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 53 s., 12 rys., 13 ryc., 3 tab., bibliogr. 41 poza.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * TESTY * SZYBKOŚĆ * GIBKOŚĆ * SIŁA MIĘŚNIOWA * ZWINNOŚĆ * WYTRZYMAŁOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ANALIZA DANYCH

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka