Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE
Liczba odnalezionych rekordów: 44Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Preisner, Janusz
Tytuł: Poziom zdolności koordynacyjnych u dzieci uprawiajających sporty zimowe.
Promotor:
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 54 s. 18 ryc. 15 tab.
Słowa kluczowe: SPORT ZIMOWY * KOORDYNACJA RUCHOWA * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UZDOLNIENIA RUCHOWE * CECHY SOMATYCZNE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA PORÓWNAWCZE


2/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Śrutowski, Mateusz
Tytuł: Zdolności koordynacyjne a skuteczność gry siatkarek Telenet Polska Autopart Mielec z uwzględnieniem specjalizacji taktycznej.
Promotor: dr Szczepanik, Maciej
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 55 s. 19 ryc. 6 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * GRA SPORTOWA * SKUTECZNOŚĆ * TAKTYKA * PŁEĆ Ż. * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * POMIAR * OBSERWACJA * BADANIA STATYSTYCZNE * MIELEC (WOJ. PODKARPACKIE) * ZESPÓŁ TELENET POLSKA AUTOPART (MIELEC)


3/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kawa, Joanna
Tytuł: Poziom i dynamika rozwoju wybranych zdolności koordynacyjnych dziewcząt kl. 4-6 realizujący rozszerzony program z w.f. z zakresu koszykówki.
Promotor: dr Arlet, Tomasz
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 49 s. 4 ryc. 32 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * KOORDYNACJA RUCHOWA * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * POMIAR


4/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ślusarz, Ewa
Tytuł: Budowa ciała oraz zdolności motoryczne siatkarek TS. Wisła Celt Kraków w aspekcie poziomu sportowego i specjalizacji w grze.
Promotor: dr Szczepanik, Maciej
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 61 s. 24 ryc. 7 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * BUDOWA CIAŁA * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * GRA SPORTOWA * SKUTECZNOŚĆ * WYNIKI SPORTOWE * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * POMIAR * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


5/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pękała, Sławosz
Tytuł: Próba oceny wybranych zdolności koordynacyjnych koszykarzy MKKS Rybnik i MOSM Tychy w wieku 15 lat.
Promotor: dr Arlet, Tomasz
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 60 s. 8 ryc. 35 tab. boibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * ZAWODNICY * KOORDYNACJA RUCHOWA * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * RYBNIK (WOJ. ŚLĄSKIE) * TYCHY (WOJ. ŚLĄSKIE) * MIEJSKI KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY (RYBNIK) * MIEJSKI OŚRODEK SPORTÓW MŁODZIEŻOWYCH (TYCHY)


6/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chaja, Paweł
Tytuł: Poziom zdolności koordynacyjnych u nietrenujących chłopców w wieku 16-18 lat oraz u zawodników uprawiających sporty zimowe.
Promotor: dr Rosiński, Jarosław
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 48 s., 13 ryc., 10 tab.Bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: SPORT ZIMOWY * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * MŁODZIEŻ * ZAWODNICY * BADANIA PORÓWNAWCZE * TESTY


7/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rozwadowska, Magdalena
Tytuł: Znaczenie pływania w kształtowaniu Koordynacyjnych Zdolności Motorycznych dzieci w wieku 10-12 lat w zależności od częstotliwości zajęć.
Promotor: dr Gedl-Pieprzyca, Izabela
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 61 s., 20 ryc., 16 tab.Bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * KOORDYNACJA RUCHOWA * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ĆWICZENIA W WODZIE * CZĘSTOTLIWOŚĆ * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


8/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Talik, Maciej
Tytuł: Zdolności koordynacyjne a poziom mistrzostwa sportowego w gimnastyce sportowej na etapie szkolenia wstępnego.
Promotor: dr Perzyńska-Biskup, Anna
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 39 s., 7 ryc., 2 tab.
Słowa kluczowe: GIMNASTYKA SPORTOWA * POZIOM SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * SZKOLENIE SPORTOWE * WYNIKI SPORTOWE * PŁEĆ M. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


9/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cieloch, Karol
Tytuł: Poziom rozwoju i struktura koordynacyjnych zdolności motorycznych u zapaśników stylu wolnego w wieku 17-20 lat w zakresie dymorfizmu płciowego.
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 84 s., 7 ryc., 11 tab.Bibliogr. 86 poz.
Słowa kluczowe: SPORTY WALKI * ZAPASY * STYL WOLNY * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * DYMORFIZM PŁCIOWY * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * WALKA SPORTOWA * TESTY


10/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Barciewicz, Piotr
Tytuł: Morfofunkcjonalne uwarunkowania poziomu sportowego na podstawie analizy porównawczej zespołów o różnej klasie sportowej.
Promotor: dr Klocek, Tomasz
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 35 s., 11 ryc., 3 tab.Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * UWARUNKOWANIA * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * KLASY SPORTOWE * CECHY SOMATYCZNE * CECHY MORFOLOGICZNE * POMIAR * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * ZAWODNICY * BADANIA PORÓWNAWCZE


11/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żyłka, Monika
Tytuł: Zmienność rozwojowa wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych dzieci wiejskich w okresie skoku pokwitaniowego.
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 85 s., 1 mapa, 35 ryc., 31 tab.Bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * DZIECI * SKOK POKWITANIOWY * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * CECHY SOMATYCZNE * BUDOWA CIAŁA * WIEŚ * POMIAR * ANALIZA DANYCH


12/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Banachiewicz, Dagmara
Tytuł: Poziom sprawności fizycznej dzieci trenujących sportowy taniec towarzyski w krakowskich klubach tanecznych.
Promotor: dr Poznańska, Anna
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 57 s., 8 fot., 22 ryc., 26 tab., 22 wykr.Bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC * TANIEC TOWARZYSKI * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MOTORYCZNE * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


13/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Drechsler, Marek
Tytuł: Wpływ zwiększonej aktywności na kondycję fizyczną młodzieży wiejskiej z Podkarpacia.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 71 s., 29 ryc., 6 tab.Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * KONDYCJA FIZYCZNA * WIEŚ * PODKARPACIE * ROZWÓJ MOTORYCZNY * OBSERWACJA * BADANIA ANKIETOWE


14/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Barski, Dariusz
Tytuł: Zależność pomiędzy poziomem wybranych parametrów morfofunkcjonalnych a poziomem zaawansowania technicznego 14-letnuch piłkarek ręcznych z Koszalina.
Promotor: dr Spieszny, Michał
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 38 s., 8 ryc., 5 tab.Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PARAMETRY MORFOFUNKCJONALNE * OBCIĄŻENIE * TRENING * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * SZYBKOŚĆ * TECHNIKA * POMIAR


15/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rakoczy, Tomasz
Tytuł: Uwarunkowanie specjalizacji gry w piłce siatkowej mężczyzn.
Promotor: dr Klocek, Tomasz
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 33 s., 8 ryc., 3 tab.Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * UWARUNKOWANIA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY FUNKCJONALNE * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE


16/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sulikowski, Marcin
Tytuł: Analiza skuteczności gry koszykarzy III ligowego zespołu mężczyzn 'Skawa' Wadowice w sezonie 2005/2006 z uwzględnieniem wyników testów sprawności motorycznej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Żak, Stanisław
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 50 s., 30 ryc., 23 tab.Bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * PŁEĆ M. * ZAWODNICY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * PRZYGOTOWANIE SPRAWNOŚCIOWE * WADOWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KLUB SPORTOWY 'SKAWA' WADOWICE


17/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lipecki, Krzysztof
Tytuł: Poziom i struktura usprawniania koordynacyjnego (KZM) chłopców niewidzących i niesłyszących wieku 11-12 lat na tle ich zdrowych równieśników.
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 65 s., 14 fot., 10 tab.Bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: NIEWIDOMI * GŁUSI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NARZĄD WZROKU * USZKODZENIA * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * USPRAWNIANIE RUCHOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


18/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zagibajło, Łukasz
Tytuł: Poziom rozwoju i struktura koordynacyjnych zdolności motorycznych dzieci z nadwagą i otyłością na tle dzieci zdrowych.
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 59 s., 18 tab., 2 ryc., 14 fot.Bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * BUDOWA CIAŁA * DZIECI * OTYŁOŚĆ * NADWAGA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * SKIERNIEWICE (WOJ. ŁÓDZKIE)


19/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kubicki, Artur
Tytuł: Szybkość uczenia się techniki podstawowych elementów gry w piłce siatkowej u uczniów Gimnazjum nr 5, a poziom i dynamika zmian wybranych zdolności koordynacyjnych.
Promotor: dr Szczepanik, Maciej
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 35 s., 8 ryc., 7 tab.Bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * TECHNIKA * UCZNIOWIE * GIMNAZJUM * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * TESTY * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


20/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wachowiec, Artur
Tytuł: Poziom wybranych zdolności koordynacyjnych dzieci w wieku 11-13 lat z małego miasta określona na podstawie wyników testów komputerowych.
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 70 s., 31 ryc., 20 tab.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * UCZNIOWIE * SZKOŁA PODSTAWOWA * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * DYMORFIZM PŁCIOWY * CECHY SOMATYCZNE * BADANIA PORÓWNAWCZE * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


21/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Leśnik, Kinga
Tytuł: Szybkość uczenia się techniki podstawy gry w piłce siatkowej u uczennic Szkoły Podstawowej a poziom i dynamika zmian wybranych zdolności koordynacyjnych
Promotor: dr Szczepanik, Maciej
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 36 s., 7 tab., 7 ryc.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NAUCZANIE * TECHNIKA * GRA SPORTOWA * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


22/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kielar, Grzegorz
Tytuł: Regres i zróżnicowanie płciowe wybranych zdolności motorycznych dorosłych kobiet i mężczyzn z terenów Żywiecczyzny
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 52 s., 1 mapa, 12 ryc., 5 tab.Bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * WIEŚ * DYMORFIZM PŁCIOWY * SIŁA * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * POMIAR * ŻYWIEC (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


23/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Poremba, Sławomir
Tytuł: Poziom sprawności motorycznej dzieci klas V i VI Szkoły w Kamionce Wielkiej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 61 s., 24 ryc., 10 tab.Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * POMIAR * KAMIONKA WIELKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


24/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skrobot, Marek
Tytuł: Składowe Młodzieżowego Modelu Mistrza w Piłxce Siatkowej Chłoipców 17-letnich. Analiza Porównawcza
Promotor: dr Klocek, Tomasz
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 41 s., 9 ryc., 3 tab.Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BUDOWA SOMATYCZNA * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * JUNIORZY * KADRA POLSKI * WYNIKI SPORTOWE * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * NABÓR I SELEKCJA * BADANIA PORÓWNAWCZE * POMIAR


25/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tokarczyk, Elżbieta
Tytuł: Poziom i dynamika zmianwybranych zdolności koordynacyjnych a szybkość uczenia się techniki podstawowych elementów piłki siatkowej na przykładzie badań uczniów klasy IV SP nr 8 w Nowym Sączu
Promotor: dr Szczepanik, Maciej
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 42 s., 10 ryc., 11 tab.Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * PŁEĆ M. * POMIAR * TESTY * BADANIA STATYSTYCZNE


26/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Widlarz, Anna
Tytuł: Uwarunkowania specjalizacji w grze a poziom sportowy siatkarek w 3-ligowym zespole MKS 'Skawa" Wadowice
Promotor: dr Klocek, Tomasz
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 43 s., 5 tab., 11 ryc.Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * BUDOWA SOMATYCZNA * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * SIŁA MIĘŚNIOWA * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * KLUB SPORTOWY * WADOWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


27/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Olchawa, Agnieszka
Tytuł: Poziom asynetrii funkcjonalnej u młodzieży gimnazjalnej z Chełmca w aspekcie dymorfizmu płciowego
Promotor: dr Bujas, Przemysław
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 67 s., 13 ryc., 6 tab.Bibliogr. 55 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * DYMORFIZM PŁCIOWY * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * MOTORYCZNOŚĆ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ASYMETRIA FUNKCJONALNA * TESTY * BADANIA ANKIETOWE * CHEŁMIEC (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


28/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kawa, Katarzyna
Tytuł: Dynamika rozwoju wybranych predyspozycji somatycznych i zdolności motorycznych początkujących piłkarek ręcznych w okresie trzech lat treningu
Promotor: dr Spieszny, Michał
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 48 s., 5 tab., 31 ryc.Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * TRENING SPORTOWY * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


29/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dzieniecka, Joanna
Tytuł: Zdolności koordynacyjne a skuteczność w grze na przykładzie badań uczniów XIII LO w Krakowie
Promotor: dr Szczepanik, Maciej
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 46 s., 1 fot., 12 ryc., 7 tab.Bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * GRA SPORTOWA * SKUTECZNOŚĆ * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * BUDOWA CIAŁA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * PŁEĆ M. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


30/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaworski, Tomasz
Tytuł: Próba poszukiwania rzetelnych i trafnych testów motorycznych do oceny zdolności koordynacyjnych siatkarzy w wieku 18-30 lat (na przykładzie drużyny MOSIR Bochnia)
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 52 s., 4 tab., 1 ryc.Bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * TESTY * POMIAR * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


31/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bembnowicz, Rafał
Tytuł: Analiza skuteczności gry młodych koszykarzy KS 'Korona' Kraków w aspekcie specyficznych zdolności koordynacyjnych
Promotor: prof. dr hab. Żak, Stanisław
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 42 s., 25 ryc., 4 tab.Bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * ZAWODNICY * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * TESTY * OBSERWACJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KS 'KORONA' (KRAKÓW)


32/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sławniak, Marcin
Tytuł: Zależność pomiędzy poziomem zdolności motorycznych a poziomem sportowym piłkarzy nożnych na przykładzie juniorów Gminnego Ludowego Klubu Sportowego 'Beskid' Nowy Żmigród
Promotor: dr Spieszny, Michał
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 60 s., 23 wykr., 2 ryc., 24 tab.Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * KLUB SPORTOWY * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * JUNIORZY * CECHY SOMATYCZNE * POMIAR * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * WYTRZYMAŁOŚĆ * SZYBKOŚĆ * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE


33/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gos, Jacek
Tytuł: Wybrane czynniki poziomu sportowego w piłce siatkowej na przykładzie badań uczniów XIII LO w Krakowie i Kadry Polski do lat 18
Promotor: dr Szczepanik, Maciej
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 49 s., 1 fot., 19 ryc., 7 tab.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * KADRA POLSKI * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * BUDOWA CIAŁA * KLASA SPORTOWA * BADANIA PORÓWNAWCZE


34/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Biegaj, Robert
Tytuł: Kształtowanie zdolności koordynacyjnych u dzieci trenujących judo
Promotor: prof. dr hab. Sterkowicz, Stanisław
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 51 s., 2 ryc., 5 tab.Bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: SPORTY WALKI * JUDO * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * WOLBROM (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


35/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sakowicz-Kostecka, Joanna
Tytuł: Wpływ wybranych czynników somatycznych i predyspozycji koordynacyjnych na wynik sportowy czołowych tenisistek świata w 2008 roku
Promotor: dr Klocek, Tomasz
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 52 s., 15 ryc., 8 tab.Bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: TENIS ZIEMNY * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * KOORDYNACJA RUCHOWA * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * BUDOWA SOMATYCZNA * WYNIKI SPORTOWE * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * ANALIZA DANYCH


36/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kosiec, Seweryn
Tytuł: Wpływ zdolności koordynacyjnych i sprawności specjalnej na sprawność działania w grze młodych piłkarzy nożnych
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Duda, Henryk
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 48 s., 15 tab., 4 wykr.Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * GIMNAZJUM * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * GRA SPORTOWA * TESTY * ŻYWIEC (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


37/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brzyski, Maciej
Tytuł: Wpływ zdolności koordynacyjnych na wynik sportowy 11-13 letnich pływaczek Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Krakowie
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Dybińska, Ewa
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 59 s., 3 fot., 15 ryc., 24 tab.Bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE SPORTOWE * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO * WYNIKI SPORTOWE * OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


38/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lis, Łukasz
Tytuł: Poziom predyspozycji morfo-funkcjonalnych a ukierunkowany dobór w grupie młodych siatkarzy RCS Czarni Radom
Promotor: dr Klocek, Tomasz
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 34 s., 8 ryc., 4 tab.Bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * BUDOWA CIAŁA * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SZYBKOŚĆ * DOBÓR * TESTY * POMIAR * RADOM (WOJ. MAZOWIECKIE)


39/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kraczek, Wiktor
Tytuł: Poziom zdolności koordynacyjnych a wynik sportowy pływaków 11-13 letnich Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Krakowie
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Dybińska, Ewa
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 60 s., 7 fot., 16 ryc., 24 tab.Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE SPORTOWE * ZAWODNICY * SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * WYNIKI SPORTOWE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * POMIAR * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


40/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jastrząb, Ewa
Tytuł: Poziom zdolności koordynacyjnych młodych piłkarzy nożnych z klubu 'Dąbrovia' na tle nietrenujących rówieśników
Promotor: dr Bujas, Przemysław
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 56 s., 27 ryc., 5 tab.Bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * TESTY * DĄBROWA TARNOWSKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


41/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michalec, Rafał
Tytuł: Budowa somatyczna i sprawność motoryczna w aspekcie umiejętności specjalnych młodych siatkarek i siatkarzy UKS 'Atlas' Wola Dębińska
Promotor: dr Klocek, Tomasz
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 42 s., 29 ryc., 5 tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * TESTY * POMIAR * UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 'ATLAS' (WOLA DĘBIŃSKA)


42/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Głowacz, Katarzyna
Tytuł: Zmiany poziomu asymetrii funkcjonalnej kończyn górnych u dzieci w młodszym wieku szkolnym
Promotor: dr Bujas, Przemysław
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 57 s., 2 tab., 20 ryc., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * KOŃCZYNA GÓRNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * ASYMETRIA FUNKCJONALNA * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * LEWORĘCZNOŚĆ * TESTY * POMIAR * BRODY (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


43/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Obszańska, Edyta
Tytuł: Wynik sportowy a poziom umiejętności specjalnych, sprawności motorycznej i budowy somatycznej siatkarzy AZS AWF Kraków
Promotor: dr Klocek, Tomasz
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 35 s., 8 ryc., 5 tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * BUDOWA CIAŁA * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * TESTY * AWF KRAKÓW * BADANIA PORÓWNAWCZE


44/44

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sowicki, Michał
Tytuł: Somatyczne i funkcjonalne uwarunkowania gry siatkarzy III ligowego zespołu LKS Kłos Olkusz
Promotor: dr Klocek, Tomasz
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 34 s., 8 ryc., 5 tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * GRA SPORTOWA * UWARUNKOWANIA * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * CECHY SOMATYCZNE * SZYBKOŚĆ * ATAK * UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE * TESTY * POMIAR * OLKUSZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * LKS KŁOS (OLKUSZ)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka