Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ZBIORNIK WODNY
Liczba odnalezionych rekordów: 38Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kołba Z.
Tytuł: Zagospodarowanie rekreacyjne zbiornika Sosina oraz terenów przyległych.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 36 s. 5 fot. 1 mapa, 15 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * ODNOWA BIOLOGICZNA * SOSINA * ZBIORNIK WODNY


2/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bednarz P.
Tytuł: Drugie domy na obrzeżu zbiornika dobczyckiego.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 72 s. 3 ryc. 20 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * INDYWIDUALIZACJA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * WALORY TURYSTYCZNE * ZBIORNIK WODNY * DOBCZYCE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


3/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bujak I.
Tytuł: Walory turystyczno-rekreacyjne sztucznych zbiorników wodnych w województwie kieleckim.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 110 s. 6 fot. 12 map, 5 tab. bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WALORY TURYSTYCZNE * ZBIORNIK WODNY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * OCENA * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


4/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szewczyk A.
Tytuł: Przydatność zbiorników wodnych północno-zachodniej części Ziemi Gliwickiej do różnych form rekreacji.
Promotor: dr Mroczka A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 90 s. 24 fot. 2 mapy, 9 ryc. 5 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE * ZBIORNIK WODNY * REGION * GLIWICE (WOJ. ŚLĄSKIE)


5/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fryda B.
Tytuł: Kulturowe i ekologiczne aspekty istnienia Zapory Pienińskiej.
Promotor: dr Mroczka A.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 71 s. 12 fot. 3 mapy, 5 ryc. 3 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * EKOLOGIA * KULTURA * ZBIORNIK WODNY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * PIENINY * CZORSZTYN (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * NIEDZICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SROMOWCE WYŻNE


6/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gramatyka D.
Tytuł: Diagnoza rozwoju produktu turystycznego w otoczeniu zbiorników Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne.
Promotor: dr Rettinger, Wacław
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 93 s. 15 fot. 1 ryc. 10 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * PRODUKT TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KULTURA * ZBIORNIK WODNY * PIENINY * CZORSZTYN (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * NIEDZICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SROMOWCE WYŻNE


7/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pawlik A.; Wilk L.
Tytuł: Aspekty ochrony środowika w zlewni zbiornika Czorsztyn.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 152 s. 9 fot. 1 ryc. 13 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * PROBLEM * ZBIORNIK WODNY * CZORSZTYN (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


8/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mikocki D.
Tytuł: Elementy zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego w systemie skutków realizacji zbiornika wodnego Świnna Poręba.
Promotor: dr Kwiecień I.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 54 s. 10 fot. 2 mapy, 6 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ZBIORNIK WODNY * ŚWINNA PORĘBA


9/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mikocka J.
Tytuł: Walory turystyczne otoczenia zbiornika wodnego Świnna Poręba.
Promotor: dr Kwiecień I.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 52 s. 4 fot. 1 ryc. 4 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WALORY TURYSTYCZNE * KRAJOBRAZ * ZBIORNIK WODNY * ŚWINNA PORĘBA


10/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łętocha B.
Tytuł: Walory rekreacyjne zbiornika dobczyckiego.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 77 s. 12 fot. 6 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OBIEKT REKREACYJNY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * ZBIORNIK WODNY * DOBCZYCE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


11/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Medyński M.
Tytuł: Ocena walorów środowiska przyrodniczego rejonu zalewu Chańcza z punktu widzenia rekreacji.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 46 s. 14 fot. 3 mapy, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KLIMAT * ZANIECZYSZCZENIE PRZYRODY * TEREN REKREACYJNY * ZBIORNIK WODNY * CHAŃCZA


12/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Barszczewski N.
Tytuł: Turystyka nad Jeziorem Zegrzyńskim - ocena stanu i perspektywy rozwoju na przykładzie gminy Nieporęt.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 81 s. 10 fot. 3 ryc. 4 tab. bibliogr. 28 poz. 3 zał.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZBIORNIK WODNY * ZEGRZYŃSKIE, JEZIORO * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * GMINA * NIEPORĘT


13/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skwarek A.
Tytuł: Walory gminy Czorsztyn i perspektywy ich rozwoju powstałe w wyniku utworzenia Zalewu Czorsztyńskiego.
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 107 s. 31 fot. 2 ryc. 7 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * HISTORIA * ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ZBIORNIK WODNY * CZORSZTYŃSKIE, JEZIORO * GMINA * CZORSZTYN (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


14/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Leszczyński M.
Tytuł: Zagospodarowanie turystyczne rejonu Zalewu Zegrzyńskiego oraz jego wpływ na środowisko naturalne.
Promotor: dr Mroczka A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 72 s. 7 ryc. 11 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * TEREN REKREACYJNY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ZBIORNIK WODNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * RYZYKO * ZEGRZYŃSKIE, JEZIORO


15/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Budka D.
Tytuł: Ocena bazy do uprawiania rekreacyjnych sportów wodnych w Rybniku.
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 56 s. 13 fot. 8 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT WODNY * OBIEKT REKREACYJNY * ZBIORNIK WODNY * WYKORZYSTANIE * ANALIZA * RYBNIK


16/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowicka H.
Tytuł: Możliwości wykorzystania wód powierzchniowych Beskidu Małego i Żywieckiego dla turystyki i rekreacji wodnej.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 72 s. 6 ryc. 7 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * TURYSTYKA WODNA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * ZBIORNIK WODNY * WYKORZYSTANIE * BESKID MAŁY * BESKID ŻYWIECKI


17/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Borgieł J.
Tytuł: Walory Polskiego Spisza w obliczu przemian jakie dokonały się na jego terenie po utworzeniu zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 39 s. 7 tab. bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ZBIORNIK WODNY * SPOŁECZEŃSTWO * GOSPODARKA * CZORSZTYN (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * NIEDZICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SPISZ


18/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szkaradek J.
Tytuł: Ekologiczne aspekty funkcjonowania Jeziora Rożnowskiego.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 62 s. 7 fot. 3 ryc. 9 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ZBIORNIK WODNY * ROŻNOWSKIE, JEZIORO


19/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowos M.
Tytuł: Runkcje rekreacyjno-turystyczne Zalewu Czorsztyńskiego.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 56 s. 7 fot. 5 map, 1 ryc. 3 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * TEREN REKREACYJNY * ZBIORNIK WODNY * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * CZORSZTYN (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * CZORSZTYŃSKIE, JEZIORO


20/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sanetra K.
Tytuł: Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie Jeziora Żywieckiego.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 80 s. 10 fot. 2 mapy, 3 ryc. 8 tab. bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * TEREN REKREACYJNY * ZBIORNIK WODNY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * BESKIDY * ŻYWIECKIE, JEZIORO


21/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gerhardt A.
Tytuł: Przydatność sztucznych zbiorników wodnych Karpat do nurkowania.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 76 s. 4 fot. 6 map, 22 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * REKREACJA * NURKOWANIE * ZBIORNIK WODNY * WYKORZYSTANIE * KARPATY


22/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Węglicka K.
Tytuł: Wpływ Zbiornika Czorsztyńskiego na środowisko doliny Dunajca.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 98 s. 10 fot. 6 ryc. 4 tab. bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZBIORNIK WODNY * CZORSZTYN (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * NIEDZICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SROMOWCE WYŻNE * RZEKA * DUNAJEC * KORELACJA


23/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Twardawa D.
Tytuł: Baza turystyczno-rekreacyjna Zalewu Rybnickiego. Stan aktualny i perspektywy rozwoju.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski R.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 57 s. 10 fot. 1 ryc. 1 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * TEREN REKREACYJNY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * OCENA * ROZWÓJ * ZBIORNIK WODNY * RYBNICKIE, JEZIORO


24/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łukasik, Ewa
Tytuł: Atrakcyjność turystyczna Szczawnicy.
Promotor: dr Rettinger, Wacław
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 97 s. 7 ryc. 10 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * MIASTO * SZCZAWNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ROZWÓJ TURYSTYKI * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * WALORY KRAJOZNAWCZE * WALORY PRZYRODNICZE * ZBIORNIK WODNY * CZORSZTYŃSKIE, JEZIORO


25/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazurkiewicz, Iwona
Tytuł: Turystyka nad Zalewem Zegrzyńskim.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 101 s. 10 fot. 9 rys. 5 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ZEGRZYŃSKE, JEZIORO * WALORY TURYSTYCZNE * ZBIORNIK WODNY * KRAJOZNAWSTWO * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * SPORTY WODNE * BAZA NOCLEGOWA * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * TURYSTYKA SOCJALNA * SPADEK * INWESTYCJE * PROMOCJA TURYSTYKI


26/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górka, Piotr
Tytuł: Wpływ górnego odcinka Raby na jakość wód zbiornika Dobczyckiego.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda, Stefan
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 70 s. 7 fot. 1 mapa 7 ryc. 10 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * RZEKA * ZBIORNIK WODNY * DOBCZYCKIE, JEZIORO * CZYSTOŚĆ * ZANIECZYSZCZENIE WODY


27/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wróbel, Anna
Tytuł: Wpływ budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba na przemiany krajobrazowe.
Promotor: dr Rettinger, Wacław
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 98 s. 41 fot. 9 ryc. 16 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZBIORNIK WODNY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * ŚWINNA PORĘBA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * INWESTYCJE * GOSPODARKA * OPIS * WYWIAD * INTERNET


28/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ścibor, Anna
Tytuł: Ocena jakości wody Zbiornika Dobczyckiego w świetle przepisów polskich oraz Unii Europejskiej.
Promotor: prof. dr hab. Doleżal, Marta
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 4 fot. 2 mapy, 20 ryc. 6 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ZBIORNIK WODNY * ZANIECZYSZCZENIE WODY * JAKOŚĆ * AKTY PRAWNE * UNIA EUROPEJSKA * DOBCZYCE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


29/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majchrzak, Tomasz
Tytuł: Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów postindustrialnych (na przykładzie wyrobiska Kopalni Siarki 'Machów' w gminie Tarnobrzeg).
Promotor: dr Sacha, Stefan
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 81 s., 9 fot., 5 ryc., 10 tab., bibliogr. 61 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * NIEUŻYTKI * KOPALNIA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * REKULTYWACJA * TARNOBRZEG (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG) * ZBIORNIK WODNY


30/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Śliwa, Magdalena
Tytuł: Zagospodarowanie Zbiornika Dobczyckiego w opinii mieszkańców.
Promotor: dr Łabaj, Marek
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 87 s., 15 fot., 13 ryc., 6 tab.Bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * WODA * ZBIORNIK WODNY * DOBCZYCE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * OPINIA * BADANIA ANKIETOWE


31/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Biały, Marta
Tytuł: Zbiorniki wodne województwa świętokrzyskiego jako atrakcja turystyczno-rekreacyjna.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 102 s., 20 fot., 17 tab., 7 ryc., 3 rys.Bibliogr. 57 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZBIORNIK WODNY * WALORY TURYSTYCZNE * ŚWIĘTOKRZYSKIE, WOJEWÓDZTWO


32/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ciukowska, Anna
Tytuł: Zbiornik Czorsztyński i jego strefa brzegowa jako podstawa rozwoju turystyki i rekreacji.
Promotor: dr Mroczka, Adam
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 82 s., 75 fot., 2 ryc.Bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZBIORNIK WODNY * TURYSTYKA WODNA * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * CZORSZTYN (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


33/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piątek, Ewelina
Tytuł: Rozwój turystyki i rekreacji w rejonie zbiornika Świnna Poręba
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 56 s., 2 fot., 1 mapa, 3 ryc., 1 tab.Bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * ROZWÓJ TURYSTYKI * REKREACJA * ZBIORNIK WODNY * ŚWINNA PORĘBA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WYPOCZYNEK


34/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szela, Urszula
Tytuł: Kompleksowe wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych zbiornika zaporowego na przykładzie Ośrodka WZW 'Jawor'
Promotor: dr Adamski, Paweł
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 94 s., 20 ryc., 14 tab.Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZBIORNIK WODNY * WALORY TURYSTYCZNE * INWESTYCJE * ANALIZA DANYCH


35/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łołka, Dominika
Tytuł: Znaczenie zbiornika wodnego w Kryspinowie w zakresie turystyki i rekreacji
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 68 s., 5 fot., 1 ryc., 8 tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * REKREACJA RUCHOWA * ZBIORNIK WODNY * KRYSPINÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WYPOCZYNEK * WODA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA ANKIETOWE


36/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Giżycki, Bartosz
Tytuł: Możliwości uprawiania turystyki nad Zbiornikiem Czorsztyńskim
Promotor: dr Siwek, Joanna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 88 s., 33 fot., 38 ryc., 14 tab., bibliogr. 58 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * TURYSTYKA WODNA * ZBIORNIK WODNY * CZORSZTYŃSKIE, JEZIORO * KLIMAT * WODA * UKSZTAŁTOWANIE TERENU * WALORY PRZYRODNICZE * WALORY KULTUROWE * ROZWÓJ TURYSTYKI


37/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sieczka, Dariusz
Tytuł: Perspektywy rozwoju turystyki w Skarżysku Kamiennej
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 93 s., 19 fot., 1 mapa, 1 ryc., 7 tab., bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * ROZWÓJ TURYSTYKI * SKARŻYSKO-KAMIENNA (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ZBIORNIK WODNY * OFERTA TURYSTYCZNA * RUCH TURYSTYCZNY * ANALIZA DANYCH


38/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bąbol, Barbara
Tytuł: Zapora w Świnnej Porębie jako potencjalny produkt turystyczny Małopolski
Promotor: dr Borkowski, Krzysztof
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 137 s., 13 tab., 5 ryc., bibliogr. 91 poz.
Sygnatura: 40093TR
Słowa kluczowe: PRODUKT TURYSTYCZNY * REKREACJA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * PROMOCJA TURYSTYKI * ZBIORNIK WODNY * ŚWINNA PORĘBA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ROŻNOWSKIE JEZIORO * SOLIŃSKIE JEZIORO * CZORSZTYŃSKIE JEZIORO * ANALIZA * PROJEKT 'JEZIORO MUCHARSKIE'

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka