Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ZAJĘCIA POZASZKOLNE
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janisz E.
Tytuł: Formy pracy Zbiorczej Szkoły Gminnej w Starym Sączu w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Promotor: mgr Cieślik D.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 69 s. 4 fot. 23 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: CZAS WOLNY * ORGANIZACJA * WYPOCZYNEK * ZAJĘCIA POZASZKOLNE * SPORT * ZAWODY * SKS * WYCIECZKA * OBÓZ * BADANIA ANKIETOWE * ZAINTERESOWANIA * MŁODZIEŻ * DZIECI


2/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dutkiewicz M.
Tytuł: Sprawność motoryczna w powiązaniu z uprawianiem sportu na podstawie badań uczennic wybranych szkół podstawowych województwa krakowskiego w aspekcie środowiska demograficznego.
Promotor: dr Zagórski B.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 52 s. 11 tab. 11 wykr. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPORT * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * ZAJĘCIA POZASZKOLNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * OCENA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA PODSTAWOWA * ZAINTERESOWANIA * POGLĄDY


3/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Głuś A.
Tytuł: Rola placówek wychowania pozaszkolnego w kształtowaniu potrzeb wolnoczasowych dzieci i młodzieży na przykładzie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Myślenicach.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 51 s. 7 fot. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * WYCHOWANIE * CZAS WOLNY * DZIECI * MŁODZIEŻ * ZAJĘCIA POZASZKOLNE * INSTYTUCJA * DZIAŁALNOŚĆ * ROLA


4/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wolska J.
Tytuł: Udział dziewcząt z miasta i ze wsi w wieku od 13 do 15 lat w zajęciach wychowania fizycznego.
Promotor: dr Makowska B.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 48 s. 15 ryc. 18 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * REKREACJA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA * ZAJĘCIA POZASZKOLNE * ANALIZA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MIASTO * WIEŚ


5/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzysztoń B.
Tytuł: Działalność Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2 w Rybniku.
Promotor: dr Feiner, Małgorzata
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 136 s. 4 fot. 18 tab. bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * ZAJĘCIA POZASZKOLNE * DZIECI * MŁODZIEŻ * ZAINTERESOWANIA * ROZWÓJ * OŚRODEK * DZIAŁALNOŚĆ


6/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kutyba M.
Tytuł: Formy organizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie wychowania fizycznego i sportu na terenie gminy Rzezawa.
Promotor: mgr Cieślik D.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 86 s. 1 mapa, 23 tab. 5 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * WYCHOWANIE FIZYCZNE * ZAJĘCIA POZALEKCYJNE * ZAJĘCIA POZASZKOLNE * ORGANIZACJA * CZAS WOLNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEŚ * GMINA * RZEZAWA


7/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gajewski P.
Tytuł: Taniec towarzyski jako forma aktywności muzyczno-ruchowej młodzieży szkół podstwowych na przykładzie działalności Klubów Tanecznych w Częstochowie.
Promotor: dr Cichalewska A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 75 s. 17 ryc. 18 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYCHOWANIE * TANIEC TOWARZYSKI * ZAJĘCIA POZASZKOLNE * ZAINTERESOWANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * CZĘSTOCHOWA (WOJ. ŚLĄSKIE)


8/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zięba, Edyta
Tytuł: Analiza spędzania wolnego czasu przez młodzież szkół ponadpodstawowych w Starachowicach.
Promotor: dr Janikowska-Siatka, Maria
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 44 s. 34 rys. 24 tab. 31 wykr. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO * SZKOŁA PONADPODSTAWOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZAJĘCIA POZASZKOLNE * BADANIA ANKIETOWE * STARACHOWICE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


9/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Barabasz, Grzegorz
Tytuł: Popularność form muzyczno-ruchowych w wybranych szkołach średnich Krosna w ocenie uczennic.
Promotor: dr Poznańska A.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 57 s. 14 tab. 17 ryc. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * PŁEĆ Ż. * LEKCJA WF * ZAJĘCIA POZALEKCYJNE * ZAJĘCIA POZASZKOLNE * KROSNO (WOJ. PODKARPACKIE) * ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE * AEROBIK * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ESTETYKA RUCHU * RELAKS * FORMY TANECZNE * MUZYKA


10/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kamińska, Roksana
Tytuł: Zainteresowania turystyką pieszą uczniów VI klas szkół podstawowych wyjeżdżających na zielone szkoły.
Promotor: Dr Kulesza W.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 87 s. 19 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA PIESZA * TURYSTYKA SZKOLNA * ZIELONA SZKOŁA * SZKOŁA PODSTAWOWA * ZAINTERESOWANIA * PROMOCJA ZDROWIA * TURYSTYKA ROWEROWA * ZAJĘCIA POZASZKOLNE * ANKIETA * WYWIAD * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ŚRODOWISKO RODZINNE * SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 (KRAKÓW) * SZKOŁA PODSTAWOWA NR 130 (KRAKÓW)


11/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Oziębło, Ewa
Tytuł: Wpływ lekcji wychowania fizycznego i czynników indywidualnych na uczestnictwo w pozalekcyjnej i pozaszkolnej aktywności.
Promotor: dr Jurczak, Adam
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 74 s., 36 ryc., 36 tab.Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA WF * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * UZDOLNIENIA RUCHOWE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ZAJĘCIA POZASZKOLNE * ZAJĘCIA POZALEKCYJNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


12/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gawełczyk, Ewa
Tytuł: Rola cech temperamentalnych w kształtowaniu deklarowanych preferencji młodzieży licealnej w zakresie form zajęć oferowanych przez domy kultury
Promotor: dr Krzywoszański, Łukasz
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 73 s., 9 tab.Bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * TEMPERAMENT * ZAJĘCIA POZASZKOLNE * DOM KULTURY * TESTY * BADANIA ANKIETOWE * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


13/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bajda, Urszula
Tytuł: Czas wolny młodzieży uczestniczącej w zajęciach w Dziennym Ośrodku Socjoterapii 'U Siemachy'
Promotor: dr Kulesza, Wanda
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 72 s., 20 tab.Bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZAJĘCIA POZASZKOLNE * CZAS WOLNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * REKREACJA * RUCH * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * DZIENNY OŚRODEK SOCJOTERAPII 'U SIEMACHY' (KRAKÓW)


14/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dębińska, Katarzyna
Tytuł: Aktywność fizyczna gimnazjalistów w czasie wolnym
Promotor: prof. zw. dr hab. Tchorzewski, Andrzej Michał
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 77 s., 10 ryc., 10 tab.Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * SOCJOLOGIA * CZAS WOLNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZAJĘCIA POZASZKOLNE * BADANIA ANKIETOWE


15/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marszalik, Michał
Tytuł: Analiza systemu wychowania fizycznego w szkole średniej na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie
Promotor: prof. dr hab. Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 116 s., 72 ryc., 24 tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA WF * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE * SYSTEM KSZTAŁCENIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZAJĘCIA POZALEKCYJNE * ZAJĘCIA POZASZKOLNE * BADANIA ANKIETOWE * WYWIAD * PIŃCZÓW (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


16/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michalik, Marcin
Tytuł: Wpływ czynników indywidualnych na uczestnictwo w pozalekcyjnej i pozaszkolnej aktywności ruchowej młodzieży szkół gimnazjalnych
Promotor: dr Jurczak, Adam
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 51 s., 13 ryc., bibliogr. 60 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * ZAJĘCIA POZASZKOLNE * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * UWARUNKOWANIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


17/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krok, Katarzyna
Tytuł: Aktywność fizyczna młodzieży gimnazjalnej (na przykładzie Gimnazjum w Grybowie)
Promotor: prof. dr hab. Żarów, Ryszard
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 74 s., 28 ryc., 19 tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * ZAJĘCIA POZASZKOLNE * SPORT * SPRZĘT SPORTOWY * OBIEKT SPORTOWY * BADANIA ANKIETOWE * GRYBÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


18/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Talarek, Katarzyna
Tytuł: Pozaszkolna działalność turystyczna uczniów szkół średnich z Krakowa i Nowego Sącza w czasie wolnym
Promotor: prof. dr hab. Gorner, Karol
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 72 s., 22 ryc., 21 tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * ZAJĘCIA POZASZKOLNE * TURYSTYKA SZKOLNA * BADANIA ANKIETOWE * ANALIZA DANYCH * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


19/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Budzowska, Anna
Tytuł: Formy spędzania czasu wolnego na przykładzie licealistów Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli
Promotor: dr Myśliwska, Katarzyna
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 77 s., 1 fot., 1 rys., 9 tab., 23 wykr., bibliogr. 45 poz. Aneks: s. 60-77, 35 tab.
Sygnatura: 39601TR
Słowa kluczowe: CZAS WOLNY * FORMA * ZAJĘCIA POZASZKOLNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * STALOWA WOLA (WOJ. PDKARPACKIE)


20/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Burzyński, Piotr
Tytuł: Pozalekcyjne i pozaszkolne formy aktywności ruchowej wsród młodzieży z Książa Wielkiego
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 52 s., 21 tab., bibliogr. 17 poz.
Sygnatura: 39244WF
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CZAS WOLNY * ZAJĘCIA POZALEKCYJNE * ZAJĘCIA POZASZKOLNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * KSIĄŻ WIELKI (WOJ. MAŁOPOLSKIE)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka