Wynik wyszukiwania

Zapytanie: WZROK
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Samborski W.
Tytuł: Efektywność wybranych cech motorycznych u dzieci z dysfunkcją narządu wzroku.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 56 s. 10 fot. 10 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * REHABILITACJA * CECHY MOTORYCZNE * OCENA * WZROK * ZABURZENIA * NIEWIDOMI * DZIECI


2/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Makuła W.
Tytuł: Rola działalności sportowej dla funkcjonowania osób niewidomych (na przykładzie inwalidów narządu wzroku, uprawiających pływanie).
Promotor: prof.dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 53 s. 11 rys. 6 tab. bibliogr.24 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * SPORT * NIEWIDOMI * ROLA * DZIAŁANIE * FUNKCJA * WZROK


3/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Opałka T.
Tytuł: Próba oceny wybranych parametrów morfofunkcjonalnych u osobników z uszkodzeniem narządu wzroku.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 63 s. 15 rys. 7 tab. bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * WZROK * OCENA * USZKODZENIA * KRĘGOSŁUP * KINEZYTERAPIA * KIFOZA * KLATKA PIERSIOWA * PŁUCA * DZIECI * NIEWIDOMI


4/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jamroga W.; Znój M.
Tytuł: Ocena wpływu wyłączenia zmysłu wzroku na wyniki sportowe uzyskane w wybranych konkurencjach lekkoatletycznych oraz określenie optymalnej pozycji wózka inwalidzkiego w konkurencjach rzutnych.
Promotor: dr Orzech J.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 86 s. 33 tab. bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * NIEPEŁNOSPRAWNI * WZROK * LEKKOATLETYKA


5/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matczyński P.
Tytuł: Narciarstwo terapeutyczne niepełnosprawnych w USA na podstawie doświadczeń porównawczych w rehabilitacji inwalidów wzroku i słuchu.
Promotor: prof. Chojnacki K.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 39 s. 18 rys. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * NARCIARSTWO * NIEPEŁNOSPRAWNI * WZROK * SŁUCH * LECZENIE * STANY ZJEDNOCZONE


6/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Biskup K.
Tytuł: Ocena zaburzeń koordynacji wzrokowo-ruchowej u chorych z różnymi rodzajami afazji.
Promotor: prof.dr hab. Pąchalska M.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 27 s. 1 tab. 1 wykr. bibliogr.24 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * AFAZJA * OCENA * WZROK * KOORDYNACJA RUCHOWA * WZROK * ZABURZENIA * OCENA * TESTY


7/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Orzechowska I.
Tytuł: Ocena wpływu treningu koordynacji wzrokowo-ruchowej na poziom wykonywania czynności życia codziennego u chorych z różnymi rodzajami afazji.
Promotor: prof.dr hab. Pąchalska M.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 38 s. 8 rys. 3 wykr. 1 zał. bibliogr. s. 35-36
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * CHOROBY * AFAZJA * KOORDYNACJA RUCHOWA * WZROK * KOORDYNACJA * ĆWICZENIA * SKUTEK * OCENA


8/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michalska V.
Tytuł: Koordynacja wzrokowo-ruchowa u chorych ze zwyrodnieniem w odcinku szyjnym kręgosłupa.
Promotor: dr Kilar, Zygmunt
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 68 s. 14 fot. 13 rys. 9 tab. 5 wykr. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * KRĘGI SZYJNE * SZYJA * ZWYRODNIENIE * WZROK * KOORDYNACJA * KOORDYNACJA RUCHOWA * KORELACJA * REHABILITACJA * KINEZYTERAPIA * FIZYKOTERAPIA * MASAŻ


9/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kania R.
Tytuł: Badania nad spostrzeganiem pionu u poziomu w zależności od wieku.
Promotor: doc.dr Grochmal S.
Rok wydania: 1963
Opis fizyczny: 30 s. 13 fot. 16 tab. 14 wykr. bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * WZROK * PERCEPCJA * RODZICE * PSYCHOLOGIA * WIEK KALENDARZOWY * BADANIA


10/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kubatko M.
Tytuł: Badania szerokości pola widzenia u koszykarek.
Promotor: doc. dr Pąchalski A.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 32 s. 6 tab. 11 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * PSYCHOLOGIA * ZAWODNICY * PIŁKA KOSZYKOWA * WZROK * PERCEPCJA


11/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ortyl K.
Tytuł: Sprawność fizyczna słabowidzących oraz widzących słuchaczy Medycznego Studium Masażu Leczniczego w Krakowie.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 72 s. 10 fot. 32 ryc. 35 tab. bibliogr. 23 poz. Aneks: 32 s.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * OCENA * NIEPEŁNOSPRAWNI * WZROK * ZABURZENIA


12/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bieńka, Agnieszka
Tytuł: Ocena wpływu rehabilitacji na stan osób z chorobą Parkinsona.
Promotor: dr med. Longawa K.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 101 s. 5 rys. 2 tab. 141 wykr. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: NEUROLOGIA * REHABILITACJA * CHOROBA PARKINSONA * MÓZG * USZKODZENIE MÓZGU * ZDROWIE * POSTAWA CIAŁA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STAN PSYCHICZNY * WZROK * BODŹCE WZROKOWE * TESTY * PACJENCI


13/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szczerek, Anna
Tytuł: Rozwój sprawności ogólnej i manualnej słuchaczy Medycznego Studium Masażu Leczniczego w Krakowie w pierwszym roku nauki zawodu.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 183 s. 17 fot. 70 ryc. 27 tab. bibliogr. 62 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ MANUALNA * MASAŻ LECZNICZY * WZROK * NIEWIDOMI * ADAPTACJA ORGANIZMU * REHABILITACJA * ANKIETA * TESTY * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * MEDYCZNE STUDIUM MASAŻU LECZNICZEGO (KRAKÓW)


14/25

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Ciszewska, Ewa
Tytuł: Badania nad powrotem czynności chwytnej ręki u chorych z porażeniem połowiczym po udarze mózgu.
Promotor: prof. dr hab. Grochmal, Stanisław
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 55s. 16fot. 3tab. 5wykr. bibliogr.87poz. Cz.2.Aneks: 51 tab.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA LECZNICZA * RĘKA * FUNKCJA * KINEZYTERAPIA * PORAŻENIE * PROPRIORECEPTORY * KOORDYNACJA RUCHOWA * WZROK


15/25

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Kilar, Julian Zygmunt
Tytuł: Ocena wpływu treningu koordynacji wzrokowo-ruchowej na efekty uzyskane w procesie rehabilitacji chorych z niedowładem połowiczym i afazją.
Promotor: prof. dr hab. Pąchalska, Maria
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 184 s. 2 rys. 4 schem. 35 tab. 1 wykr. bibliogr. Aneks
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * MEDYCYNA * MÓZG * USZKODZENIA * CHOROBY * WZROK * KOORDYNACJA RUCHOWA * MODEL * TESTY


16/25

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Wilczyński, Jacek
Tytuł: Postawa ciała a wady wzroku u dzieci w wieku 11-12 lat.
Promotor: prof. dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 80 s. 27 ryc. 22 tab. bibliogr. 114 poz. Aneks: 2 s. nlb.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * WZROK * ZABURZENIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ĆWICZENIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE * BADANIA NAUKOWE


17/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jeziorowska, Agnieszka
Tytuł: Motywy uprawiania turystyki przez młodzież słabowidzącą.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 92 s. 7 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * NIEPEŁNOSPRAWNI * MOTYWACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NIEWIDOMI * WZROK * WADY WZROKU * TERMINOLOGIA * DEFINICJA


18/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zboch, Urszula
Tytuł: Wpływ różnych form jeździectwa na sferę fizyczną, psychiczną i społeczną dzieci niewidomych i niedowidzących.
Promotor: dr Gedl-Pieprzyca, Izabela
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 97 s. 14 fot. 12 ryc. 3 tab. bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * WZROK * NIEWIDOMI * JEŹDZIECTWO * WPŁYW * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WYWIAD * BADANIA ANKIETOWE * OBSERWACJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


19/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Buzek, Bożena
Tytuł: Aktywność turystyczna osób niewidomych i niedowidzących z terenu województwa śląskiego.
Promotor: dr Kaganek, Krzysztof
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 97 s. 20 ryc. 12 tab. bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: NIEWIDOMI * REHABILITACJA * WZROK * ZABURZENIA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * WIEK DOJRZAŁY * WYWIAD * SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY * ŚLĄSKIE, WOJEWÓDZTWO


20/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bisztyga, Marcin
Tytuł: Poziom i struktura usprawniania koordynacyjnego (KZM) u dziewcząt i chłopców niewidzących i słabowidzących.
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 89 s. 13 fot. 1 ryc. 13 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * REHABILITACJA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WZROK * NIEWIDOMI * KOORDYNACJA RUCHOWA * TESTY * BADANIA STATYSTYCZNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


21/25

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Ciućmański, Bogdan
Tytuł: Percepcja wzrokowa a skuteczność gry zawodnika
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Krak. Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 167 s., 3 nlb, 31 ryc., 44 tab., bibliogr. s. 121-134. Aneks: s. 135-167
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA STOSOWANA * PIŁKA NOŻNA * WZROK * KOORDYNACJA WZROKOWO-RUCHOWA * GRA SPORTOWA * SKUTECZNOŚĆ * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE * PERCEPCJA WZROKOWA * PERYFERYJNOŚĆ WIDZENIA * GŁĘBOKOŚĆ WIDZENIA * PERYFERYJNOŚĆ WIDZENIA * GŁĘBOKOŚĆ WIDZENIA


22/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pędziwiatr, Joanna
Tytuł: Wpływ akupresury punktu PMZ na poprawę ostrości wzroku u osób dorosłych.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 48 s., 14 ryc., bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * AKUPRESURA * WZROK * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


23/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Duda, Łukasz
Tytuł: Regres i dymorfizm płciowy wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych między V a VII dekadą życia na przykładzie badań pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 55 s., 24 ryc., 17 tab.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * DYMORFIZM PŁCIOWY * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * WIEK STARCZY * PENSJONARIUSZ * DOM POMOCY SPOŁECZNEJ * SZYBKOŚĆ RUCHÓW * WZROK * SŁUCH * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


24/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowacz, Karina
Tytuł: Anbaliza wybranych parametrów równowagi oraz postawy ciała w grupie dzieci i młodzieży z uszkodzonym analizatorem wzroku
Promotor: dr Szczygieł, Andrzej
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 60 s., 20 rys., 14 tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * OKULISTYKA * WZROK * USZKODZENIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * RÓWNOWAGA CIAŁA * TESTY * POMIAR * AWF KRAKÓW


25/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Borzęcki, Krzysztof
Tytuł: Porównanie występowania zespołów przeciążeniowych odcinka szyjnego kręgosłupa w grupie studentów masażu widzących i z dysfunkcją widzenia
Promotor: dr Janusz, Mariusz
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: [54] s., 6 rys., 4 tab., 10 wykr., bibliogr. 22 poz.
Sygnatura: 39039RR
Słowa kluczowe: KRĘGOSŁUP * KRĘGI SZYJNE * PRZECIĄŻENIE * BÓL * ZAWÓD * MASAŻYSTA * WZROK * DYSFUNKCJA * STUDENCI

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka