Wynik wyszukiwania

Zapytanie: WYPOCZYNEK
Liczba odnalezionych rekordów: 463Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matysiak M.
Tytuł: Waloryzacja wschodniej części Pogórza Wielickiego.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 87 s. 10 fot. 5 map, 4 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * REKREACJA * WIELICKIE, POGÓRZE


2/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Muniak P.
Tytuł: Polityka socjalna w dziedzinie turystyki i wypoczynku w spółdzielniach rolniczych województwa tarnowskiego w latach 1984-1988.
Promotor: doc. dr hab. Jarosz A.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 76 s. 46 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * SOCJOLOGIA * WIEŚ * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


3/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pałucka Z.
Tytuł: Szkoła jako organizator czasu wolnego dzieci i młodzieży na przykładzie szkół podstawowych miasta Tychy.
Promotor: doc. dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 60 s. 25 rys. 4 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA * SZKOŁA PODSTAWOWA * ROLA * TYCHY


4/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sierant K.
Tytuł: Wyjazdy weekendowe mieszkańców Krakowa nad wodę na przykładzie Zalewu w Kryspinowie.
Promotor: doc. dr hab. Jarosz A.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 91 s. 18 tab. 11 wykr. 12 rys. bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT * WYPOCZYNEK * JEZIORO * KRYSPINÓW * SPOŁECZEŃSTWO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


5/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tarasiński Z.
Tytuł: Zainteresowania turystyczne młodzieży w świetle organizacji turystyki szkolnej.
Promotor: dr Walas B.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 70 s. 19 tab. 1 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA SZKOLNA * WYPOCZYNEK * ZAINTERESOWANIA * ORGANIZACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


6/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wojnarowicz M.
Tytuł: Polityka socjalna w dziedzinie turystyki i wypoczynku w spółdzielniach rolniczych województwa krośnieńskiego w latach 1984-1988.
Promotor: doc. dr hab. Jarosz A.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 108 s. 37 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * SOCJOLOGIA * POLITYKA * ZAKŁAD PRACY * DZIAŁALNOŚĆ * SPÓŁDZIELNIA ROLNICZA * KROSNO (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


7/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wiercioch G.
Tytuł: Zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe osiedla mieszkaniowego 'Pod Dalnią'.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 37 s. 11 rys. 4 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * CZAS WOLNY * SPORT * REGION * OSIEDLE * MIASTO * WYPOCZYNEK


8/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Alejziak W.
Tytuł: Analiza i ocena systemu organizacyjnego wczasów pracowniczych w resorcie górnictwa i energetyki na przykładzie zrzeszenia kopalń węgla kamiennego w Jastrzębiu Zdroju.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 61 s. 10 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * ORGANIZACJA * WYPOCZYNEK * WCZASY * ZAKŁAD PRACY * KOPALNIA WĘGLA * JASTRZĘBIE ZDRÓJ


9/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Antończak J.
Tytuł: Zagospodarowanie i wykorzystanie bazy turystyczno-rekreacyjnej w Łebie.
Promotor: doc. dr Bierzgalski J.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 52 s. 1 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * CZAS WOLNY * URLOP * WYPOCZYNEK * WCZASY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * OBIEKT REKREACYJNY * ŁEBA (WOJ. POMORSKIE)


10/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Antosz E.
Tytuł: Wzory programowe wczasów organizowanych przez KPT Wawel-Tourist.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 76 s. 8 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * URLOP * WYPOCZYNEK * WCZASY * ORGANIZACJA * PROGRAM * BIURO PODRÓŻY 'WAWEL-TOURIST'


11/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Babula J.
Tytuł: Narciarstwo jako jedna z form realizacji programu rekreacji ruchowej w Kopalniach i Zakładach Przetwórczych Siarki 'Siarkopol' w Tarnobrzegu.
Promotor: dr Tyka E.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 53 s. 8 fot. 8 tab. bibliogr.29 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * NARCIARSTWO * PRACA ZAWODOWA * WYPOCZYNEK


12/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bachorska G.
Tytuł: Działalność specjalna w zakresie organizacji wypoczynku dla załogi Zakładów Celulozowo-Papierniczych im.Juliana Marchlewskiego we Włocławku.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1980
Słowa kluczowe: REKREACJA * REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * PROGRAMOWANIE * ZAKŁAD PRACY * PRACOWNIK


13/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bałata-Czubała E.
Tytuł: Rozwój funkcji turystycznych w województwie kieleckim.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 68 s. 4 mapy 13 tab. bibliogr.31 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * REKREACJA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * FUNKCJA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


14/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Barcik M.
Tytuł: Kształtowanie modelu programowo-organizacyjnego turystyki socjalnej w leśnictwie na przykładzie Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 59 s. 14 tab. bibliogr.17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * PRACOWNIK * ŚRODOWISKO * WARUNKI BYTOWE * MIASTO * ZIELONA GÓRA (WOJ. LUBUSKIE)


15/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bartnik J.
Tytuł: Turystyka w regionie kazimiersko-nałęczowskim.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 94 s. 12 tab. 7 rys. bibliogr.35 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * GEOGRAFIA * RUCH TURYSTYCZNY * WYPOCZYNEK * UZDROWISKO


16/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bartoszek J.
Tytuł: Analiza zimowisk dzieci i młodzieży szkolnej w okolicach Makowa Podhalańskiego, Suchej Beskidzkiej, Zawoi pod względem realizacji programu ze sportów zimowych.
Promotor: doc. dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 76 s. 10 rys. 13 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WYPOCZYNEK * ZIMA * GÓRY * SPORT ZIMOWY * MAKÓW PODHALAŃSKI


17/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Barut J.
Tytuł: Funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe schronisk młodzieżowych na terenie województwa krośnieńskiego.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 93 s. 1 mapa 14 tab. bibliogr.56 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * WYCIECZKA * OBIEKT REKREACYJNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


18/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bąk W.
Tytuł: Baza rekreacyjna i organizacyjna wypoczynku pracowników Zakładów Azotowych im. F.Dzierżyńskiego w Tarnowie w dni wolne od pracy.
Promotor: prof.dr Borkacki S.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 34 s. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * WCZASY * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * ZATRUDNIENIE * PRACOWNIK


19/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Berezowski J.
Tytuł: Rola Zarządu Dzielnicowego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Kraków-Podgórze w kształtowaniu nawyków uczestnictwa w rekreacji ruchowej.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 89 s. 23 tab. 1 mapa bibliogr.17 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * REKREACJA * ŚRODOWISKO * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * WYPOCZYNEK


20/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bernacik D.
Tytuł: Realizacja aktualnych założeń polityki socjalnej państwa w zakresie wypoczynku w wybranych zakładach Bielska-Białej.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 117 s. 15 tab. 1 wykr. bibliogr.37 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * PROGRAMOWANIE * ZAKŁAD PRACY * PRACOWNIK


21/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bernacka J.
Tytuł: Analiza sportowo-rekreacyjnych form zajęć prowadzonych w Pałacu Młodzieży w Tarnowie.
Promotor: dr Nazimek Z.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 82 s. 12 tab. 4 fot. 1 rys. bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * PEDAGOGIKA * SPORT * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PAŁAC MŁODZIEŻY (TARNÓW)


22/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Biegun M.
Tytuł: Wpływ stylu życia i kultury wypoczywania na sprawność fizyczną osób trzeciego wieku zamieszkałych w środowisku miejsko-przemysłowym i wiejskim.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 123 s. 23 tab. 18 wykr. bibliogr.68 poz.
Słowa kluczowe: GERIATRIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYPOCZYNEK * ŚRODOWISKO * BADANIA ANKIETOWE * MIASTO * WIEŚ


23/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Biel W.
Tytuł: Wpływ odpoczynku po pracy na wydolność układu oddechowego pracowników zatrudnionych w Krakowskich Zakładach Farmaceutycznych.
Promotor: dr Roziecka I.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 41 s. 12 tab. 11 wykr. bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * PRACOWNIK FIZYCZNY * ZAKŁAD PRACY * UKŁAD ODDECHOWY * SPIROMETRIA * UKŁAD KRĄŻENIA


24/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bielatowicz J.
Tytuł: Potrzeby rekreacyjne w grupie pracowników KW MO w Krakowie.
Promotor: doc.dr Bierzgalski J.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 100 s. 30 tab. 9 wykr. bibliogr.32 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ZDROWIE * PRACOWNIK UMYSŁOWY * BADANIA ANKIETOWE


25/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bielecki C.
Tytuł: Baza turystyczno-wypoczynkowa Zakładow Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej 'Chemar' w Kielcach.
Promotor: dr Banach B.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 55 s. 7 fot. 1 rys. 5 tab. bibliogr.33 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * WCZASY * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * PRACOWNIK FIZYCZNY * ZAKŁAD PRACY


26/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mularczyk A.
Tytuł: Walory turystyczno-wypoczynkowe gminy Pilica.
Promotor: dr Banach B.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 42 s. 11 fot. 1 rys. 2 tab. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * WIEŚ * HISTORIA


27/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bierlit E.
Tytuł: Czas wolny, jego wykorzystanie i wpływ na kształtowanie kondycji psychofizycznej u pensjonariuszy domu rencisty.
Promotor: dr Świdziński T.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 42 s. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * GERIATRIA * WIEK STARCZY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * BADANIA ANKIETOWE


28/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bieś B.
Tytuł: Baza wypoczynkowa adomskic h Zakładow Przemysłu Skórzanego 'Radoskór' w Radomiu.
Promotor: dr Banach B.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 36 s. 2 fot. 7 tab. bibliogr.26 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * OBIEKT * WYPOSAŻENIE * ZAKŁAD PRACY * PRACOWNIK FIZYCZNY


29/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bijoś D.
Tytuł: Oczekiwania i potrzeby pracowników Huty Aluminium w Skawinie w zakresie form rekreacji organizowanych przez zakład.
Promotor: dr Świdziński T.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 53 s. 21 tab. bibliogr.23 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * PRACOWNIK FIZYCZNY * ZDROWIE * ZAINTERESOWANIA


30/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bilińska B.
Tytuł: Organizacja wypoczynku w Zakładzie Budowy Maszyn i Aparatury im.Szadkowskiego w Krakowie.
Promotor: dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 56 s. 8 tab. 2 wykr. bibliogr.24 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * PROGRAMOWANIE * ZAKŁAD PRACY * PRACOWNIK FIZYCZNY


31/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Birtus S.
Tytuł: Ocena stopnia realizacji programu zajęć rekreacyjnych w Zarządzie Okręgu FWP w Krynicy w roku 1980.
Promotor: doc.dr Bierzgalski J.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 79 s. 4 mapy 11 tab. 2 wykr. bibliogr.42 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * REKREACJA * CZAS WOLNY * URLOP * WYPOCZYNEK * WCZASY * ORGANIZACJA * PROGRAM * ZAINTERESOWANIA


32/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bobrek M.
Tytuł: Ocena stanu urządzeń rekreacyjno-zabawowych dla dzieci i młodzieży w wybranych osiedlach dzielnicy Nowa Huta.
Promotor: dr Nazimek Z.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 70 s. 22 fot. 3 tab. bibliogr.19 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * URZĄDZENIA * OBIEKT SPORTOWY * DZIECI * MŁODZIEŻ * MIASTO


33/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bolek A.
Tytuł: Aktualne poglądy na temat fizjologicznych podstaw odnowy biologicznej.
Promotor: prof.dr Kubica R.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 30 s. 1 tab. 3 wykr. bibliogr.19 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * ZMĘCZENIE * ODNOWA BIOLOGICZNA * HIGIENA * WYPOCZYNEK * FIZJOTERAPIA * WITAMINY


34/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Borkowski T.
Tytuł: Ocena działalności rekreacyjnej w domach wczasowych Funduszu Wczasów Pracowniczych i Zakładowych Ośrodkach Wypoczynkowych na terenie Krynicy i Muszyny w latach 1977-1979.
Promotor: dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 56 s. 20 fot. 1 mapa 9 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * WCZASY * WYPOCZYNEK * ZIMA * NARCIARSTWO * NAUCZANIE * INSTRUKTOR * BADANIA ANKIETOWE


35/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brachaczek J.
Tytuł: Działalność organizacyjno-programowa dotycząca wypoczynku w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej na przestrzeni lat 1978-1979.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 57 s. 27 tab. bibliogr.17 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * PROGRAM * ZAKŁAD PRACY * PRACOWNIK FIZYCZNY * MIASTO * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE)


36/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bujwid M.
Tytuł: Tendencje zmian w aktywności turystycznej dzieci w latach 1970-1980 na przykładzie wybranych szkół dzielnicy Podgórze w Krakowie.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 96 s. 46 tab. bibliogr.35 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * WAKACJE * TURYSTYKA * DZIECI * POCHODZENIE SPOŁECZNE * WARUNKI BYTOWE


37/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bukowiec T.
Tytuł: Funkcja rekreacyjno-wypoczynkowa regionu limanowskiego w opinii turystów.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 42 s. 13 tab. bibliogr.22 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * CZAS WOLNY * WCZASY * WYPOCZYNEK * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY


38/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chamuczyńska I.
Tytuł: Turystyka w województwie krośnieńskim.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 96 s. 19 tab. 3 mapy bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * GÓRY * WYPOCZYNEK * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * RUCH TURYSTYCZNY


39/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chłopek M.
Tytuł: Ogólne zasady programowania rekreacji fizycznej dla młodzieży pracującej w OHP.
Promotor: dr Bierzgalski J.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 61 s. 15 tab. bibliogr.22 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT * TURYSTYKA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * MŁODZIEŻ


40/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chomicki M.
Tytuł: Wykorzystanie zakładowego funduszu socjalnego na prowadzenie turystyki i wypoczynku w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Lublinie w 1977 roku.
Promotor: dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 173 s. 1 mapa 20 tab. bibliogr.28 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * PRACOWNIK


41/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chowaniec M.
Tytuł: Zainteresowanie narciarstwem osób przyjeżdżających do Zakopanego na wypoczynek świąteczny i wczasy.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1977
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * WCZASY * NARCIARSTWO * ZAINTERESOWANIA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


42/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chrobak J.
Tytuł: Ośrodki wypoczynku świątecznego i pobytowego oraz stopień ich wykorzystania w Zjednoczeniu 'Petrochemia'.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 71 s. 1 mapa 6 tab. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * OŚRODEK REKREACYJNY * WYPOSAŻENIE * URZĄDZENIA * ZAKŁAD PRACY * PRACOWNIK


43/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chrzanowska A.
Tytuł: Styl życia a sprawność ruchowa kobiet zatrudnionych w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego 'Luxpol' w Stargardzie Szczecińskim.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 56 s. 14 tab. 3 wykr. bibliogr.29 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * SPORT * WYPOCZYNEK * URLOP * PRACOWNIK * ZAKŁAD PRACY * PŁEĆ Ż.


44/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chudyba A.
Tytuł: Projekt programu rekreacji fizycznej w dniach wolnych od pracy dla pracowników dużego zakładu przemysłowego na przykładzie Zakładów Azotowych im. Feliksa Dzierżyńskiego w Tarnowie.
Promotor: doc.dr Bierzgalski J.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 54 s. 6 fot. 20 tab. 12 wykr. bibliogr.23 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * PROGRAM * ZAKŁAD PRACY * URZĄDZENIA * PRACOWNIK


45/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chytła A.
Tytuł: Zdrowotno-rekreacyjne funkcje zorganizowanego wypoczynku żołnierzy zawodowych po 45 roku życia.
Promotor: dr Stypułkowski C.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 79 s. 23 tab. 8 wykr. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZDROWIE * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * POMIAR * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WOJSKO * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M.


46/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cieszyńska M.
Tytuł: Formy wypoczynku organizowane przez zakład pracy i wykorzystanie ich przez pracowników.
Promotor: dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 61 s. 7 tab. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * PROGRAMOWANIE * PRACOWNIK


47/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czaplińska-Greczyło K.
Tytuł: Baza noclegowa i jej wykorzystanie na terenie woj.tarnowskiego w latach 1976-1980.
Promotor: doc.dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 64 s. 5 fot. 2 mapy 10 tab. 5 wykr. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * WYPOCZYNEK * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * URZĄDZENIA * WYPOSAŻENIE


48/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czapp E.
Tytuł: Rola Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w rozwoju wypoczynku w środowisku wiejskim na przykładzie województwa gdańskiego.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 69 s. 5 map 8 tab. bibliogr.27 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * WIEŚ * LZS * DZIAŁALNOŚĆ * ROLA


49/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czarnecka A.
Tytuł: Ruch rekreacyjno-wypoczynkowy mieszkańców Krakowa, rozkład przestrzenny, dynamika.
Promotor: dr Żmuda S.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 61 s. 1 mapa 5 rys. 4 tab. 2 wykr. bibliogr.25 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * MODEL * ORGANIZACJA


50/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ciuk A.
Tytuł: Wybrane aspekty programowania turystyki w Zakładach Metalowych im.Generała Waltera w Radomiu.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 44 s. 1 mapa 17 tab. bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * PRACOWNIK * BADANIA ANKIETOWE


51/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cwynar J.
Tytuł: Baza turystyczno-wypoczynkowa Andrychowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego 'Andropol' w Andrychowie.
Promotor: prof.dr hab.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 43 s. 8 tab. bibliogr.6 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * WCZASY * ZAKŁAD PRACY * PRACOWNIK


52/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czelakowska T.
Tytuł: Wypoczynek świąteczny w strefie oddziaływania wielkiej aglomeracji na przykładzie Krakowa.
Promotor: doc.dr Pencakowska W.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 63 s. 5 tab. 3 mapy bibliogr.21 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


53/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czyż K.
Tytuł: Propozycje programu rekreacji i wypoczynku dla pracowników Huty Aluminium w Skawinie.
Promotor: doc.dr Bierzgalski J.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 79 s. 24 tab. 24 wykr. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT * TURYSTYKA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * PROGRAM * ZAKŁAD PRACY * PRACOWNIK * BADANIA ANKIETOWE


54/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dalszewska K.
Tytuł: Szczyrk jako ośrodek wczasowo-rekreacyjny w świetle wypowiedzi wczasowiczów.
Promotor: dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 53 s. 7 fot. 6 tab. 2 wykr. bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * URLOP * WCZASY * ZIMA * NARCIARSTWO * MOTYWACJA * BADANIA ANKIETOWE


55/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Danyluk P.
Tytuł: Problemy organizacyjno-problemowe wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży na terenie województwa krakowskiego.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 64 s. 3 tab. bibliogr.33 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * PROGRAM * DZIECI * MŁODZIEŻ


56/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Daszkiewicz Z.
Tytuł: Formy działalności kulturalno-rozrywkowej na wczasach Funduszu Wczasów Pracowniczych na przykładzie Zarządu Okręgu FWP w Koszalinie.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 85 s. 2 rys. bibliogr.32 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * WCZASY * PRACOWNIK * URLOP * DZIAŁANIE


57/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dobrowolski J.
Tytuł: Wypoczynek i rekreacja pracowników Kopalni Soli w Wieliczce na przestrzeni lat 1979-1982.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 45 s. 4 tab. bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * PRACA ZAWODOWA * ZASOBY MATERIALNE


58/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dratwiński L.
Tytuł: Formy wypoczynku uczniów klas VI, VII, VIII Szkoły Podstawowej w Sieciechowicach w województwie miejskim krakowskim.
Promotor: mgr Tombińska T.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 66 s. 27 tab. 12 wykr. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * SZKOŁA PODSTAWOWA * BADANIA ANKIETOWE


59/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dryzek A.
Tytuł: Ocena sprawności fizycznej wybranych grup społeczno-zawodowych w Hucie Aluminium.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 51 s. 17 tab. 4 wykr. bibliogr.21 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ĆWICZENIA RUCHOWE * TESTY * PRACOWNIK * ZAKŁAD PRACY


60/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Duda W.
Tytuł: Propozycje programowania wypoczynku urlopowegodla osób przebywających na wczasach w Domu Wczasowym HiL Stalownik w Bartkowej.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 66 s. 5 tab. bibliogr.27 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * PROGRAM * WCZASY


61/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Duduś W.
Tytuł: Porównawcza ocena zdrowotno-rozwojowa wypoczynku dzieci miejskich w Brzozowie i wiejskich w Przysietnicy w okresie wakacji letnich.
Promotor: dr Stypułkowski C.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 80 s. 25 tab. 30 wykr. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * ZDROWIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * WIEŚ * OCENA


62/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dygoń K.
Tytuł: Walory biofizyczne doliny rzeki Kamienicy Nawojowskiej i ich wykorzystanie dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych.
Promotor: doc.dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 56 s. 7 tab. 4 fot. bibliogr.19 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * REGION * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * BIOFIZYKA * WYPOCZYNEK


63/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dyliński W.
Tytuł: Działalność turystyczno-wypoczynkowa w Przedsiębiorstwie Budowy Szybów w Bytomiu.
Promotor: doc.dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 75 s. 13 tab. bibliogr.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * SPORT * REKREACJA * URLOP * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * PRACOWNIK * INSTYTUCJA SPOŁECZNA


64/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szargot B.
Tytuł: Walory krajoznawcze Przemyśla.
Promotor: prof.dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 85 s. 5 rys. 17 fot. bibliogr.49 poz.
Słowa kluczowe: KRAJOZNAWSTWO * REKREACJA * TURYSTYKA * EKOLOGIA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * WYPOCZYNEK * MIASTO * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE)


65/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Woźniak J.
Tytuł: Wypoczynek pracowników P.E.B.'Mostostal-Export' zatrudnionych na budowach zagranicznych.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 73 s. 16 tab. 1 wykr. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * PRACOWNIK * ZAKŁAD PRACY * BADANIA ANKIETOWE


66/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szostak D.
Tytuł: Walory turystyczno-wypoczynkowe Kolbuszowej i jej okolic.
Promotor: dr Banach B.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 53 s. 15 fot. 7 map, 3 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * REGION * METODA * OBSERWACJA * KOLBUSZOWA


67/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dzięgielewska B.
Tytuł: Analiza wpływu wybranych czynników na strukturę potrzeb zaspokajanych w rekreacji ruchowej.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 51 s. 5 tab. 6 wykr. bibliogr.35 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * REKREACJA * WYKSZTAŁCENIE * WYPOCZYNEK


68/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Felker A.
Tytuł: Zagospodarowanie turystyczne obrzeża Jeziora Czorsztyńskiego.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 51 s. 12 fot. 2 mapy 10 tab. 1 wykr. bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * SPORT * REKREACJA * WYPOCZYNEK * WCZASY * ORGANIZACJA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * GÓRY * CZORSZTYŃSKIE, JEZIORO * PIENINY


69/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Franków E.
Tytuł: Potrzeby pracowników Południwych Zakładów Przemysłu Skórzanego w Chełmku w zakresie wypoczynku.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 64 s. 1 mapa 17 tab. 7 wykr. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * SOCJOMETRIA * ZAKŁAD PRACY * PRACOWNIK * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * WCZASY


70/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gaj L.
Tytuł: Wykorzystanie Zakładowego Funduszu socjalnego w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Szczecinku.
Promotor: doc.dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 55 s. 11 tab. bibliogr.9 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * PRACOWNIK * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WARUNKI BYTOWE * MIASTO * SZCZECINEK


71/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gajewska E.; Patela A.
Tytuł: Założenia i realizacja form wypoczynku w Południowych Zakładach przemysłu Skórzanego 'Chełmek' w latach 1975 i 1977.
Promotor: mgr Babulska M.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 61 s. 21 tab. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * PROGRAMOWANIE * ZAKŁAD PRACY * PRACOWNIK


72/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gałczyński L.
Tytuł: Zagospodarowanie i organizacja obsługi turystycznej Jeziora Turawskiego.
Promotor: mgr Ofiarski M.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 109 s. 2 fot. 4 mapy 4 rys. 11 tab. bibliogr.19 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * WCZASY * TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * OBIEKT SPORTOWY * OBIEKT REKREACYJNY * SPORT WODNY * TURAWSKIE, JEZIORO


73/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Garbarz A.
Tytuł: Zagospodarowanie rekreacyjne uzdrowisk województwa krośnienskiego na przykladzie Iwonicza Zdroju i Rymanowa Zdroju.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 52 s. 2 mapy 2 tab. bibliogr.31 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * TURYSTYKA * WYCIECZKA * IMPREZY * URZĄDZENIA REKREACYJNE * WYPOSAŻENIE * UZDROWISKO


74/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gasik B.
Tytuł: Rzeka Utrata w aspekcie walorów turystycznych.
Promotor: doc.dr Żmuda S.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 60 s. 8 fot. 2 mapy 17 tab. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * WYCIECZKA * WYPOCZYNEK * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZANIECZYSZCZENIE WODY * RZEKA * UTRATA * OCHRONA ŚRODOWISKA


75/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gawlik P.
Tytuł: Wpływ zakładow pracy na zagospodarowanie turystyczne doliny górnej Wisły.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 85 s. 11 tab. 1 rys. 1 wykr. bibliogr.23 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * ZAKŁAD PRACY


76/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gąsior B.
Tytuł: Sposoby wykorzystania czasu wolnego przez nauczycieli Nowej Huty.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 67 s. 17 tab. bibliogr.22 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * NAUCZYCIEL * ŚRODOWISKO * BADANIA ANKIETOWE * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


77/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gibała M.
Tytuł: Możliwości rozwoju funkcji rekreacyjnych w strefie semizurbanizowanej Tarnowa.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 70 s. 13 tab. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * LUDNOŚĆ * MIASTO * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * URZĄDZENIA REKREACYJNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WYPOCZYNEK


78/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Giecołd D.
Tytuł: Próba oceny funkcjonowania służby socjalnej w dziedzinie organizacji wypoczynku pracownikom Gdańskiej Stoczni Remontowej.
Promotor: doc.dr Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 59 s. 9 tab. 5 wykr. bibliogr.21 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * ZAKŁAD PRACY * PRACA ZAWODOWA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * MODEL * ORGANIZACJA * PRACOWNIK * MIASTO * GDAŃSK (WOJ. POMORSKIE)


79/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Giza H.
Tytuł: Walory Skał Twardowskich dla rekreacji.
Promotor: doc.dr Żmuda S.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 44 s. 3 tab. 12 fot. bibliogr.23 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * WYPOCZYNEK * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KLIMAT


80/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Glanowski J.
Tytuł: Funkcja Ojcowskiego Parku Narodowego w organizacji wypoczynku po pracy i nauce.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 68 s. 22 tab. bibliogr. 69 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * PARK NARODOWY * WYPOCZYNEK * RUCH TURYSTYCZNY * ORGANIZACJA * OJCOWSKI PARK NARODOWY


81/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Głażewska U.
Tytuł: Holandia jako przykład kraju turystycznego o zróżnicowanych funkcjach.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 144 s. 25 tab. 21 map 5 wykr. bibliogr.35 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * WYPOCZYNEK * RUCH TURYSTYCZNY * HOLANDIA


82/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Głowacki J.
Tytuł: Zbiorniki retencyjne jako baza wypoczynku nadwodnego na przykladzie województwa kieleckiego.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 77 s. 1 mapa 17 fot. 6 tab. bibliogr.27 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * WODA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA


83/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gniazdowski A.
Tytuł: Zagospodarowanie rejonu Cedzyny dla celów rekreacyjnych.
Promotor: doc.dr Żmuda S.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 64 s. 19 fot. 1 mapa bibliogr.42 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * SPORT WODNY * OBIEKT REKREACYJNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA * MIASTO * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG) * CEDZYNA (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


84/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Goduń J.
Tytuł: Ocena stanu sanitarno-higienicznego wsi 'turystycznych' powiatu nowotarskiego.
Promotor: dr Kubinyi A.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 81 s. 22 tab. 7 map bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: HIGIENA * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * OCENA * REGION


85/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gotz E.
Tytuł: Analiza wykorzystania zakładowego funduszu socjalnego w Zjednoczeniu Budownictwa Przemysłowego 'Budostal' Kraków w latach 1975-1980.
Promotor: doc.dr Bierzgalski J.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 60 s. 8 tab. bibliogr.27 poz.
Słowa kluczowe: AKCJA SOCJALNA * SOCJOLOGIA * WYPOCZYNEK * PRACOWNIK


86/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rutkowska M.
Tytuł: Turystyka weekendowa w Puszczy Białowieskiej.
Promotor: prof. dr hab. inż Jarosz A.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 72 s. 5 map, 2 rys. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * TEREN LEŚNY * BIAŁOWIESKA, PUSZCZA


87/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górska M.; Pitera J.
Tytuł: Sprawność fizyczna i formy rekreacji wybranej grupy pracowników zawodów górniczych.
Promotor: dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 61 s. 21 fot. 13 tab. 11 wykr. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MOTORYCZNE * PRACA ZAWODOWA * PRACOWNIK


88/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Greń-Sobel L.
Tytuł: Możliwości rozwoju turystyki w Brennej.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 74 s. 2 mapy 9 tab. bibliogr.37 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * WYPOCZYNEK


89/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gressel J.
Tytuł: Warunki wypoczynku letników we wsiach turystycznych powiatów limanowskiego, myślenickiego i suskiego w świetle opinii letników.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 50 s. 26 tab. 1 mapa bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * BADANIA ANKIETOWE


90/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grimm J.
Tytuł: Koncepcja zagospodarowania rejonu Borkowa k/Kielc dla celów rekreacyjnych.
Promotor: dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 63 s. 7 fot. 4 mapy 19 tab. bibliogr.26 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ZASOBY MATERIALNE


91/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grochal W.
Tytuł: Przydatność rekreacyjna Dunajca na odcinku przepływu przez województwo tarnowskie.
Promotor: dr Żmuda S.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 52 s. 9 fot. 3 mapy 9 tab. bibliogr.24 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * TURYSTYKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZABYTEK * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE


92/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grochowicz W.
Tytuł: Stan sanitarno-higieniczny miasta Tomaszowa Lubelskiego z uwzględnieniem jego bazy turystycznej.
Promotor: prof. dr hab. Doleżal M.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 67 s. 9 fot. 3 mapy, 1 rys. 19 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: HIGIENA * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * OBIEKT REKREACYJNY * OBIEKT USŁUGOWY * HIGIENA ŻYWIENIA * WODA * TOMASZÓW LUBELSKI (WOJ. LUBELSKIE)


93/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gruszczak J.
Tytuł: Organizacja turystyki i wypoczynku przez WPGT Oddział 'Podhale' w Nowym Targu.
Promotor: dr Bierzgalski J.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 44 s. 3 tab. bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * INSTYTUCJA PAŃSTWOWA * ORGANIZACJA * USŁUGI * DZIAŁANIE * MIASTO * NOWY TARG


94/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grzesiuk A.
Tytuł: Formy wypoczynku mieszkańców województwa rzeszowskiego na przykładzie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie.
Promotor: doc.dr Bierzgalski J.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 62 s.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * IMPREZY * WYCIECZKA * SPORT * INSTYTUCJA SPOŁECZNA


95/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Harasym M.
Tytuł: Organizacja wypoczynku czynnego młodzieży wiejskiej byłego powiatu dębickiego.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1978
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * URZĄDZENIA * WIEŚ * MŁODZIEŻ


96/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hajduk J.
Tytuł: Rekreacyjne wykorzystanie ośrodka wypoczynkowego Sielpia kąpielisko.
Promotor: doc. Żmuda S.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 63 s. 12 fot. 4 mapy 11 tab. bibliogr.33 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * USŁUGI


97/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Huber J.
Tytuł: Walory rekreacyjne doliny rzeki Skawy.
Promotor: dr Żmuda S.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 77 s. 10 tab. bibliogr.27 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * LUDNOŚĆ * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KLIMATOLOGIA * OBIEKT SPORTOWY


98/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Iwanczyk C.
Tytuł: Wypoczynek po pracy załogi Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w świdniku.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 35 s. 8 fot. 2 mapy 16 tab. 1 wykr. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * WCZASY * ORGANIZACJA * DZIAŁANIE * ZAKŁAD PRACY * PRACOWNIK


99/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Iwański L.
Tytuł: Postawy wobec wypoczynku wybranych grup pracowników Przedsiębiorstwa Usług Socjalnych Budownictwa Przemysłowego 'Budostal' w Krakowie.
Promotor: dr Świdziński T.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 52 s. 24 tab. bibliogr.23 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * PRACOWNIK * POGLĄDY


100/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Burzyńska G.
Tytuł: Analiza Zakładowej Działalności Socjalnej MPK Sp. z.o.o. w Krakowie.
Promotor: prof.zw.dr Jarosz A.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 49 s. 4 tabl. 1 wykr. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: EKONOMIKA * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * ZAKŁAD PRACY * MPK


101/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janik H.
Tytuł: Sprawność i wydolność fizyczna kobiet pracujących w lecznictwie.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 47 s. 33 tab. 15 wykr. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * WYPOCZYNEK * PŁEĆ Ż. * PRACOWNIK


102/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janisz E.
Tytuł: Formy pracy Zbiorczej Szkoły Gminnej w Starym Sączu w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Promotor: mgr Cieślik D.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 69 s. 4 fot. 23 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: CZAS WOLNY * ORGANIZACJA * WYPOCZYNEK * ZAJĘCIA POZASZKOLNE * SPORT * ZAWODY * SKS * WYCIECZKA * OBÓZ * BADANIA ANKIETOWE * ZAINTERESOWANIA * MŁODZIEŻ * DZIECI


103/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janiszewski T.
Tytuł: Organizacja i funkcjonowanie zakladowej bazy sportowo-wypoczynkowej Zakładów Mechanicznych URSUS w Warszawie.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 8 tab. 67 s. bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * OBIEKT REKREACYJNY * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * PRACA ZAWODOWA


104/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jankiewicz P.
Tytuł: Projekt zagospodarowania przestrzennego urządzeniami rekreacyjnymi terenów przyzakładowych, przydatnych w organizacji zajęć w czasie przerw w pracy w Hucie Stalowa Wola.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 126 s. 25 rys. bibliogr.25 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * OŚRODEK SPORTOWO-REKREACYJNY * URZĄDZENIA * PRACOWNIK * ZAKŁAD PRACY * STALOWA WOLA


105/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jarosiewicz M.
Tytuł: Ocena realizacji zajęć rekreacyjnych w domach wypoczynkowych Funduszu Wczasów Pracowniczych w Zakopanem w okresie zimy.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 82 s. 1 fot. 1 mapa 13 tab. 3 wykr. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * WCZASY * WYPOCZYNEK * ZIMA * NARCIARSTWO * NAUCZANIE * INSTRUKTOR * BADANIA ANKIETOWE


106/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jasiński K.
Tytuł: Rozwój funkcji turystycznych Pojezierza Brodnickiego w latach 1965-1975.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 74 s. 8 map, 18 tab. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * OBIEKT REKREACYJNY * BRODNICKIE, POJEZIERZE


107/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaworska J.
Tytuł: Rola Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w wychowaniu społeczeństwa do uprawiania rekreacji fizycznej.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 74 s. 1 rys. 22 tab. bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * WYCHOWANIE * RODZINA


108/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jezierski W.
Tytuł: Turystyka konna w krajach Europy Zachodniej i prognoza jej rozwoju w Polsce.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 51 s. 8 tab. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: JEŹDZIECTWO * TURYSTYKA * ROZWÓJ * WYPOCZYNEK * PROGNOZA


109/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jeziorek D.
Tytuł: Badania potrzeb i postaw wypoczynkowych mieszkańców miasta Krakowa.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 81 s. 50 tab. bibliogr.32 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ROZWÓJ * PERSPEKTYWY * LUDNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


110/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jędrychowski J.
Tytuł: Wybrane zagadnienia działalności rekreacyjnej zakładów pracy województwa krakowskiego.
Promotor: dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 95 s. 19 tab. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * PRACOWNIK * ZAKŁAD PRACY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


111/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jojczyk E.
Tytuł: Rozwój funkcji turystycznych na obrzeżu Jeziora Rożnowskiego.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 65 s. 19 tab. bibliogr.42 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * WYPOCZYNEK * REKREACJA * SPORT WODNY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * BUDOWNICTWO * KOMUNIKACJA * USŁUGI


112/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Juśko P.
Tytuł: Organizacja i programowanie wypoczynku po pracy w Hucie im.Lenina ze szczególnym uwzględnieniem Walcowni Zimnej Blach (P62) i Pionu Głównego Mechanika (TM) w 1969 r.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 57 s. 7 tab. 5 wykr. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: CZAS WOLNY * ORGANIZACJA * PLANOWANIE * PRZEMYSŁ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WYPOCZYNEK * REKREACJA * HUTA IM. LENINA (KRAKÓW)


113/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzych K.
Tytuł: Czas wolny oraz możliwości jego wykorzystania w ramach wypoczynku codziennego i sobotnio-niedzielnego na przykładzie mieszkańców Krakowa oraz Stalowej Woli i okolic.
Promotor: dr Bator A.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 70 s. 40 tab. bibliogr.32 poz.
Słowa kluczowe: CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * STALOWA WOLA * OCENA


114/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Półtorak W.
Tytuł: Możliwości i kierunki rozwoju gospodarki turystycznej w Przeworsku.
Promotor: prof.dr hab.inż Jarosz A.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 114 s. 35 fot. 14 tab. 2 mapy bibliogr.40 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * MIASTO * PRZEWORSK (WOJ. PODKARPACKIE) * REKREACJA * WYPOCZYNEK * KRAJOZNAWSTWO


115/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wiertel W.
Tytuł: Zagospodarowanie rekreacyjne Skał Twardowskiego z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 127 s. 27 fot. 6 rys. 11 tab. 3 mapy bibliogr.32 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * WYPOCZYNEK * GÓRY * SKAŁY TWARDOWSKIEGO * REGION * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


116/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Burek M.
Tytuł: Zmiana gestorów bazy turystyczno-wypoczynkowej w województwie nowosądeckim w latach 1986-1992.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 150 s. 3 tab. 1 rys. 2 mapy bibliogr.9 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * REGION * POLSKA POŁUDNIOWA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE


117/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tselis A.
Tytuł: Starożytne obiekty Grecji - miejscem współczesnej rekreacji na przykładzie Olimpii, Koryntu i Epidauros.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 53 s. 20 fot. 1 mapa, 8 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * TRASY TURYSTYCZNE * GRECJA


118/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bator J.
Tytuł: Niepołomice jako ośrodek wypoczynku świątecznego mieszkańców Krakowa.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 73 s. 6 map, 11 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * NIEPOŁOMICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


119/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janicka B.
Tytuł: Ocena nadwodnych terenów wypoczynku świątecznego w Krakowie.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 136 s. 12 rys. 13 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * KĄPIELISKO * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE


120/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Iciek A.
Tytuł: Funkcjonowanie Suchej Beskidzkiej jako miejscowości turystyczno-wypoczynkowej.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 88 s. 5 map, 9 tab. 1 wykr. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KLIMAT * WALORY TURYSTYCZNE * MIEJSCOWOŚĆ TURYSTYCZNA * SUCHA BESKIDZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


121/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaczmarczyk D.
Tytuł: Środowiskowo-kulturowe uwarunkowania czasu wolnego pracowników Zakładu Koksochemicznego Kombinatu HiL w Krakowie.
Promotor: dr Świdziński T.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 81 s. 31 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * PRACA ZAWODOWA * KULTURA * WYPOCZYNEK


122/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaczmarczyk E.
Tytuł: Koncepcja zagospodarowania rekreacyjnego ośrodków P.Z.P.S. 'Chełmek' w Chełmku.
Promotor: dr Żmuda S.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 70 s. 5 fot. 10 tab. 8 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * OŚRODEK REKREACYJNY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * IMPREZY * ORGANIZACJA


123/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Turystyka i wypoczynek osób neipełnosprawnych na terenie spółdzielczości inwalidzkiej miasta Krakowa.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 181 s. 11 rys. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * NIEPEŁNOSPRAWNI * INSTYTUCJA SPOŁECZNA * SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW


124/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kamińska J.
Tytuł: Czas wolny i wypoczynek inwalidów (na przykładzie Spółdzielni Inwalidów 'Zryw' w Stalowej Woli).
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 54 s. 6 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * NIEPEŁNOSPRAWNI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * URLOP * BADANIA ANKIETOWE


125/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kamińska S.
Tytuł: Czas wolny i formy wypoczynku mieszkańców wsi Czyżów.
Promotor: doc.dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 128 s. 22 tab. 60 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * ŚRODOWISKO * WIEŚ


126/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kamyk K.
Tytuł: Działalność wypoczynkowa, turystyczna i gospodarcza DW 'Światowid' w Krynicy-Zdrój.
Promotor: doc.dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 59 s. 9 tab. 4 wykr. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * CZAS WOLNY * WCZASY * URLOP * WYPOCZYNEK * UZDROWISKO


127/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kavosa Anyonge L.
Tytuł: Rozwój turystyki w Kenii.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 77 s. 2 mapy, 17 tab. 2 wykr. bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HISTORIA * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * EKONOMIKA * ZASOBY MATERIALNE * WYPOCZYNEK * BIURO PODRÓŻY * KENIA


128/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kazimierczak M.
Tytuł: Organizacja wypoczynku dla pracowników Prasowych Zakładów Graficznych RSW 'Prasa-Książka-Ruch' w Krakowie.
Promotor: dr Nazimek Z.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 48 s. 4 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * RODZINA * PRACA ZAWODOWA * PRAWO * FINANSE


129/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kąkol M.
Tytuł: Wypoczynek młodzieży wiejskiej pozaszkolnej w gminie Milówka.
Promotor: doc. dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 41 s. 11 tab. 1 wykr. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * WIEŚ * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * POZYCJA SPOŁECZNA * GMINA * MILÓWKA


130/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kędzior M.
Tytuł: Uczestnictwo we wczasach pracowników Kombinatu Metalurgicznego HiL w Krakowie w aspekcie zagrożenia zdrowia przez środowisko pracy na przykładzie Zakładu Koksochemicznego.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 78 s. 16 tab. 8 wykr. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * PRACA ZAWODOWA * ZDROWIE * CHOROBY * WYPOCZYNEK * HUTA IM. TADEUSZA SENDZIMIRA (KRAKÓW) * HUTA IM. LENINA


131/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kielisz K.
Tytuł: Społeczne skutki wykorzystania czasu wolnego w przemyśle odzieżowym na przykładzie ZZPO 'Wólczanka' w Opatowie.
Promotor: doc. dr Bierzgalski J.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 56 s. 12 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ZDROWIE * ZAKŁAD PRACY * PRACOWNIK * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE


132/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pabian B.
Tytuł: Możliwości uprawiania w Bieszczadach turystyki kwalifikowanej.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 94 s. 8 map, 5 rys. 15 tab. bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * WYPOCZYNEK * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * BIESZCZADY


133/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kitliński K.
Tytuł: Stan urządzeń rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w wybranych osiedlach dzielnicy Nowa Huta.
Promotor: dr Nazimek Z.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 81 s. 10 fot. 8 map, 5 tab. bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * TEREN REKREACYJNY * OBIEKT SPORTOWY * OBIEKT REKREACYJNY * URZĄDZENIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


134/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klamka S.
Tytuł: Działalność sportowo-rekreacyjna w Kopalni Węgla Kamiennego 'Janina' w Libiążu.
Promotor: dr Bierzgalski J.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 73 s. 28 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * TURYSTYKA * REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * WCZASY * OBIEKT REKREACYJNY * PRACOWNIK


135/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klimczak J.
Tytuł: Pasmo Brzanki i Liwocza oraz jego walory rekreacyjne.
Promotor: doc.dr Żmuda S.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 121 s. 16 fot. 5 map, 23 tab. bibliogr. 75 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WYPOCZYNEK * REGION * BRZANKA * LIWOCZA


136/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bogusz J.
Tytuł: Stan aktualny oraz możliwości rozwoju turystyki konnej w Krakowie i okolicy.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 143 s. 11 fot. 7 rys. 11 tab. bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * TURYSTYKA KONNA * WYPOCZYNEK * OŚRODEK * ORGANIZACJA * INSTRUKTOR * SZKOLENIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


137/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klisko I.
Tytuł: Czas wolny i sposoby jego wykorzystywania wśród uczniów w Zasadniczej Szkole Budowlanej w Przemyślu.
Promotor: mgr Cieślik D.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 47 s. 5 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SOCJOLOGIA * CZAS WOLNY * ZDROWIE * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * MŁODZIEŻ * SZKOŁA ZAWODOWA * ZASOBY MATERIALNE


138/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Knapik R.
Tytuł: Możliwości wykorzystania czasu wolnego przez ludzi niepełnosprawnych na podstawie badań w Tarnowskiej Spółdzielni Inwalidów.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 31 s. 7 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * NIEPEŁNOSPRAWNI * PRACA ZAWODOWA * WYPOCZYNEK


139/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kobierski J.
Tytuł: Model wypoczynku po pracy mieszkańców hoteli pracowniczych Huty 'Stalowa Wola'.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 57 s. 18 fot. 16 tab. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * PRACOWNIK * POCHODZENIE SPOŁECZNE * ZAKŁAD PRACY * WYWIAD


140/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kobla R.
Tytuł: Rekreacja pracowników Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku.
Promotor: mgr Babulski M.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 49 s. 14 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * ZASOBY MATERIALNE * ZAKŁAD PRACY * PRACOWNIK


141/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kocąb P.
Tytuł: Badania sprawności fizycznej wybranych grup wiekowych młodzieży w Polsce.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 75 s. 14 tab. 8 wykr. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYPOCZYNEK * MŁODZIEŻ * POCHODZENIE SPOŁECZNE * PRACA ZAWODOWA


142/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kacwin M.
Tytuł: Model domu wypoczynkowego rekreacyjno-profilaktycznego dla ludzi starszych na terenie Zakopanego.
Promotor: doc.dr Żmuda S.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 48 s. 3 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * OBIEKT * WIEK STARCZY


143/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kołba Z.
Tytuł: Zagospodarowanie rekreacyjne zbiornika Sosina oraz terenów przyległych.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 36 s. 5 fot. 1 mapa, 15 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * ODNOWA BIOLOGICZNA * SOSINA * ZBIORNIK WODNY


144/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kołdyka A.
Tytuł: Rock'n'Roll akrobatyczny jako forma podniesienia sprawności fizycznej.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 54 s. 5 fot. 4 rys. 2 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TANIEC * TANIEC NOWOCZESNY * WYPOCZYNEK * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY


145/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wastag K.
Tytuł: Działalność rekreacyjno-zdrowotno-wypoczynkowa Sanatorium Budowlani w Krynicy.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 67 s. 8 fot. 4 tab. 1 wykr. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * ZDROWIE * SANATORIUM 'BUDOWLANI' * FUNKCJA * DZIAŁANIE * OCENA * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


146/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Guzik K.
Tytuł: Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój - funkcjonowanie i organizacja, możliwości oraz perspektywy rozwoju uzdrowisk.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 98 s. 13 fot. 4 tab. bibliogr. 30 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * BALNEOHYDROTERAPIA * UZDROWISKO * SANATORIUM * ORGANIZACJA * ROZWÓJ * WYPOCZYNEK * IWONICZ ZDRÓJ (WOJ. PODKARPACKIE) * RYMANÓW-ZDRÓJ (WOJ. PODKARPACKIE)


147/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tokarczyk B.
Tytuł: Rola rodziny, szkoły, środowiska lokalnego dzieci i młodzieży na przykładzie wsi Czarny Potok w województwie nowosądeckim.
Promotor: prof.dr hab. Bukowiec M.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 54 s. 7 tab. 9 wykr. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SOCJOLOGIA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * WYCHOWANIE FIZYCZNE * DZIECI * MŁODZIEŻ * SZKOŁA PODSTAWOWA * RODZINA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * WIEŚ * KORELACJA


148/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kosycarz B.
Tytuł: Automasaż jako forma relaksacji przeciążeń mięśniowych.
Promotor: dr Kilar, Zygmunt
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 102 s. 97 fot. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * MIĘŚNIE * ZMĘCZENIE * PRZECIĄŻENIE * WYPOCZYNEK * RELAKSACJA * METODA * MASAŻ * AUTOMASAŻ


149/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szymczyk I.
Tytuł: Analiza atrakcyjności rekreacyjnej terenów wypoczynkowych w strefie podmiejskiej Łodzi.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 52 s. 6 rys. 2 tab. bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * GEOGRAFIA TURYSTYKI * WYPOCZYNEK * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * TEREN PODMIEJSKI * TEREN REKREACYJNY * TEREN ZIELONY * ANALIZA * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE ; OKRĘG)


150/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Męciwoda A.
Tytuł: Próba charakterystyki Jurajskich Parków Krajobrazowych z uwzględnieniem zagrożeń przyrodniczych i walorów turystycznych w granicach województwa krakowskiego.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 59 s. 5 map, 5 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * EKOLOGIA * WYPOCZYNEK * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * REGION * PARK KRAJOBRAZOWY * ZESPÓŁ JURAJSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH


151/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żak M.; Sopata Z.
Tytuł: Uwarunkowania rozwoju turystyki w mieście i gminie Mszana Dolna (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki krajoznawczej).
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 147 s. 14 fot. 6 rys. 35 tab. 7 wykr. bibliogr. 85 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * TURYSTYKA KRAJOZNAWCZA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * RUCH TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE * HISTORIA * INWENTARYZACJA KRAJOZNAWCZA * GMINA * MIASTO * MSZANA DOLNA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * MSZANA DOLNA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


152/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Oleksy E.
Tytuł: Formy wypoczynku dzieci wiejskich podczas wakacji letnich i zimowych (na przykładzie wsi Kąty w woj. tarnowskim).
Promotor: prof.dr hab. Bukowiec M.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 64 s. 5 rys. 13 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * SOCJOLOGIA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * WAKACJE * DZIECI * MŁODZIEŻ * WIEŚ


153/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wilk D.
Tytuł: Możliwości rozwoju funkcji turystycznych na Pogórzu Przemyskim.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 94 s. 8 fot. 9 rys. 15 tab. bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * TURYSTYKA KRAJOZNAWCZA * FUNKCJA TURYSTYCZNA * WALORY TURYSTYCZNE * WYPOCZYNEK * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * PRZEMYSKIE, POGÓRZE


154/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szymura M.
Tytuł: Inwentaryzacja bazy sportowo-rekreacyjnej miasta i gminy Trzebini.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 44 s. 6 rys. 5 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * REKREACJA * SPORT * WYPOCZYNEK * OBIEKT REKREACYJNY * OBIEKT SPORTOWY * KLUB SPORTOWY * SZKOŁA * GMINA * TRZEBINIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


155/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gluźniewicz J.
Tytuł: Zagospodarowanie rekreacyjne dzielnicy podstawowej Łodzi - Rudy Pabianickiej.
Promotor: dr s. 8 map, 4 Łabaj M.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 91 s. 13 fot. 8 map, 4 rys. 13 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * OBIEKT REKREACYJNY * ROZWÓJ * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE) - RUDA PABIANICKA


156/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuza D.
Tytuł: Program zagospodarowania rekreacyjnego w mieście i gminie Trzebinia.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 120 s. 45 rys. 27 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYPOCZYNEK * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ROZWÓJ * PROGRAM * OBIEKT REKREACYJNY * TRZEBINIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


157/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kominko J.
Tytuł: Kierunki zagospodarowania turystycznego Beskidu Żywieckiego, na przykładzie wybranych miejscowości.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 155 s. 6 map, 12 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * WYCIECZKA * WYPOCZYNEK * REKREACJA * OBIEKT TURYSTYCZNY * USŁUGI


158/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kopeć S.
Tytuł: Próba zagospodarowania powierzchni obszaru górniczego Kopalni Bobrek.
Promotor: doc.dr Żmuda S.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 60 s. 18 fot. 5 map, 3 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * ZAKŁAD PRACY * PRODUKCJA * PRACOWNIK


159/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korczak-Strus W.
Tytuł: Organizacja wypoczynku kadry zawodowej LWP oraz rodzin przebywających w Wojskowym Zespole Wypoczynkowym w Zakopanem.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 115 s. 23 fot. 10 map, bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * RODZINA * WOJSKOWI * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


160/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kornaszewski M.
Tytuł: Przegląd metod waloryzacji środowiska przyrodniczego dla potrzeb rekreacji.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 115 s. 2 mapy, 9 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * METODA * WYPOCZYNEK


161/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korus M.
Tytuł: Programowanie wypoczynku świątecznego dla załogi Huty Stalowa Wola.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 72 s. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * TURYSTYKA * WYCIECZKA * WYPOCZYNEK * OŚRODEK REKREACYJNY * URZĄDZENIA * SPRZĘT * ZAKŁAD PRACY * PRACOWNIK


162/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korzelski J.
Tytuł: Warunki wypoczynku na obrzeżu Jeziora Rożnowskiego na przykładzie miejscowości Gródek n/Dunajcem i Bartkowa.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 106 s. 5 map, 14 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * SPORT WODNY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * USŁUGI * ROŻNOWSKIE, JEZIORO


163/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korzeniewska K.
Tytuł: Walory rekreacyjne obrzeży i Jeziora Białego.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 88 s. 7 map, 10 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZASOBY MATERIALNE * HISTORIA * UZDROWISKO


164/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korzeniowska M.
Tytuł: Walory rekreacyjne Doliny Prądnika.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 69 s. 8 fot. 2 mapy, 4 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WYPOCZYNEK * RUCH TURYSTYCZNY * ORGANIZACJA * PRĄDNK (DOLINA)


165/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kosińska A.
Tytuł: Problemy organizacyjno-programowe wypoczynku wakacyjnego matki z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 91 s. 4 rys. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * REHABILITACJA * PROGRAM * WYPOCZYNEK * PORAŻENIE * DZIECI


166/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kosińska B.
Tytuł: Optymalne formy spędzania czasu wolnego przez pracowników Wydziału Pieców Koksowniczych Zakładu Koksowniczego Kombinatu Huty im. Lenina.
Promotor: dr Świdziński T.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 123 s. 44 tab. 1 zał. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * PROPAGANDA * PRACOWNIK * ZAKŁAD PRACY * BADANIA ANKIETOWE


167/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kostuch Z.
Tytuł: Działalność sportowo-rekreacyjna pracowników w dużym zakładzie pracy na podstawie przedsiębiorstwa Budostal-8 w latach 1979-80.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 61 s. 12 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * PRACOWNIK * ZAKŁAD PRACY


168/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kośmider D.
Tytuł: Problemy organizacji wypoczynku w powiecie chrzanowskim.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 70 s. 17 tab. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * ORGANIZACJA * WYPOCZYNEK * REGION * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


169/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalski S.
Tytuł: Indywidualne budownictwo rekreacyjne w gminach: Kamienica, Mszana Dolna, Niedzwiedź.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 114 s. 2 mapy, 13 tab. 4 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: REKREACJA * ZASOBY MATERIALNE * WYPOCZYNEK * BUDOWNICTWO * PRAWO


170/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozioł B.
Tytuł: Model wypoczynku dla grup zagranicznych wypoczywających w międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej SZSP BPiT 'Almatur' w Giżycku.
Promotor: mgr Babulski M.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 42 s. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WCZASY * WYPOCZYNEK * MODEL * OBIEKT REKREACYJNY * ZIMA * LATO * SPORT WODNY * SPORT ZIMOWY * INSTRUKTOR * DZIAŁANIE * GIŻYCKO


171/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Koźmin D.
Tytuł: Formy zaspakajania potrzeb psychospołecznych w czasie wolnym, przez chłoporobotników zatrudnionych w Hucie Aluminium w Skawinie.
Promotor: dr Świdziński T.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 77 s. 1 mapa, 29 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * PRACOWNIK FIZYCZNY * ZAINTERESOWANIA * PRACA ZAWODOWA * ZAKŁAD PRACY * HUTA ALUMINIUM (SKAWINA) * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


172/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bartkiewicz L.
Tytuł: Analiza ewolucyjności fenomenu 'drugich domów' w Ardenach, w Belgii.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 126 s. 7 fot. 14 map, 32 tab. 3 wykr.bibliogr. 37 poz. Aneks
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * AGROTURYSTYKA * ARDENY * BELGIA


173/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Galica R.
Tytuł: Możliwości rozwoju Murzasichla jako miejscowości turystyczno-wypoczynkowej.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 97 s. 5 map, 10 tab. 1 zał. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * MIEJSCOWOŚĆ TURYSTYCZNA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ROZWÓJ * MURZASICHLE


174/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krawczyk J.
Tytuł: Ocena wysklepienia podłużnego stopy u dziewcząt w wieku 8-11 lat.
Promotor: dr Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 39 s. 8 rys. 6 tab. 1 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * PŁASKOSTOPIE * WYPOCZYNEK * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


175/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krawczyk J.
Tytuł: Aktywność i zainteresowanie załogi kombinatu cementowo-wapienniczego 'Nowiny' w Sitówce k/Kielc wybranymi formami rekreacji.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 54 s. 11 nlb. 29 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * TURYSTYKA * AKTYWNOŚĆ * PRACOWNIK * ZAINTERESOWANIA


176/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krawiec A.
Tytuł: Programowanie rekreacji w wybranych zakładach pracy na terenie miasta Krakowa.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 77 s. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * PROGRAM * FINANSE * ZASOBY MATERIALNE * ZAKŁAD PRACY * PRACOWNIK * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


177/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuźma M.
Tytuł: Ocena walorów środowiska przyrodniczego i dóbr kutury gminy Muszyny.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 65 s. 10 fot. 1 mapa, 5 rys. 12 tab. bibliogr. 19 poz. Aneks
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE * ANALIZA * OCENA * GMINA * MUSZYNA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


178/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zeliszczak E.
Tytuł: Czas wolny jako kategoria kształtująca aktywność turystyczną. Studium socjologiczne wybranej kategorii pracowników.
Promotor: dr Jarmuła-Kliś, Teresa
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 65 s. 2 tab. 12 wykr. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * SOCJOLOGIA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * AKTYWNOŚĆ * RODZAJ * ANALIZA * BADANIA ANKIETOWE


179/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bychawski W.
Tytuł: Analiza produktu turystycznego Międzybrodzia Bialskiego ze szczególnym uwzględnieniem bazy wczasowo-wypoczynkowej.
Promotor: dr Alejziak Wiesław
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 75 s. 4 rys. 6 tab. 7 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * WCZASY * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * ROZWÓJ * ANALIZA * MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE


180/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sołtys J.
Tytuł: Turystyka dzieci i młodzieży jako element polityki społecznej w Polsce na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego.
Promotor: dr Alejziak W.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 49 s. 10 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * DZIECI * MŁODZIEŻ * WYCHOWANIE * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * POLITYKA SPOŁECZNA TURYSTYKI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


181/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kubicki T.
Tytuł: Analiza funkcjonowania Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego Silesiana w Kokotku.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 45 s. 3 rys. 6 tab. 1 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * OŚRODEK * DZIAŁALNOŚĆ * ANALIZA


182/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Darowska M.
Tytuł: Tryb życia a sprawność funkcjonalna i zainteresowania rekreacyjne osób starszych.
Promotor: dr Kołomyjska G.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 73 s. 33 tab. 10 wykr. bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: GERIATRIA * REKREACJA * PSYCHOLOGIA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ZAINTERESOWANIA * SPRAWNOŚĆ * KORELACJA


183/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bilski D.
Tytuł: Warunki do uprawiania sportów wodnych w Jaworznie.
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 67 s. 16 fot. 1 mapa, 1 rys. 4 tab. 9 wykr. bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT WODNY * WYPOCZYNEK * OBIEKT REKREACYJNY * ANALIZA * OCENA * JAWORZNO


184/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Engel B.
Tytuł: Kopalnia soli w Wieliczce jako obiekt turystyczno-rekreacyjny.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 57 s. 20 fot. 5 ryc. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * WYKORZYSTANIE * WIELICZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KOPALNIA SOLI


185/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Roszkowska J.
Tytuł: Warunki uprawiania turystyki wypoczynkowej i krajoznawczej w rejonie Babiej Góry (potrzeby i oczekiwania w świetle badań ankietowych turystyów).
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 57 s. 6 fot. 12 ryc. 2 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * TURYSTYKA KRAJOZNAWCZA * ROZWÓJ * BABIA GÓRA * TURYSTA * BADANIA ANKIETOWE


186/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pisarek R.
Tytuł: Aktualne koncepcje zmęczenia mięśni szkieletowych.
Promotor: dr hab. med. prof. nadzw. AWF Spodaryk K.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 39 s. 9 ryc. bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * BIOCHEMIA * REHABILITACJA * WYSIŁEK FIZYCZNY * MIĘŚNIE * ZMĘCZENIE * WYPOCZYNEK * WIEK DOJRZAŁY


187/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krystek M.
Tytuł: Wypoczynek świąteczny mieszkańców Wrocławia.
Promotor: dr Kołomyjska G.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 54 s. 7 fot. 5 map, 14 ryc. 2 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * MIASTO * WROCŁAW (WOJ. DOLNOŚLĄSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


188/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rogowska I.
Tytuł: Strefa podmiejska Łodzi i możliwości jej wykorzystania dla celów turystyki świątecznej mieszkańców miasta.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 96 s. 4 fot. 7 ryc. 7 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * TEREN ZIELONY * TEREN REKREACYJNY * WYKORZYSTANIE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE ; OKRĘG)


189/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ciepluch B.
Tytuł: Działalność Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku na polu kultury fizycznej w latach 1993-96.
Promotor: dr Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 47 s. 7 ryc. bibliogr. 16 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * MIEJSKIE CENTRUM REKREACJI * DZIAŁALNOŚĆ


190/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zaworska B.
Tytuł: Rekreacja i wypoczynek krótkotrwały mieszkańców Warszawy.
Promotor: dr Kołomyjska G.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 85 s. 32 ryc. 22 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * DOSTĘPNOŚĆ * ZAINTERESOWANIA * SPOŁECZEŃSTWO * WARSZAWA


191/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gardeła-Malec M.
Tytuł: Walory turystyczne okolic Krakowa dla potrzeb sobotnio-niedzielnego wypoczynku.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 49 s. 15 fot. 5 ryc. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * TEREN REKREACYJNY * WYPOCZYNEK * WYCIECZKA WEEKENDOWA * TRASY TURYSTYCZNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * DĘBNIKI * TYNIEC * KOSTRZE * BODZÓW * PYCHOWICE


192/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pięta E.
Tytuł: Rymanów Zdrój jako ośrodek uzdrowiskowy i wypoczynkowo-turystyczny.
Promotor: dr Banach B.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 72 s. 12 fot. 5 ryc. 3 tab. bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * UZDROWISKO * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * RYMANÓW-ZDRÓJ (WOJ. PODKARPACKIE)


193/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zajdek A.
Tytuł: Analiza działalności sportowo-rekreacyjnej w Hucie 'Katowice' w latach 1994-1996.
Promotor: doc. dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 92 s. 18 fot. 40 ryc. 10 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * HUTA 'KATOWICE'


194/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bednarz P.
Tytuł: Drugie domy na obrzeżu zbiornika dobczyckiego.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 72 s. 3 ryc. 20 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * INDYWIDUALIZACJA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * WALORY TURYSTYCZNE * ZBIORNIK WODNY * DOBCZYCE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


195/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Duda M.
Tytuł: Ekologiczne uwarunkowania aktywności turystycznej krakowian w świetle wyników badań ankietowych.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 58 s. 24 ryc. 27 tab. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * TURYSTYKA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ŚRODOWISKO * LUDNOŚĆ * ZDROWIE * AKTYWNOŚĆ * WYPOCZYNEK * BADANIA ANKIETOWE


196/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Małek K.
Tytuł: Zimowiska dzieci i młodzieży w gminach podtatrzańskich.
Promotor: doc. dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 45 s. 2 fot. 17 ryc. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * HIGIENA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * ZIMA * ORGANIZACJA * SPORT ZIMOWY * DZIECI * MŁODZIEŻ * GMINA * TATRY


197/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brol-Stachowska K.
Tytuł: Tereny zielone miasta Katowic.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 53 s. 25 fot. 5 map, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * TEREN REKREACYJNY * TEREN ZIELONY * WALORY REKREACYJNE * KATOWICE (WOJ. ŚLĄSKIE)


198/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Basista E.
Tytuł: Organizacja turystyki i pypoczynku pracowników ZPC 'Wawel' S.A. w latach 1994-96.
Promotor: dr Unrug M.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 93 s. 4 mapy, 4 ryc. 13 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * ZPC 'WAWEL' * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


199/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Buczek M.
Tytuł: Rekreacja i wypoczynek pracowników Zakładu Energetycznego SA w Krakowie.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 65 s. 7 fot. 16 ryc. 9 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * ZAKŁAD ENERGETYCZNY SA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


200/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wywiał B.
Tytuł: Walory programu rekreacyjnego w OLW w Piwnicznej w opinii wczasowiczów.
Promotor: dr Kulesza W.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 45 s. 12 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * WCZASY * OŚRODEK WCZASOWY * PROGRAM REKREACJI RUCHOWEJ * OCENA * PIWNICZNA ZDRÓJ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * OŚRODEK LECZNICZO-WYPOCZYNKOWY 'SMREK' (PIWNICZNA ZDRÓJ)


201/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kret J.
Tytuł: Rola i przydatność wybranych technik relaksacji dla modelu rekreacji w warunkach współczesnej cywilizacji.
Promotor: dr Świdziński T.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 63 s. 30 rys. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * RELAKSACJA * JOGA * ADAPTACJA * STAN PSYCHICZNY * ODNOWA BIOLOGICZNA


202/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kroch D.
Tytuł: Wybrane problemy zdrowia i wypoczynku załogi Huty Aluminium w Skawinie.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 31 s. 15 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * URLOP * PRACOWNIK * ZDROWIE * ZAKŁAD PRACY * HUTA ALUMINIUM (SKAWINA) * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


203/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kroczek B.
Tytuł: Preferencje w zakresie spędzania czasu wolnego przez pracowników Wydziału Walcowni Rur Zgrzewanych HiL z uwzględnieniem charakteru pracy. Próba określenia modelu wypoczynku.
Promotor: dr Świdziński T.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 52 s. 4 mapy, 14 tab. 3 wykr. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * MODEL * PROJEKT * BADANIA ANKIETOWE * PRACOWNIK * PŁEĆ * WIEK KALENDARZOWY * WYKSZTAŁCENIE * POCHODZENIE SPOŁECZNE * HUTA IM. TADEUSZA SENDZIMIRA (KRAKÓW) * HUTA IM. LENINA


204/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Król A.
Tytuł: Formy wypoczynku organizowane przez zakład pracy i ich wykorzystanie przez pracowników na przykłazie Biura Studiów i Projektów Hutnictwa 'Biprostal' w Krakowie.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 54 s. 35 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * PRACOWNIK * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


205/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Król M.
Tytuł: Problemy organizacyjne pracowników Biura Studiów i Projektów Hutnictwa 'Biprostal' w Krakowie.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 79 s. 3 mapy, 29 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * PRACOWNIK * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


206/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krupińska B.
Tytuł: Możliwości organizacji przestrzennej rekreacji na obszarach silnie uprzemysłowionych na przykładzie północnej części Leśnego Pasa Ochronnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 73 s. 3 mapy, 1 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * MIASTO * ORGANIZACJA * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * TEREN REKREACYJNY * WYPOCZYNEK * TEREN LEŚNY * LEŚNY PAS OCHRONNY * GÓRNOŚLĄSKI OKRĘG PRZEMYSŁOWY


207/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czyż B.
Tytuł: Walory uzdrowiska Ustroń.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 113 s. 32 fot. 6 map, 4 ryc. 16 tab. bibliogr. 57 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * UZDROWISKO * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * USTROŃ (WOJ. ŚLĄSKIE)


208/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Magiera M.
Tytuł: Zagospodarowanie rekreacyjne Tarnobrzega i okolic.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 104 s. 12 map, 2 ryc. 6 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * OBIEKT REKREACYJNY * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * OCENA * ANALIZA * TARNOBRZEG (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


209/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górni M.
Tytuł: Miejsce turystycznych form rekreacji w sposobach wypoczwania dzieci szkół podstawowych peryferyjnych dzielnic Krakowa na podstawie Prokocimia Nowego.
Promotor: dr Kulesza W.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 64 s. 11 tab. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * POGLĄDY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


210/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piekarz J.
Tytuł: Organizacja turystyki i wypoczynku pracowników krakowskiego oddziału PKP w latach 1993-1996.
Promotor: dr Unrug M.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 68 s. 4 fot. 6 tabl. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * PKP * TURYSTYKA SOCJALNA * FINANSOWANIE TURYSTYKI


211/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Orzechowska A.
Tytuł: Możliwości i formy organizacyjne wypoczynku dzieci młodszych na przykładzie terenów rekreacyjnych Szczawnicy.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 96 s. 25 ryc. 6 tab. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * TEREN REKREACYJNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * LATO * ZIMA * SZCZAWNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


212/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Niepsuj E.
Tytuł: Model wypoczynku mieszkańców Nowego Sącza (na podstawie badań przeprowadzonych w nowosądeckich biurach podróży).
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 83 s. 24 ryc. 9 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * WAKACJE * TURYSTA * ZAINTERESOWANIA * ANALIZA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


213/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szułakiewicz G.
Tytuł: Analiza aktywności turystycznej mieszkańców Polski i Japonii.
Promotor: dr Alejziak W.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 83 s. 9 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * WYPOCZYNEK * ANALIZA * CHARAKTERYSTYKA * POLSKA * JAPONIA


214/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rachoń M.
Tytuł: Analiza funkcjonowania Ośrodka Wypoczynkowego 'Koninki'.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 75 s. 7 fot. 11 ryc. 14 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OŚRODEK WCZASOWY 'KONINKI' * DZIAŁALNOŚĆ


215/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Walczyk A.
Tytuł: Siedem dni w Piwnicznej - projekt przewodnika turystyczno-krajoznawczego.
Promotor: prof. dr hab. inż. Kozioł R.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 36 s. 2 ryc. 1 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA GÓRSKA * WYPOCZYNEK * UZDROWISKO * KRAJOZNAWSTWO * SZLAKI TURYSTYCZNE * PRZEWODNIK TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY * PIWNICZNA ZDRÓJ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


216/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Caryk M.
Tytuł: Turystyka sobotnio-niedzielna (weekendowa) w strefie podmiejskiej Łodzi.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 133 s. 10 fot. 24 ryc. 8 tab. bibliogr. 85 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * TEREN PODMIEJSKI * ROLA * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE ; OKRĘG)


217/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Karoń B.
Tytuł: Środowiskowe uwarunkowania uprawiania rekreacji przez młodzież Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Olkuszu.
Promotor: dr Kulesza W.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 60 s. 13 ryc. 11 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SOCJOLOGIA * WYPOCZYNEK * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * ZAINTERESOWANIA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * KORELACJA * OLKUSZ


218/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kruk A.
Tytuł: Model wypoczynku weekendowego i wakacyjnego mieszkańców Śląska.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 70 s. 8 ryc. 21 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * MODEL * SPOŁECZEŃSTWO * ŚLĄSK


219/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pilch N.
Tytuł: Ocena stylu życia młodzieży akademickiej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz University of Illinois at Chicago w Stanach Zjednoczonych.
Promotor: dr Mędrela-Kuder E.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 57 s. 13 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: HIGIENA * STYL ŻYCIA * ŻYWIENIE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYPOCZYNEK * UŻYWKI * STUDENCI * AWF KRAKÓW * SZKOŁA WYŻSZA * CHICAGO


220/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Trybuła A.
Tytuł: Miasto i gmina Niepołomice jako teren wypoczynku krótkotrwałego mieszkańców Krakowa.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 138 s. 14 fot. 5 ryc. 66 tab. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * MIASTO * GMINA * WALORY TURYSTYCZNE * KULTURA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * NIEPOŁOMICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


221/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Strzelczak A.
Tytuł: Preferencje wypoczynku wakacyjnego studentów.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 71 s. 3 ryc. 10 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * WAKACJE * MODEL * STUDENCI * ZAINTERESOWANIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


222/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzysztofowicz A.
Tytuł: Organizacja wypoczynku w Zakładach Budowy Maszyn i Aparatury w Krakowie.
Promotor: prof. dr hab. Borkacki S.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 63 s. 20 tab. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * OBIEKT REKREACYJNY * SPRZĘT * URZĄDZENIA * ZAKŁAD PRACY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


223/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuberski A.
Tytuł: Wartość ekologiczna terenów aglomeracji krakowskiej i woj. krakowskiego dla wypoczynku w aspekcie skażenia powietrza atmosferycznego i zagrożenia hałasem.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 142 s. 22 rys. 26 tab. bibliogr. 86 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * TEREN REKREACYJNY * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * HAŁAS * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


224/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kudłacik J.
Tytuł: Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne Beskidu Śląskiego.
Promotor: dr Bierzgalski J.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 143 s. 7 map, 29 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * GÓRY * WYPOCZYNEK * BESKID ŚLĄSKI


225/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kulesza B.
Tytuł: Projekt wzorcowego programu wypoczynku pracowników HiL, przebywających na wczasach profilaktycznych w Domu Profilaktyczno-Wypoczynkowym 'Walcownik' w Krynicy.
Promotor: dr Nazimek Z.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 107 s. 2 fot. 1 mapa, 9 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * URLOP * PROGRAM * PRACOWNIK FIZYCZNY * OŚRODEK WCZASOWY 'WALCOWNIK' * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * HUTA IM. LENINA


226/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kułakowska I.
Tytuł: Próba oceny upowszechniania różnych form ruchowych ze szczególnym uwzględnieniem sportów wodnych na przykładzie pracowników Fabryki Obrabiarek Specjalizowanych 'Ponar' w Tarnowie.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 43 s. 6 tab. bibliogr.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT * SPORT WODNY * ORGANIZACJA * OBIEKT SPORTOWY * OBIEKT REKREACYJNY * WYPOCZYNEK * ZAKŁAD PRACY * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


227/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuziemska E.
Tytuł: Organizacja wypoczynku sobotnio-niedzielnego pracowników Wytwórni Urządzeń Chłodniczych w Dębicy.
Promotor: prof. dr hab. Borkacki S.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 55 s. 1 mapa, 18 tab. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * DĘBICA


228/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kurowska A.
Tytuł: Działalność krakowskich biur podróży na rzecz turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 81 s. 5 map, 8 tab. 5 wykr. bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * DZIECI * MŁODZIEŻ * BIURO PODRÓŻY * DZIAŁALNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


229/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lachowicz J.
Tytuł: Propozycja programu działalności sportowo-rekreacyjnej w Ośrodku Wypoczynkowym Huty Aluminium w Skawinie zlokalizowanym w Barcicach.
Promotor: doc. dr Bierzgalski J.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 83 s. 1 tab. 2 zał. bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * WCZASY * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * OŚRODEK WCZASOWY * BARCICE


230/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lalik B.
Tytuł: Charakterystyka naturalnego środowiska rzeki Raby w aspekcie wykorzystania go w procesie rekreacji.
Promotor: mgr Kowalski W.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 41 s. 1 mapa, 10 tab. 20 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * EKOLOGIA * WYPOCZYNEK * KRAJOZNAWSTWO * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * OBIEKT REKREACYJNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * CHARAKTERYSTYKA * RZEKA * RABA


231/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Latacz L.
Tytuł: Funkcja rekreacyjna gminy Brenna - stan obecny i perspektywy rozwoju.
Promotor: doc. dr Żmuda S.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 87 s. 5 fot. 2 mapy, 8 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * GMINA * WIEŚ * BRENNA


232/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lenar G.
Tytuł: Wypoczynek sobotnio-niedzielny w PZPOW w Tymbarku.
Promotor: prof. dr Borkacki S.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 42 s. 5 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA * OŚRODEK WCZASOWY * DZIAŁALNOŚĆ * TYMBARK


233/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lis J.
Tytuł: Baza sportowo-wypoczynkowa Andrychowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego ANDROPOL w Andrychowie.
Promotor: dr Banach B.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 57 s. 3 fot. 7 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * OBIEKT SPORTOWY * OBIEKT REKREACYJNY * ZAKŁAD PRACY * ANDRYCHÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


234/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Liszek J.
Tytuł: Funkcja ośrodka rekreacyjnego w Ciężkowicach w organizacji wypoczynku świątecznego i urlopowego.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 94 s. 6 fot. 23 tab. 3 wykr. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * OŚRODEK * CIĘŻKOWICE


235/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łach Z.
Tytuł: Baza turystyczno-wypoczynkowa Krakowskich Zakładów Przemysłu Cukierniczego 'Wawel'.
Promotor: prof. dr hab. Borkacki S.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 65 s. 14 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * WCZASY * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * ROLA * OŚRODEK WCZASOWY * OBIEKT REKREACYJNY * DZIAŁALNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


236/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łada E.
Tytuł: Rekreacja fizyczna w rodzinie na podstawie przeprowadzonych badań wśród młodzieży szkół średnich miasta st. Warszawy.
Promotor: mgr Babulski M.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 48 s. 4 fot. 11 tab. 2 wykr. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * RODZINA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * ZAINTERESOWANIA * POCHODZENIE SPOŁECZNE * WARUNKI BYTOWE * BADANIA ANKIETOWE * WARSZAWA


237/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łajczak K.
Tytuł: Propozycje programowe wypoczynku urlopowego w DW 'Walcownik' w Krynicy.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 74 s. 10 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * URLOP * PROGRAM * ODNOWA BIOLOGICZNA * WYCIECZKA * ZIMA * LATO * OŚRODEK WCZASOWY 'WALCOWNIK' * DZIAŁALNOŚĆ * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


238/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łazarz Cz.
Tytuł: Baza turystyczno-rekreacyjna oraz jej wpływ na rozwój form wypoczynku załogi Zakładów Azotowych im. Feliksa Dzierżyńskiego w Tarnowie.
Promotor: dr Kruczalak E.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 99 s. 20 fot. 1 mapa, 15 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * OBIEKT TURYSTYCZNY * OBIEKT REKREACYJNY * WYPOSAŻENIE * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WCZASY * PRACOWNIK FIZYCZNY * ZAKŁAD PRACY * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


239/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łopatka G.
Tytuł: Wpływ kolonii letnich na sprawność fizyczną dzieci i młodzieży.
Promotor: dr Dudziński E.
Rok wydania: 1963
Opis fizyczny: 37 s. 18 tab. 4 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * WAKACJE * KOLONIE WAKACYJNE * DZIECI * MŁODZIEŻ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KORELACJA


240/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łyczek H.
Tytuł: Wypoczynek sobotnio-niedzielny pracowników Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, Zakładu nr 2 w Tychach.
Promotor: prof. dr Borkacki S.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 78 s. 24 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA * PRACOWNIK FIZYCZNY * ZAKŁAD PRACY * ROLA * TYCHY


241/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Macioł K.
Tytuł: Program zagospodarowania osiedla Bieżanów urządzeniami rekreacyjno-sportowymi na tle planów zagospodarowania przestrzennego.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 91 s. 24 wykr. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * URZĄDZENIA * OBIEKT REKREACYJNY * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


242/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Madeja Z.
Tytuł: Perspektywy rozwoju bazy turystyczno-rekreacyjnej wsi Poręba Wielka i Konina na tle walorów przyrodniczych oraz sytuacji socjalno-bytowej mieszkańców.
Promotor: dr Nazimek Z.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 42 s. 2 mapy, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * KRAJOZNAWSTWO * WYPOCZYNEK * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WARUNKI BYTOWE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * OBIEKT REKREACYJNY * ROZWÓJ * PERSPEKTYWY * PORĘBA WIELKA * KONINA


243/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maj E.
Tytuł: Projekt wykorzystania Zakładowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kopalni Węgla Kamiennego 'Gliwice' w kontekście potrzeb załogi.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 57 s. 2 rys. 8 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * OŚRODEK REKREACYJNY * OŚRODEK SPORTOWY * WYKORZYSTANIE * PROGRAM * ZAKŁAD PRACY * PRACOWNIK FIZYCZNY


244/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majcherczyk W.
Tytuł: Projekt zagospodarowania rekreacyjnego ośrodka wypoczynkowego 'Huty Katowice' w Rogoźniku.
Promotor: dr Nazimek Z.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 60 s. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * OŚRODEK WCZASOWY * ORGANIZACJA * PROJEKT * ZAKŁAD PRACY * HUTA 'KATOWICE' * ROGOŹNIK


245/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majerczak Z.
Tytuł: Ocena warunków realizacji wypoczynku świątecznego i urlopowego w Szczyrku w okresie zimowym.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 49 s. 2 rys. 14 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * ZIMA * SPORT * NARCIARSTWO * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * URZĄDZENIA SPORTOWE * WYCIĄG NARCIARSKI * ROZWÓJ * SZCZYRK


246/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Makowski K.
Tytuł: Propozycje programowania wypoczynku urlopowego dla osób przebywających na wczasach w Domu Wczasowym Huty im. Lenina 'Hutnik' w Zakopanem.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 96 s. 20 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * URLOP * WYPOCZYNEK * WCZASY * DZIAŁALNOŚĆ * PROGRAM * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * DOM WCZASOWY 'HUTNIK' (ZAKOPANE)


247/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Makuch K.
Tytuł: Organizacja wypoczynku pracowników w Fabloku.
Promotor: prof. dr Borkacki S.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 63 s. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * PRACOWNIK FIZYCZNY * ZAKŁAD PRACY


248/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Makulec B.
Tytuł: Badania nad wypoczynkiem po pracy mieszkańców Krakowa na przykładzie osiedli: Azory i Krowodrza.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 49 s. bibliogr.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * MIASTO * SPOŁECZEŃSTWO * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


249/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Makulski A.
Tytuł: Kierunki rozwoju letnich urządzeń rekreacyjnych w świecie i możliwości ich adaptacji na terenie Zarabia.
Promotor: mgr Babulski M.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 60 s. 12 rys. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * OŚRODEK REKREACYJNY * OBIEKT REKREACYJNY * URZĄDZENIA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - ZARABIE


250/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Malik S.
Tytuł: Działalność sportowo-rekreacyjna w Kopalni Węgla Kamiennego 'Jaworzno' w Jaworznie.
Promotor: doc. dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 59 s. 10 tab. 2 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * URLOP * OŚRODEK WCZASOWY * DZIAŁALNOŚĆ * PRACOWNIK FIZYCZNY * ZAKŁAD PRACY * KOPALNIA WĘGLA * JAWORZNO


251/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Malinowska E.
Tytuł: Zainteresowania, preferencje i udział w różnych formach wypoczynku pracowników Huty w Stalowej Woli.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 31 s. 15 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * TURYSTYKA * ZAINTERESOWANIA * PRACOWNIK FIZYCZNY * ZAKŁAD PRACY * HUTA * STALOWA WOLA


252/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maliszczak Z.
Tytuł: Rekreacja, jej organizacja oraz działalność sportowa mieszkańców na terenie powiatu bocheńskiego.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1875
Opis fizyczny: 53 s. 6 fot. 18 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * OBIEKT REKREACYJNY * REGION * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


253/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marcinkowski W.
Tytuł: Zainteresowania rekreacyjne i organizacja wypoczynku po pracy mieszkańców osiedla Dąbie w Krakowie.
Promotor: doc. dr Bierzgalski J.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 75 s. 10 fot. 1 mapa, 12 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * SPORT * TURYSTYKA MOTOROWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


254/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Markefka R.
Tytuł: Organizacja turystyki i wypoczynku kolejarzy Południowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych.
Promotor: mgr Ofiarski M.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 128 s. 4 mapy, 7 tab. 8 zał. bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * PRACOWNIK FIZYCZNY * ZAKŁAD PRACY * ROLA * KOLEJARZ


255/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marszałek R.
Tytuł: Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Tarnowa.
Promotor: dr Bierzgalski J.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 41 s. 4 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * KULTURA FIZYCZNA * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * ROLA * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


256/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Masłowska E.
Tytuł: Wzory spędzania wakacji letnich i ferii zimowych szkół podstawowych południowej dzielnicy Krakowa, Podgórze.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 49 s. 16 tab. 6 wykr. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * ZIMA * LATO * SZKOŁA PODSTAWOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


257/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matla J.
Tytuł: Kierunki rozwoju rekreacji w zakładzie przemysłowym na przykładzie Zakładów Metali Lekkich 'Kęty' w Kętach.
Promotor: mgr Babulski M.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 55 s. 5 fot. 18 tab. 2 wykr. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * ROLA * KĘTY


258/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matzke D.
Tytuł: Tendencje zmian działalności socjalnej w południowej Dyrekcji Okręgu Kolei Państwowych.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 101 s. 2 rys. 11 tab. bibliogr.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * ZAKŁAD PRACY * ROLA * DZIAŁALNOŚĆ


259/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazek Z.
Tytuł: Organizacja przestrzenna wypoczynku świątecznego w południowo-wschodniej części rekreacyjnej aglomeracji warszawskiej.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 99 s. 4 mapy, 14 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * TEREN REKREACYJNY * WARSZAWA


260/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maziakowska M.
Tytuł: Rekreacja w rodzinie w środowisku wielkoprzemysłowym na przykładzie miasta Szczecina.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 89 s. 26 tab. 10 wykr. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * RODZINA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MIASTO * PRZEMYSŁ * SZCZECIN (WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE)


261/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mączka M.
Tytuł: Ocena warunków wypoczynku codziennego w skali osiedla na podstawie wybranych jednostek mieszkalnych.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1879
Opis fizyczny: 50 s. 2 mapy, 8 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * SPOŁECZEŃSTWO * MIASTO * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


262/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michańków A.
Tytuł: Związki między rodzajem pracy i zajmowanym stanowiskiem a preferencjami wolnoczasowymi wśród pracowników Huty Aluminium w Skawinie.
Promotor: dr Świdziński T.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 94 s. 25 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * PRACA ZAWODOWA * KORELACJA * HUTA ALUMINIUM (SKAWINA) * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


263/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michniewska I.
Tytuł: Analiza i ocena poziomu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego lasów dla wypoczynku świątecznego mieszkańców Łodzi.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 76 s. 2 mapy, 13 tab. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * TEREN REKREACYJNY * TEREN LEŚNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE)


264/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mikuła Z.
Tytuł: Organizacja wypoczynku w Charsznickiej Odlewni Żeliwa w latach 1971-1975.
Promotor: prof. dr Borkacki S.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 38 s. 13 tab. bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * WCZASY * ORGANIZACJA * KOLONIE * CHARSZNICKA ODLEWNIA ŻELAZA


265/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Miłkowska B.
Tytuł: Funkcje województwa nowosądeckiego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 70 s. 3 mapy, 8 tab. 1 wykr. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * KOLONIE * ORGANIZACJA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


266/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Miłkowski J.
Tytuł: Realizacja aktualnych założeń polityki socjalnej państwa w zakresie wypoczynku w wybranych zakładach pracy miasta Krakowa.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 84 s. 1 rys. 6 tab. 2 wykr. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * PAŃSTWO * ZAKŁAD PRACY * ORGANIZACJA * ROLA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


267/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Miś A.
Tytuł: Rekreacja i wypoczynek pracowników Zakładów Metalowych im. Waltera.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 62 s. 8 fot. 2 rys. 10 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * OŚRODEK WCZASOWY * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * ZAKŁAD PRACY * PRACOWNIK FIZYCZNY


268/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Miś H.
Tytuł: Ośrodki wypoczynkowe województwa krośnieńskiego oraz ich rola w organizacji wypoczynku.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 91 s. 2 mapy, 24 tab. 2 wykr. biibliogr.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA * OŚRODEK WCZASOWY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * KROSNO (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


269/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mleczko M.
Tytuł: Standard i wykorzystanie branżowych domów wypoczynkowych w Zakopanem oraz możliwość udostępnienia ich bazy noclegowej i gastronomicznej dla turystów z zewnątrz.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1970
Opis fizyczny: 52 s. 14 tab. 3 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * OŚRODEK WCZASOWY * WYKORZYSTANIE * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


270/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mondrzyk J.
Tytuł: Realizacja aktualnych założeń polityki socjalnej państwa w zakresie wypoczynku w ramach zakładowego funduszu socjalnego.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 119 s. 17 tab. 6 wykr. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA * PLANOWANIE * PAŃSTWO * ZAKŁAD PRACY * ROLA


271/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Moryc S.
Tytuł: Organizacja czasu wolnego pracowników KWK Jaworzno oraz analiza preferowanych przez załogę form wypoczynku.
Promotor: doc. dr Bierzgalski J.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 84 s. 11 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * PRACOWNIK FIZYCZNY * JAWORZNO


272/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Moskal L.
Tytuł: Społeczne odczucia walorów rekreacji mieszkańców Krakowa.
Promotor: dr Żmuda S.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 24 s. 5 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * MOTYWACJA * SPOŁECZEŃSTWO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


273/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Możaryn B.
Tytuł: Ocena stanu i stopnia wykorzystania wczasowo-wypoczynkowej bazy zamkniętej gminy krynickiej.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 144 s. 4 fot. 2 mapy, 14 tab. 2 wykr. bibliogr. 70 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * WCZASY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * GMINA * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


274/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mrozowska G.
Tytuł: Organizacja wypoczynku pracowników Śląskiej Dyrekcji Okręgowych Kolei Państwowych.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 112 s. 15 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * ROLA


275/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mucha D.
Tytuł: Tereny rekreacyjne miasta Radomia.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 64 s. 10 fot. 9 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * EKOLOGIA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * TEREN REKREACYJNY * RADOM (WOJ. MAZOWIECKIE)


276/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mueller T.
Tytuł: Wypoczynek po pracy mieszkańców ociedla 1000-lecia Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1975
Opis fizyczny: 56 s. 23 tab. 1 wykr. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * OBIEKT REKREACYJNY * ORGANIZACJA * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE)


277/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mura T.
Tytuł: Analiza wykorzystania Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Przedsiębiorstwa Budowy Szybów w administracji TKKF w Lublińcu-Kokotku.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 69 s. 14 fot. 11 tab. 5 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA * OŚRODEK WCZASOWY * ZAKŁAD PRACY * DZIAŁALNOŚĆ * LUBLINIEC KOKOTÓW


278/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Murzyn M.
Tytuł: Baza wypoczynkowa Fabryki Samochodów Ciężarowych im. F. Dzierżyńskiego w Starachowicach.
Promotor: dr Banach B.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 118 s. 9 fot. 15 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * SPORT * TURYSTYKA * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * WYPOSAŻENIE * DZIAŁALNOŚĆ * ZAKŁAD PRACY * ROLA * STARACHOWICE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


279/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bielec K.
Tytuł: Turystyka na tle innych aktywnych form wypoczynku, podejmowanych przez studentów wyższych uczelni Krakowa.
Promotor: dr Kulesza W.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 67 s. 2 ryc. 15 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * STUDENCI * AKTYWNOŚĆ * POPULARNOŚĆ * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


280/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sroka K.
Tytuł: Analiza funkcjonowania ośrodka wypoczynkowego na przykładzie domu wczasowego Janosik.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 47 s. 8 fot. 3 ryc. 2 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * WYPOCZYNEK * OŚRODEK WCZASOWY 'JANOSIK' * DZIAŁALNOŚĆ * ANALIZA * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


281/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wolańska A.
Tytuł: Rola i funkcje wybranych ośrodków wypoczynkowych Szczyrku na przestrzeni lat 1980-1998.
Promotor: doc. dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 50 s. 8 fot. 4 ryc. 5 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * OŚRODEK WCZASOWY * ROLA * FUNKCJA * DZIAŁALNOŚĆ * SZCZYRK


282/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kudła T.
Tytuł: Turystyka w górskiej miejscowości Ustroń.
Promotor: dr Kwiecień I.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 112 s. 13 fot. 3 mapy, 1 ryc. 23 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * WYPOCZYNEK * UZDROWISKO * USTROŃ (WOJ. ŚLĄSKIE)


283/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nasienniak M.
Tytuł: Preferencje wypoczynkowe mieszkańców Francji ze szczególnym uwzględnieniem Polonii francuskich.
Promotor: dr Borkowski, Krzysztof
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 132 s. 31 ryc. 54 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * SPOŁECZEŃSTWO * POLONIA * ZAINTERESOWANIA * POGLĄDY * POTRZEBY * BADANIA ANKIETOWE * FRANCJA


284/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Smorul E.
Tytuł: Motywy wyjazdów czasowych mieszkańców południowo-wschodniej Polski.
Promotor: dr Surówka-Fenczyn I.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 68 s. 31 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * PSYCHOLOGIA * TURYSTYKA WYJAZDOWA * MOTYWACJA * BADANIA ANKIETOWE * POLSKA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA


285/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grala P.
Tytuł: Rekreacja ruchowa ze szczególnym uwzględnieniem turystyki jako forma wypoczynku dorosłych mieszkańców Górnego Śląska.
Promotor: prof. dr hab. Doleżal M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 49 s. 33 ryc. 9 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * SOCJOLOGIA * WYPOCZYNEK * WIEK DOJRZAŁY * AKTYWNOŚĆ * ŚLĄSK, GÓRNY


286/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sobesto E.
Tytuł: Charakterystyka i wykorzystanie kąpieliska Zakrzówek dla rekreacji.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 95 s. 13 fot. 11 ryc. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * KĄPIELISKO * CHARAKTERYSTYKA * WYKORZYSTANIE * ANALIZA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ZAKRZÓWEK


287/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Roermund J. van
Tytuł: Rekreacja ruchowa oraz jej organizacja w Holandii na przykładzie miasta Zevenbergen.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 58 s. 19 fot. 4 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * KULTURA FIZYCZNA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * OBIEKT REKREACYJNY * INSTYTUCJA * HOLANDIA * MIASTO * ZEVENBERGEN


288/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Leszczyński M.
Tytuł: Zagospodarowanie turystyczne rejonu Zalewu Zegrzyńskiego oraz jego wpływ na środowisko naturalne.
Promotor: dr Mroczka A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 72 s. 7 ryc. 11 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * TEREN REKREACYJNY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ZBIORNIK WODNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * RYZYKO * ZEGRZYŃSKIE, JEZIORO


289/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bogucka R.
Tytuł: Wypoczynek kolonijny.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Pawlak, Anna
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 52 s. 7 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * KOLONIE WAKACYJNE * ORGANIZACJA * WYCHOWAWCA * ROLA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY)


290/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brzoza A.
Tytuł: Potrzeby kulturalno-rekreacyjne mieszkańców Skawiny związane z czasem wolnym i możliwości ich zaspokajania w kontekście analizy wybranych elementów infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 115 s. 28 fot. 5 tab. bibliogr. 56 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * KULTURA * KULTURA FIZYCZNA * UCZESTNICTWO * SPOŁECZEŃSTWO * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * POTRZEBY * OBIEKT REKREACYJNY * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


291/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lendo P.
Tytuł: Znaczenie Mazowieckego Parku Krajobrazowego dla turystyki i rekreacji mieszkańców Warszawy.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 102 s. 15 fot. 12 ryc. 2 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * TEREN REKREACYJNY * PARK KRAJOBRAZOWY * MAZOWIECKI PARK KRAJOBRAZOWY * ROLA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ANALIZA


292/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Salata P.
Tytuł: Dzieje i znaczenie Sielpi Wielkiej jako ośrodka rekreacyjno-turystycznego.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Wasztyl, Ryszard
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 76 s. 17 fot. 4 ryc. 4 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * OŚRODEK * ROLA * WALORY TURYSTYCZNE * KLIMAT * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ANALIZA * SIELPIA WIELKA


293/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wąsowicz W.
Tytuł: Działalność leczniczo-wypoczynkowa Sanatorium MSWiA 'Continental' w Krynicy.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 77 s. 13 fot. 8 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * LECZENIE * WYPOCZYNEK * SANATORIUM 'CONTINENTAL' * DZIAŁALNOŚĆ * UZDROWISKO * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


294/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Parocka J.
Tytuł: Turystyka uzdrowiskowa w Krynicy.
Promotor: dr Unrug M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 88 s. 2 ryc. 10 tab. bibliogr.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REHABILITACJA * LECZENIE * WYPOCZYNEK * UZDROWISKO * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


295/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sobczyk S.
Tytuł: Postawa młodzieży szkół ponadpodstawowych wobec rekreacji ruchowej na podstawie badań w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Promotor: dr Dracz B.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 56 s. 19 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SOCJOLOGIA * WYPOCZYNEK * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * POGLĄDY * OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (WOJ. ŚWĘTOKRZYSKIE)


296/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kotarska E.
Tytuł: Turystyka w Katowicach.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 117 s. 18 fot. 1 mapa, 1 ryc. 6 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * WYKORZYSTANIE * KATOWICE (WOJ. ŚLĄSKIE)


297/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Salamon P.
Tytuł: Aktywność turystyczna młodzieży w okresie ferii zimowych.
Promotor: dr Borkowski, Krzysztof
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 58 s. 2 ryc. 28 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * ZIMA * AKTYWNOŚĆ * CZYNNIK * MOTYWACJA * OCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA


298/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozłowska M.
Tytuł: Rola i znaczenie WPK i W w Chorzowie dla mieszkańców Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 89 s. 10 fot. 20 ryc. 8 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * TEREN REKREACYJNY * OBIEKT REKREACYJNY * PARK * PARK KULTURY I WYPOCZYNKU * ROLA * REGION * ŚLĄSK * CHORZÓW


299/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matych B.
Tytuł: Tereny rekreacyjne miasta Dębicy.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 50 s. 2 mapy, 5 tab. bibliogra. 14 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * TEREN REKREACYJNY * OBIEKT SPORTOWY * DĘBICA


300/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nabiałek K.
Tytuł: Warunki realizacji wypoczynku codziennego w wybranych osiedlach mieszkaniowych w Częstochowie.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 49 s. 5 ryc. 24 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * TEREN REKREACYJNY * CZĘSTOCHOWA (WOJ. ŚLĄSKIE)


301/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nabielec B.
Tytuł: Baza sportowo-rekreacyjna i jej wykorzystanie na przykładzie KWK :Moszczenica' w Jastrzębiu Zdroju.
Promotor: dr Nazimek Z.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 64 s. 3 ryc. 15 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * SPORT * KULTURA FIZYCZNA * ROZWÓJ * OBIEKT SPORTOWY * OBIEKT REKREACYJNY * ZAKŁAD PRACY * ROLA * JASTRZĘBIE ZDRÓJ


302/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Naganowski W.
Tytuł: Wybrane problemy organizacji wypoczynku i wykorzystania czasu wolnego pracowników Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Rolniczych w Krakowie.
Promotor: doc. dr Bierzgalski J.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 50 s. 19 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * WYKORZYSTANIE * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * ROLA * PRACOWNIK FIZYCZNY


303/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nalepska M.
Tytuł: Organizacja i realizacja wypoczynku urlopowego dla pracowników Huty Aluminium w Skawinie w latach 1968-1978.
Promotor: doc. dr Bierzgalski J.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 103 s. 14 tab. 11 zał. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * URLOP * ORGANIZACJA * WYKORZYSTANIE * ZAKŁAD PRACY * ROLA * HUTA ALUMINIUM (SKAWINA) * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


304/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nieć M.
Tytuł: Czas wolny młodzieży robotniczej na podstawie badań w wielkich zakładach przemysłowych Andrychowa.
Promotor: dr Tabkowski S.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 179 s. 12 ryc. 55 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * REKREACJA * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA * WYKORZYSTANIE * WYPOCZYNEK * ZAINTERESOWANIA * MŁODZIEŻ * PRACOWNIK FIZYCZNY * ZAKŁAD PRACY * ANDRYCHÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


305/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Niżnikiewicz Z.
Tytuł: Struktura organizacyjno-programowa wypoczynku oraz propozycja rozwoju infrastruktury rekreacyjnej w Zakładach Elektro-Maszynowych 'Celama' w Cieszynie.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 63 s. 16 ryc. 12 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * OŚRODEK * ORGANIZACJA * PROGRAM * STRUKTURA * ZAKŁAD PRACY * ROLA


306/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Noga A.
Tytuł: Wykorzystanie Jeziora Żywieckiego w rekreacji.
Promotor: mgr Kowalski W.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 91 s. 1 mapa, 6 ryc. 7 taba. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * TURYSTYKA * SPORT WODNY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * ŻYWIECKIE, JEZIORO


307/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak B.
Tytuł: Funkcje turystyczne Beskidu Niskiego.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 81 s. 1 ryc. 12 tab. 3 zał. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * REKREACJA * WYPOCZYNEK * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * OBIEKT REKREACYJNY * FUNKCJA TURYSTYCZNA * BESKID NISKI


308/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak Z.
Tytuł: Propozycja utworzenia kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego na Krzemionkach w Krakowie-Podgórzu.
Promotor: doc. dr Żmuda S.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 89 s. 10 fot. 1 mapa, 6 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * WYPOCZYNEK CZYNNY * OBIEKT REKREACYJNY * WYPOSAŻENIE * PLANOWANIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRZEMIONKI


309/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ochab-Pasek S.
Tytuł: Wypoczynek po pracy członków PTTK Oddziału Krakowskiego PTTK.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 90 s. 5 map, 2 ryc. 27 tab. bibliogr.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA * ZAINTERESOWANIA * WYCIECZKA * IMPREZY


310/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ogorzałek K.
Tytuł: Adaptacja zabytkowego parku w Wojsławiu dla rekreacji mieszkańców miasta Mielca.
Promotor: doc. dr Żmuda S.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 73 s. 9 fot. 3 mapy, 1 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * TEREN REKREACYJNY * PARK * ZABYTEK KRAJOZNAWCZY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * WOJSŁAW


311/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Okarma J.
Tytuł: Rozwój funkcji leczniczo-wypoczynkowej wsi Wysowa.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 47 s. 4 fot. 15 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * MIEJSCOWOŚĆ TURYSTYCZNA * UZDROWISKO * WYPOCZYNEK * WYSOWA


312/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Okońska D.
Tytuł: Kierunki rozwoju wczasów specjalistycznych w świetle badań wybranych ośrodków wczasowych Funduszu Wczasów Pracowniczych.
Promotor: doc. dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 136 s. 6 ryc. 27 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * WCZASY * OŚRODEK WCZASOWY


313/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Smolarek P.
Tytuł: Analiza funkcjonowania Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale w latach 1996-1999.
Promotor: dr Marczyk W.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 104 s. 9 ryc. 27 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * REKREACJA * SZKOLENIE * WYPOCZYNEK * OŚRODEK SZKOLENIOWY * DZIAŁALNOŚĆ * ORGANIZACJA * SPAŁA (WOJ. ŁÓDZKIE) * CENTRALNY OŚRODEK SPORTU (SPAŁA) * OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH (SPAŁA)


314/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szczęsna E.M.
Tytuł: Funkcje turystyczne miasta i gminy Konstancin-Jeziorna.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 80 s. 12 fot. 20 ryc. 11 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * TURYSTYKA WEEKENDOWA * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * CHARAKTERYSTYKA * GMINA * KONSTANCIN-JEZIORNA (WOJ. MAZOWIECKIE ; OKRĘG) * PARK KRAJOBRAZOWY * CHOJNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY


315/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zaborowska L.
Tytuł: Możliwości wypoczynku w regionie śródziemnomorskim Turcji.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 104 s. 8 fot. 22 ryc. 13 tab. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * WYPOCZYNEK * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KULTURA * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * OFERTA TURYSTYCZNA * ŚRÓDZIEMNE, MORZE * TURCJA


316/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pieczara A.
Tytuł: Wypoczynek zimowy młodzieży szkolnej z regionu Śląska i Beskidu Makowskiego na podstawie badań przeprowadzonych w latach 98/99.
Promotor: dr Borkowski, Krzysztof
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 52 s. 25 ryc. 19 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * WYPOCZYNEK * ZIMA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * AKTYWNOŚĆ * REGION * ŚLĄSK * BESKID MAKOWSKI


317/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krakowiak A.
Tytuł: Analiza aktywności rekreacyjnej mieszkańców Krakowa w obrębie istniejących terenów zielonych na tle struktury wypoczynku i zagospodarowania terenów rekreacyjnych w Wiedniu.
Promotor: dr Pociecha M.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 106 s. 4 mapy, 19 ryc. 4 tab. bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * STRUKTURA * AKTYWNOŚĆ * ANALIZA * TEREN REKREACYJNY * TEREN ZIELONY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WIEDEŃ


318/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuźmik A.
Tytuł: Turystyka i wypoczynek robotników na przykładzie Huty im. Tadeusza Sendzimira.
Promotor: dr Kaganek, Krzysztof
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 100 s. 6 fot. 3 ryc. 14 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * ANALIZA * PRACOWNIK FIZYCZNY * HUTA IM. TADEUSZA SENDZIMIRA (KRAKÓW)


319/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lewandowska M.
Tytuł: Sposoby spędzania wakacji letnich przez młodzież szkół średnich.
Promotor: dr Kaganek, Krzysztof
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 110 s. 22 ryc. 7 tab. bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * WAKACJE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * ZAINTERESOWANIA * WIEDZA * ANALIZA


320/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pamuła M.
Tytuł: Preferencje wypoczynku pracowników Poczty Polskiej w Opolu.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 75 s. 15 ryc. 2 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * WYPOCZYNEK * MODEL * ZAINTERESOWANIA * CZYNNIK * PRACOWNIK UMYSŁOWY * PRACOWNIK FIZYCZNY * PRZEDSIĘBIORSTWO * POCZTA POLSKA * ANALIZA * OPOLE (WOJ. OPOLSKIE)


321/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kudłacik A.
Tytuł: Wczasy rekreacyjno-odchudzające jako etap w procesie przygotowania do zdrowego stylu życia na przykładzie opinii uczestników losowo wybranego turnusu.
Promotor: prof. dr hab. Doleżal M.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 87 s. 30 ryc. 5 tab. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * HIGIENA * PROMOCJA ZDROWIA * STYL ŻYCIA * ŻYWIENIE * OTYŁOŚĆ * POGLĄDY


322/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hajduk R.
Tytuł: Trening kulturystyczny amatorów w okresie 3-miesięcznym.
Promotor: dr Kost M.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 49 s. 2 ryc. 12 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * KULTURYSTYKA * TRENING SIŁY * ANTROPOMETRIA * STYL ŻYCIA * DIETA * WYPOCZYNEK * KORELACJA


323/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Orski M.
Tytuł: Cynniki i uwarunkowania wpływające na efektywność wykorzystania zakładowej bazy wypoczynkowej na terenie miasta Zakopanego.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 85 s. 6 fot. 5 ryc. 12 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * WYKORZYSTANIE * CZYNNIK * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


324/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Orzeł S.
Tytuł: Organizacja aktywnego wypoczynku przez WPGT w Nowym Sączu na terenie województwa nowosądeckiego.
Promotor: doc. dr Bierzgalski J.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 85 s. 6 map, 16 tab. bibliogr.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * TURYSTYKA * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA * PROGRAM * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


325/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Osuchowski T.
Tytuł: Problemy organizacyjno-prawne wypoczynku socjalnego w zakładzie pracy.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 72 s. 15 ryc. bibliogr.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * PRAWO * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * ROLA * UZDROWISKO * OŚRODEK WCZASOWY


326/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pach S.
Tytuł: Funkcja rekreacyjna ośrodka 'Dolina Trzech Stawów'
Promotor: doc. dr Żmuda S.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 50 s. 8 fot. 12 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * OBIEKT REKREACYJNY * DZIAŁALNOŚĆ * OŚRODEK 'DOLINA TRZECH STAWÓW'


327/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pakos T.
Tytuł: Walory turystyczno-rekreacyjne regionu Orawskiego.
Promotor: doc. dr Żmuda S.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 56 s. 4 mapy, 10 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WYPOCZYNEK * KLIMAT * PRAWO * REGION * ORAWA


328/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Papanek R.
Tytuł: Kierunki rozwoju organizacji wypoczynku w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego 'Podhale' w Nowym Targu na przestrzeni lat 1974-1978.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 69 s. 7 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * NOWOTARSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO 'PODHALE' * ROLA * NOWY TARG


329/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Parfiński K.
Tytuł: Koncepcja zagospodarowania rekreacyjno-społecznego osiedla Ruczaj w Krakowie.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 55 s. 33 ryc. 3 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * KONCEPCJA * OSIEDLE RUCZAJ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


330/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pasierbek M.
Tytuł: Organizacja aktywnego wypoczynku osób dorosłych, mieszkańców miasta Sucha Beskidzka na tle istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej.
Promotor: dr Bierzgalski J.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 53 s. 8 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * WYPOCZYNEK CZYNNY * SPOŁECZEŃSTWO * WIEK DOJRZAŁY * SUCHA BESKIDZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


331/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Paszczyk H.
Tytuł: Aktualne zagadnienia polityki socjalnej państwa na przykładzie województwa włocławskiego.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 73 s. 5 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * PAŃSTWO * ROLA * POLITYKA * ZAKŁAD PRACY


332/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pater J.
Tytuł: Wypoczynek sobotnio-niedzielny przyjezdnych z uwzględnieniem możliwości rekreacyjnych Ośrodka na Zarabiu w Myślenicach.
Promotor: dr Świdziński T.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 93 s. 2 ryc. 40 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * OŚRODEK * DZIAŁALNOŚĆ * WYPOSAŻENIE * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - ZARABIE


333/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pawlik M.
Tytuł: Rekreacja ruchowa w programach wypoczynku w rodzinie na przykładzie miasta Krakowa.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 52 s. 2 ryc. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SOCJOLOGIA * RODZINA * WYPOCZYNEK * MODEL * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


334/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grudzień, Marcin
Tytuł: Wykorzystanie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Puszczy Kozienickiej pod kątem turystycznym i rekreacyjnym.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 108 s. 5 tab. 4 rys. 2 fot. bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * EKOLOGIA * EDUKACJA EKOLOGICZNA * WYPOCZYNEK * TEREN LEŚNY * LEŚNY KOMPLEKS PROMOCYJNY 'LASY PUSZCZY KOZIENICKIEJ' * WALORY PRZYRODNICZE * ZABYTEK HISTORYCZNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KRAJOBRAZ * ANALIZA DANYCH


335/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Leśniak, Małgorzata
Tytuł: Formy ochrony przyrody południowo-wschodniej części Wyżyny Krakowskiej.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 110 s. 2 tab. 2 rys. 5 fot. bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, WYŻYNA * KRAJOBRAZ * OCHRONA * OCHRONA PRZYRODY * PARK KRAJOBRAZOWY * REZERWAT PRZYRODY * TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * KRAJOBRAZ


336/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuprzyk, Roman
Tytuł: Realizacja założeń zrównoważonego rozwoju w gminie Lanckorona.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 78 s. 5 tab. 6 fot. 5 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * GMINA * LANCKORONA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * PROMOCJA TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * PROGRAM * EKOROZWÓJ * LUDNOŚĆ * STYL ŻYCIA * REKREACJA * WYPOCZYNEK


337/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stachura, Agata
Tytuł: Miejsce turystyki w sposobach wypoczynku ludzi w starszym wieku.
Promotor: dr Kulesza W.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 59 s. 12 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO * WIEK STARCZY * BADANIA ANKIETOWE


338/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bierca, Anna
Tytuł: Turystyka i wypoczynek osób niepełnosprawnych zatrudnionych w wybranych spółdzielniach inwalidzkich na terenie Krakowa.
Promotor: dr Kaganek, Krzysztof
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 100 s. 43 tab. 20 wykr. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * WYPOCZYNEK * REKREACJA * ZAKŁAD PRACY * BADANIA ANKIETOWE * WYNIKI BADAŃ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SPÓŁDZIENIA INWALIDÓW


339/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wojtysiak, Sebastian
Tytuł: Pracownicze Ogródki Działkowe - jako miejsce rekreacji mieszkańców Zgierza.
Promotor: dr Kwiecień I.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 117 s. 3 mapy. 24 ryc. 36 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * OGRÓDEK DZIAŁKOWY * FUNKCJA REKREACYJNA * ZGIERZ (WOJ. ŁÓDZKIE)


340/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żak-Mociljanin, Monika
Tytuł: Cruises - pasażerskie rejsy wycieczkowe : fenomen XX wieku.
Promotor: dr Borkowski, Krzysztof
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 127 s. 32 fot. 6 ryc. 6 tab. bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA WODNA * WYPOCZYNEK * REJS * STATEK WYCIECZKOWY * 20 W.


341/463

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tworowska, Wioletta
Tytuł: Turystyka w województwie Lubuskim.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 63 s. 4 fot. 3 mapy, 15 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * WALORY KRAJONAWCZE * WALORY TURYSTYCZNE * WALORY PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * LUBUSKIE, WOJEWÓDZTWO * STATYSTYKA


342/463

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Walas, Bartłomiej
Tytuł: Niektóre społeczno-ekonomiczne uwarunkowania uczestnictwa środowiska robotniczego w turystycznych formach rekreacji na przykładzie Huty im. Lenina.
Promotor: doc. dr Jarowiecka, Teofila
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 163 s. 3 rys. 103 tab. bibliogr. 181 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * ZDROWIE * CZAS WOLNY * WARUNKI BYTOWE * POCHODZENIE SPOŁECZNE * USŁUGI * ZAKŁAD PRACY * BADANIA NAUKOWE


343/463

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Gibiec, Jan
Tytuł: Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne zachodniej części Beskidu Śląskiego.
Promotor: doc. dr Jarowiecka, Teofila
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 281s. 104tab. 52 wykr. bibliogr. 222poz. Aneks: 282-296, 6 zał.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * WYPOCZYNEK * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE


344/463

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Kołomyjska, Grażyna
Tytuł: Funkcja Ośrodka Rekreacyjnego Zarabie (w kontekście kształtowania się walorów rekreacyjno-zdrowotnych).
Promotor: doc. dr hab. Żmuda, Stefan
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 252 s. 13 tab. 16 wykr. bibliogr. 113 poz. Aneks: 3 mapy
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * WYPOCZYNEK * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * M.MYŚLENICE


345/463

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Prażanowski, Bolesław
Tytuł: Dostępność komunikacyjna wybranych rejonów turystycznych w Polsce.
Promotor: prof. dr hab. Borkacki, Stanisław
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: Cz.1. 206s.6map,28tab.10wykr.bibliogr.83poz. Cz.2. Aneks,30s.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TRANSPORT * ANALIZA * REGION * WYPOCZYNEK


346/463

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Świadczenia socjalne zakładów pracy jako czynnik aktywizacji turstycznej środowisk pracowniczych.
Promotor: doc. dr Jarowiecka, Teofila
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 190 s. 31 rys. 25 tab. Aneks.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * POLITYKA * EKONOMIA * DIAGNOSTYKA * SOCJOLOGIA * ZAKŁAD PRACY


347/463

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Karkosz, Krystian
Tytuł: Rekreacja sportowa i turystyczna pracowników kopalń węgla kamiennego.
Promotor: prof. dr Filipowicz, Zygmunt
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 219 s. 83 tab. 6 wykr. bibliogr. 119 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * ZAKŁAD PRACY * WARUNKI KLIMATYCZNE * ZDROWIE * FINANSE * WYPOCZYNEK * ANKIETA


348/463

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Paschek K.
Tytuł: Narciarstwo turystyczne, rekreacyjne i sportowe jako najbardziej popularna forma aktywności ruchowej podczas wypoczynku zimowego.
Promotor: dr Kaganek, Krzysztof
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 98 s. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA NARCIARSKA * SPORT * NARCIARSTWO * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYPOCZYNEK * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * SPRZĘT SPORTOWY * AUSTRIA * TYROL


349/463

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Filipowska M.
Tytuł: Turystyka i wypoczynek dzieci i młodzieży zrzeszonej w ZHP na przykładzie działalności Hufca Kraków Podgórze Chorągwi Krakowskiej.
Promotor: dr Kaganek, Krzysztof
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 64 s. 3 ryc. 10 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * DZIECI * MŁODZIEŻ * HARCERSTWO * ROLA * DZIAŁALNOŚĆ * DZIELNICA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - PODGÓRZE


350/463

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Spannbauer J.
Tytuł: Turystyka i wypoczynek osób niepełnosprawnych na przykładzie wybranych zakładów pracy chronionej.
Promotor: dr Kaganek, Krzysztof
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 109 s. 17 ryc. 20 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * WYPOCZYNEK * NIEPEŁNOSPRAWNI * WIEK DOJRZAŁY * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * IMPREZY * REGION * PODBESKIDZIE


351/463

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Hanus M.
Tytuł: Analiza działalności sanatoryjno-leczniczej i turystycznej w Iwoniczu Zdroju.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Nowakowska A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 48 s. 17 ryc. 5 tab. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REHABILITACJA * LECZENIE * WYPOCZYNEK *