Wynik wyszukiwania

Zapytanie: WYNIKI NAUCZANIA
Liczba odnalezionych rekordów: 22



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Guja Z.
Tytuł: Sprawność fizyczna, zainteresowania sportowe i wyniki w nauce młodzieży klas VII-VIII Szkoły Podstawowej w Rącznej.
Promotor: dr Srokosz W.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 64 s. 18 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * ZAINTERESOWANIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYNIKI NAUCZANIA * SZKOŁA PODSTAWOWA


2/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Haszczak A.
Tytuł: Zdolności muzyczno-ruchowe a wyniki uczniów w nauce, w oparciu o badania przeprowadzone w klasach pierwszych i drugich wybranych szkół podstawowych na terenie Rzeszowa.
Promotor: mgr Kubalska H.
Rok wydania: 1964
Opis fizyczny: 115 s. 23 tab. 41 wykr. bibliogr.24 poz.
Słowa kluczowe: ĆWICZENIA RUCHOWE * MUZYKA * RYTMIKA * WYNIKI NAUCZANIA * SZKOŁA PODSTAWOWA * DZIECI * MIASTO * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE)


3/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mietliński I.
Tytuł: Zainteresowania sportowe, sprawność fizyczna i wyniki w nauce młodzieży klas VII i VIII SP nr 6 w Leszczynach.
Promotor: dr Srokosz W.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 42 s. 10 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZAINTERESOWANIA * SPORT * WYNIKI NAUCZANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


4/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mikłoś W.
Tytuł: Sprawność fizyczna, zainteresowania sportowe i wyniki w nauce uczniów klas VI, VII, VIII Szkoły POdstawowej w Radgoszczy.
Promotor: dr Srokosz W.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 51 s. 9 tab. 5 rys. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * ZAINTERESOWANIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYNIKI NAUCZANIA * SZKOŁA PODSTAWOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


5/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaroslawski-Hołda J.
Tytuł: Poziom uzdolnień motorycznych i usprawnienia fizycznego a wyniki nauczania zespołu z wadami postaw.
Promotor: dr Suchoń S.
Rok wydania: 1965
Opis fizyczny: 27 s. 16 tab. 5 wykr. bibliogr.7 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WADY POSTAWY * UZDOLNIENIA RUCHOWE * NAUCZANIE * WYNIKI NAUCZANIA


6/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gój M.
Tytuł: Zainteresowania sportowe, sprawność fizyczna a wyniki w nauce uczniów SP 149 w Krakowie.
Promotor: dr Srokosz W.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 32 s. 20 tab. 7 wykr. bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPORT * ZAINTERESOWANIA * WYNIKI NAUCZANIA * OCENA * KORELACJA * TESTY


7/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kamińska E.
Tytuł: Wyniki w podstawowym szkoleniu gimnastycznym dziewcząt w wieku od 9-10 lat w dwuletnim okresie stosując eksperymentalnie metodę nowoczesnego nauczania gimnastyki podstawowej.
Promotor: dr Mazurek L.
Rok wydania: 1971
Opis fizyczny: 43 s. 1 rys. 14 tab. 17 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: GIMNASTYKA PODSTAWOWA * DZIECI * PŁEĆ Ż. * SZKOLENIE * NAUCZANIE * EKSPERYMENT * WYNIKI NAUCZANIA


8/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bluj M.
Tytuł: Sprawność motoryczna, zainteresowania sportowe i wyniki w nauce klas V-VII Szkoły Podstawowej nr 2 w Sanoku.
Promotor: dr hab. Srokosz W.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 75 s. 4 ryc. 15 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * TEORIA WF * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * SPORT * ZAINTERESOWANIA * WYNIKI NAUCZANIA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * SANOK (WOJ. PODKARPACKIE)


9/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Paździsz I.
Tytuł: Sprawność motoryczna, zainteresowania sportowe a wyniki w nauce uczniów klasy V o zróżnicowanym wymiarze godzin wychowania fizycznego (Na przykładzie badań w Szkole Podstawowej nr 13 w Skarżysku Kamiennej).
Promotor: dr hab. Srokosz W.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 72 s. 14 ryc. 11 tab. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * MOTORYCZNOŚĆ * SPORT * ZAINTERESOWANIA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * WYNIKI NAUCZANIA * ANALIZA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * SKARŻYSKO KAMIENNA


10/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Miśkowiec Z.
Tytuł: Uzdolnienia motoryczne, intelektualne a wyniki nauczania uczniów klasy III b, Szkoły nr 3 w Krakowie.
Promotor: dr Suchoń S.
Rok wydania: 1965
Opis fizyczny: 38 s. 12 tab. 8 wykr. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * UZDOLNIENIA RUCHOWE * INTELIGENCJA * WYNIKI NAUCZANIA * KORELACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


11/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cisowski A.
Tytuł: Zainteresowania sportowe, sprawność fizyczna i wyniki w nauce uczniów klas V-VII Szkoły Podstawowej w Wielogłowach.
Promotor: dr hab. Srokosz W.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 81 s. 3 wykr. 43 tab. bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * SPORT * ZAINTERESOWANIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYNIKI NAUCZANIA * ANALIZA * OCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * WIELOGŁOWY


12/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Świątek R.
Tytuł: Wysoki poziom optymizmu, a osiągane wyniki w nauce i w sporcie wśród dzieci i młodzieży szkół w Krośnie.
Promotor: dr Dracz B.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 51 s. 19 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * OPTYMIZM * PESYMIZM * SAMOPOCZUCIE * WYNIKI SPORTOWE * WYNIKI NAUCZANIA * KORELACJA * KROSNO (WOJ. PODKARPACKIE)


13/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wyderka J.
Tytuł: Uzdolnienia intelektualne oraz motoryczne, a wyniki nauczania dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Zawierciu.
Promotor: dr Dracz B.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 70 s. 2 fot. 12 ryc. 34 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * INTELIGENCJA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * WYNIKI NAUCZANIA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA PODSTAWOWA * ZAWIERCIE


14/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowdzoński R.
Tytuł: Sprawność fizyczna a postęp w nauce na przykładzie Technikum Górnictwa Odkrywkowego w Krakowie.
Promotor: dr Żak S.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 39 s. 14 ryc. 13 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYNIKI NAUCZANIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


15/22

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Mężyk, Władysław
Tytuł: Wpływ dodatkowych ćwiczeń ruchowych na rozwój biologiczny, sprawność fizyczną i postępy w nauce młodzieży męskiej w wieku 15-20 lat.
Promotor: prof. dr hab. Panek, Stanisław
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 84 s. 21 nlb. 39 rys. 33 tab. 3 zał. bibliogr. 99 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * ROZWÓJ FIZYCZNY * CECHY MOTORYCZNE * ROZWÓJ UMYSŁOWY * SZKOŁA ŚREDNIA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * WYNIKI NAUCZANIA * PEDAGOGIKA * EKSPERYMENT


16/22

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Jędrysek A.
Tytuł: Obciążenie uczniów nauką oraz wyniki uzyskiwane w nauce a formy zagospodarowania czasu wolnego.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski R.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 72 s. 15 ryc. 23 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SOCJOLOGIA * CZAS WOLNY * WYKORZYSTANIE * WYNIKI NAUCZANIA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


17/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kędzierska, Ewa
Tytuł: Taniec nowoczesny jako twórcza forma rekreacji w ocenie uczestników Studio Taneczno-Aktorskiego.
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 89 s. 6 fot. 24 ryc. 1 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TANIEC NOWOCZESNY * KURS * NAUCZANIE * UCZESTNICY * MOTYWACJA * SAMOOCENA * WYNIKI NAUCZANIA * INSTRUKTOR * OCENA * BADANIA ANKIETOWE * WARSZAWA * STUDIO TANECZNO-AKTORSKIE (WARSZAWA)


18/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Palarczyk, Bogumił
Tytuł: Efektywność nauczania pływania w świetle autorskiego programu wychowania fizycznego oraz opinie o kulturze fizycznej młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Jordanowie.
Promotor: dr Dybińska, Ewa
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 81 s. 1 rys. 52 tab. 18 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * PŁYWANIE * NAUCZANIE * PROGRAM AUTORSKI * WYNIKI NAUCZANIA * KULTURA FIZYCZNA * ZAINTERESOWANIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA ANKIETOWE * UCZNIOWIE * SZKOŁA ŚREDNIA * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * JORDANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


19/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zima, Sebastian
Tytuł: Postępy pływackie dzieci 10-letnich i ich parametry somatyczne.
Promotor: dr Ostrowski, Andrzej
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 55 s. 12 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * PŁYWANIE * NAUCZANIE * WYNIKI NAUCZANIA * CECHY SOMATYCZNE * BUDOWA CIAŁA * WYSKOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * POJEMNOŚĆ PŁUC * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * SZKOŁA PODSTAWOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


20/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marciniak, Robert
Tytuł: Postępy w pływaniu dzieci 10 - letnich o rożnym poziomie lęku.
Promotor: dr Ostrowski, Andrzej
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 63 s. 24 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * PŁYWANIE * NAUCZANIE * LĘK * WYNIKI NAUCZANIA * ZALEŻNOŚĆ * BADANIA * SZKOŁA PODSTAWOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


21/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bryl, Danuta
Tytuł: Wpływ wyników nauczania na poziom optymizmu lub pesymizmu młodzieży z II klasy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Jordanowie.
Promotor: dr Dracz, Barbara
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 52 s. 20 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * WYNIKI NAUCZANIA * OPTYMIZM * PESYMIZM * SAMOPOCZUCIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KORELACJA * BADANIA PORÓWNAWCZE * JORDANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


22/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chęcińska, Magdalena
Tytuł: Szkoła jako źródło sytuacji trudnych i lękowych, a wyniki nauczania.
Promotor: dr Blecharz, Jan
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 104 s. 27 ryc. 35 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * SZK0OŁA * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * WYNIKI NAUCZANIA * TRUDNOŚĆ * LĘK * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEŚ * BADANIA ANKIETOWE * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)

stosując format:




Nowe wyszukiwanie

Biblioteka