Wynik wyszukiwania

Zapytanie: WOJSKO
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Billik T.
Tytuł: Zagadnienie początków sportu pływackiego w Odrodzonym Wojsku Polskim w okresie pierwszego pięciolecia Polski Ludowej.
Promotor: mgr Orchowski A.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 110 s. 10 tab. 3 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * WOJSKO * SPORT * POLSKA


2/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Błażejczyk H.
Tytuł: Wpływ warunków biometeorologicznych na efektywność pracy instruktora spadochronowego wojsk powietrzno-desantowych.
Promotor: doc. dr Żmuda S.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 110 s. 20 fot. 11 tab. 11 wykr. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: SPADOCHRONIARSTWO * WOJSKO * SZKOLENIE * INSTRUKTOR * OSOBOWOŚĆ * STAN PSYCHICZNY * BIOMETEOROLOGIA * KORELACJA * BEZPIECZEŃSTWO


3/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Botko K.
Tytuł: Usprawnienie chorych żołnierzy po operacyjnym usunięciu łąkotek stawu kolanowego.
Promotor: dr Pąchalski A.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 27 s. 16 fot. 3 tab. bibliogr.25 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * WOJSKO * LECZENIE * KOŃCZYNA DOLNA * STAWY * FIZJOTERAPIA


4/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chytła A.
Tytuł: Zdrowotno-rekreacyjne funkcje zorganizowanego wypoczynku żołnierzy zawodowych po 45 roku życia.
Promotor: dr Stypułkowski C.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 79 s. 23 tab. 8 wykr. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZDROWIE * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * POMIAR * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WOJSKO * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M.


5/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cichosz A.
Tytuł: Wychowanie fizyczne i rekreacja jako jeden z podstawowych czynników kształtujących zaangażowane postawy żołnierzy spadochroniarzy w specyficznych warunkach służby.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 154 s. 80 rys. 10 tab. 10 wykr. bibliogr.33 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * REKREACJA * WYSIŁEK FIZYCZNY * WOJSKO * ZAINTERESOWANIA * METODA


6/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Domagała E.
Tytuł: Powstanie i działalność Naczelnej Rady Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Polsce w okresie 20-lecia międzywojennego.
Promotor: mgr Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1962
Opis fizyczny: 52 s. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * SPORT * WYCHOWANIE FIZYCZNE * INSTYTUCJA * WOJSKO * POLSKA


7/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dzioba T.
Tytuł: Rozwój pływania i sportu pływackiego w Wojsku Polskim w latach 1927-1933.
Promotor: mgr Orchowski A.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 70 s. bibliogr.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * PŁYWANIE * WOJSKO * POLSKA


8/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fitzermann J.
Tytuł: Regeneracja sił psychofizycznych skoczka spadochronowego wojsk powietrzno-desantowych w procesie szkolenia spadochronowego.
Promotor: doc.dr Żmuda S.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 124 s. 11 fot. 2 tab. 4 wykr. bibliogr.43 poz.
Słowa kluczowe: SPADOCHRONIARSTWO * WOJSKO * SZKOLENIE * BEZPIECZEŃSTWO * PSYCHOLOGIA * STRES * ZAPOBIEGANIE * ODNOWA BIOLOGICZNA


9/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mluder C.
Tytuł: Zawodnicy Wojskowego Klubu Sportowego 'Legia' w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich.
Promotor: doc.dr Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 89 s. 15 fot. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * HISTORIA SPORTU * KLUB SPORTOWY 'LEGIA' * SZKOLENIE * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * WOJSKO * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE ZIMOWE


10/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Imajkiewicz P.
Tytuł: Działalność sekcji kajakarstwa górskiego w wojskowo-cywilnym klubie sportowym 'Dunajec' w Nowym Sączu w latach 1968-1992.
Promotor: doc.dr Orchowski A.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 76 s. 14 fot. 1 tab. bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: KAJAKARSTWO GÓRSKIE * WOJSKO * KLUB SPORTOWY * DZIAŁALNOŚĆ


11/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kolarz L.
Tytuł: Analiza sprawności fizycznej żołnierzy szkoły podoficerskiej.
Promotor: mgr Bugajski J.
Rok wydania: 1958
Opis fizyczny: 54 s. 32 tab. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WOJSKO * SZKOŁA * WOJSKOWI


12/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaczor M.
Tytuł: Porównanie sprawności fizycznej studentów II roku Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie kierunku wychowanie fizyczne i żołnierzy kompanii szkolnej 6 Brygady Desantowo-Szturmowej.
Promotor: dr Kost M.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 48 s. 12 ryc. 28 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * STUDENCI * AWF KRAKÓW * WOJSKO * WOJSKOWI * ANALIZA


13/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lis R.
Tytuł: Rozwój pływania i sportu pływackiego w latach 1918-1926 na tle ogólnego rozwoju wychowania fizycznego i sportu w Wojsku Polskim.
Promotor: mgr Orchowski A.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 111 s. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * SPORT * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PŁYWANIE * ROZWÓJ * WOJSKO


14/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mączyński A.
Tytuł: Rekreacja fizyczna kadry zawodowej Ludowego Wojska Polskiego.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 132 s. bibliogr. 115 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WOJSKO * WOJSKOWI


15/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michalec J.
Tytuł: Nauczanie podstaw narciarstwa zjazdowego w warunkch Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Zakopanem.
Promotor: dr Nazarko R.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 61 s. 4 rys. 22 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * NAUCZANIE * WOJSKO * WOJSKOWI * OŚRODEK SZKOLENIOWY * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


16/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mierzwa M.
Tytuł: Rozwój pływania i sportu pływackiego w Wojsku Polskim w latach 1933-1939.
Promotor: mgr Orchowski A.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 106 s. 22 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * PŁYWANIE * WOJSKO


17/24

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Jasiński, Tadeusz
Tytuł: Psychofizjologiczne determinanty tolerancji stresu przyspieszeń + Gz.
Promotor: prof. dr hab. Terelak, Jan
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 24 tab. bibliogr. 171 poz. Aneks: s. 119-131.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * FIZJOLOGIA * WSKAŹNIK * CZĘSTOŚĆ SKURCZÓW SERCA * STRES PRZYSPIESZENIA + GZ * WOJSKO * LOTNICTWO * PODCHORĄŻY * PŁEĆ M. * BADANIA NAUKOWE


18/24

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Cichosz, Adam
Tytuł: Znaczenie środowiska społecznego w procesie szkolenia wojsk powietrzno-desantowych.
Promotor: doc. dr hab. Żmuda, Stefan
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 200 s. bibliogr. s. 195-200. Praca tajna, nie udostępniana.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SOCJOLOGIA * SPORTY POWIETRZNE * WOJSKO * ZDROWIE * WOJSKOWI * SKOCZEK * OSOBOWOŚĆ * SKOKI ZE SPADOCHRONEM * SELEKCJA * SZKOLENIE


19/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łuczak, Marta
Tytuł: Szkodliwość działania promieniowania nadfioletowego na organizm człowieka - wiedza i zachowania profilaktyczne uczestników ruchu turystycznego.
Promotor: prof. dr hab. Doleżal M.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 57 s. 14 ryc. 14 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * WIEDZA * ZAGROŻENIE ZDROWIA * PROMIENIOWANIE NADFIOLETOWE * PROMIENIOWANIE UV * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ANKIETA * STUDENCI * AWF KRAKÓW * WOJSKO * MEDIA


20/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stasiński, Ireneusz
Tytuł: Postawa żołnierzy wojsk natychmiastowego reagowania wobec aktywności ruchowej na tle typów osobowości.
Promotor: dr Dracz, Barbara
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 100 s. 2 rys. 29 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * WOJSKO * WOJSKOWI * POSTAWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * OSOBOWOŚĆ * ĆWICZENIA FIZYCZNE * ANALIZA DANYCH


21/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gwiżdż, Dariusz
Tytuł: Ocena aktywności turystycznej, sportowej i rekreacyjnej żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego.
Promotor: dr Kaganek, Krzysztof
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 89 s. 19 ryc. 10 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * WOJSKO * WOJSKOWI * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ REKREACYJNA * CZAS WOLNY * PŁEĆ M. * WIEK DOJRZAŁY * BADANIA ANKIETOWE * WYWIAD


22/24

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Kszak-Krzyżanowska, Anna
Tytuł: Sprawność fizyczna żołnieży desantu i wojsk łączności z uwzględnieniem programów szkolenia
Promotor: dr. hab. Sterkowicz, Stanisław
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 120 s., 25 fot., 32 ryc., 35 tab., bibliogr. s. 115-120. Aneks: s. 108-120
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MOTORYCZNOŚĆ * WOJSKO * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PROGRAM SZKOLENIA


23/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kopel, Marek
Tytuł: Testy sprawnościowe żołnierzy zawodowych.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Wasztyl, Ryszard
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 72 s., 12 fot., 12 tab.Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: WOJSKO * WOJSKOWI * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KADRA * POMIAR * TESTY * OPIS * WYWIAD * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * 6 BRYGADA DESANTOWO-SZTURMOWA (KRAKÓW)


24/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kierzkowski, Jacek
Tytuł: Program kultury fizycznej i jego realizacja w 6 Brygadzie Desantowo-Szturmowej Wojska Polskiego w roku 2008 na przykładzie 6-tego Batalionu Dowodzenia w Krakowie
Promotor: prof. dr hab. Wasztyl, Ryszard
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 98 s., 44 fot., 7 tab., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * WOJSKO * WYCHOWANIE FIZYCZNE * ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPORT * WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * 6 BATALION DOWODZENIA (KRAKÓW)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka