Wynik wyszukiwania

Zapytanie: WALORY TURYSTYCZNE
Liczba odnalezionych rekordów: 1020Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janur D.
Tytuł: Walory turystyczno-rekreacyjne Starego Sącza.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 72 s. 11 fot. 12 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * CHARAKTERYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * STARY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


2/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Micuła M.
Tytuł: Wpływ atrakcyjności zespołu obiektów krajoznawczych na preferencje turystów na przykładzie Muzeum Regionalnego w Będzinie.
Promotor: doc. dr Jarosz A.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 73 s. 2 mapy, 8 rys. 18 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * MUZEUM * BĘDZIN


3/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gołąb R.
Tytuł: Kwalifikacja walorów turystycznych.
Promotor: prof. dr hab. Feczko J.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 115 s. 20 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * RUCH TURYSTYCZNY * ZASOBY MATERIALNE * ROZWÓJ * POPULARNOŚĆ


4/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lasatowicz M.
Tytuł: Walory krajoznawcze Ziemi Oświęcimskiej.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 58 s. 3 rys. 4 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * WALORY TURYSTYCZNE * OCENA * REGION * OŚWIĘCIM (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


5/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żołądź J.
Tytuł: Tarnowska judaica.
Promotor: prof. dr hab. inż Jarosz A.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 64 s. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * KULTURA * JUDAICA * REGION * MIASTO * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK * HISTORIA


6/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janas P.; Janas B.
Tytuł: Strategia rozwoju turystyki w mieście i gminie Kalwaria Zebrzydowska.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 75 s. 9 fot. 3 ryc. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * MARKETING * MIASTO * GMINA * KALWARIA ZEBRZYDOWSKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KALWARIA ZEBRZYDOWSKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


7/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szczęśniak A.
Tytuł: Walory rekreacyjne i ruch turystyczny w miejscowościach: Majdan Sopocki, Susiec, Nowiny, Hamernia.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 56 s. 1 mapa, 7 tab. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * RUCH TURYSTYCZNY * WIEŚ LETNISKOWA * BAZA MATERIALNA TURYSTYKI * MAJDAN SOPOCKI * SUSIEC * NOWINY * HAMERNIA * BIESZCZADY * WALORY TURYSTYCZNE


8/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rak H.
Tytuł: Walory rekreacyjne Parku Krajobrazowego pn. Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.
Promotor: prof.zw.dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 95 s. 30 fot. 11 map, 2 tab. bibliogr. 29 poz. 2 zał.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * RUCH TURYSTYCZNY * BAZA MATERIALNA TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * KRAJOBRAZ * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * PARK KRAJOBRAZOWY 'CYSTERSKIE KOMPOZYCJE KRAJOBRAZOWE RUD WIELKICH'


9/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bochniarz-Stępień A.
Tytuł: Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne strefy nadjeziornej Zbiornika Sulejowskiego.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 104 s. 21 rys. 6 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * PLAN * ANALIZA * ZBIORNIK SULEJOWSKI * KUBA


10/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lewiński R.
Tytuł: Zagospodarowanie turystyczne Beskidu Niskiego.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 61 s. 6 map, 9 tab. bibliogr. 30 poz. Aneks: 42 s.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * TEREN TURYSTYCZNY * BESKID NISKI


11/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Olejarz S.
Tytuł: Baza turystyczna Jeziora Genewskiego po stronie francuskiej i szwajcarskiej.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 65 s. 2 rys. 49 fot. 5 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * BAZA TRANSPORTOWA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * WALORY TURYSTYCZNE * GENEWSKIE, JEZIORO


12/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tselis A.
Tytuł: Starożytne obiekty Grecji - miejscem współczesnej rekreacji na przykładzie Olimpii, Koryntu i Epidauros.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 53 s. 20 fot. 1 mapa, 8 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * TRASY TURYSTYCZNE * GRECJA


13/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Trojak E.
Tytuł: Atrakcyjność turystyczna Bochni i okokic - stan obecny i nowe perspektywy związane z otwarciem podziemnego sanatorium dla osób ze schorzeniami alergicznymi.
Promotor: prof.dr hab. Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 92 s. 12 fot. 3 mapy, 11 rys. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * SANATORIUM * CHOROBY * ALERGIA * REGION * ADAPTACJA * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


14/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Drabik U.
Tytuł: Walory krajoznawcze Powiśla Dąbrowskiego.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 57 s. rys.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA KRAJOZNAWCZA * KRAJOZNAWSTWO * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * HISTORIA * OCENA * POWIŚLE DĄBROWSKIE


15/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dukowicz A.
Tytuł: Atrakcyjność i walory turystyczne Piotrkowa Trybunalskiego.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 67 s. 10 rys.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA KRAJOZNAWCZA * KRAJOZNAWSTWO * ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * HISTORIA * OBIEKT TURYSTYCZNY * WALORY TURYSTYCZNE * OCENA * ROZWÓJ * PROGNOZA * PIOTRKÓW TRYBUNALSKI (WOJ. ŁÓDZKIE)


16/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Strózik G.
Tytuł: Zagospodarowanie rekreacyjne miasta Wolbrom.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 48 s. 3 rys. 2 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * BAZA TRANSPORTOWA * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * OCENA * ROZWÓJ * WOLBROM


17/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cieślak A.
Tytuł: Zagospodarowanie rekreacyjne Sieradza.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 58 s. 3 rys. 3 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * BAZA TRANSPORTOWA * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * OCENA * SIERADZ (WOJ. ŁÓDZKIE)


18/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Palonek A.
Tytuł: Analiza ekonomiczno-organizacyjna turystyki uzdrowiskowej w Busku-Zdroju.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 69 s. 2 mapy, 20 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA UZDROWISKOWA * UZDROWISKO * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * USŁUGI TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * BUSKO ZDRÓJ (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


19/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Obrębski J.
Tytuł: Ocena organizacji przestrzeni uzdrowiska Krynica.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 67 s. 10 rys. 7 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA UZDROWISKOWA * UZDROWISKO * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE * WALORY TURYSTYCZNE * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


20/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Włodarczyk A.
Tytuł: Ocena walorów zdrowotno-rekreacyjnych Szczawnicy.
Promotor: prof.dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 86 s. 3 mapy, 15 tab. 2 wykr. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA ZDROWOTNA * UZDROWISKO * SANATORIUM * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * REKREACJA * WALORY TURYSTYCZNE * SZCZAWNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


21/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Frąc A.
Tytuł: Opactwo cystersów w Sulejowie jako kompleks turystyczny (organizacja i funkcjonowanie).
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 62 s. 11 fot.1 mapa, 3 rys. 2 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ZABYTEK * ADAPTACJA * PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * HOTEL * RUCH TURYSTYCZNY * WALORY TURYSTYCZNE * SULEJÓW * OPACTWO CYSTERSÓW


22/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Drozd A.
Tytuł: Atrakcyjność turystyczna Ojcowskiego Parku Narodowego.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 84 s. 6 map, 8 rys. 3 wykr. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * PARK NARODOWY * OJCOWSKI PARK NARODOWY


23/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piejko A.
Tytuł: Łemkowskie cerkwie jako element walorów turystycznych w Polsce południowo-wschodniej.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 75 s. 1 mapa, 1 dyskietka, 19 rys. 1 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * WALORY TURYSTYCZNE * REGION * KULTURA * ZABYTEK * CERKWIE * ŁEMKOWIE


24/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gwiazda A.
Tytuł: Ocena walorów turystycznych Piekar Śląskich i okolic dla potrzeb turystyki krajoznawczej i pielgrzymkowej.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 62 s. 9 rys. 8 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * TURYSTYKA KRAJOZNAWCZA * PIELGRZYMKA * WALORY TURYSTYCZNE * ZABYTEK * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * PIEKARY ŚLĄSKIE (WOJ. ŚLĄSKIE)


25/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dylowicz W.
Tytuł: Propozycje tras turystycznych na Ziemi Krakowskiej, związanych z życiem papieża Jana Pawła II.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 76 s. 11 fot. 10 map, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TRASY TURYSTYCZNE * PROJEKT * WALORY TURYSTYCZNE * REGION * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * JAN PAWEŁ II (PAPIEŻ)


26/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzyżanowska I.
Tytuł: Produkt turystyczny regionu Tarnowskich Gór.
Promotor: dr Żołdak M.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 137 s. 39 fot. 3 tab. bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * EKONOMIKA TURYSTYKI * REGION * HISTORIA * ARCHITEKTURA * KULTURA * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * WALORY TURYSTYCZNE * TARNOWSKIE GÓRY


27/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Firek A.
Tytuł: Rozwój narciarstwa masowego w rejonie Ustronia, Wisły, Istebnej i Koniakowa.
Promotor: doc.dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 90 s. 16 fot. 5 map, 5 rys. 14 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * SPORT MASOWY * NARCIARSTWO * ROZWÓJ * REGION * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * USTROŃ (WOJ. ŚLĄSKIE) * WISŁA (WOJ. ŚLĄSKIE) * ISTEBNA (WOJ. ŚLĄSKIE) * KONIAKÓW


28/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lupa D.
Tytuł: Stan aktualny i możliwości rozwoju narciarstwa w regionie limanowskim.
Promotor: doc.dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 57 s. 6 fot. 7 map, 1 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: NARCIARSTWO * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * BAZA MATERIALNA TURYSTYKI * ANALIZA * OCENA * REGION * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


29/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Smok J.
Tytuł: Walory krajoznawcze Ziemi Chrzanowskiej.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 83 s. 2 mapy, 2 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KLIMAT * ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE * RUCH TURYSTYCZNY * REGION * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


30/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Siemińska A.; Jasińska L.
Tytuł: Walory turystyczne doliny Popradu na przykładzie gminy Piwniczna.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 98 s. 8 fot. 16 rys. 22 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * UZDROWISKO * GMINA * PIWNICZNA ZDRÓJ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * POPRAD (DOLINA)


31/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Iciek A.
Tytuł: Funkcjonowanie Suchej Beskidzkiej jako miejscowości turystyczno-wypoczynkowej.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 88 s. 5 map, 9 tab. 1 wykr. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KLIMAT * WALORY TURYSTYCZNE * MIEJSCOWOŚĆ TURYSTYCZNA * SUCHA BESKIDZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


32/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wojnarowska E.
Tytuł: Ocena produktu turystycznego w Dolinie Dunajca w jego środkowym odcinku - od Nowego Targu do Nowego Sącza.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 87 s. 9 rys. 5 tab. bibliogr. 40 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZABYTEK * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * AGROTURYSTYKA * DUNAJEC (DOLINA)


33/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Śniegocki T.
Tytuł: Ocena przygotowań Krakowa do turystyki Żydów.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 53 s. 8 map, 33 tab. bibliogr. 56 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ZABYTEK * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * RUCH TURYSTYCZNY * OCENA * TURYSTYKA POBYTOWA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * ŻYDZI


34/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kubacka A.
Tytuł: Turystyka w Tatrach wobec majestatu przyrody.
Promotor: prof.zw.dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 98 s. 10 fot. 18 map, 3 tab. 3 wykr. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA GÓRSKA * EKOLOGIA * GÓRY * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * TATRY


35/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kępa M.
Tytuł: Możliwości rozwoju bazy turystycznej w powiecie bocheńskim i walory przyrodniczo-krajoznawcze.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1969
Opis fizyczny: 56 s. 3 mapy, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ROZWÓJ * PROGNOZOWANIE * REGION * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KRAJOZNAWSTWO


36/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pabian B.
Tytuł: Możliwości uprawiania w Bieszczadach turystyki kwalifikowanej.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 94 s. 8 map, 5 rys. 15 tab. bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * WYPOCZYNEK * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * BIESZCZADY


37/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stach J.
Tytuł: Waloryzacja turystyczna Beskidu Małego.
Promotor: prof.zw.dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 107 s. 10 fot. 7 map, 1 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORYZACJA TERENÓW REKREACYJNYCH * WALORY TURYSTYCZNE * KRAJOZNAWSTWO * BESKID MAŁY


38/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Golarz B.
Tytuł: Perspektywy rozwoju turystyki kwalifikowanej w Beskidzie Sądeckim.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 86 s. 4 rys. 12 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * REGION * BESKID SĄDECKI


39/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jędrychowska A.
Tytuł: Ocena atrakcyjności walorów turystycznych Jędrzejowa i okolic.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 60 s. 6 fot. 3 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * KRAJOZNAWSTWO * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KULTURA * ZABYTEK * JĘDRZEJÓW (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


40/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skotniczna M.
Tytuł: Możliwości aktywizacji gospodarczej miasta i gminy Krzeszowice przez turystykę.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 54 s. 2 rys. 1 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * INWENTARYZACJA KRAJOZNAWCZA * KRAJOZNAWSTWO * ROZWÓJ * FUNKCJA TURYSTYCZNA * KRZESZOWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


41/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Masłowski M.
Tytuł: Ocena i perspektywy rozwoju zagodpodarowania turystycznego Rytra i okolic.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 73 s. 18 fot. 3 mapy, 7 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * WIEŚ LETNISKOWA * WALORY TURYSTYCZNE * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * REGION * RYTRO


42/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Socha T.
Tytuł: Zagospodarowanie rekreacyjne Rymanowa Zdroju.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 60 s. 14 fot. 4 mapy, 2 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * UZDROWISKO * RYMANÓW-ZDRÓJ (WOJ. PODKARPACKIE)


43/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Borelowska M.
Tytuł: Funkcjonowanie parków narodowych w USA.
Promotor: prof.zw.dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 80 s. 37 fot. 6 map, 2 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * PARK NARODOWY * STANY ZJEDNOCZONE


44/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Męciwoda A.
Tytuł: Próba charakterystyki Jurajskich Parków Krajobrazowych z uwzględnieniem zagrożeń przyrodniczych i walorów turystycznych w granicach województwa krakowskiego.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 59 s. 5 map, 5 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * EKOLOGIA * WYPOCZYNEK * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * REGION * PARK KRAJOBRAZOWY * ZESPÓŁ JURAJSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH


45/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gill M.; Myjak D.
Tytuł: Wieliczka jako obiekt turystyczny na tle różnych uwarunkowań.
Promotor: dr Przetacznik S.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 98 s. 8 fot. 2 rys. 6 tab. 1 wykr. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * BAZA MATERIALNA TURYSTYKI * MIASTO * WIELICZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


46/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żak M.; Sopata Z.
Tytuł: Uwarunkowania rozwoju turystyki w mieście i gminie Mszana Dolna (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki krajoznawczej).
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 147 s. 14 fot. 6 rys. 35 tab. 7 wykr. bibliogr. 85 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * TURYSTYKA KRAJOZNAWCZA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * RUCH TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE * HISTORIA * INWENTARYZACJA KRAJOZNAWCZA * GMINA * MIASTO * MSZANA DOLNA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * MSZANA DOLNA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


47/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piekiełko M.
Tytuł: Walory turystyczno-rekracyjne Beskidu Małego.
Promotor: prof.zw.dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 61 s. 9 fot. 4 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WALORY TURYSTYCZNE * REGION * GÓRY * BESKID MAŁY


48/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozubek R.
Tytuł: Uwarunkowania rozwoju ruchu turystycznego w Polsce.
Promotor: prof.dr hab. Nowakowska A.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 65 s. 4 mapy, 11 tab. bibliogr. 18 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * WALORY TURYSTYCZNE * BAZA MATERIALNA TURYSTYKI * ROZWÓJ * ORGANIZACJA * POLSKA


49/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Malinowska B.
Tytuł: Analiza holenderskiego rynku turystycznego.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 52 s. 15 tab. 10 wykr. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RYNEK TURYSTYCZNY * WALORY TURYSTYCZNE * KRAJOZNAWSTWO * HOLANDIA * TURYSTA * TURYSTYKA WYJAZDOWA * MOTYWACJA * RUCH TURYSTYCZNY * POLSKA * PROPAGANDA TURYSTYKI


50/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wojdak R.
Tytuł: Ocena szlaków turystycznych województwa miejskiego krakowskiego.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 70 s. 2 mapy, 1 tab. bibliogr. 14 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE * SZLAKI TURYSTYCZNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * OCENA * HISTORIA * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE


51/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żak J.
Tytuł: Teatry Krakowa jako atrakcja turystyczna.
Promotor: prof.dr hab. Feczko J.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 69 s. 6 fot. 1 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * KULTURA * SZTUKA * TEATR * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


52/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Obirek A.
Tytuł: Turystyka w Dolinie Aosty.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 83 s. 5 map, 12 tab. 8 wykr. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * REGION * AOSTY, DOLINA * WŁOCHY


53/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Miroch P.
Tytuł: Rzeźba plenerowa na Plantach krakowskich w aspekcie turystycznym.
Promotor: dr Wroński J.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 82 s. 1 tab. bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * KULTURA * SZTUKA * RZEŹBIARSTWO * POMNIK * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PLANTY * SZLAKI TURYSTYCZNE


54/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Baran K.
Tytuł: Próba określenia wpływu kultury francuskiej na sztukę Krakowa.
Promotor: dr Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 175 s. 56 fot. 9 rys. 9 tab. bibliogr. 55 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * HISTORIA * KULTURA * SZTUKA * ZABYTEK * FRANCJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KORELACJA * SZLAKI TURYSTYCZNE


55/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grubich B.
Tytuł: Atrakcyjność turystyczna Nadleśnictwa Olsztynek.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 85 s. 4 mapy, 21 tab. 12 wykr. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * SZLAKI TURYSTYCZNE * TEREN LEŚNY * JEZIORO * REGION * OLSZTYNEK (WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE)


56/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szuban M.
Tytuł: Plan przestrzennego zagospodarowania województwa nowosądeckiego dla potrzeb turystyki - kierunki rozwoju funkcji wiodących.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 82 s. 8 map, 5 rys. 33 tab. 8 wykr. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * REGION * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


57/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wałek A.
Tytuł: Perspektywy rozwoju turystyki w Bieszczadach na tle oceny walorów.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 86 s. 10 map, 8 tab. 2 wykr. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * FUNKCJA TURYSTYCZNA * UZDROWISKO * ROZWÓJ * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * REGION * GÓRY * BIESZCZADY


58/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pańka J.
Tytuł: Waloryzacja Świętokrzyskiego Parku Narodowego dla potrzeb turystyki.
Promotor: prof.zw.dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 68 s. 2 mapy, 16 fot. 1 rys. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * PARK NARODOWY * ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE


59/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zimny P.
Tytuł: Funkcje i uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie Myślenic i Niepołomic.
Promotor: dr Banach B.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 75 s. 10 rys. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * BAZA MATERIALNA TURYSTYKI * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * NIEPOŁOMICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


60/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Parocka K.
Tytuł: Ocena oferty imprez muzycznych w Krynicy.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 94 s. 1 mapa, 2 rys. 34 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * KULTURA * SZTUKA * MUZYKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * UZDROWISKO * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


61/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sojka A.
Tytuł: Walory turystyczno-rekreacyjne i dydaktyczne Pasma Kadzielniańskiego.
Promotor: prof.zw.dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 56 s. 17 fot. 2 mapy, 4 rys. bibliogr. 21 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * EKOLOGIA * GÓRY * ŚWIĘTOKRZYSKIE, GÓRY * PASMO KADZIELNIAŃSKIE


62/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Puchalska-Miętus K.
Tytuł: Próba stworzenia przewodnika po najstarszych kawiarniach i cukierniach krakowskich.
Promotor: dr Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 114 s. bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * HISTORIA * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * OBIEKT TURYSTYCZNY * KAWIARNIA * CUKIERNIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


63/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Przybylska-Ziemianin B.
Tytuł: Tendencje rozwoju ruchu turystycznego w regionie krakowskim i mieście Krakowie.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 66 s. 9 tab. 9 wykr. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HISTORIA * RUCH TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * REGION * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


64/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rybka M.
Tytuł: Zamek Królewski na Wawelu - zbiory sztuki jako produkt turystyczny.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 70 s. 1 fot. 6 rys. 3 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * RYNEK TURYSTYCZNY * HISTORIA * SZTUKA * ZABYTEK * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU


65/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skalski P.
Tytuł: Sanktuarium jako źródło grawitacji ruchu turystycznego na przykładzie Klasztoru Jasnogórskiego w Częstochowie.
Promotor: dr Borkowski, Krzysztof
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 63 s. 5 fot. 2 wykr. bibliogr. 20 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * PIELGRZYMKA * ROLA * OBIEKT TURYSTYCZNY * CZĘSTOCHOWA (WOJ. ŚLĄSKIE) * KLASZTOR JASNOGÓRSKI


66/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Makowska B.
Tytuł: Las Bielański relikt Puszczy Mazowieckiej.
Promotor: prof.zw.dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 64 s. 19 fot. 7 map, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * HISTORIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * TEREN LEŚNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KLIMAT * LAS BIELAŃSKI * WARSZAWA


67/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łyko K.
Tytuł: Europejski Szlak Kultury Benedyktyńskiej - próba opracowania odcinka polskiego.
Promotor: dr Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 117 s. 51 fot. bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * OPACTWO BENEDYKTYŃSKIE * SZLAKI TURYSTYCZNE


68/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gedl E.
Tytuł: Próba koncepcji szlaków turystycznych po dawnych zamkach krzyżackich w Polsce.
Promotor: dr Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 142 s. 12 map, 3 schem. bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZAMEK KRZYŻACKI * SZLAKI TURYSTYCZNE


69/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak A.
Tytuł: Możliwości rozwoju turystyki w Parku Krajobrazowym Pogórza Przemyskiego.
Promotor: prof.zw.dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 88 s. 10 fot. 1 mapa, 3 rys. 7 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * PARK KRAJOBRAZOWY * PRZEMYSKIE, POGÓRZE


70/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chęcińska E.
Tytuł: Środowisko geograficzno-przyrodnicze Sulejowskiego Parku Krajobrazowego i ruch turystyczny na jego terenie.
Promotor: prof.zw.dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 95 s. 35 fot. 3 mapy, 3 tab. bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * PARK KRAJOBRAZOWY * ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * PARK KRAJOBRAZOWY * SULEJOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY


71/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mosior M.
Tytuł: Bieszczadzki Park Narodowy i jego znaczenie dla turystyki.
Promotor: prof.zw.dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 93 s. 29 fot. 5 map, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * PARK NARODOWY * BIESZCZADY * ROLA * EKOLOGIA * RUCH TURYSTYCZNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE


72/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wydra G.
Tytuł: Współczesne kościoły krakowskie i ich dostępność dla osób niepełnosprawnych fizycznie z dysfunkcją narządów ruchu.
Promotor: dr Wroński J.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 96 s. 57 fot. 2 tab. bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * TURYSTA * NARZĄDY RUCHU * DYSFUNKCJE NARZĄDÓW RUCHU * NIEPEŁNOSPRAWNI * OBIEKT TURYSTYCZNY * KOŚCIÓŁ * DOSTĘPNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


73/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stysiak-Pszczoła E.
Tytuł: Wiedeń jako centrum turystyki kongresowej.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 141 s. 87 fot. 11 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA KONGRESOWA * KONFERENCJA * CENTRUM * FUNKCJA TURYSTYCZNA * WALORY TURYSTYCZNE * WIEDEŃ


74/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wilk D.
Tytuł: Możliwości rozwoju funkcji turystycznych na Pogórzu Przemyskim.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 94 s. 8 fot. 9 rys. 15 tab. bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * TURYSTYKA KRAJOZNAWCZA * FUNKCJA TURYSTYCZNA * WALORY TURYSTYCZNE * WYPOCZYNEK * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * PRZEMYSKIE, POGÓRZE


75/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kasztura M.
Tytuł: Ocena funkcjonowania Ustronia jako uzdrowiska na tle atrakcyjności turystycznej rejonu.
Promotor: dr Kołomyjska G.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 74 s. 1 mapa,5 rys.15 tab.1 wykr.bibliogr.42 poz.Aneks:25 s.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * UZDROWISKO * ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * USTROŃ (WOJ. ŚLĄSKIE)


76/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korzeniowski M.
Tytuł: Walory turystyczno-rekreacyjne rejonu Dębowice, Szyndzielnia 'Klimczok'.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 71 s. 5 fot. 1 rys. 15 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * KRAJOZNAWSTWO * REGION * GÓRY * WALORY TURYSTYCZNE * DĘBOWICE * SZYNDZIELNIA


77/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marchajska U.
Tytuł: Zabytki archeologiczne jako walor dla turystyki na przykładzie ośrodka kultowego na Łysej Górze.
Promotor: dr Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 73 s. 10 fot. 3 mapy, 4 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ZABYTEK ARCHEOLOGICZNY * ŚWIĘTOKRZYSKIE, GÓRY * ŁYSA GÓRA


78/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bzdyl J.
Tytuł: Strategia rozwoju regionu bocheńskiego przez turystykę.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 101 s. 4 fot. 7 rys. 12 tab. bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * REGION * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


79/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cyran M.
Tytuł: Ocena środowiska przyrodniczego Doliny Osławy dla potrzeb ruchu rekreacyjno-turystycznego.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 122 s. 12 fot. 3 mapy, 19 rys. 12 tab. bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * RUCH TURYSTYCZNY * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WALORY TURYSTYCZNE * WALORY REKREACYJNE * REGION * BIESZCZADY * OSŁAWY, DOLINA


80/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ciemięga R.
Tytuł: Trasa turystycza w Hucie im. T. Sendzimira w Krakowie jako produkt turystyczny. Możliwości włączenia Nowej Huty do programu zwiedzania Krakowa.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 84 s. 9 fot. 4 rys. 2 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * TRASY TURYSTYCZNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


81/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gołembiewska M.
Tytuł: Waloryzacja Gór Sowich dla potrzeb turystyki i rekreacji.
Promotor: prof.dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 52 s. 11 fot. 6 map, 3 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WALORY TURYSTYCZNE * WALORYZACJA TERENÓW REKREACYJNYCH * PARK KRAJOBRAZOWY * SOWIE, GÓRY


82/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Banaszkiewicz J.
Tytuł: Możliwości aktywizacji gospodarczej miasta Wąchock przez turystykę.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 88 s. bibliogr. 38 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OCENA * MIASTO * AKTYWIZACJA * WĄCHOCK


83/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wanat I.
Tytuł: Projekty szlaków turystycznych 'Dwory szlacheckie województwa nowosądeckiego'.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 100 s. 44 fot. 6 map, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * DWORY * SZLAKI TURYSTYCZNE * REGION * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


84/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dudziak A.
Tytuł: Rozwój gminy Żegocina przez turystykę.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 67 s. 1 fot. 8 map, 2 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KLIMAT * GMINA * ROZWÓJ * ŻEGOCINA


85/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kawa N.
Tytuł: Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej w turystycznym wizerunku Krakowa.
Promotor: dr Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 130 s. 28 fot. 19 tab. bibliogr. 65 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * CENTRUM * KULTURA * SZTUKA * JAPONIA * DZIAŁALNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


86/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Książek I.
Tytuł: Walory przyrodniczo-krajoznawcze GPN i Gorców.
Promotor: prof.dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 95 s. 66 fot. 5 rys. 8 tab. 3 wykr. bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * REZERWAT PRZYRODY * PARK NARODOWY * GORCE


87/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tomana M.
Tytuł: Szlakiem cerkwi łemkowskich województwa nowosądeckiego. (Forma przewodnika samochodowego).
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 96 s. 34 fot. 7 map, 6 rys. 1 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * WALORY TURYSTYCZNE * TRASY TURYSTYCZNE * ETNOGRAFIA * CERKWIE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ARCHITEKTURA * ŁEMKOWIE


88/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nawrocka B.
Tytuł: Środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania turystycznego Rudawskiego Parku Krajobrazowego.
Promotor: prof.dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 68 s. 21 fot. 7 rys. 7 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * PARK KRAJOBRAZOWY * RUDAWSKI PARK KRAJOBRAZOWY * RUDAWY JANOWICKIE * SUDETY ZACHODNIE


89/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Adamów A.
Tytuł: Możliwości równoważonego rozwoju terenu Biebrzańskiego Parku Narodowego przez turystykę.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 93 s. 11 fot. 8 rys. 19 tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * PARK NARODOWY * BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY


90/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kostrobała J.
Tytuł: Stan aktualny i możliwości rozwoju turystyki w województwie chełmskim.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 47 s. 4 mapy, 4 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * RUCH TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCENA * REGION * CHEŁM (WOJ. LUBELSKIE ; OKRĘG) * ŁĘCZYŃSKO-WŁODAWSKIE, POJEZIERZE * BIAŁE, JEZIORO


91/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuźma M.
Tytuł: Ocena walorów środowiska przyrodniczego i dóbr kutury gminy Muszyny.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 65 s. 10 fot. 1 mapa, 5 rys. 12 tab. bibliogr. 19 poz. Aneks
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE * ANALIZA * OCENA * GMINA * MUSZYNA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


92/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Potaczek J.
Tytuł: Turystyka w Gorczańskim Parku Narodowym .
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 103 s. 8 fot. 3 mapy, 9 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * TRASY TURYSTYCZNE * PARK NARODOWY * GORCE * GORCZAŃSKI PARK NARODOWY


93/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Witkiewicz D.
Tytuł: Funkcje turystyczne obszarów chronionych na przykładzie Łagowskiego Parku Krajobrazowego.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 85 s. 22 fot. 9 map, 13 tab. bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * POLSKA - REGION LUBUSKI * ŁAGÓW (WOJ. LUBUSKIE) * FUNKCJE TURYSTYKI * ROZWÓJ TURYSTYKI * TEREN TURYSTYCZNY * PARK KRAJOBRAZOWY * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE


94/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brzezińska A.
Tytuł: Północna Słowacja jako teren realizacji potrzeb turystycznych Polaków.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 81 s. 21 rys. 31 tab. 1 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * WALORY TURYSTYCZNE * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * SŁOWACJA


95/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chodkowska K.
Tytuł: Starożytne hutnictwo świętokrzyskie jako atrakcja turystyczna na przykładzie ośrodka w Nowej Słupi.
Promotor: prof.dr hab. Rudnicki L.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 67 s. 2 fot. 1 rys. 7 tab. 8 wykr. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * ZABYTEK ARCHEOLOGICZNY * TURYSTA * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * ŚWIĘTOKRZYSKIE, GÓRY * NOWA SŁUPIA (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


96/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kural P.; Kural D.
Tytuł: Kierunki i perspektywy rozwoju turystyki w Gminach - Krynica, Muszyna, Piwniczna.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 113 s. 4 mapy, 12 tab. 4 wykr. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * PROGRAM * UZDROWISKO * ANALIZA * WALORY TURYSTYCZNE * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * GMINA * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * MUSZYNA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * PIWNICZNA ZDRÓJ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * BESKID SĄDECKI


97/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Olszówka M.
Tytuł: Funkcje turystyczne pogórskiej części dorzecza Białej Dunajcowej.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 130 s. 8 rys. 34 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * FUNKCJA TURYSTYCZNA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WALORY TURYSTYCZNE * KRAJOBRAZ * REGION * RZEKA * BIAŁA DUNAJCOWA * ANALIZA


98/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bochenek E.
Tytuł: Próba określenia dostępności turystycznej zamków pokrzyżackich położonych w historycznych granicach Warmii i Mazur.
Promotor: dr Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 93 s. 57 fot. 21 map, 2 plany, 3 rys.24 tab.bibliogr.37 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK * DOSTĘPNOŚĆ * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * WARMIA * MAZURY * ZAMEK KRZYŻACKI


99/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Haberka G.
Tytuł: Walory krajoznawcze Wyżyny Olkuskiej.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 63 s. 10 fot. 1 mapa, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OLKUSKA, WYŻYNA


100/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łukomska M.
Tytuł: Krakowskie kopce - ich dzieje, walory turystyczne.
Promotor: dr Wroński J.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 77 s. 21 fot. 2 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - KOPIEC KRAKUSA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - KOPIEC WANDY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - KOPIEC KOŚCIUSZKI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - KOPIEC PIŁSUDSKIEGO


101/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łukaczyńska A.
Tytuł: Produkt turystyczny Bieszczadów.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 102 s. 10 tab. 12 wykr. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * RUCH TURYSTYCZNY * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * GMINA * BIESZCZADY


102/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kacmar A.
Tytuł: Warunki rozwoju turystyki w regionie wadowickim.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 68 s. 2 fot. 1 rys. 10 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * REGION * WADOWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


103/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gicala I.
Tytuł: Bochnia jako centrum turystyki uzdrowiskowej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Nowakowska A.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 57 s. 11 fot. 2 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * MIASTO * WALORY TURYSTYCZNE * UZDROWISKO * ROZWÓJ * PROJEKT * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * PLAN * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


104/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Budzińska A.
Tytuł: Droga Królewska na Wawel w Krakowie - ocena dostępności dla potrzeb turystów niepełnosprawnych poruszajacych się na wózkach inwalidzkich.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 71 s. 6 fot. 8 rys. 7 tab. 15 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ZABYTEK * DOSTĘPNOŚĆ * NIEPEŁNOSPRAWNI * WÓZEK INWALIDZKI * ANALIZA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * DROGA KRÓLEWSKA


105/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Parys M.
Tytuł: Analiza marketingowa SWOT PBP 'Orbis' SA Oddział w Przemyślu.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Feczko J.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 88 s. 2 rys. 16 tab. 5 wykr. bibliogr. 30 poz. 1 zał.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * MARKETING * RYNEK TURYSTYCZNY * WALORY TURYSTYCZNE * BIURO PODRÓŻY * DZIAŁALNOŚĆ * ANALIZA * ORBIS * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE)


106/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Makuła A.
Tytuł: Rozwój wybranych form turystyki na obszarze środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, w okolicach Kroczyc.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 195 s. 33 rys. 9 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RODZAJ * ANALIZA * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KORELACJA * REGION * KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, WYŻYNA * KROCZYCE


107/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Laskowska R.
Tytuł: Kultura tatarska jako walor turystyki.
Promotor: dr Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 143 s. 45 fot. 8 map, bibliogr. 79 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ETNOGRAFIA * KULTURA * WALORY TURYSTYCZNE * SZLAKI TURYSTYCZNE * TATARZY * POLSKA * BIAŁORUŚ


108/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dobrucka A.
Tytuł: Judaica jako element produktu turystycznego Krakowa.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 92 s. 22 fot. 1 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KULTURA * SZTUKA * WALORY TURYSTYCZNE * ŻYDZI * JUDAICA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


109/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sater M.
Tytuł: Turystyczny obraz Krynicy w oczach przyjezdnych.
Promotor: dr Walas B.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 65 s. 13 rys. 14 tab. 1 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * PROMOCJA TURYSTYKI * PLAN * UZDROWISKO * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


110/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pilch A.
Tytuł: Miasto żydowskie na krakowskim Kazimierzu.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Nowakowska A.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 54 s. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KULTURA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK HISTORYCZNY * ZABYTEK ARCHITEKTURY * ŻYDZI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - KAZIMIERZ


111/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pociecha D.; Kornicka K.
Tytuł: Rola Euroregionu Tatry w aktywizacji turystycznej.
Promotor: dr Alejziak W.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 127 s. 3 ryc. 13 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * AKTYWIZACJA * REGION * GMINA * TATRY * POLITYKA REGIONALNA * EUROREGION 'TATRY'


112/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Engel B.
Tytuł: Kopalnia soli w Wieliczce jako obiekt turystyczno-rekreacyjny.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 57 s. 20 fot. 5 ryc. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * WYKORZYSTANIE * WIELICZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KOPALNIA SOLI


113/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tucki G.
Tytuł: Zielone Szkoły w Muszynie.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 53 s. 3 fot. 8 ryc. 1 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * WALORY TURYSTYCZNE * PROMOCJA * ZIELONA SZKOŁA * GMINA * MUSZYNA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


114/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Śliwka A.
Tytuł: Wybrane obiekty architektury cerkiewnej na Ziemi Sanockiej.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 66 s. 23 fot. bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * WALORY TURYSTYCZNE * HISTORIA * ARCHITEKTURA * OBIEKT TURYSTYCZNY * CERKWIE * REGION * SANOK (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


115/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kordykiewicz J.
Tytuł: Walory turystyczno-krajoznawcze jeziora Druzno.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 110 s. 12 fot. 11 ryc. 6 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * WALORY TURYSTYCZNE * JEZIORO * DRUZNO


116/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Leśniowska A.; Leśniowski A.
Tytuł: Zespół krajoznawczy Lipowiec-Wygiełzów jako potencjalny produkt turystyczny.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 102 s. 7 fot. 7 ryc. 3 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * MARKETING * WALORY TURYSTYCZNE * ETNOGRAFIA * OBIEKT TURYSTYCZNY * MUZEUM * PARK ETNOGRAFICZNY * LIPOWIEC * WYGIEŁZÓW


117/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Drzewoska-Łuczak A.
Tytuł: Styl witkiewiczowski w Zakopanem - jako walor krajoznawczy na wybranych przykładach.
Promotor: dr Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 56 s. bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ARCHITEKTURA * STYL WITKIEWICZOWSKI


118/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szczepańska A.
Tytuł: Uwarunkowania rozwoju turystyki na terenie gminy Lesko.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 61 s. 10 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * MARKETING * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * GMINA * LESKO


119/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zilski W.
Tytuł: Dwory woj. katowickiego. Projekt szlaku turystycznego.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 70 s. 24 fot. 2 ryc. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * WALORY TURYSTYCZNE * ARCHITEKTURA * DWORY * SZLAKI TURYSTYCZNE * PROJEKT * KATOWICE (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


120/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Witoń K.
Tytuł: Model i strategia rozwoju turystyki na Śląsku Opolskim
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 77 s. 2 mapy, 2 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * MODEL * STRATEGIA * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * MARKETING * OPOLE (WOJ. OPOLSKIE ; OKRĘG)


121/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czech D.
Tytuł: Walory turystyczno-krajoznawcze Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jego otulin.
Promotor: prof.dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 102 s. 24 fot. 2 ryc. 1 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * KRAJOZNAWSTWO * PARK NARODOWY * BIESZCZADY * BIESZCZADZKI PARK NARODOWY


122/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Plebańczyk E.
Tytuł: Rozwój ruchu turystyczno-krajoznawczego na Ziemi Chełmskiej w latach 1910-1975.
Promotor: prof. dr hab. Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 119 s. 28 fot. 23 ryc. 5 tab. bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * HISTORIA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * WALORY TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * REGION * CHEŁM (WOJ. LUBELSKIE)


123/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kamler R.
Tytuł: Strategia rozwoju produktu turystycznego w gminie Głogów Małopolski.
Promotor: dr Alejziak W.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 98 s. 5 map, 3 ryc. 5 tab. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ROZWÓJ * STRATEGIA * GMINA * GŁOGÓW MAŁOPOLSKI


124/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krepska A.; Kulikowska A.
Tytuł: Zamki w Czorsztynie i Niedzicy jako produkt turystyczny.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 122 s. 4 fot. 17 ryc. 15 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * PRODUKT TURYSTYCZNY * CZORSZTYN (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * NIEDZICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PIENINY * ZAMEK (CZORSZTYN) * ZAMEK (NIEDZICA)


125/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Frys W.
Tytuł: Bazylika Grobu Bożego w Miechowie - dziedzictwo zakonu bożogrobców, jako współczesny cel pielgrzymek.
Promotor: dr Wroński J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 103 s. 22 fot. 2 mapy, 4 ryc. bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK ARCHITEKTURY * PIELGRZYMKA * MIECHÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - BAZYLIKA GROBU BOŻEGO * BOŻOGROBCY


126/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rączkowska I.
Tytuł: Kopalnia Soli w Wieliczce jako produkt turystyczny.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Nowakowska A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 85 s. 12 ryc. 8 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK * KOPALNIA SOLI * WIELICZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


127/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gardeła-Malec M.
Tytuł: Walory turystyczne okolic Krakowa dla potrzeb sobotnio-niedzielnego wypoczynku.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 49 s. 15 fot. 5 ryc. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * TEREN REKREACYJNY * WYPOCZYNEK * WYCIECZKA WEEKENDOWA * TRASY TURYSTYCZNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * DĘBNIKI * TYNIEC * KOSTRZE * BODZÓW * PYCHOWICE


128/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szara M.
Tytuł: Waloryzacja Łagowskiego Parku Krajobrazowego dla potrzeb turystyki i rekreacji.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 64 s. 30 fot. 9 ryc. 3 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WALORYZACJA TERENÓW REKREACYJNYCH * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * PARK KRAJOBRAZOWY * ŁAGOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY


129/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Smetaniuk M.
Tytuł: Dostępność turystyczna średniowiecznych zamków w województwie toruńskim.
Promotor: dr Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 79 s. 75 fot. 2 ryc. 6 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK ARCHITEKTURY * ZAMKI (ARCHITEKTURA) * TORUŃ (WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE ; OKRĘG)


130/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bednarz P.
Tytuł: Drugie domy na obrzeżu zbiornika dobczyckiego.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 72 s. 3 ryc. 20 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * INDYWIDUALIZACJA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * WALORY TURYSTYCZNE * ZBIORNIK WODNY * DOBCZYCE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


131/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bujak I.
Tytuł: Walory turystyczno-rekreacyjne sztucznych zbiorników wodnych w województwie kieleckim.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 110 s. 6 fot. 12 map, 5 tab. bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WALORY TURYSTYCZNE * ZBIORNIK WODNY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * OCENA * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


132/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wojciechowski A.
Tytuł: Możliwości uprawiania górskiej turystyki rowerowej w środkowej i wschodniej części Beskidu Makowskiego.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 69 s. 12 fot. 11 ryc. 8 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA ROWEROWA * GÓRY * TRASY TURYSTYCZNE * WALORY TURYSTYCZNE * BESKID MAKOWSKI


133/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stefański P.
Tytuł: Warunki rozwoju turystyki w Sanoku i okolicy.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 110 s. 13 ryc. 38 tab. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * REGION * SANOK (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


134/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brewczyńska J.
Tytuł: Potencjał walorów turystycznych Turcji.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 84 s. 6 fot. 6 map, 8 ryc. 12 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * WALORY TURYSTYCZNE * TRASY TURYSTYCZNE * TURCJA


135/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czulak R.
Tytuł: Turystyka kwalifikowana na tle walorów środowiska przyrodniczego gminy Czernichów.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 124 s. 11 fot. 2 ryc. 9 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * GMINA * CZERNICHÓW


136/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szczygieł Sz.
Tytuł: Prognozy rozwoju gminy Muszyny.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 82 s. 10 fot. 3 ryc. 13 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * OCENA * GMINA * MUSZYNA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


137/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Alejziak M.
Tytuł: Perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie krośnieńskim.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 99 s. 3 ryc. 4 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * EKOLOGIA * AGROTURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * KROSNO (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


138/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grudzień A.
Tytuł: Elementy strategii rozwoju funkcji turystycznej w gminie Ogrodzieniec.
Promotor: dr Kwiecień I.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 59 s. 6 fot. 1 mapa, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RYNEK TURYSTYCZNY * FUNKCJA TURYSTYCZNA * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ROZWÓJ * STRATEGIA * GMINA * OGRODZIENIEC (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


139/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pierzchała P.
Tytuł: Turystyka jako czynnik rozwoju gminy Nowy Wiśnicz.
Promotor: dr Kwiecień I.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 78 s. 9 fot. 2 mapy, 13 ryc. 22 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * MARKETING * GMINA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * NOWY WIŚNICZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


140/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zielonka P.
Tytuł: Warunki rozwoju turystyki w regionie Gór Opawskich.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Nowakowska A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 82 s. 20 fot. 10 map, 7 ryc. 11 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * SUDETY * OPAWSKIE, GÓRY


141/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bilski K.
Tytuł: Produkt turystyczny Magurskiego Parku Narodowego.
Promotor: dr Kwiecień I.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 109 s. 7 fot. 10 ryc. bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * PRODUKT TURYSTYCZNY * EKOLOGIA * EKONOMIKA TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * KORELACJA * PARK NARODOWY * MAGURSKI PARK NARODOWY


142/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kokot A.
Tytuł: Możliwości rozwoju turystyki i rekreacji na terenie gminy Krupski Młyn.
Promotor: dr Kwiecień I.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 106 s. 16 fot. 17 map, 1 ryc. 4 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WALORY TURYSTYCZNE * EKOLOGIA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ROZWÓJ * GMINA * KRUPSKI MŁYN


143/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tarnowska A.; Cichoń J.
Tytuł: Monografia turystyczna Lanckorony.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 141 s. 14 fot. 4 ryc. 7 tab. bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE * HISTORIA * WIEŚ * LANCKORONA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


144/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Urbańska A.
Tytuł: Miasto Wisła - ośrodkiem turystyczno-wypoczynkowym.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 100 s. 12 fot. 5 map, 13 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * WISŁA (WOJ. ŚLĄSKIE)


145/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ustrzycka R.
Tytuł: Uwarunkowania rozwoju turystyki w gminie Narol.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 71 s. 10 fot. 3 mapy, 3 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * GMINA * NAROL


146/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pietuch R.
Tytuł: Próba określenia dostępności turystycznej średniowiecznych zamków sudeckich.
Promotor: dr Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 132 s. 116 fot. 51 ryc. 28 tab. bibliogr. 55 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK ARCHITEKTURY * DOSTĘPNOŚĆ * ZAMEK ŚREDNIOWIECZNY * SUDETY


147/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Alf M.
Tytuł: Próba ukazania atrakcyjności turystycznej Izraela - państwa trzech religii.
Promotor: dr Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 76 s. 6 fot. 2 ryc. 12 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * WALORY TURYSTYCZNE * IZRAEL


148/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bajorek M.
Tytuł: Turystyka jako czynnik rozwoju gminy Ciężkowice.
Promotor: dr Alejziak W.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 100 s. 13 fot. 2 mapy, 6 ryc. 18 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * GMINA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * KARPACKIE, POGÓRZE * CIĘŻKOWICE


149/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klamka R.
Tytuł: Stopień zaadaptowania oraz zagospodarowania turystycznego wybranych zamków województwa katowickiego.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 65 s. 17 fot. 1 mapa, 10 ryc. 2 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * KRAJOZNAWSTWO * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK ARCHITEKTURY * ZAMKI (ARCHITEKTURA) * KATOWICE (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


150/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korczyk A.
Tytuł: Atrakcyjność turystyczna Nikiszowca.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 58 s. 17 fot. 4 ryc. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ZABYTEK ARCHITEKTURY * ŚLĄSK * NIKISZOWIEC


151/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cabała I.
Tytuł: Trasy rowerowe województwa katowickiego. Projek przewodnika.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 80 s. 26 fot. 5 map, 1 ryc. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA ROWEROWA * WALORY TURYSTYCZNE * TRASY TURYSTYCZNE * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * KATOWICE (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


152/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ciupek K.
Tytuł: Zamek w Pieskowej Skale jako produkt turystyczny.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 87 s. 16 fot. 5 ryc. 5 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK ARCHITEKTURY * HISTORIA * OPIS * OJCOWSKI PARK NARODOWY * PIESKOWA SKAŁA * ZAMEK (PIESKOWA SKAŁA)


153/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Twardy M.
Tytuł: Walory zlewni górnego Grajcarka w aspekcie możliwości rozwoju tursytyki.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 83 s. 20 fot. 2 mapy, 2 ryc. 4 tab. bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * RZEKA * WODA * POTOK GRAJCAREK * PIENINY


154/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wołowiec M.
Tytuł: Warunki rozwoju turystyki w regionie Beskidu Śląskiego.
Promotor: dr Unrug M.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 115 s. 11 fot. 3 ryc. 18 tab. bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * BESKID ŚLĄSKI * SZCZYRK * WISŁA (WOJ. ŚLĄSKIE) * USTROŃ (WOJ. ŚLĄSKIE)


155/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kasperczyk A.
Tytuł: Warunki rozwoju ruchu turystycznego w Myślenicach.
Promotor: dr Unrug M.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 73 s. 6 fot. 2 ryc. 6 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


156/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dębek A.
Tytuł: Możliwości rozwoju turystyki w województwie ostrołęckim.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 95 s. 8 ryc. 15 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * OSTROŁĘKA (WOJ. MAZOWIECKIE ; OKRĘG)


157/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gembka A.
Tytuł: Funkcje uzdrowiskowe Kotliny Kłodziej.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 85 s. 11 fot. 13 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA ZDROWOTNA * UZDROWISKO * CHARAKTERYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * KRAJOZNAWSTWO * KOTLINA KŁODZKA * LĄDEK ZDRÓJ * POLANICA ZDRÓJ * KUDOWA ZDRÓJ * DUSZNIKI ZDRÓJ


158/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czaja A.
Tytuł: Zabytkowe założenia ogrodowe i parkowe Krakowa z uwzględnieniem tras turystycznych.
Promotor: dr Wroński J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 72 s. 21 fot. 4 mapy, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * TRASY TURYSTYCZNE * ZABYTEK * OGRÓD * PARK * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


159/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górska J.
Tytuł: Historia i znaczenie godeł krakowskich kamienic w turystycznycm wizerunku miasta.
Promotor: dr Wroński J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 80 s. 30 fot. 1 mapa, 8 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ZABYTEK ARCHITEKTURY * OBIEKT TURYSTYCZNY * KAMIENICA * SZLAKI TURYSTYCZNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


160/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kot S.
Tytuł: Przewodnik po krakowskich antykwariatach księgarskich.
Promotor: dr Wroński J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 74 s. 5 fot. 1 mapa, 14 ryc. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ANTYKWARIAT * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


161/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zieliński R.
Tytuł: Szlakiem kopców krakowskich.
Promotor: prof. dr hab. Kozioł R.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 58 s. 20 fot. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * SZLAKI TURYSTYCZNE * ZABYTEK HISTORYCZNY * KOPIEC * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - KOPIEC KOŚCIUSZKI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - KOPIEC KRAKUSA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - KOPIEC WANDY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - KOPIEC PIŁSUDSKIEGO


162/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Radwański J.
Tytuł: Restauracje Starego Miasta jako element atrkacji turystycznych Krakowa. Aspekty marketingowe.
Promotor: dr Szwaja S.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 57 s. 5 fot. 5 ryc. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * MARKETING * USŁUGI GASTRONOMICZNE * WALORY TURYSTYCZNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


163/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kołtonowska D.
Tytuł: Aspekty marketingowe atrakcji kulturalnych Krakowa będących częścią produktu turystycznego miasta.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Feczko J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 75 s. 4 ryc. 3 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * MARKETING * WALORY TURYSTYCZNE * KULTURA * ROLA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


164/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krokosińska M.
Tytuł: Walory turystyczne Ziemi Oświęcimskiej w aspekcie wycieczek szkolnych.
Promotor: prof. dr Borkacki S.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 76 s. 1 mapa, 3 tab. 37 wykr. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA SZKOLNA * ORGANIZACJA * WYCIECZKA * WALORY TURYSTYCZNE * REGION * OŚWIĘCIM (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


165/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brzeń A.
Tytuł: Mozliwości rozwoju turystyki w gminie Dobra k/Limanowj.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 73 s. 15 fot. 3 mapy, 10 tab. bibliogr. 57 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * GMINA * DOBRA


166/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czyż B.
Tytuł: Walory uzdrowiska Ustroń.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 113 s. 32 fot. 6 map, 4 ryc. 16 tab. bibliogr. 57 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * UZDROWISKO * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * USTROŃ (WOJ. ŚLĄSKIE)


167/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuk A.
Tytuł: Zabytki architektury cerkiewnej jako jeden z walorów turystycznych środkowej Łemkowszczyzny.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 85 s. 18 fot. 1 mapa, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK ARCHITEKTURY * CERKWIE * ŁEMKOWIE * SZLAKI TURYSTYCZNE


168/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Benesz M.
Tytuł: Walory turystyczne Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 64 s. 28 fot. 8 ryc. 2 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * PARK KRAJOBRAZOWY * SOLSKA, PUSZCZA * PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY SOLSKIEJ


169/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Florczyk A.
Tytuł: Muzeum Historii fotografii atrakcją turystyczną na przykładzie muzeum krakowskiego.
Promotor: dr Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 62 s. 13 fot. 17 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII * DZIAŁALNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


170/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żmuda P.
Tytuł: Podstawy rozwoju turystyki na terenie Związku Gmin Brzozowskich.
Promotor: dr Mroczka A.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 88 s. 20 fot. 7 ryc. 10 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * GMINA * BRZOZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG) * KROSNO (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG) * ZWIĄZEK GMIN BRZOZOWSKICH


171/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stadnik Z.
Tytuł: Szanse rozwoju agroturystyki na Ziemi Kłodzkiej.
Promotor: dr Raciborski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 92 s. 1 mapa, 15 ryc. 2 tab. bibliogr. 96 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * AGROTURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * REGION * KŁODZKO (WOJ. DOLNOŚLĄSKIE ; OKRĘG)


172/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kidoń M.
Tytuł: Turystyka w Szwajcarii w latach 1990-1995.
Promotor: dr Rettinger, Wacław
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 54 s. 5 fot. 11 ryc. 15 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * ROLA * SZWAJCARIA


173/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marzec A.
Tytuł: Uwarunkowania i możliwości rozwoju ruchu turystycznego w Polsce.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Nowakowska A.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 92 s. 10 ryc. 20 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * GEOGRAFIA TURYSTYKI * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * POLSKA


174/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kempny I.
Tytuł: Uwarunkownia rozwoju turystyki w Kazimierzu Dolnym.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Nowakowska A.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 76 s. 8 ryc. 5 tab. bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ANALIZA * OCENA * PARK KRAJOBRAZOWY * KAZIMIERSKI PARK KRAJOBRAZOWY * KAZIMIERZ DOLNY (WOJ. LUBELSKIE)


175/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Drozdowska J.
Tytuł: Analiza możliwości recepcji ruchu turystycznego w Andaluzji ze szczególnym uwzględnieniem Costa del Sol.
Promotor: dr Borkowski, Krzysztof
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 80 s. 12 ryc. 5 tab. zał. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * KRAJOZNAWSTO * RUCH TURYSTYCZNY * WALORY TURYSTYCZNE * ANDALUZJA (HISZPANIA) * COSTA DEL SOL


176/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwiatkowski K. Jaxa
Tytuł: Organizacja ruchu turystycznego na archipelagu Wysp Galapagos. Możliwości i kierunki rozwoju.
Promotor: dr Borkowski, Krzysztof
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 85 s. 11 fot. 1 ryc. 22 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ORGANIZACJA * WALORY TURYSTYCZNE * EKOLOGIA * AMERYKA POŁUDNIOWA * EKWADOR * GALAPAGOS (EKWADOR)


177/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zarębski K.
Tytuł: Atrakcyjność turystyczna regionu Jaseników.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 105 s. 9 map, 9 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * REGION * CZECHY * JESENIKI


178/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marcinek M.
Tytuł: Charakterystyka turystyczna Austrii (analiza perspektyw rozwoju turystyski między Polską a Austrią).
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 89 s. 28 tab. bibliogr.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * RUCH TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * KRAJOBRAZ * POLSKA * AUSTRIA


179/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dioniziak M.
Tytuł: Zabytki archeologiczne jako atrakcje turystyczne w Górach Świętokrzyskich.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 144 s. 20 fot. 16 map, 9 ryc. 3 tab. bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK ARCHEOLOGICZNY * ŚWIĘTOKRZYSKIE, GÓRY


180/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Przybyłowicz U.
Tytuł: Analiza autriackiego rynku turystycznego. Promocja Polski w Austrii.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 82 s. 2 fot. 4 ryc. 17 tab. bibliogr. 74 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RYNEK TURYSTYCZNY * WALORY TURYSTYCZNE * AUSTRIA * PROMOCJA TURYSTYKI * POLSKA


181/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Owoc A.
Tytuł: Turystyka w regionie 'Riviera degli Olivi'.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 73 s. 18 fot. 14 ryc. 17 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ANALIZA * WŁOCHY * RIVIERA DEGLI OLIVI


182/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Spólnik-Kopczyńska A.
Tytuł: Możliwości rozwoju turystyki w rejonie zbiornika 'Klimkówka' i w górnym dorzeczu rzeki Ropy w gminie Uście Gorlickie.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 50 s. 5 fot. 4 ryc. 5 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ANALIZA * OCENA * ZBIORNIK WODNY 'KLIMKÓWKA * GMINA * UŚCIE GORLICKIE


183/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalczyk M.
Tytuł: Zabytki Żor w aspekcie turystycznym.
Promotor: dr Wroński J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 85 s. 30 fot. 3 ryc. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK * SZLAKI TURYSTYCZNE * ŻORY


184/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kacperska M.
Tytuł: Turystyka aktywna w Regionie Sudeckim w świetle 'Strategii rozwoju krajowego produktu turystycznego Polski'.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 61 s. 5 ryc. 2 tab. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * REGION * SUDETY


185/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kupiec A.
Tytuł: Ruch turystyczny przyjazdowy do Krakowa w latach 1994-95.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Nowakowska A.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 74 s. 19 ryc. 16 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * RUCH TURYSTYCZNY * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ANALIZA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


186/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tomsia W.
Tytuł: Kultura Młodej Polski jako produkt turystyczny miasta Krakowa.
Promotor: dr Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 92 s. 18 fot. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KULTURA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * MŁODA POLSKA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


187/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piotrowska A.
Tytuł: Turystyka w Magurskim Parku Narodowym.
Promotor: dr Mroczka A.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 85 s. 17 fot. 4 mapy, 2 ryc. 1 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * WALORY TURYSTYCZNE * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * PARK NARODOWY * MAGURSKI PARK NARODOWY


188/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Juszczak S.
Tytuł: Walory turystyczne gminy Bukowina Tatrzańska - stan obecny i perspektywy rozwoju.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 79 s. 6 fot. 2 ryc. 5 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * GMINA * PODHALE * SPISZ * BUKOWINA TATRZAŃSKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


189/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jelonek A.
Tytuł: Szkockie zamki jako atrakcja turystyczna.
Promotor: dr Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 105 s. 24 fot. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK ARCHITEKTURY * ZAMKI (ARCHITEKTURA) * SZLAKI TURYSTYCZNE * SZKOCJA (WIELKA BRYTANIA)


190/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bryja I.
Tytuł: Rejonizacja obszaru Polski ze względu na zagospodarowanie i wykorzystanie bazy noclegowej i hotelowej oraz atrakcyjność turystyczną metodą Z. Hellwiga.
Promotor: dr Pociecha M.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 116 s. 7 map, 17 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * WYKORZYSTANIE * WALORY TURYSTYCZNE * OCENA * METODA


191/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cieślar I.
Tytuł: Rola Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich w rekreacji.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 123 s. 4 ryc. 12 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * WALORY TURYSTYCZNE * PARK KRAJOBRAZOWY * ŚWIĘTOKRZYSKIE, GÓRY * SUCHEDNIOWSKO-OBLĘGORSKI PARK KRAJOBRAZOWY * CISOWSKO-ORŁOWIŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY * SIERADOWICKI PARK KRAJOBRAZOWY * JELENIOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY


192/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Leśniak R.
Tytuł: Popradzki Park Krajobrazowy - charakterystyka - historia - walory turystyczne.
Promotor: prof. dr hab. inż. Kozioł R.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 74 s. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * WALORY TURYSTYCZNE * HISTORIA * PARK KRAJOBRAZOWY * SCHRONISKO TURYSTYCZNE * BESKID SĄDECKI * POPRADZKI PARK KRAJOBRAZOWY


193/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Solawa J.
Tytuł: Waloryzacja Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa dla potrzeb tursytyki.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 73 s. 18 fot. 4 mapy, 2 ryc. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * GMINA * ISTEBNA (WOJ. ŚLĄSKIE) * JAWORZYNKA * KONIAKÓW


194/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wawrzyniak B.
Tytuł: Koncepcja wykorzystania walorów turystycznych Orawy.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 93 s. 26 fot. 6 ryc. 11 tab. bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KULTURA * ORAWA


195/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kukla E.
Tytuł: Agroturystyka szansą rozwoju gminy Żegocina.
Promotor: dr Rettinger, Wacław
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 97 s. 11 fot. 1 mapa, 5 ryc. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * AGROTURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KULTURA * GMINA * ŻEGOCINA


196/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bukowiec M.
Tytuł: Kapliczki i figury przydrożne w gminie Laskowa.
Promotor: dr Wroński J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 103 s. bibliogr. 53 poz. Album: 90 fot.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK * KAPLICZKA * GMINA * LASKOWA


197/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dorynek N.
Tytuł: Przewodnik historyczny po zabytkowej architekturze Ziemi Krzeszowickiej. Propozycje tras turystycznych.
Promotor: dr Wroński J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 153 s. 32 ryc. bibliogr. 132 poz. Album: 83 fot.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK ARCHITEKTURY * TRASY TURYSTYCZNE * PRZEWODNIK * REGION * KRZESZOWICE


198/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jałocha R.
Tytuł: Szlak górnictwa naftowego na terenie Ziemi Gorlickiej.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 83 s. 12 fot. 20 ryc. 13 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA KRAJOZNAWCZA * WALORY TURYSTYCZNE * SZLAKI TURYSTYCZNE * PROJEKT * BESKID NISKI * REGION * GORLICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


199/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Armata A.
Tytuł: Drewniana architektura sakralna na terenie Magurskiego Parku Narodowego i jego otuliny.
Promotor: dr Wroński J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 87 s. 21 fot. 1 mapa, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK ARCHITEKTURY * KOŚCIÓŁ * CERKWIE * ŁEMKOWIE * SZLAKI TURYSTYCZNE * PARK NARODOWY * MAGURSKI PARK NARODOWY


200/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pracuch A.
Tytuł: Wykorzystanie walorów turystyczno-uzdrowiskowych Solca-Zdroju.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 78 s. 23 mapy, 1 ryc. 12 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * MARKETING * MIEJSCOWOŚĆ TURYSTYCZNA * UZDROWISKO * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * SOLEC ZDRÓJ


201/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bukowski T.
Tytuł: Krynica Górska jako nowoczesne centrum turystyczno-uzdrowiskowo-kongresowe.
Promotor: dr Rettinger, Wacław
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 71 s. 10 fot. 1 mapa, 5 ryc. 1 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * MIEJSCOWOŚĆ TURYSTYCZNA * UZDROWISKO * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


202/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maziara D.
Tytuł: Możliwości rozwoju turystyki na terenie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.
Promotor: dr Rettinger, Wacław
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 105 s. 20 fot. 4 mapy, 20 ryc. bibliogr. 61 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, WYŻYNA * PARK KRAJOBRAZOWY * BIELAŃSKO-TYNIECKI PARK KRAJOBRAZOWY * RUDNIAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY * TENCZYŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY


203/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Smolik M.
Tytuł: Tenczynek i okolice. Wartości turystyczno-krajoznawcze.
Promotor: dr Wroński J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 90 s. 12 fot. 9 ryc. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * TRASY TURYSTYCZNE * KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, WYŻYNA * TENCZYNEK (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


204/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gucwa A.
Tytuł: Wieliczka jako zabytek kultury materialnej i jej walory turystyczne.
Promotor: dr Wroński J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 103 s. 72 fot. 7 ryc. bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK * MIEJSCOWOŚĆ TURYSTYCZNA * WIELICZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


205/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Madejska B.
Tytuł: Wieżowce Nowego Jorku jako atrakcja turystyczna miasta.
Promotor: dr Wroński J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 77 s. 121 fot. 4 ryc. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ARCHITEKTURA * NOWY JORK


206/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Złomaniec J.
Tytuł: Możliwości rozwoju wybranych form turystyki na obszarze Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 100 s. 20 fot. 9 ryc. 14 tab. bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * PARK KRAJOBRAZOWY 'PODLASKI PRZEŁOM BUGU'


207/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gandor S.
Tytuł: Atrakcyjność turystyczna gminy Czernichów.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 54 s. 18 fot. 6 ryc. 21 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * GMINA * CZERNICHÓW


208/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zaczyńska D.
Tytuł: Turystyka na terenach wiejskich Beskidu Wyspowego.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 111 s. 16 fot. 6 map, 17 tab. bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * MIEJSCOWOŚĆ TURYSTYCZNA * WIEŚ * BESKID WYSPOWY


209/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kucz K.
Tytuł: Aktywizacja ruchu turystycznego w gminie Limanowa.
Promotor: dr Borkowski, Krzysztof
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 63 s. 10 fot. 10 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * GMINA * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


210/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Włodarska J.
Tytuł: Rola Państwowego Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Analiza szacunkowa ruchu turystycznego.
Promotor: dr Borkowski, Krzysztof
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 119 s. 18 fot. 4 mapy, 6 ryc. 22 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK ARCHITEKTURY * MUZEUM * PSZCZYNA * ZAMEK (PSZCZYNA) * PAŃSTWOWE MUZEUM ZAMKOWE (PSZCZYNA)


211/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Liweń I.
Tytuł: Współczesne kościoły Przemyśla i trasy ich zwiedzania.
Promotor: dr Wroński J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 95 s. 25 fot. 7 ryc. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ARCHITEKTURA * SZTUKA * OBIEKT TURYSTYCZNY * KOŚCIÓŁ * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE)


212/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mrzygłód M.
Tytuł: Architektura Kościołów Krakowskich wybudowanych w latach 1866-1939.
Promotor: dr Wroński J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 101 s. 63 fot. 3 ryc. bibliogr. 57 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ARCHITEKTURA * SZTUKA * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK * KOŚCIÓŁ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


213/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Laurisz A.
Tytuł: Walory i baza turystyczna Krakowa.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Nowakowska A.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 108 s. 8 fot. 7 ryc. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


214/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Misiuro M.
Tytuł: Analiza infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Federacji Gmin Bocheńskich.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 86 s. 14 ryc. 22 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * REKREACJA * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * GMINA * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


215/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zajas T.
Tytuł: Uwarunkowania rozwoju turystyki w mieście i gminie Oświęcim.
Promotor: dr hab. Winiarski R.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 102 s. 15 fot. 11 ryc. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * MIASTO * GMINA * OŚWIĘCIM (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * OŚWIĘCIM (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


216/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kalińska M.
Tytuł: Stan zagospodarowania i perspektywy rozwoju turystyki na terenie Uniejowa.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 52 s. 8 fot. 7 ryc. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * WALORY TURYSTYCZNE * KONIN (WOJ. WIELKOPOLSKIE ; OKRĘG) * UNIEJÓW


217/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fugiel A.
Tytuł: Dolina Wisły w obrębie miasta Krakowa i możliwości jej turystycznego wykorzystania.
Promotor: dr kowalski R.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 137 s. 3 fot. 16 ryc. 1 tab. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * RZEKA * WISŁA (DOLINA) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


218/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wróbel B.
Tytuł: Atrakcyjność turystyczna i perspektywy rozwoju turystyki w Tarnowskich Górach.
Promotor: dr hab. Winiarski R.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 137 s. 9 fot. 7 ryc. 25 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * TARNOWSKIE GÓRY


219/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ostrowska K.
Tytuł: Promocja atrakcji turystycznych Podbeskidzia.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 129 s. 24 ryc. 10 tab. bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * PROMOCJA TURYSTYKI * REGION * PODBESKIDZIE


220/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rapka A.
Tytuł: Walory kulturowe Maroka na wybranych przykładach.
Promotor: dr Rettinger, Wacław
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 86 s. 18 fot. 1 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KULTURA * WALORY TURYSTYCZNE * ARCHITEKTURA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * RELIGIA * MAROKO


221/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janura L.
Tytuł: Atrakcje turystyczne Korsyki ze szczególnym uwzględnieniem regionów Północnej Korsyki (Haute Corse).
Promotor: dr Rettinger, Wacław
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 79 s. 34 fot. 3 mapy, 1 ryc. 1 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * REGION * ŚRÓDZIEMNE, MORZE * KORSYKA


222/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gramatyka D.
Tytuł: Diagnoza rozwoju produktu turystycznego w otoczeniu zbiorników Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne.
Promotor: dr Rettinger, Wacław
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 93 s. 15 fot. 1 ryc. 10 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * PRODUKT TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KULTURA * ZBIORNIK WODNY * PIENINY * CZORSZTYN (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * NIEDZICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SROMOWCE WYŻNE


223/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lewińska R.
Tytuł: Charakterystyka turystyki w Krainie Pięciu Jezior (Środkowa Bawaria - Niemcy) w latach 1996-1997.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 101 s. 20 fot. 21 ryc. 7 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KULTURA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * NIEMCY * BAWARIA (NIEMCY)


224/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gwizdowska D.
Tytuł: Fiesty hiszpańskie jako walor turystyczny ze szczególnym uwzględnieniem Andaluzji.
Promotor: dr Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 79 s. 19 ryc. 1 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * KULTURA * FOLKLOR * TRASY TURYSTYCZNE * HISZPANIA * ANDALUZJA (HISZPANIA)


225/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gołda A.
Tytuł: Walory turystyczne Bawarii w aspekcie historii, kultury i tradycji.
Promotor: dr Kwiecień I.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 80 s. 9 fot. 4 mapy, 1 ryc. 4 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * KULTURA * FOLKLOR * NIEMCY * BAWARIA (NIEMCY)


226/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gatlik Sz.
Tytuł: Potencjalne kierunki rozwoju turystyki w strefie przygranicznej doliny Popradu (Stara Lubownia - Muszyna - Piwniczna).
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 149 s. 26 fot. 19 map, 21 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * REGION * RZEKA * POPRAD * POPRAD (DOLINA) * STARA LUBOWNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * MUSZYNA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PIWNICZNA ZDRÓJ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


227/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mikocka J.
Tytuł: Walory turystyczne otoczenia zbiornika wodnego Świnna Poręba.
Promotor: dr Kwiecień I.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 52 s. 4 fot. 1 ryc. 4 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WALORY TURYSTYCZNE * KRAJOBRAZ * ZBIORNIK WODNY * ŚWINNA PORĘBA


228/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Taf S.
Tytuł: Walory uzdrowiskowe Cieplic Śląskich Zdroju.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 71 s. 22 fot. 11 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * UZDROWISKO * WALORY TURYSTYCZNE * REGION * CIEPLICE ŚLĄSKIE ZDRÓJ


229/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lewandowska M.
Tytuł: Włocławek - atrakcyjność turystyczna, uwarunkowania i perspektywy rozwoju turystyki.
Promotor: dr hab. Winiarski R.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 130 s. 15 fot. 5 map, 3 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * OCENA * WŁOCŁAWEK


230/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Włudarczyk M.
Tytuł: Atrakcje turystyczne Miechowa i okolicy oraz propozycje kierunków rozwoju i sposobów promocji turystyki na ziemi miechowskiej.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 86 s. 6 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * PROMOCJA TURYSTYKI * REGION * MIECHÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * MIECHÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


231/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuśmierczyk K.
Tytuł: Wpływ walorów środowiska geograficznego na przestrzenne rozmieszczenie ruchu turystycznego w Austrii.
Promotor: dr Rettinger, Wacław
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 82 s. 17 map, 10 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * AUSTRIA


232/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Popielawska A.
Tytuł: Uwarunkowania rozwoju turystyki na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.
Promotor: dr Dąbrowski P.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 74 s. 9 fot. 5 map, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * SZLAKI TURYSTYCZNE * PARK KRAJOBRAZOWY WZNIESIEŃ ŁÓDZKICH


233/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chmolewska M.
Tytuł: Zabytki techniki w dolinie rzeki Kamiennej i ich wykorzystanie w turystyce.
Promotor: dr Dąbrowski P.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 125 s. 60 fot. 5 ryc. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * PRZEMYSŁ * ZABYTEK * OBIEKT TURYSTYCZNY * REGION * RZEKA * KAMIENNA


234/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Markiewska A.
Tytuł: Sucha Dolina jako produkt turystyczny dla rynku krajowego i zagranicznego. Oferty wypoczynku.
Promotor: dr Borkowski, Krzysztof
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 84 s. 16 fot. 13 ryc. 7 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * PRODUKT TURYSTYCZNY * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * BESKID SĄDECKI * SUCHA DOLINA


235/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Trybuła A.
Tytuł: Miasto i gmina Niepołomice jako teren wypoczynku krótkotrwałego mieszkańców Krakowa.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 138 s. 14 fot. 5 ryc. 66 tab. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * MIASTO * GMINA * WALORY TURYSTYCZNE * KULTURA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * NIEPOŁOMICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


236/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chechelska M.
Tytuł: Podstawy strategii rozwoju turystycznego gminy Ogrodzieniec.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 52 s. 3 fot. 4 ryc. 3 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * GMINA * ROZWÓJ * OGRODZIENIEC (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


237/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bryja A.
Tytuł: Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne Beskidu Śląskiego, na przykładzie miast: Ustronia i Wisły.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 68 s. 11 fot. 8 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * TURYSTYKA PIESZA * TURYSTYKA NARCIARSKA * TURYSTYKA ROWEROWA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * RUCH TURYSTYCZNY * REGION * BESKID ŚLĄSKI * USTROŃ (WOJ. ŚLĄSKIE) * WISŁA (WOJ. ŚLĄSKIE)


238/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rajca K.
Tytuł: Euroregion Karpacki - atrakcje turystyczne oraz możliwości i perspektywy współpracy w zakresie turystyki.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 115 s. 1 mapa, 1 ryc. 1 tab. bibliogr. 64 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * REGION * KARPATY * EUROPA


239/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chmielarz M.
Tytuł: Projektowany Jurajski Park Narodowy a turystyka.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 84 s. 12 fot. 5 map, 10 tab. bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * OCHRONA ŚRODOWISKA * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * PARK NARODOWY * PROJEKT * ZESPÓŁ JURAJSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH


240/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kulig A.
Tytuł: Możliwości rozwoju agroturystyki na terenie gminy Zembrzyce.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 89 s. 8 fot. 7 ryc. 10 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * AGROTURYSTYKA * ROZWÓJ * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * WALORY TURYSTYCZNE * GMINA * ZEMBRZYCE


241/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Duda A.
Tytuł: Wybrane elementy kultury materialnej i duchowej Orawy Polskiej jako walor turystyczny.
Promotor: dr Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 64 s. 6 fot. 2 ryc. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * PROMOCJA TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * KULTURA * ORAWA * POLSKA


242/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pietrzak M.
Tytuł: Możliwości rozwoju turystyki w gminie Olsztyn (woj. częstochowskie).
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 80 s. 7 fot. 5 ryc. 12 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * PROMOCJA TURYSTYKI * GMINA * OLSZTYN (WOJ. ŚLĄSKIE)


243/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Banaszczyk A.
Tytuł: Warunki rozwoju ruchu turystycznego w województwie suwalskim.
Promotor: dr Unrug M.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 125 s. 25 fot. 4 ryc. 7 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * SUWAŁKI (WOJ. PODLASKIE ; OKRĘG)


244/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ciesielka B.
Tytuł: Strategia rozwoju produktu turystycznego Krościenka i Szczawnicy.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 114 s. 17 ryc. 10 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ROZWÓJ * STRATEGIA * KROŚCIENKO (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SZCZAWNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


245/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zalewski W.
Tytuł: Turystyka szansa rozwoju gminy Chęciny.
Promotor: dr Kwiecień I.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 94 s. 9 fot. 37 ryc. 27 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * GMINA * ROZWÓJ * CHĘCINY (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


246/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dobosz M.
Tytuł: Walory turystyczne żydowskiej części dzielnicy Kazimierz w Krakowie.
Promotor: dr Kwiecień I.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 99 s. 17 fot. 3 ryc. 7 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKt TURYSTYCZNY * ZABYTEK * ŻYDZI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - KAZIMIERZ


247/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bas D.
Tytuł: Możliwości rozwoju produktu turystycznego Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego na przykładzie Jeziora Białego.
Promotor: dr Rettinger, Wacław
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 80 s. 13 ryc. 9 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * ŁĘCZYŃSKO-WŁODAWSKIE, POJEZIERZE * BIAŁE, JEZIORO


248/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kiwiało J.
Tytuł: Stan i możliwości rozwoju turystyki kwalifikowanej na terenie jeziora Drużno i okolic.
Promotor: dr Dąbrowski P.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 68 s. 12 fot. 5 map, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ŻUŁAWY ELBLĄSKIE * JEZIORO * DRUZNO


249/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Puchalska M.
Tytuł: Pamiątki polskie na Węgrzech - próba ich inwentaryzacji.
Promotor: dr Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 106 s. 19 fot. 9 map, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KULTURA * HISTORIA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK HISTORYCZNY * SZLAKI TURYSTYCZNE * WĘGRY * BUDAPESZT (WĘGRY)


250/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kisała M.
Tytuł: Walory przyrodnicze gminy Kuryłówka dla potrzeb agroturystyki.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 119 s. 10 fot. 1 ryc. 5 tab. bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * AGROTURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * GMINA * KURYŁÓWKA


251/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzemień M.
Tytuł: Gmina Krzeszowice jako obszar recepcji turystycznej.
Promotor: dr Unrug M.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 125 s. 19 fot. 4 ryc. 6 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * SZLAKI TURYSTYCZNE * GMINA * KRZESZOWICE


252/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dzik Sz.
Tytuł: Możliwości rozwoju turystyki w gminie Dębica.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 88 s. 13 ryc. 7 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ANALIZA * GMINA * DĘBICA


253/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janowska A.
Tytuł: Próba oceny walorów Krakowa dla osób niepełnosprawnych.
Promotor: dr Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 74 s. 1 ryc. 8 tab. bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * WALORY TURYSTYCZNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


254/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Milanowska M.
Tytuł: Zamki na Opolszczyźnie.
Promotor: dr Dzik J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 186 s. 13 fot. 37 ryc. bibliogr. 77 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK ARCHITEKTURY * ZAMKI (ARCHITEKTURA) * OPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * OPOLE (WOJ. OPOLSKIE)


255/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Romaniak A.
Tytuł: Krynica - historia i współczesność uzdrowiska.
Promotor: prof. dr hab. Sondel J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 53 s. 5 fot. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * UZDROWISKO * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * HISTORIA * WALORY TURYSTYCZNE


256/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dykiel M.
Tytuł: Warunki rozwoju turystyki żydowskiej na terenie Małopolski Południowo-Wschodniej.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 72 s. 20 tab. bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * WALORY TURYSTYCZNE * ZABYTEK * JUDAICA * ŻYDZI * MAŁOPOLSKA


257/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żaba E.
Tytuł: Wybrane elementy kultury materialnej i duchowej Górali Podhalańskich jako produkt turystyczny.
Promotor: dr Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 119 s. 64 fot. 3 mapy, 9 ryc. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * KULTURA * FOLKLOR * SZLAKI TURYSTYCZNE * PODHALE


258/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sakowska E.
Tytuł: Możliwości rozwoju turystyki w Dolinie Biebrzy.
Promotor: dr Rettinger, Wacław
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 135 s. 35 fot. 7 map, 7 ryc. 2 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ZABYTEK * PARK NARODOWY * BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY


259/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazur L.
Tytuł: Kazimierz - atrakcja turystyczna Krakowa.
Promotor: prof. dr hab. Rudnicki L.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 112 s. 10 fot. 4 mapy, 11 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * KULTURA * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - KAZIMIERZ


260/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bawolska B.
Tytuł: Historyczne i turystyczne walory Ziemi Bocheńskiej.
Promotor: prof. dr hab. Sondel J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 265 s. 15 fot. 4 mapy, 4 ryc. bibliogr. 102 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * HISTORIA * KRAJOZNAWSTWO * KULTURA * REGION * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


261/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sochańczak G.
Tytuł: Walory turystyczno-krajoznawcze gminy Baligród.
Promotor: dr Kwiecień I.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 87 s. 11 fot. 7 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * KRAJOZNAWSTWO * WALORY TURYSTYCZNE * GMINA * BALIGRÓD * BIESZCZADY


262/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łucyn A.
Tytuł: Turystyka kwalifikowana w Wigierskim Parku Narodowym.
Promotor: dr Mroczka A.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 96 s. 19 fot. 10 map, 3 ryc. 2 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * PARK NARODOWY * WIGIERSKI PARK NARODOWY * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE


263/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lalik-Kozień I.
Tytuł: Ocena walorów krajoznawczych dóbr kultury województwa miejskiego krakowskiego z wyłączeniem miasta Krakowa.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 94 s. 4 mapy, 3 tab. bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * WALORY TURYSTYCZNE * KULTURA * REGION * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


264/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lekarczyk K.
Tytuł: Walory krajoznawczo-turystyczne Powiśla Dąbrowskiego.
Promotor: prof. dr Borkacki K.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 65 s. 6 fot. 4 mapy, bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * REGION * KULTURA * FOLKLOR * WALORY TURYSTYCZNE * POWIŚLE DĄBROWSKIE


265/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Leśniak A.
Tytuł: Walory turystyczno-rekreacyjne Ziemi Bocheńskiej oraz ich wykorzystanie.
Promotor: dr Banach B.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 66 s. 9 fot. 1 mapa, 7 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * KRAJOZNAWSTWO * WALORY TURYSTYCZNE * KLIMAT * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * WCZASY * REGION * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


266/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maciejowski J.
Tytuł: Walory turystyczno-krajoznawcze Ziemi Suskiej.
Promotor: prof. dr Borkacki S.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 47 s. 3 mapy, 3 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * WALORY TURYSTYCZNE * WYCIECZKA * TRASY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA


267/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Madeja Z.
Tytuł: Perspektywy rozwoju bazy turystyczno-rekreacyjnej wsi Poręba Wielka i Konina na tle walorów przyrodniczych oraz sytuacji socjalno-bytowej mieszkańców.
Promotor: dr Nazimek Z.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 42 s. 2 mapy, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * KRAJOZNAWSTWO * WYPOCZYNEK * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WARUNKI BYTOWE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * OBIEKT REKREACYJNY * ROZWÓJ * PERSPEKTYWY * PORĘBA WIELKA * KONINA


268/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Malesza Ż.
Tytuł: Zożliwości rozwoju turystyki i krajoznawstwa na terenie Płaskowyżu Świątnickiego.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 45 s. 13 fot. 1 mapa, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * REGION * PŁASKOWYŻ ŚWIĄTNICKI


269/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazanek L.
Tytuł: Zabytki architektury jako walor turystyczno-krajoznawczy na przykładzie wybranych zabytków Ziemi Sądeckiej.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 67 s. 1 mapa, bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK ARCHITEKTURY * WALORY TURYSTYCZNE * REGION * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


270/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazur B.
Tytuł: Cmentarze wojenne z I wojny światowej jako walor krajoznawczy Beskidu Niskiego.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1898
Opis fizyczny: 67 s. 9 rys. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK * CMENTARZE * 1795-1918 (OKRES ZABORÓW) * BESKID NISKI


271/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zyguła K.
Tytuł: Dwory i dworki na terenie województwa krakowskiego.
Promotor: dr Wroński J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 150 s. 82 fot. 3 mapy, 7 ryc. bibliogr. 64 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK ARCHITEKTURY * DWORY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


272/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Święch T.
Tytuł: Ruch turystyczny w Hiszpanii na tle walorów środowiska geograficznego.
Promotor: dr Rettinger, Wacław
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 95 s. 17 ryc. 18 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA KRAJOWA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * RUCH TURYSTYCZNY * ANALIZA * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE * HISZPANIA


273/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kulig S.
Tytuł: Przyrodnicze i pozaprzyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki w rejonie miasta Rovnij.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 62 s. 27 ryc. zał. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KLIMAT * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ROVNIJ


274/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Leonowicz M.
Tytuł: Rozwój turystyki międzynarodowej w Polsce i na świecie w latach 1987-1997.
Promotor: prof. dr hab. Rudnicki L.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 99 s. 3 ryc. 9 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA * RUCH TURYSTYCZNY * WALORY TURYSTYCZNE * ROZWÓJ * ANALIZA * POLSKA * ŚWIAT


275/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Moroz-Hermanowicz J.
Tytuł: Próba określenia dostępności turystycznej XIV-wiecznych kościołów w województwie elbląskim.
Promotor: dr Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 109 s. 45 fot. 1 mapa, 7 ryc. 31 tab. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK ARCHITEKTURY * KOŚCIÓŁ * DOSTĘPNOŚĆ * ELBLĄG (WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE ; OKRĘG)


276/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mijanowski K.
Tytuł: Ocena oferty bazy recepcyjnej w regionie świętokrzyskim.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 250 s. 128 fot. 4 mapy, 1 ryc. 10 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * WALORY TURYSTYCZNE * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * REGION * ŚWIĘTOKRZYSKIE, GÓRY * PONIDZIE * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


277/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stopka M.
Tytuł: Przyrodnicze i pozaprzyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki w gminie Brenna.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 101 s. 2 fot. 1 mapa, 8 ryc. 9 tab. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KULTURA * GMINA * BRENNA


278/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Słonina B.
Tytuł: Obraz turystyczny wybranych miejscowości Małopolski Zachodniej.
Promotor: dr Walas B.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 50 s. 9 ryc. 21 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * PRODUKT TURYSTYCZNY * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ANALIZA * MAŁOPOLSKA ZACHODNIA


279/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zagata M.
Tytuł: Analiza produktu turystycznego uzdrowiska Piwniczna-Zdrój.
Promotor: dr Alejziak W.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 114 s. 2 fot. 28 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * PRODUKT TURYSTYCZNY * ANALIZA * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * USŁUGI TURYSTYCZNE * UZDROWISKO * PIWNICZNA ZDRÓJ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


280/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michalik S.
Tytuł: Warunki rozwoju turystyki w regionie jarosławskim i najbliższej okolicy.
Promotor: prof. dr hab. Borkacki S.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 90 s. 21 fot. 6 map, bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK * RUCH TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * PERSPEKTYWY * REGION * JAROSŁAW


281/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mizerek M.
Tytuł: Perspektywy rozwoju bazy turystyczno-rekreacyjnej wsi Niedźwiedź i Podobin na tle walorów przyrodniczych regionu oraz warunków socjalno-bytowych ludności.
Promotor: dr Nazimek Z.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 63 s. 18 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * OBIEKT REKREACYJNY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * LUDNOŚĆ * WARUNKI BYTOWE * OCENA * REGION * WIEŚ * NIEDŹWIEDŹ * PODOBIN


282/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Młynarska D.
Tytuł: Walory krajoznawcze wybranych form twórczości ludowej w Karpatach Polskich (malarstwo, rzeźba, koronkarstwo, poezja, gawęda).
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 103 s. bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * WALORY TURYSTYCZNE * SZTUKA * KULTURA * FOLKLOR * KARPATY POLSKIE


283/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Olbrych J.
Tytuł: Atrakcyjność turystyczna środowiska przyrodniczego, a poziom rozwoju funkcji turystycznej agroturystycznych gmin województwa podkarpackiego.
Promotor: dr Pociecha M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 109 s. 5 map, 28 ryc. 6 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * AGROTURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * REGION * PODKARPACKIE, WOJEWÓDZTWO


284/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bagińska O.
Tytuł: Próba określenia dostępności turystycznej kościołów Pobrzeża Bałtyku na przykładzie woj. szczecińskiego.
Promotor: dr Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 90 s. 70 fot. 1 mapa, 44 tab. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * KOŚCIÓŁ * DOSTĘPNOŚĆ * SZCZECIN (WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE ; OKRĘG)


285/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wolak A.
Tytuł: Możliwości realizacji uprawiania turystyki rowerowej w Schwarzwaldzie Południowym.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 117 s. 8 fot. 6 ryc. 3 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA ROWEROWA * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * SZLAKI TURYSTYCZNE * REGION * SCHWARZWALD POŁUDNIOWY


286/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mikulska M.
Tytuł: Warunki rozwoju turystyki w Gorcach.
Promotor: dr Unrug M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 97 s. 5 fot. 3 mapy, 3 ryc. 12 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * GORCE


287/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ścibich K.
Tytuł: Szlakiem twórczości niemieckiego rzeźbiarza Franza Gutmanna.
Promotor: dr Wroński J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 66 s. 120 fot. bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * SZLAKI TURYSTYCZNE * WALORY TURYSTYCZNE * HISTORIA * KULTURA * SZTUKA * GUTMANN F. * REGION * BADENIA-WIRTEMBERGIA * NIEMCY


288/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zając G.
Tytuł: Szlakiem cerkwi łemkowskich od Krynicy do Wierchomli.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 113 s. 15 fot. 2 mapy, 1 ryc. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * SZLAKI TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * CERKWIE * ŁEMKOWIE * POPRAD (DOLINA)


289/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Błaż M.
Tytuł: Turystyka na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 106 s. 20 fot. 2 mapy, 15 ryc. 3 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KULTURA * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ANALIZA * PARK KRAJOBRAZOWY * CIŚNIAŃSKO-WETLIŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY


290/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zawarczyńska A.
Tytuł: Możliwości rozwoju turyustyki letniej w Karyntii.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 115 s. 9 fot. 17 ryc. 26 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * LATO * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KULTURA * RUCH TURYSTYCZNY * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ANALIZA * OCENA * REGION * KARYNTIA (AUSTRIA ; OKRĘG) * AUSTRIA


291/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kamińska K.
Tytuł: Turystyka w Dolinie Chamonix.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 72 s. 6 fot. 17 ryc. 12 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * OCENA * WALORY TURYSTYCZNE * REGION * CHAMONIX, DOLINA * FRANCJA


292/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pietrzak B.
Tytuł: Turystyka w strefie Kanału Mazurskiego.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 127 s. 32 fot. 20 ryc. 2 tab. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * KRAJOBRAZ * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KANAŁ MAZURSKI * WYKORZYSTANIE


293/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hołubowicz A.
Tytuł: Rozwój turystyki w strefie Kanału Augustowskiego.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 76 s. 17 fot. 5 map, 10 ryc. 3 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * AUGUSTOWSKI, KANAŁ


294/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pala T.
Tytuł: Szlakiem wybranych kościołów z początku XX wieku w województwie małopolskim (w poszukiwaniu 'stylu narodowego')
Promotor: dr Wroński J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 126 s. 34 fot. bibliogr. 59 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ARCHITEKTURA * KOŚCIÓŁ * SZLAKI TURYSTYCZNE * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO


295/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Drabek J.
Tytuł: Próba oceny atrakcyjności turystycznej architektury drewnianej w Bieszczadach.
Promotor: dr Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 91 s. 76 fot. 5 map, 20 ryc. 12 tab. bibliogr. 64 poz. Aneks 51 s. 9 tab.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK ARCHITEKTURY * SZLAKI TURYSTYCZNE * BIESZCZADY


296/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kurka M.
Tytuł: Możliwości turystyki i rekreacji w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 99 s. 1 fot. 8 map, 2 ryc. 4 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * TEREN REKREACYJNY * WALORY TURYSTYCZNE * KRAJOBRAZ * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KULTURA * SZLAKI TURYSTYCZNE * REZERWAT PRZYRODY * OPIS * PARK KRAJOBRAZOWY ORLICH GNIAZD


297/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ciężadło A.
Tytuł: Architektura XX-wiecznych kościołów w Tarnowie oraz propozycje tras ich zwiedzania.
Promotor: dr Wroński J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 112 s. 37 fot. 2 mapy, 13 ryc. bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ARCHITEKTURA * OBIEKT TURYSTYCZNY * KOŚCIÓŁ * TRASY TURYSTYCZNE * PRZEWODNIK * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


298/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kręcik B.
Tytuł: Sztuka barokowa Krakowa i jego okolic.
Promotor: dr Dzik J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 97 s. 39 fot. bibliogr. 58 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * KULTURA * SZTUKA * BAROK * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK ARCHITEKTURY * PRZEWODNIK * REGION * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


299/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kudła T.
Tytuł: Turystyka w górskiej miejscowości Ustroń.
Promotor: dr Kwiecień I.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 112 s. 13 fot. 3 mapy, 1 ryc. 23 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * WYPOCZYNEK * UZDROWISKO * USTROŃ (WOJ. ŚLĄSKIE)


300/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Moll I.
Tytuł: Możliwości rozwoju turystyki na terenie gminy Babice i najbliższych okolic.
Promotor: dr Rettinger, Wacław
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 71 s. 9 fot. 3 mapy, 2 ryc. 2 tab. bibliogr. 60 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ANALIZA * GMINA * BABICE * GRZBIET TENCZYŃSKI


301/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Barszczewski N.
Tytuł: Turystyka nad Jeziorem Zegrzyńskim - ocena stanu i perspektywy rozwoju na przykładzie gminy Nieporęt.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 81 s. 10 fot. 3 ryc. 4 tab. bibliogr. 28 poz. 3 zał.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZBIORNIK WODNY * ZEGRZYŃSKIE, JEZIORO * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * GMINA * NIEPORĘT


302/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Świadek M.
Tytuł: Funkcja turystyczna gminy Ochotnica Dolna.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 104 s. 15 fot. 4 ryc. 8 tab. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * FUNKCJA TURYSTYCZNA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KULTURA * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * OCENA * GMINA * OCHOTNICA DOLNA


303/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skołyszewska I.
Tytuł: Zagospodarowanie turystyczne Pienińskiego Parku Narodowego.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 126 s. 13 fot. 2 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KULTURA * PARK NARODOWY * PIENIŃSKI PARK NARODOWY


304/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żak I.
Tytuł: Łódź jako ośrodek turystyki.
Promotor: prof. dr hab. Rudnicki L.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 104 s. 20 fot. 9 ryc. 7 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA KRAJOWA * TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA * WALORY TURYSTYCZNE * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE)


305/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brzózka K.
Tytuł: Ziemia Chrzanowska jako produkt turystyczny.
Promotor: dr Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 95 s. 17 fot. 7 map, 1 ryc. 12 tab. bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * PRODUKT TURYSTYCZNY * MARKETING * REGION * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


306/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grochowska M.
Tytuł: Koleje Wąskotorowe jako produkt turystyczny. Analiza psychospołeczna i ekonomiczna.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 99 s. 18 fot. 6 map, 14 ryc. 5 tab. bibliogr. 62 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * PRODUKT TURYSTYCZNY * KOLEJKA WĄSKOTOROWA * ANALIZA


307/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gmyrek K.
Tytuł: Turystyka Dolnej Austrii w latach 1983-1993 oraz perspektywy jej rozwoju do 2001 roku.
Promotor: dr Rettinger, Wacław
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 76 s. 7 fot. 13 ryc. 20 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KULTURA * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AUSTRIA


308/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Garncarz A.
Tytuł: Waloryzacja gminy Limanowa pod kątem potrzeb turystyki i rekreacji.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 99 s. 9 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WALORY TURYSTYCZNE * ANALIZA * ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE * GMINA * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


309/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gabryel E.
Tytuł: Walory i zagospodarowanie turystyczne gminy Oświęcim jako podstawa tworzenia produktu turystycznego.
Promotor: dr Marczyk W.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 105 s. 9 fot. 1 ryc. 10 tab. bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ROZWÓJ * PRODUKT TURYSTYCZNY * ANALIZA * GMINA * OŚWIĘCIM (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


310/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skulimowska-Rzeźwicka M.
Tytuł: Walory kulturowe Jarosławia jako produkt tyurystyczny.
Promotor: dr Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 60 s. 46 fot. kaseta video, 8 map, 2 ryc. 6 tab. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * PRODUKT TURYSTYCZNY * WALORY TURYSTYCZNE * KULTURA * HISTORIA * OBIEKT TURYSTYCZNY * IMPREZY * JAROSŁAW


311/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kołodziejczyk Ł.
Tytuł: Walory turystyczne Nowej Huty.
Promotor: dr Kwiecień I.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 84 s. 15 fot. 2 mapy, bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


312/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zeman J.
Tytuł: Turystyka kongresowa regionu Stuttgartu w latach dziewięćdziesiątych.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 111 s. 5 fot. 2 mapy, 13 ryc. 62 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KONFERENCJA * WALORY TURYSTYCZNE * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * REGION * STUTTGART (NIEMCY)


313/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Leszczyński R.
Tytuł: Turystyka rowerowa na Mazurach. Przewodnik - informator.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 108 s. 100 ryc. 23 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA ROWEROWA * PROMOCJA TURYSTYKI * INFORMATOR TURYSTYCZNY * PRZEWODNIK * WALORY TURYSTYCZNE * TRASY TURYSTYCZNE * MAZURY


314/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Charysz B.
Tytuł: Możliwości rozwoju turystyki w Południoworoztoczańskim Parku Krajobrazowym.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 73 s. 17 fot. 2 ryc. 10 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KRAJOBRAZ * PARK KRAJOBRAZOWY * POŁUDNIOWOROZTOCZAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY


315/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czajkowska A.
Tytuł: Atrakcje turystyczne oraz sposoby gospodarowania nimi w Stanie Waszyngton.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 92 s. 14 ryc. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * STANY ZJEDNOCZONE * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ANALIZA * REGION * WASZYNGTON (STANY ZJEDNOCZONE)


316/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Twaróg Ł.
Tytuł: Turystyka w mieście i gminie Koniecpol.
Promotor: dr Kwiecień I.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 88 s. 16 fot. 6 ryc. 12 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ŚRODOWISKO EKONOMICZNE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * ANALIZA * GMINA * KONIECPOL


317/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Winiarek M.
Tytuł: Turystyka w Nicei.
Promotor: dr Kwiecień I.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 99 s. 9 fot. 3 ryc. 10 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * NICEA (FRANCJA) * FRANCJA


318/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Patynowska J.K.
Tytuł: Architektura drewniana i rzemiosło ludowe na Podlasiu oraz ich związki z turystyką na podstawie wybranych przykładów.
Promotor: dr Dzik J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 178 s. 54 fot. 11 ryc. bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * KULTURA * FOLKLOR * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK ARCHITEKTURY * PODLASIE


319/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Różycka A.
Tytuł: Analiza atrakcyjności, zagospodarowania i dostępności wybranych jaskiń w Polsce.
Promotor: dr Mroczka A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 101 s. 22 fot. 4 ryc. 4 tab. bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * SPELEOLOGIA * JASKINIE * OBIEKT TURYSTYCZNY * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * DOSTĘPNOŚĆ


320/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sarapata I.
Tytuł: Analiza funkcjonowania pensjonatu 'Przy Giewoncie' w Zakopanem.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 68 s. 5 fot. 1 mapa, 6 ryc. 11 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * WALORY TURYSTYCZNE * DZIAŁALNOŚĆ * ANALIZA * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PENSJONAT 'PRZY GIEWONCIE' (ZAKOPANE)


321/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pełka R.E.
Tytuł: Perspektywy rozwoju turystyki w Krakowie.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 63 s. 5 fot. 21 ryc. 21 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * PERSPEKTYWY * WALORY TURYSTYCZNE * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * ANALIZA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


322/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maciejowska A.
Tytuł: Atrakcyjność Beskidu Żywieckiego i Kotliny Żywieckiej dla różnych form turystyki.
Promotor: dr Rettinger, Wacław
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 75 s. 11 fot. 1 mapa, 4 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KULTURA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * BESKID ŻYWIECKI * KOTLINA ŻYWIECKA


323/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wilczyński K.
Tytuł: Zjawiska Krasowe jako element walorów krajoznawczych Sudetów.
Promotor: dr Kuczaj-Jasińska E.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 97 s. 4 fot. 4 ryc. 1 tab. bibliogr. 62 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTO * WALORY TURYSTYCZNE * JASKINIE * SUDETY


324/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Olesiak I.
Tytuł: Sukiennice jako obiekt turystyczny.
Promotor: dr Wroński J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 80 s. 8 fot. 5 ryc. 2 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK ARCHITEKTURY * WYKORZYSTANIE * SUKIENNICE (KRAKÓW) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


325/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mielnik A.
Tytuł: Możliwości rozwoju agroturystyki w gminie Chełmno.
Promotor: dr Mroczka A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 61 s. 5 fot. 3 ryc. 4 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * AGROTURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KULTURA * GMINA * CHEŁMNO * KUJAWSKO-POMORSKIE, WOJEWÓDZTWO


326/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skwarek A.
Tytuł: Walory gminy Czorsztyn i perspektywy ich rozwoju powstałe w wyniku utworzenia Zalewu Czorsztyńskiego.
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 107 s. 31 fot. 2 ryc. 7 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * HISTORIA * ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ZBIORNIK WODNY * CZORSZTYŃSKIE, JEZIORO * GMINA * CZORSZTYN (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


327/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Buszek B.
Tytuł: Możliwości rozwoju nowych produktów turystycznych w Gminie Muszyna.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 102 s. 17 fot. 7 ryc. 13 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * PRODUKT TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ANALIZA * GMINA * MUSZYNA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


328/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kubiak M.
Tytuł: Stan i perspektywy dalszego rozwoju turystyki w Popradzkim Parku Krajobrazowym.
Promotor: dr Kaganek, Krzysztof
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 104 s. 1 mapa, 7 ryc. 11 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * TURYSTA * POGLĄDY * SPOŁECZEŃSTWO * PARK KRAJOBRAZOWY * POPRADZKI PARK KRAJOBRAZOWY


329/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grabska A.
Tytuł: Warunki rozwoju turystyki na Ziemi Bocheńskiej.
Promotor: dr Mroczka A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 67 s. 3 fot. 5 ryc. 5 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * AGROTURYSTYKA * KULTURA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * REGION * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


330/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Świąder M.
Tytuł: Perspektywy rozwoju turystyki w Łodzi.
Promotor: dr Zowisło M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 73 s. 9 fot. 7 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * HISTORIA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ANALIZA * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE)


331/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nahorniak P.
Tytuł: Możliwości rozwoju turystyki w Jarosławiu.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 62 s. 31 fot. 10 ryc. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ANALIZA * JAROSŁAW


332/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michno M.
Tytuł: Zrównoważony rozwój turystyki na terenie Parku Krajobrazowego 'Dolinki Krakowskie'.
Promotor: dr Dąbrowski P.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 78 s. 5 fot. 4 mapy, 3 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * PLAN * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * TURYSTA * ZAINTERESOWANIA * RUCH TURYSTYCZNY * PARK KRAJOBRAZOWY 'DOLINKI KRAKOWSKIE' * EKOROZWÓJ


333/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Święch A.
Tytuł: Szlakiem architektury sakralnej w Tychach.
Promotor: dr Wroński J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 95 s. 29 fot. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK ARCHITEKTURY * KOŚCIÓŁ * ARCHITEKTURA * TYCHY


334/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kisielewska J.
Tytuł: Ochrona i rewaloryzacja historycznych zespołów urbanistycznych na przykładzie Lanckorony.
Promotor: dr Wroński J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 106 s. 34 fot. 4 ryc. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK ARCHITEKTURY * ARCHITEKTURA * OCHRONA ZABYTKÓW * WIEŚ * LANCKORONA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


335/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Baran A.
Tytuł: Analiza rynku turystycznego Chorwacji.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 150 s. 15 fot. 17 ryc. 38 tab. bibliogr. 59 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RYNEK TURYSTYCZNY * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE * HISTORIA * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * ANALIZA * CHORWACJA


336/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klecha S.
Tytuł: Reklama turystyczna na przykładzie włoskiego regionu Trentino.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski R.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 46 s. 4 fot. 3 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKLAMA TURYSTYCZNA * WALORY TURYSTYCZNE * REGION * TRENTINO * WŁOCHY


337/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skiba K.
Tytuł: Architektura willowa w rejonie Woli Justowskiej. Typy willi i trasy ich zwiedzania.
Promotor: dr Wroński J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 180 s. 36 fot. 51 ryc. bibliogr. 61 poz. Aneks: 26 s. 36 fot.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ARCHITEKTURA * TRASY TURYSTYCZNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - WOLA JUSTOWSKA


338/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Federowicz A.
Tytuł: Budowle i rezydencje fabrykanckie jako atrakcja turystyczna Łodzi.
Promotor: prof. dr hab. Rudnicki L.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 89 s. 22 fot. 6 ryc. 1 tab. bibliogr. 65 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK ARCHITEKTURY * SZLAKI TURYSTYCZNE * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE)


339/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majcher K.
Tytuł: Ocena atrakcyjności departmentu Landy w południowo-zachodniej Francji.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 78 s. 17 fot. 6 map, 2 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KULTURA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * IMPREZY * LANDY * FRANCJA


340/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Birna A.
Tytuł: Walory i atrakcje turystyczne Kociewia.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 94 s. 8 fot. 2 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ANALIZA * KOCIEW


341/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Knapik M.
Tytuł: Możliwość wykorzystania terenów Krakowa do uprawiania różnych rodzajów turystyki.
Promotor: dr Borkowski, Krzysztof
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 103 s. 6 fot. 2 mapy, 12 ryc. 18 tab. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * TURYSTYKA KRAJOZNAWCZA * PIELGRZYMKA * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * REGION * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


342/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grabowski M.
Tytuł: Górska turystyka rowerowa w Popradzkim Parku Krajobrazowym.
Promotor: dr Kuczaj-Jasińska E.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 90 s. 24 ryc. 2 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA ROWEROWA * GÓRY * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE * KLIMAT * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ANALIZA * PARK KRAJOBRAZOWY * POPRADZKI PARK KRAJOBRAZOWY


343/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Aseid M.
Tytuł: Walory turystyczne Ziemi Tarnowskiej.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 122 s. 1 ryc. 10 tab. bibliogr. 59 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ANALIZA * SZLAKI TURYSTYCZNE * REGION * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


344/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bachańska M.
Tytuł: Atrakcyjność i walory turystyczne gminy Kazimierz Dolny nad Wisłą oraz możliwości rozwoju gminy poprzez turystykę.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 81 s. 11 fot. 7 ryc. 9 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * GMINA * ROZWÓJ * KAZIMIERZ DOLNY (WOJ. LUBELSKIE)


345/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Załucka A.
Tytuł: Witraże Konrada Krzyżanowskiego.
Promotor: dr Wroński J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 105 s. 18 fot. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SZTUKI * TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK ARCHITEKTURY * WITRAŻ * KOŚCIÓŁ * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BRZEŚĆ KUJAWSKI * KRZYŻANOWSKI K.


346/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Śliwiński G.
Tytuł: Walory turystyczne powiatu jasielskiego.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 88 s. 20 fot. 15 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * ANALIZA * REGION * JASŁO


347/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dobosz J.
Tytuł: Uwarunkowania rozwoju turystyki w gminie Poraj.
Promotor: dr Kwiecień I.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 86 s. 14 fot. 4 mapy, 7 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * PRODUKT TURYSTYCZNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * GMINA * PORAJ


348/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wozowicz A.
Tytuł: Rozwój przestrzenny i architektura Florencji od czasów rzymskich do końca XV wieku.
Promotor: dr Dzik J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 137 s. 182 fot. bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SZTUKI * TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK ARCHITEKTURY * STAROŻYTNOŚĆ * ŚREDNIOWIECZE * RENESANS * FLORENCJA (WŁOCHY)


349/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zając M.
Tytuł: Rozwój turystyki w Mielcu w latach 90-tych na tle przemian społeczno-gospodarczych.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 152 s. 7 fot. 20 ryc. 18 tab. bibliogr. 56 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * REGION * GOSPODARKA * KORELACJA * MIELEC (WOJ. PODKARPACKIE)


350/1020

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Salata P.
Tytuł: Dzieje i znaczenie Sielpi Wielkiej jako ośrodka rekreacyjno-turystycznego.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Wasztyl, Ryszard
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 76 s. 17 fot. 4 ryc. 4 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * OŚRODEK * ROLA * WALORY TURYSTYCZNE * KLIMAT * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ANALIZA * SIELPIA WIELKA


351/1020

Rodzaj pracy: