Wynik wyszukiwania

Zapytanie: WAKACJE
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bujwid M.
Tytuł: Tendencje zmian w aktywności turystycznej dzieci w latach 1970-1980 na przykładzie wybranych szkół dzielnicy Podgórze w Krakowie.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 96 s. 46 tab. bibliogr.35 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * WAKACJE * TURYSTYKA * DZIECI * POCHODZENIE SPOŁECZNE * WARUNKI BYTOWE


2/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dobrołowski J.
Tytuł: Rola i znaczenie Międzynarodowych Hoteli Studenckich w obsłudze ruchu turystycznego na przykładzie MHS w Krakowie, lata 1975-1979.
Promotor: doc. dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 130 s. 22 tab. 2 wykr. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * RUCH TURYSTYCZNY * STUDENCI * HOTEL STUDENCKI * DZIAŁALNOŚĆ * WAKACJE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * MIĘDZYNARODOWE HOTELE STUDENCKIE (KRAKÓW)


3/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaplita M.
Tytuł: Ocena wyżywienia na kolonii letniej.
Promotor: doc.dr Bilek M.
Rok wydania: 1967
Opis fizyczny: 35 s. 6 tab. 31 wykr. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: HIGIENA * HIGIENA ŻYWIENIA * DIETA * WAKACJE * DZIECI * KOLONIE


4/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klawender J.
Tytuł: Turystyka i rekreacja podczas ferii zimowych młodzieży szkół ponadpodstawowych w Warszawie.
Promotor: dr Walas B.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 156 s. 20 rys. 42 tab. bibliogr. 85 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * CZAS WOLNY * WAKACJE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * WARSZAWA


5/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Oleksy E.
Tytuł: Formy wypoczynku dzieci wiejskich podczas wakacji letnich i zimowych (na przykładzie wsi Kąty w woj. tarnowskim).
Promotor: prof.dr hab. Bukowiec M.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 64 s. 5 rys. 13 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * SOCJOLOGIA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * WAKACJE * DZIECI * MŁODZIEŻ * WIEŚ


6/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kot O.
Tytuł: Wpływ przerwy wakacyjnej na rozwój i sprawność dzieci szkolnych ze środowiska wiejskiego.
Promotor: dr Cichalewska A.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 77 s. 52 rys. 21 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOMOTORYKA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY MORFOLOGICZNE * ROZWÓJ * WAKACJE * KORELACJA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * WIEŚ * OCENA


7/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mróz A.
Tytuł: Wpływ przerwy wakacyjnej na sprawność lekkoatletyczną dzieci obojga płci w różnym wieku.
Promotor: prof. dr hab. Januszewski J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 34 s. 3 ryc. 6 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * ANTROPOMOTORYKA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WAKACJE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY SOMATYCZNE * ROZWÓJ * KORELACJA


8/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Niepsuj E.
Tytuł: Model wypoczynku mieszkańców Nowego Sącza (na podstawie badań przeprowadzonych w nowosądeckich biurach podróży).
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 83 s. 24 ryc. 9 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * WAKACJE * TURYSTA * ZAINTERESOWANIA * ANALIZA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


9/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Polowczyk A.
Tytuł: Fenomen siatkówki plażowej.
Promotor: dr Zdebska H.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 80 s. 10 fot. 7 ryc. 3 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT * WAKACJE * PIŁKA SIATKOWA * SIATKÓWKA PLAŻOWA


10/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gorzkiewicz-Biernat D.
Tytuł: Ocena zmian cech budowy ciała oraz poziomu sprawności motorycznej w okresie przerwy wakacyjnej na przykładzie 13-to letnich chłopców z Krakowa.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 21 s. 7 ryc. 24 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * BUDOWA CIAŁA * WAKACJE * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA


11/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Strzelczak A.
Tytuł: Preferencje wypoczynku wakacyjnego studentów.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 71 s. 3 ryc. 10 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * WAKACJE * MODEL * STUDENCI * ZAINTERESOWANIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


12/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łopatka G.
Tytuł: Wpływ kolonii letnich na sprawność fizyczną dzieci i młodzieży.
Promotor: dr Dudziński E.
Rok wydania: 1963
Opis fizyczny: 37 s. 18 tab. 4 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * WAKACJE * KOLONIE WAKACYJNE * DZIECI * MŁODZIEŻ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KORELACJA


13/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majka W.
Tytuł: Wpływ kolonii letnich na rozwój fizyczny i sprawność fizyczną dzieci i młodzieży.
Promotor: mgr Bugajski J.
Rok wydania: 1962
Opis fizyczny: 77 s. 15 rys. 13 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI * MŁODZIEŻ * WAKACJE * KOLONIE WAKACYJNE * KORELACJA


14/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lewandowska M.
Tytuł: Sposoby spędzania wakacji letnich przez młodzież szkół średnich.
Promotor: dr Kaganek, Krzysztof
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 110 s. 22 ryc. 7 tab. bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * WAKACJE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * ZAINTERESOWANIA * WIEDZA * ANALIZA


15/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Niemczyk E.
Tytuł: Wpływ charakteru przerwy wakacyjnej na wybrane zdolności motoryczne i cechy somatyczne u dziewcząt trenujących gimnastykę artystyczną.
Promotor: dr Poznańska A.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 45 s. 12 ryc. 15 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * CECHY SOMATYCZNE * WAKACJE * WYKORZYSTANIE * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA


16/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sroka, Waldemar
Tytuł: 'Lato w Mieście'. Rola Bielsko Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Pawlak, Anna
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 73 s. 20 ryc. 51 tab. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * REKREACJA RUCHOWA * KULTURA FIZYCZNA * OBIEKT SPORTOWY * OŚRODEK SPORTOWO-REKREACYJNY * WYPOCZYNEK * DZIECI * MŁODZIEŻ * MIASTO * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE) * WAKACJE * 1999 * 2000 * OFERTA * OŚRODEK SPORTU I REKREACJI (BIELSKO BIAŁA)


17/20

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Kamińska, Jadwiga
Tytuł: Model wypoczynku wakacyjnego studentów Kielecczyzny i jego determinanty
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 229 s., 24 ryc., 29 tab., bibliogr. s. 171-186. Aneks: s. 188-225
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * SOCJOLOGIA * WAKACJE * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * MODEL * MOTYWACJA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KIELCE (WOJ. ŚWIETOKRZYSKIE ; OKRĘG) * BADANIA ANKIETOWE


18/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cyba, Ewa
Tytuł: Zachowanie młodzieży w miejscu stałego zamieszkania a podczas wyjazdu wakacyjnego
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 79 s., 2 tab.Bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZACHOWANIE SIĘ * DOM RODZINNY * WAKACJE * ZMIANA * MORALNOŚĆ * SYSTEM


19/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Oleś, Małgorzata
Tytuł: Wpływ przerwy wakacyjnej na budowę i otłuszczenie ciała dziewcząt
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 67 s., 37 ryc., 38 tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NADWAGA * TKANKA TŁUSZCZOWA * WAKACJE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * POMIAR * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


20/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazurkiewicz, Beata
Tytuł: Podróże turystyczne z dziećmi w wieku do lat 3 oraz kobiet w ciąży
Promotor: dr Borkowski, Krzysztof
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 106 s., 8 fot., 7 map, 8 ryc., 2 tab., 8 wykr., bibliogr. 37 poz. Aneks: s. 102, 5 ryc.
Sygnatura: 39591TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * PODRÓŻE * WAKACJE * BEZPIECZEŃSTWO * BAZA NOCLEGOWA * DZIECI (WIEK PONIEMOWLĘCY) * CIĄŻA * PŁEĆ Ż.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka