Wynik wyszukiwania

Zapytanie: WĘDKARSTWO
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Batko J.
Tytuł: Wędkarstwo sportowe w Polsce oraz próby badania wybranych cech morfologicznych, motorycznych i wyników sportowych.
Promotor: dr Orchowski A.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 41 s. 5 rys. 5 tab. 28 wykr. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: WĘDKARSTWO * RZUTY * SPORTOWCY * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * POMIAR * PŁEĆ M. * WYNIKI SPORTOWE


2/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Feliksiewicz P.
Tytuł: Rekreacyjne walory wędkarstwa.
Promotor: dr Nazimek Z.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 59 s. 4 rys. bibliogr.21 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WĘDKARSTWO * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA


3/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Muniak A.
Tytuł: Wędkarstwo jako aktywność rekreacyjna.
Promotor: prof.dr hab. Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 41 s. 14 tab.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WĘDKARSTWO * SPORT * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA


4/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czaja L.
Tytuł: Wędkarstwo jako forma rekreacji - powstawanie i kształtowanie zainteresowań w świetle badań osób zrzeszonych w P.Z.W.
Promotor: dr Winiarski R.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 84 s. 12 rys. 14 tab. bibliogr.37 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WĘDKARSTWO * ZAINTERESOWANIA * ZWIĄZEK SPORTOWY * WYWIAD


5/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marszałek R.
Tytuł: Motywy uprawiania wędkarstwa jako aktywności rekreacyjnej wśród młodzieży szkół średnich.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 58 s. 26 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * PSYCHOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * WĘDKARSTWO * ZAINTERESOWANIA * MOTYWACJA


6/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kutzner M.
Tytuł: Wędkarstwo jako forma aktywności rekreacyjnej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 68 s. 20 ryc. 25 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WĘDKARSTWO * ZAINTERESOWANIA * MOTYWACJA


7/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krupiński M.
Tytuł: Organizacja i działalność wędkarska w Okręgu Krakowskim w latach 1980-1986.
Promotor: dr Nazimek Z.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 98 s. 9 tab. 1 mapa, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WĘDKARSTWO * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * EKOLOGIA * HISTORIA * REGION * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


8/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Turowicz M.
Tytuł: Możliwości zagospodarowania województwa nowosądeckiego dla potrzeb turystyki wędkarskiej.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 110 s. 12 ryc. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WĘDKARSTWO * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


9/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Potok A.
Tytuł: Motywy rekreacyjnej aktywności wędkarskiej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 49 s. 7 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WĘDKARSTWO * MOTYWACJA


10/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzynówek, Monika
Tytuł: Walory turystyczne wsi Łopuszna.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 118 s. 30 fot. 5 rys. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA PIESZA * TURYSTYKA AKTYWNA * TURYSTYKA ROWEROWA * WĘDKARSTWO * WIEŚ * ŁOPUSZNA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WALORY TURYSTYCZNE * FOLKLOR * ZWYCZAJE * LUDNOŚĆ * ZABYTEK HISTORYCZNY * GÓRALE


11/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Strzelecki, Michał
Tytuł: Rozwój turystyki wędkarskiej w południowej części województwa małopolskiego.
Promotor: dr Dybińska, Ewa
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 95 s. 22 fot. 4 mapy, 1 ryc. 14 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WĘDKARSTWO * ROZWÓJ * REKREACJA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * BAZA TURYSTYCZNA * RUCH TURYSTYCZNY * DUNAJEC * RABA * POPRAD * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO


12/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Iwaniec, Tomasz
Tytuł: Możliwości rozwoju wewnątrzkrajowej turystyki wędkarskiej w Polsce.
Promotor: dr Mroczka, Adam
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 131 s. 13 fot. 2 mapy, bibliogr. 115 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * WĘDKARSTWO * REKREACJA * POLSKA * ZAINTERESOWANIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * AKTY PRAWNE


13/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pachel, Piotr
Tytuł: U żródeł sportu i rekreacji wędkarskiej - dzieje Krajowego Towarzystwa Rybackiego w latach 1879-1904
Promotor: dr Kurek, Artur
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 73 s., 23 fot., 2 tab., bibliogr. 62 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA * SPORT * REKREACJA * RYBOŁÓWSTWO * WĘDKARSTWO * OPIS * ANALIZA DANYCH * GALICJA (POLSKA ; REGION) * 19 W. * 20 W.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka