Wynik wyszukiwania

Zapytanie: UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dobosz A.
Tytuł: Zmienność ontogenetyczna oraz energetyczna, strukturalna i środowiskowa uwarunkowania maksymalnej pracy anaerobowej u dziewcząt w wieku 8-19 lat.
Promotor: dr hab. Żak S.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 55 s. 8 rys. 9 tab. bibliogr.53 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA ANAEROBOWA * ZMIENNOŚĆ * ONTOGENEZA * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


2/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dykiel M.
Tytuł: Czterodniowe marsze w Nijmegen w świetle uwarunkowań społecznych.
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 88 s. 15 fot. 24 tab. 20 wykr. 4 mapy bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * MARATON * MARSZOBIEG * HOLANDIA * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE


3/13

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Hojda, Stanisław
Tytuł: Zmiany w rozwoju fizycznym i motorycznym studentów Akademii Świętokrzyskiej w latach 1984-2001
Promotor: prof. dr hab. Dutkiewicz, Waldemar
Rok wydania: 2005
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ANTROPOMOTORYKA * ROZWÓJ FIZYCZNY * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * DOJRZEWANIE PŁCIOWE * TREND SEKULARNY * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEC Ż. * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * BADANIA NAUKOWE * AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA * 1984-2001


4/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krynicka, Agnieszka
Tytuł: Anoreksja i bulimia - istota schorzeń, uwarunkowania społeczno-kulturowe.
Promotor: dr Makowska, Bożena
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 56 s., 3 tab.Bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ZDROWIE * CHOROBY * ANOREKSJA * BULIMIA * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * ZABURZENIA * ZDROWIE


5/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaskólski, Marcin
Tytuł: Zainteresowania aktywnością ruchową młodzieży licealnej z Nowego Sącza w odniesieniu do uwarunkowań społeczno-środowiskowych
Promotor: dr hab. Dybińska, Ewa
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 82 s., 24 ryc., 24 tab.Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * RODZINA * SZKOŁA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA


6/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bajur, Anna
Tytuł: Możliwości rozwoju turystyki w Gminie Jasienica
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 81 s., 8 fot., 2 ryc., 12 tab.Bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * ROZWÓJ TURYSTYKI * JASIENICA (WOJ. ŚLĄSKIE) * UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * BAZA NOCLEGOWA * BADANIA ANKIETOWE


7/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hebda, Karolina
Tytuł: Psychospołeczne i demograficzne uwarunkowania nałogu palenia papierosów u pacjentów poddawanych rehabilitacji pulmonologicznej w Specjalistycznym Zespole Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Nowobilski, Roman
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 89 s., 16 ryc., 46 tab., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * UZALEŻNIENIA * PALENIE TYTONIU * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * UWARUNKOWANIA PSYCHICZNE * BADANIA ANKIETOWE * SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY * BYSTRA (WOJ. ŚLĄSKIE)


8/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stasik, Natalia
Tytuł: Zainteresowania pływaniem jako aktywnością ruchową w wolnym czasie dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat z regionu Małopolski w odniesieniu do uwarunkowań osobniczych i społeczno-środowiskowych
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Dybińska, Ewa
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 146 s., 86 tab., 86 wykr., bibliogr. 38 poz. Aneks: s. 143-149
Sygnatura: 37865WF
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CZAS WOLNY * PŁYWANIE * ZAINTERESOWANIA * UWARUNKOWANIA OSOBNICZE * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MAŁOPOLSKA


9/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Basta, Wojciech; Olbrycht, Andrzej
Tytuł: Zmiany w budowie ciała i sprawności fizycznej męskiej młodzieży Technikum Samochodowego w Nowym Sączu w ostatnim czterdziestoleciu
Promotor: prof. dr hab. Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 70 s., 27 tab., 26 wykr., bibliogr. 21 poz.
Sygnatura: 38614WF
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * BUDOWA CIAŁA * BUDOWA SOMATYCZNA * POZIOM SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * ROZWÓJ FIZYCZNY * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ONTOGENEZA * UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


10/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Koryczan, Anna
Tytuł: Wpływ czynników biologicznych, psychologiczno-duchowych i społecznych na zdrowie
Promotor: prof. dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 59 s., 2 ryc., 3 tab., 5 wykr., bibliogr. 67 poz. Aneks: s. 56-59
Sygnatura: 39433TR
Słowa kluczowe: ZDROWIE * ZACHOWANIE ZDROWIA * ŻYWIENIE * HIGIENA ŻYWIENIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE


11/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kołodziej, Hubert
Tytuł: Dymorfizm płciowy oraz uwarunkowania społeczno-ekonomiczne wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych młodzieży licealnej z małego miasta
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 69 s., 38 ryc., 2 tab., bibliogr. 36 poz. Aneks: s. 62-69, 14 tab.
Sygnatura: 40076WF
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * DYMORFIZM PŁCIOWY * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE * MŁODZIEŻ * LICEUM


12/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jarosz, Agnieszka
Tytuł: Wiedza na temat anoreksji młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
Promotor: dr Jarmuła-Kliś, Teresa
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 68 s., 13 tab., bibliogr. 29 poz. Aneks: s. 60-68
Sygnatura: 37494RR
Słowa kluczowe: CHOROBY * ANOREKSJA * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * PRZYCZYNY * OBJAWY * SKUTKI UBOCZNE * WIEDZA * MŁODZIEŻ * SZKOŁA ŚREDNIA


13/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ogorzelec, Jakub
Tytuł: Ocena wpływu stratyfikacji społeczno-ekonomicznej na wyniki czasu reakcji prostej i złożonej chłopców wiejskich rozpoczynających edukację szkolną
Promotor: dr hab. Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 60s., 16 ryc., 7 tab., bibliogr. 38 poz. Aneks
Sygnatura: 41525WF
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * BADANIA ANTROPOMETRYCZNE * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * WIEŚ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka