Wynik wyszukiwania

Zapytanie: UWARUNKOWANIA
Liczba odnalezionych rekordów: 192Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Heczko A.
Tytuł: Częstość występowania i uwarunkowania rodzinne otyłości u dziewcząt w wieku szkolnym ze środowiska wiejskiego.
Promotor: prof.dr hab.med Szmigiel Cz.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 34 s. 9 tab. 8 wykr. bibliogr.17 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * MEDYCYNA * OTYŁOŚĆ * UWARUNKOWANIA * RODZINA * WIEŚ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


2/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sobkowicz A.
Tytuł: Czynniki wpływające na sukces terapeutyczny w przypadku mózgowego porażenia dziecięcego.
Promotor: prof.dr hab.med. Kaczmarek B.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 82 s. 5 fot. 2 rys. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * REHABILITACJA * PORAŻENIE MÓZGOWE * DZIECI * LECZENIE * SKUTECZNOŚĆ * UWARUNKOWANIA


3/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gołąb, Jacek
Tytuł: Pośrednik turystyczny jako nowa kategoria biur podróży.
Promotor: dr Dąbrowski P.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 87 s. 1 ryc. 1 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * POŚREDNIK TURYSTYCZNY * BIURO PODRÓŻY * USTAWA O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH * PRAWO TURYSTYCZNE * USŁUGI TURYSTYCZNE * ORGANIZATOR TURYSTYKI * UWARUNKOWANIA * RYNEK TURYSTYCZNY


4/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gil, Piotr
Tytuł: Analiza porównawcza sprawności motorycznej ogólnej i specjalnej juniorów uprawiających piłkę nożną w klubach o zróżnicowanych warunkach treningowych.
Promotor: dr Koźmin A.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 52 s. 2 ryc. 9 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * MOTORYCZNOŚĆ * JUNIORZY * PIŁKA NOŻNA * KLUB SPORTOWY * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * CECHY SOMATYCZNE * UWARUNKOWANIA * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


5/192

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Gwardjak, Teresa
Tytuł: Zróżnicowanie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim i miejskim w wieku 7,5-14,5 lat na tle uwarunkowań somatycznych.
Promotor: prof. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: s.nlb.2, 143, 3rys. 13 tab. 140wykr. Aneks: s.nlb.75, 71 tab
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * ANTROPOMOTORYKA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY SOMATYCZNE * TYP SOMATYCZNY * CECHY MOTORYCZNE * DYMORFIZM PŁCIOWY * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY FUNKCJONALNE * UWARUNKOWANIA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * WARUNKI BYTOWE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * MIASTO * WIEŚ * BADANIA ANKIETOWE * BADANIA ANTROPOMETRYCZNE


6/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Myszkowski, Norbert
Tytuł: Wychowanie fizyczne i sport w szkołach podstawowych gminy 'Kunów'.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Wasztyl, Ryszard
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 74 s. 33 fot. 2 ryc. 22 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * SZKOŁA PODSTAWOWA * NAUCZYCIEL * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * UWARUNKOWANIA * KUNÓW (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) * ANALIZA * WYWIAD * ARCHIWUM


7/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Weiss, Anna
Tytuł: Zagospodarowanie turystyczne gminy Olsztyn.
Promotor: dr Łabaj, Marek
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 75 s. 19 rys. 23 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * OLSZTYN (WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE ; OKRĘG) * UWARUNKOWANIA * WALORY PRZYRODNICZE * BAZA TURYSTYCZNA * ROZWÓJ TURYSTYKI * ANALIZA DANYCH * BADANIA ANKIETOWE


8/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Duda, Magdalena
Tytuł: Wybrane zagadnienia dostępności komunikacyjnej Londynu.
Promotor: dr Rettinger, Wacław
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 104 s. 15 fot. 4 ryc. 27 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * WIELKA BRYTANIA * LONDYN (WIELKA BRYTANIA) * TRANSPORT DROGOWY * TRANSPORT KOLEJOWY * TRANSPORT POWIETRZNY * UWARUNKOWANIA * ANALIZA * OPIS


9/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Włodarski, Tomasz
Tytuł: Szkolenia pływackie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, jego efekty i niektóre uwarunkowania.
Promotor: dr Astrowski, Andrzej
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 52 s. 13 ryc. 12 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: SPORTY WODNE * PŁYWANIE * SZKOLENIE * UWARUNKOWANIA * POSTAWA * UMIEJĘTNOŚCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BUDOWA CIAŁA * MASA CIAŁA * BADANIA ANKIETOWE * WYWIAD * TESTY * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA (TARNÓW)


10/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Patyna, Piotr
Tytuł: Występowanie nadwagi i otyłości oraz jej społeczne uwarunkowania w grupie mężczyzn ze środowiska małych miast i wsi
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 61 s. 14 ryc. 17 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * NADWAGA * OTYŁOŚĆ * PŁEĆ M. * MIASTO * WIEŚ * UWARUNKOWANIA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYSIŁEK FIZYCZNY * TRYB ŻYCIA * BADANIA ANKIETOWE * BADANIA PORÓWNAWCZE * PIONKI (WOJ. MAZOWIECKIE)


11/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bryła, Joanna
Tytuł: Uwarunkowania treningowe wyników sportowych w sprincie dziewcząt na etapie wstępnej specjalizacji.
Promotor: dr Ozimek, Mariusz
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 60 s. 42 ryc. 11 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * TRENING * UWARUNKOWANIA * WYNIKI SPORTOWE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SPRINT LA * SKUTECZNOŚĆ * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * CYKLE TRENINGOWE * CYKL ROCZNY * PROGRAM TRENINGU * AWF KRAKÓW


12/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Słowińska, Magdalena
Tytuł: Turystyka kulturalna w Europie.
Promotor: dr Sacha, Stefan
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 85 s. 5 fot. 4 rys. 18 tab. bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KULTUROWA * ROZWÓJ TURYSTYKI * EUROPA * RYNEK TURYSTYCZNY * UWARUNKOWANIA * MOTYWACJA * PROGNOZA * ANALIZA DANYCH * WYWIAD


13/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szczepańska, Ewa
Tytuł: Możliwości uprawiania trekkingu tropikalnego i innych form turystyki w Azji Południowo-Wschodniej.
Promotor: dr Różycki, Paweł
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 73 s. 14 fot. 6 ryc. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * TURYSTYKA PIESZA * AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA * TRASY ROWEROWE * UWARUNKOWANIA * OBSERWACJA * WYWIAD * ANALIZA DANYCH


14/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tęcza, Katarzyna
Tytuł: Postawa wobec spożywania alkoholu u słuchaczy Zespołu Szkół Medycznych w Jaśle.
Promotor: dr med. Jawień, Bożena
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 96 s. 4 tab. 35 wykr. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ALKOHOL * PICIE * UWARUNKOWANIA * POSTAWA SPOŁECZNA * SKUTEK * ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH (JASŁO) * JASŁO (WOJ. PODKARPACKIE)


15/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wasilew, Stanisław
Tytuł: Aktualny stan i możliwości rozwoju turystyki w Bułgarii.
Promotor: dr Alejziak, Wiesław
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 110 s. 12 fot. 8 ryc. 11 tab. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * BUŁGARIA * ROZWÓJ TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * UWARUNKOWANIA * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ANALIZA DANYCH


16/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tomecka, Karolina
Tytuł: Wpływ społeczno-środowiskowych czynników na aktywność kulturalną młodzieży II LO w Będzinie.
Promotor: dr Kulesza, Wanda
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 80 s. 16 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * KULTURA * CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * CZAS WOLNY * UWARUNKOWANIA * BĘDZIN (WOJ. ŚLĄSKIE)


17/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Święs, Przemysław
Tytuł: Próba budowy młodzieżowej reprezentacji makroregionu "Małopolska' w piłce nożnej w aspekcie uwarunkowań zdolności motorycznych sprawności technicznej i testowania socjometrycznego.
Promotor: dr Koźmin, Adam
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 81 s. 19 ryc. 13 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * MŁODZIEŻ * UWARUNKOWANIA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA * SOCJOMETRIA * TESTY


18/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wnukowicz, Kamila
Tytuł: Miejsce turystyki w planach rozwojowych Gminy Raba Wyżna.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda, Stefan
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 79 s. 13 rys. 2 schem. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION KARPACKI * RABA WYŻNA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ROZWÓJ TURYSTYKI * UWARUNKOWANIA * ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE * WALORY TURYSTYCZNE * ANALIZA DANYCH


19/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Starzec, Paulina
Tytuł: Możliwości rozwoju turystyki na obszarze Powiśla Dąbrowskiego.
Promotor: dr Mroczka, Adam
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 75 s. 49 fot. 2 mapy, 6 ryc. 8 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION KARPACKI * DĄBROWA TARNOWSKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * ŻABNO (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; POW. TARNÓW) * ROZWÓJ TURYSTYKI * UKSZTAŁTOWANIE TERENU * UWARUNKOWANIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ANALIZA DANYCH


20/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pabian, Marcin
Tytuł: Szanse i możliwości rozwoju funkcji turystycznych w powiecie tarnowskim na przykładzie Ośrodka w Siemiechowie.
Promotor: dr Rettinger, Wacław
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 74 s. 18 fot. 1 mapa, 1 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION KARPACKI * SIEMIECHÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * UWARUNKOWANIA * KLIMAT * ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * OŚRODEK * DZIAŁALNOŚĆ * ORGANIZACJA * ANALIZA DANYCH * OŚRODEK SPORTÓW ZIMOWYCH (SIEMIECHÓW)


21/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Różycki, Artur
Tytuł: Uwarunkowanie terenowe i klimatyczne oraz rozwój narciarstwa biegowego w Ustrzykach Dolnych i Ustianowej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 58 s. 2 fot. 8 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: NARCIARSTWO * BIEGI NARCIARSKIE * UWARUNKOWANIA * ZDROWIE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * USTRZYKI DOLNE (WOJ. PODKARPACKIE) * USTIANOWA (WOJ. PODKARPACKIE) * ANALIZA DANYCH


22/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Śliwińska, Katarzyna
Tytuł: Uwarunkowania i rozwój turystyki jeździeckiej w województwie świętokrzyskim.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 162 s. 72 fot. 5 map, 12 ryc. 4 tab. bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KONNA * JEŹDZIECTWO * ROZWÓJ * WYPOCZYNEK * UWARUNKOWANIA * OŚRODEK * DZIAŁALNOŚĆ * ŚWIĘTOKRZYSKIE, WOJEWÓDZTWO


23/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sadowska, Beata
Tytuł: Postawy i zachowania zdrowotne współczesnej młodzieży akademickiej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 97 s. 48 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: ZDROWIE * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * PROMOCJA ZDROWIA * STUDENCI * STYL ŻYCIA * ZACHOWANIA ZDROWOTNE * POSTAWA PROZDROWOTNA * BADANIA ANKIETOWE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * UWARUNKOWANIA


24/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stanisławczyk, Andrzej
Tytuł: Działalność Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 'Nadzieja' w Tuchowie w latach 1992-2002.
Promotor: dr Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 79 s. 9 fot. 1 ryc. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * NIEPEŁNOSPRAWNI * STOWARZYSZENIA * RODZICE * INTEGRACJA * UWARUNKOWANIA * TUCHÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 'NADZIEJA' (TUCHÓW)


25/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bujas, Marcin
Tytuł: Uwarunkowania treningowe w rozwoju mistrzostwa sportowego w biegach średnich kobiet.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 111 s. 28 ryc. 34 tab. bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * BIEGI ŚREDNIE * PŁEĆ Ż. * UWARUNKOWANIA * TRENING SPORTOWY * WYNIKI SPORTOWE * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * CYKLE TRENINGOWE


26/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Trojan, Tomasz
Tytuł: Somatyczne i motoryczne uwarunkowania indywidualnej gry w koszykówce na przykładzie badań juniorów TS 'Sokół' Myślenice.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Żak, Stanisław
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 38 s. 11 ryc. 8 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * ZAWODNICY * JUNIORZY * CECHY SOMATYCZNE * CECHY MOTORYCZNE * UWARUNKOWANIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * BADANIA STATYSTYCZNE


27/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Owczarenko, Jarosław
Tytuł: Psychospołeczne uwarunkowania efektywności treningu pływackiego.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 74 s. 2 fot. 1 rys. 17 tab. 1 ryc. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PŁYWANIE * TRENING PŁYWACKI * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * UWARUNKOWANIA * WPŁYW * TEMPERAMENT * NAUKA * LĘK * BADANIA ANKIETOWE * TESTY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


28/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuzaj, Beata
Tytuł: Historyczne i geograficzne uwarunkowania regionalnej kuchni włoskiej. Podróż po gustach kulinarnych Piemontu, Toskanii i Sycylii.
Promotor: dr Kałamacka, Ewa
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 91 s. 16 fot. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * WŁOCHY * GASTRONOMIA TURYSTYCZNA * KUCHNIA WŁOSKA * UWARUNKOWANIA * ŻYWIENIE * PIEMONT (WŁOCHY) * TOSKANIA (WŁOCHY) * SYCYLIA (WŁOCHY) * ANALIZA DANYCH


29/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bukowiec, Paweł
Tytuł: Uwarunkowania treningowe rozwoju mistrzostwa sportowego w maratonie (ze szczególnym uwzględnieniem okresu specjalizacji.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 75 s. 13 ryc. 21 tab. bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * MARATON * TRENING SPORTOWY * UWARUNKOWANIA * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * OBJĘTOŚĆ TRENINGU * SPORTOWCY * WYWIAD * ANALIZA DANYCH


30/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kasprzak, Tomasz
Tytuł: Uwarunkowania treningowe mistrzostwa sportowego w biegach długich mężczyzn.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 55 s. 12 ryc. 10 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * BIEGI DŁUGIE * PŁEĆ M. * UWARUNKOWANIA * TRENING SPORTOWY * WYNIKI SPORTOWE * JUNIOR * SENIOR * KARIERA SPORTOWA * ANALIZA DANYCH


31/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Borkowski, Jacek
Tytuł: Agresja i jej niektóre uwarunkowania w świetle poglądów młodzieży gimnazjum i liceum ogólnokształcącego w Osieku.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kaiser, Jan
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 104 s. 9 ryc. 29 tab. bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * AGRESJA * UWARUNKOWANIA * POGLĄDY * MŁODZIEŻ * GIMNAZJUM * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * ZACHOWANIE SIĘ * ANALIZA DANYCH


32/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łącki, Michał
Tytuł: Efekty szkolenia na stopień żeglarza jachtowego i niektóre ich uwarunkowania.
Promotor: dr Ostrowski, Andrzej
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 79 s. 8 fot. 37 tab. bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: ŻEGLARSTWO * ŻEGLARZ JACHTOWY * SZKOLENIE * KURS * UWARUNKOWANIA * ZAINTERESOWANIA * INSTRUKTOR * EFEKTYWNOŚĆ * BADANIA ANKIETOWE * WYWIAD * ANALIZA DANYCH


33/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żydło, Małgorzata
Tytuł: Aktywność fizyczna dzieci z Zespołu Szkół w Bystrej oraz ich uwarunkowania rodzinne.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 44 s. 1 ryc. 26 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * RODZINA * UWARUNKOWANIA * BADANIA ANKIETOWE


34/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górniewicz, Katarzyna
Tytuł: Możliwości wykorzystania turystycznego Parku Krajobrazowego 'Dolina Baryczy' na terenie województwa dolnośląskiego.
Promotor: dr Mroczka, Adam
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 94 s., 35 fot., 8 map, 22 ryc., 13 tab., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION NIZINY ŚLĄSKIEJ * BARYCZ (DOLINA) * PARK KRAJOBRAZOWY * UWARUNKOWANIA * ROZWÓJ TURYSTYKI * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * OPIS * OBSERWACJA * DOLNOŚLĄSKIE, WOJEWÓDZTWO


35/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rutkowska, Iwona
Tytuł: Przyrodnicze i pozaprzyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki w gminie Biecz.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 106 s., 5 fot., 1 ryc., 8 tab., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION KARPACKI * BIECZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * ROZWÓJ TURYSTYKI * UWARUNKOWANIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WALORY TURYSTYCZNE * WYWIAD * OPIS * ANALIZA DANYCH


36/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Augustyn, Radosław
Tytuł: Zainteresowania sportami wodnymi a uwarunkowania środowiskowe studentów wybranych krakowskich uczelni.
Promotor: dr Dybińska, Ewa
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 76 s., 17 ryc., 34 tab., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: SPORTY WODNE * ZAINTERESOWANIA * STUDENCI * UWARUNKOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


37/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lenart, Dorota
Tytuł: Uwarunkowania rozwoju turystyki na terenie gminy Czarny Dunajec.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 99 s., 34 fot., 1 map., 4 ryc., 11 tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION KARPACKI * CZARNY DUNAJEC (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * ROZWÓJ TURYSTYKI * UWARUNKOWANIA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * RUCH TURYSTYCZNY * ANALIZA DANYCH


38/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jendryaszek, Weronika
Tytuł: Uwarunkowania rozwoju turystyki w Parku Krajobrazowym 'Góra Św. Anny'.
Promotor: dr Mroczka, Adam
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 82 s., 19 fot., 7 tab., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * PARK KRAJOBRAZOWY * ROZWÓJ TURYSTYKI * UWARUNKOWANIA * OPOLE (WOJ. OPOLSKIE-OKRĘG) * LEŚNICA (WOJ. OPOLSKIE) * TURYSTYKA ROWEROWA * TURYSTYKA PIESZA * OPIS * ANALIZA * WYWIAD * PARK KRAJOBRAZOWY 'GÓRA ŚW. ANNY'


39/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cały, Natalia
Tytuł: Atrakcyjność turystyczna województwa śląskiego.
Promotor: dr Mroczka, Adam
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 105 s., 35 fot., 7 map., 7 tab., bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * UWARUNKOWANIA * ŚLĄSKIE, WOJEWÓDZTWO


40/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Targosz, Anna
Tytuł: Motywacja uprawiania piłki siatkowej na różnych etapach szkolenia zawodniczego.
Promotor: dr Zagórski, Bogusław
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 76 s., 30 tab., 5 wykr.Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * MOTYWACJA * SZKOLENIE SPORTOWE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * UWARUNKOWANIA * BADANIA ANKIETOWE


41/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brachman, Tomasz
Tytuł: Uwarunkowania treningowe wyników sportowych w biegach średnich juniorów i seniorów.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 59 s., 11 ryc., 31 tab.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * BIEGI ŚREDNIE * JUNIORZY * SENIORZY * UWARUNKOWANIA * TRENING SPORTOWY * WYNIKI SPORTOWE * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * CYKL ROCZNY


42/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wielonek-Gierus, Katarzyna
Tytuł: Środowiskowe uwarunkowania zainteresowań młodzieży w liceum.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 62 s., 27 tab.Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * PSYCHOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * ZAINTERESOWANIA * UWARUNKOWANIA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * RODZINA * SZKOŁA * TRZEBINIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


43/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pawlikowska, Anżelika
Tytuł: Aktywność turystyczno-rekreacyjna młodzieży gimnazjalnej i jej uwarunkowania.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 61 s., 8 ryc., 4 tab.Bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * REKREACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * UWARUNKOWANIA * ZAINTERESOWANIA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KALWARIA ZEBRZYDOWSKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


44/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Barciewicz, Piotr
Tytuł: Morfofunkcjonalne uwarunkowania poziomu sportowego na podstawie analizy porównawczej zespołów o różnej klasie sportowej.
Promotor: dr Klocek, Tomasz
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 35 s., 11 ryc., 3 tab.Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * UWARUNKOWANIA * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * KLASY SPORTOWE * CECHY SOMATYCZNE * CECHY MORFOLOGICZNE * POMIAR * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * ZAWODNICY * BADANIA PORÓWNAWCZE


45/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kurzela, Justyna
Tytuł: Rola szkoły w sposobach realizacji potrzeb turystycznych młodzieży na podstawie badań.
Promotor: dr Kulesza, Wanda
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 77 s., 25 tab., 3 wykr.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * TURYSTYKA * REKREACJA * MŁODZIEŻ * SZKOŁA * ROLA * POTRZEBY * ZAINTERESOWANIA * UWARUNKOWANIA * BADANIA ANKIETOWE


46/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ślósarczyk, Krystian
Tytuł: Umiejętności pływackie młodzieży licealnej Krakowa a wybrane uwarunkowania środowiskowe.
Promotor: dr hab. Dybińska, Ewa
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 87 s., 31 rys., 20 tab.Bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * UMIEJĘTNOŚCI * MŁODZIEŻ * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * UWARUNKOWANIA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * RODZINA * SZKOŁA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


47/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stoczkiewicz, Maria
Tytuł: Podróże ekstremalne oraz ich deklarowane motywacje w wybranych dokumentalnych relacjach literackich.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Matuszyk, Andrzej
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 93 s.Bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: PODRÓŻE EKSTREMALNE * MOTYWACJA * UWARUNKOWANIA * POTRZEBY * POZNANIE * LITERATURA


48/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzyszkowska, Małgorzata
Tytuł: Charakterystyka specjalizacji w grze a poziom sportowy siatkarek.
Promotor: dr Klocek, Tomasz
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 50 s., 11 ryc., 9 tab.Bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * PŁEĆ Ż. * GRA SPORTOWA * KLUB SPORTOWY * UWARUNKOWANIA * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY SOMATYCZNE * BUDOWA CIAŁA * ZAWODNICY * POMIAR * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


49/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zamorska, Patrycja
Tytuł: Uwarunkowania recepcji ruchu turystycznego w krajach jednolicie kulturowych na przykładzie Hiszpanii.
Promotor: dr Borkowski, Krzysztof
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 33 s., 22 wykr., 1 tab., 1 rys.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * HISZPANIA * HISTORIA * KULTURA * RUCH TURYSTYCZNY * UWARUNKOWANIA * LUDNOŚĆ * POLONIA * WSPÓŁPRACA


50/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sudoł, Grzegorz
Tytuł: Uwarunkowania treningowe rozwoju mistrzostwa sportowego zawodników w chodzie sportowym na 10 km i 20 km w kategorii juniorów.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 91 s., 23 ryc., 21 tab.Bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * CHÓD SPORTOWY * TRENING SPORTOWY * UWARUNKOWANIA * JUNIORZY * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE


51/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Podoba, Anna
Tytuł: Uwarunkowania treningowe wyników sportowych zawodniczek uprawiających biegi średnie w czasie studiów.
Promotor: dr Mirek, Wacław
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 57 s., 16 ryc., 23 tab.Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * BIEGI ŚREDNIE * UWARUNKOWANIA * TRENING SPORTOWY * WYNIKI SPORTOWE * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * STUDENCI


52/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krawczyk, Anna
Tytuł: Uwarunkowania skuteczności rehabilitacji kardiologicznej ambulatoryjnej.
Promotor: dr Pabisiak, Anna
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 62 s., 7 ryc., 12 tab.Bibliogr. 101 poz.
Słowa kluczowe: KARDIOLOGIA * REHABILITACJA * UWARUNKOWANIA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ZAWAŁ SERCA * LECZENIE AMBULATORYJNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


53/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Włodarski, Tomasz
Tytuł: Uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji konnej w województwie małopolskim.
Promotor: dr Różycki, Paweł
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 95 s., 3 mapy, 2 ryc., 2 tab.Bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: JEŹDZIECTWO * TURYSTYKA KONNA * REKREACJA * ROZWÓJ TURYSTYKI * UWARUNKOWANIA * ANALIZA DANYCH * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO


54/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Plesowicz, Ewa
Tytuł: Uwarunkowania treningowe poziomu mistrzostwa sportowego polskich biegaczek na średnich dystansach na przełomie XX/XXI wieku.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 75 s., 28 ryc., 47 tab.Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * BIEGI ŚREDNIE * TRENING SPORTOWY * UWARUNKOWANIA * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * WYNIKI SPORTOWE * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * BIEG 800 M * BIEG 1500 M * CYKL ROCZNY * ANALIZA DANYCH


55/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rakoczy, Tomasz
Tytuł: Uwarunkowanie specjalizacji gry w piłce siatkowej mężczyzn.
Promotor: dr Klocek, Tomasz
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 33 s., 8 ryc., 3 tab.Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * UWARUNKOWANIA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY FUNKCJONALNE * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE


56/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łopacińska, Marta
Tytuł: Uwarunkowania rozwoju turystyki w gminie Bukowno.
Promotor: dr Rettinger, Wacław
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 72 s., 27 fot., 1 mapa, 3 ryc., 8 tab.Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * KRAJOZNAWSTWO * UWARUNKOWANIA * ROZWÓJ TURYSTYKI * BUKOWNO (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * KOMUNIKACJA * INFRASTRUKTURA * ZATRUDNIENIE


57/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górka, Piotr
Tytuł: Uwarunkowania rozwoju turystyki w gminie Gdów.
Promotor: dr Mroczka, Adam
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 85 s., 40 fot., 1 mapa, 8 rys., 7 tabBibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * GDÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * ROZWÓJ TURYSTYKI * UWARUNKOWANIA * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * PROMOCJA TURYSTYKI


58/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dębicki, Bartłomiej
Tytuł: Aktywność fizyczna dzieci z zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Białym Dunajcu oraz ich uwarunkowania rodzinne.
Promotor: dr Sierakowska, Marta
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 55 s., 3 fot., 1 mapa, 30 ryc., 32 tab.Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPORT * DZIECI * SZKOŁA PODSTAWOWA * GIMNAZJUM * UWARUNKOWANIA * RODZINA * BADANIA ANKIETOWE * BIAŁY DUNAJEC (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


59/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Antoń, Agnieszka
Tytuł: Uwarunkowania somatyczno-funkcjonalne a postępy w nauce pływania dziewcząt 10-letnich.
Promotor: dr hab. Dybińska, Ewa
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 56 s., 16 ryc., 10 tab.Bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PŁYWANIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * UWARUNKOWANIA * BUDOWA SOMATYCZNA * CECHY FUNKCJONALNE * POSTĘPY W NAUCE * WYNIKI SPORTOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


60/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tokarz, Gracjana
Tytuł: Występowanie nadwagi i otyłości oraz centralnego typu dystrybucji tłuszczu u kobiet z Nowego Sącza w świetle ich stylu życia i uwarunkowań rodzinnych.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 32 s., 9 tab., 8 rys.,Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * OTYŁOŚĆ * NADWAGA * PŁEĆ Ż. * TKANKA TŁUSZCZOWA * STYL ŻYCIA * WIEK DOJRZAŁY * UWARUNKOWANIA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


61/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ziemba, Katarzyna
Tytuł: Turystyka w powiecie suskim. (Stan i Perspektywy).
Promotor: dr Kruczek, Zygmunt
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 121 s., 38 fot., 8 map., 3 tab.Bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * ROZWÓJ TURYSTYKI * UWARUNKOWANIA * BAZA NOCLEGOWA * KOMUNIKACJA * SZLAKI TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * JORDANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * SUCHA BESKIDZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


62/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak, Joanna
Tytuł: Uwarunkowania aktywności fizycznej u osób dorosłych.
Promotor: dr Ambroży, Dorota
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 90 s., 38 ryc., 1 tab.Bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ Ż. * UWARUNKOWANIA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * ĆWICZENIA FIZYCZNE


63/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jarosz, Anna
Tytuł: Możliwości rozwoju agroturystyki w gminie Stryszów.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 80 s., 9 fot., 5 wykr., 6 ryc., 17 tab.Bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe: AGROTURYSTYKA * GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE * STRYSZÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * UWARUNKOWANIA * BAZA NOCLEGOWA * ROZWÓJ * BADANIA ANKIETOWE


64/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jarosz, Michał
Tytuł: Uwarunkowania treningowe wyników w chodzie sportowym na poziomie mistrzowskim.
Promotor: dr Mirek, Wacław
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 57 s., 11 ryc., 23 tab.Bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: CHÓD SPORTOWY * ZAWODNICY * RUCH CIAŁA * TRENING SPORTOWY * UWARUNKOWANIA * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * WYNIKI SPORTOWE


65/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matusik, Katarzyna, Anna
Tytuł: Analiza krzywizn i ruchomości kręgosłupa w grupie dziewcząt z postawą skoliotyczną.
Promotor: dr Szczygieł, Andrzej
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 66 s., 11 ryc., 6 tab.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * KRĘGOSŁUP * RUCHOMOŚĆ * PŁEĆ Ż. * SKOLIOZA * CECHY SOMATYCZNE * MASA CIAŁA * UWARUNKOWANIA * BADANIA STATYSTYCZNE * OPIS


66/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hrymak, Tomasz
Tytuł: Przyrodnicze i kulturowe uwarunkowania rozwoju turystyki na wybrzeżu Turngain Arm na Alasce.
Promotor: prof. dr hab. Pociask-Karteczka, Joanna
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 76 s., 15 ryc., 36 fot., 1 tab.Bibliogr. 62 poz.
Słowa kluczowe: PRZEMYSŁ TURYSTYCZNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * UWARUNKOWANIA * ALASKA (STANY ZJEDNOCZONE) * ANALIZA DANYCH


67/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dziedzic, Jakub
Tytuł: Motywy i warunki uprawiania turystyki konnej w Bieszczadach.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 70 s., 13 fot., 4 mapy, 17 wykr.Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KONNA * JEŹDZIECTWO * MOTYWACJA * UWARUNKOWANIA * BIESZCZADZKI PARK NARODOWY * REKREACJA RUCHOWA * BIESZCZADY * BADANIA ANKIETOWE


68/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szot, Aneta
Tytuł: Uwarunkowania morfologiczne rozwoju zdolności siłowych dzieci z klas sportowych o profilu lekkoatletycznym.
Promotor: prof. dr hab Mleczko, Edward
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 108 s., 51 tab., 272 ryc.Bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * SZKOŁA SPORTOWA * CECHY MORFOLOGICZNE * UWARUNKOWANIA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SIŁA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * BUDOWA CIAŁA * TRENING SPORTOWY * POMIAR * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


69/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Węgrzyn, Rafał
Tytuł: Poziom aktywności fizycznej oraz uwarunkowania rodzinne uczniów z Gimnazjum w Ustrzykach Dolnych.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 50 s., 9 fot., 11 tab.Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * UWARUNKOWANIA * RODZINA * USTRZYKI DOLNE (WOJ. PODKARPACKIE)


70/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ślizowski, Michał
Tytuł: Wybrane uwarunkowania uprawiania snowboardingu.
Promotor: dr Rosiński, Jarosław
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 41 s., 4 fot., 12 ryc., 2 tab.
Słowa kluczowe: SPORT ZIMOWY * SNOWBOARD * UWARUNKOWANIA * MOTYWACJA * ZAINTERESOWANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZAWODNICY * BAZA SPORTOWO-REKREACYJNA * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


71/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaśkiewicz, Grzegorz
Tytuł: Stosunek dziewcząt i chłopców ze wsi do aktywności ruchowej w szkole i w czasie wolnym
Promotor: dr Makowska, Bożena
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 66 s., 38 tab.Bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZDROWIE * UWARUNKOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * WIEŚ * SKRZYDLNA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


72/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Then, Dominika
Tytuł: Uwarunkowania i rozwój narciarstwa i snowboardingu w Szczyrku
Promotor: prof. dr hab. Pociask-Karteczka, Joanna
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 72 s., 40 fot., 3 ryc., 9 tab.Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA NARCIARSKA * NARCIARSTWO * SNOWBOARDING * UWARUNKOWANIA * ROZWÓJ * SZCZYRK (WOJ. ŚLĄSKIE) * WYWIAD * ANALIZA DANYCH


73/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pietrzycki, Mariusz
Tytuł: Aktywność oraz uwarunkowania rodzinne młodzieży z gimnazjum w Gorlicach
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 55 s., 1 ryc., 11 tab.Bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: SPORT ZIMOWY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * UWARUNKOWANIA * MOTYWACJA * GORLICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


74/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Popiela, Mariusz
Tytuł: Aktywność fizyczna i uwarunkowania rodzinne młodzieży z Publicznego Gimnazjum im. Ks. J. Tischnera w Szczawnicy
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 54 s., 30 ryc., 12 tab.Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * UWARUNKOWANIA * RODZICE * SZKOŁA * SZCZAWNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


75/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lachowski, Andrzej
Tytuł: Uwarunkowania treningowe mistrzostwa sportowego
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 86 s., 2 fot., 23 ryc., 43 tab.Bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TRENING SPORTOWY * ZAWODNICY * UWARUNKOWANIA * MISTRZOSTWO SPORTOWE * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * WYNIKI SPORTOWE * BIEGI GÓRSKIE * OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


76/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gubernat, Maciej
Tytuł: Poziom aktywności fizycznej oraz uwarunkowania rodzinne uczniów wybranych klas gimnazjum w Tarnowie i w Zakliczynie
Promotor: doc. dr Kwapuliński, Roman
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 114 s., 15 fot., 5 map, 9 ryc., 74 tab.Bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * UCZNIOWIE * GIMNAZJUM * UWARUNKOWANIA * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ZAKLICZYN (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


77/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Olesiak, Anna
Tytuł: Aktywność fizyczna oraz uwarunkowania rodzinne młodzieży z gimnazjum w Szczawnicy.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 54 s., 1 fot., 16 ryc., 31 tab.Bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * RODZINA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * UWARUNKOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * SZCZAWNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


78/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bednarska, Joanna
Tytuł: Aktywność turystyczna pracowników dużych przedsiębiorstw na przykładzie Spółki Akcyjnej Enion - Zakładu Energetycznego w Krakowie - Nowej Hucie
Promotor: dr Różycki, Paweł
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 67 s., 1 fot., 1 mapa, 1 ryc., 29 tab.Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * PRZEDSIĘBIORSTWO * PRACOWNIK FIZYCZNY * PRACOWNIK UMYSŁOWY * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * UWARUNKOWANIA * WYKSZTAŁCENIE * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


79/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maciuszek, Monika
Tytuł: Aktywność fizyczna oraz uwarunkowania rodzinne młodzieży z Gimnazjum w Laskowej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 65 s., 11 tab., 1 fot., 2 ryc.Bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * UWARUNKOWANIA * RODZINA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * BADANIA ANKIETOWE * LASKOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


80/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Falkus, Karolina
Tytuł: Motywacje a uwarunkowania społeczno-środowiskowe do uczestnictwa w zagranicznych spływach kajakowych po rzekach górskich
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Dybińska, Ewa
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 65 s., 39 wykr.Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KAJAKOWA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * SPŁYW KAJAKOWY * RZEKA * MOTYWACJA * UWARUNKOWANIA * BADANIA ANKIETOWE


81/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łapińska, Joanna
Tytuł: Ocena ukształtowania stóp dzieci w wieku 7, 10 i 11 lat w nawiązaniu do stopnia ich aktywności fizycznej, typu budowy ciała oraz poziomu wykształcenia rodziców
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 101 s., 13 ryc., 72 tab.Bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * STOPA * PŁASKOSTOPIE * UWARUNKOWANIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA ANKIETOWE


82/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Schab, Anna
Tytuł: Miejsce zamieszkania a poziom rozwoju somatycznego i motorycznego chłopców o różnym poziomie aktywności ruchowej
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 67 s., 25 ryc., 2 tab.Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * FIZJOLOGIA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * PŁEĆ M. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * UWARUNKOWANIA * MIASTO * WIEŚ * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * WYWIAD * OBSERWACJA


83/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krysta, Dawid
Tytuł: Poziom wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych chłopców w wieku 17 lat w zależności od stopnia urbanizacji środowiska
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 71 s., 15 ryc., 11 tab.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * UWARUNKOWANIA * URBANIZACJA * MIASTO * WIEŚ * CECHY SOMATYCZNE * BADANIA PORÓWNAWCZE


84/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łaś, Katarzyna
Tytuł: Wiedza oraz zachowania zdrowotne młodych kobiet w aspekcie profilaktyki schorzeń nowotworowych
Promotor: Wrona-Wolny, Weronika
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 85 s., 44 ryc., 56 tab.Bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * CHOROBY * ONKOLOGIA * NOWOTWÓR * PŁEĆ Ż. * WIEDZA * UWARUNKOWANIA * MIASTO * WIEŚ * EDUKACJA * GORLICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


85/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czyszczoń, Piotr
Tytuł: Aktywność fizyczna oraz uwarunkowania rodzinne dzieci i młodzieży z Rabki i okolic
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 50 s., 4 fot., 9 tab.Bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * ZACHOWANIE ZDROWIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UWARUNKOWANIA * RODZINA * BADANIA ANKIETOWE * RABKA ZDRÓJ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


86/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kolbiarz, Ewelina
Tytuł: Uwarunkowania przyrodnicze i antropogeniczne rozwoju turystyki w gminie Raba Wyżna
Promotor: prof. dr hab. Pociask-Karteczka, Joanna
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 65 s., 24 fot., 13 ryc., 15 tab.Bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION KARPACKI * RABA WYŻNA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * ROZWÓJ TURYSTYKI * UWARUNKOWANIA * RODOWISKO PRZYRODNICZE * ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE * WALORY TURYSTYCZNE * ANALIZA DANYCH


87/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bolsęga, Stanisław
Tytuł: Koncepcja rozwoju turystyki w gminie Słopnice
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 56 s., 20 fot., 3 tab.Bibliogr. 56 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * SŁOPNICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * ROZWÓJ TURYSTYKI * UWARUNKOWANIA * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * OFERTA TURYSTYCZNA * INFORMACJA TURYSTYCZNA


88/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Duraj, Piotr
Tytuł: Uwarunkowania rozwoju turystyki w gminie Czarny Dunajec
Promotor: dr Mroczka, Adam
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 104 s., 29 fot., 14 ryc., 11 tab.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION KARPACKI * CZARNY DUNAJEC (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ROZWÓJ TURYSTYKI * UWARUNKOWANIA * WALORY PRZYRODNICZE * WALORY KULTUROWE * POTENCJAŁ TURYSTYCZNY * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * ANALIZA DANYCH


89/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korczyk, Rafał
Tytuł: Aktywność fizyczna i uwarunkowania rodzinne młodzieży z Gimnazjów w Andrychowie
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 75 s., 2 fot., 54 tab., 54 ryc.Bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * MOTYWACJA * UWARUNKOWANIA * RODZINA * BADANIA ANKIETOWE * ANDRYCHÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


90/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ciastoń, Sabina
Tytuł: Poziom aktywności fizycznej oraz uwarunkowania rodzinne uczniów wybranych klas gimnazjum w Gminie Laskowej i Łososinie Dolnej
Promotor: doc. dr Kwapuliński, Roman
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 135 s., 15 fot., 1 mapa, 76 ryc., 70 tab.Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * UCZNIOWIE * GIMNAZJUM * UWARUNKOWANIA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * MOTYWACJA * SPORT * LASKOWA (WOJ.MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * ŁOSOSINA DOLNA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


91/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Młynarczyk, Anna
Tytuł: Aktywność fizyczna oraz uwarunkowania rodzinne młodzieży z Gimnazjum w Kasinie Wielskiej
Promotor: prof. dr hab. Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 58 s., 3 fot., 7 tab.Bibliogr. 21 s. + internet
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * UWARUNKOWANIA * RODZINA * KASINA WIELKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE * WYWIAD


92/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Greń, Anna
Tytuł: Badanie aktywności turystycznej mieszkańców Katowic
Promotor: dr Alejziak, Wiesław
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 97 s., 45 tab.Bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * LUDNOŚĆ * KATOWICE (WOJ. ŚLĄSKIE) * TURYSTYKA WYJAZDOWA * UWARUNKOWANIA


93/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jungiewicz, Magdalena
Tytuł: Aktywność fizyczna w młodości a jakość życia w wieku starszym
Promotor: dr hab. Marchewka, Anna
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 132 s., 44 ryc., 76 tab.Bibliogr. 58 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ * WIEK STARCZY * ZDROWIE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * UWARUNKOWANIA * JAKOŚĆ ŻYCIA


94/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Karp, Konrad
Tytuł: Aktywność fizyczna i uwarunkowania rodzinne uczniów z gimnazjum w Gorlicach
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 65 s., 6 ryc., 11 tab.Bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * UCZMIOWIE * GIMNAZJUM * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIYCZNA * UWARUNKOWANIA * RODZINA * GORLICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


95/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pytel, Tomasz
Tytuł: Poziom aktywności fizycznej oraz uwarunkowania rodzinne uczniów wybranych klas gimnazjum w gminie Rajcza, w miejscowościach Zwardoń i Rajcza
Promotor: doc. dr Kwapuliński, Roman
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 156 s., 32 fot., 8 map, 109 ryc., 74 tab.Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * CZAS WOLNY * UWARUNKOWANIA * RODZINA * RAJCZA (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG) * ZWARDOŃ (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


96/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Malinowska, Joanna
Tytuł: Rozwój somatyczny, sprawność motoryczna i aktywność fizyczna uczniów klas V a środowisko zamieszkania
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Żarów, Ryszard
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 67 s., 11 tab., 24 ryc.Bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UWARUNKOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * KROSNO (WOJ. PODKARPACKIE)


97/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Józkowicz, Łukasz
Tytuł: Charakterystyka osób uprawiających triathlon w województwie małopolskim
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 113 s., 4 wykr., 2 ryc., 2 tab.Bibliogr. 29 poz. + internet
Słowa kluczowe: TRIATHLON * ZAWODNICY * AGRESYWNOŚĆ * UWARUNKOWANIA * ZDROWIE * STYL ŻYCIA * BADANIA ANKIETOWE * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO


98/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tanasiewicz, Marzena
Tytuł: Czynnik środowiskowy jako modyfikator poziomu rozwoju i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z Kielc
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 100 s., 9 ryc., 16 tab.Bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * SOCJOLOGIA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * CECHY SOMATYCZNE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * UWARUNKOWANIA * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


99/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Machnik, Mariusz
Tytuł: Zainteresowania aktywnością ruchową w wolnym czasie młodzieży powiatu Dąbrowy Tarnowskiej w odniesieniu do uwarunkowań społeczno-środowiskowych
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Dybińska, Ewa
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 84 s., 2 mapy, 39 ryc., 39 tab.Bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE ZDROWOTNE * ZACHOWANIE ZDROWIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UWARUNKOWANIA * DĄBROWA TARNOWSKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


100/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gawron, KInga
Tytuł: Efekty doboru dziewcząt do uprawiania siatkówki w UKS Skarżysko Kamienna w świetle wyników pomiaru podstawowych cech somatycznych i zdolności motorycznych
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 58 s., 13 ryc., 3 tab.Bibliogr. 70 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * DOBÓR * UWARUNKOWANIA * SKARŻYSKO KAMIENNA (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


101/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zaczyńska, Ewa
Tytuł: Atrakcyjność turystyczna Kinsale w Hrabstwie Cork
Promotor: dr Kruczek, Zygmunt
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 66 s., 5 fot., 2 mapyBibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * IRLANDIA * HISTORIA * KULTURA * TURYSTYKA AKTYWNA * UWARUNKOWANIA * RUCH TURYSTYCZNY * BADANIA ANKIETOWE * HRABSTWO CORK (IRLANDIA)


102/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazur, Bogusław
Tytuł: Uwarunkowania treningowe mistrzostwa sportowego w skoku w dal kobiet i mężczyzn na przykładzie analizy koncepcji szkoleniowej trenera Janusza Mazura
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 99 s., 37 ryc., 32 tab.Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * SKOK W DAL * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * UWARUNKOWANIA * TRENING SPORTOWY * SZKOLENIE SPORTOWE * ANALIZA


103/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gołąb, Karolina
Tytuł: Uwarunkowania przestrzenne i organizacyjne rozwoju górskiej turystyki jeździeckiej w Polsce
Promotor: dr Kurek, Artur
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 90 s., 7 map, 29 ryc., 13 tab.Bibliogr. 60 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KONNA * JAZDA KONNA * GÓRY * UWARUNKOWANIA * CZAS WOLNY * REKREACJA * OŚRODEK * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * POLSKA


104/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jagieła, Marcin
Tytuł: Aktywność fizyczna i uwarunkowania rodzinne młodzieży z Gimnazjum nr 1 w Tylmanowej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 44 s., 13 wykr., 12 tab., 1 rys.Bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UWARUNKOWANIA * RODZINA * BADANIA ANKIETOWE * TYLMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


105/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaroszewicz, Paweł
Tytuł: Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w gminie Główczyce
Promotor: dr Kruczek, Zygmunt
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 94 s., 20 fot., 1 mapa, 10 ryc., 17 tab.Bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * ROZWÓJ TURYSTYKI * GŁÓWCZYCE (WOJ. POMORSKIE ; OKRĘG) * UWARUNKOWANIA * POTENCJAŁ TURYSTYCZNY * OPIS * ANALIZA DANYCH


106/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kempys, Anna
Tytuł: Wybrane uwarunkowania do uprawiania narciarstwa alpejskiego
Promotor: dr Rosiński, Jarosław
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 55 s., 24 fot., 17 ryc., 11 tab.
Słowa kluczowe: NARCIARSTWO ZJAZDOWE * UWARUNKOWANIA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * BADANIA ANKIETOWE * WARUNKI MATERIALNE * WPŁYW * SPORT ZIMOWY * SPORT WYCZYNOWY


107/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ryszka, Jakub
Tytuł: Procedury zakładania stowarzyszeń o celach z zakresu kultury fizycznej w Polsce
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 118 s., 3 ryc.Bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * STOWARZYSZENIA * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY * UWARUNKOWANIA


108/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Omylak, Anna Maria
Tytuł: Psychologiczne uwarunkowania uprawiania gimnastyki sportowej przez chłopców w wieku 12-14 lat
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 96 s., 15 ryc., 4 tab., 1 rys.Bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * GIMNASTYKA SPORTOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * UWARUNKOWANIA * TEMPERAMENT * TESTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


109/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Waśniowski, Tomasz
Tytuł: Aktywność fizyczna oraz uwarunkowania rodzinne młodzieży z Gimnazjum w Piwnicznej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 71 s., 2 ryc., 1 fot., 11 tab.Bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * UWARUNKOWANIA * RODZINA * BADANIA ANKIETOWE * PIWNICZNA ZDRÓJ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


110/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stanaszek, Aneta
Tytuł: Geograficzno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju turystyki w Austrii
Promotor: dr Kruczek, Zygmunt
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 89 s., 23 ryc.Bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * AUSTRIA * ROZWÓJ TURYSTYKI * STRUKTURA ROZWOJU * UWARUNKOWANIA * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * POLITYKA TURYSTYCZNA * INFORMACJA TURYSTYCZNA


111/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bubula, Anna
Tytuł: Uwarunkowania zawodniczego i rekreacyjnego uprawniania narciarstwa biegowego w Polsce
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 70 s., 12 ryc., 12 tab., 10 wykr.Bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: NARCIARSTWO * BIEGI NARCIARSKIE * UWARUNKOWANIA * MOTYWACJA * BADANIA ANKIETOWE


112/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fyda, Marcin
Tytuł: Aktywność fizyczna i uwarunkowania rodzinne młodzieży z Gimnazjum w Grybowie
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 44 s., 8 fot., 9 tab.Bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * UWARUNKOWANIA * RODZINA * GRYBÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


113/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Leśniak, Piotr
Tytuł: Aktywność fizyczna oraz uwarunkowania rodzinne młodzieży z Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 45 s., 32 ryc., 10 tab.Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * UWARUNKOWANIA * RODZINA * MOTYWACJA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * BADANIA ANKIETOWE * WĘGRZCE WIELKIE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


114/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szeliga, Dawid
Tytuł: Poziom aktywności fizycznej ze szczególnym wyróżnieniem realizowanej w zimie oraz uwarunkowania rodzinne młodzież z Publicznego Gimnazjum nr 3 w Klikuszowej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 52 s., 31 ryc., 12 tab.Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPORT ZIMOWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * UWARUNKOWANIA * RODZINA * MOTYWACJA * KLIKUSZOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


115/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szubryt, Dorota
Tytuł: Aktywność fizyczna i uwarunkowania młodzieży z Gimnazjum Nr 1 w Limanowej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 47 s., 6 fot., 9 tab.Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPORT * UWARUNKOWANIA * RODZINA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * BADANIA ANKIETOWE * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


116/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wirowski, Jakub
Tytuł: Aktywność fizyczna i uwarunkowania rodzinne młodzieży z gimnazjum nr 1 w Zakopanem
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 57 s., 2 fot., 40 tab.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * UWARUNKOWANIA * RODZINA * BADANIA ANKIETOWE * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


117/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grys, Sandra
Tytuł: Możliwości rozwoju agroturystyki w powiecie leszczyńskim
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 150 s., 11 wykr., 3 ryc., 33 tab.Bibliogr. 65 poz.
Słowa kluczowe: AGROTURYSTYKA * GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE * ROZWÓJ * UWARUNKOWANIA * USŁUGI TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * LESZNO (WOJ. WIELKOPOLSKIE ; OKRĘG)


118/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bielakow, Marta
Tytuł: Turystyka poprzemysłowa w województwie świętokrzyskim
Promotor: dr Kruczek, Zygmunt
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 75 s., 11 fot., 2 mapy, 1 rys., 1 tab.Bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA POPRZEMYSŁOWA * PRZEMYSŁ TURYSTYCZNY * ROZWÓJ TURYSTYKI * UWARUNKOWANIA * ZABYTEK TECHNIKI * PRODUKT TURYSTYCZNY * IMPREZY TURYSTYCZNE * WALORY TURYSTYCZNE * ŚWIĘTOKRZYSKIE, WOJEWÓDZTWO


119/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bystroń, Barbara
Tytuł: Uwarunkowania rozwoju turystyki weekendowej na Górze Chełm
Promotor: dr Kruczek, Zygmunt
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 93 s., 16 fot., 3 wykr., 6 ryc., 6 tab.Bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA WEEKENDOWA * ROZWÓJ TURYSTYKI * UWARUNKOWANIA * KLIMAT * ZWIERZĘTA * ROŚLINY * UKSZTAŁTOWANIE TERENU * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * PRODUKT TURYSTYCZNY * OFERTA TURYSTYCZNA * GÓRA * CHEŁM * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


120/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cebula, Stanisław
Tytuł: Somatyczne i sprawnościowe uwarunkowania poziomu sportowego i specjalizacji w grze siatkarzy 3-ligowego zespołu UKS 'Gimnazjum nr 2' w Nowym Sączu
Promotor: dr Klocek, Tomasz
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 46 s., 6 tab., 12 ryc.Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * GRA SPORTOWA * UWARUNKOWANIA * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * TESTY * ANALIZA


121/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łotocka, Katarzyna
Tytuł: Możliwości rozwoju turystyki w gminie Mszana Dolna
Promotor: dr Siwek, Joanna
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 69 s., 8 fot., 20 rys., 21 wykr.Bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * ROZWÓJ TURYSTYKI * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * UWARUNKOWANIA * MSZANA DOLNA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


122/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kułakowska, Małgorzata
Tytuł: Aktywność fizyczna oraz uwarunkowania rodzinne młodzieży z Gimnazjum w Więcławicach
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 51 s., 3 ryc., 10 tab.Bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * UWARUNKOWANIA * RODZINA * MOTYWACJA * SPORT * BADANIA ANKIETOWE * WIĘCŁAWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


123/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kęćko, Tomasz
Tytuł: Wpływ zwiększonej aktywności fizycznej oraz selekcji sportowej do uprawiania wschodnich sportów walki na poziom wybranych komponentów sprawności fizycznej badanej w konwencji Health Related Fitness (H-RF)
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 64 s., 4 ryc., 23 tab.Bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: SPORTY WALKI * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SELEKCJA * UWARUNKOWANIA * STAŻ ZAWODNICZY * BUDOWA CIAŁA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEK DOJRZAŁY * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) * KLUB KARATE KYOKUSHIN (KIELCE)


124/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Glanda, Joanna
Tytuł: Status społeczno-ekonomiczny rodzin a poziom sprawności fizycznej gimnazjalistów z Kluczewska badanej w koncepcji HEALT-RELATED FITNESS
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 65 s., 13 ryc.Bibliogr. 89 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * UWARUNKOWANIA * WARUNKI MATERIALNE * WARUNKI BYTOWE * STATUS SPOŁECZNY * RODZINA * CECHY SOMATYCZNE * CECHY MOTORYCZNE * KLUCZEWSKO (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


125/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Baran, Anna
Tytuł: Wpływ warunków przyrodniczych na typy turystyki w Highlands and Islands (Szkocja)
Promotor: prof. dr hab. Pociask-Karteczka, Joanna
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 75 s., 13 fot., 16 ryc., 9 tab.Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WPŁYW * TURYSTYKA KRAJOWA * SZKOCJA * ROZWÓJ TURYSTYKI * UWARUNKOWANIA


126/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chodnik, Ewa
Tytuł: Baza rekreacyjno-turystyczna w gminie Myślenice - stan obecny i perspektywy rozwoju
Promotor: prof. dr hab. Pociask-Karteczka, Joanna
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 84 s., 25 fot., 14 ryc., 20 tab.Bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * ROZWÓJ TURYSTYKI * BAZA TURYSTYCZNA * BAZA ŻYWIENIOWA * BAZA NOCLEGOWA * WALORY PRZYRODNICZE * UWARUNKOWANIA * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


127/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żyrek, Anna
Tytuł: Uwarunkowania treningowe w chodzie sportowym na przykładzie medalistki Mistrzostw Polski na 20 km
Promotor: dr Mirek, Wacław
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 69 s., 45 ryc., 11 tab.Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * CHÓD SPORTOWY * PŁEĆ Ż. * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * UWARUNKOWANIA * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * TESTY


128/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kostrzewa, Ewa
Tytuł: Turystyka religijna w Miejscu Piastowym
Promotor: dr Różycki, Paweł
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 106 s., 7 tab., 24 fot., 1 ryc.Bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA RELIGIJNA * TURYSTYKA PIELGRZYMKOWA * PIELGRZYMKA * UWARUNKOWANIA * ZABYTEK SZTUKI SAKRALNEJ * MIEJSCE PIASTOWE (WOJ. PODKARPACKIE)


129/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Patla-Lenik, Barbara
Tytuł: Uwarunkowania treningowe na różnym etapie mistrzostwa sportowego w biegach długodystansowych na przykładzie kariery Izabeli Zatorskiej
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 78 s., 36 ryc., 45 tab.Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * BIEGI DŁUGIE * PŁEĆ Ż. * ZAWODNICY * UWARUNKOWANIA * TRENING SPORTOWY * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * WYNIKI SPORTOWE * ZATORSKA, IZABELA


130/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Banach, Marcin
Tytuł: Wpływ czynników środowiskowych na zainteresowania sportowe dzieci w wieku szkolnym (klasy IV-VI)
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Kubacka-Jasiecka, Dorota
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 106 s., 22 wykr., 47 tab.Bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * SPORT * ZAINTERESOWANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MIASTO * WIEŚ * UWARUNKOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO


131/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jabłoński, Łukasz
Tytuł: Aktywność fizyczna uczniów Gimnazjum w Chomranicach na tle ich warunków rodzinnych
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 51 s., 2 fot., 1 mapa, 10 tab.Bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * UCZNIOWIE * GIMNAZJUM * UWARUNKOWANIA * RODZINA * WARUNKI BYTOWE * MOTYWACJA * SPORT * CHOMRANICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


132/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kołacz, Anna
Tytuł: Nauczanie pływania niemowląt i małych dzieci oraz ich uwarunkowania rodzinne
Promotor: dr Ostrowski, Andrzej
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 92 s., 54 ryc., 57 tab.Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * DZIECI (WIEK NIEMOWLĘCY) * DZIECI (WIEK PONIEMOWLĘCY) * UWARUNKOWANIA * RODZINA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


133/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maciejak, Dagmara
Tytuł: Uwarunkowania treningowe mistrzostwa sportowego w biegach górskich
Promotor: dr Mirek, Wacław
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 55 s., 47 ryc., 17 tab.Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: BIEGI NARCIARSKIE * TRENING SPORTOWY * UWARUNKOWANIA * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * TĘTNO * POMIAR * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * WYNIKI SPORTOWE


134/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matsiushyna, Dzina
Tytuł: Zamki jako obiekty turystyczne: uwarunkowania adaptacji i funkcjonowanie
Promotor: dr Kaganek, Krzysztof
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 177 s., 8 tab., 46 fot., 3 mapyBibliogr. 66 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * ZAMKI (ARCHITEKTURA) * ZABYTEK ARCHITEKTURY * ADAPTACJA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * UWARUNKOWANIA * OBIEKT TURYSTYCZNY * NIEPOŁOMICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * NIEDZICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KORZKIEW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


135/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Waksmundzki, Janusz
Tytuł: Recepcyjny rynek turystyczny na Podhalu : determinanty i perspektywy rozwoju
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 69 s., 10 wykr., 2 ryc., 2 tab.Bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * RYNEK TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * PODHALE * UWARUNKOWANIA * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * PERSPEKTYWY * BADANIA ANKIETOWE


136/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stanisławczyk, Dominik
Tytuł: Somatyczne i sprawnościowe uwarunkowania specjalizacji w grze siatkarek II-ligowej drużyny KS 'Karpaty' Krosno w sezonie 2008/2009
Promotor: dr Klocek, Tomasz
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 35 s., 6 ryc., 3 tab.Bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * BUDOWA SOMATYCZNA * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * UWARUNKOWANIA * KLUB SPORTOWY * KLASA SPORTOWA * TESTY * POMIAR * KROSNO (WOJ. PODKARPACKIE) * KS 'KARPATY' (KROSNO)


137/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skoczeń, Katarzyna
Tytuł: Aktywność fizyczna uczniów z Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu na tle wybranych warunków rodzinnych
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 40 s., 3 fot., 10 ryc., 9 tab.Bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPORT * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * UWARUNKOWANIA * RODZINA * WARUNKI MATERIALNE * BADANIA ANKIETOWE * STARY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


138/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Słowik, Joanna
Tytuł: Poziom rozumienia empatycznego u nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych (badany za pomocą kwestionariusza A. Węglińskiego)
Promotor: dr Kulesza, Wanda
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 54 s., 8 tab.Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA WF * NAUCZYCIEL WF * SZKOŁA PODSTAWOWA * ROZUMIENIE * EMPATIA * UWARUNKOWANIA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


139/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Koperniak, Tomasz
Tytuł: Aktywność fizyczna i styl życia kobiet z Nowego Sącza i okolic w nawiązaniu do rodzaju wykonywanej przez nie pracy zawodowej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 55 s., 11 tab., 14 ryc.Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STYL ŻYCIA * PŁEĆ Ż. * PRACA ZAWODOWA * UWARUNKOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * GRYBÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


140/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Puchal, Maciej
Tytuł: Aktywność fizyczna i styl życia mężczyzn z Nowego Sącza i okolic w nawiązaniu do rodzaju wykonywanej przez nich pracy zawodowej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 53 s., 12 tab., 14 ryc.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STYL ŻYCIA * PŁEĆ M. * PRACA ZAWODOWA * UWARUNKOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * GRYBÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


141/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Handy, Anna
Tytuł: Zachowanie konsumenta na rynku
Promotor: prof. dr hab. Rudnicki, Leszek
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 85 s., 11 ryc., 4 tab.Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: MARKETING * ZARZĄDZANIE * KONSUMENT * ZACHOWANIE SIĘ * PRODUKT * RYNEK * POTRZEBY * RODZAJ * UWARUNKOWANIA


142/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Popek, Agnieszka
Tytuł: Uwarunkowania podróży turystycznych kobiet w wieku 25-30 lat
Promotor: dr Borkowski, Krzysztof
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 95 s., 9 fot., 21 wykr.Bibliogr. 67 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA WYJAZDOWA * PODRÓŻE * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * MOTYWACJA * CEL * PRODUKT TURYSTYCZNY * UWARUNKOWANIA


143/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jurowski, Adam
Tytuł: Uwarunkowania motoryczne i treningowe sprawności młodych bokserów
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 40 s., 8 ryc., 12 tab., 19 ryc.Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: SPORTY WALKI * BOKS * ZAWODNICY * UWARUNKOWANIA * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * STAŻ ZAWODNICZY * NABÓR I SELEKCJA * WYWIAD * OBSERWACJA


144/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zych, Krystian
Tytuł: Aktywność fizyczna 13 i 15 letnich uczniów a środowisko zamieszkania
Promotor: prof. dr hab. Żarów, Ryszard
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 68 s., 34 ryc., 60 tab.Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UWARUNKOWANIA * ŚRODOWISKO ZAMIESZKANIA * MIASTO * WIEŚ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA PORÓWNAWCZE * BADANIA ANKIETOWE


145/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Choczaj, Łukasz
Tytuł: Genetyczne uwarunkowania sprawnośći fizycznej
Promotor: prof. dr hab. n. med. Jaśkiewicz, Jerzy
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 74 s., 6 rys., 6 tab., 24 wykr.Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * SPORTOWCY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WIEDZA * DOPING * POSTAWA SPOŁECZNA * UWARUNKOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * OLKUSZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * DOPING GENOWY


146/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pawlik, Alicja
Tytuł: Inwentaryzacja szlaków rowerowych na obszarze Pogórza Cieszyńskiego
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 134 s., 11 fot., 6 ryc., 4 tab.Bibliogr. 83 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA ROWEROWA * TRASY ROWEROWE * INWENTARYZACJA * CIESZYN (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG) * UWARUNKOWANIA * UKSZTAŁTOWANIE TERENU * EWIDENCJA * ZNAKOWANIE SZLAKÓW * OPIS * CIESZYŃSKIE, POGÓRZE


147/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Witkowska, Wioleta
Tytuł: Stan i perspektywy turystyki w gminie Myślenice
Promotor: dr Siwek, Joanna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 69 s., 4 fot., 33 ryc., 3 tab.Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * ROZWÓJ TURYSTYKI * PERSPEKTYWY * UWARUNKOWANIA * INWESTYCJE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * BAZA NOCLEGOWA * SZLAKI TURYSTYCZNE * PRODUKT TURYSTYCZNY * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


148/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korsak, Patrycja
Tytuł: Uwarunkowania prawne i ekonomiczne agroturystyki w Polsce
Promotor: dr Raciborski, Jerzy
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 13 tab., 1 wykr., 4 rys.Bibliogr. 72 poz.
Słowa kluczowe: AGROTURYSTYKA * GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE * UWARUNKOWANIA * PRAWO TURYSTYCZNE * AKTY PRAWNE * POLSKA


149/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kapica, Agnieszka
Tytuł: Podstawy rozwoju turystyki religijnej w powiecie nowotarskim
Promotor: dr Kapera, Izabela
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 120 s., 15 fot., 1 mapa, 7 ryc., 12 tab.BIbliogr. 84 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA RELIGIJNA * ROZWÓJ * UWARUNKOWANIA * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * BAZA NOCLEGOWA * NOWY TARG (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


150/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Osuchowski, Łukasz
Tytuł: Charakterystyka poziomu rozwoju wybranych cech somatycznych i sprawności fizycznej dziewcząt z Barcic w wieku 7,5 do 12,5 lat na tle rozwoju rówieśniczek z Krakowa
Promotor: dr Komorowski, Leszek
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 52 s., 1 mapa, 26 ryc., 9 tab., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * PŁEĆ Ż. * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MIASTO * WIEŚ * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * UWARUNKOWANIA * BADANIA * POMIAR * BARCICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


151/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jędrzejczyk, Krzysztof
Tytuł: Uwarunkowania społeczno-środowiskowe udziału młodzieży wiejskiej w kulturze fizycznej na przykładzie uczniów Publicznego Gimnazjum w Olesznie
Promotor: dr Makuła, Waldemar
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 65 s., 16 ryc., 22 tab., bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEŚ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * UWARUNKOWANIA * RODZINA * SZKOŁA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * OLESZNO (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


152/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maj, Jarosław
Tytuł: Próba oceny wybranych środowiskowych uwarunkowań aktywności ruchowej studentów ze szczególnym uwzględnieniem narciarstwa oraz infrastruktury narciarskiej na przykładzie gminy Bukowina Tatrzańska
Promotor: dr Rosiński, Jarosław
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 69 s., 22 fot., 3 mapy, 24 wykr., 5 tab., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * STUDENCI * AWF KRAKÓW * NARCIARSTWO * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * UWARUNKOWANIA * SZKOŁA * RODZINA * WARUNKI MATERIALNE * BUKOWINA TATRZAŃSKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BAZA NOCLEGOWA * BAZA ŻYWIENIOWA


153/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Formalewicz, Maja
Tytuł: Wybrane uwarunkowania podejmowania aktywności ruchowej w aspekcie sportowego tańca towarzyskiego
Promotor: dr Ambroży, Dorota
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 77 s., 6 fot., 36 ryc., 36 tab., bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TANIEC TOWARZYSKI * UWARUNKOWANIA * MOTYWACJA * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE * SYLWETKA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


154/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kulpa, Dariusz
Tytuł: Status społeczno-kulturowy miejsca zamieszkania jako czynnik różnicujący poziom rozwoju sprawności fizycznej badanej w konwencji zdrowia dzieci z Sądecczyzny
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Opis fizyczny: 64 s., 21 ryc., 4 tab., bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: ROZWÓJ FIZYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * SZYBKOŚĆ * SKOCZNOŚĆ * WYTRZYMAŁOŚĆ * UWARUNKOWANIA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * BADANIA * NAWOJOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


155/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Patyna, Agnieszka
Tytuł: Występowanie nadmiernej masy ciała wśród kobiet w średnim wieku oraz jej środowiskowe uwarunkowania i wpływ na stan zdrowia
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 47 s., 9 tab., 14 wykr., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * NADWAGA * OTYŁOŚĆ * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * UWARUNKOWANIA * ZDROWIE * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * BADANIA ANKIETOWE


156/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gadzina, Maciej
Tytuł: Porównanie poziomu wydolności fizycznej i wyników sprawności biegowych u chłopcow z miasta i ze wsi
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 46 s., 12 ryc., 10 tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * BIOCHEMIA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * BIEGI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MIASTO * WIEŚ * UWARUNKOWANIA * CECHY SOMATYCZNE * TESTY * ANALIZA


157/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dobosz, Michał
Tytuł: Poziom wybranych reakcji wysiłkowych układu krążenia a wyniki sprawdzianów biegowych 17-letnich chłopców w aspekcie wpływu środowiska zamieszkania
Promotor: prof. dr hab. Cempla, Jerzy
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 42 s., 9 ryc., 10 tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * BIOCHEMIA * UKŁAD KRĄŻENIA * WYSIŁEK FIZYCZNY * BIEGI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * MIASTO * WIEŚ * UWARUNKOWANIA * ŚRODOWISKO ZAMIESZKANIA * TESTY * ANALIZA


158/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łukaszek, Małgorzata
Tytuł: Wpływ różnych czynników społeczno-ekonomicznych na rozwój fizyczny chłopców i dziewcząt w wieku 13 lat
Promotor: prof. dr hab. Żarów, Ryszard
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 90 s., 54 ryc., 37 tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ROZWÓJ FIZYCZNY * WPŁYW * CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE * UWARUNKOWANIA * BUDOWA CIAŁA * MIASTO * WIEŚ * TESTY * POMIAR


159/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Róg, Dariusz
Tytuł: Pochodzenie środowiskowe jako modyfikator poziomu rozwoju somatycznego i motorycznego młodzieży z Ziemi Myślenickiej
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 59 s., 20 ryc., 1 tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MIASTO * WIEŚ * UWARUNKOWANIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


160/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Augustyn, Krzysztof
Tytuł: Uwarunkowania treningowe a wynik w chodzie sportowym na różnym etapie rozwoju sportowego
Promotor: dr Mirek, Wacław
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 60 s., 1 fot., 20 ryc., 10 tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * LEKKOATLETYKA * CHÓD SPORTOWY * TRENING SPORTOWY * UWARUNKOWANIA * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * WYTRZYMAŁOŚĆ * WYNIKI SPORTOWE * OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE * DOKUMENTACJA


161/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Suski, Daniel
Tytuł: Status społeczno-ekonomiczny jako czynnik różnicujący poziom wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych studentów AWF Kraków
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 58 s., 10 ryc., 5 tab., bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * STUDENCI * AWF KRAKÓW * UWARUNKOWANIA * STATUS SPOŁECZNY * ANALIZA DANYCH


162/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szczechla, Maciej
Tytuł: Psycho-społeczne uwarunkowania uprawiania snowboardu
Promotor: dr hab. Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 61 s., 6 fot., 4 ryc., 35 tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: SPORT ZIMOWY * SNOWBOARD * ZAWODNICY * ZACHOWANIE SIĘ * LĘK * UWARUNKOWANIA * RODZINA * FINANSE * BADANIA ANKIETOWE


163/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chmiel, Katarzyna
Tytuł: Wydolność tlenowa dziesięcioletnich chłopców otyłych a wybrane apsekty aktywności fizycznej, stylu życia i uwarunkowań rodzinnych
Promotor: dr Gradek, Joanna
Opis fizyczny: 49 s., 16 ryc., 4 tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: HIGIENA * ODŻYWIANIE * OTYŁOŚĆ * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * PŁEĆ M. * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * STYL ŻYCIA * UWARUNKOWANIA * RODZINA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * TESTY


164/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sokołowska, Aleksandra
Tytuł: Aktywność ruchowa w stylu życia młodzieży krakowskich liceów
Promotor: dr Jurczak, Adam
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 192 s., 54 ryc., 218 tab., bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * STYL ŻYCIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * UWARUNKOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


165/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Staszewska, Izabela
Tytuł: Aktywność ruchowa w stylu życia uczniów zasadniczych szkół zawodowych
Promotor: dr Jurczak, Adam
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 155 s., 57 ryc., 203 tab., bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * STYL ŻYCIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ZAWODOWA * CZAS WOLNY * UWARUNKOWANIA * BADANIA ANKIETOWE


166/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Siwek, Magdalena
Tytuł: Aktywność turystyczna i rekreacyjna w czasie wolnym pracowników firmy 'Interauto'
Promotor: dr Kulesza, Wanda
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 92 s., 1 rys., 2 ryc., 12 wykr., bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: PRACA ZAWODOWA * PRACOWNIK * CZAS WOLNY * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * REKREACJA RUCHOWA * UWARUNKOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


167/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zagórska, Dominika
Tytuł: Poziom aktywności fizycznej młodzieży ponadgimnazjalnej z powiatu szydłowieckiego
Promotor: dr Guzy, Grażyna
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 105 s., 3 ryc., 7 tab., 22 wykr., bibliogr. 75 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * ZAINTERESOWANIA * CZAS WOLNY * UWARUNKOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * SZYDŁOWIEC (WOJ. MAZOWIECKIE)


168/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wojtyczka, Małgorzata
Tytuł: Psychologiczne uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku turystycznym
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Rudnicki, Leszek
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 119 s., 8 ryc., 2 tab., bibliogr. 63 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * RYNEK TURYSTYCZNY * KONSUMENT * UWARUNKOWANIA * ZACHOWANIE SIĘ * MOTYWACJA * PODRÓŻE * PRODUKT TURYSTYCZNY * ANALIZA DANYCH


169/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pieniądz, Paweł
Tytuł: Perspektywy rozwoju turystyki w gminie Cisna
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 61 s., 28 fot., 6 ryc., 1 tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * ROZWÓJ TURYSTYKI * PERSPEKTYWY ROZWOJU * CISNA (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG) * UWARUNKOWANIA * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * BAZA NOCLEGOWA * GASTRONOMIA * BAZA SPORTOWA * WALORY PRZYRODNICZE * WALORY TURYSTYCZNE * ANALIZA DANYCH


170/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Puchała, Karol
Tytuł: Zachowania zdrowotne studentów kierunku Turystyka i Rekreacja Akademii Wychowania Fizycznego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 101 s., 58 ryc., 51 tab., bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe: ZDROWIE * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * ZACHOWANIA ZDROWOTNE * STUDENCI * ŻYWIENIE * ODŻYWIANIE * UWARUNKOWANIA * STRES * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


171/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Okulicki, Andrzej
Tytuł: Zainteresowania aktywnością ruchową w wolnym czasie wśród młodzieży w wieku 13-15 lat z wybranych szkół gimnazjalnych w Krakowie w odniesieniu do uwarunkowań społeczno-środowiskowych
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Dybińska, Ewa
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 86 s., 9 fot., 1 mapa, 26 tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * UWARUNKOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


172/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kotaba, Małgorzata
Tytuł: Środowisko rodzinne, motywy i oczekiwania dotyczące aktywności fizycznej na przykładzie grupy dziewcząt (14-16 lat) uprawiających sporty drużynowe
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 88 s., 26 ryc., 5 tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * UWARUNKOWANIA * RODZINA * MOTYWACJA * SPORT * KLUB SPORTOWY * DYSCYPLINY SPORTOWE * BADANIA ANKIETOWE * WIELICZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


173/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bugajska, Beata
Tytuł: Czas wolny lekarzy rodzinnych województwa małopolskiego
Promotor: dr Myśliwska, Katarzyna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 75 s., 23 ryc., 18 tab., bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * CZAS WOLNY * WYKORZYSTANIE * UWARUNKOWANIA * LEKARZ RODZINNY * BADANIA ANKIETOWE


174/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Głowacka, Dominika
Tytuł: Wybrane aspekty psychospołeczne związane z uprawianiem paralotniarstwa
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 101 s., 28 ryc., 8 fot., 16 tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA SPORTU * SPORTY POWIETRZNE * PARALOTNIARSTWO * UWARUNKOWANIA * SZCZYRK (WOJ. ŚLĄSKIE) * BADANIA ANKIETOWE * TESTY * POMIAR


175/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Światłowska, Julia
Tytuł: Wpływ niektórych zmiennych psychospołecznych na wybrane parametry wydolnościowe u dorosłych leczonych z powodu rozpoznanej skoliozy młodzieńczej
Promotor: prof. dr hab. Nowobilski, Roman
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 111 s., 54 ryc., 21 tab., bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * WADY POSTAWY * SKOLIOZA * DEPRESJA * STAN PSYCHICZNY * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * SAMOOCENA * UWARUNKOWANIA * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE) * TESTY


176/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michalik, Marcin
Tytuł: Wpływ czynników indywidualnych na uczestnictwo w pozalekcyjnej i pozaszkolnej aktywności ruchowej młodzieży szkół gimnazjalnych
Promotor: dr Jurczak, Adam
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 51 s., 13 ryc., bibliogr. 60 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * ZAJĘCIA POZASZKOLNE * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * UWARUNKOWANIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


177/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Trzaska, Barbara
Tytuł: Uwarunkowania społeczne jako główne czynniki determinujące uczestnictwo kobiet w rekreacji ruchowej na przykładzie zajęć aerobiku
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 67 s., 10 wykr., 7 diagr., 38 bibliogr., 6 schem., 2 tab., 1 zestaw.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * AEROBIK * PŁEĆ Ż. * UWARUNKOWANIA * MOTYWACJA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * ŚLĄSKIE, WOJEWÓDZTWO


178/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Słowik, Natalia
Tytuł: Wpływ czynników środowiska społecznego na motywację do uprawiania sportu przez zawodników w wieku 11-25 lat
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 84 s., 13 wykr., 12 tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MOTYWACJA * ZAWODNICY * UWARUNKOWANIA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * RODZINA * BADANIA ANKIETOWE


179/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pasternak, Anna
Tytuł: Społeczno-kulturowe uwarunkowania bezpieczeństwa turystów w Egipcie
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Korzeniowski, Leszek
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 108 s., 39 fot., 10 ryc., 3 mapy, 13 tab., bibliogr. 83 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * EGIPT * BEZPIECZEŃSTWO * TURYSTA * UWARUNKOWANIA


180/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Siudyła, Marek
Tytuł: Wynik sportowy a uwarunkowania techniki pływania na dystansie 100 m stylem zmiannym wśród 12 i 13-letnich pływaczek i pływaków reprezentantów regionu małopolskiego
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Dybińska, Ewa
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 97 s., 93 fot., 24 tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE SPORTOWE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZAWODNICY * 100 M. * STYL ZMIENNY * TECHNIKA * UWARUNKOWANIA * WYNIKI SPORTOWE * BADANIA * AWF KRAKÓW


181/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sowicki, Michał
Tytuł: Somatyczne i funkcjonalne uwarunkowania gry siatkarzy III ligowego zespołu LKS Kłos Olkusz
Promotor: dr Klocek, Tomasz
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 34 s., 8 ryc., 5 tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * GRA SPORTOWA * UWARUNKOWANIA * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * CECHY SOMATYCZNE * SZYBKOŚĆ * ATAK * UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE * TESTY * POMIAR * OLKUSZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * LKS KŁOS (OLKUSZ)


182/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łabno, Dominika
Tytuł: Styl życia Polaków mieszkających w Edynburgu
Promotor: dr Szyndera, Mirosław
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 127 s., 31 wykr., 1 tab., bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * STYL ŻYCIA * ZDROWIE * WIEDZA * POLACY * ZATRUDNIENIE * SZKOCJA (WIELKA BRYTANIA) * UWARUNKOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * EDYNBURG (WIELKA BRYTANIA)


183/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pres, Łukasz
Tytuł: pływ miejsca zamieszkania (miasto-wieś) na poziom sprawności fizycznej badanej w ujęciu zdrowia dzieci w wieku 10--12 lat ze szkół podstawowych na tle populacji ogólnopolskiej
Promotor: dr Gradek, Joanna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 72 s., 32 ryc., 8 tab., bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MIASTO * WIEŚ * UWARUNKOWANIA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * TESTY * BADANIA PORÓWNAWCZE


184/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Buczak, Iwona
Tytuł: Działalność promocyjna Związku Gmin Jurajskich
Promotor: dr Kruczek, Zygmunt
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 95 s., 10 ryc., 10 tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: PROMOCJA TURYSTYKI * KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, WYŻYNA * OFERTA TURYSTYCZNA * ZWIĄZEK GMIN JURAJSKICH * ROZWÓJ TURYSTYKI * UWARUNKOWANIA * WALORY TURYSTYCZNE * ANALIZA DANYCH


185/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Leszczyńska, Joanna
Tytuł: Aktywność turystyczna mieszkańców Siedlec - uwarunkowania społeczno-ekonomiczne
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 113 s., 3 fot., 25 wykr., 7 ryc., 18 tab., bibliogr. 75 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * UWARUNKOWANIA * BARIERY * PODRÓŻE * TURYSTYKA WEEKENDOWA * BADANIA ANKIETOWE * SIEDLCE (WOJ. MAZOWIECKIE)


186/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kawa, Jakub
Tytuł: Wybrane psychologiczne uwarunkowania związane z wykonaniem obowiązków sędziego w piłce siatkowej
Promotor: prof. dr hab. Tokarz, Aleksandra
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 41 s., 3 ryc., 5 tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PIŁKA SIATKOWA * SĘDZIA SPORTOWY * UWARUNKOWANIA * LĘK * SKUTECZNOŚĆ * DOŚWIADCZENIE * KLASA SĘDZIOWSKA * OSOBOWOŚĆ * TESTY * BADANIA ANKIETOWE


187/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Długa, Edyta
Tytuł: Osobowościowe uwarunkowania podejmowania aktywności sportowej przez dzieci (na przykładzie hokeja na lodzie i gimnastyki sportowej)
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 54 s., 13 ryc., 2 tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: HOKEJ NA LODZIE * GIMNASTYKA SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * UWARUNKOWANIA * OSOBOWOŚĆ * MOTYWACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * BADANIA ANKIETOWE * NOWY TARG (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


188/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kamiński, Waldemar
Tytuł: Uwarunkowania treningowe mistrzostwa sportowego w maratonie jako przesłanka do szkolenia uprawiających jogging
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 38 s., 14 tab., 4 wykr., bibliogr. 73 poz.
Sygnatura: 39266WF
Słowa kluczowe: SPORT WYCZYNOWY * LEKKOATLETYKA * MARATON * BIEGI * MISTRZOSTWO SPORTOWE * TRENING SPORTOWY * UWARUNKOWANIA * OBJĘTOŚĆ TRENINGU * JOGGING


189/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gazda, Kinga
Tytuł: Uwarunkowania rozwoju turystyki w miejscowości Międzybrodzie Żywieckie (gmina Czernichów)
Promotor: dr Kruczek, Zygmunt
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 109 s., 27 fot., 2 mapy, 3 ryc., 11 tab., 15 wykr., bibliogr. 65 poz. Aneks: s. 103-109
Sygnatura: 39566TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ TURYSTYKI * UWARUNKOWANIA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * BAZA TURYSTYCZNA * PROMOCJA TURYSTYKI * MIĘDZYBRODZIE ŻYWIECKIE (WOJ. ŚLĄSKIE)


190/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bazan, Anna
Tytuł: Czynniki warunkujące występowanie agresji u uczniów wiejskich szkół podstawowych
Promotor: dr Kiluk, Agata
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 98 s., 10 ryc., 11 tab., bibliogr. 25 poz.
Sygnatura: 8915WF
Słowa kluczowe: AGRESYWNOŚĆ * SZKOŁA PODSTAWOWA * WIEŚ * UCZNIOWIE * UWARUNKOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BUKOWINA TATRZAŃSKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


191/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kopszak, Adrian
Tytuł: Charakterystyka psychofizycznych warunków pracy oraz analiza dolegliwości mięśniowo-szkieletowych związanych z zawodem fizjoterapeuty
Promotor: dr Pustułka-Piwnik, Urszula
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 71 s., 12 ryc., bibliogr. 40 poz. Aneks
Sygnatura: 40720RR
Słowa kluczowe: FIZJOTERAPEUTA * PRACA ZAWODOWA * UWARUNKOWANIA * MIĘŚNIE SZKIELETOWE * KRĘGOSŁUP * BÓL


192/192

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pogoda, Iga
Tytuł: Analiza zagospodarowania turystycznego powiatu krakowskiego
Promotor: dr Abram, Maciej
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 95 s., 2 fot., 18 rys., 13 tab., bibliogr. 39 poz.
Sygnatura: 39488TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * FORMY TURYSTYKI * UWARUNKOWANIA * INFRASTRUKTURA * WALORY PRZYRODNICZE * ANALIZA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka