Wynik wyszukiwania

Zapytanie: USTRZYKI DOLNE (WOJ. PODKARPAC
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czech D.
Tytuł: Propozycja zagospodarowania miasta i gminy Ustrzyki Dolne dla potrzeb narciarstwa.
Promotor: doc. dr hab. Chojnacki K.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 30 s. 3 MAPY, 9 rys. 14 tab. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT * NARCIARSTWO * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * USTRZYKI DOLNE (WOJ. PODKARPACKIE) * USTRZYKI DOLNE (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


2/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Biel J.
Tytuł: Sprawność fizyczna i podstawowe cechy morfologiczne młodzieży uprawiającej narciarstwo w Szkole Sportów Zimowych w Ustrzykach Dolnych oraz młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Lesku.
Promotor: doc. dr Żarek J.
Rok wydania: 1978
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ FIZYCZNY * NARCIARSTWO * CECHY MORFOLOGICZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA SPORTOWA * POMIAR * USTRZYKI DOLNE (WOJ. PODKARPACKIE) * LESKO


3/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Geło J.
Tytuł: Stan i potrzeby inwestycyjne w zakresie poprawy warunków sanitarno-higienicznych Ustrzyk Dolnych ze szczególnym uwzględnieniem bazy sportowo-rekreacyjnej.
Promotor: prof.dr Doleżal M.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 81 s. 18 fot. 1 mapa 20 tab. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: HIGIENA * OBIEKT SPORTOWY * BASEN PŁYWACKI * URZĄDZENIA REKREACYJNE * MIASTO * USTRZYKI DOLNE (WOJ. PODKARPACKIE)


4/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Luty C.
Tytuł: Poziom sprawności fizycznej i poszukiwanie zależności pomiędzy badanymi cechami młodzieży klas od V-VI w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustrzykach Dolnych.
Promotor: dr Kruczalak E.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 24 s. 4 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ FIZYCZNY * CECHY MORFOLOGICZNE * POMIAR * TESTY * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * USTRZYKI DOLNE (WOJ. PODKARPACKIE)


5/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łasocha E.
Tytuł: Zainteresowania sportowe młodzieży klas VII ze Zbiorczej Szkoły Gminnej w Ustrzykach Dolnych.
Promotor: dr Dracz B.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 41 s. 13 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * PSYCHOLOGIA * NARCIARSTWO * ZAINTERESOWANIA * MOTYWACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * USTRZYKI DOLNE (WOJ. PODKARPACKIE)


6/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maksymiec L.
Tytuł: Poziom cech somatycznych i motorycznych dzieci ustrzyckich urodzonych w latach 1974-75.
Promotor: dr Chojnacki K.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 73 s. 3 rys. 42 tab. 13 wykr. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * CECHY MOTORYCZNE * DZIECI * MŁODZIEŻ * USTRZYKI DOLNE (WOJ. PODKARPACKIE)


7/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Malinkiewicz M.
Tytuł: Poszukiwanie zależności pomiędzy sprawnością fizyczną 12-14-letnich uczniów z Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych w dwuletnim okresie treningowym.
Promotor: dr Nazarko R.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 104 s. 49 tab. 72 wykr. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * PSYCHOLOGIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ PSYCHICZNA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA SPORTOWA * NARCIARSKA SZKOŁA SPORTOWA (USTRZYKI DOLNE) * USTRZYKI DOLNE (WOJ. PODKARPACKIE)


8/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michalik A.
Tytuł: Model rocznego cyklu szkoleniowego z narciarstwa zjazdowego dla kl. V i VI Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych.
Promotor: dr Nazarko R.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 39 s. 6 tab. 12 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * SPORTOWCY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * NAUCZANIE * TRENING * MODEL * PROGRAM * SZKOŁA SPORTOWA * NARCIARSKA SZKOŁA SPORTOWA (USTRZYKI DOLNE) * NAUCZYCIEL WF * USTRZYKI DOLNE (WOJ. PODKARPACKIE)


9/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mikołajczyk J.
Tytuł: Poziom sprawności motorycznej uczniów Gminnej Szkoły Zbiorczej w Ustrzykach Dolnych urodzonych w latach 1967 i 1968.
Promotor: dr Chojnacki K.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 49 s. 12 tab. 9 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * OCENA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * USTRZYKI DOLNE (WOJ. PODKARPACKIE)


10/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Możdżeń E.
Tytuł: Sprawność psychiczna oraz właściwości osobowości dzieci klas IV ZSG w Ustrzykach Dolnych.
Promotor: dr Dracz B.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 83 s. 17 tab. 17 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SPRAWNOŚĆ PSYCHICZNA * OSOBOWOŚĆ * ZAINTERESOWANIA * TESTY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * KLASY SPORTOWE * NABÓR I SELEKCJA * USTRZYKI DOLNE (WOJ. PODKARPACKIE)


11/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak J.
Tytuł: Poziom rozwoju podstawowych cech morfologicznych i sprawności motorycznej chłopców klas V-VIII w Szkole Podstawowej nr 2 w Ustrzykach Dolnych.
Promotor: dr Janikowska-Siatka M.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 26 s. 6 ryc. 13 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * OCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * SZKOŁA PODSTAWOWA * USTRZYKI DOLNE (WOJ. PODKARPACKIE)


12/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak P.
Tytuł: Indywidualne charakterystyki rozwoju wybranych narciarzy zjazdowców ze szkoły sportowej w Ustrzykach Dolnych na tle grup porównawczych.
Promotor: dr Nazarko R.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 38 s. 10 ryc. 24 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * SPORTOWCY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA SPORTOWA * TRENING * NAUCZANIE * USTRZYKI DOLNE (WOJ. PODKARPACKIE)


13/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak W.
Tytuł: Zmiany czasu reakcji i szybkości lokomocyjnej u uczniów Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych w dwuletnim okresie badawczym.
Promotor: dr Nazarko R.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 53 s. 9 ryc. 14 tab. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CZAS REAKCJI * SZYBKOŚĆ LOKOMOCYJNA * BODŹCE SŁUCHOWE * BODŹCE WZROKOWE * RUCHY LOKOMOCYJNE * PRĘDKOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA SPORTOWA * NARCIARSKA SZKOŁA SPORTOWA (USTRZYKI DOLNE) * NARCIARSTWO * USTRZYKI DOLNE (WOJ. PODKARPACKIE)


14/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Orczyk J.
Tytuł: Charakterystyka morfologiczna a postawa ciała dzieci z klas III do V Zbiorczej Szkoły Gminnej w Ustrzykach Dolnych w roku 1978/1979.
Promotor: dr Chojnacki K.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 64 s. 3 ryc. 11 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * POSTAWA CIAŁA * CHARAKTERYSTYKA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * USTRZYKI DOLNE (WOJ. PODKARPACKIE)


15/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Osiowy G.
Tytuł: Zagospodarowanie turystyczne miasta i gminy Ustrzyki Dolne jako obszaru wielofunkcyjnego.
Promotor: prof. dr hab. Zabierowski K.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 92 s. 2 mapy, 14 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * MIASTO * GMINA * USTRZYKI DOLNE (WOJ. PODKARPACKIE) * USTRZYKI DOLNE (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


16/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pałka S.
Tytuł: Sprawność fizyczna dziewcząt w młodszym wieku szkolnym z uwzględnieniem wybranych wskaźników morfologicznych na przykładzie szkoły sportowej w Ustrzykach Dolnych.
Promotor: dr Żak S.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 46 s. 15 ryc. 16 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA SPORTOWA * USTRZYKI DOLNE (WOJ. PODKARPACKIE)


17/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pasterz A.
Tytuł: Poszukiwania zależności pomiędzy wynikami prób sprawności fizycznej a wybranymi pomiarami morfologicznymi dzieci z narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych, urodzonych w latach 1971-72.
Promotor: dr Nazarko R.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 51 s. 9 ryc. 18 tab. bibliogr.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * NARCIARSTWO * SZKOŁA SPORTOWA * NARCIARSKA SZKOŁA SPORTOWA (USTRZYKI DOLNE) * USTRZYKI DOLNE (WOJ. PODKARPACKIE)


18/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Paszek E.
Tytuł: Rozwój fizyczny i sprawność dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Ustrzykach Dolnych z uwzględnieniem grupy uprawiającej narciarstwo.
Promotor: dr Kolarczyk E.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 61 s. 42 ryc. 12 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * PŁEĆ Ż. * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * NARCIARSTWO * USTRZYKI DOLNE (WOJ. PODKARPACKIE)


19/25

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Palik, Marek
Tytuł: Wpływ usprawniania narciarstwa na rozwój somatyczny i sprawność fizyczną uczniów szkoły sportowej w Ustrzykach Dolnych.
Promotor: prof. zw. dr hab. Szopa, Jan
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 136 s. 1 tab. 80 wykr. bibliogr. 120 poz. Aneks:s.137-215
Słowa kluczowe: NARCIARSTWO * BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * SZKOŁA SPORTOWA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * CECHY SOMATYCZNE * BADANIA NAUKOWE * USTRZYKI DOLNE (WOJ. PODKARPACKIE)


20/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaleta, Monika
Tytuł: Agroturystyka szansą polskiej wsi.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 99 s. 5 fot. 8 tab. 1 wykr. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * AGROTURYSTYKA * PODKARPACKIE, WOJEWÓDZTWO * WIEŚ * USTRZYKI DOLNE (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG) * BADANIA * WYWIAD * POLSKA FEDERACJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ 'GOSPODARSTWA GOŚCINNE'


21/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Węgrzyn, Marcin
Tytuł: Analiza działalności klubu MKS 'Halicz' i Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 97 s. 3 fot. 7 ryc. 81 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: NARCIARSTWO * KLUB SPORTOWY * DZIAŁALNOŚĆ * ROZWÓJ * SZKOŁA SPORTOWA * WARUNKI KLIMATYCZNE * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * USTRZYKI DOLNE (WOJ. PODKARPACKIE) * ANALIZA DANYCH * WYWIAD


22/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Różycki, Artur
Tytuł: Uwarunkowanie terenowe i klimatyczne oraz rozwój narciarstwa biegowego w Ustrzykach Dolnych i Ustianowej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 58 s. 2 fot. 8 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: NARCIARSTWO * BIEGI NARCIARSKIE * UWARUNKOWANIA * ZDROWIE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * USTRZYKI DOLNE (WOJ. PODKARPACKIE) * USTIANOWA (WOJ. PODKARPACKIE) * ANALIZA DANYCH


23/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cybruch, Wojciech
Tytuł: Charakterystyka procesu treningowego stosowanego w biegach narciarskich w kategorii młodzików.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 71 s., 12 ryc., 36 tab.Bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: NARCIARSTWO * BIEGI NARCIARSKIE * PROCES TRENINGOWY * SZKOŁA SPORTOWA * MŁODZIK * USTRZYKI DOLNE (WOJ. PODKARPACKIE) * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * ANALIZA DANYCH


24/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Węgrzyn, Rafał
Tytuł: Poziom aktywności fizycznej oraz uwarunkowania rodzinne uczniów z Gimnazjum w Ustrzykach Dolnych.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 50 s., 9 fot., 11 tab.Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * UWARUNKOWANIA * RODZINA * USTRZYKI DOLNE (WOJ. PODKARPACKIE)


25/25

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Socha-Kaczor, Magdalena
Tytuł: Poziom aktywności fizycznej uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Ustrzykach Dolnych
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 38 s., 5 ryc., 6 tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * BADANIA ANKIETOWE * USTRZYKI DOLNE (WOJ. PODKARPACKIE)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka