Wynik wyszukiwania

Zapytanie: UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO
Liczba odnalezionych rekordów: 110Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Adamczyk J.
Tytuł: Turystyka dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym.
Promotor: prof. dr hab. Jarosz A.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 64 s. 5 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * DZIECI * SZKOŁA SPECJALNA * REHABILITACJA


2/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Antoszek B.
Tytuł: Ocena sprawności fizycznej chłopcow w wieku 13-15 lat z upośledzeniem umysłowym lekkim w porównaniu z grupą rówieśniczą dzieci zdrowych.
Promotor: dr Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 38 s. 9 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


3/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Banasik-Bugańska A.
Tytuł: Adaptacja społeczna młodzieży upośledzonej umysłowo na tle badań w środowisku krakowskim.
Promotor: dr Dracz B.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 65 s. 15 tab. 11 wykr. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * RESOCJALIZACJA * PSYCHOLOGIA * MŁODZIEŻ * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * ROZWÓJ UMYSŁOWY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


4/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Baranik T.
Tytuł: Zainteresowania młodzieży oligofronicznej lekcjami wychowania fizycznego oraz sportem.
Promotor: dr Popławski W.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 95 s. 8 tab. 5 wykr. bibliogr.5 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * WYCHOWANIE FIZYCZNE * ZAINTERESOWANIA * MŁODZIEŻ * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * SZKOŁA ZAWODOWA * BADANIA ANKIETOWE


5/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cięciel J.
Tytuł: Badania uzdolnień motorycznych testami Oziereckiego dzieci niedorozwiniętych (grupa dziewcząt).
Promotor: doc.dr Grochmal S.
Rok wydania: 1964
Opis fizyczny: 36 s. 7 tab. 53 wykr. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: UZDOLNIENIA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * TESTY * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * DZIECI TRUDNE * PŁEĆ Ż.


6/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czerner K.
Tytuł: Próba opracowania testu sprawności ruchowej dla dzieci specjalnej troski o upośledzeniu umysłowym lekkim i umiarkowanym.
Promotor: prof.dr Pąchalski A.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 25 s. 5 tab. 1 wykr. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * DZIECI * MŁODZIEŻ * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * CECHY MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * TESTY


7/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dębińska A.
Tytuł: Wady postawy i sprawność fizyczna u dziewcząt upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.
Promotor: dr Bierzgalska L.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 34 s. 6 rys. 8 tab. bibliogr.19 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * WADY POSTAWY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO


8/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gilowska E.
Tytuł: Kształtowanie się uzdolnień ruchowych dzieci upośledzonych umysłowo.
Promotor: dr Suchoń S.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 47 s. 1 tab. 9 wykr. bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * DZIECI * UZDOLNIENIA RUCHOWE


9/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gospodarczyk M.
Tytuł: Badanie motoryczności testami Ozjereckiego dzieci niedorozwiniętych (grupa chłopców).
Promotor: doc.dr Grochmal S.
Rok wydania: 1964
Opis fizyczny: 32 s. 8 tab. 4 wykr. bibliogr.9 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * TESTY * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


10/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaglarz M.
Tytuł: Rytmika jako metoda w rehabilitacji dzieci upośledzonych.
Promotor: doc. dr hab. Pąchalski A.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 38 s. 11 fot. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * METODYKA * ĆWICZENIA SPECJALNE * ROZWÓJ FIZYCZNY * ROZWÓJ UMYSŁOWY * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * DZIECI * MUZYKA * TANIEC


11/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stanek M.
Tytuł: Formy, zasady, przebieg oraz rola zajęć ruchowych z muzyką w rehabilitacji osób dorosłych upośledzonych umysłowo.
Promotor: prof.dr hab. Kaczmarek B.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 75 s. 18 fot. 8 tab. bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * MUZYKOTERAPIA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * WIEK DOJRZAŁY * ĆWICZENIA


12/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Polak K.
Tytuł: Liczba palców w rysunku postaci człowieka u dzieci z upośledzeniem umysłowym na tle normy.
Promotor: prof.dr hab. Knapik H.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 31 s. 12 rys. 3 tab. bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * RYSOWANIE * PALCE RĘKI * DZIECI


13/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Anuar M.
Tytuł: Sprawność fizyczna dzieci z wadami postawy ciała z lekkim upośledzeniem umysłowym jako problem działalności rehabilitacyjno-turystycznej szkoły.
Promotor: prof.dr hab inż Jarosz A.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 175 s. 63 rys. 16 tab. 12 wykr. bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WADY POSTAWY * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * REHABILITACJA * SZKOŁA * DZIECI


14/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fałek B.
Tytuł: Sprawność fizyczna dzieci z wadami postawy ciała z lekkim upośledzeniem umysłowym, jako problem działalności rehabilitacyjno-turystycznej szkoły.
Promotor: prof.dr hab.inż Jarosz A.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 175 s. 63 rys. 16 tab. 12 wykr. bibliogr.53 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WADY POSTAWY * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * REHABILITACJA * SZKOŁA * DZIECI


15/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozłowska E.
Tytuł: Przegląd metod pracy rewalidacyjnej z dziećmi upośledzonymi w stopniu umiarkownym i znacznym.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 37 s. 6 fot. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * METODA * FILM * RODZICE * OCENA


16/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zagulak M.
Tytuł: Badania nad psychospołecznymi uwarunkowaniami pozycji i popularności ucznia w klasie szkoły podstawowej specjalnej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.
Promotor: dr Srokosz W.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 52 s. 11 tab. 12 wykr. bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * NEUROLOGIA * PEDAGOGIKA * DZIECI * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * SZKOŁA SPECJALNA * POPULARNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * POSTĘPY W NAUCE * KORELACJA


17/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dubiel W.
Tytuł: Częstość występowania bocznych skrzywień kręgosłupa u dzieci umysłowo upośledzonych i normalnych.
Promotor: prof.dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 34 s. 9 rys. 5 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * DZIECI * SZKOŁA PODSTAWOWA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * KRĘGOSŁUP * SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA * SKOLIOZA * KORELACJA


18/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dubiel A.
Tytuł: Poziom wysklepienia podłużnego i poprzecznego stopy oraz koślawości palucha u dzieci upośledzonych umysłowo i normalnych.
Promotor: prof.dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 48 s. 9 rys. 3 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * DZIECI * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * STOPA * PŁASKOSTOPIE * PALCE NÓG * WADY POSTAWY * KORELACJA


19/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Płocic B.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów charakteryzujących budowę stopy u dzieci 10-letnich z lekkim upośledzeniem umysłowym.
Promotor: prof.dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 47 s. 22 rys. 6 tab. 4 wykr. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * PEDIATRIA * DZIECI * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * STOPA * PARAMETR * OCENA * PŁASKOSTOPIE * KORELACJA


20/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Trymbulak R.
Tytuł: Ocena wpływu metody 'Ruchu Rozwijającego' Weroniki Sherborne na rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny i ruchowy dzieci upośledzonych umysłowo.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 74 s. 15 fot. 6 rys. 7 tab. bibliogr. 30 poz. Aneks 18 s.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * DZIECI * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * LECZENIE * REHABILITACJA * ĆWICZENIA * METODA * OCENA * SHERBORNE, WERONIKA


21/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaszczyk A.
Tytuł: Stosunek rodziców do własnych dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.
Promotor: dr Zarębska-Piotrowska D.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 120 s. 3 rys. 31 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * PSYCHOLOGIA * DZIECI * MŁODZIEŻ * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * RODZICE * STOSUNKI INTERPERSONALNE


22/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Walusiak M.
Tytuł: Próba oceny wybranych elementów postawy ciała u dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w wieku 10-15 lat, na podstwie badań przy użyciu nowoczesnej techniki pomiarowo-diagnostycznej.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 39 s. 29 rys. 6 tab. 3 wykr. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * POSTAWA CIAŁA * BUDOWA CIAŁA * OCENA * DIAGNOSTYKA * METODA * METROCOM


23/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dyrga U.
Tytuł: Uczestnictwo w Olimpiadach Specjalnych a rozwój motoryczny i dojrzałość społeczna dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 83 s. 12 tab. 26 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * ROZWÓJ MOTORYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DOJRZAŁOŚĆ SPOŁECZNA * IGRZYSKA INWALIDÓW * UCZESTNICTWO * ROLA


24/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Salete Wilk M.
Tytuł: Umiejętność rysowania profilu twarzy a rozwój intelektualny.
Promotor: prof.dr hab.med. Kaczmarek B.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 56 s. 18 rys. 13 tab. 13 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * PSYCHOLOGIA * DZIECI * INTELIGENCJA * ROZWÓJ * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * OCENA * METODA


25/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cieślikowska U.
Tytuł: Funkcje dydaktyczno-wychowawcze wyjazdów dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim w ramach 'zielonych szkół'.
Promotor: dr Kulesza W.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 74 s. 4 fot. 18 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * DZIECI * MŁODZIEŻ * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * WYCHOWANIE * DYDAKTYKA * ZIELONA SZKOŁA * FUNKCJA


26/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wojtas R.
Tytuł: Przebieg rehabilitacji dziecka z zespołem Downa. Studium przypadku.
Promotor: prof.dr hab.med. Kaczmarek B.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 131 s. 10 rys. 1 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * CHOROBY PSYCHICZNE * ZESPÓŁ DOWNA * REHABILITACJA * SKUTECZNOŚĆ


27/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kiryluk A.
Tytuł: Wpływ 'wczesnej interwencji' terapeutycznej na stymulację rozwoju psychoruchowego i rehabilitację dziecka upośledzonego umysłowo.
Promotor: dr Zarębska-Piotrowska D.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 94 s. 4 rys. 4 tab. bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * REHABILITACJA * PORAŻENIE MÓZGOWE * DZIECI * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * LECZENIE * METODA * ĆWICZENIA * SHERBORNE, WERONIKA


28/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piwowar H.
Tytuł: Wpływ poziomu samooceny na sprawność motoryczną dzieci upośledzonych w stopniu lekkim w wieku 13-15 lat.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 54 s. 12 tab. 3 wykr. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * SAMOOCENA * KORELACJA


29/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalski P.
Tytuł: Próba oceny zakresu ruchów i ruchomości kręgosłupa w trzech płaszczyznach u dzieci i młodzieży z lekkim upośledzeniem ruchowym.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 41 s. 28 rys. 33 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * KOREKTYWA * REHABILITACJA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * DYSFUNKCJE NARZĄDÓW RUCHU * KRĘGOSŁUP * GIBKOŚĆ * DZIECI * MŁODZIEŻ


30/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lasek M.
Tytuł: Dojrzewanie płciowe u dziewcząt niepełnosprawnych.
Promotor: dr med. Szyguła Z.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 33 s. 8 tab. 6 wykr. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MEDYCYNA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * PŁEĆ Ż. * WADY POSTAWY * DOJRZEWANIE PŁCIOWE * KORELACJA


31/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maciołek D.; Warmuz Z.
Tytuł: Próba oceny parametrów charakteryzujących równowagę i dystrybucję ciężaru ciała w grupach badanych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 87 s. 2 fot. 15 rys. 17 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * DZIECI * MŁODZIEŻ * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * DYSFUNKCJE NARZĄDÓW RUCHU * RÓWNOWAGA CIAŁA * MASA CIAŁA * ZABURZENIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KORELACJA


32/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gacek M.
Tytuł: Rola muzyki w wyzwalaniu twórczej aktywności plastycznej dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.
Promotor: dr Zarębska-Piotrowska D.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 98 s. 17 rys. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * PSYCHOLOGIA * DZIECI * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * MUZYKA * ROLA * EMOCJE * KORELACJA * MUZYKOTERAPIA


33/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łubiarz I.
Tytuł: Wpływ opóźnienia w rozwoju psychoruchowym na rodzaj i siłę wzbudzonej motywacji do ćwiczeń usprawniających u dzieci w wieku przedszkolnym.
Promotor: dr Zarębska-Piotrowska D.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 44 s. 2 tab. 1 wykr. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * REHABILITACJA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * MOTYWACJA


34/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brynecka J.
Tytuł: Próba oceny krzywizn krgosłupa na tle parametrów morfologicznych w grupie chłopców niepełnosprawnych.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 73 s. 13 tab. 36 wykr. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * ROZWÓJ FIZYCZNY * CECHY MORFOLOGICZNE * KRĘGOSŁUP * KORELACJA


35/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Węgrzynek T.
Tytuł: Próba oceny poziomu rozwoju somatycznego chłopców z upośledzeniem umysłowym i z wadami postawy na tle populacji wielkomiejskiej.
Promotor: dr med. Szyguła Z.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 40 s. 7 rys. 9 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MEDYCYNA * DZIECI * MŁODZIEŻ * CECHY SOMATYCZNE * NIEPEŁNOSPRAWNI * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * WADY POSTAWY * KORELACJA


36/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Walas B.; Domagała A.
Tytuł: Próba charakterystyki wybranych parametrów budowy i postawy ciała oraz sprawności fizycznej w grupach dzieci i młodzieży miepełnosprawnej o różnym stopniu dysfunkcji.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 113 s. 24 ryc. 62 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * WADY POSTAWY * BUDOWA CIAŁA * POSTAWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI * MŁODZIEŻ * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO


37/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Giedroyc-Jodłowska J.
Tytuł: Próba przedstawienia możliwości uprawiania turystyki przez osoby z ogrniczoną sprawnością narządu ruchu, słuchu, wzroku, osoby starsze i upośledzone umysłowo.
Promotor: dr Kilar, Zygmunt
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 120 s. 11 fot. 10 tab. bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * DYSFUNKCJE NARZĄDÓW RUCHU * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * WADY WZROKU * GŁUSI * WIEK STARCZY * AKTYWNOŚĆ


38/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Figura A.
Tytuł: Próba oceny ogólnej sprawności fizycznej u chłopców niepełnosprawnych w wieku 9-15 lat.
Promotor: dr med. Szyguła Z.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 78 s. 57 ryc. 21 tab. bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF * MEDYCYNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * OCENA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * WADY POSTAWY * CECHY SOMATYCZNE


39/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Babiński K.
Tytuł: Charakterystyka i porównanie wysklepienia łuku poprzecznego i podłużnego stóp u chłopców z lekkim upośledzeniem umysłowym i normą intelektualną w wieku 12 lat z terenu Myślenic.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 29 s. 8 ryc. 2 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * KOREKTYWA * STOPA * BUDOWA * WADY POSTAWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO


40/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Głowacz M.
Tytuł: Wpływ udziału w Olimpiadach Specjalnych na rozwój sprawności psychomotorycznej oraz przystosowania społecznego osób głębiej upośledzonych.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 63 s. 7 fot. 9 ryc. 15 tab. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * IGRZYSKA INWALIDÓW * UCZESTNICTWO * SPRAWNOŚĆ PSYCHOMOTORYCZNA * ROZWÓJ * KORELACJA


41/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wiśniewska M.
Tytuł: Olimpiady Specjalne i ich wpływ na rozwój sprawności motorycznej osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 82 s. 23 ryc. 3 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * IGRZYSKA INWALIDÓW * UCZESTNICTWO * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * ROZWÓJ * KORELACJA


42/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wiekierak A.
Tytuł: Terapia zajęciowa dla upośledzonych umysłowo w Polsce i w Niemczech na przykładzie wybranych ośrodków.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 73 s. 7 fot. 16 ryc. 15 tab. bibliogr. 29 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * TERAPIA ZAJĘCIOWA * LECZENIE PRACĄ * POLSKA * NIEMCY


43/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Oskaldowicz A.
Tytuł: Rola muzyki i tańca w rozwoju aktywności ruchowej dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
Promotor: dr Surówka-Fenczyn I.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 56 s. 9 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA SPECJALNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MUZYKA * TANIEC * ROLA * EKSPERYMENT


44/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Surma T.
Tytuł: Działalność Wojewódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego 'Sprawni - Razem' w Tarnowie w latach 1993-1996.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Wasztyl, Ryszard
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 70 s. 3 fot. 3 ryc. 10 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * INTEGRACJA SPOŁECZNA * SZKOŁA SPECJALNA * TOWARZYSTWA SPORTOWE * DZIAŁALNOŚĆ * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


45/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Drwięga J.
Tytuł: Próba oceny stopnia występowania wad postawy ciała w grupie chłopców w wieku 9 lat z lekkim pośledzenim umysłowym na tle grupy kontrolnej.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 39 s. 4 ryc. 6 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * OCENA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M.


46/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kilijan W.
Tytuł: Próba charakterystyki kształtowania się parametrów równowagi i dystrybucji ciężaru ciała w grupie dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 139 s. 11 ryc. 46 tab. bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * MŁODZIEŻ * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * RÓWNOWAGA CIAŁA * MASA CIAŁA * PARAMETR * CHARAKTERYSTYKA


47/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwapisz J.
Tytuł: Poziom cech somatycznych, funkcjonalnych, sprawności motrycznej i lateralizacji u dzieci w wieku 15 lat normalnie rozwijających się i upośledzonych w stopniu lekkim z Wodzisławia Śląskiego.
Promotor: dr Topisz-Starzewska J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 63 s. 38 ryc. 5 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * CECHY SOMATYCZNE * CECHY FUNKCJONALNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * LATERALIZACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * WODZISŁAW ŚLĄSKI (WOJ. ŚLĄSKIE)


48/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szmidt O.
Tytuł: Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 76 s. 6 fot. 52 ryc. 53 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * DZIECI * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * OCENA


49/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Madej M.
Tytuł: Wydolność i sprawność motoryczna osób głębiej upośledzonych umysłowo w wieku od 15 do 23 lat.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 76 s. 65 ryc. 2 tab. bibliogr. 32 poz. Aneks 27 s. 32 tab.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * OCENA


50/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Światowiec A.
Tytuł: Postawy personelu rehabilitacyjnego wobec dzieci digofrenicznych i ich uwarunkowania
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 52 s. 26 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * REHABILITACJA * DZIECI * MŁODZIEŻ * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * PERSONEL * PRACA ZAWODOWA * OCENA


51/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bytomska D.
Tytuł: Charakterystyka postawy ciała u dzieci z głębokim i znacznym upośledzeniem umysłowym.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 38 s. 4 ryc. 6 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * ORTOPEDIA * CECHY MORFOLOGICZNE * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * CHARAKTERYSTYKA


52/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzywonos R.
Tytuł: Badania uzdolnień ruchowych i sprawności ruchowej dzieci specjalnej troski.
Promotor: doc. dr Pąchalski A.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 55 s. 33 wykr. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * GRUPY DYSPANSERYJNE * DZIECI * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO


53/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lachner S.
Tytuł: Niedorozwój umysłowy a sprawność fizyczna.
Promotor: doc. dr Tworzydło M.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 54 s. 15 tab. 12 wykr. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * MOTORYCZNOŚĆ * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ FIZYCZNY * KORELACJA


54/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Liro H.
Tytuł: Badanie kształtowania się sprawności samoobsługowej w zależności od stopnia niedorozwoju umysłowego dzieci z Domu Pomocy Społecznej w Grojcu.
Promotor: dr Roziecka I.
Rok wydania: 1975
Opis fizyczny: 131 s. 8 fot. 24 tab. 24 wykr. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * DZIECI * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ PSYCHICZNY * TESTY * ĆWICZENIA RUCHOWE


55/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lis A.
Tytuł: Sprawność fizyczna uczniów Szkoły Specjalnej w Złotej (badania uczniów klas V, VI, VII).
Promotor: mgr Tombińska T.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 52 s. 12 tab. 4 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * SZKOŁA SPECJALNA * ZŁOTA


56/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majcherczyk-Petryszyn A.
Tytuł: Znaczenie kontaktów z rodzicami w rewalidacji dzieci oligofrenicznych w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 87 s. 24 tab. 5 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * REHABILITACJA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * SZKOŁA SPECJALNA * POSTĘPY W NAUCE * RODZICE * ROLA * WSPÓŁPRACA


57/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marcinek G.
Tytuł: Rehabilitacja ruchowa i rehabilitacja zaburzeń mowy u dzieci z zespołem Downa.
Promotor: dr Pąchalska M.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 39 s. 6 rys. 4 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KINEZYTERAPIA * DZIECI * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * ZESPÓŁ DOWNA * MOWA * ZABURZENIA


58/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Masztalerz T.
Tytuł: Rozwój biologiczny, wady postawy i sprawność fizyczna u dziewcząt upośledzonych umysłowo w wieku 15-19 lat.
Promotor: dr Bierzgalska L.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 37 s. 12 rys. 10 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * POSTAWA CIAŁA * OCENA * WADY POSTAWY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO


59/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bytomska D.
Tytuł: Charakterystyka postawy ciała dziewcząt i kobiet z głębokim i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym.
Promotor: dr hab. med. prof. nadzw. AWF Szmigiel Cz.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 71 s. 14 ryc. 13 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * REHABILITACJA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * OCENA * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ Ż. * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO


60/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: El-Naser M.
Tytuł: Diagnostyka narządu ruchu i charakterystyka stopnia zmian wybranych elementów postawy ciała (wad postawy) u dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 103 s. 40 ryc. 44 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * OCENA * WADY POSTAWY * DZIECI * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO


61/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michalik A.
Tytuł: Próby badania sprawności ruchowej dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim.
Promotor: doc. dr Orchowski A.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 50 s. 5 tab. 4 wykr. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * DZIECI * MŁODZIEŻ * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * OCENA


62/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Miernik E.
Tytuł: Wpływ muzyki na efekty ćwiczeń rehabilitacyjnych u dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Promotor: dr Kozłowska J.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 59 s. 12 tab. 14 wykr. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * DZIECI * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE * MUZYKA * ROLA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * EKSPERYMENT


63/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Moryto C.
Tytuł: Typ budowy a minimalna sprawność fizyczna u dzieci z niedorozwojem psychicznym.
Promotor: dr Szymański M.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 50 s. 12 rys. 18 tab. 8 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * BUDOWA CIAŁA * TYP BUDOWY CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KORELACJA * DZIECI * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO


64/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Idychowska A.
Tytuł: Zaburzenia w rozwoju psychomotorycznym u dzieci z Zespołem Downa.
Promotor: dr hab. med. Jaśkiewicz J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 85 s. 1 fot. 12 ryc. 3 tab. bibliogr. 97 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * PEDIATRIA * DZIECI * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * ZESPÓŁ DOWNA * ROZWÓJ PSYCHICZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * PSYCHOMOTORYKA * OCENA * TESTY


65/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stryczek A.
Tytuł: Ocena rozwoju somatycznego i sprawności fizycznej 14-letnich chłopców.
Promotor: dr Piskorz Cz.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 36 s. 8 ryc. 18 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * OCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * SZKOŁA PODSTAWOWA


66/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szala G.
Tytuł: Wpływ terapii zajęciowej na przystosowanie społeczne osób umysłowo upośledzonych.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 80 s. 22 ryc. 26 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * INTEGRACJA SPOŁECZNA * TERAPIA ZAJĘCIOWA * ROLA * OCENA


67/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stachnik M.
Tytuł: Porównanie budowy podeszwowej powierzchni stóp dziewcząt upośledzonych w stopniu lekkim na tle grupy kontrolnej.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 37 s. 8 ryc. 4 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * STOPA * BUDOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * OCENA


68/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ćwiękała M.
Tytuł: Działalność i funkcjonowanie Państwowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Grojcu w latach 1991-1999.
Promotor: dr Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 81 s. 17 ryc. 14 tab. bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * HISTORIA * OŚRODEK * DZIAŁALNOŚĆ * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * GROJEC


69/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowotarska R.
Tytuł: Wpływ Warsztatów Terapii Zajęciowej i Olimpiad Specjalnych na rehabilitację społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
Promotor: dr Sobiecka J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 111 s. 14 fot. bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * TERAPIA ZAJĘCIOWA * IGRZYSKA INWALIDÓW * INTEGRACJA SPOŁECZNA * KORELACJA


70/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Machura-Powęzka H.
Tytuł: Wpływ metody Rozruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne na rozwój ruchowy, społeczny, poznawczy i emocjonalny dzieci umysłowo upośledzonych.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 85 s. 13 fot. 12 ryc. 2 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * LECZENIE * METODA W. SHERBORNE * SKUTECZNOŚĆ * OCENA


71/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stefaniak N.
Tytuł: Przygotowanie do życia społecznego osób głębiej upośledzonych umysłowo.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 70 s. 30 ryc. 32 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * SOCJOLOGIA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * INTEGRACJA SPOŁECZNA


72/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kubicka K.
Tytuł: Konfliktowość pracownika upośledzonego umysłowo w zakładzie pracy.
Promotor: dr hab. med. prof. nadzw. AWF Spodaryk K.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 39 s. 4 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * PSYCHOLOGIA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * PRACA ZAWODOWA * ZACHOWANIE SIĘ * STOSUNKI INTERPERSONALNE * KONFLIKT * PROBLEM


73/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gwizdała A.
Tytuł: Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chrzanowie Fundacji im. Brata Alberta w latach 1995-2000.
Promotor: dr Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 64 s. 21 fot. 1 ryc. 2 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * HISTORIA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * TERAPIA ZAJĘCIOWA * OŚRODEK * WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ FUNDACJI IM. BRATA ALBERTA * DZIAŁALNOŚĆ * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


74/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wdowiak I.
Tytuł: Działalność Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Mielcu.
Promotor: dr Kałamacka, Ewa
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 59 s. 7 tab. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * WYCHOWANIE * HISTORIA * DZIECI * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * LECZENIE * OŚRODEK * DZIAŁALNOŚĆ * MIELEC (WOJ. PODKARPACKIE)


75/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Frey K.
Tytuł: Jazda konna osób upośledzonych umysłowo na przykładzie sekcji jeździeckiej Olimpiad Specjalnych w Poznaniu.
Promotor: dr Gedl-Pieprzyca, Izabela
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 76 s. 13 fot. 8 ryc. 26 tab. bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * JEŹDZIECTWO * IGRZYSKA INWALIDÓW * WYNIKI SPORTOWE * STAN ZDROWIA * KORELACJA * POZNAŃ (WOJ. WIELKOPOLSKIE)


76/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaworska I.
Tytuł: Przystosowanie do życia w społeczeństwie osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym na przykładzie Domu Pomocy Społecznej.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 113 s. 72 ryc. 46 tab.48 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * SOCJOLOGIA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * INTEGRACJA SPOŁECZNA * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * DOM POMOCY SPOŁECZNEJ


77/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Orawiec S.
Tytuł: Badania sprawności ruchowej u dzieci niedorozwiniętych za pomocą Skali Metrycznej Ozjereckiego, oraz testów opartych na podstawowych czynnościach życia codziennego.
Promotor: doc. dr Grochmal S.
Rok wydania: 1966
Opis fizyczny: 32 s. 7 ryc. 46 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * DZIECI * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * OCENA * METODA * TESTY * SKALA METRYCZNA OZJERECKIEGO


78/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Orłowski J.
Tytuł: Badania sprawności ruchowej dzieci niedorozwiniętych skalą metryczną Ozjereckiego oraz testami czynności życia codziennego.
Promotor: doc. dr Grochmal S.
Rok wydania: 1967
Opis fizyczny: 30 s. 17 ryc. 36 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * DZIECI * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * OCENA * METODA * TESTY * SKALA METRYCZNA OZJERECKIEGO


79/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Orpikowski K.
Tytuł: Wady postawy i sprawność fizyczna dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym.
Promotor: dr Bierzgalska L.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 36 s. 7 ryc. 10 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * WADY POSTAWY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * OCENA * DZIECI


80/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Padel A.
Tytuł: Badanie sprawności ruchowej skalą metryczną Ozjereckiego i testami życia codziennego dzieci niedorozwiniętych (grupa dziewcząt).
Promotor: doc. dr Grochmal S.
Rok wydania: 1966
Opis fizyczny: 51 s. 3 ryc. 23 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * TESTY * SKALA OZJERECKIEGO * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO


81/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Frączek K.
Tytuł: Próba oceny wybranych cech somatycznych i poziomu rozwoju morfologicznego dziewcząt objętych opieką Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
Promotor: dr Szyguła Z.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 49 s. 12 tab. 10 wykr. 25 poz. bibliogr.
Słowa kluczowe: MORFOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY SOMATYCZNE * ROZWÓJ MORFOLOGICZNY * BUDOWA SOMATYCZNA * WIEK ROZWOJOWY * WYSOKOŚĆ CIAŁA * WADY POSTAWY * OCENA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * OSTRÓDA (WOJ. WARMIŃSKO - MAZURSKIE) * PSON * POLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


82/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalska, Magdalaena
Tytuł: Próba oceny wpływu stosowania metody Weroniki Sherborne na rozwój dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym z cechami autyzmu.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 57 s. 16 fot. 3 rys. 9 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * FIZJOTERAPIA * PSYCHOLOGIA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * AUTYZM * LECZENIE * SKUTECZNOŚĆ * METODA * BADANIA * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ PSYCHICZNY * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * METODA WERONIKI SHERBORNE * CHOROBY WRODZONE


83/110

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Kozłowska, Jadwiga
Tytuł: Wpływ ćwiczeń muzyczno-ruchowych na rozwój sprawności ruchowej dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Promotor: doc. dr hab. med. Pąchalski, Adam
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 97 s. 40 rys. 24 tab. 9 wykr. bibliogr. 73 poz.
Słowa kluczowe: SZKOŁA SPECJALNA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE * CECHY MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * ROZWÓJ FIZYCZNY * TESTY * DZIECI * MŁODZIEŻ


84/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majewska-Ernestowicz, Anna
Tytuł: Czas wolny osób głębiej upośledzonych umysłowo.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 76 s. 16 fot. 28 tab. 21 ryc. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: CZAS WOLNY * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * WYPOCZYNEK * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * BADANIA * WYWIAD * POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM * ŚWIETOKRZYSKI KLUB DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI * WSPÓLNOTA WIARA I ŚWIATŁO


85/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sokołowski, Rafał
Tytuł: Rola olimpiad specjalnych w procesie rewalidacji osób z upośledzeniem intelektualnym.
Promotor: dr Makuła W.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 57 s. 5 ryc. 17 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * DZIECI * MŁODZIEŻ * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * IGRZYSKA INWALIDÓW * SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY * OBSERWACJA * WYCHOWAWCA * LEKKOATLETYKA * INTEGRACJA


86/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chlebek, Sławomir
Tytuł: Warsztaty Terapii Zajęciowej Duszpasterskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Krakowie.
Promotor: dr Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 72 s. 7 fot. 2 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TERAPIA ZAJĘCIOWA * WARSZTATY * DZIAŁALNOŚĆ * CHORZY * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * DUSZPASTERSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM (KRAKÓW)


87/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szczypczyk, Regina
Tytuł: Wpływ terapii zajęciowej na rozwój sprawności manualnej i fizycznej osób głębiej upośledzonych umysłowo.
Promotor: dr Marchewka, Anna
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 118 s. 13 fot. 12 rys. 37 tab. 25 wykr. bibliogr. 62 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * TERAPIA ZAJĘCIOWA * PACJENCI * CHORZY * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ LOKOMOCYJNA * SPRAWNOŚĆ MANUALNA * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * TEST 'EUROFIT SPECIAL' * BADANIA


88/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Smoła, Magdalena
Tytuł: Próba oceny wpływu ćwiczeń usprawniających na sprawność fizyczną a szczególnie równowagę osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym.
Promotor: dr Marchewka, Anna
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 93 s. 144 fot. 23 ryc. 20 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * RÓWNOWAGA * PŁEĆ Ż. * MNICHÓW (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


89/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Walter, Aneta
Tytuł: Budowa ciała i sprawność motoryczna dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo z ZSS nr 1 w Krakowie.
Promotor: dr Żarów, Ryszard
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 89 s. 47 ryc. 58 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BUDOWA CIAŁA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * CECHY MORFOLOGICZNE * BADANIA PORÓWNAWCZE * SZKOŁA ZAWODOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


90/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tkaczyk-Szwed, Barbara
Tytuł: Ocena budowy stopy u dzieci z upośledzeniem umysłowym na tle grupy porównawczej w wieku 15-16 lat.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 59 s. 8 ryc. 19 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * STOPA * BUDOWA * PŁASKOSTOPIE * WADY POSTAWY * OCENA * ŁĘG TARNOWSKI (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


91/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ciupryk, Agata
Tytuł: Ocena postawy ciała u dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 70 s. 11 fot. 34 ryc. 7 tab. bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * ANTROPOLOGIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * POSTAWA CIAŁA * OCENA * WADY POSTAWY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * NARZĄDY RUCHU * MŁODZIEŻ * OŚRODEK * TESTY * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


92/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wierzbowska, Dorota
Tytuł: Działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach.
Promotor: dr Kałamacka, Ewa
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 61 s. 10 fot. 1 ryc. 4 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * OŚRODEK * DZIAŁALNOŚĆ * ŁUPKI (WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE) * SPORT * PŁYWANIE * GIMNASTYKA * ANALIZA DANYCH * WYWIAD


93/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kempińska, Izabela
Tytuł: Środowiskowy Dom Samopomocy jako jedna z form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Promotor: dr Matłosz-Mamak, Ewa
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 82 s. 3 fot. 40 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * CHOROBY PSYCHICZNE * LECZENIE * SKUTECZNOŚĆ * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * BADANIA ANKIETOWE * PŁOCK (WOJ. MAZOWIECKIE) * ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY (PŁOCK)


94/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Frank, Anna
Tytuł: Próba oceny dojrzałości społecznej i testu równowagi, osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczestniczących w zajęciach w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Staszowie.
Promotor: dr Marchewka, Anna
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 117 s. 7 fot. 69 ryc. 141 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * REHABILITACJA * ROZWÓJ MOTORYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DOJRZAŁOŚĆ SPOŁECZNA * ROZWÓJ SPOŁECZNY * WADY WRODZONE * TESTY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * STASZÓW (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) * TEST RÓWNOWAGI


95/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Włodarska, Iwona
Tytuł: Poziom sprawności fizycznej oraz formy spędzania czasu wolnego młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym na przyładzie ośrodków specjalnych w Krakowie i Londynie.
Promotor: dr Marchewka, Anna
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 100 s. 9 fot. 26 rys. 33 tab. bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ * SZKOŁA SPECJALNA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * TEST EUROFIT * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * LONDYN (WIELKA BRYTANIA)


96/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Armata, Anna
Tytuł: Przyczyny zwiększającej się częstości pojawiania dzieci z zespołem Downa.
Promotor: dr Cichocka, Barbara
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 58 s. 8 ryc. 6 tab. 1 wykr. bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * NEUROLOGIA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * CHOROBY DZIEDZICZNE * ZESPÓŁ DOWNA * DZIECI


97/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kumięga, Karolina
Tytuł: Rehabilitacyjna funkcja sportów zimowych na przykładzie narciarstwa alpejskiego.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chojnacki, Kazimierz
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 83 s. 10 fot. 1 ryc. 8 tab. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: SPORT ZIMOWY * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * REHABILITACJA * NARZĄDY RUCHU * NIEWIDOMI * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * STANY ZJEDNOCZONE


98/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak, Magdalena
Tytuł: Wpływ ćwiczeń usprawniających na podstawowe umiejętności ruchowe osób głęboko upośledzonych umysłowo.
Promotor: dr Marchewka, Anna
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 67 s. 14 fot. 6 ryc. 15 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * REHABILITACJA * ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE * UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE * ROZWÓJ MOTORYCZNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZACHOWANIE SIĘ * JAKOŚĆ ŻYCIA * DOM POMOCY SPOŁECZNEJ * MATCZYN (WOJ. LUBELSKIE)


99/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Harabas, Jarosław
Tytuł: Aktywność sportowa upośledzonych umysłowo uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Studium przypadku.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Sekuła-Kwaśniewicz, Halina
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 140 s. 13 fot. 19 ryc. 19 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * WARSZTATY * TERAPIA ZAJĘCIOWA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * OBSERWACJA * WYWIAD


100/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skowyra, Paweł
Tytuł: Olimpiady Specjalne a sprawność fizyczna i dojrzałość społeczna osób upośledzonych umysłowo uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Promotor: dr Marchewka, Anna
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 104 s. 14 fot. 30 ryc. 15 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * IGRZYSKA INWALIDÓW * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * WARSZTATY * TERAPIA ZAJĘCIOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


101/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krężlewicz, Agnieszka
Tytuł: Uczestnictwo w turystyce młodzieży upośledzonej umysłowo z terenu Warszawy.
Promotor: dr Kaganek, Krzysztof
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 140 s., 9 tab., 23 rys., bibliogr. 64 poz.
Słowa kluczowe: UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * MŁODZIEŻ * TURYSTYKA * UCZESTNICTWO * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * WYCIECZKA * TERAPIA ZAJĘCIOWA


102/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michalczuk, Jakub
Tytuł: Wykorzystanie testów sprawnościowych i wysiłkowych do oceny sprawności fizycznej osób z upośledzeniem umysłowym w wieku 30-50 lat.
Promotor: dr Janusz, Mariusz
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 109 s., 12 fot., 36 wykr., 1 ryc., 15 tab.Bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MOTORYCZNOŚĆ * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WIEK DOJRZAŁY * TESTY


103/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwintowska, Karolina
Tytuł: Ocena uzdolnień ruchowych i sprawności fizycznej dzieci z zespołem Downa w wieku 11-14 lat.
Promotor: dr Gazurek, Dorota
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 118 s., 40 ryc., 22 tab.Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * DZIECI * ZESPÓŁ DOWNA * UZDOLNIENIA RUCHOWE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SZKOŁA SPECJALNA * MOTORYCZNOŚĆ * TESTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


104/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Niepokój, Patrycja
Tytuł: Warsztaty Terapii Zajęciowej i ich działalność rewalidacyjna (na przykładzie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rymanowie).
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Srokosz, Wacław
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 65 s., 8 tab., 2 wykr., 1 ryc., 5 fot.
Słowa kluczowe: UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * REHABILITACJA * TERAPIA ZAJĘCIOWA * WARSZTATY * RYMANÓW (WOJ. PODKARPACKIE)


105/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozak, Anna
Tytuł: Działalność i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku.
Promotor: dr hab. Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 85 s., 24 fot., 13 tab.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * OPIEKA ZDROWOTNA * OPIEKA LEKARSKA * DOM POMOCY SPOŁECZNEJ * POMOC SPOŁECZNA * JAKOŚĆ ŻYCIA * TERAPIA ZAJĘCIOWA * WYWIAD


106/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Leńska, Agata
Tytuł: Zadania fizjoterapeuty w Ośrodku Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - standardy a rzeczywistość
Promotor: dr Ariusz, Janusz
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 68 s., 2 ryc., 5 fot., 17 wykr.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * REHABILITACJA * FIZJOTERAPIA * FIZJOTERAPEUTA * PRACA ZAWODOWA * KWALIFIKACJE * SZKOLENIE * STANDARD * BADANIA ANKIETOWE * PODKARPACKIE, WOJEWÓDZTWO


107/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ryczek, Roksana
Tytuł: Ocena rozwoju małej motoryki u dzieci z zespołem Downa w wieku od 9 do 11 lat
Promotor: dr Gazurek, Dorota
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 51 s., 7 fot., 32 ryc., 2 tab.Bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * NEUROLOGIA * ZESPÓŁ DOWNA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * KOORDYNACJA RUCHOWA * MOTORYCZNOŚĆ


108/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rybak, Aneta
Tytuł: Rola środowiska integracyjnego w usprawnianiu funkcjonalnym oraz jego wpływ na rozwój fizyczny, umysłowy i społeczny dziecka z zespołem Downa
Promotor: dr Janusz, Mariusz
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 55 s., 12 ryc., 5 tab.Bibliogr. 34 poz. + internet
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * NEUROLOGIA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * ZESPÓŁ DOWNA * USPRAWNIANIE RUCHOWE * INTEGRACJA SPOŁECZNA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * STALOWA WOLA (WOJ. PODKARPACKIE)


109/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cicha, Justyna
Tytuł: Ocena koordynacji ruchów ręki osób upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
Promotor: dr Woźniacka, Renata
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 50 s., 3 fot., 12 wykr., 3 tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * KOORDYNACJA RUCHOWA * KOŃCZYNA GÓRNA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY * OCENA * ANALIZA


110/110

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stodolska, Ewa
Tytuł: Rehabilitacja dzieci upośledzonych umysłowo na przykładzie działalności Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego KOŁO w Zakopanem
Promotor: dr Gazurek, Dorota
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 79 s., 7 fot., 15 rys., 6 tab., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * OŚRODEK REHABILITACJI * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * REHABILITACJA * FIZJOTERAPIA * BADANIA ANKIETOWE * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYCHOWAWCZY 'KOŁO' (ZAKOPANE)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka