Wynik wyszukiwania

Zapytanie: TYP BUDOWY CIAŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Feret E.
Tytuł: Typy morfologiczne Murzynów z Zambezi.
Promotor: dr Jasicki B.
Rok wydania: 1964
Opis fizyczny: 27 s. 1 mapa 18 tab. bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * RASA * TYP BUDOWY CIAŁA * AFRYKA * ZAMBEZI


2/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gołąb, Wojciech
Tytuł: Zróżnicowanie somatotypologiczne czołowych narciarzy zjazdowców w Polsce.
Promotor: doc dr hab. Chojnacki K.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 26 s. 10 ryc. 8 tab. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: NARCIARSTWO ZJAZDOWE * ZAWODNICY * TYP BUDOWY CIAŁA * STUDENCI * METODA * AWF KRAKÓW


3/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalewska-Seremak E.
Tytuł: Budowa ciała a częstość występowania wad postawy u dzieci miejskich w wieku przedszkolnym.
Promotor: dr Pałosz J.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 38 s. 3 rys. 6 tab. bibliogr.23 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * WADY POSTAWY * ANATOMIA * BUDOWA CIAŁA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * MIASTO * TYP BUDOWY CIAŁA


4/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kieres R.
Tytuł: Typy budowy mieszkańców Śląska.
Promotor: doc.dr Jasicki B.
Rok wydania: 1963
Opis fizyczny: 29 s. 11 tab. 6 wykr. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ANTROPOMETRIA * BUDOWA CIAŁA * TYP BUDOWY CIAŁA * ŚRODOWISKO * ŚLĄSK


5/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalewska B.
Tytuł: Typy budowy ciała dziewcząt i chłopców 10-letnich ze Skawiny na tle populacji krakowskiej.
Promotor: dr Chrzanowska M.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 54 s. 5 tab. 22 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * TYP BUDOWY CIAŁA * WSKAŹNIK * CECHY MORFOLOGICZNE * BUDOWA CIAŁA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


6/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krawczyk J.
Tytuł: Związek między typem somatycznym 15-letnich dziewcząt a czasem uzyskania dojrzałości płciowej.
Promotor: doc. dr Gołąb S.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 38 s. 3 rys. 11 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MEDYCYNA * TYP BUDOWY CIAŁA * POKWITANIE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


7/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuziemka M.
Tytuł: Wpływ wieku, liczby lat pracy oraz wybranych cech morfologicznych i typu budowy ciała na zakres ruchomości piersiowo-lędźwiowego odcinka kręgosłupa u mężczyzn w wieku produkcyjnym.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 32 s. 10 ryc. 3 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGOSŁUP * PRZEPUKLINA JĄDRA MIAŻDŻYSTEGO * GIBKOŚĆ * WIEK KALENDARZOWY * PRACA ZAWODOWA * CECHY MORFOLOGICZNE * TYP BUDOWY CIAŁA * KORELACJA


8/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kucharski M.
Tytuł: Ocena poziomu i harmonii rozwoju somatycznego oraz częstość jego zaburzeń u uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Sączu przy zastosowaniu aktualnych norm rozwoju fizycznego w Polsce.
Promotor: dr Chmska M.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 71 s. 42 tab. 20 rys. 6 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * TYP BUDOWY CIAŁA * CECHY SOMATYCZNE * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * ZABURZENIA * ROZWÓJ FIZYCZNY * NORMA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


9/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łabuz R.
Tytuł: Czynnik budowy somatycznej w zróżnicowaniu zwinności chłopców w wieku 12-18 lat.
Promotor: dr Żak S.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 40 s. 11 ryc. 13 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * TYP BUDOWY CIAŁA * CECHY MOTORYCZNE * ZWINNOŚĆ * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


10/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marszałek Z.
Tytuł: Struktura antropologiczna Arabów z prowincji Kota.
Promotor: prof. dr Jasicki B.
Rok wydania: 1964
Opis fizyczny: 24 s. 3 tab. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * TYP BUDOWY CIAŁA * RASA * EGIPT * ARABOWIE


11/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Moryto C.
Tytuł: Typ budowy a minimalna sprawność fizyczna u dzieci z niedorozwojem psychicznym.
Promotor: dr Szymański M.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 50 s. 12 rys. 18 tab. 8 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * BUDOWA CIAŁA * TYP BUDOWY CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KORELACJA * DZIECI * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO


12/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mruk J.
Tytuł: Typ postawy a sprawność specjalistyczna hokeistów okręgu krakowskiego.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1964
Opis fizyczny: 31 s. 3 fot. 1 rys. 3 tab. 8 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * TYP BUDOWY CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * SPORTOWCY * HOKEJ * REGION * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


13/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jurczyk B.
Tytuł: Poziom rozwoju somatycznego kobiet w wieku 15-19 lat uczęszczających do trzech typów szkół ponadpodstawowych w Krakowie.
Promotor: dr Ozimek M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 52 s. 24 ryc. 13 tab. bibliogr. 48 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * TYP BUDOWY CIAŁA * CECHY SOMATYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * RODZAJ * PŁEĆ Ż. * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * KORELACJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


14/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lubecka E.
Tytuł: Zróżnicowanie somatotypologiczne dziewcząt w wieku 15-19 lat w nawiązaniu do statusu społeczno-ekonomicznego rodziny.
Promotor: prof. dr hab. Gołąb S.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 45 s. 2 ryc. 13 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * SOCJOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * TYP BUDOWY CIAŁA * CECHY SOMATYCZNE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * STATUS SPOŁECZNY * WARUNKI BYTOWE * RODZINA * KORELACJA * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE)


15/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dudzińska-Nowak D.
Tytuł: Budowa somatyczna kobiet z chorobą nowotworową sutka na tle różnych czynników zagrożenia.
Promotor: dr Cichocka B.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 95 s. 11 ryc. 71 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MEDYCYNA * GRUCZOŁ * SUTEK * CHOROBY * NOWOTWÓR * TYP BUDOWY CIAŁA * CECHY SOMATYCZNE * KORELACJA


16/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Niziński M.
Tytuł: Typ budowy ciała chłopców i dziewcząt z Nowej Huty w wieku 6 i 11 lat.
Promotor: doc. dr Gołąb S.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 31 s. 4 ryc. 12 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * TYP BUDOWY CIAŁA * OCENA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


17/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak M.
Tytuł: Typ budowy a minimalna sprawność ruchowa pracowników fizycznych w Hucie im. Lenina.
Promotor: dr Roziecka I.
Rok wydania: 1975
Opis fizyczny: 30 s. 10 ryc. 20 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * TYP BUDOWY CIAŁA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * KORELACJA * PRACOWNIK FIZYCZNY * HUTA IM. TADEUSZA SENDZIMIRA (KRAKÓW) * HUTA IM. LENINA


18/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kolawa G.
Tytuł: Wpływ typu budowy ciała na sprawność motoryczną 13-to letnich dziewcząt i chłopców w świetle wyników testu EUROFIT.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 28 s. 8 ryc. 16 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * TYP BUDOWY CIAŁA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * KORELACJA * TESTY * TEST EUROFIT * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


19/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krajewska M.
Tytuł: Typ budowy ciała a sprawność fizyczna dziewcząt z Przemyśla.
Promotor: dr Cadel K.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 42 s. 22 ryc. 10 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * TYP BUDOWY CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE)


20/26

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Żarów, Ryszard
Tytuł: Właściwości rozwoju morfologicznego i sprawności fizycznej chłopców i dziewcząt w wieku od 6 do 14 lat w zależności od typu somatycznego (na podstawie badań ciągłych).
Promotor: doc. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 165 s. 3 rys. 23 tab. 50 wykr. bibliogr.137 poz. Aneks. 38tab.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * TYP BUDOWY CIAŁA * BUDOWA CIAŁA * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


21/26

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Żychowicz, Paweł
Tytuł: Poziom rozwoju biologicznego, typ budowy ciała oraz sprawność motoryczna i postawa ciała dzieci i mlodzieży z uszkodzeniem narządu wzroku
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 246 s., 71 ryc., 47 tab., bibliogr. 198 poz., summ. Aneks: s. 204-246, 37 tab.
Słowa kluczowe: NIEWIDOMI * NARZĄD WZROKU * USZKODZENIA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * WADY POSTAWY * TYP BUDOWY CIAŁA * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * DZIECI * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * TESTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SŁABO WIDZĄCY


22/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Konarski, Wojciech
Tytuł: Ocena budowy somatycznej chorych z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych poddawanych leczeniu rewaskularyzacyjnemu
Promotor: dr n. med. Berwecki, Arkadiusz
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 53 s., 13 tab., 10 wykr., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * KOŃCZYNA DOLNA * MIAŻDŻYCA * NIEDOKRWIENIE * PŁEĆ M. * CECHY SOMATYCZNE * TYP BUDOWY CIAŁA * POMIAR * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYŃ I ANGIOLOGII (KRAKÓW)


23/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kiełbasa, Danuta
Tytuł: Postrzeganie atrakcyjności fizycznej przez studentów i studentki
Promotor: prof. dr hab. Żarów, Ryszard
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 78 s., 5 fot., 6 rys., 9 tab., 18 wykr., bibliogr. 22 poz. Aneks
Sygnatura: 39270WF
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ESTETYKA * BUDOWA CIAŁA * PROPORCJE CIAŁA * CIAŁO * TYP BUDOWY CIAŁA * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * BADANIA ANKIETOWE


24/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rojewska, Bożena
Tytuł: Typologia ajurwedyczna a budowa ciała studentek turystyki i rekreacji
Promotor: prof. dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 74 s., 4 ryc., 18 tab., 18 wykr., bibliogr. 29 poz.
Sygnatura: 39495TR
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * TYP BUDOWY CIAŁA * TYPOLOGIA * FILOZOFIA * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * AWF KRAKÓW * AJURWEDA


25/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Konopka, Sylwia
Tytuł: Ocena skuteczności występowania poszczególnych typów wysklepienia łuku podłużnego stóp u młodzieży gimnazjalnej ze środowiska wiejskiego
Promotor: dr Bac, Aneta
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 103 s., 4 fot., 6 ryc., 26 tab., bibliogr. 50 poz. Aneks
Sygnatura: 39190RR
Słowa kluczowe: POSTAWA CIAŁA * TYP BUDOWY CIAŁA * STOPA * ŁUK * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEŚ


26/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bieszko, Małgorzata
Tytuł: Ocena typu budowy i postawy ciała dzieci przedszkolnych objętych programem Wczesnego Wspomagania Rozwoju
Promotor: dr Pałosz, Jadwiga
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 90 s., 41 rys., 52 tab., bibliogr. 38 poz. Aneks
Sygnatura: 40753RR
Słowa kluczowe: BUDOWA CIAŁA * TYP BUDOWY CIAŁA * OCENA BUDOWY * POSTAWA CIAŁA * BADANIA ANTROPOMETRYCZNE * PROGRAM * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * PROGRAM WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka