Wynik wyszukiwania

Zapytanie: TRASY ROWEROWE
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kielak, Anna
Tytuł: Możliwości rozwoju turystyki rowerowej na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
Promotor: dr Kaganek, Krzysztof
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 98 s. 21 fot. 3 mapy 6 ryc. 2 tab. bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA ROWEROWA * TURYSTYKA AKTYWNA * TRASY ROWEROWE * TRASY TURYSTYCZNE * TRASY WYCIECZKOWE * PROJEKT * PROPOZYCJA * PARK KRAJOBRAZOWY * MAZOWIECKI PARK KRAJOBRAZOWY * MAZOWSZE * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * WALORY PRZYRODNICZE * WALORY REKREACYJNE


2/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalska, Dominika
Tytuł: Turystyka rowerowa w Gorcach.
Promotor: dr Rettinger, Wacław
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 83 s. 15 fot. 1 mapa, 12 ryc. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA ROWEROWA * TURYSTYKA AKTYWNA * TRASY ROWEROWE * WALORY TURYSTYCZNE * GORCE


3/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szczepańska, Ewa
Tytuł: Możliwości uprawiania trekkingu tropikalnego i innych form turystyki w Azji Południowo-Wschodniej.
Promotor: dr Różycki, Paweł
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 73 s. 14 fot. 6 ryc. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * TURYSTYKA PIESZA * AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA * TRASY ROWEROWE * UWARUNKOWANIA * OBSERWACJA * WYWIAD * ANALIZA DANYCH


4/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łabaj, Krzysztof
Tytuł: Rozwój turystyki rowerowej na terenie dzielnicy VII w Krakowie w oparciu o walory krajoznawcze środowiska naturalnego i pamiątek historii.
Promotor: dr Kurek, Artur
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 68 s. 18 fot. 6 ryc. 9 map, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: KRAJOZNAWSTWO * TURYSTYKA ROWEROWA * ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE * TRASY ROWEROWE * ANALIZA DANYCH * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


5/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maśniak, Joanna
Tytuł: Turystyka rowerowa na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego.
Promotor: dr Dąbrowski, Piotr
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 118 s. 37 fot. 5 map, 1 ryc. 5 tab. bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA ROWEROWA * TRASY ROWEROWE * PARK KRAJOBRAZOWY * SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ROZWÓJ TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE


6/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ostrowska-Ściężor, Aneta
Tytuł: Stan i perspektywy rozwoju turystyki rowerowej na Pomorzu Środkowym
Promotor: dr Kaganek, Krzysztof
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 153 s. 58 fot. 6 map. 4 tab. bibliogr. 115 poz. Aneks 14 s.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION POMORSKI * WALORY TURYSTYCZNE * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * TURYSTYKA ROWEROWA * ROWER * HISTORIA * SZLAKI TURYSTYCZNE * TRASY ROWEROWE


7/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łaś, Szymon
Tytuł: Kolarstwo górskie - materiały do monografii dyscypliny sportu i turystyki kwalifikowanej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Matuszyk, Andrzej
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 91 s., 13 fot., 4 map., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: KOLARSTWO GÓRSKIE * ROZWÓJ * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * MONOGRAFIA * TURYSTYKA ROWEROWA * TRASY ROWEROWE * GORLICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * ANALIZA DANYCH * OPIS


8/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bogaty, Elżbieta
Tytuł: Koncepcja szlaków turystyki rowerowej w gminie Skawina.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 98 s., 6 fot., 4 mapy, 3 ryc., 10 tab.Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA ROWEROWA * TRASY ROWEROWE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * CHARAKTERYSTYKA * OPIS


9/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozieł, Joanna
Tytuł: Koncepcja trasy roweroweuj w powiecie sulęcińskim
Promotor:
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 114 s., 21 fot., 28 ryc., 2 tab.Bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA ROWEROWA * TRASY ROWEROWE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ŚCIEŻKA ROWEROWA * SZLAKI TURYSTYCZNE * SULĘCIN (WOJ. LUBUSKIE ; OKRĘG)


10/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwiecień, Krzysztof
Tytuł: Stan i perspektywy rozwoju turystyki rowerowej na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
Promotor: dr Kaganek, Krzysztof
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 131 s., 23 fot., 18 map,Bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA ROWEROWA * TRASY ROWEROWE * ŚCIEŻKA ROWEROWA * ROZWÓJ * KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, WYŻYNA * BADANIA ANKIETOWE


11/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szołowska, Marta
Tytuł: Szlakiem świętokrzyskich miast i wsi - projekt tras rowerowych
Promotor: dr Kruczek, Zygmunt
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 108 s., 32 fot., 4 mapy, 2 ryc.Bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA ROWEROWA * TRASY ROWEROWE * MIASTO * WIEŚ * ŚWIĘTOKRZYSKIE, GÓRY * WALORY PRZYRODNICZE * ŚCIEŻKA ROWEROWA * ŚWIĘTOKRZYSKIE, WOJEWÓDZTWO


12/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Armatys, Tomasz
Tytuł: Atrakcyjność Lasu Wolskiego dla uprawiania turystyki rowerowej
Promotor: dr Mroczka, Adam
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 113 s., 22 ryc., 59 fot., 3 tab.Bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA ROWEROWA * TRASY ROWEROWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - LAS WOLSKI * WYCIECZKA ROWEROWA * ŚCIEŻKA ROWEROWA * BAZA NOCLEGOWA * BAZA GASTRONOMICZNA * UKSZTAŁTOWANIE TERENU * WALORY PRZYRODNICZE * WALORY KULTUROWE


13/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rudnik, Joanna
Tytuł: Turystyka rowerowa w zaolziańskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński ze szczególnym uwzględnieniem Beskidu Morawsko-Śląskiego
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 59 s., 15 fot., 3 tab.Bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA ROWEROWA * TRASY ROWEROWE * ŚLĄSK CIESZYŃSKI (POLSKA) * ŚLĄSK CIESZYŃSKI (CZECHY) * BESKID PORAWSKO-ŚLĄSKI * RUCH TURYSTYCZNY * ŚCIEŻKA ROWEROWA


14/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wyroba, Barbara
Tytuł: Zagospodarowanie turystyczne Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 133 s., 62 fot., 18 ryc., 1 tab., 3 mapyBibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * PARK KRAJOBRAZOWY ORLICH GNIAZD * HISTORIA * SZLAKI TURYSTYCZNE * TRASY ROWEROWE * REZERWAT PRZYRODY * AGROTURYSTYKA * TURYSTYKA KONNA * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ZWIERZĘTA * ROŚLINY * ANALIZA DANYCH


15/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Duman, Halina
Tytuł: Możliwości rozwoju turystyki i rekreacji w gminie Stryszów w świetle uwarunkowań geograficznych, gospodarczych oraz opinii turystów i władz lokalnych
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 81 s., 2 ryc., 11 fot., 8 tab., 2 mapyBibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * ROZWÓJ TURYSTYKI * REKREACJA * STRYSZÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WALORY TURYSTYCZNE * UKSZTAŁTOWANIE TERENU * TRASY ROWEROWE * BAZA SPORTOWO-REKREACYJNA * WYWIAD * BADANIA ANKIETOWE * OPIS


16/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pawlik, Alicja
Tytuł: Inwentaryzacja szlaków rowerowych na obszarze Pogórza Cieszyńskiego
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 134 s., 11 fot., 6 ryc., 4 tab.Bibliogr. 83 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA ROWEROWA * TRASY ROWEROWE * INWENTARYZACJA * CIESZYN (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG) * UWARUNKOWANIA * UKSZTAŁTOWANIE TERENU * EWIDENCJA * ZNAKOWANIE SZLAKÓW * OPIS * CIESZYŃSKIE, POGÓRZE


17/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gliszczyńska, Agata
Tytuł: Propozycje tematycznych szlaków rowerowych w Bielsku Białej
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 92 s., 8 fot., 14 ryc., 11 tab.Bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA ROWEROWA * TRASY ROWEROWE * UKSZTAŁTOWANIE TERENU * WALORY PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ŚCIEŻKA ROWEROWA * AKTY PRAWNE * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE)


18/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mróz-Stachurska, Monika; Mróz, Jarosław
Tytuł: Karpacki Szlak Rowerowy. Realizacja projektu i opis krajoznawczy
Promotor: dr Kruczek, Zygmunt
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 99 s., 30 fot., 10 rys., 7 mapBibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA ROWEROWA * TRASY ROWEROWE * PROJEKT * WALORY TURYSTYCZNE * KARPACKI SZLAK ROWEROWY * KRAJOZNAWSTWO * OPIS * ANALIZA DANYCH


19/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kubacki, Łukasz
Tytuł: Promocja turystyki rowerowej szansą rozwoju regionu Gór Sowich
Promotor: dr Owsianowska, Sabina
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 98 s., 39 fot., 20 ryc.Bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA ROWEROWA * PROMOCJA TURYSTYKI * SOWIE, GÓRY * ROZWÓJ TURYSTYKI * TRASY ROWEROWE * BADANIA ANKIETOWE


20/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stręk, Alina
Tytuł: Podstawy i przykłady tworzenia infrastruktury dla potrzeb turystyki rowerowej ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa
Promotor: dr Kapera, Izabela
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 114 s., 46 ryc., 6 tab., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA ROWEROWA * TRASY ROWEROWE * TRASY WYCIECZKOWE * ROWER * KOMUNIKACJA * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


21/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Banatkiewicz, Justyna
Tytuł: Rowerowa pielgrzymka do grobu św. Jakuba
Promotor: dr Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 94 s., 36 fot., 29 wykr., 10 ryc., 3 tab., bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA RELIGIJNA * TURYSTYKA PIELGRZYMKOWA * PIELGRZYMKA * TURYSTYKA ROWEROWA * TRASY ROWEROWE * WŁOCHY * ANALIZA DANYCH


22/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żbik, Wojciech
Tytuł: Gmina Krzeszowice jako centrum turystyki rowerowej
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 86 s., 10 fot., 11 rys., 8 tab., 18 wykr., bibliogr. 35 poz.
Sygnatura: 39927TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA ROWEROWA * TRASY ROWEROWE * KRZESZOWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE; OKRĘG) * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE


23/23

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mynarska, Anna
Tytuł: Analiza oddziaływania wybranych tras rowerowych w przestrzeni Miasta Krakowa
Promotor: dr Biernacki, Wojciech
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 72 s., 10 fot., 8 ryc., 1 tab., bibliogr. 35 poz. Aneks
Sygnatura: 39474TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA ROWEROWA * TURYSTYKA AKTYWNA * REKREACJA * TRASY ROWEROWE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka