Wynik wyszukiwania

Zapytanie: TOWARZYSTWA
Liczba odnalezionych rekordów: 42Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Męgosz G.
Tytuł: Proces regresu stowarzyszeń polonijnych w okręgu Bruay - Francja - w departamencie Pas-de-Calais.
Promotor: doc. dr hab. Pawlak, Anna
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 70 s. 14 fot. 3 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * KULTURA * TOWARZYSTWA * POLONIA * PROBLEM * FRANCJA


2/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lewowski J.
Tytuł: Rola Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w upowszechnianiu rekreacji fizycznej na przykładzie Wojewódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 65 s. 54 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * REKREACJA * CZAS WOLNY * TOWARZYSTWA * TKKF * ROLA


3/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Opielowski J.
Tytuł: Dzialalność Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Fabryce Samochodów Małolitrażowych Zakład Nr 2 Tychy w latach 1975-1990.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 53 s. 6 fot. 6 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * TOWARZYSTWA * TKKF * DZIAŁALNOŚĆ * ZAKŁAD PRACY * TYCHY


4/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grzybowska M.
Tytuł: Zarys rozwoju Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 49 s. bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HISTORIA * KRAJOZNAWSTWO * ORGANIZACJA * TOWARZYSTWA * PTK * POLSKIE TOWARZYSTWO KRAJOZNAWCZE * POLSKIE TOWARZYSTWO KRAJOZNAWC


5/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Foryś M.
Tytuł: XXXV lat działalności krakowskiego TKKF-u.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 69 s. 26 tab. 4 wykr. bibliogr.17 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * TOWARZYSTWA * TKKF * DZIAŁALNOŚĆ * HISTORIA * REGION * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


6/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lesusz L.
Tytuł: Sekcja Narciarstwa Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego - 1907 w sportach zimowych w Polsce w latach 1920-1990.
Promotor: dr Paryła W.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 58 s. 4 tab. bibliogr.29 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * NARCIARSTWO * ORGANIZACJA * TOWARZYSTWA * DZIAŁALNOŚĆ * PTT * POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA)


7/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Malicka A.
Tytuł: Rola Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w wychowaniu dzieci i młodzieży do rekreacji na przykładzie Ogniska TKKF 'Przyjaciel Konika'.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 68 s. 1 fot. 1 rys. 11 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * DZIECI * MŁODZIEŻ * WYCHOWANIE * HIPOTERAPIA * JEŹDZIECTWO * TOWARZYSTWA * TKKF * ROLA * DZIAŁALNOŚĆ


8/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Błaszkiewicz L.
Tytuł: Działalność Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej w Diecezji Sandomierskiej ze szczególnym uwzględnieniem wychowania fizycznego i sportu w okresie międzywojennym.
Promotor: prof. dr hab. Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 66 s. 10 tab. bibliogr. 8 poz. Aneks 40 s.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * MŁODZIEŻ * HISTORIA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * TOWARZYSTWA * KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY MĘSKIEJ * SANDOMIERZ


9/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gronkowski J.
Tytuł: Działalność Katolickiego Stawarzyszenia Młodzieży Żeńskiej w Diecezji Sandomierskiej ze szczególnym uwzględnieniem wychowania fizycznego w okresie międzywojennym.
Promotor: prof. dr hab. Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 57 s. 9 tab. bibliogr. 15 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * MŁODZIEŻ * HISTORIA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * TOWARZYSTWA * KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ * SANDOMIERZ


10/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szymczyk R.
Tytuł: Ognisko Zakładowe (Regulaminowe) Towarzystwa Krzewienia Kultury fizycznej w Hucie (dawniej im. M. Nowotki) w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 1957-1980.
Promotor: dr Kałamacka, Ewa
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 46 s. 1 ryc. 14 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA * TOWARZYSTWA * TKKF * DZIAŁALNOŚĆ * OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (WOJ. ŚWĘTOKRZYSKIE)


11/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żmuda G.
Tytuł: Ubezpieczenia turystyczne na przykładzie oferty TUiR 'Warta' S.A. na tle rynku ubezpieczeniowego w Polsce.
Promotor: dr Raciborski J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 116 s. 12 ryc. 6 tab. bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE * ANALIZA * TOWARZYSTWA * WARTA S.A.


12/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mucha S.
Tytuł: Działalność PTTK Ziemi Tarnowskiej na przykładzie Oddziału PTTK Zakładów Azotowych S.A. w Tarnowie.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 116 s. 18 fot. 11 ryc. 18 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * TOWARZYSTWA * POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE * DZIAŁALNOŚĆ * REGION * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


13/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skowrońska A.
Tytuł: Ocena kondycji TKKF w latach 1991-1997 na przykładzie aktywności fizycznej mieszkańców Krakowa.
Promotor: dr Bator A.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 56 s. 18 ryc. 49 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * TOWARZYSTWA * TKKF * DZIAŁALNOŚĆ * OCENA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


14/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwietniewska M.
Tytuł: Zdrowotno-higieniczne funkcje rekreacji fizycznej w opinii uczestników zajęć stałych zespołów ćwiczebnych w TKKF.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 49 s. 15 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * HIGIENA * TOWARZYSTWA * TKKF * DZIAŁALNOŚĆ


15/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kurek B.
Tytuł: Wydolność i sprawność fizyczna dorosłych, zgrupowanych w zespołach ćwiczebnych TKKF.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 53 s. 24 tab. 8 wykr. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * FIZJOLOGIA * ĆWICZENIA RUCHOWE * WYSIŁEK FIZYCZNY * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WIEK DOJRZAŁY * TOWARZYSTWA * TKKF


16/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lenda M.
Tytuł: Wpływ działalności gospodarczej na działalność społeczno-programową w PTTK na podstawie dwóch oddziałów PTTK w Wieliczce.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 103 s. 3 schem. 35 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * EKONOMIKA TURYSTYKI * TOWARZYSTWA * POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE * DZIAŁALNOŚĆ * WIELICZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


17/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Likus T.
Tytuł: Ocena dziłalności Krakowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w zakresie wychowania społeczeństwa do rekreacji fizycznej na przykładzie Zarządu Dzielnicowego Kraków-Krowodrza.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 65 s. 44 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * ORGANIZACJA * TOWARZYSTWA * TKKF * DZIAŁALNOŚĆ * PROGRAM * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


18/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łuczak J.
Tytuł: Działalność wychowawcza, turystyczna i sportowa Towarzystwa Tatrzańskiegio w latach 1873-1914.
Promotor: prof. dr hab. Przyboś A.
Rok wydania: 1966
Opis fizyczny: 66 s. 12 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA * OKRES POROZBIOROWY * TURYSTYKA * WYCHOWANIE * SPORT * DZIAŁALNOŚĆ * TOWARZYSTWA * TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE


19/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Miedzianowska S.
Tytuł: Wpływ działalności Oddziału PTTK w Golubiu-Dobrzyniu na aktywizację turystyczną, kulturalną i społeczną miasta i regionu.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 53 s. 3 fot. 5 map, 8 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * SOCJOLOGIA * TOWARZYSTWA * POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE * DZIAŁALNOŚĆ * ROLA * REGION * GOLUB-DOBRZYŃ (WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE)


20/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Morawska A.
Tytuł: Działalność Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Krynicy w latach 1924-1939.
Promotor: doc. dr Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 158 s. fot. 1 mapa, tab. 2 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * HISTORIA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * TOWARZYSTWA * DZIAŁALNOŚĆ * POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


21/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Morawski G.
Tytuł: Działalność gospodarcza i społeczna Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Olkuszu.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 197 s. 1 mapa, 30 tab. bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * TOWARZYSTWA * POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE * DZIAŁALNOŚĆ * OLKUSZ


22/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mostowiak D.
Tytuł: Działalność organizacyjno-programowa kół PTTK w szkołach średnich miasta Krakowa.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 60 s. 1 ryc. 11 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * SZKOŁA ŚREDNIA * ORGANIZACJA * TOWARZYSTWA * POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE * DZIAŁALNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


23/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pączek A.
Tytuł: Działalność Koła Grodzkiego w latach 1972-1998.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski R.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 151 s. 24 tab. bibliogr. 72 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * TOWARZYSTWA * POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE * DZIAŁALNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


24/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nabielec A.
Tytuł: Bariery i czynniki rozwoju działalności Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na terenie szkół.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 96 s. 12 tab. bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * TOWARZYSTWA * DZIAŁALNOŚĆ * POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


25/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bożek Z.
Tytuł: Wkład Ogniska TKKF Wiarus w upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Niepołomice.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 71 s. 8 fot. 4 ryc. 2 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * TOWARZYSTWA * TKKF * DZIAŁALNOŚĆ * ANALIZA * GMINA * NIEPOŁOMICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


26/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Radzik T.
Tytuł: Próba analizy sukcesów i niepowodzeń klubu sportowego Krynickiego Towarzystwa Hokejowego.
Promotor: doc. dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 80 s. 6 fot. 13 ryc. 28 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * HISTORIA SPORTU * HOKEJ * TOWARZYSTWA * KRYNICKIE TOWARZYSTWO HOKEJOWE * KLUB SPORTOWY * DZIAŁALNOŚĆ * WYNIKI SPORTOWE * ANALIZA * OCENA * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


27/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Harasimczuk D.
Tytuł: Zarys dziejów Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Huty im. T. Sendzimira w Nowej Hucie w latach 1957-2000.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Wasztyl, Ryszard
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 70 s. 1 ryc. 3 tab. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA * TOWARZYSTWA * TKKF * DZIAŁALNOŚĆ * ZAKŁAD PRACY * HUTA IM. TADEUSZA SENDZIMIRA (KRAKÓW)


28/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nadolski W.
Tytuł: Działalność P.T.T. Oddział 'Beskid' w Nowym Saczu.
Promotor: dr Paryła W.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 120 s. 30 fot. 3 mapy, 6 ryc. 16 tab. bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA * TURYSTYKA * TOWARZYSTWA * DZIAŁALNOŚĆ * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * OKRES POROZBIOROWY * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * 1989-... (III RZECZPOSPOLITA) * POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE. ODDZIAŁ 'BESKID' (NOWY SĄCZ)


29/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hudyka A.
Tytuł: Turystyka, rekreacja,lecznictwo uzdrowiskowe w powiecie nowosądeckim w XX w. (do1975 r).
Promotor: dr Paryła W.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 118 s. 12 fot. 7 map, 12 ryc. 20 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA * TURYSTYKA * REKREACJA * REHABILITACJA * UZDROWISKO * OKRES POROZBIOROWY * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * TOWARZYSTWA * REGION * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE. ODDZIAŁ 'BESKID' (NOWY SĄCZ)


30/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Barszcz, Wacław
Tytuł: Dzieje towarzystwa gimnastycznego 'Sokół' w Mielcu lata 1893-1939.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 76 s. 11 fot. 1 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * TOWARZYSTWA * ORGANIZACJE SPORTOWE * HISTORIA * OKRES POROZBIOROWY * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * MIELEC (WOJ. PODKARPACKIE) * TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ'


31/42

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Rusiniak R.
Tytuł: Kultura fizyczna w dokumentach programowych Towarzystwa Salezjańskiego.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Wasztyl R.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 41 s. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA * TOWARZYSTWA * TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE * DZIAŁALNOŚĆ


32/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tarczydło, Janusz
Tytuł: Towarzystwo Gimnastyczno-Strzeleckie 'Sokół' w Bochni w latach 1891-1914.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Wasztyl, Ryszard
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 88 s. 23 fot. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * GIMNASTYKA * TOWARZYSTWA * TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNO-STRZELECKIE 'SOKÓŁ' (BOCHNIA) * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


33/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gomulak, Monika
Tytuł: Działalność programowo-organizacyjna Ogniska TKKF 'Uklejna' w Myślenicach.
Promotor: dr Dębski, Józef
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 75 s. 9 fot. 1 ryc. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * TOWARZYSTWA * TKKF * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA * IMPREZY TURYSTYCZNE * ANALIZA DANYCH * WYWIAD * OGNISKO TKKF 'UKLEJNA' (MYŚLENICE)


34/42

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Nadolski, Waldemar
Tytuł: Wychowanie fizyczne i sport na Ziemi Sądeckiej w latach 1867-1918
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF w Krakowie Wasztyl, Ryszard
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 330 s., 30 fot., 29 tab., 1 wykr., [63] k. tabl. luź.
Słowa kluczowe: HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * TURYSTYKA * REKREACJA * ORGANIZACJE SPORTOWE * TOWARZYSTWA * TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * 1867-1918


35/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Borek, Katarzyna
Tytuł: Działalność Starachowickiego Towarzystwa Koszykówki w Starachowicach
Promotor: dr. hab. prof. nadzw. AWF Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 71 s., 8 fot., 6 ryc., 11 tab.Bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PIŁKA KOSZYKOWA * TOWARZYSTWA * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * STARACHOWICE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) * KLUB SPORTOWY * SUKCES SPORTOWY * UPADEK * STARACHOWICKIE TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI


36/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Baszak, Joanna
Tytuł: Aktywność turystyczna studentów Duszpasterstwa Akademickiego 'Beczka'
Promotor: dr Kulesza, Wanda
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 78 s., 3 fot., 15 tab.Bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * STUDENCI * PODRÓŻE * MOTYWACJA * TOWARZYSTWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE 'BECZKA' (KRAKÓW)


37/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kośmider, Anna
Tytuł: Dzieje Oddziału PTTK w Chrzanowie w latach 1951-2008
Promotor: dr Kurek, Artur
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 77 s., 1 ryc., 8 fot., 1 mapa, 9 tab.Bibliogr. 104 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA TURYSTYKI * TOWARZYSTWA * POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * STATUT * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ANALIZA DANYCH * 1951-2008


38/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hamera, Sylwia
Tytuł: Działalność Oddziału PTTK im. Stanisława Jeżewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2004-2008
Promotor: dr Kaganek, Krzysztof
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 99 s., 7 fot., 18 ryc., 14 tab.Bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: KRAJOZNAWSTWO * TURYSTYKA * TOWARZYSTWA * POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA * STRUKTURA * FUNDUSZ * BADANIA ANKIETOWE * ANALIZA DANYCH * OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


39/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skarbek, Malgorzata
Tytuł: Działalność Oddziału PTTK w Skarżysku Kamiennej w latach 2004-2008
Promotor: dr Kaganek, Krzysztof
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 108 s., 1 fot., 19 wykr., 21 ryc., 16 tab., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: KRAJOZNAWSTWO * TURYSTYKA * TOWARZYSTWA * POLSKIE TOWARSZTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE * DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA * OFERTA TURYSTYCZNA * PROMOCJA TURYSTYKI * SKARŻYSKO KAMIENNA (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


40/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majchrzak, Justyna
Tytuł: Dzieje Oddziału PTTK w Krośnie w latach 1951-1989
Promotor: dr Kurek, Artur
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 155 s., 6 wykr., 32 ryc., 13 tab., bibliogr. 194 poz.
Słowa kluczowe: KRAJOZNAWSTWO * TURYSTYKA * HISTORIA * TOWARZYSTWA * POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA * ROLA * REGION * KROSNO (WOJ. PODKARPACKIE)


41/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czas, Małgorzata
Tytuł: Oddział PTTK ,Ziemi Tarnowskiej' w Tarnowie, 1989-2009
Promotor: dr Kurek, Artur
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 89 s., 7 fot., 19 tab., bibliogr. 80 poz.
Słowa kluczowe: KRAJOZNAWSTWO * TURYSTYKA * TOWARZYSTWA * POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE * HISTORIA * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * STATUT * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


42/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kućmierczyk, Małgorzata
Tytuł: Działalność Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w latach 1999-2010
Promotor: dr Czyż, Marek
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 93 s., 3 ryc., 17 tab., bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe: TOWARZYSTWA * MAŁOPOLSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ * HISTORIA * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * ANALIZA DANYCH

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka