Wynik wyszukiwania

Zapytanie: TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 35Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/35

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gajda E.
Tytuł: Ocena sprawności miotaczy w procesie rocznego cyklu treningowego na podstawie testów: horwardzkiego, Tuttle'a oraz Hettingera i Rodahla.
Promotor: prof.dr Kaulbersz J.
Rok wydania: 1968
Opis fizyczny: 35 s. 12 tab. 16 wykr.16 bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * OCENA * PCHNIĘCIE KULĄ * ZAWODNICY * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ


2/35

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cierniak K.
Tytuł: Poziom rozwoju sprawności i wydolności fizycznej dziewcząt w wieku 7-18 lat w Stalowej Woli badanych w latach 1978-89 (badania ciągłe) i w roku 1987/88 (badania przekrojowe).
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 39 s. 14 tab. 7 wykr. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ


3/35

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Swąd, Albert
Tytuł: Próba oceny sprawności motorycznej w odniesieniu do sprawności specjalnej kajakarzy górskich kandydatów do kadry narodowej.
Promotor: dr Dybińska E.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 72 s. 17 tab. 33 wykr. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * ANTROPOLOGIA * ANATOMIA * MORFOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * KAJAKARSTWO * KAJAKARSTWO GÓRSKIE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * KADRA NARODOWA * KANDYDACI * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * ROZWÓJ MORFOLOGICZNY * MASA CIAŁA * TESTY * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ


4/35

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chrabota, Krzysztof
Tytuł: Kształtowanie się zdolności motorycznych dziewcząt w wieku 13-17 lat uprawiających piłkę ręczną.
Promotor: doc. dr Stawiarski, Władysław
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 39 s. 9 tab. 9 wykr. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * MOTORYCZNOŚĆ * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * KLUB SPORTOWY * BADANIA * TESTY * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ


5/35

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szczypczyk, Regina
Tytuł: Wpływ terapii zajęciowej na rozwój sprawności manualnej i fizycznej osób głębiej upośledzonych umysłowo.
Promotor: dr Marchewka, Anna
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 118 s. 13 fot. 12 rys. 37 tab. 25 wykr. bibliogr. 62 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * TERAPIA ZAJĘCIOWA * PACJENCI * CHORZY * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ LOKOMOCYJNA * SPRAWNOŚĆ MANUALNA * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * TEST 'EUROFIT SPECIAL' * BADANIA


6/35

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jarosz, Michał
Tytuł: Poziom sprawności motorycznej i specjalnej a przydatność w grze na przykładzie mini koszykówki chłopców.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Żak, Stanisław
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 37 s. 2 ryc. 14 tab. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * MINI PIŁKA KOSZYKOWA * PŁEĆ M. * BADANIA PORÓWNAWCZE * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * SZKOŁA PODSTAWOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


7/35

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Liśkiewicz, Bartłomiej
Tytuł: Status społeczno-kulturowy miejsca zamieszkania jako czynnik różnucujący poziom rozwoju somatycznego, funkcjonalnego i motorycznego dzieci w wieku 7-19 lat z Sądecczyzny.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mleczko, Edward
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 79 s. 42 ryc. 15 tab. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ FUNKCJONALNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEŚ * MIASTO * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * TEST EUROFIT * BADANIA PORÓWNAWCZE * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


8/35

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pituch, Ewa
Tytuł: Poziom sprawności fizycznej 14-15 letniej młodzieży ze środowiska miejskiego i wiejskiego.
Promotor: dr Klimek-Piskorz, Ewa
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 58 s. 28 ryc. 12 tab. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ FIZYCZNY * MIASTO * WIEŚ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * CECHY MOTORYCZNE * GIMNAZJUM * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * BADANIA PORÓWNAWCZE * MIECHÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


9/35

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Nosiadek, Andrzej
Tytuł: Struktura zdolności koordynacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Żak, Stanisław
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 192 s., 26 ryc., 33 tab., bibliogr. s. 152-157. Aneks: s. 158-192, 1 ryc.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * KOORDYNACJA RUCHOWA * STRUKTURA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * PRZEDSZKOLE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE * POMIAR * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * ANALIZA CZYNNIKOWA


10/35

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Białorczyk, Joanna
Tytuł: Tempo rozwoju fizycznego i motorycznego chłopców między 7 a 8 rokiem życia z uwzględnieniem naboru do gimnastyki sportowej
Promotor: dr Kolarczyk, Ewa
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 44 s. 16 tab. 17 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: GIMNASTYKA SPORTOWA * ROZWÓJ FIZYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * NABÓR * SELEKCJA * UZDOLNIENIA RUCHOWE * SPORT * SZKOŁA PODSTAWOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * OBSERWACJA * BUDOWA CIAŁA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA


11/35

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nogawka, Marzena
Tytuł: Sprawność motoryczna oraz umiejętności z zakresu techniki juniorek młodszych wybranych zespołów piłki siatkowej województwa małopolskiego.
Promotor: dr Zagórski, Bogusław
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 56 s., 2 ryc., 5 rys., 8 tab., 24 diagr.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * JUNIORZY MŁODSI * PŁEĆ Ż. * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * KLUB SPORTOWY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


12/35

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sieniawska, Joanna
Tytuł: Stopień urbanizacji miejsca zamieszkania, a poziom rozwoju motorycznego i morfofunkcjonalnego chłopców z dużego miasta i strefy podmiejskiej.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 61 s., 24 ryc., 19 tab.Bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: SSOCJOLOGIA * FIZJOLOGIA * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ROZWÓJ MORFOFUNKCJONALNY * PŁEĆ M. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MIASTO * WIEŚ * CECHY MORFOLOGICZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ


13/35

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sulikowski, Marcin
Tytuł: Analiza skuteczności gry koszykarzy III ligowego zespołu mężczyzn 'Skawa' Wadowice w sezonie 2005/2006 z uwzględnieniem wyników testów sprawności motorycznej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Żak, Stanisław
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 50 s., 30 ryc., 23 tab.Bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * PŁEĆ M. * ZAWODNICY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * PRZYGOTOWANIE SPRAWNOŚCIOWE * WADOWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KLUB SPORTOWY 'SKAWA' WADOWICE


14/35

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Biliński, Przemysław
Tytuł: Analiza gry zespołu pierwszej ligi mężczyzn 'Stal' Stalowa Wola w sezonie 2005/06 w nawiązaniu do wyników testów sprawności motorycznej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Biliński, Przemysław
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 51 s., 31 ryc., 10 tab.Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * GRA SPORTOWA * ANALIZA * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * STALOWA WOLA (WOJ. PODKARPACKIE) * KLUB SPORTOWY 'STAL' (STALOWA WOLA)


15/35

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korzeniowski, Marcin
Tytuł: Wpływ treningu o wysokiej intensywności na poziom wybranych cech sprawności fizycznej i budowy ciała, osób realizujących autorski 9-cio tygodniowy program treningowy.
Promotor: dr Ambroży, Tadeusz
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 43 s., 15 ryc., 7 tab.Bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TRENING SIŁY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * BUDOWA CIAŁA * SIŁA * SZYBKOŚĆ * GIBKOŚĆ * WYTRZYMAŁOŚĆ * MASA CIAŁA * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ


16/35

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Niemczyk, Magdalena
Tytuł: Rola aktywności fizycznej w podtrzymywaniu sprawności ruchowej osób starszych w świetle wybranych testów sprawności fizycznej
Promotor: dr Kołomyjska, Grażyna
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 74 s., 2 ryc., 13 tab.Bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * GERIATRIA * WIEK STARCZY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * ZDROWIE * SAMOPOCZUCIE


17/35

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chodnik, Tomasz
Tytuł: Poziom wybranych predyspozycji i zdolności motorycznych młodzieży w wieku 16-18 lat
Promotor: dr Rosiński, Jarosław
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 55 s., 13 ryc., 8 tab.Bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * PREDYSPOZYCJA * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * BADANIA STATYSTYCZNE


18/35

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mikołajczyk, Olga
Tytuł: Rozwój biologiczny, sprawność psychoruchowa i wady postawy ciała dzieci z autyzmem
Promotor: dr Mikołajczyk, Olga
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 53 s., 33 rys., 12 tab.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * NEUROLOGIA * WADY POSTAWY * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * SPRAWNOŚĆ PSYCHOMOTORYCZNA * CECHY SOMATYCZNE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ


19/35

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zawadzki, Paweł
Tytuł: Wykorzystanie rekreacji ruchowej w procesie rehabilitacji osób dotkniętych autyzmem - studium przypadku
Promotor: dr Pustułka-Piwnik, Urszula
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 63 s., 5 tab.Bibliogr. 82 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * NEUROLOGIA * AUTYZM * PŁEĆ Ż. * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ĆWICZENIA FIZYCZNE * REKREACJA RUCHOWA * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY


20/35

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wacław, Jarosław
Tytuł: Analiza skuteczności indywidualnej gry koszykarzy MKS Skawa Wadowice w aspekcie ich sprawności fizycznej
Promotor: prof. dr hab. Żak, Stanisław
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 47 s., 15 ryc., 4 tab.Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * ZAWODNICY * KLUB SPORTOWY * GRA SPORTOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TRENING SPORTOWY * WYNIKI SPORTOWE * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * PRZYGOTOWANIE SPRAWNOŚCIOWE * KONTROLA * SZYBKOŚĆ * SKOCZNOŚĆ * WADOWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


21/35

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Błażejewska, Katarzyna
Tytuł: Porównanie skuteczności programów aktywności ruchowej w przedszkolu tradycyjnym i montessoriańskim na podstawie badań rozwoju ruchowego dzieci 6-letnich
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 79 s., 5 fot., 2 ryc., 14 tab., 12 wykr., bibliogr. 75 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PROGRAM * PRZEDSZKOLE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * ROZWÓJ MOTORYCZNY * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ


22/35

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bielach, Piotr
Tytuł: Wpływ treningu metodą obwodową na sprawność fizyczną 14 i 15-letnich chłopców
Promotor: dr Kost, Mirosław
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 43 s., 10 tab., 6 wykr., bibliogr. 13 poz. Aneks: s. 41-43
Sygnatura: 33931WF
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * TRENING OBWODOWY * METODA OBWODOWA * PROGRAM TRENINGU * SIŁA * WYTRZYMAŁOŚĆ SIŁOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * TEST EUROFIT


23/35

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Drop, Magdalena
Tytuł: Wpływ obciążenia zewnętrznego na koszt fizjologiczny biegu u młodych mężczyzn
Promotor: dr Maciejczyk, Marcin
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 25 s., 14 ryc., 8 tab., bibliogr. 11 poz.
Sygnatura: 32316WF
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * BIEG * PARAMETRY FIZJOLOGICZNE * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * BUDOWA CIAŁA * OBCIĄŻENIE FIZYCZNE * KOSZT ENERGETYCZNY * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * STUDENCI * PŁEĆ M. * AWF KRAKÓW


24/35

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pakieła, Katarzyna
Tytuł: Próba porównania zdolności motorycznych w gimnastyce sportowej iłyżwiarstwie figurowym
Promotor: dr Perzyńska-Biskup, Anna
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 76 s., 11 fot., 4 ryc., 4 tab., 18 wykr., bibliogr. 27 poz. Aneks s. 72-76, 12 tab.
Sygnatura: 29524WF
Słowa kluczowe: DYSCYPLINY SPORTOWE * GIMNASTYKA SPORTOWA * ŁYŻWIARSTWO SPORTOWE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


25/35

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Topór, Wojciech
Tytuł: Poziom sprawności fizycznej młodych skoczków narciarskich
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 32 s., 7 fot., 4 ryc., 13 tab., bibliogr. 21 poz.
Sygnatura: 34160WF
Słowa kluczowe: NARCIARSTWO * SKOKI NARCIARSKIE * SKOCZEK * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * POZIOM SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO * SZCZYRK (WOJ. ŚLĄSKIE) * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


26/35

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Florek, Joanna
Tytuł: Wpływ zajęć fitness TBC na wybrane aspekty sprawności fizycznej
Promotor: dr Dudek, Dorota
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 45 s., 1 fot., 2 ryc., 9 tab., bibliogr. 18 poz. Aneks: s. 42-45, 2 tab.
Sygnatura: 40038WF
Słowa kluczowe: FITNESS * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KOORDYNACJA RUCHOWA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SIŁA MIĘŚNIOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ Ż. * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ


27/35

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klamka, Tomasz
Tytuł: Budowa somatyczna i sprawność fizyczna młodych piłkarzy z Libiąża
Promotor: dr Woronkowicz, Agnieszka
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 51 s., 14 tab., 15 wykr., bibliogr. 23 poz. Aneks
Sygnatura: 40072WF
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * PIŁKARZ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * BUDOWA SOMATYCZNA * CECHY SOMATYCZNE * SOMATOTYP * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * LIBIĄŻ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


28/35

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Woźniak, Kamil
Tytuł: Porównanie sprawności fizycznej trenujących i nietrenujących uczniów w wieku 16-19 lat
Promotor: dr Pałka, Tomasz
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 62 s., 3 fot., 1 schem., 13 tab., 42 wykr., bibliogr. 23 poz. Aneks
Sygnatura: 40089WF
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * TRENING * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE


29/35

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zawiła, Agnieszka
Tytuł: Porównanie sprawności fizycznej dzieci ze środowiska miejskiego i wiejskiego na przykładzie Szkoly Podstawowej nr 155 im. Św. Jadwigi Królowej w Krakowie i Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Białce
Promotor: dr Majer, Magdalena
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 35 s., 14 ryc., 6 rys., 2 tab., bibliogr. 17 poz.
Sygnatura: 40174WF
Słowa kluczowe: MOTORYKA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * POZIOM SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * MIASTO * WIEŚ * SZKOŁA PODSTAWOWA * DZIECI


30/35

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Przybylski, Krzysztof
Tytuł: Próba zbadania efektów rozciągania izometrycznego i dynamicznego u osób trenujących amatorsko sporty walki
Promotor: dr Kost, Mirosław
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 43 s., 6 fot., 9 ryc., 9 tab., bibliogr. 8 poz. Aneks: s. 35-43, streszcz. j. pol.
Sygnatura: 39314WF
Słowa kluczowe: SPORTY WALKI * SPORT AMATORSKI * STRETCHING * GIBKOŚĆ * ĆWICZENIA IZOMETRYCZNE * ĆWICZENIA DYNAMICZNE * ZAWODNICY * WIEK DOJRZAŁY * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ


31/35

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sołtysińska, Katarzyna
Tytuł: Umiejętności techniczne a asymetria ruchów u piłkarzy nożnych w wieku 8-9 lat
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 41 s., 13 ryc., 7 tab., bibliogi. 28 poz.
Sygnatura: 39327WF
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ASYMETRIA RUCHU * KOŃCZYNA DOLNA * TRENING SPORTOWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * KLUB SPORTOWY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


32/35

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bachor, Damian
Tytuł: Ocena rzetelności 'Wydłużonego Testu Wstań i Idź' zastosowanego do oceny sprawności funkcjonalnej osób z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuć (POChP)
Promotor: dr Włoch, Tomasz
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 60 s., 11 ryc., 5 tab., bibliogr. 44 poz. Aneks
Sygnatura: 39028RR
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * ZABURZENIA * JAKOŚĆ ŻYCIA * PŁUCA * CHOROBY * PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC * TEST WSTAŃ I IDŹ


33/35

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brożonowicz, Anna
Tytuł: Zmiany poziomu sprawności fizycznej badanej w konwencji zdrowia (Health-Related Fitness) studentów III roku kierunku Fizjoterapia w latach 2010-2012 Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
Promotor: dr Gradek, Joanna
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 48 s., 15 tab., 14 wykr., bibliogr. 23 poz.
Sygnatura: 39041RR
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZDROWIE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * MOTORYCZNOŚĆ * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * STUDENCI * AWF KRAKÓW * KIERUNEK STUDIÓW * FIZJOTERAPIA * HEALTH-RELATED FITNESS * 2010-2012


34/35

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ziomek, Sylwia
Tytuł: Wynik sportowy w kontekście poziomu wybranych cech somatycznych, zdolności motorycznych i predyspozycji koordynacyjnych 12 letnich tenisistów
Promotor: dr Sakowicz, Bogdan
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 64 s., 17 ryc., 22 tab., bibliogr. 29 poz. Aneks
Sygnatura: 40177WF
Słowa kluczowe: TENIS * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


35/35

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaźmierczak, Mariusz
Tytuł: Szczegółowa analiza poziomu przygotowania technicznego juniorów młodszych w gimnastyce sportowej
Promotor: dr Omorczyk, Jarosław
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 59 s., 17 tab., bibliogr. 34 poz. Aneks
Sygnatura: 41629WF
Słowa kluczowe: GIMNASTYKA SPORTOWA * JUNIORZY MŁODSI * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * ANALIZA * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * PŁEĆ M. * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ ( WIEK SZKOLNY) * KLUB SPORTOWY

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka