Wynik wyszukiwania

Zapytanie: TEST EUROFIT
Liczba odnalezionych rekordów: 41Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wyroba B.
Tytuł: Sprawność motoryczna w powiązaniu z kryteriami oceny szkolnej z wychowania fizycznego na podstawie badań uczennic wybranych szkół ponadpodstawowych miasta Tarnowa.
Promotor: dr Zagórski B.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 76 s. 2 rys. 29 tab. 11 wykr. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF * LEKCJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * PŁEĆ Ż. * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * TESTY * TEST EUROFIT * OCENY Z WF * KRYTERIA OCENY * POGLĄDY * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


2/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuzia R.
Tytuł: Charakterystyka wybranych cech strukturalnych oraz próba oceny sprawności motorycznej 12-letnich dziewcząt uprawiających piłkę siatkową, ręczną i koszykówkę w szkolnych klubach sportowych wybranych szkół gminy Wadowice.
Promotor: dr Zagórski B.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 61 s. 1 rys. 13 tab. 2 wykr. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY SOMATYCZNE * ANTROPOMETRIA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * TESTY * TEST EUROFIT * DZIECI * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA PODSTAWOWA * PIŁKA SIATKOWA * PIŁKA RĘCZNA * PIŁKA KOSZYKOWA * SKS * KORELACJA


3/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Opuchlik A.
Tytuł: Próba oceny kształtowania się cech motorycznych i ogólnej sprawności fizycznej u dziewięciolatków z wadami postawy na podstawie Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej przeprowadzonego w Szkole Podstawowej nr 33 w Kielcach.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 48 s. 14 rys. 16 tab. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * WADY POSTAWY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * CECHY MOTORYCZNE * TESTY * TEST EUROFIT


4/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pskit K.
Tytuł: Charakterystyka budowy somatycznej oraz sprawności motorycznej 14-15 letnich chłopców uprawiających koszykówkę, piłkę ręczną i siatkówkę w wybranych szkołach podstawowych Radomia.
Promotor: dr Zagórski B.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 45 s. 18 tab. 17 wykr. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF * MOTORYCZNOŚĆ * PIŁKA RĘCZNA * PIŁKA KOSZYKOWA * PIŁKA SIATKOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * PŁEĆ M. * CECHY SOMATYCZNE * BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * KORELACJA * TESTY * TEST EUROFIT * RADOM (WOJ. MAZOWIECKIE)


5/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalska I.
Tytuł: Poziom rozwoju fizycznego dzieci wiejskich z Dziurowa (woj. kieleckie).
Promotor: dr Sobiecki J.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 40 s. 16 rys. 21 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF * BIOLOGIA * ROZWÓJ FIZYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * TESTY * TEST EUROFIT * ŚRODOWISKO * WIEŚ * KORELACJA


6/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Koza E.
Tytuł: Poziom rozwoju wysokości i masy ciała oraz sprawności fizycznej określonej na podstawie Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej Eurofit u chłopców polskich w wieku 12-16 lat na tle ich rówieśników z Belgii, Grecji, Holandii i Hiszpanii.
Promotor: dr Śrutowski A.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 34 s. 9 rys. 9 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * BUDOWA CIAŁA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * POLSKA * BELGIA * GRECJA * HOLANDIA * HISZPANIA * TESTY * TEST EUROFIT


7/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dusik E.
Tytuł: Poziom sprawności motorycznej 13-to letnich dziewcząt i chłopców z Krakowa w świetle wyników testu EUROFIT na tle ich rówieśników z Poznania.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 25 s.16 ryc. 5 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * TESTY * TEST EUROFIT * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * POZNAŃ (WOJ. WIELKOPOLSKIE)


8/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kolawa G.
Tytuł: Wpływ typu budowy ciała na sprawność motoryczną 13-to letnich dziewcząt i chłopców w świetle wyników testu EUROFIT.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 28 s. 8 ryc. 16 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * TYP BUDOWY CIAŁA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * KORELACJA * TESTY * TEST EUROFIT * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


9/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Diurczak, Marta
Tytuł: Ocena poziomu wydolności i sprawności fizycznej dziewięcioletnich dzieci ze środowiska wiejskiego.
Promotor: dr Klimek-Piskorz E.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 43 s. 9 ryc. 14 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MORFOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * BUDOWA CIAŁA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * JABŁONKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WIEŚ * ZUBRZYCA DOLNA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SZKOŁA PODSTAWOWA * BADANIA * WYTRZYMALOŚĆ * SIŁA MIĘŚNIOWA * SZYBKOŚĆ * SIŁA * GIBKOŚĆ * RÓWNOWAGA CIAŁA * TESTY * TEST EUROFIT


10/41

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Ozimek, Mariusz
Tytuł: Sprawność motoryczna zawodników i zawodniczek w wieku 15 - 19 lat różnych dyscyplin sportowych na tle wybranych populacji.
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 273 s. 43 ryc. 14 tab. bibliogr. s. 184-203, Aneks.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * SPORT WYCZYNOWY * DYSCYPLINY SPORTOWE * NABÓR I SELEKCJA * BIOLOGIA * CECHY SOMATYCZNE * SOCJOLOGIA * WARUNKI BYTOWE * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * TEST EUROFIT * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


11/41

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Dworniczak, Agata
Tytuł: Sprawność motoryczna oraz budowa somatyczna uczniów uprawiajacych piłkę siatkową i koszykówkę na tle grupy nietrenującej szkół podstawowych Będzina.
Promotor: dr Zagórski B.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 26 s. 3 tab. 20 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * PIŁKA KOSZYKOWA * SPORT MŁODZIEŻY * BUDOWA SOMATYCZNA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SZKOŁA PODSTAWOWA * MIASTO * BĘDZIN (WOJ. ŚLĄSKIE) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * CECHY SOMATYCZNE * WYSKOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * ŚREDNIA ARYTMETYCZNA * KLUB SPORTOWY * SZKOLNY KLUB SPORTOWY * TEST EUROFIT


12/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tulej, Marcin
Tytuł: Budowa somatyczna i sprawność motoryczna jedenastoletnich chłopców z Krakowa.
Promotor: dr Ozimek, Mariusz
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 37 s. 10 ryc. 10 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * MOTORYCZNOŚĆ * BUDOWA SOMATYCZNA * DZIECI * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PARAMETRY FIZJOLOGICZNE * PŁEĆ M. * SZKOŁA SPORTOWA * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA PORÓWNAWCZE * TEST EUROFIT * STATYSTYKA


13/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tumidajski, Roman
Tytuł: Sprawność motoryczna oraz budowa somatyczna dziewcząt trenujących piłkę siatkową, ręczną i koszykówkę w uczniowskich klubach sportowych liceów ogólnokształcących Tarnowa.
Promotor: dr Zagórski, Bogusław
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 43 s. 24 ryc. 5 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * PIŁKA KOSZYKOWA * PIŁKA RĘCZNA * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SPORT MŁODZIEŻY * BUDOWA SOMATYCZNA * KLUB SPORTOWY * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * STATYSTYKA * TEST EUROFIT


14/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rogowiec, Teresa
Tytuł: Ocena poziomu sprawności i wydolności fizycznej 14-15 letniej młodzieży z gimnazjum w Jordanowie.
Promotor: dr Piskorz, Czesław
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 36 s. 9 ryc. 12 tab. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * ZDROWIE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * TEST EUROFIT * JORDANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


15/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wojtaszek, Jolanta
Tytuł: Ocena poziomu morfologicznego i sprawności fizycznej dzieci 11, 5 letnich w aspekcie selekcji wstępnej do klasy sportowej o profilu koszykówki i siatkówki.
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 73 s. 4 ryc. 20 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PIŁKA SIATKOWA * PIŁKA KOSZYKOWA * SELEKCJA * SZKOŁA SPORTOWA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TEST EUROFIT * BADANIA PORÓWNAWCZE


16/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Liśkiewicz, Bartłomiej
Tytuł: Status społeczno-kulturowy miejsca zamieszkania jako czynnik różnucujący poziom rozwoju somatycznego, funkcjonalnego i motorycznego dzieci w wieku 7-19 lat z Sądecczyzny.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mleczko, Edward
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 79 s. 42 ryc. 15 tab. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ FUNKCJONALNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEŚ * MIASTO * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * TEST EUROFIT * BADANIA PORÓWNAWCZE * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


17/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grądalski, Włodzimierz
Tytuł: Poziom zdolności motorycznych dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorlicach na tle rozwoju podstawowych cech somatycznych.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Żak, Stanisław
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 73 s. 24 ryc. 17 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * MOTORYCZNOŚĆ * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * CECHY SOMATYCZNE * WIEK MORFOLOGICZNY * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * METODY STATYSTYCZNE * TEST EUROFIT


18/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kijas, Anna
Tytuł: Dynamika zmian w rozwoju fizycznym i motorycznym młodocianych gimnastyczek w okresie dwuletniego treningu sportowego.
Promotor: dr Kolarczyk, Ewa
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 62 s. 1 fot. 17 ryc. 15 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: GIMNASTYKA SPORTOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * ROZWÓJ FIZYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * TRENING SPORTOWY * WYNIKI SPORTOWE * NABÓR * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * TEST EUROFIT * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


19/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fiedor, Łukasz
Tytuł: Analiza sprawności specjalnej uczestników zgrupowania kadry juniorów w korfballu.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Żarek, Janusz
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 49 s. 26 ryc. 8 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * SPORTOWCY * TRENING SPORTOWY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * POMIAR * CECHY SOMATYCZNE * BADANIA ANKIETOWE * TEST EUROFIT


20/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mrowiec, Piotr
Tytuł: Ocena sprawności fizycznej i wytrzymałości krążeniowo-oddechowej 12-letnich chłopców ze środowiska wiejskiego.
Promotor: dr Klimek-Piskorz, Ewa
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 39 s. 7 ryc. 17 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * UKŁAD KRĄŻENIA * UKŁAD ODDECHOWY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * WIEŚ * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * TEST EUROFIT * TEST COOPERA


21/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Włodarska, Iwona
Tytuł: Poziom sprawności fizycznej oraz formy spędzania czasu wolnego młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym na przyładzie ośrodków specjalnych w Krakowie i Londynie.
Promotor: dr Marchewka, Anna
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 100 s. 9 fot. 26 rys. 33 tab. bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ * SZKOŁA SPECJALNA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * TEST EUROFIT * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * LONDYN (WIELKA BRYTANIA)


22/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klimczak, Wiesław
Tytuł: Poziom sprawności motorycznej uczniów szkół podstawowych zróżnicowanych warunkami bazowymi na przykładzie szkół podstawowych.
Promotor: dr Koźmin, Adam
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 38 s. 10 ryc. 8 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * UCZNIOWIE * SZKOŁA PODSTAWOWA * WYPOSAŻENIE * SPRZĘT SPORTOWY * TEST EUROFIT * BADANIA STATYSTYCZNE * WŁOSZCZOWA (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


23/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brodecki, Marcin
Tytuł: Sprawność motoryczna oraz budowa somatyczna juniorów trenujących gry zespołowe w wybranych uczniowskich klubach sportowych szkół ponadgimnazjalnych Radomia.
Promotor: dr Zagórski, Bogusław
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 46 s., 24 ryc., 4 tab., bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * JUNIORZY * UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY * CECHY SOMATYCZNE * PIŁKA NOŻNA * POŁKA SIATKOWA * PIŁKA KOSZYKOWA * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * BADANIA PORÓWNAWCZE * TEST EUROFIT * RADOM (WOJ. MAZOWIECKIE)


24/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zgoda, Marcin
Tytuł: Sprawność motoryczna oraz budowa somatyczna uczniów trenujących gry zespołowe w szkolnych klubach sportowych wybranych szkół średnich Krakowa.
Promotor: dr Zagórski, Bogusław
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 54 s., 24 ryc., 5 tabBibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * SZKOLNY KLUB SPORTOWY * UCZNIOWIE * SZKOŁA ŚREDNIA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * TEST EUROFIT * BUDOWA CIAŁA * MOTORYCZNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


25/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bibro, Marcin
Tytuł: Zróżnicowanie poziomu rozwoju sprawności motorycznej 15 letnich chłopców trenujących wspinaczkę sportową na tle rówieśników uprawiających zespołowe gry sportowe i nietrenujących.
Promotor: dr Gwardjak, Teresa
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 45 s., 14 ryc., 3 tab.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * WSPINACZKA SPORTOWA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * TEST EUROFIT


26/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Król, Agata
Tytuł: Poziom i tempo rozwoju sprawności motoryvcznej chłopców i dziewcząt wiejskich w wieku 14-15 lat.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Żarów, Ryszard
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 67 s., 30 ryc., 30 tab.Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MOTORYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * WIEŚ * TEST EUROFIT * BADANIA ANKIETOWE * BADANIA PORÓWNAWCZE


27/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Głogowski, Dominik
Tytuł: Sprawność motoryczna oraz umiejętności z zakresu techniki trampkarzy wybranych krakowskich klubów piłki nożnej.
Promotor: dr Zagórski, Bogusław
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 57 s., 13 rys., 8 tab., 25 diagr.Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * TRAMPKARZE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * BUDOWA SOMATYCZNA * TEST EUROFIT * KLUB SPORTOWY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


28/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mróz, Radosław
Tytuł: Wpływ pozalekcyjnej aktywności fizycznej na sprawność motoryczną chłopców w wieku 11-11,5 lat
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 59 s., 28 ryc., 2 tab.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * ZAJĘCIA POZALEKCYJNE * BADANIA ANKIETOWE * TEST EUROFIT


29/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tarnawski, Michał
Tytuł: Poziom rozwoju fizycznego dziewcząt w wieku 7,5 - 12,5 ze środowiska miejskiego i wiejskiego na przykładzie Nowego sącza i Tęgoborzy
Promotor: dr Sobiecki, Jan
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 66 s., 18 ryc., 33 tab.Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * MIASTO * WIEŚ * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * TĘGOBORZE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * TEST EUROFIT


30/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaskuła, Arkadiusz
Tytuł: Poziom i dymorfizm wybranych zdolności motorycznych dzieci w wieku 8-13 lat ze Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach na tle populacji wielkomiejskiej
Promotor: dr Spieszny, Michał
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 41 s., 41 ryc., 11 tab.Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * DYMORFIZM PŁCIOWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * TEST EUROFIT * POMIAR


31/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piekarz, Łukasz
Tytuł: Próba oceny efektów czteromiesięcznych zajęć rekreacyjnych z gimnastyki realizowanych w UKS 'Gimnazjum' w Wieliczce wśród dzieci w wieku 7 lat
Promotor: dr Kost, Mirosław
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 44 s., 16 ryc., 9 tab.Bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: GIMNASTYKA * REKREACJA RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * TEST EUROFIT * WIELICZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


32/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wojciechowska, Anna
Tytuł: Ocena wpływu tańca towarzyskiego na sprawność motoryczną dziewcząt i chłopców klas 4-6 szkoły podstawowej
Promotor: dr Walaszek, Robert
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 58 s., 16 wykr., 22 tab.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC TOWARZYSKI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA PODSTAWOWA * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * TEST EUROFIT * RADOM (WOJ. MAZOWIECKIE)


33/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grzegorczyk, Monika
Tytuł: Ocena wpływu tańca towarzyskiego na sprawność motoryczną dziewcząt i chłopców klas 1-3 liceum ogólnokształcącego
Promotor: dr Walaszek, Robert
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 55 s., 16 ryc., 21 tab.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC TOWARZYSKI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * TEST EUROFIT * RADOM (WOJ. MAZOWIECKIE)


34/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jasica, Maria
Tytuł: Sprawność motoryczna młodzieży z lekką oraz umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną
Promotor: dr Żychowicz, Paweł
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 63 s., 21 rys., 11 tab., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * TEST EUROFIT * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * SIŁA MIĘŚNIOWA * GIBKOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


35/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Przybyła, Paweł
Tytuł: Skuteczność gry koszykarzy III ligowej drużyny KS 'Cracovia' Kraków w sezonie 2010/2011 w aspekcie ich przygotowania technicznego oraz poziomu sprawności fizycznej
Promotor: prof. dr hab. Żak, Stanisław
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 102 s., 42 ryc., 26 tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * KOSZYKARZ * GRA * SKUTECZNOŚĆ * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * POZIOM SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * KLUB SPORTOWY 'CRACOVIA' (KRAKÓW) * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * LIGA III * TEST COOPERA * TEST EUROFIT


36/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bielach, Piotr
Tytuł: Wpływ treningu metodą obwodową na sprawność fizyczną 14 i 15-letnich chłopców
Promotor: dr Kost, Mirosław
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 43 s., 10 tab., 6 wykr., bibliogr. 13 poz. Aneks: s. 41-43
Sygnatura: 33931WF
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * TRENING OBWODOWY * METODA OBWODOWA * PROGRAM TRENINGU * SIŁA * WYTRZYMAŁOŚĆ SIŁOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * TEST EUROFIT


37/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Franczyk, Rafał
Tytuł: Wpływ zróżnicowanego zaplecza sportowego na poziom sprawności fizycznej badanej w konwencji zdrowia u dzieci w wieku 10-12 lat ze szkół w Kamienicy i Zalesiu
Promotor: dr Gradek, Joanna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 56 s., 22 ryc., 8 tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * ZDROWIE * ROZWÓJ SOMATYCZNY * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * TEST EUROFIT * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * ZAPLECZE SPORTOWE


38/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łabuda, Tomasz Dominik
Tytuł: Poziom sprawności fizycznej 7-9 letnich dzieci z wadami postawy
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Mucha, Dariusz
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 57 s., 18 tab., 25 wykr., bibliogr. 29 poz. Aneks: s. 58-59
Sygnatura: 37848WF
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * POZIOM SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * WADY POSTAWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * TEST EUROFIT


39/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gąsior, Mateusz
Tytuł: Budowa somatyczna i zdolności kondycyjne 14-letnich chłopców z Podhala na tle populacji porównawczych
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Ozimek, Mariusz
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 58 s., 12 rys., 13 wykr., bibliogr. 47 poz. Aneks: s. 51-55
Sygnatura: 38568WF
Słowa kluczowe: BUDOWA SOMATYCZNA * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * MŁODZIEZ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * TEST EUROFIT * PODHALE


40/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Duszyński, Mateusz
Tytuł: Efektywność naboru i selekcji sportowej do klas z poszerzonym wychowaniem fizycznym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Krakowie w świetle przeprowadzonego testu sprawności fizycznej w ujęciu zdrowia (H-RF)
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 75 s., 25 tab., 22 wykr., bibliogr. 54 poz.
Sygnatura: 38561WF
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * KLASY SPORTOWE * NABÓR I SELEKCJA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TEST EUROFIT * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


41/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dudek, Tomasz
Tytuł: Wpływ zmodyfikowanego Protokołu Tabaty na podstawowe czynniki somatyczno-motoryczne wśród młodzieży licealnej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Ambroży, Tadeusz
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 48 s., 40 ryc., 4 tab., bibliogr. 28 poz.
Sygnatura: 41507WF
Słowa kluczowe: TRENING WYTRZYMAŁOŚCIOWY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY SOMATYCZNE * TEST EUROFIT * PŁEĆ M. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PROTOKÓŁ TABATY

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka