Wynik wyszukiwania

Zapytanie: TERMOREGULACJA
Liczba odnalezionych rekordów: 54Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bazes-Marczyńska A.
Tytuł: Zmiany współczynnika wykorzystania tlenu i tętna tlenowego podczas długotrwałej pracy fizycznej.
Promotor: dr Kubica R.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 23 s. 8 tab. 2 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * TERMOREGULACJA * TĘTNO * WYSIŁEK FIZYCZNY * ADAPTACJA ORGANIZMU * TESTY * CYKLOERGOMETRIA * STUDENCI


2/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Daniel M.
Tytuł: Kształtowanie się zmian temperatury rektalnej ciała w odniesieniu do poszczególnych mechanizmów termoregulacji w warunkach długotrwałego wysiłku fizycznego.
Promotor: dr Kubica R.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 23 s. 6 tab. 6 wykr. bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * WYSIŁEK FIZYCZNY * TERMOREGULACJA * OBCIĄŻENIE * TESTY * CYKLOERGOMETRIA * STUDENCI


3/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kasprzyk P.
Tytuł: Ocena zdolności adaptacyjnych organizmu podczas pracy wykonywanej kończynami górnymi, dolnymi oraz łącznie górnymi i dolnymi w zróżnicowanych warunkach termicznych otoczenia.
Promotor: dr Żuchowicz A.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 42 s. 11 tab. bibliogr.54 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * TESTY * WYSIŁEK FIZYCZNY * PRACA MIĘŚNIOWA * KOŃCZYNA GÓRNA * KOŃCZYNA DOLNA * ZDOLNOŚĆ WYSIŁKOWA * TERMOREGULACJA


4/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zerkowski A.
Tytuł: Sprawność mechanizmów termoregulacyjnych u pracowników zatrudnionych na tzw. gorących stanowiskach roboczych.
Promotor: dr Tyka, Aleksander
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 43 s. 12 tab. 4 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA PRACY * PRACOWNIK FIZYCZNY * TERMOREGULACJA * WYSIŁEK FIZYCZNY * TESTY * KORELACJA


5/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazurek P.
Tytuł: Zmiany temperatury rektalnej, przełykowej oraz skórnej w warunkach długotrwałej pracy fizycznej o różnej intensywności.
Promotor: prof.zw.dr hab. Kubica R.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 36 s. 11 tab. 13 wykr. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * WYSIŁEK FIZYCZNY * REAKCJA ORGANIZMU * CIEPŁOTA CIAŁA * POMIAR * TERMOREGULACJA


6/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazurek K.
Tytuł: Ocena sprawności adaptacyjnych ustroju podczas pracy w odmiennych warunkach termicznych i wilgotnościowych środowiska.
Promotor: dr Żuchowicz A.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 31 s. 11 tab. 12 wykr. bibliogr. 49 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * ADAPTACJA ORGANIZMU * ŚRODOWISKO * TEMPERATURA * WILGOTNOŚĆ POWIETRZA * WYSIŁEK FIZYCZNY * TERMOREGULACJA * TESTY


7/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lewandowski P.
Tytuł: Wpływ korekcyjnego uzupełniania strat wodnych na sprawność wysiłkowych mechanizmów termoregulacyjnych.
Promotor: dr Żuchowicz A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 40 s. 17 ryc. 1 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * WYSIŁEK FIZYCZNY * TERMOREGULACJA * ADAPTACJA ORGANIZMU


8/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pałka T.
Tytuł: Przebieg aklimatyzacji w suchej saunie.
Promotor: dr hab. Tyka, Aleksander
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 30 s. 9 ryc. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * TERMOREGULACJA * SAUNA * REAKCJA ORGANIZMU * AKLIMATYZACJA


9/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzysiak A.J.
Tytuł: Wpływ powtarzanych ekspozycji cieplnych w saunie na wskaźniki fizjologiczne.
Promotor: dr hab. Tyka, Aleksander
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 26 s. 6 ryc. 5 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * TERMOREGULACJA * SAUNA * REAKCJA ORGANIZMU * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA


10/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łąkiewicz M.
Tytuł: Wpływ fazy cyklu menstruacyjnego na temperaturę rektalną, intensywność pocenia i zmiany objętości osocza podczas submaksymalnych wysiłków o różnej intensywności.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Cempla J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 30 s. 7 ryc. 7 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * BIOCHEMIA * TERMOREGULACJA * WYSIŁEK FIZYCZNY * PŁEĆ Ż. * CIEPŁOTA CIAŁA * POT * OSOCZE * MENSTRUACJA * KORELACJA


11/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wilk-Kupczyk M.
Tytuł: Zmiany ciepłoty ciała oraz wskaźników odwodnienia podczas pracy w zróżnicowanych termicznie warunkach otoczenia.
Promotor: dr Żuchowicz A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 43 s. 12 ryc. 10 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * TERMOREGULACJA * WYSIŁEK FIZYCZNY * REAKCJA ORGANIZMU


12/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwaśniewska A.
Tytuł: Dymorfizm płciowy w zakresie sprawności funkcji wysiłkowych mechanizmów termoregulacyjnych.
Promotor: dr Żuchowicz A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 35 s. 12 ryc. 3 tab. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * ADAPTACJA ORGANIZMU * TERMOREGULACJA * DYMORFIZM PŁCIOWY * WYSIŁEK FIZYCZNY * KORELACJA * STUDENCI * AWF KRAKÓW


13/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Trytek J.
Tytuł: Wpływ zróżnicowanych termicznie warunków otoczenia na kształtowanie sie wybranych wskaźników fizjologiczno-biochemicznych.
Promotor: dr Żuchowicz A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 31 s. 10 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * BIOCHEMIA * WSKAŹNIK * TERMOREGULACJA * WYSIŁEK FIZYCZNY * TEMPERATURA ŚRODOWISKA * REAKCJA ORGANIZMU


14/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Droździewicz A.
Tytuł: Fizjologiczne zmiany adaptacyjne podczas pracy o zróżnicowanej intensywności względnej.
Promotor: dr Żuchowicz A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 33 s. 13 tab. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * WYSIŁEK FIZYCZNY * TEMPERATURA ŚRODOWISKA * REAKCJA ORGANIZMU * TERMOREGULACJA


15/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bieniek M.
Tytuł: Zmiany wybranych parametrów fizjologiczno-biochemicznych podczas wysiłku przerywanego w zróżnicowanych termicznie warunkach otoczenia.
Promotor: prof. dr hab. Kubica R.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 29 s. 2 ryc. 11 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * BIOCHEMIA * PARAMETR * TERMOREGULACJA * TEMPERATURA ŚRODOWISKA * WYSIŁEK FIZYCZNY * REAKCJA ORGANIZMU


16/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Durłak B.; Durłak E.
Tytuł: Zmiany wybranych parametrów fizjologicznych u zdrowych kobiet i mężczyzn pod wpływem tradycyjnej kąpieli saunowej.
Promotor: dr Pilch W.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 46 s. 19 ryc. 11 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * PARAMETR * HIPERTERMIA * SAUNA * REAKCJA ORGANIZMU * TERMOREGULACJA


17/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górka R.
Tytuł: Motoryczny o termiczny komponent tachykardii wysiłkowej.
Promotor: prof. dr hab. Kubica R.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 29 s. 13 ryc. 3 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * TERMOREGULACJA * WYSIŁEK FIZYCZNY * REAKCJA ORGANIZMU * CZYNNOŚĆ SERCA * TACHYKARDIA WYSIŁKOWA


18/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wzorek M.
Tytuł: Stan nawodnienia a reakcje fizjologiczne w saunie.
Promotor: dr Pilch W.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 39 s. 10 ryc. 5 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * BIOCHEMIA * SAUNA * REAKCJA ORGANIZMU * TERMOREGULACJA * GOSPODARKA WODNO-MINERALNA


19/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szymura J.
Tytuł: Wpływ zróżnicowanych warunków termicznych otoczenia na poziom progu anaerobowego wyznaczanego sposobem elektromiograficznym.
Promotor: dr hab. Tyka, Aleksander
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 39 s. 3 ryc. 13 tab. bibliogr. 71 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * TERMOREGULACJA * PRÓG BEZTLENOWY * TEMPERATURA ŚRODOWISKA * KORELACJA


20/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Midura K.
Tytuł: Wpływ uwodnienia organizmu na wybrane wskaźniki fizjologiczne i stres cieplny wywołany przegrzaniem w łaźni fińskiej.
Promotor: dr Pilch W.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 37 s. 16 ryc. 16 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * TERMOREGULACJA * SAUNA * REAKCJA ORGANIZMU


21/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Charchalis W.
Tytuł: Wpływ temperatury otoczenia na poziom mocy na progu mleczanowym.
Promotor: dr hab. Tyka, Aleksander
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 33 s. 4 ryc. 5 tab. bibliogr. 71 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * TERMOREGULACJA * WYSIŁEK FIZYCZNY * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA ANAEROBOWA * PRÓG BEZTLENOWY * TEMPERATURA ŚRODOWISKA


22/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dul R.
Tytuł: Wpływ kąpieli w saunie na wybrane funkcje organizmu.
Promotor: dr Pilch W.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 45 s. 2 ryc. 2 tab. bibliogr. 70 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * SAUNA * REAKCJA ORGANIZMU * UKŁAD KRĄŻENIA * UKŁAD NERWOWY OŚRODKOWY * HORMON * TERMOREGULACJA


23/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gorączniak E.
Tytuł: Wpływ zróżnicowanych termicznie warunków otoczenia na poziom wybranych wskaźników wydolności anaerobowej.
Promotor: dr Żuchowicz A.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 24 s. 7 ryc. 1 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * TERMOREGULACJA * TEMPERATURA ŚRODOWISKA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA ANAEROBOWA * KORELACJA


24/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sołtysik H.
Tytuł: Zmiany wybranych parametrów fizjologicznych u zdrowych kobiet jako efekt jednorazowych kąpieli w saunie.
Promotor: dr Pilch W.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 30 s. 5 ryc. 7 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * TERMOREGULACJA * SAUNA * REAKCJA ORGANIZMU * PŁEĆ Ż. * ANALIZA


25/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gębala T.
Tytuł: Wpyw zróżnicowanych warunków termicznych otoczenia na poziom progu anaerobowego wyznaczonego sposobem oddechowym.
Promotor: dr hab. Tyka, Aleksander
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 26 s. 8 ryc. 8 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * TERMOREGULACJA * TEMPERATURA ŚRODOWISKA * WYSIŁEK FIZYCZNY * PRÓG BEZTLENOWY * KORELACJA


26/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pająk T.
Tytuł: Wpływ uzupełniania płynów na przebieg zmian temperatury ciała oraz wskaźników gospodarki wodno-elektrolitowej.
Promotor: dr Żuchowicz A.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 44 s. 10 ryc. 9 tab. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * TERMOREGULACJA * CIEPŁOTA CIAŁA * GOSPODARKA WODNO-MINERALNA * NAPOJE * KORELACJA


27/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kurek J.
Tytuł: Zmiany funkcji wysiłkowych mechanizmów termoregulacyjnych pod wpływem treningu fizycznego i termicznego.
Promotor: dr Żuchowicz A.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 54 s. 9 rys. 20 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * TERMOREGULACJA * WYSIŁEK FIZYCZNY * REAKCJA ORGANIZMU * TRENING * TEMPERATURA ŚRODOWISKA * STUDENCI * AWF KRAKÓW


28/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lis M.
Tytuł: Morfologiczne uwarunkowania czynności mechanizmów termoregulacyjnych.
Promotor: dr Wilk B.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 35 s. 4 rys. 9 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * TERMOREGULACJA * CECHY MORFOLOGICZNE * KORELACJA * PŁEĆ M.


29/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Anioł B.; Jamróz P.
Tytuł: Wpływ podawania 4-go wodnego roztworu glicerolu na nawodnienie i adaptację organizmu do środowiska o wysokiej temperaturze.
Promotor: dr Pilch W.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 48 s. 11 ryc. 9 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * TERMOREGULACJA * SAUNA * REAKCJA ORGANIZMU * ADAPTACJA ORGANIZMU * ŚRODKI FARMAKOLOGICZNE * EKSPERYMENT


30/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Reguła K.; Wysocki M.
Tytuł: Porównanie zmian parametrów fizjologicznych i biochemicznych oraz ocena stresu cieplnego pod wpływem termicznego przegrzania w saunie u trenujących i nie trenujących mężczyzn.
Promotor: dr Pilch W.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 69 s. 42 ryc. 28 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * BIOCHEMIA * TERMOREGULACJA * SAUNA * REAKCJA ORGANIZMU * PARAMETR * OCENA * PŁEĆ M. * SPORTOWCY * NIESPORTOWIEC


31/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szymaniak A.; Owcarz K.
Tytuł: Wpływ nawodnienia ustroju na sprawność procesów termoregulacyjnych aktywowanych w warunkach hipertermii w saunie.
Promotor: dr Klimek A.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 43 s. 17 ryc. 9 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * SAUNA * HIPERTERMIA * REAKCJA ORGANIZMU * TERMOREGULACJA * ADAPTACJA ORGANIZMU * DIETA * NAPOJE * ROLA


32/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sobota M.; Wzorek J.
Tytuł: Wpływ nawadniania organizmu na reakcje fizjologiczne podczas kąpieli w saunie.
Promotor: dr Pilch W.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 42 s. 1 fot. 12 ryc. 10 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * SAUNA * REAKCJA ORGANIZMU * TERMOREGULACJA * DIETA * NAPOJE * ROLA


33/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ostrowska A.
Tytuł: Wpływ wybranych cech osobowości na funkcjonowanie mechanizmów termoregulacji.
Promotor: dr Blecharz, Jan
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 50 s. 1 fot. 18 ryc. 27 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * FIZJOLOGIA * OSOBOWOŚĆ * TERMOREGULACJA * KORELACJA


34/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kafel, Iwona
Tytuł: Regulacja objętości płynów w różnych obszarach wodnych ustroju w spoczynku i podczas pracy w podwyższonej temperaturz otoczenia.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Tyka, Aleksander
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 66 s. 9 ryc. biblogr. 1 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * TERMOREGULACJA * METABOLIZM * WYSIŁEK FIZYCZNY * PŁYNY * PŁYNY USTROJOWE


35/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krawczyk, Ewa
Tytuł: Krioterapia jako metoda fizykoterapeutyczna.
Promotor: dr hab. n. med. prof. nadzw. AWF Jaśkiewicz J.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 55 s. 2 fot. 3 rys. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * FIZYKOTERAPIA * METODA * KRIOTERAPIA * TERMOREGULACJA * WSKAZANIA * PRZECIWSKAZANIE * ZALECENIE


36/54

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Stefanik, Marian
Tytuł: Analiza wskaźników termoregulacji i metabolizmu w warunkach różnych obciążeń wysiłkowych u człowieka.
Promotor: prof. dr hab. Kubica, Ryszard
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 101 s. 45 tab. bibliogr. 62 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA SPORTU * WYSIŁEK FIZYCZNY * OBCIĄŻENIE FIZYCZNE * METABOLIZM * CIEPŁOTA CIAŁA * ZUŻYCIE TLENU * SKÓRA * POT * WSKAŻNIK * TERMOREGULACJA * KREW * GLUKOZA * RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA * GOSPODARKA WODNO-MINERALNA


37/54

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Pilch, Wanda
Tytuł: Zmiany wybranych wskaźników fizjologiczno-biochemicznych u kobiet jako efekt jednorazowych i powtarzanych kąpieli w saunie.
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Emmerich, Jerzy
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 89 s. 11 diagr. 1 schem. 16 tab. bibliogr. 95 poz. Aneks
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * BIOCHEMIA * SAUNA * PŁEĆ Ż. * TERMOREGULACJA * TEMPERATURA * HORMON * LIPIDY * LIPOIDY * WSKAŹNIK ZUŻYCIA TLENU * DWUTLENEK WĘGLA * CO2


38/54

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Czubała, Marek
Tytuł: Wpływ powtarzanej sauny na wskaźniki wysiłkowej termoregulacji i wydolność aerobową.
Promotor: prof. zw. dr hab. Kubica, Ryszard
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 50 s. 11 ryc. 11 tab. bibliogr. s. 40-49. Aneks.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA SPORTU * TERMOREGULACJA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * WYSIŁEK FIZYCZNY * SAUNA * SUCHA SAUNA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M.


39/54

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Żychowska, Małgorzata
Tytuł: Zmiany wskaźników Wingate Testu i wybranych parametrów biochemicznych w różnych temperaturach otoczenia.
Promotor: prof zw. dr hab. Kubica, Ryszard
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 92 s. 35 ryc. bibliogr. 63 poz. Aneks: s. 72-92, 11 tab.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * FIZJOLOGIA PRACY * BIOCHEMIA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * MIĘŚNIE * TEST WINGATE * TERMOREGULACJA * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE


40/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Uszyński, Marcin
Tytuł: Sprawność mechanizmów termoregulacyjnych oraz zmiany elektrolitowe podczas pracy w odmiennych termicznie warunkach otoczenia.
Promotor: dr Żuchowicz, Adam
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 32 s. 19 tab. 1 ryc. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * TERMOREGULACJA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * WYSIŁEK FIZYCZNY * SERCE * TEMPERATURA CIAŁA * STUDENCI * AWF KRAKÓW * PŁEĆ M. * TEST * OBSERWACJA


41/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gwiazda, Maria
Tytuł: Wpływ nawadniania organizmu na wybrane reakcje fizjologiczne wywołane kąpielą w saunie.
Promotor: dr Szyguła, Zbigniew
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 37 s. 6 ryc. 14 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * SAUNA * REAKCJA ORGANIZMU * TERMOREGULACJA * AWF KRAKÓW


42/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nagel, Grzegorz
Tytuł: Fizjologiczne aspekty termoregulacji organizmu człowieka w badaniach naukowych
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Tyka, Aleksander
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 86 s. 1 ryc. bibliogr. 224 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * WYSIŁEK FIZYCZNY * TERMOREGULACJA * REAKCJA ORGANIZMU * TEMPERATURA CIAŁA * BADANIA NAUKOWE * ANALIZA DANYCH


43/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Puczka, Katarzyna
Tytuł: Krioterapia jako bodziec fizykalny.
Promotor: prof. dr hab. med. Jaśkiewicz, Jerzy
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 60 s. 19 ryc. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: FIZYKOTERAPIA * MEDYCYNA * LECZENIE * KRIOTERAPIA * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE * TERMOREGULACJA


44/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wróbel, Elżbieta
Tytuł: Krioterapia ogólnoustrojowa.
Promotor: prof. dr hab. med. Jaśkiewicz, Jerzy
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 40 s. 4 ryc. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * MEDYCYNA * KRIOTERAPIA * METODA * SKUTECZNOŚĆ * OCENA * NARZĄDY RUCHU * LECZENIE CIEPŁEM I ZIMNEM * PACJENCI * STRES * TERMOREGULACJA * BADANIA ANKIETOWE * PIELGRZYMOWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


45/54

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Więcek, Magdalena
Tytuł: Dymorfizm płciowy w reakcjach fizjologiczno-biochemicznych organizmu człowieka na wysiłki o maksymalnej i supramaksymalnej intensywności, z uwzględnieniem wpływu cyklu menstruacyjnego
Promotor: dr hab. prof nadzw. AWF Krak. Cempla, Jerzy
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 221 s., 53 ryc., 34 tab., bibliogr. 251 poz. Aneks: s. [181]-221, 57 tab.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA SPORTU * BIOCHEMIA SPORTU * WYSIŁEK FIZYCZNY INTENSYWNY * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA ANAEROBOWA * TERMOREGULACJA * DYMORFIZM PŁCIOWY * MENSTRUACJA * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * AWF KRAKÓW * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE * TESTY


46/54

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Pałka, Tomasz
Tytuł: Wpływ ośmiotygodniowego treningu mężczyzn w dwóch odmiennych temperaturach otoczenia na poziom wybranych reakcji fizjologicznych ustroju
Promotor: dr hab., prof. nadzw. Tyka, Aleksander
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 89 s., 23 ryc., 39 tab., bibliogr. 178 poz. Aneks: s. 67-89
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA SPORTU * WYSIŁEK FIZYCZNY INTENSYWNY * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA ANAEROBOWA * TERMOREGULACJA * CIEPŁOTA CIAŁA * TRENING SPORTOWY * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * BADANIA NAUKOWE


47/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Weres, Katarzyna
Tytuł: Wpływ płci na reakcje termoregulacyjne organizmu człowieka
Promotor: dr Więcek, Magdalena
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 47 s., 11 ryc., 15 tab.Bibliogr. 71 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * BIOCHEMIA * TERMOREGULACJA * REAKCJA ORGANIZMU * CZŁOWIEK * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * WYSIŁEK FIZYCZNY * INTENSYWNOŚĆ * BADANIA PORÓWNAWCZE * AWF KRAKÓW


48/54

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Cisoń, Tomasz
Tytuł: Wpływ odwodnienia wysiłkowego oraz różnych strategii nawadniania oraz różnych strategii nawadniania organizmu podczas pracy fizycznej i po wysiłku na wielkość mocy maksymalnej i wybranych wskaźników fizjologiczno-biochemicznych krwi
Promotor: prof. dr hab. Tyka, Aleksander
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 125 s., 28 ryc., 28 tab., bibliogr. s. 98-113. Aneks: s. 115-120
Słowa kluczowe: TERMOREGULACJA * ODWODNIENIE ORGANIZMU * WYSIŁEK FIZYCZNY INTENSYWNY * FIZJOLOGIA SPORTU * BADANIA NAUKOWE * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * KOMORA TERMO KLIMATYCZNA


49/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mrowiec, Tomasz
Tytuł: Porównanie sprawności wysiłkowych mechanizmów termoregulacyjnych w neutralnej i podwyższonej temperaturze otoczenia
Promotor: dr Pałka, Tomasz
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 31 s., 1 ryc., 8 tab., bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * BIOCHEMIA * WYSIŁEK FIZYCZNY * TERMOREGULACJA * TEMPERATURA ŚRODOWISKA * REAKCJA ORGANIZMU * ZMIANA * WSKAŹNIKI FIZJOLOGICZNE * BADANIA * AWF KRAKÓW


50/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dębowska, Ewa
Tytuł: Wpływ regularnych kąpieli w saunie na wydolność fizyczną młodych mężczyzn
Promotor: dr Maciejczyk, Marcin
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 31 s., 1 fot., 12 tab., bibliogr. 28 poz.
Sygnatura: 32312WF
Słowa kluczowe: WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ ORGANIZMU * TERMOREGULACJA * KĄPIEL * SAUNA FIŃSKA * PŁEĆ M. * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * BADANIA ANTROPOMETRYCZNE


51/54

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Wiecha, Szczepan
Tytuł: Wpływ aklimacji cieplnej na wysiłkowa odpowiedź immunologiczną organizmu mężczyzn, uprawiających sport wyczynowo i rekreacyjnie
Promotor: prof. dr hab. Tyka, Aleksander
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 127 s., 2 ryc., 9 tab., 22 wykr., streszcz. j. pol., streszcz. j. ang. Aneks: s. 108-127, 9 tab.
Słowa kluczowe: TERMOREGULACJA * TEMPERATURA POWIETRZA * TRENING * WYSIŁEK FIZYCZNY INTENSYWNY * TRENING * WYDOLNNOŚĆ FIZYCZNA ANAEROBOWA * KREW * ODPORNOŚĆ ORGANIZMU * AKLIMACJA CIEPLNA


52/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zemła, Aleksandra
Tytuł: System neurotransmiterów podwzgórzowych a kontrola mechanizmów termoregulacyjnych istotnych dla rozwoju zmęczenia u człowieka
Promotor: dr Grandys, Marcin
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 98 s., 28 rys., 10 tab., bibliogr. 201 poz.
Sygnatura: 39148RR
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * ORGANIZM * TEMPERATURA * WYSIŁEK FIZYCZNY * ZDOLNOŚĆ WYSIŁKOWA * TERMOREGULACJA * ZMĘCZENIE * NEUROTRANSMITERY * POWZGÓRZE


53/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wcisło, Małgorzata
Tytuł: Wpływ zimowych kąpieli na parametry morfologii krwi i ocenę termowizyjną ciała - badania 'Morsów'
Promotor: dr Teległów, Aneta
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 57 s., 26 ryc., 7 tab., bibliogr. 56 poz.
Sygnatura: 40795RR
Słowa kluczowe: TERMOREGULACJA * MORFOLOGIA * KREW * WŁAŚCIWOŚCI * KĄPIEL WODNA * ZIMA * ZIMNO * CIEPŁOTA CIAŁA * TERMOWIZJA * MORS


54/54

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tobiasz, Krzysztof
Tytuł: Porównanie sprawności wysiłkowych mechanizmów termoregulacyjnych u osób trenujących i nietrenujących
Promotor: dr Pałka, Tomasz
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 39 s., 9 ryc., 23 tab., biblioogr. 23 poz. Aneks
Sygnatura: 41541WF
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * WYSIŁEK FIZYCZNY * TRENING * WSKAŹNIKI FIZJOLOGICZNE * BUDOWA CIAŁA * TERMOREGULACJA * BADANIA PORÓWNAWCZE * PŁEĆ M. * TESTY

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka