Wynik wyszukiwania

Zapytanie: TEREN REKREACYJNY
Liczba odnalezionych rekordów: 71Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Koneczny T.
Tytuł: Tereny rekreacyjne dzielnicy Kraków-Krowodrza.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 56 s. 1 rys. 8 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * TEREN REKREACYJNY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - KROWODRZA


2/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chwistecki A.
Tytuł: Warunki wypoczynku urlopowego we wsiach letniskowych powiatu limanowskiego, myślenickiego i suskiego w Swietle opinii letników.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 62 s. 21 tab. 2 tab. 6 wykr. 3 mapy bibliogr.31 poz.
Słowa kluczowe: CZAS WOLNY * REKREACJA * ODPOCZYNEK * ORGANIZACJA * TEREN REKREACYJNY * BADANIA ANKIETOWE


3/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dzieduszyński M.
Tytuł: Ocena stanu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego Przeworska do 1980 roku, perspektywy rozwoju.
Promotor: doc.dr Bierzgalski J.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 126 s. 18 fot. 3 mapy 18 tab. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * MIASTO * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ZABYTEK * OBIEKT * TEREN REKREACYJNY * MIASTO * PRZEWORSK (WOJ. PODKARPACKIE)


4/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jankowska M.
Tytuł: Funkcja turystyczna Ojcowskiego Parku Narodowego.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 52 s. 6 fot. 2 mapy 6 tab. 6 wykr. bibluogr.12 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * URZĄDZENIA * TEREN REKREACYJNY * PARK NARODOWY * OJCOWSKI PARK NARODOWY


5/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Koźbiał P.
Tytuł: Wpływ projektowanego zbiornika wodnego 'Świnna Poręba' na środowisko i atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną terenu.
Promotor: prof.zw.dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 43 s. 15 fot. 7 map, 8 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA REKREACYJNA * TEREN TURYSTYCZNY * TEREN REKREACYJNY * OCENA * PROJEKT * KLIMAT * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ŚWINNA PORĘBA


6/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korzec-Gunia B.
Tytuł: Atrakcyjność Szymbarku dla potrzeb turystyki i rekreacji.
Promotor: dr hab. Kruczek Z.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 75 s. 25 fot. 5 map, 3 rys. 5 tab. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA REKREACYJNA * WALORYZACJA TERENÓW REKREACYJNYCH * WIEŚ LETNISKOWA * TEREN TURYSTYCZNY * TEREN REKREACYJNY * RUCH TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * SZYMBARK


7/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szczepaniak R.
Tytuł: Zawoja - jako przykładowa wieś o charakterze sportowo-rekreacyjnym, turystycznym i kulturalnym.
Promotor: doc.dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 57 s. 12 fot. 5 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * WIEŚ LETNISKOWA * LATO * ZIMA * ZAWOJA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BABIA GÓRA * TEREN TURYSTYCZNY * TEREN REKREACYJNY


8/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwiecień R.
Tytuł: Ocena zagospodarowania i organizacji przestrzeni rekreacyjnej nad Jeziorem Białym Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 53 s. 3 rys. 3 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * REKREACJA * TEREN REKREACYJNY * TEREN TURYSTYCZNY * ANALIZA * BIAŁE, JEZIORO * ŁĘCZYŃSKO-WŁODAWSKIE, POJEZIERZE


9/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kitliński K.
Tytuł: Stan urządzeń rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w wybranych osiedlach dzielnicy Nowa Huta.
Promotor: dr Nazimek Z.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 81 s. 10 fot. 8 map, 5 tab. bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * TEREN REKREACYJNY * OBIEKT SPORTOWY * OBIEKT REKREACYJNY * URZĄDZENIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


10/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szymczyk I.
Tytuł: Analiza atrakcyjności rekreacyjnej terenów wypoczynkowych w strefie podmiejskiej Łodzi.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 52 s. 6 rys. 2 tab. bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * GEOGRAFIA TURYSTYKI * WYPOCZYNEK * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * TEREN PODMIEJSKI * TEREN REKREACYJNY * TEREN ZIELONY * ANALIZA * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE ; OKRĘG)


11/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jewuła M.
Tytuł: Rekultywacja terenów po likwidacji Krakowskich Zakładów Sodowych 'Solvay'.
Promotor: prof.zw.dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 87 s. 26 fot. 5 rys. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * REKREACJA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * TEREN MIEJSKI * TEREN REKREACYJNY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * PLAN * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SOLVAY


12/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kosmalska I.
Tytuł: Ocena walorów rekreacyjno-turystycznych okolic Osia w rejonie Borów Tucholskich.
Promotor: doc.dr Żmuda S.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 39 fot. 16 fot. 4 mapy, 4 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT WODNY * TURYSTYKA * TEREN REKREACYJNY * KRAJOZNAWSTWO * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


13/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gomółka B.
Tytuł: Zagospodarowanie rekreacyjne miasta Kołobrzegu.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 52 s. 3 rys. 3 wykr. 3 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * TEREN REKREACYJNY * KOŁOBRZEG


14/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rapacz A.
Tytuł: Rekreacyjne funkcje rzeki Dunajec a jej zanieczyszczenie w rejonie Nowego Targu.
Promotor: prof.dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 55 s. 10 fot. 7 map, 3 tab. 3 wykr. bibliogr. s. 54-55.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * EKOLOGIA * TEREN REKREACYJNY * RZEKA * ZANIECZYSZCZENIE WODY * DUNAJEC * NOWY TARG (WOJ. MAŁOPOLSKIE : OKRĘG)


15/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wawrzyniak A.
Tytuł: Funkcje rekreacyjne terenów zieleni miejskiej Łodzi.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 59 s. 2 fot. 5 ryc. 3 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * MIASTO * TEREN ZIELONY * FUNKCJA * TEREN REKREACYJNY * WYKORZYSTANIE * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE ; OKRĘG)


16/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rogowska I.
Tytuł: Strefa podmiejska Łodzi i możliwości jej wykorzystania dla celów turystyki świątecznej mieszkańców miasta.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 96 s. 4 fot. 7 ryc. 7 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * TEREN ZIELONY * TEREN REKREACYJNY * WYKORZYSTANIE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE ; OKRĘG)


17/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gardeła-Malec M.
Tytuł: Walory turystyczne okolic Krakowa dla potrzeb sobotnio-niedzielnego wypoczynku.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 49 s. 15 fot. 5 ryc. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * TEREN REKREACYJNY * WYPOCZYNEK * WYCIECZKA WEEKENDOWA * TRASY TURYSTYCZNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * DĘBNIKI * TYNIEC * KOSTRZE * BODZÓW * PYCHOWICE


18/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brol-Stachowska K.
Tytuł: Tereny zielone miasta Katowic.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 53 s. 25 fot. 5 map, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * TEREN REKREACYJNY * TEREN ZIELONY * WALORY REKREACYJNE * KATOWICE (WOJ. ŚLĄSKIE)


19/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Laby M.
Tytuł: Rekreacyjna funkcja Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.
Promotor: dr Kwiecień I.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 65 s. 12 fot. 12 ryc. 28 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * RUCH TURYSTYCZNY * TEREN REKREACYJNY * TEREN ZIELONY * OBIEKT REKREACYJNY * PARK * ROLA * PARK KULTURY I WYPOCZYNKU * REGION * ŚLĄSK * CHORZÓW


20/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krupińska B.
Tytuł: Możliwości organizacji przestrzennej rekreacji na obszarach silnie uprzemysłowionych na przykładzie północnej części Leśnego Pasa Ochronnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 73 s. 3 mapy, 1 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * MIASTO * ORGANIZACJA * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * TEREN REKREACYJNY * WYPOCZYNEK * TEREN LEŚNY * LEŚNY PAS OCHRONNY * GÓRNOŚLĄSKI OKRĘG PRZEMYSŁOWY


21/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Orzechowska A.
Tytuł: Możliwości i formy organizacyjne wypoczynku dzieci młodszych na przykładzie terenów rekreacyjnych Szczawnicy.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 96 s. 25 ryc. 6 tab. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * TEREN REKREACYJNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * LATO * ZIMA * SZCZAWNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


22/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kubeczko K.
Tytuł: Tereny rekreacyjne Kielc i okolic.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 61 s. 20 fot. 2 mapy, 5 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK CZYNNY * TEREN REKREACYJNY * MIASTO * WIEŚ * REGION * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


23/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuberski A.
Tytuł: Wartość ekologiczna terenów aglomeracji krakowskiej i woj. krakowskiego dla wypoczynku w aspekcie skażenia powietrza atmosferycznego i zagrożenia hałasem.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 142 s. 22 rys. 26 tab. bibliogr. 86 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * TEREN REKREACYJNY * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * HAŁAS * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


24/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kubrak Z.
Tytuł: Waloryzacja rekreacyjnych terenów Roztocza Południowego.
Promotor: doc. dr Żmuda S.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 61 s. 8 fot. 4 mapy, 15 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * TEREN REKREACYJNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KULTURA * REGION * ROZTOCZE POŁUDNIOWE


25/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwiecień K.
Tytuł: Ocena stanu urządzeń rekreacyjno-zabawowych dla dzieci i młodzieży w wybranych osiedlach dzielnicy Nowa Huta.
Promotor: dr Nazimek Z.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 60 s. 1 mapa, 1 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * ZABAWY I GRY RUCHOWE * TEREN REKREACYJNY * WYPOSAŻENIE * URZĄDZENIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


26/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kupisz W.
Tytuł: Walory środowiska przyrodniczego rejonu Koninek w aspekcie potrzeb rekreacji.
Promotor: doc. dr Żmuda S.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 63 s. 7 map, 11 rys. 4 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * REKREACJA * TEREN REKREACYJNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KLIMAT * METEOROLOGIA * KONINKI


27/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maryszczak M.
Tytuł: Warunki ekologiczne ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w Krakowie-Nowej Hucie w latach 1981-1983.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 55 s. 1 mapa, 35 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * REKREACJA * TEREN REKREACYJNY * OCENA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


28/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazek Z.
Tytuł: Organizacja przestrzenna wypoczynku świątecznego w południowo-wschodniej części rekreacyjnej aglomeracji warszawskiej.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 99 s. 4 mapy, 14 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * TEREN REKREACYJNY * WARSZAWA


29/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Medyński M.
Tytuł: Ocena walorów środowiska przyrodniczego rejonu zalewu Chańcza z punktu widzenia rekreacji.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 46 s. 14 fot. 3 mapy, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KLIMAT * ZANIECZYSZCZENIE PRZYRODY * TEREN REKREACYJNY * ZBIORNIK WODNY * CHAŃCZA


30/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michniewska I.
Tytuł: Analiza i ocena poziomu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego lasów dla wypoczynku świątecznego mieszkańców Łodzi.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 76 s. 2 mapy, 13 tab. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * TEREN REKREACYJNY * TEREN LEŚNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE)


31/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Moskal A.
Tytuł: Funkcje rekreacyjne Plant Krakowskich.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 69 s. 9 fot. 1 rys. 8 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TEREN REKREACYJNY * MIASTO * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * PLANTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


32/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mróz E.
Tytuł: Walory rekreacyjne rejonu ośrodka Bagry.
Promotor: doc. dr Żmuda S.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 46 s. 5 fot. 4 mapy, 2 rys. 15 tab. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TEREN REKREACYJNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KLIMAT * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * BAGRY


33/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mucha D.
Tytuł: Tereny rekreacyjne miasta Radomia.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 64 s. 10 fot. 9 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * EKOLOGIA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * TEREN REKREACYJNY * RADOM (WOJ. MAZOWIECKIE)


34/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Musiał A.
Tytuł: Projektowanie terenów rekreacyjnych dla dzieci - przez dzieci.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 38 s. 7 rys. 3 tab. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TEREN REKREACYJNY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * PLANOWANIE * DZIECI * ROLA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


35/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kurka M.
Tytuł: Możliwości turystyki i rekreacji w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 99 s. 1 fot. 8 map, 2 ryc. 4 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * TEREN REKREACYJNY * WALORY TURYSTYCZNE * KRAJOBRAZ * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KULTURA * SZLAKI TURYSTYCZNE * REZERWAT PRZYRODY * OPIS * PARK KRAJOBRAZOWY ORLICH GNIAZD


36/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Polakiewicz J.
Tytuł: Turystyka narciarska na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny; stan aktualny oraz propozycje rozwojowe.
Promotor: dr Sierakowska M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 90 s. 9 fot. 2 mapy, 9 ryc. 9 tab. bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * NARCIARSTWO * TURYSTYKA NARCIARSKA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * OBIEKT SPORTOWY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * TEREN REKREACYJNY * RUCH TURYSTYCZNY * PARK KRAJOBRAZOWY * POPRADZKI PARK KRAJOBRAZOWY


37/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Leszczyński M.
Tytuł: Zagospodarowanie turystyczne rejonu Zalewu Zegrzyńskiego oraz jego wpływ na środowisko naturalne.
Promotor: dr Mroczka A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 72 s. 7 ryc. 11 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * TEREN REKREACYJNY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ZBIORNIK WODNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * RYZYKO * ZEGRZYŃSKIE, JEZIORO


38/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lendo P.
Tytuł: Znaczenie Mazowieckego Parku Krajobrazowego dla turystyki i rekreacji mieszkańców Warszawy.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 102 s. 15 fot. 12 ryc. 2 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * TEREN REKREACYJNY * PARK KRAJOBRAZOWY * MAZOWIECKI PARK KRAJOBRAZOWY * ROLA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ANALIZA


39/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bednarska J.
Tytuł: Błonia Krakowskie historyczne centrum sportu i rekreacji.
Promotor: dr Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 63 s. 1 fot. 2 ryc. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT * TEREN REKREACYJNY * TEREN ZIELONY * HISTORIA * BŁONIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


40/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lipińska M.
Tytuł: Znaczenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w zakresie tursytyki i rekreacji.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 98 s. 2 tab. bibliogr. 57 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * TEREN REKREACYJNY * PARK KRAJOBRAZOWY * ROLA * TRÓJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY


41/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozłowska M.
Tytuł: Rola i znaczenie WPK i W w Chorzowie dla mieszkańców Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 89 s. 10 fot. 20 ryc. 8 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * TEREN REKREACYJNY * OBIEKT REKREACYJNY * PARK * PARK KULTURY I WYPOCZYNKU * ROLA * REGION * ŚLĄSK * CHORZÓW


42/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tabak R.
Tytuł: Rekreacja rowerowa w Podkarpackich Dolinkach Jurajskich.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 80 s. 25 fot. 4 mapy, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * TURYSTYKA ROWEROWA * TEREN REKREACYJNY * PODKARPACKIE DOLINKI JURAJSKIE


43/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matych B.
Tytuł: Tereny rekreacyjne miasta Dębicy.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 50 s. 2 mapy, 5 tab. bibliogra. 14 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * TEREN REKREACYJNY * OBIEKT SPORTOWY * DĘBICA


44/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nabiałek K.
Tytuł: Warunki realizacji wypoczynku codziennego w wybranych osiedlach mieszkaniowych w Częstochowie.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 49 s. 5 ryc. 24 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * TEREN REKREACYJNY * CZĘSTOCHOWA (WOJ. ŚLĄSKIE)


45/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowacki P.
Tytuł: Problematyka zagospodarowania terenów w urządzenia narciarskie i możliwości wykorzystania dla uprawiania narciarstwa zjazdowego na przykładzie wybranego obszaru Beskidu Wyspowego.
Promotor: dr Nazarko R.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 40 s. 1 fot. 2 mapy, 16 ryc. 4 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * TEREN REKREACYJNY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * WYKORZYSTANIE * BESKID WYSPOWY


46/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak A.
Tytuł: Czynniki determinujące wykorzystanie urządzeń sportowo-rekreacyjnych na Zarabiu w Myślenicach.
Promotor: dr Świdziński T.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 93 s. 2 mapy, 8 ryc, 16 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPORT WODNY * TEREN REKREACYJNY * OBIEKT REKREACYJNY * URZĄDZENIA SPORTOWE * WYKORZYSTANIE * CZYNNIK * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - ZARABIE


47/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ogorzałek K.
Tytuł: Adaptacja zabytkowego parku w Wojsławiu dla rekreacji mieszkańców miasta Mielca.
Promotor: doc. dr Żmuda S.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 73 s. 9 fot. 3 mapy, 1 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * TEREN REKREACYJNY * PARK * ZABYTEK KRAJOZNAWCZY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * WOJSŁAW


48/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowos M.
Tytuł: Runkcje rekreacyjno-turystyczne Zalewu Czorsztyńskiego.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 56 s. 7 fot. 5 map, 1 ryc. 3 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * TEREN REKREACYJNY * ZBIORNIK WODNY * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * CZORSZTYN (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * CZORSZTYŃSKIE, JEZIORO


49/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skorupski A.
Tytuł: Tereny rekreacyjne w Gminie Warszawa-Ursynów.
Promotor: dr Kwiecień I.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 123 s. 18 fot. 20 ryc. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TEREN REKREACYJNY * CHARAKTERYSTYKA * WARSZAWA - URSYNÓW


50/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sanetra K.
Tytuł: Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie Jeziora Żywieckiego.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 80 s. 10 fot. 2 mapy, 3 ryc. 8 tab. bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * TEREN REKREACYJNY * ZBIORNIK WODNY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * BESKIDY * ŻYWIECKIE, JEZIORO


51/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stolarczyk I.
Tytuł: Turystyka weekendowa w strefie podmiejskiej Warszawy.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 117 s. 6 ryc. 10 tab. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA WEEKENDOWA * ROZWÓJ * TEREN REKREACYJNY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * WARSZAWA


52/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krakowiak A.
Tytuł: Analiza aktywności rekreacyjnej mieszkańców Krakowa w obrębie istniejących terenów zielonych na tle struktury wypoczynku i zagospodarowania terenów rekreacyjnych w Wiedniu.
Promotor: dr Pociecha M.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 106 s. 4 mapy, 19 ryc. 4 tab. bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * STRUKTURA * AKTYWNOŚĆ * ANALIZA * TEREN REKREACYJNY * TEREN ZIELONY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WIEDEŃ


53/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Twardawa D.
Tytuł: Baza turystyczno-rekreacyjna Zalewu Rybnickiego. Stan aktualny i perspektywy rozwoju.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski R.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 57 s. 10 fot. 1 ryc. 1 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * TEREN REKREACYJNY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * OCENA * ROZWÓJ * ZBIORNIK WODNY * RYBNICKIE, JEZIORO


54/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pasternak C.
Tytuł: Ocena przydatności rekreacyjnej terenów obrzeża Krakowa metodą biologiczną.
Promotor: dr Żmuda S.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 44 s. 3 mapy, 3 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * TEREN REKREACYJNY * TEREN PODMIEJSKI * WYKORZYSTANIE * OCENA * METODA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


55/71

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Domalewska A.
Tytuł: Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenów kopalnianych regionu Nord-Pas-de Calais.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 43 s. 11 fot. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * TEREN REKREACYJNY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * CHARAKTERYSTYKA * REGION * FRANCJA * NORD PAS DE CALAIS (FRANCJA)


56/71

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Trzupek M.
Tytuł: Gdów i Dobczyce jako ośrodki rekreacyjne.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Nowakowska A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 88 s. 2 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * ROZWÓJ * TEREN REKREACYJNY * GMINA * HISTORIA * GOSPODARKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KULTURA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * GDÓW * DOBCZYCE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


57/71

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Knap T.
Tytuł: Walory wypoczynkowe Parku im. dr Henryka Jordana w Krakowie.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 52 s. 43 fot. 5 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * TEREN REKREACYJNY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PARK IM. DR HENRYKA JORDANA (KRAKÓW)


58/71

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Gniadek A.
Tytuł: Próby niwelowania zagrożeń przemysłowych aglomeracji katowickiej, na przykładzie miasta Czeladzi.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 60 s. 8 fot. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * PRZEMYSŁ * ZANIECZYSZCZENIE PRZYRODY * ZAPOBIEGANIE * TEREN REKREACYJNY * TEREN ZIELONY * REGION * KATOWICE (WOJ. ŚLĄSKIE) * CZELADŹ


59/71

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Klos A.
Tytuł: Preferencje wypoczynkowe mieszkańców Berlina - próba oceny walorów rekreacyjnych miasta i okolic.
Promotor: dr Borkowski K.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 75 s. 9 fot. 10 ryc. 11 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * TEREN REKREACYJNY * WYKORZYSTANIE * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * BERLIN (NIEMCY) * NIEMCY


60/71

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Łokieć K.
Tytuł: Podmiejska strefa rekreacyjna Tarnowa.
Promotor: dr Rettinger, Wacław
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 64 s. 10 fot. 8 ryc. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * TEREN REKREACYJNY * WALORY REKREACYJNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * KOTLINA SANDOMIERSKA


61/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Swałtek, Magdalena
Tytuł: Zielone tereny rekreacyjne miasta Krakowa na przykładzie Lasu Wolskiego.
Promotor: dr Kwiecień, Ireneusz
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 74 s. 22 fot. 13 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * TEREN REKREACYJNY * TEREN ZIELONY * WALORY REKREACYJNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - LAS WOLSKI * SZLAKI TURYSTYCZNE * BADANIA ANKIETOWE * OPIS


62/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dąbrowski, Andrzej
Tytuł: Funkcja turystyczna i rekreacyjna gminy Oborniki Śląskie.
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 71 s. 8 fot. 2 mapy, 7 wykr. 8 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * REGION NIZINY ŚLĄSKIEJ - POLSKA - REGION * OBORNIKI ŚLĄSKIE (WOJ. DOLNOŚLĄSKIE ; OKRĘG) * FUNKCJA TURYSTYCZNA * TEREN REKREACYJNY * PRODUKT TURYSTYCZNY * ROZWÓJ TURYSTYKI * WYWIAD * ANALIZA DANYCH


63/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mielniczek, Agata
Tytuł: Uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Dąbrowie Górniczej.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 77 s., 14 fot., 3 mapy, 1 ryc., 3 tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION KRAKOWSKO-ŚLĄSKI * DĄBROWA GÓRNICZA (WOJ. ŚLĄSKIE) * ROZWÓJ TURYSTYKI * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * TEREN ZIELONY * TEREN REKREACYJNY * OPIS * WYWIAD * ANALIZA DANYCH


64/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bieniecka-Mietełka, Joanna
Tytuł: Dostępność lokalnych publicznych terenów otwartych w mieście Jaworzno.
Promotor: dr Łabaj, Marek
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 104 s., 20 fot., 3 rys., 30 tab., 5 wykr., 4 mapyBibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * MIASTO * TEREN ZIELONY * TEREN REKREACYJNY * DOSTĘPNOŚĆ * LUDNOŚĆ * ZANIECZYSZCZENIE PRZYRODY * ANALIZA DANYCH * OPIS * JAWORZNO (WOJ. ŚLĄSKIE)


65/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piechnik, Justyna
Tytuł: Proponowane inwetycje turystyczne w gminie Sułkowice.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Szlezynger, Piotr
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 79 s., 10 fot., 6 rys., 5 tab., 1 wykr.Bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * SUŁKOWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * INWESTYCJE * TEREN REKREACYJNY * WALORY PRZYRODNICZE * ROZWÓJ TURYSTYKI * BADANIA ANKIETOWE * WYWIAD


66/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górka, Eliza
Tytuł: Obszar recepcji turystyki weekendowej dla mieszkańców Radomia
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 71 s., 38 tab., 3 ryc.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA WEEKENDOWA * KRAJOZNAWSTWO * WYCIECZKA * WYPOCZYNEK * TEREN REKREACYJNY * BADANIA ANKIETOWE * WYWIAD * RADOM (WOJ. MAZOWIECKIE)


67/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Muszyńska, Agata
Tytuł: Ośrodek Sportu i Rekreacji 'Góra Kamieńsk' jako przykład zagospodarowania terenów poprzemysłowych w zakresie turystyki i rekreacji
Promotor: dr Krauz, Katarzyna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 84 s., 4 fot., 4 ryc., 12 tab., 21 wykr., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * TEREN TURYSTYCZNY * TEREN REKREACYJNY * OŚRODEK SPORTOWO-REKREACYJNY * OBIEKT PRZEMYSŁOWY * ŁÓDZKIE, WOJEWÓDZTWO * OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 'GÓRA KAMIEŃSK'


68/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Orzechowski, Łukasz
Tytuł: Naturalne rejony wspinaczkowe Podkarpacia
Promotor: dr Czyż, Marek
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 127 s., 21 fot., 63 rys., 5 wykr., bibliogr. 41 poz.
Sygnatura: 38616WF
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * REKREACJA RUCHOWA * WSPINACZKA SPORTOWA * WSPINACZKA SKAŁKOWA * SPRZĘT WSPINACZKOWY * TEREN TURYSTYCZNY * TEREN REKREACYJNY * PODKARPACIE * OGRÓDEK WSPINACZKOWY


69/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ślimak, Anna
Tytuł: Możliwości uprawiania Nordic Walking na terenie gminy Biały Dunajec - propozycja utworzenia szlaków
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 77 s., 39 fot., 7 ryc., 4 tab., 4 wykr., bibliogr. 28 poz.
Sygnatura: 38194TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * TEREN TURYSTYCZNY * TEREN REKREACYJNY * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * NORDIC WALKING * TRASY TURYSTYCZNE * BIAŁY DUNAJEC (WOJ. MAŁOPOLSKIE; OKRĘG)


70/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pieniążek, Agnieszka
Tytuł: Możliwości uprawiania rekreacji w Skawinie
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 105 s., 4 fot., 2 ryc., 3 tab., bibliogr. 72 poz.
Sygnatura: 39481TR
Słowa kluczowe: REKREACJA * BAZA REKREACYJNA * TEREN REKREACYJNY * WALORY PRZYRODNICZE * TEREN ZIELONY * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


71/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stefańska, Patrycja
Tytuł: Krzemionki w Krakowie jako teren rekreacyjny
Promotor: dr Mroczka, Adam
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 72 s., 36 fot., 14 ryc., bibliogr. 30 poz.
Sygnatura: 39510TR
Słowa kluczowe: REKREACJA * TEREN REKREACYJNY * WALORY REKREACYJNE * KRAJOZNAWSTWO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - KRZEMIONKI

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka