Wynik wyszukiwania

Zapytanie: TEREN LEŚNY
Liczba odnalezionych rekordów: 34Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Trela M.
Tytuł: Ocena środowiska przyrodniczego i zagospodarowanie rekreacyjne Puszczy Kozienickiej.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 70 s. 5 fot. 3 mapy, 1 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * GEOGRAFIA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * OCENA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * TEREN LEŚNY * KOZIENICKA, PUSZCZA


2/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rutkowska M.
Tytuł: Turystyka weekendowa w Puszczy Białowieskiej.
Promotor: prof. dr hab. inż Jarosz A.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 72 s. 5 map, 2 rys. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * TEREN LEŚNY * BIAŁOWIESKA, PUSZCZA


3/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaczmarczyk J.
Tytuł: Społeczne odczucia walorów turystyczno-rekreacyjnych lasów.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 114 s. 7 rys. 5 tab. 5 wykr. bibliogr.36 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * TEREN LEŚNY * SPOŁECZEŃSTWO


4/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Margiel E.
Tytuł: Program zagospodarowania turystycznego Puszczy Muszynieckiej.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 90 s. 17 fot. 2 rys. 6 tab. 4 mapy bibliogr.27 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * TEREN LEŚNY * MUSZYNA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


5/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grubich B.
Tytuł: Atrakcyjność turystyczna Nadleśnictwa Olsztynek.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 85 s. 4 mapy, 21 tab. 12 wykr. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * SZLAKI TURYSTYCZNE * TEREN LEŚNY * JEZIORO * REGION * OLSZTYNEK (WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE)


6/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Makowska B.
Tytuł: Las Bielański relikt Puszczy Mazowieckiej.
Promotor: prof.zw.dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 64 s. 19 fot. 7 map, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * HISTORIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * TEREN LEŚNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KLIMAT * LAS BIELAŃSKI * WARSZAWA


7/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Indyk M.
Tytuł: Stan zagrożenia środowiska przyrodniczego w uzdrowisku Krynica.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 109 s. 18 fot. 10 ryc. 12 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * ZANIECZYSZCZENIE WODY * TEREN LEŚNY * HAŁAS * RUCH TURYSTYCZNY * UZDROWISKO * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


8/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krupińska B.
Tytuł: Możliwości organizacji przestrzennej rekreacji na obszarach silnie uprzemysłowionych na przykładzie północnej części Leśnego Pasa Ochronnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 73 s. 3 mapy, 1 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * MIASTO * ORGANIZACJA * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * TEREN REKREACYJNY * WYPOCZYNEK * TEREN LEŚNY * LEŚNY PAS OCHRONNY * GÓRNOŚLĄSKI OKRĘG PRZEMYSŁOWY


9/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Starzyńska M.
Tytuł: Degradacja wilgotnych lasów deszczowych.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 117 s. 19 fot. 1, ryc. 11 tab. bibliogr. 56 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * TEREN LEŚNY * LAS TROPIKALNY * PROBLEM * ANALIZA


10/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kolasińska J.
Tytuł: Zagrożenia lasów karpackich.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 104 s. 18 fot. 14 ryc. 19 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * TEREN LEŚNY * KARPATY * PROBLEM * CZYNNIK


11/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lorenz J.
Tytuł: Zagospodarowanie terenów Lasu Wolskiego dla potrzeb młodzieży akademickiej.
Promotor: dr Łabaj M.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 50 s. 6 rys. 1 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * TEREN LEŚNY * STUDENCI * WYKORZYSTANIE * LAS WOLSKI


12/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majchrzak A.
Tytuł: Walory rekreacyjne lasów nadleśnictwa Limanowskiego.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 102 s. 23 fot. 2 mapy, 8 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WALORY REKREACYJNE * TEREN LEŚNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * REGION * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


13/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michniewska I.
Tytuł: Analiza i ocena poziomu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego lasów dla wypoczynku świątecznego mieszkańców Łodzi.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 76 s. 2 mapy, 13 tab. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * TEREN REKREACYJNY * TEREN LEŚNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE)


14/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mrozek K.
Tytuł: Rekreacyjne wykorzystanie leśnego pasa ochronnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
Promotor: dr Żmuda S.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 138 s. 21 fot. 1 mapa, 9 tab. bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * TEREN LEŚNY * WYKORZYSTANIE * ŚLĄSK, GÓRNY


15/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mucha T.
Tytuł: Zagrożenie środowiska przyrodniczego Puszczy Kozienickiej.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 71 s. 6 fot. 9 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZANIECZYSZCZENIE PRZYRODY * TEREN LEŚNY * KOZIENICKA, PUSZCZA


16/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skrzypek D.
Tytuł: Puszcza Niepołomicka jako obszar turystyki rowerowej mieszkańców Krakowa.
Promotor: dr Mroczka A.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 94 s. 28 fot. 12 map, 4 ryc. 3 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA ROWEROWA * WALORY TURYSTYCZNE * TEREN LEŚNY * TRASY TURYSTYCZNE * PROJEKT * PUSZCZA NIEPOŁOMICKA


17/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Włodarczyk J.
Tytuł: Znaczenie Leśnych Kompleksów Promocyjnych dla turystyki na przykładzie LKP Lasy Beskidu Śląskiego.
Promotor: dr Mroczka A.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 103 s. 38 fot. 3 ryc. 2 tab. bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * EKOLOGIA * TEREN LEŚNY * ROLA * EKOTURYSTYKA * BESKID ŚLĄSKI


18/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Owczarski Z.
Tytuł: Rekreacyjne wykorzystanie lasu.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 60 s. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * TEREN LEŚNY * WYKORZYSTANIE


19/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grudzień, Marcin
Tytuł: Wykorzystanie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Puszczy Kozienickiej pod kątem turystycznym i rekreacyjnym.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 108 s. 5 tab. 4 rys. 2 fot. bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * EKOLOGIA * EDUKACJA EKOLOGICZNA * WYPOCZYNEK * TEREN LEŚNY * LEŚNY KOMPLEKS PROMOCYJNY 'LASY PUSZCZY KOZIENICKIEJ' * WALORY PRZYRODNICZE * ZABYTEK HISTORYCZNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KRAJOBRAZ * ANALIZA DANYCH


20/34

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Hajdas J.
Tytuł: Socjoekologiczne aspekty turystyczno-rekreacyjnego użytkowania Lasu Wolskiego.
Promotor: dr Krauz, Krystyna
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 59 s. 6 fot. 1 mapa, 2 ryc. 2 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * EKOLOGIA * RUCH TURYSTYCZNY * TEREN LEŚNY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * LAS WOLSKI (KRAKÓW)


21/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gomułka, Joanna
Tytuł: Antropogeniczne przeobrażenia środowiska leśnego w Sudetach Zachodnich.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 149 s. 8 fot. 22 ryc. 16 tab. bibliogr. 79 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * GÓRY * SUDETY ZACHODNIE * TEREN LEŚNY * ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA * DEGRADACJA * BADANIA


22/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dąbrowska, Jolanta
Tytuł: Pożar lasów Rudy - Rudziniec - Kędzierzyn
Promotor: prof. dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 77 s. 27 fot. 2 rys. 6 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * KLĘSKI ŻYWIOŁOWE * POŻAR * TEREN LEŚNY * ZAGROŻENIE EKOLOGICZNE * LASY PAŃSTWOWE * REKULTYWACJA * OBSERWACJA * OPIS * OCHRONA PRZYRODY * ŚLĄSKIE, WOJEWÓDZTWO * OPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO


23/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaworska, Beata
Tytuł: Znaczenie Puszczy Zielonej dla rozwoju turystyki i rekreacji.
Promotor: dr Karauz, Krystyna
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 82 s. 1 tab. 4 ryc. 19 fot. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * AGROTURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * TEREN LEŚNY * PUSZCZA ZIELONA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WALORY TURYSTYCZNE * WALORY KRAJOZNAWCZE * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI


24/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bazisty, Sławomir
Tytuł: Uwarunkowania i możliwości rozwoju turystyki na terenie Magurskiego Parku Narodowego.
Promotor: dr Rettinger, Wacław
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 127 s., 61 fot., 1 mapa, 15 ryc., 15 tab.Bibliogr. 67 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * KRAJOZNAWSTWO * PARK NARODOWY * MAGURSKI PARK NARODOWY * SZLAKI TURYSTYCZNE * TEREN LEŚNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ROZWÓJ TURYSTYKI


25/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Liszcz, Justyna
Tytuł: Ścieżki dydaktyczne powiatu rzeszowskiego w nadleśnictwie Głogów Małopolski.
Promotor:
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 94 s., 61 fot., 1 wykr., 6 mapBibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA * ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA * UKSZTAŁTOWANIE TERENU * KLIMAT * REZERWAT PRZYRODY * TEREN LEŚNY * NADLEŚNICTWO * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


26/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Borkowski, Wojciech
Tytuł: Przyrodnicze i kulturowe walory turystyczne Roztocza
Promotor: dr Ciapała, Szymon
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 88 s., 1 ryc., 17 fot.Bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION LUBELSKI * ROZTOCZE (WYŻYNA) * ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY * TEREN LEŚNY * WALORY PRZYRODNICZE * WALORY KULTUROWE


27/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dąbrowska, Anna
Tytuł: Wpływ ruchu turystycznego na kondycję lasów świerkowych w Tatrzańskim Parku Narodowym
Promotor: dr Ciapała, Szymon
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 67 s., 36 fot., 19 ryc., 2 tab.Bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA PIESZA * TURYSTYKA KRAJOWA * EKOLOGIA * RUCH TURYSTYCZNY * TATRZAŃSKI PARK NARODOWY * TEREN LEŚNY * OCHRONA PRZYRODY


28/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szczepańska, Gabriela
Tytuł: Turystyka na terenie leśnych rezerwatów przyrody w Popradzkim Parku Krajobrazowym
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 47 s., 2 ryc., 5 fot., 2 tab., 1 wykr.Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * TEREN LEŚNY * REZERWAT PRZYRODY * TURYSTYKA * POPRADZKI PARK KRAJOBRAZOWY * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA * ANALIZA DANYCH


29/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wasiuk, Emilia
Tytuł: Wędrówka człowieka przez las w świetle współczesnej poezji polskiej
Promotor: prof. dr hab. Lipiec, Józef
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 90 s., 6 ryc.Bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe: FILOZOFIA * WĘDRÓWKA * CZŁOWIEK * TEREN LEŚNY * ŻYCIE * METAFORA * POEZJA * AKSJOLOGIA


30/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stós, Marzena
Tytuł: Funkcje turystyczne i edukacyjne Roztoczańskiego Parku Narodowego
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 84 s., 12 fot., 2 mapy, 2 ryc., 5 tab.Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY * TEREN LEŚNY * BAZA NOCLEGOWA * SZLAKI TURYSTYCZNE * ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA * OPIS


31/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sitarz, Anna
Tytuł: Nadleśnictwo Nowa Dęba - stan i perspektywy rozwoju turystyki
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 70 s., 7 fot., 4 mapy, 5 ryc., 6 tab., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * ROZWÓJ TURYSTYKI * NOWA DĘBA (WOJ. PODKARPACKIE) * TEREN LEŚNY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * WALORY PRZYRODNICZE * WALORY KULTUROWE * POTENCJAŁ TURYSTYCZNY * OFERTA TURYSTYCZNA * ANALIZA DANYCH


32/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ptasińska, Barbara
Tytuł: Turystyka jako element kształtowania społecznych i ekologicznych funkcji lasów na przykładzie Nadleśnictwa Chrzanów
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 99 s., 6 fot., 1 mapa, 7 ryc., 6 tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * EKOLOGIA * TEREN LEŚNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WALORY PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA * POTENCJAŁ TURYSTYCZNY * RUCH TURYSTYCZNY * NADLEŚNICTWO * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


33/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stryjski, Michał
Tytuł: Znaczenie i atrakcyjność turystyczno-rekreacyjna terenów zieleni miejskiej na przykładzie Lasku Wolskiego w Krakowie
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 80 s., 5 fot., 18 ryc., 6 tab., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * ROZWÓJ TURYSTYKI * TEREN LEŚNY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - LAS WOLSKI * WALORY PRZYRODNICZE * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * BADANIA ANKIETOWE * ANALIZA DANYCH


34/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaros, Anna
Tytuł: Obciążenia treningowe a wyniki w biegach górskich na przykładzie wielokrotnego Mistrza Polski Seniorów
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 55 s., 10 tab., 18 wykr., bibliogr. 22 poz. Aneks: s. 48-55
Sygnatura: 40231WF
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * BIEGI * TEREN LEŚNY * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * WYNIKI SPORTOWE * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * WOSIK, DANIEL

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka