Wynik wyszukiwania

Zapytanie: TEORIA WF I SPORTU
Liczba odnalezionych rekordów: 194Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Antończyk U.
Tytuł: Igrzyska olimpijskie, ich rola i społeczne znaczenie w opinii uczniów klas VII-VIII Szkoły Podstawowej w Zabierzowie Bocheńskim.
Promotor: dr Srokosz W.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 54 s. 8 tab. bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE * ROLA * SOCJOLOGIA * SZKOŁA PODSTAWOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * POGLĄDY


2/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bęben B.
Tytuł: Sprawność motoryczna dzieci ze szkoły wiejskiej pracującej w trudnych warunkach.
Promotor: dr Janikowska-Siatka M.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 46 s. 27 rys. 16 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SZKOŁA PODSTAWOWA * WIEŚ * DZIECI


3/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Broda A.
Tytuł: Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dzieci z Sandomierza i Koprzywnicy w wieku 13 lat.
Promotor: dr Arlet, Tomasz
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 31 s. 10 tab. 10 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ FIZYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SANDOMIERZ * KOPRZYWNICA


4/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dobosz M.
Tytuł: Przeobrażenia statusu klubu LKS 'Poprad' Rytro.
Promotor: doc. dr hab. Pawlak, Anna
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 52 s. 1 rys. 1 tab. 7 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * STATUS SPOŁECZNY * KLUB SPORTOWY 'POPRAD' * DZIAŁALNOŚĆ * RYTRO


5/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dec M.
Tytuł: Program nauczania i jego przydatność do zawodu w opinii studentów i absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego.
Promotor: doc. dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 42 s. 8 tab. 12 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * TEORIA WF I SPORTU * AWF KRAKÓW * KSZTAŁCENIE KADR * NAUCZANIE * PROGRAM NAUCZANIA * POGLĄDY * ABSOLWENCI * STUDENCI


6/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Głabuś J.
Tytuł: Poziom wybranych cech morfologicznych i sprawnościowych 13-letnich dziewcząt o zróżnicowanym rozwoju i odmiennych predyspozycjach szybkościowych.
Promotor: doc. dr hab. Januszewski J.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 37 s. 4 rys. 13 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * CECHY MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


7/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sprycha E.
Tytuł: Poziom rozwoju różnych przejawów siły dzieci w wieku 7-8 lat z uwzględnieniem budowy ciała.
Promotor: dr Arlet, Tomasz
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 41 s. 5 tab. 20 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SIŁA * BUDOWA CIAŁA * ĆWICZENIA SIŁOWE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY)


8/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skoczylas T.
Tytuł: Ocena postępów rocznych sprawności u uczniow klas V-VIII na podstawie testu Chromińskiego.
Promotor: dr Cichalewska A.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 127 s. 138 rys. 19 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * OCENA * TESTY * TEST CHROMIŃSKIEGO * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


9/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Płoszczyca J.
Tytuł: Wynik sportowy w aspekcie sprawności ogólnej i specjalnej na przykładzie juniorów czołowych drużyn miasta Krakowa.
Promotor: dr Koźmin A.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 59 s. 22 tab. 11 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PIŁKA NOŻNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * OCENA * WYNIKI SPORTOWE * SPORTOWCY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


10/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wiercichowska A.
Tytuł: Wpływ systematycznego stosowania ćwiczeń fizycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.
Promotor: dr Cichalewska A.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 59 s. 10 tab. 23 wykr. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * ĆWICZENIA RUCHOWE * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KORELACJA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY)


11/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaracz D.
Tytuł: Sprawność motoryczna w powiązaniu z kryteriami oceny szkolnej z wychowania fizycznego w świetle badań młodzieży wybranych szkół średnich Krakowa i Krosna.
Promotor: dr Zagórski B.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 63 s. 11 foliogram. 21 tab. 1 wykr. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * OCENY Z WF * SZKOŁA ŚREDNIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


12/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Babiarz M.
Tytuł: Właściwości temperamentu lekkoatletów a ich reakcje emocjonalne w sytuacjach zawodów sportowych.
Promotor: dr Dracz B.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 52 s.2 wykr. 3 tab. bibliogr.9 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * TEORIA WF I SPORTU * LEKKOATLETYKA * TEMPERAMENT * EMOCJE


13/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bajak R.
Tytuł: Kształtowanie się wybranych cech somatycznych i sprawności fizycznej młodzików starszych i młodszych klubów sportowych miasta Krakowa w piłce ręcznej.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 81 s. 13 tab. 15 rys. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY SOMATYCZNE * PIŁKA RĘCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


14/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bajorska A.
Tytuł: Sprawność fizyczna studentek i studentów I roku Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w zależności od pochodzenia społecznego.
Promotor: doc.dr Łukowska A.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 48 s. 36 tab. 18 wykr. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SOCJOLOGIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * POCHODZENIE SPOŁECZNE * SZKOŁA WYŻSZA * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA (KRAKÓW)


15/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Balicka M.
Tytuł: Dynamika rozwoju cech morfologicznych i motorycznych dziewcząt i chłopców klas I-IV w okresie roku w Zbiorczej Szkole Gminnej w Rokietnicy.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 90 s. 26 tab. 26 wykr. bibliogr.25 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * DZIECI


16/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Baradziej M.
Tytuł: Ocena skuteczności gry piłkarzy nożnych w poszczególnych fazach meczu na przykładzie wybranych spotkań I, II i III ligi.
Promotor: dr Koźmin A.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 57 s. 7 tab. 7 wykr. 7 diagr. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PIŁKA NOŻNA * SKUTECZNOŚĆ * ZAWODY * TECHNIKA * LIGA * FAZA * OCENA


17/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Baranowska J.
Tytuł: Sprawność fizyczna i zainteresowania sportowe uczennic i uczniów klas V, VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mielcu.
Promotor: doc.dr Żarek J.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 58 s. 29 tab. 41 wykr. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPORT * ZAINTERESOWANIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TEST MIĘDZYNARODOWY * CECHY MORFOLOGICZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


18/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Baraś R.
Tytuł: Budowa ciała, sprawność i wydolność fizyczna chłopców IV klas szkół podstawowych w Stalowej Woli wytypowanych do uprawiania sportu w latach 1977-1984.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 33 s. 9 fot. 11 rys. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * ANTROPOLOGIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SELEKCJA


19/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Barczak M.
Tytuł: Budowa morfologiczna, sprawność ogólna i specjalna czołowych trójskoczków Krakowa.
Promotor: dr Kruczalak E.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 27 s. 3 tab. 3 wykr. bibliogr.21 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * LEKKOATLETYKA * TRÓJSKOK * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * CECHY MORFOLOGICZNE


20/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Barcik K.
Tytuł: Zmiany wydolności fizycznej u chłopców ze Stalowej Woli w wieku 7, 10 i 14 lat od 1977 do 1983.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 34 s. 7 rys. 7 tab. bibliogr.23 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * DZIECI * PŁEĆ M.


21/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bartyzel K.
Tytuł: Sprawność fizyczna a pochodzenie społeczne i warunki do uprawiania rekreacji ruchowej sześcioletnich dzieci z Krakowa.
Promotor: dr Nosiadek J.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 60 s. 30 tab. 10 wykr. bibliogr.22 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * POCHODZENIE SPOŁECZNE * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


22/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Baster R.
Tytuł: Ocena skuteczności gry reprezentacji Włoch podczas XII Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Espana'82.
Promotor: dr Koźmin A.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 42 s. 8 tab. 6 diagr. 6 wykr. bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PIŁKA NOŻNA * SPORTOWCY * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * SKUTECZNOŚĆ


23/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Słowik S.
Tytuł: Środowiskowe uwarunkowania sprawności fizycznej dzieci z populacji nowohuckiej między 11 a 14 rokiem życia, niezakwalifikowanych do klas sportowych w 1987 roku.
Promotor: dr Śrutowski A.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 71 s. 13 tab. 46 wykr. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KLASY SPORTOWE * ŚRODOWISKO * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


24/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bereś A.
Tytuł: Analiza poziomu gry zespołu I ligi koszykówki kobiet GTS Wisła Kraków w sezonie 1981/82.
Promotor: dr Oszast H.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 84 s. 6 rys. 38 tab. 25 wykr. 1 diagr. bibliogr.17 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PIŁKA KOSZYKOWA * FORMA SPORTOWA * ZAWODY * SPORTOWCY * PŁEĆ Ż.


25/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Biel W.
Tytuł: Poziom uzdolnień ruchowych i sprawności fizycznej młodzieży klas I i II Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu w świetle badań testowych.
Promotor: dr Mucha Z.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 53 s. 12 rys. 23 tab. bibliogr.17 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * UZDOLNIENIA RUCHOWE * SZKOŁA ŚREDNIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


26/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bielec J.
Tytuł: Skuteczność gry zawodników koszykówki LZS 'Skawa' Wadowice a poziom sprawności ogólnej i specjalnej oraz wybranych cech morfologicznych w różnych okresach treningowych.
Promotor: doc.dr Żarek J.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 84 s. 17 tab. 19 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PIŁKA KOSZYKOWA * SKUTECZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * CECHY MORFOLOGICZNE * TRENING


27/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bielecka E.
Tytuł: Poziom podstawowych parametrów fizjologicznych oraz próg przemian anaerobowych pływaczek i pływaków w trakcie wysiłku o maksymalnej intensywności wykonywanego na bieżni mechanicznej.
Promotor: doc.dr Emmerich J.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 39 s. 10 ryc. 4 tab. bibliogr.25 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * TEORIA WF I SPORTU * PARAMETR * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA ANAEROBOWA * PRÓG BEZTLENOWY * PŁYWANIE * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


28/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwaśniak J.
Tytuł: Wpływ czynników psychicznych na osiągnięcia w pływaniu dzieci w wieku 9-13 lat sekcji pływackiej ZKS Unia Tarnów.
Promotor: dr Gedl-Pieprzyca, Izabela
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 40 s. 20 tab. bibliogr.9 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * PŁYWANIE * BASEN PŁYWACKI * TEORIA WF I SPORTU * WYNIKI SPORTOWE * PSYCHOLOGIA


29/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bienioszek A.
Tytuł: Wady postawy u chłopców I i II klas szkół podstawowych w Stalowej Woli wytypowanych do uprawiania pływania.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 30 s. 7 wykr. 11 tab. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PŁYWANIE * SELEKCJA * WADY POSTAWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M.


30/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bis J.
Tytuł: Charakterystyka cech morfologicznych oraz wieku i stażu zawodniczego i ich wpływ na wyniki sportowe zespołów ligi międzywojewódzkiej w sezonie 1983/84 oraz II ligi piłki siatkowej mężczyzn w sezonie 1984/85.
Promotor: dr Adamczyk S.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 140 s. 64 tab. 8 wykr. 40 diagr. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PIŁKA SIATKOWA * CECHY MORFOLOGICZNE * SPORTOWCY * PŁEĆ M.


31/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Blachut R.
Tytuł: Poziom sprawności fizycznej trzynastoletnich dziewcząt z makroregionu południowo-wschodniego w zależności od wieku morfologicznego.
Promotor: dr Żak S.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 54 s. 13 tab. 11 wykr. bibliogr.39 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WIEK MORFOLOGICZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


32/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Borkacki W.
Tytuł: Wpływ treningu specjalistycznego w klasach sportowych na rozwój fizyczny, układ krążenia, cechy motoryczne i występowanie wad postawy.
Promotor: dr Bierzgalska L.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 36 s. 7 tab. 8 wykr. bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PEDAGOGIKA * KLASY SPORTOWE * SPECJALIZACJA * TRENING * GIMNASTYKA * KAJAKARSTWO * ROZWÓJ FIZYCZNY * UKŁAD KRĄŻENIA * WADY POSTAWY * SZKOŁA PODSTAWOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


33/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Borowiecka J.
Tytuł: Charakterystyka budowy morfologicznej i sprawności fizycznej chłopców w wieku 12-13 lat ze Szkoły Sportowej Nr 91 w Krakowie na tle wybranych grup kontrolnych.
Promotor: dr Komorowski L.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 56 s. 15 ryc. 17 tab. bibliogr.27 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SZKOŁA SPORTOWA


34/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brzeziński L.
Tytuł: Czynniki środowiskowe warunkujące kształtowanie się zainteresowań sportowych uczniów klas IV szkół podstawowych w Jaworznie.
Promotor: dr Dracz B.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 96 s. 30 tab. 26 wykr. bibliogr.46 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPORT * ZAINTERESOWANIA * POCHODZENIE SPOŁECZNE * ŚRODOWISKO * TESTY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY)


35/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Buczko Z.
Tytuł: Sport amatorski na wsi.(na przykładzie LZS Victoria Stary Dzików).
Promotor: doc.dr hab. Pawlak, Anna
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 69 s. bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PIŁKA NOŻNA * SPORT AMATORSKI * WIEŚ


36/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Budzowska A.
Tytuł: Analiza poszczególnych konkurencji łyżwiarstwa figurowego w oparciu o regulaminy obowiązujące w sezonach 1982/83 i 1983/84.
Promotor: dr Nazarko R.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 54 s. 7 fot. 17 rys. 3 tab. bibliogr.6 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * METODYKA * ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE * REGULAMIN


37/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bystrzycki L.
Tytuł: Problem dyscypliny zawodników Okręgu Krakowskiego w świetle sprawozdań sędziów z zawodów oraz decyzji Wydziału Gier i Dyscyplin w 1963 r.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1965
Opis fizyczny: 59 s. 17 tab. 9 wykr. 11 map bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPORT * ZAWODNICY * ZAWODY * SPRAWOZDANIE * ORGANIZACJA * SĘDZIA


38/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cachro W.
Tytuł: Rozwój fizyczny młodzieży ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem uprawiającej narciarstwo biegowe i łyżwiarstwo szybkie.
Promotor: dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 47 s. 30 wykr. 5 tab. bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * NARCIARSTWO KLASYCZNE * SZKOŁA SPORTOWA * ROZWÓJ FIZYCZNY


39/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Capik T.
Tytuł: Analiza prędkości rozbiegu w skoku w dal w nawiązaniu do predyspozycji szybkościowych studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Promotor: dr Ruchlewicz T.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 31 s. 8 tab. 4 ryc. bibliogr.5 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * LEKKOATLETYKA * SKOK W DAL * ROZBIEG * SZYBKOŚĆ * STUDENCI * AWF KRAKÓW * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


40/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cedro M.
Tytuł: Wiedza o sporcie dzieci w wieku przedszkolnym na tle badań w Krakowie i w środowisku wiejskim.
Promotor: dr Dracz B.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 76 s. 33 fot. 1 rys. 12 tab. 1 wykr. bibliogr.7 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * TEORIA WF I SPORTU * MIASTO * WIEŚ * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


41/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chałupińska J.
Tytuł: Działalność programowo-organizacyjna Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w środowisku wielkomiejskim na przykładzie funkcjonowania ogniska TKKF 'Młodzieżowiec' w Warszawie.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: bibliogr.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * HISTORIA * KULTURA FIZYCZNA * MIASTO * WARSZAWA * PROGRAM * TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ (WARSZAWA)


42/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chlubny L.
Tytuł: Ogólna charakterystyka budowy morfologicznej, sprawności fizycznej oraz wpływu uprawiania sportu na poziom wyników wykonywanych testów u studentów I roku Uniwersytetu Jagielońskiego w roku akademickim 1972/73.
Promotor: dr Dudziński E.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 33 s. 17 tab. 16 wykr. bibliogr.4 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MOTORYCZNE * TESTY * STUDENCI * SZKOŁA WYŻSZA * AWF KRAKÓW


43/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chmura M.
Tytuł: Współzależność postępów pływania dzieci w początkowej fazie nauczania od pływalności i budowy ciała.
Promotor: dr Gedl-Pieprzyca, Izabela
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 96 s. 2 rys. 18 tab. bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PŁYWANIE * NAUCZANIE * POSTĘPY W NAUCE * BUDOWA CIAŁA * DZIECI


44/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chochorowski J.
Tytuł: Badania nad rozwojem podstawowych cech morfologicznych oraz sprawności fizycznej chłopców klas I-IV w wybranych zbiorczych szkołach gminnych.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 71 s. 11 diagr. 14 tab. 2 wykr. bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * TEORIA WF I SPORTU * CECHY MORFOLOGICZNE * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI


45/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chrobak M.
Tytuł: Porównanie wybranych cech morfologicznych i sprawnościowych w klasach piątych Szkoły Sportów Letnich w Nowym Sączu o różnej ilości godzin wychowania fizycznego.
Promotor: dr Cepurska-Stankiewicz M.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 39 s. 7 tab. 8 ryc. bibliogr.21 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA SPORTOWA * DZIECI


46/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chruściel W.
Tytuł: Wybrane zagadnienia treningu alpinisty wyczynowego.
Promotor:
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 56 s. 2 rys. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * ALPINIZM * SPORT WYCZYNOWY * TECHNIKA


47/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chwastowicz H.
Tytuł: Zależność między sprawnością ogólną a wynikami na zawodach u początkujących gimnastyczek.
Promotor: dr Kolarczyk E.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 45 s. 22 wykr. 4 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * GIMNASTYKA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * WYNIKI SPORTOWE * ROZWÓJ FIZYCZNY * PŁEĆ Ż.


48/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ciepichał J.
Tytuł: Próba oceny ruchomości nadgarstka na skuteczność rzutu w koszykówce.
Promotor: dr Oszast H.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 43 s. 23 tab. 2 rys. 13 wykr. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PIŁKA KOSZYKOWA * KOŃCZYNA GÓRNA * NADGARSTEK * GIBKOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * PŁEĆ Ż.


49/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rogalski K.
Tytuł: Poziom rozwoju morfologicznego i wydolności fizycznej oraz stanu układu krążenia studentów zakwalifikowanych na studia stacjonarne w roku akademickim 1989/90 i 90/91 na wydziale wf Akademii Wychowania Fizycznego.
Promotor: dr Adamczyk S.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 39 s. 8 rys. 17 tab. 2 wykr. bibliogr.7 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * FIZJOLOGIA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * UKŁAD KRĄŻENIA * AWF KRAKÓW * STUDENCI * POZIOM * ROZWÓJ


50/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cieślak A.
Tytuł: Zmiany poziomu rozwoju motorycznego dziewcząt ze Stalowej Woli w wieku 7-10 lat.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 42 s. 16 tab. 24 wykr. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * ROZWÓJ MOTORYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


51/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tokarczyk H.
Tytuł: Zróżnicowanie sprawności ruchowej chłopców i dziewcząt w środowisku wiejskim w nawiązaniu do proporcji wagowo-wzrostowych.
Promotor: doc.dr Gołąb S.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 61 s. 13 rys. 14 tab. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * BUDOWA CIAŁA * CECHY MORFOLOGICZNE * WIEŚ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


52/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Urban M.
Tytuł: Porównanie rozwoju morfologicznego i motorycznego dzieci z kl.II-VI ze Szkoły Wiejskiej w Bolesławiu i szkoły miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.
Promotor: dr Janikowska-Siatka M.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 55 s. 16 tab. 18 rys. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ MOTORYCZNY * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WIEŚ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY)


53/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czaja A.
Tytuł: Formy organizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych na terenie Gminy Jadłownik w zakresie wychowania fizycznego i sportu.
Promotor: mgr Cieślik D.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 85 s. 4 fot. 1 mapa 21 tab. bibliogr.17 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * METODA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * CZAS WOLNY * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA ZBIORCZA * BADANIA ANKIETOWE


54/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czaja P.
Tytuł: Analiza poziomu gry zespołu II ligi koszykówki mężczyzn KS 'Hutnik' Kraków w sezonie 1987/88.
Promotor: doc.dr Oszast H.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 65 s. 13 rys. 30 tab. 20 wykr. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * TEORIA WF I SPORTU * GRA * ZESPÓŁ * KLUB SPORTOWY 'HUTNIK' (KRAKÓW) * PŁEĆ M. * ZAWODNICY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


55/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dakowicz M.
Tytuł: Postawy wobec kultury fizycznej dziewcząt i chłopców z Liceum Budowlanego w Krakowie.
Promotor: dr Janikowska-Siatka M.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 37 s. 22 wykr. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * TEORIA WF I SPORTU * SZKOŁA ŚREDNIA * METODYKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


56/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Duda A.
Tytuł: Sprawność motoryczna oraz poziom techniki z piłki siatkowej chłopców uczęszczających na zajęcia SKS wybranych szkół podstawowych z terenu Połańca i Staszowa.
Promotor: dr Zagórski B.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 59 s. 24 tab. 24 wykr. bibliogr.9 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PIŁKA SIATKOWA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * SKS * SZKOŁA SPORTOWA * TECHNIKA * WIEŚ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


57/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czarnota S.
Tytuł: Próba analizy wyników - biegów narciarskich kobiet w konkurencjach indywidualnych i drużynowych na podstawie Mistrzostw Polski, Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich w latach 192--1983.
Promotor: dr Chojnacki K.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 75 s. 4 fot. 12 tab. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * NARCIARSTWO * WYNIKI SPORTOWE * ZAWODY * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)


58/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czyż G.
Tytuł: Wpływ zajęć ruchowych na rozwój dziecka wwieku przedszkolnym.
Promotor: mgr Cieślik D.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 62 s. 16 tab. bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * GIMNASTYKA * CECHY MORFOLOGICZNE * ZDROWIE * ROZWÓJ FIZYCZNY * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * HIGIENA


59/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kędzior J.
Tytuł: Młodzieżowy Klub Morski 'Szkwał' przy Pałacu Młodzieży im dr Henryka Jordana w Krakowie.
Promotor: prof.dr hab. Pawlak, Anna
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 99 s. 5 tab. bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * KLUB SPORTOWY 'SZKWAŁ' * DZIAŁANIE * MŁODZIEŻ * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * MŁODZIEŻOWY KLUB MORSKI 'SZKWAŁ' (KRAKÓW)


60/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dacków J.
Tytuł: Sprawność ogólna chłopców w wieku 14 lat uprawiających piłkę nożną na tle rówieśników nie uprawiających sportu zawodniczego.
Promotor: dr Karelus B.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 35 s. 12 wykr. 13 tab. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * PIŁKA NOŻNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


61/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dawidek R.
Tytuł: Charakterystyka czynników kształtujących aktualny model narciarstwa wysokogórskiego.
Promotor: dr Nazarko R.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 67 s. 49 fot. 1 rys. 3 tab. bibliogr.25 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * TECHNIKA * SPORTOWCY * GÓRY


62/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Derus S.
Tytuł: Różnice poziomu sprawności wybranych grup młodzieży w efekcie pobytu na obozach szkoleniowych.
Promotor: doc.dr Tworzydło M.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 25 s. 8 tab. 9 wykr. 1 diagr. bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * WYNIKI SPORTOWE * SZKOLENIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


63/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dobranowski B.
Tytuł: Zależność pomiędzy sprawnością fizyczną a postępami w nauce na przykladach badanych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 92 w Krakowie.
Promotor: dr Żak S.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 49 s. 13 tab. 19 wykr. bibliogr.28 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * POSTĘPY W NAUCE


64/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dobrzyński P.
Tytuł: Analiza poziomu cech somatycznych oraz sprawności ogólnej i specjalnej krakowskich piłkarzy ręcznych w wieku 14-15 lat i 16-17 lat.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 76 s. 13 rys. 13 tab. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * SPORTOWCY


65/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Domagała J.
Tytuł: Wpływ zwiększonej ilości godzin wychowania fizycznego na kształtowanie się cech motorycznych i morfologicznych dziewcząt klas: V, VI i VII w Gminnej Szkole Podstawowej w Słomnikach.
Promotor: dr Oszast H.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 69 s. 15 tab. 13 wykr. bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * WYCHOWANIE FIZYCZNE * CECHY MOTORYCZNE * CECHY MORFOLOGICZNE * SZKOŁA PODSTAWOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * WIEŚ


66/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dominiak A.
Tytuł: Zależność pomiędzy sprawnością ogólną a wynikami sportowymi uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem uprawiających biegi narciarskie.
Promotor: dr Nazarko R.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 55 s. 2 rys. 23 tab. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * WYNIKI SPORTOWE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * NARCIARSTWO KLASYCZNE


67/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Drozd B.
Tytuł: Sprawność fizyczna i zainteresowania sportowe młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Kańczudze.
Promotor: doc.dr Żarek J.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 70 s. 34 tab. 34 wykr. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * ZAINTERESOWANIa * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TEST MIĘDZYNARODOWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA * BADANIA ANKIETOWE


68/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Duda J.
Tytuł: Ekonomiczne aspekty działalności Międzyzakładowego Klubu Sportowego 'Neptun' w Końskich.
Promotor: prof.dr Borkacki S.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 43 s. 9 tab. bibliogr.5 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * KLUB SPORTOWY 'NEPTUN' * DZIAŁANIE * ORGANIZACJA * FINANSE * EKONOMIKA * KOŃSKIE


69/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Duniec M.
Tytuł: Charakterystyka kinematyczna i dynamiczna różnego rodzaju startu od biegu krótkiego u dziewcząt w wieku 12-14 lat.
Promotor: doc.dr Tworzydło M.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 33 s. 14 wykr. 10 tab. bibliogr.6 poz.
Słowa kluczowe: BIOMECHANIKA * TEORIA WF I SPORTU * START * BIEGI KRÓTKIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


70/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Duźniak J.
Tytuł: Zmiany poziomu sprawności fizycznej chłopców ze Stalowej Woli w wieku 7-10 lat.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 51 s. 19 rys. 14 tab. bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * CECHY MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M.


71/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dworzańska B.
Tytuł: Zmienność oraz rodzinne podobieństwa niektórych unormowanych wskaźników siły mięśni u człowieka.
Promotor: doc.dr Szopa J.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 47 s. 8 tab. 8 wykr. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * MIĘŚNIE * SIŁA * RODZINA * WSKAŹNIK


72/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kostka K.
Tytuł: Baza sportowa szkół gminy Czernichów oraz stopień jej wykorzystania w latach 1986-1989.
Promotor: dr Banach B.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 67 s. 4 fot. 9 tab. 1 mapa bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPORT * ROZWÓJ * WIEŚ * SZKOŁA * OBIEKT SPORTOWY


73/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wojtaszek J.
Tytuł: Porównanie budowy i sprawności motorycznej uczniów klas V o różnym programie wychowania fizycznego z terenu Gminy Uście Gorlickie i Szkoły Podstawowej w Lipnicy Wielkiej.
Promotor: dr Żarów R.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 38 s. 15 rys. 21 tab. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SZKOŁA PODSTAWOWA * KORELACJA * WIEŚ


74/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Turek T.
Tytuł: Budowa morfologiczna oraz sprawność motoryczna uczniów klas IV-VI ze środowiska wiejskiego objętych poszerzonym programem wf i środowiska miejskiego objętych normalnym programem wf.
Promotor: dr Żarów R.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 76 s. 44 rys. 36 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * BUDOWA CIAŁA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * WIEŚ * MIASTO * PROGRAM * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


75/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dzierża M.
Tytuł: Sprawność fizyczna studentek i studentów I roku Akademii Górniczo-Hutniczej w zależności od typu ukończonej szkoły średniej.
Promotor: doc.dr Łukowska A.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 43 s. 25 tab. 24 wykr. bibliogr.17 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * FIZJOLOGIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MOTORYCZNE * SZKOŁA ŚREDNIA * SZKOŁA ZAWODOWA * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA (KRAKÓW) * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


76/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fedejko A.
Tytuł: Poziom cech morfologicznych i motorycznych chłopców z klas od I-V w zależności od kolejności urodzin.
Promotor: dr Żak S.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 74 s. 13 rys. 13 tab. bibliogr.40 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * CECHY MORFOLOGICZNE * AWF KRAKÓW * CECHY MOTORYCZNE * SZKOŁA PODSTAWOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


77/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fila L.
Tytuł: Poziom podstawowych cech morfologicznych oraz wiek i staż zawodniczych zespołów piłki siatkowej kobiet uczestniczących w rozgrywkach o wejście do II ligi w sezonie 1980/81.
Promotor: doc.dr Adamczyk S.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 121 s. 73 tab. 50 wykr. bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PIŁKA SIATKOWA * STAŻ ZAWODNICZY * CECHY MORFOLOGICZNE * SPORTOWCY


78/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Firosz U.
Tytuł: Sprawność ogólna i specjalna oraz podstawowe cechy morfologiczne reprezentantek Polski juniorek w piłce ręcznej z uwzględnieniem pozycji gry.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 75 s. 18 tab. 18 rys. bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * PIŁKA RĘCZNA


79/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mluder C.
Tytuł: Zawodnicy Wojskowego Klubu Sportowego 'Legia' w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich.
Promotor: doc.dr Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 89 s. 15 fot. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * HISTORIA SPORTU * KLUB SPORTOWY 'LEGIA' * SZKOLENIE * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * WOJSKO * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE ZIMOWE


80/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Furmanek G.
Tytuł: Zmiany cech morfologicznych i motorycznych u młodzieży w wieku 13,5 i 15,5 lat w zależności od środowiska.
Promotor: dr Rusin K.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 58 s. 16 tab. 28 wykr. bibliogr.42 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * ANTROPOLOGIA * LEKKOATLETYKA * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


81/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gaczek C.
Tytuł: Wyniki obserwacji w klasie sportowej X Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie po pierwszym roku trwania eksperymentu.
Promotor: dr Łukowska A.
Rok wydania: 1971
Opis fizyczny: 60 s. 26 tab. 37 wykr. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * EKSPERYMENT * PEDAGOGIKA * KLASY SPORTOWE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


82/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gawęda M.
Tytuł: Ocena poziomu wybranych cech morfologicznych i sprawności fizycznej juniorów młodszych i starszych w piłce ręcznej klubów sportowych miasta Krakowa.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 78 s. 2 rys. 12 tab. 10 diagr. bibliogr.17 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * PIŁKA RĘCZNA


83/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gawron B.
Tytuł: Sprawność fizyczna i zainteresowania sportowedziewcząt w wieku 11,5-14,5 lat w Szkole Podstawowej nr 16 w Kielcach.
Promotor: doc.dr Żarek J.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 75 s. 28 tab. 32 wykr. bibliogr.27 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TEST MIĘDZYNARODOWY * CECHY MORFOLOGICZNE * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPORT * ZAINTERESOWANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


84/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rapacz R.
Tytuł: Ocena rozwoju cech morfologicznych, sprawności fizycznej i postępów w nauce uczniów klas I-III Liceum Ogólnokształcącego w Jordanowie.
Promotor: dr Koźmin A.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 91 s. 27 tab. 28 wykr. bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * OCENA * POSTĘPY W NAUCE * SZKOŁA ŚREDNIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


85/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gibes A.
Tytuł: Poziom rozwoju morfologicznego i wydolności fizycznej studentek i studentów kierunku nauczycielskiego AWF Kraków w okresie 4 lat studiów.
Promotor: dr Adamczyk S.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 49 s. 10 diagr. 2 wykr. 17 tab. bibliogr.9 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * CECHY MORFOLOGICZNE * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * AWF KRAKÓW


86/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gil J.
Tytuł: Poziom cech motorycznych w wieku 15,5-18,5 lat w nawiązaniu do wieku morfologicznego na podstawie szkół średnich w Krakowie.
Promotor: dr Żak S.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 51 s. 10 tab. 14 ryc. bibliogr.24 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * CECHY MOTORYCZNE * WIEK MORFOLOGICZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA


87/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gladki H.
Tytuł: Sprawność fizyczna chłopców klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Żurawicy.
Promotor: dr Pipusz R.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 51 s. 33 rys. 7 tab. bibliogr.26 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


88/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Głowacki J.
Tytuł: Wybrane cechy morfologiczne i uzyskane wyniki sportowe przez siatkarzy II ligi grupy południowej w sezonie 1980/81.
Promotor: doc.dr Adamczyk S.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 78 s. 30 tab. 20 diagr. 4 wykr. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PIŁKA SIATKOWA * WYNIKI SPORTOWE * CECHY MORFOLOGICZNE * SPORTOWCY * PŁEĆ M.


89/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gniadek J.
Tytuł: Możliwości korzystania z placówek handlowo-usługowych i gastronomicznych przez inwalidów na wózkach na terenie dzielnicy 'Srate Miasto'.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 61 s. 1 mapa 21 tab. bibliogr.6 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * USŁUGI * ADAPTACJA


90/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Goliński M.
Tytuł: Dynamika rozwoju cech morfologicznych i motorycznych młodzieży klas sportowych piłki ręcznej Szkoły Podstawowej nr 91 w Krakowie.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 55 s. 17 tab. 17 wykr. bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * KLASY SPORTOWE * CECHY MOTORYCZNE * CECHY MORFOLOGICZNE * PIŁKA RĘCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


91/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dziedzic K.
Tytuł: Rozwój fizyczny chłopców z Nowej Huty w aspekcie zróżnicowań wieku biologicznego (na podstawie badań ciągłych).
Promotor: dr Sobiecki J.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 57 s. 9 tab. 18 wykr. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WIEK ROZWOJOWY * ROZWÓJ FIZYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


92/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gozdur S.
Tytuł: Sprawność fizyczna i zainteresowania sportowe uczniów i uczennic klas I-III Zbiorczej Szkoły Gminnej w Chotczy.
Promotor: doc.dr Żarek J.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 60 s. 25 tab. 12 wykr. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPORT * ZAINTERESOWANIA * TEST MIĘDZYNARODOWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


93/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kasińska-Golec B.
Tytuł: Poziom rozwoju fizycznego i sprawności dziewcząt trzynastoletnich w zależności od środowiska i warunków życia.
Promotor: dr Kolarczyk E.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 38 s. 12 tab. 12 wykr. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ FIZYCZNY * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


94/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Morga T.
Tytuł: Wpływ emocji na poziom wykonywanego zadania.
Promotor: prof.dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 42 s. 1 rys. 6 tab. 6 wykr. bibliogr.25 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PSYCHOLOGIA * EMOCJE * TRENING * ZADANIA * KORELACJA * POBUDZENIE * PIŁKA RĘCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * KLUB SPORTOWY


95/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwiatkowski H.
Tytuł: Model zmian organizacyjnych i reguł ekonomicznych w okresie transformacji własnościowej w firmie 'Orbis' S.A. z uwzględnieniem oddziału 'Orbis' S.A. Hotel 'Magura' w Bielsku Białej.
Promotor: prof.dr hab.inż Jarosz A.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 102 s. 4 rys. 3 tab. bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * INSTYTUCJA * ORBIS * EKONOMIKA * ORGANIZACJA * HOTEL 'MAGURA'


96/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Burek M.
Tytuł: Analiza rozwoju morfologicznego i motorycznego dzieci klas VIII ze szkoły wiejskiej w Przydonicy i szkoły miejskiej w Krakowie.
Promotor: dr Janikowska-Siatka M.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 50 s. 14 diagr. 15 tab. 6 wykr. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * SZKOŁA PODSTAWOWA * MIASTO * WIEŚ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


97/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stasiawska-Pudo J.
Tytuł: Ocena sprawności fizycznej młodzieży szkolnej w wieku 15-16 lat na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Rapczycach.
Promotor: dr Mucha Z.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 59 s. 21 tab. 20 wykr. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SZKOŁA ŚREDNIA * SZKOŁA ZAWODOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


98/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sikora B.
Tytuł: Rozwój sprawności fizycznej dziewcząt w wieku 8-15 lat z Nowej Huty o wysokim poziomie sprawności fizycznej na tle grupy dziewcząt o niskiej sprawności.
Promotor: dr Figwer U.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 55 s. 9 tab. 27 wykr. bibliogr. 20 poz. Aneks
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * MIĘDZYNARODOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


99/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cimer E.
Tytuł: Analiza rozwoju morfologicznego i motorycznego dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kalwarii Zebrzydowskiej z klas od V do VIII.
Promotor: dr Janikowska-Siatka M.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 43 s. 6 rys. 13 tab. 10 wykr. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * FIZJOLOGIA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * SZKOŁA PODSTAWOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MIASTO * KALWARIA ZEBRZYDOWSKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


100/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pawlak D.
Tytuł: Próba weryfikacji metod oceny wieku morfologicznego na przykładzie 12-letnich dziewcząt z populacji krakowskiej.
Promotor: dr Żak S.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 43 s. 4 rys. 4 tab. bibliogr.26 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * BIOLOGIA * WIEK MORFOLOGICZNY * OCENA * METODA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


101/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grabczak H.
Tytuł: Badania podstawowych cech morfologicznych oraz sprawności fizycznej młodzieży męskiej i żeńskiej szkół zawodowych i ogólnokształcących w województwie lubelskim.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 51 s. 22 tab. 23 wykr. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * ANTROPOLOGIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * SZKOŁA ZAWODOWA * SZKOŁA ŚREDNIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


102/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grabiec S.
Tytuł: Sprawność fizyczna i zainteresowania sportowe uczniów klas VI-VIII Zbiorczej Szkoły Gminnej we Frysztaku.
Promotor: doc.dr Żarek J.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 93 s. 30 tab. 26 wykr. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPORT * ZAINTERESOWANIA * TEST MIĘDZYNARODOWY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SZKOŁA PODSTAWOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


103/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Susuł M.
Tytuł: Patologiczne aspekty uczestnictwa w widowiskach sportowych na przykładzie kibiców Wisły Kraków.
Promotor: dr Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 72 s. 7 tab. bibliogr.28 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPORT * SOCJOLOGIA * PUBLICZNOŚĆ * IMPREZY * CHARAKTERYSTYKA


104/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Borsa M.
Tytuł: Baza sportowa szkół miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska oraz stopień jej wykorzystania w latach 1987-1991.
Promotor: dr Banach B.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 43 s. 1 rys. 11 tab. bibliogr.19 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPORT * WYPOSAŻENIE * URZĄDZENIA SPORTOWE * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA ŚREDNIA * MIASTO * DĄBROWA TARNOWSKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * GMINA * DĄBROWA TARNOWSKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


105/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górka T.
Tytuł: Wartości kształcące zabaw ruchowych dzieci w wieku przedszkolnym.
Promotor: dr Wójtowicz-Piętka J.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 86 s. 10 tab. bibliogr.21 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * ZABAWY RUCHOWE * OSOBOWOŚĆ * ROZWÓJ MOTORYCZNY * DZIECI


106/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górski I.
Tytuł: Efektywność gry zespołu I ligi piłki siatkowej KS Beskid Andrychów w sezonie 1984/85 w nawiązaniu do cech morfofunkcyjnych oraz stażu zawodniczego.
Promotor: dr Żak S.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 40 s. 9 rys. 17 tab. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * TEORIA WF I SPORTU * GRA * SKUTECZNOŚĆ * AWF KRAKÓW * STAŻ ZAWODNICZY


107/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sowa M.
Tytuł: Różnice w sprawności motorycznej dziewcząt siedemnastoletnich ćwiczących w Szkolnym Klubie Sportowym na tle rówieśnic nieuprawiających sportu.
Promotor: dr Janikowska-Siatka M.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 35 s. 10 tab. 10 wykr. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * KLUB SPORTOWY * SKS * SPORT * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


108/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grabowski I.
Tytuł: Uwarunkowania genetyczne wysokości ciała chłopców w wieku 15-18 lat na podstawie badań uczniów oraz ich rodziców w województwie krakowskim.
Promotor: dr Żak S.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 30 s. 5 rys. 12 tab. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * GENETYKA * RODZINA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


109/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grabska B.
Tytuł: Sprawność ogólna chłopców w wieku 14 lat uprawiających piłkę ręczną na tle rówieśników nie uprawiających sportu zawodniczego.
Promotor: dr Karelus B.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 43 s. 11 wykr. 12 tab. bibliogr.7 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * PIŁKA RĘCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


110/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gradek A.
Tytuł: Charakterystyka cech sprawności i wydolności fizycznej młodzieży I klas szkół średnich ze Stalowej Woli z uwzględnieniem miejsca stałego zamieszkania.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 40 s. 11 rys. 11 tab. bibliogr.21 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * WIEŚ * MIASTO


111/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grin S.
Tytuł: Rozwój sprawności ogólnej młodzieży w woj.przemyskim z wybranych szkół posiadających trudne warunki do realizacji programu kultury fizycznej w świetle oceny zawartej w teście Chromińskiego.
Promotor: dr Karelus B.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 28 s. 14 tab. 12 diagr. bibliogr.9 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * KULTURA FIZYCZNA * TESTY


112/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gutowski J.
Tytuł: Rola i miejsce lekkoatletyki w systemie wychowania fizycznego szkoły podstawowej (na przykładzie szkół gminy Kamionka Wielka k.Nowego Sącza).
Promotor: dr Bukowiec M.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 39 s. 21 tab. 10 wykr. bibliogr.9 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKKOATLETYKA * LEKCJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * NAUCZYCIEL WF * WIEŚ


113/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Guzak S.
Tytuł: Wybrane cechy morfologiczne oraz staż i wiek siatkarzy Ligi Międzywojewódzkiej (Katowice) a uzyskane przez nich wyniki sportowe w sezonie 1980/81.
Promotor: doc.dr Adamczyk S.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 48 s. 16 tab. 20 diagr. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PIŁKA SIATKOWA * CECHY MORFOLOGICZNE * STAŻ ZAWODNICZY * WIEK KALENDARZOWY * WYNIKI SPORTOWE * SPORTOWCY


114/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Guzik J.
Tytuł: Analiza obciążeń treningowych w biegach narciarskich na przykładzie zawodniczki kadry narodowej - Jadwigi Guzik.
Promotor: dr Nazarko R.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 45 s. 12 ryc. bibliogr.9 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * NARCIARSTWO KLASYCZNE * TRENING * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI


115/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Guzy S.
Tytuł: Efektywność gry zespołu I ligi piłki ręcznej KS 'Hutnik' Kraków w sezonie 1982/83 w nawiązaniu do cech morfofunkcjonalnych oraz stażu zawodniczego.
Promotor: dr Żak S.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 40 s. 11 tab. 7 ryc. bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * ZAWODY * WYNIKI SPORTOWE


116/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gwóźdź J.
Tytuł: Poziom wyników wyskoku dosiężnego i biegu zwinnościowego u dzieci ze Stalowej Woli w grupach różniących się wysklepieniem stopy.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 29 s. 14 rys. 14 tab. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SKOK DOSIĘŻNY * BIEGI * ZWINNOŚĆ * STOPA * DZIECI


117/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Haberka T.
Tytuł: Analiza poziomu mistrzostw I ligi koszykówki mężczyzn i kobiet w sezonach 1959/60 - 1969/70.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 76 s. 36 wykr. bibliogr.4 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PIŁKA KOSZYKOWA * KLUB SPORTOWY * ZAWODY * WYNIKI SPORTOWE * ANALIZA * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


118/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hady H.
Tytuł: Ocena cech morfologicznych i sprawności fizycznej dziewcząt i chłopców z V i VI klasy Szkoły Zbiorczej w Radłowie.
Promotor: dr Cepurska-Stankiewicz M.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 58 s. 16 tab. 18 rys. bibliogr.22 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * ANTROPOLOGIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY)


119/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hammer P.
Tytuł: Poziom rozwoju morfologicznego, motorycznego i wydolności wysiłkowej dzieci uprawiających pływanie w wieku 7 lat w latach 1979 i 1980 w Stalowej Woli.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 40 s. 12 wykr. 12 tab. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * CECHY MORFOLOGICZNE * WYSIŁEK FIZYCZNY * PŁYWANIE * DZIECI


120/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hajto S.
Tytuł: Porównanie wybranych cech morfologicznych i sprawności fizycznej uczniów z Liceum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Suchej Beskidzkiej.
Promotor: dr Janikowska-Siatka M.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 35 s. 13 tab. 19 wykr. bibliogr.5 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SZKOŁA ŚREDNIA * CECHY MOTORYCZNE * NAUCZYCIEL WF


121/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Herian J.
Tytuł: Zasady rekrutacji i selekcji młodzieży do szkół sportowych w wybranych sportach zimowych.
Promotor: dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 60 s. 9 rys. 21 tab. bibliogr.54 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SELEKCJA * SZKOŁA SPORTOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


122/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hozer J.
Tytuł: Charakterystyka cech osobowych koszykarek - finalistek X Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży oraz ocena poziomu gry zespołów - Łódź.
Promotor: dr Oszast H.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 61 s. 23 tab. 10 wykr. 16 diagr. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * TEORIA WF I SPORTU * PIŁKA KOSZYKOWA * OSOBOWOŚĆ * ZAWODY


123/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hulawy J.
Tytuł: Sprawność fizyczna i zainteresowania sportowe uczennic i uczniów w klasach od I do IV Szkoły Podstawowej nr 10 w Jarosławiu.
Promotor: dr Żarek J.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 56 s. 13 tab. 23 wykr. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPORT * ZAINTERESOWANIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TEST MIĘDZYNARODOWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * SZKOŁA PODSTAWOWA


124/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Iwański R.
Tytuł: Czynnik tkanki aktywnej w zróżnicowaniu siły mięśniowej 9-14-letnich chłopców z Krakowa.
Promotor: dr Żak S.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 28 s. 4 rys. 5 tab. bibliogr.6 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * BIOMECHANIKA * MIĘŚNIE * SIŁA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


125/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jabłecki J.
Tytuł: Analiza poziomu gry zespołu koszykówki mężczyzn ZKS 'Unia' Tarnów w sezonie 1981/1982.
Promotor: dr Żak S.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 61 s. 14 tab. 16 ryc. 10 diagr. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PIŁKA KOSZYKOWA * TRENING * CECHY MOTORYCZNE * PŁEĆ M.


126/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jabnyk D.
Tytuł: Zróżnicowanie morfologiczne i sprawnościowe uczniów klas nauczania początkowego czterech szkół Nowej Huty.
Promotor: dr Rusin K.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 51 s. 24 ryc. 14 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


127/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jakubik C.
Tytuł: Ocena sprawności fizycznej osób w wieku podeszłym.
Promotor: dr Orzech J.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 54 s. 11 tab. 10 rys. bibliogr.7 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WIEK STARCZY


128/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozicka B.
Tytuł: Osobowość nauczyciela wychowania fizycznego w świetle wypowiedzi uczniów.
Promotor: prof. Szyszko-Bohusz A.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 53 s. 17 tab. bibliogr.24 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * NAUCZYCIEL WF * OSOBOWOŚĆ * OCENA


129/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jamroga W.; Znój M.
Tytuł: Ocena wpływu wyłączenia zmysłu wzroku na wyniki sportowe uzyskane w wybranych konkurencjach lekkoatletycznych oraz określenie optymalnej pozycji wózka inwalidzkiego w konkurencjach rzutnych.
Promotor: dr Orzech J.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 86 s. 33 tab. bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * NIEPEŁNOSPRAWNI * WZROK * LEKKOATLETYKA


130/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jamróz P.
Tytuł: Budowa ciała, sprawność i wydolność fizyczna chłopców (w wieku 6 i 6,5 lat w Stalowej Woli) wyselekcjonowanych do uprawiania pływania na tle populacji rówieśników.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 32 s. 12 tab. 6 wykr. bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PŁYWANIE * SELEKCJA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * BUDOWA CIAŁA


131/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janas E.
Tytuł: Poziom sprawności ogólnej i specjalnej oraz cech morfologicznych zawodniczek kadry narodowej w zależności od pozycji gry.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 66 s. 16 tab. 16 wykr. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * KADRA NARODOWA * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


132/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janas K.
Tytuł: Porównanie cech somatycznych i motorycznych seniorów i juniorów starszych wybranych klubów miasta Krakowa w piłce ręcznej.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 85 s. 16 tab. 11 diagr. 1 wykr. bibliogr.21 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * CECHY SOMATYCZNE * CECHY MOTORYCZNE


133/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janik Z.
Tytuł: Charakterystyka wskaźników morfologicznych i sprawności fizycznej studentów Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Promotor: dr Dudziński E.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 46 s. 28 tab. 18 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * ANTROPOLOGIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ANTROPOMETRIA * TESTY * STUDENCI * SZKOŁA WYŻSZA * POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI * UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (KRAKÓW) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


134/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jasielec J.
Tytuł: Ocena poziomu sprawności fizycznej i podstawowych umiejętności gimnastycznych młodzieży klas ogólnych I LO w Nowym Sączu.
Promotor: dr Mucha Z.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 65 s. 23 rys. 22 tab. bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * GIMNASTYKA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SZKOŁA ŚREDNIA


135/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaskowski J.
Tytuł: Sprawność motoryczna dziewcząt w wieku 15 lat z klasy o poszerzonym programie wychowania fizycznego na tle rówieśniczek z klas o normalnym programie.
Promotor: dr Janikowska-Siatka M.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 29 s. 9 rys. 9 tab. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * KLASY SPORTOWE * PŁEĆ Ż.


136/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jelonek P.
Tytuł: Sprawność fizyczna w powiązaniu z kryteriami oceny szkolnej z kultury fizycznej w świetle badań młodzieży szkół ponadpodstawowych Krakowa.
Promotor: dr Zagórski B.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 54 s. 1 rys. 21 tab. 9 wykr. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SZKOŁA ŚREDNIA * OCENY Z WF * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


137/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jędrzejec M.
Tytuł: Wstępna ocena realizacji modelu organizacyjno-szkoleniowego narciarskiej szkoły sportowej w Ustrzykach Dolnych.
Promotor: dr Nazarko R.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 53 s. 18 rys. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * NARCIARSTWO * SZKOŁA SPORTOWA * ORGANIZACJA * NAUCZANIE * TRENING * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


138/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jodłowska E.
Tytuł: Poziom sprawności fizycznej oraz cech morfologicznych seniorek i juniorek starszych klubów miasta Krakowa w piłce ręcznej.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 74 s. 13 rys. 15 tab. bibliogr.21 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * TRENING * FORMA SPORTOWA * SENIORZY * JUNIORZY * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż.


139/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Juras B.
Tytuł: Skuteczność ataków pozycyjnych i ich wpływ na wynik sportowy na podstawie VIII Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Kobiet.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 46 s. 10 tab. 1 rys. 12 wykr. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * SKUTECZNOŚĆ * ATAK POZYCYJNY * PŁEĆ Ż.


140/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Juraeszek B.
Tytuł: Poziom uzdolnień ruchowych i sprawności fizycznej u dzieci klas V-VII w świetle różnic społecznych na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 5 w Żywcu.
Promotor: dr Mucha Z.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 41 s. 3 rys. 14 tab. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * UZDOLNIENIA RUCHOWE * SZKOŁA PODSTAWOWA


141/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jurkiewicz D.
Tytuł: Sprawność fizyczna i zainteresowania sportowe dziewcząt z Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Gastronomicznego w Przemyślu.
Promotor: dr Bukowiec M.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 52 s. 14 rys. 18 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZAINTERESOWANIA * SPORT * SZKOŁA ŚREDNIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


142/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Frejlich M.
Tytuł: Baza sportowa szkół miasta Opatowa oraz stopień jej wykorzystania w latach 1989-1992.
Promotor: dr Banach B.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 60 s. 9 tab. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPORT * SPRZĘT SPORTOWY * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA ŚREDNIA * OPATÓW * OCENA


143/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Płusa S.
Tytuł: Baza sportowa szkół ponadpodstawowych miasta Skarżyska-Kamienna oraz stopień jej wykorzystania w latach 1990-1993.
Promotor: dr Banach B.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 63 s. 11 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPORT * SPRZĘT SPORTOWY * SZKOŁA ŚREDNIA * OCENA * SKARŻYSKO KAMIENNA


144/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Świętalski R.
Tytuł: Czteroletnie cykliczne badania sprawności fizycznej chłopców z Liceum Ogólnokształcącego w Myślenicach.
Promotor: dr Janikowska-Siatka M.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 56 s. 1 rys. 22 wykr. 13 tab. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * BADANIA EMPIRYCZNE * SZKOŁA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


145/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pabjan K.
Tytuł: Budowa ciała, sprawność i wydolność fizyczna - kryterium naboru chłopców 11-letnich do klasy sportowej o profilu lekkoatletycznym w Szkole Podstawowej nr 10 w Krakowie.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 43 s. 14 tab. 14 wykr. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * LEKKOATLETYKA * SZKOŁA PODSTAWOWA * BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * KLASY SPORTOWE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


146/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stodolak E.
Tytuł: Badania nad nieformalną klasy szkolnej i czynnikami ją determinującymi (na przykladzie badań w klasach siódmych Szkoły Podstawowej im.Wincentego Witosa w Tarnawie Dolnej).
Promotor: dr Srokosz W.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 31 s. 7 tab. 6 rys. bibliogr.29 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PEDAGOGIKA * KLASY SPORTOWE * STOSUNKI INTERPERSONALNE * SZKOŁA PODSTAWOWA * SPORT


147/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żmuda R.
Tytuł: Próba oceny wybranych cech morfologicznych i funkcjonalnych u dziewcząt w wieku 15-17 lat.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 49 s. 1 fot. 7 rys. 3 tab. 10 wykr. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * CECHY MORFOLOGICZNE * MOTORYCZNOŚĆ * REHABILITACJA * KRĘGOSŁUP * ĆWICZENIA KOREKCYJNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


148/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pietrzak D.
Tytuł: Ocena wytrzymałości młodzieży licealnej przy zastosowaniu różnego rodzaju testów.
Promotor: dr Kolarczyk E.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 46 s. 16 tab. 18 rys. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * TESTY * WYTRZYMAŁOŚĆ PSYCHICZNA * BADANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


149/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piekarczyk J.
Tytuł: Baza sportowa szkół w Nowym Targu oraz stopień jej wykorzystania w latach 1988-1991.
Promotor: dr Banach B.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 46 s. 4 fot. 10 tab. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPORT * SZKOŁA PODSTAWOWA * MIASTO * NOWY TARG


150/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Musiał Z.
Tytuł: Zainteresowania sportami wodnymi i umiejętności pływackie kandydatek na studia w AWF Kraków w 1992 roku - kierunek nauczycielski.
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 64 s. 23 wykr. 23 tab. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPORT WODNY * PŁYWANIE * UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * AWF KRAKÓW


151/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaltenberg E.
Tytuł: Związek wyniku sportowego na Mistrzostwach Świata grupy B w piłce ręcznej kobiet - Katowice 83 z cechami morfologicznymi, wiekiem i stażem zawodniczym (podstawowe składy drużyn).
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 52 s. 7 tab. 9 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * WYNIKI SPORTOWE * PIŁKA RĘCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * WIEK KALENDARZOWY * STAŻ ZAWODNICZY * KORELACJA


152/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kamiński J.
Tytuł: Wybrane cechy morfologiczne oraz wiek i staż zawodniczy a uzyskane wyniki siatkarzy ligi międzywojewódzkiej Okręgowego Związku Piłki Siatkowej Lublin 1980/81.
Promotor: doc.dr Adamczyk S.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 26 s. 9 tab. 7 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * ANTROPOLOGIA * PIŁKA SIATKOWA * STAŻ ZAWODNICZY * WIEK KALENDARZOWY * WYNIKI SPORTOWE * KORELACJA


153/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kamizelich M.
Tytuł: Koordynacja ruchów i orientacja przestrzenna u dzieci pływacko uzdolnionych w Oświęcimiu.
Promotor: dr Orchowski A.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 39 s. 3 rys. 5 tab. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PŁYWANIE * KOORDYNACJA RUCHOWA * UZDOLNIENIA RUCHOWE * DZIECI


154/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kania-Rychowska E.
Tytuł: Sprawność fizyczna dziewcząt z klas I-V w nawiązaniu do wieku morfologicznego na podstawie szkół podstawowych w Kraśniku.
Promotor: dr Żak S.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 61 s. 12 tab. 14 wykr. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * WIEK MORFOLOGICZNY * DZIECI * PŁEĆ Ż.


155/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaszyńska E.
Tytuł: Czas reakcji prostej, koordynacja wzrokowo-ruchowa i orientacja przestrzenna u dzieci z klas sportowych i kontrolnych Szkoły Podstawowej nr 10 w Krakowie.
Promotor: doc.dr Szopa J.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 42 s. 5 tab. 5 wykr. bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * CZAS REAKCJI PROSTEJ * KOORDYNACJA RUCHOWA * ORIENTACJA PRZESTRZENNA


156/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klimczyk B.
Tytuł: Sprawność fizyczna młodszych i starszych juniorów KS Hutnik Kraków w koszykówce w nawiązaniu do wyniku sportowego.
Promotor: dr Żak S.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 53 s. 11 tab. 10 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PIŁKA KOSZYKOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYNIKI SPORTOWE * NAUCZANIE * CECHY MORFOLOGICZNE * JUNIORZY * KLUB SPORTOWY * HUTNIK * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


157/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kluz, Zygmunt
Tytuł: Sprawność motoryczna chłopców Szkolnego Klubu Sportowego na tle rówieśników w Szkole Podstawowej w Krzemienicy.
Promotor: dr Janikowska-Siatka, Maria
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 54 s. 1 rys. 11 tab. 11 wykr.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * KLUB SPORTOWY * SKS * SZKOŁA PODSTAWOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


158/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kmieć E.
Tytuł: Motywacja uprawiania kajakarstwa górskiego na przykładzie klubu 'Start' w Nowym Sączu.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 52 s. 19 tab. 1 wykr. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PSYCHOLOGIA * KAJAKARSTWO * MOTYWACJA * GÓRY * KLUB SPORTOWY * SPÓŁDZIELCZY KLUB SPORTOWY 'START' (NOWY SĄCZ) * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


159/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kmyszyński S.
Tytuł: Poziom cech morfologicznych i sprawności fizycznej chłopców Szkoły Podstawowej nr 15 i Szkoły Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu.
Promotor: dr Adamczyk S.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 108 s. 88 tab. 87 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI * MŁODZIEŻ * SZKOŁA PODSTAWOWA


160/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Knuplerz-Kądziela E.
Tytuł: Aktywność ruchowa nauczycieli szkół średnich na tle opinii o wychowaniu fizycznym.
Promotor: dr Orchowski A.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 43 s. 8 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * NAUCZYCIEL * SZKOŁA ŚREDNIA * POGLĄDY


161/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kobylak B.
Tytuł: Sprawność fizyczna młodzieży Szkoły Podstawowej w Jabłonce.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 77 s. 30 rys. 21 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ * SZKOŁA PODSTAWOWA


162/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kocoń W.
Tytuł: Ocena skuteczności metod, form i zasad treningu specjalistycznego bramkarzy na podstawie badań ankietowych bramkarzy I i II ligi polskiej.
Promotor: dr Mazur Z.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 52 s. 7 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PIŁKA NOŻNA * BRAMKARZ * TRENING * METODA * KARIERA SPORTOWA


163/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kojczuk P.
Tytuł: Charakterystyka rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej dzieci klas sportowych I-IV Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnobrzegu.
Promotor: doc.dr Orchowski A.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 40 s. 19 tab. 27 wykr. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KLASY SPORTOWE * SZKOŁA PODSTAWOWA


164/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kokoszka U.
Tytuł: Analiza poziomu gry drużyny II ligi koszykówki mężczyzn KS Hutnik w sezonie 1982/83.
Promotor: dr Żak S.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 81 s. 9 rys. 17 tab. 16 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PIŁKA KOSZYKOWA * KLUB SPORTOWY * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * HUTNIK


165/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kolarczyk A.
Tytuł: Sprawność fizyczna chłopców z klas I-V w nawiązaniu do wieku morfologicznego na przykładzie Szkół Podstawowych w Gorlicach.
Promotor: dr Żak S.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 64 s. 12 tab. 12 wykr. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WIEK MORFOLOGICZNY * WIEK KALENDARZOWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA


166/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Konopka P.
Tytuł: Charakterystyka czynników kształtujących aktualny model narciarstwa wysokogórskiego.
Promotor: dr Nazarko R.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 45 s. 19 fot. 2 mapy, 19 rys. 1 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * NARCIARSTWO GÓRSKIE * GÓRY * WYNIKI SPORTOWE


167/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kopiński A.
Tytuł: Rozwój badań w zakresie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji w Stalowej Woli oraz kierunki ich opracowań na podstawie prac magisterskich z lat 1977-83.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 88 s. bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * BADANIA NAUKOWE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * REKREACJA


168/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kordek L.
Tytuł: Zróżnicowanie stylowe w technice rzutu oszczepem czołowych zawodników świata.
Promotor: dr Figwer U.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 97 s. 26 fot. 5 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * LEKKOATLETYKA * RZUT OSZCZEPEM * TECHNIKA * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI


169/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Koruba J.
Tytuł: Sprawność fizyczna, zainteresowania sportowe i wyniki w nauce uczniów Szkoły Podstawowej w Brygidowie.
Promotor: dr Srokosz W.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 41 s. 12 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SOCJOLOGIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZAINTERESOWANIA * SPORT * SZKOŁA PODSTAWOWA


170/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowal S.
Tytuł: Poziom rozwoju morfologicznego, motorycznego i wydolności wysiłkowej młodzieży rozpoczynającej naukę w Zespole Szkół Zawodowych Huty Stalowa Wola.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 61 s. 26 rys. 26 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * ROZWÓJ MOTORYCZNY * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * WYSIŁEK FIZYCZNY


171/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kostrzewa I.
Tytuł: Cechy budowy ciała i sprawności fizycznej a wskaźnik step-testu u dzieci klas IV Szkół Podstawowych Stalowej Woli wytypowanych do uprawiania sportu (1983).
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 19 s. 6 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * TEORIA WF I SPORTU * BUDOWA CIAŁA * SELEKCJA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA


172/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kotnis M.
Tytuł: Ocena rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej studentów i studentek I roku Politechniki Krakowskiej.
Promotor: dr Szymański M.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 88 s. 44 tab. 7 wykr. bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * STUDENCI * RODZINA * WYKSZTAŁCENIE


173/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozdroń R.
Tytuł: Porównanie cech morfologicznych i motorycznych chłopców klas V-VIII Zbiorczej Szkoły Gminnej w Birczy w przeciągu roku szkolnego.
Promotor: dr Janikowska-Siatka M.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 40 s. 8 rys. 11 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * SZKOŁA PODSTAWOWA * DZIECI * PŁEĆ M.


174/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozicki Z.
Tytuł: Stan orgnizacyjno-sportowy wybranych klubów klasy A, B i C województwa krakowskiego.
Promotor: doc.dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 45 s. 1 rys. 1 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * KULTURA FIZYCZNA * KLUB SPORTOWY * ORGANIZACJA * BAZA MATERIALNA


175/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kożuchowicz G.
Tytuł: Poziom rozwoju morfologicznego i sprawności lekkoatletycznej oraz niektóe ich uwarunkowania środowiskowe chłopców dlas V-VIII Szkoły Podstawowej nr 5 w Świebodzicach.
Promotor: dr Kruczalak E.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 52 s. 18 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * LEKKOATLETYKA * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WIEK KALENDARZOWY * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M.


176/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krasiński M.
Tytuł: Analiza działalności klas sportowych o profilu hokej na lodzie w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Targu.
Promotor: dr Nazarko R.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 39 s. 2 fot. 2 rys. 3 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * KLASY SPORTOWE * HOKEJ * SZKOŁA PODSTAWOWA * WYNIKI SPORTOWE * KLUB SPORTOWY * NOWY TARG


177/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krauzowicz J.
Tytuł: Systematyka ćwiczeń stosowanych w okresie przygotowawczym w biegach narciarskich.
Promotor: dr Nazarko R.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 45 s. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * NARCIARSTWO KLASYCZNE * BIEGI * TRENING * ĆWICZENIA * TRENER * SKUTECZNOŚĆ


178/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krawczyk J.
Tytuł: Sprawność fizyczna a postępy w nauce na przykładzie badanych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 92 w Nowej Hucie.
Promotor: dr Żak S.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 48 s. 22 rys. 13 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * PEDAGOGIKA * SZKOŁA PODSTAWOWA * POSTĘPY W NAUCE


179/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kruczek A.
Tytuł: Sprawność ogólna młodzieży klas sportowych o profilu piłki siatkowej w szkołach województwa rzeszowskiego.
Promotor: dr Zagórski B.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 91 s. 32 rys. 32 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KLASY SPORTOWE * PIŁKA SIATKOWA * MŁODZIEŻ * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


180/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kruczek M.
Tytuł: Rozwój fizyczny młodzieży ze szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem, uprawiającej narciarstwo zjazdowe.
Promotor: dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 50 s. 28 ryc. 5 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * ROZWÓJ FIZYCZNY * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO (ZAKOPANE) * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


181/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krupa Z.
Tytuł: Zmiany sprawności fizycznej u chłopców szkół podstawowych w Stalowej Woli na podstawie badań ciągłych w latach 1978-85.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 34 s. 8 rys. 5 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SZKOŁA PODSTAWOWA * PŁEĆ M. * BADANIA CIĄGŁE * STALOWA WOLA


182/194

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krupiński J.
Tytuł: Rozwój morfologiczny i sprawnościowy dziewcząt w wieku 15-18 lat w Zespole Szkół Chemicznych w Jaśle na tle warunków środowiskowych.
Promotor: dr Kruczalak E.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 42 s. 16 tab. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * BUDOWA CIAŁA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


183/194

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Śrutowski, Andrzej
Tytuł: Próba odrębnej oceny wpływu selekcji i zwiększonej aktywności ruchowej na poziom i dynamikę rozwoju somatycznego i psychomotorycznego dzieci i młodzieży między 11 a 15 rokiem życia.
Promotor: prof. dr hab. Szopa, Jan
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 121 s. 2 tab. 35 wykr. bibliogr. 152 poz. Aneks: 49 tab.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * ANTROPOLOGIA * DZIECI * MŁODZIEŻ * SZKOŁA SPORTOWA * REKRUTACJA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY SOMATYCZNE * PSYCHOMOTORYKA * ROZWÓJ * DYNAMIKA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SELEKCJA * KORELACJA * ROLA * TESTY


184/194

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Dybińska, Ewa
Tytuł: Środowiskowe zróżnicowania rozwoju morfologicznego i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży polskiej w wieku 7-14 lat z Makroregionu Południowo-Wschodniego w latach 1979/81.
Promotor: doc. dr Orchowski, Aleksander
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 168 s. 2 rys. 36 tab. 30 wykr. bibliogr. 182 poz. Aneks: 8 rys. 185 tab.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * TEORIA WF I SPORTU * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


185/194

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Miernik, Czesława
Tytuł: Sprawność fizyczna dziewcząt z Wenezueli w wieku 12-16 lat w świetle obowiązującego w tym kraju systemu szkolnego wychowania fizycznego.
Promotor: prof. dr hab. Panek, Stanisław
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 123 s. 3 tab. 51 wykr. bibliogr. 126poz. Aneks: 30 tab. 71 rys.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SZKOŁA ŚREDNIA * ĆWICZENIA RUCHOWE * CECHY MOTORYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


186/194

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Arlet, Tomasz
Tytuł: Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na poziom i tempo rozwoju cech morfologicznych i sprawności fizycznej dzieci pomiędzy 7 a 11 rokiem życia.
Promotor: doc. dr hab. Szopa, Jan
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 145 s. 3 tab. 48 wykr. bibiogr. 184 poz. Aneks. 119s. 118 tab.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * ANTROPOLOGIA * GENETYKA * RODZINA * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WARUNKI BYTOWE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


187/194

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Fuk, Jacek
Tytuł: Zależność wyniku sportowego od wybranych cech morfofunkcjonalnych u piłkarzy ręcznych na różnym poziomie zaawansowania sportowego.
Promotor: doc. dr Żarek, Janusz
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 130 s. 68 tab. 43 wykr. bibliogr. 85 poz. Aneks: 65 tab. 2 zał.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * ZAWODNICY * WYNIKI SPORTOWE * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * INTELIGENCJA * CECHY MOTORYCZNE * CECHY PSYCHICZNE * KORELACJA * BADANIA


188/194

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Fiedor, Marian
Tytuł: Kryteria selekcji chłopców 13-14 letnich do wyczynowego uprawiania piłki siatkowej.
Promotor: doc. dr hab. Łukowska, Alina
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 113 s. 15 tab. 10 wykr. bibliogr. 156 poz. zał.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * TEORIA WF I SPORTU * SELEKCJA * TESTY * METODA * KRYTERIA * REKRUTACJA * BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


189/194

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Cieszkowski, Stanisław
Tytuł: Wpływ zwiększonej ilości ćwiczeń technicznych z zakresu podstawowych dyscyplin sportowych na rozwój morfofunkcjonalny oraz sprawnościowy młodzieży w wieku 15-17 lat.
Promotor: doc. dr Żarek, Janusz
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 162 s. 35 tab. 89 wykr. bibliogr. 169 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * DYSCYPLINY SPORTOWE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * ROZWÓJ FIZYCZNY * CECHY MOTORYCZNE * PSYCHOMOTORYKA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA EKSPERYMENTALNE


190/194

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Furmanek, Zdzisław
Tytuł: Wpływ intensywności zajęć wychowania fizycznego na rozwój morfologiczny i sprawnościowy młodzieży w wieku 15,5 oraz 17,5 lat.
Promotor: doc. dr Dudziński, Emil
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 171s. 7tab. 93 wykr. bibliogr.119poz. Aneks:34tab. 18 wykr.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * LEKCJA * INTENSYWNOŚĆ * PROGRAM * ROZWÓJ FIZYCZNY * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


191/194

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Żak, Stanisław
Tytuł: Kształtowanie się sprawności fizycznej młodzieży szkolnej z makroregionu Polski południowo-wschodniej z uwzględnieniem podstawowych cech morfologicznych i pochodzenia społecznego.
Promotor: doc. dr Stawiarski, Władysław
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: Cz.1. 198s. 73tab. 72wykr. bibliogr.198poz. Cz.2 Aneks.307s.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * TESTY * TEST MIĘDZYNARODOWY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WIEK ROZWOJOWY * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * KINETYKA * DZIECI * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * WIEK KALENDARZOWY * POCHODZENIE SPOŁECZNE * KORELACJA * TERMINOLOGIA


192/194

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Doliński, Wiesław
Tytuł: Sprawność i wydolność fizyczna studentek Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Promotor: doc. dr Dudziński, Emil
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 145 s. 31 tab. 10 wykr. bibliogr. 162 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * CECHY MORFOLOGICZNE * ZUŻYCIE TLENU * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SZKOŁA WYŻSZA


193/194

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Sobiecki, Jan
Tytuł: Czynniki uwarunkujące poziom sprawności fizycznej 13-letnich chłopców i dziewcząt z Nowej Huty.
Promotor: prof. dr hab. Bocheńska, Zofia
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 153 s. 33 tab. 27 wykr. bibliogr. 93 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * ANTROPOLOGIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * WARUNKI ŚRODOWISKOWE * RODZINA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * TESTY


194/194

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Bugajski, Jan
Tytuł: Ludwik Bierkowski jako prekursor nowoczesnego wychowania fizycznego w Polsce w I-szej połowie XIX wieku.
Promotor: prof. dr Konopnicki, Jan
Rok wydania: 1962
Opis fizyczny: 331 s. nlb. 27, 36 fot. 4 mapy, 4 rys. bibliogr. s. 322-331
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * HISTORIA * TEORIA WF I SPORTU * WYCHOWANIE FIZYCZNE * NAUCZANIE * MŁODZIEŻ * BIERKOWSKI, LUDWIK

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka