Wynik wyszukiwania

Zapytanie: TANIEC TOWARZYSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 41Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Biel M.
Tytuł: Zainteresowanie tańcem ludowym i tańcem towarzyskim u młodzieży szkolnej (w oparciu o materiały zebrane w klasach IX i X szkół średnich w Nowej Hucie).
Promotor: mgr Kubalska H.
Rok wydania: 1966
Opis fizyczny: 34 s. 29 tab. 8 wykr. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA * FOLKLOR * TANIEC * TANIEC LUDOWY * TANIEC TOWARZYSKI * ZAINTERESOWANIA * MŁODZIEŻ * SZKOŁA ŚREDNIA


2/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hajduk K.
Tytuł: Miejsce tańca towarzyskiego w rekreacji.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 64 s. 23 tab. bibliogr.42 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TANIEC * TANIEC TOWARZYSKI * CZAS WOLNY * ROLA


3/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jasińska Z.
Tytuł: Ocena zainteresowań tanecznych młodzieży na podstawie badań Liceum Ogólnokształcącego w Busku Zdroju.
Promotor: mgr Janowska B.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 68 s. 21 tab. 22 wykr. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC * TANIEC TOWARZYSKI * ZAINTERESOWANIA * TESTY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA


4/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górka E.
Tytuł: Rozwój tańców towarzyskich na przestrzeni dziejów oraz wykorzystanie ich w rekreacji człowieka.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 51 s. 10 fot. 2 tab. bibliogr.30 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TANIEC TOWARZYSKI * ROZWÓJ * HISTORIA


5/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zubel I.
Tytuł: Ludyczne funkcje tańca towarzyskiego oraz jego miejsce w strukturze zachowań rekreacyjnych człowieka.
Promotor: dr Winiarski R.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 58 s. 3 rys. 8 tab. bibliogr. 18 poz. Aneks 4 s.
Słowa kluczowe: REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * TANIEC TOWARZYSKI * FUNKCJA * ZAINTERESOWANIA


6/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kościelny D.A.
Tytuł: Taniec towarzyski dzieci i młodzieży jako forma rekreacji.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 90 s. 14 fot. bibliogr. 29 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: REKREACJA * DZIECI * MŁODZIEŻ * TANIEC TOWARZYSKI


7/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Polański W.
Tytuł: Renesans tańca towarzyskiego jako nowej dyscypliny sportowej oraz doskonałej formy rekreacji ruchowej.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 77 s. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * REKREACJA * TANIEC TOWARZYSKI * ROZWÓJ * ROLA


8/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Węgrzyn A.
Tytuł: Wpływ stretchingu na kształtowanie gibkości.
Promotor: dr Cichalewska A.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 51 s. 6 tab. 4 wykr. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * TANIEC TOWARZYSKI * GIBKOŚĆ * TRENING * METODA * ĆWICZENIA ROZCIĄGAJĄCE * STRETCHING * SKUTECZNOŚĆ


9/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gajewski P.
Tytuł: Taniec towarzyski jako forma aktywności muzyczno-ruchowej młodzieży szkół podstwowych na przykładzie działalności Klubów Tanecznych w Częstochowie.
Promotor: dr Cichalewska A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 75 s. 17 ryc. 18 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYCHOWANIE * TANIEC TOWARZYSKI * ZAJĘCIA POZASZKOLNE * ZAINTERESOWANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * CZĘSTOCHOWA (WOJ. ŚLĄSKIE)


10/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bełczyk M.
Tytuł: Powstanie i działalność artystyczna Amatorskiej Formacji Tańców Latynoamerykańskich 'AKANT' z Radomia w latach 1986-1999.
Promotor: dr Kałamacka, Ewa
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 64 s. 7 fot. 1 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC * TANIEC TOWARZYSKI * TANIEC LATYNOAMERYKAŃSKI * DZIAŁALNOŚĆ * RADOM (WOJ. MAZOWIECKIE) * AMATORSKA FORMACJA TAŃCÓW LATYNOAMERYKAŃSKICH 'AKANT' (RADOM)


11/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Garbocz R.
Tytuł: Formacje tańca towarzyskiego jako atrakcyjna propozycja rekreacji.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 80 s. 16 fot. 8 ryc. 8 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TANIEC TOWARZYSKI * ZASADY * PRZEPISY * ANALIZA


12/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szary, Ewa
Tytuł: Metodyka nauczania tańców latynoamerykańskich oraz rozwiązania choreograficzne jako atrakcyjana forma spędzania czasu wolnego.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 101 s. 16 fot. 22 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * TANIEC * TANIEC TOWARZYSKI * TANIEC SPORTOWY * METODYKA NAUCZANIA * CHOREOGRAFIA * TRENERZY * TANIEC LATYNOAMERYKAŃSKI


13/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gruszczak, Bartłomiej
Tytuł: Zagospodarowanie czasu wolnego i aktywność turystyczna młodzieży z klubów tańca towarzyskiego Krakowa i okolic.
Promotor: dr Różycki, Paweł
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 64 s., 28 tab.Bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * REKREACJA * CZAS WOLNY * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * MŁODZIEŻ * KLUB * TANIEC TOWARZYSKI * MOTYWACJA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


14/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Banachiewicz, Dagmara
Tytuł: Poziom sprawności fizycznej dzieci trenujących sportowy taniec towarzyski w krakowskich klubach tanecznych.
Promotor: dr Poznańska, Anna
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 57 s., 8 fot., 22 ryc., 26 tab., 22 wykr.Bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC * TANIEC TOWARZYSKI * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MOTORYCZNE * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


15/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sudek, Joanna
Tytuł: Aspekty sportowo-rekreacyjne tańca towarzyskiego - konfrontacja opinii 'społeczeństwa i tancerzy'.
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 123 s., 15 fot., 51 ryc., 5 tab.Bibliogr. 59 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * TANIEC TOWARZYSKI * MOTYWACJA * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


16/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łuczak, Sabina
Tytuł: Taniec towarzyski jako forma rekreacji i dyscyplina sportowa w opinii uczestników Śląskiej Szkoły Tańca.
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 92 s., 10 fot., 9 schem., 29 wykr.Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TANIEC TOWARZYSKI * DYSCYPLINY SPORTOWE * MOTYWACJA * WPŁYW * OSOBOWOŚĆ * MOTORYCZNOŚĆ * CZAS WOLNY * OPINIA * TANCERZ * ŚLĄSKA SZKOŁA TAŃCA


17/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grzybek, Sebastian
Tytuł: Taniec towarzyski jako współczesna forma przyjemnego i pożytecznego organizowania czasu wolnego
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 88 s., 10 fot., 4 diagr., 4 schem., 35 ryc., 5 tab.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC TOWARZYSKI * ZAINTERESOWANIA * CZAS WOLNY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


18/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tarnawska, Magdalena
Tytuł: Zainteresowania oraz wiedza na temat form tanecznych uczniów szkół gimnazjalnych na terenie Nowego Sącza
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 70 s., 24 ryc., 27 tab.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC TOWARZYSKI * UCZNIOWIE * GIMNAZJUM * ZAINTERESOWANIA * WIEDZA * LEKCJA WF * ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE * BADANIA ANKIETOWE * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


19/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żelazko, Katarzyna
Tytuł: Ocena wydatku energetycznego podczas jednostki treningowej u zawodników i zawodniczek trenujących taniec towarzyski
Promotor: dr Szyguła, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 55 s., 16 ryc., 35 tab.Bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: WYDATEK ENERGETYCZNY * TANIEC TOWARZYSKI * ZAWODNICY * TRENING SPORTOWY * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA


20/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kotlarz, Kornelia
Tytuł: Ocena wydatku energetycznego podczas jednostki treningowej u zawodniczek trenujących taniec towarzyski oraz zawodniczek trenujących taniec nowoczesny
Promotor: dr Szyguła, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 49 s., 8 ryc., 22 tab.Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC TOWARZYSKI * TANIEC NOWOCZESNY * WYDATEK ENERGETYCZNY * ZAWODNICY * TRENING SPORTOWY * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * PŁEĆ Ż. * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * TESTY


21/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wojciechowska, Anna
Tytuł: Ocena wpływu tańca towarzyskiego na sprawność motoryczną dziewcząt i chłopców klas 4-6 szkoły podstawowej
Promotor: dr Walaszek, Robert
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 58 s., 16 wykr., 22 tab.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC TOWARZYSKI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA PODSTAWOWA * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * TEST EUROFIT * RADOM (WOJ. MAZOWIECKIE)


22/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grzegorczyk, Monika
Tytuł: Ocena wpływu tańca towarzyskiego na sprawność motoryczną dziewcząt i chłopców klas 1-3 liceum ogólnokształcącego
Promotor: dr Walaszek, Robert
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 55 s., 16 ryc., 21 tab.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC TOWARZYSKI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * TEST EUROFIT * RADOM (WOJ. MAZOWIECKIE)


23/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gumułka, Joanna
Tytuł: Taniec towarzyski u niepełnosprawnych jako psychofizyczna forma usprawniania - próba oceny
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 65 s., 21 ryc., 8 tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * WÓZEK INWALIDZKI * TANIEC TOWARZYSKI * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * REHABILITACJA * KOORDYNACJA RUCHOWA * SZYBKOŚĆ RUCHÓW * ROZWOJ PSYCHORUCHOWY


24/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Formalewicz, Maja
Tytuł: Wybrane uwarunkowania podejmowania aktywności ruchowej w aspekcie sportowego tańca towarzyskiego
Promotor: dr Ambroży, Dorota
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 77 s., 6 fot., 36 ryc., 36 tab., bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TANIEC TOWARZYSKI * UWARUNKOWANIA * MOTYWACJA * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE * SYLWETKA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


25/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozioł, Edyta
Tytuł: Taniec towarzyski w aspekcie wartości estetycznych, użytkowych i witalnych w opinii zawodowych tancerzy
Promotor: dr Ambroży, Dorota
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 88 s., 16 ryc., 2 tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC TOWARZYSKI * OPINIA * TANCERZ * WARTOŚĆ * ESTETYKA * ZDROWIE * BADANIA ANKIETOWE * MIASTO * WIEŚ * ŚLĄSKIE, WOJEWÓDZTWO


26/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Śnieżek, Aneta
Tytuł: Analiza konfiguracji stóp i otłuszczenia u tancerek współczesnych oraz towarzyskich
Promotor: dr Czechowska, Dorota
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 45 s., 9 fot., 3 ryc., 10 tab., 4 wykr., bibliogr. 59 poz.
Słowa kluczowe: ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * TANIEC WSPÓŁCZESNY * TANIEC TOWARZYSKI * TANCERKA * STOPA * BUDOWA * CECHY SOMATYCZNE * MASA CIAŁA * TKANKA TŁUSZCZOWA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY


27/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pondo, Konrad
Tytuł: Historia i organizacja szkoły tańca 'AS-SPORT' KRAKÓW
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 62 s., 1 ryc., 16 fot., bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC TOWARZYSKI * HISTORIA * SZKOŁA TAŃCA * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * NAUCZANIE * STRUKTURA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SZKOŁA TAŃCA 'AS-SPORT' (KRAKÓW)


28/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzak, Jakub
Tytuł: Ocena skuteczności autorskiego planu treningowego wdrożonego u tancerzy tańca towarzyskiego
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 75 s., 16 fot., 1 ryc., 21 tab., 3 schem., 1 wykr., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC TOWARZYSKI * TANCERZ * TRENING SPORTOWY * PLAN SZKOLENIOWY * CYKL ROCZNY * KLASA SPORTOWA * PROGRAM AUTORSKI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


29/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rak, Anna
Tytuł: Geneza i rozwój motywacji uprawiania tańca towarzyskiego w świetle badań nad uczestnikami Klubu Tanecznego Politechniki Krakowskiej 'Bawinek' oraz kursantów szkoły tańca 'Wydział Tańca' w Krakowie
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 67 s., 4 tab., 14 wykr., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC TOWARZYSKI * ZAWODNICY * MOTYWACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


30/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mostowski, Piotr
Tytuł: Taniec towarzyski jako forma aktywności fizycznej osób w wieku 16-23 lat
Promotor: dr Bubka, Zofia
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 62 s., 10 fot., 26 ryc., 1 tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC TOWARZYSKI * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * MOTYWACJA * BADANIA ANKIETOWE * SZCZYRK (WOJ. ŚLĄSKIE)


31/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Smarzyński, Tomasz
Tytuł: Analiza przepisów sędziowskich w turniejowym tańcu towarzyskim
Promotor: dr Poznańska, Anna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 67 s., 3 fot., 1 ryc., 26 tab., 2 wykr., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC TOWARZYSKI * TURNIEJE * SĘDZIOWANIE * PRZEPISY


32/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szpytma, Katarzyna
Tytuł: Analiza różnic w budowie stopy, otłuszczeniu oraz składzie ciała u tancerzy klasycznych i współczesnych
Promotor: dr Czechowska, Dorota
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 57 s., 9 fot., 5 rys., 33 tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC KLASYCZNY * TANIEC TOWARZYSKI * STOPA * RÓŻNICA * BUDOWA * TKANKA TŁUSZCZOWA * SKŁAD CIAŁA * BODY MASS INDEX * TANCERZ * PŁEĆ Ż.


33/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wójtowicz, Anna
Tytuł: Walory psychologiczne płynące z uprawiania tańca towarzyskiego
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Blecharz, Jan
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 84 s., 6 il., 26 ryc., 21 tab., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * TANIEC TOWARZYSKI * TEMATY I MOTYWY * KOMUNIKACJA SPOŁECZNA * RELACJA * TANCERZ * TRENING * TRUDNOŚĆ * SKUTECZNOŚĆ * ZADOWOLENIE


34/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Błaszkiewicz, Paweł
Tytuł: Sukces w sportowym tańcu towarzyskim według tancerzy Sportowego Klubu Tańca Towarzyskiego 'Styl' Kraków
Promotor: dr Kulesza, Wanda
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 92 s., 10 fot., 4 tab., 25 wykr., bibliogr. 24 poz. Aneks: s. 88-92
Sygnatura: 38548WF
Słowa kluczowe: TANIEC TOWARZYSKI * SUKCES SPORTOWY * TANCERZ * KLUB SPORTOWY * ZAWODNICY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE * SPORTOWY KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO 'STYL'


35/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kolegowicz, Łukasz
Tytuł: Ocena zainteresowania tańcem towarzyskim młodzieży akademickiej Krakowa
Promotor: dr Bubka, Zofia
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 56 s., 2 fot., 2 tab., 25 wykr., bibliogr. 25 poz. Aneks: s. 52-56
Sygnatura: 34690TR
Słowa kluczowe: TANIEC TOWARZYSKI * HISTORIA * ZAINTERESOWANIA * MŁODZIEŻ * STUDENCI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


36/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stefan, Anna
Tytuł: Zainteresowania młodzieży akademickiej Krakowa tańcem towarzyskim - jako atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 70 s., 9 fot., 31 wykr., bibliogr. 46 poz. Aneks: s. 63-70
Sygnatura: 39615TR
Słowa kluczowe: TANIEC TOWARZYSKI * ZAINTERESOWANIA * CZAS WOLNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STUDENCI * BADANIA ANKIETOWE


37/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stabach, Paulina
Tytuł: Ocena zdolności motorycznych 13-letnich dziewcząt uprawiających taniec towarzyski na tle grupy kontrolnej
Promotor: dr Walaszek, Robert
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 56 s., 11 ryc., 6 tab., 5 wykr., bibliogr. 37 poz.
Sygnatura: 39505TR
Słowa kluczowe: TANIEC TOWARZYSKI * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


38/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pamuła, Michał
Tytuł: Taniec towarzyski jako forma ucieczki od uzależnień ludzi młodych
Promotor: dr Bubka, Zofia
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 69 s., 2 fot., 29 ryc., bibliogr. 26 poz., streszcz. j. pol.
Sygnatura: 34089WF
Słowa kluczowe: TANIEC TOWARZYSKI * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * UZALEŻNIENIA * ZAPOBIEGANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * BADANIA ANKIETOWE


39/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Haponowicz, Marta
Tytuł: Motywacja i oczekiwania tancerzy SKTT 'Styl' Kraków związane z uprawianiem tańca towarzyskiego
Promotor: dr Bubka, Zofia
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 112 s., 12 fot., 26 ryc., 13 tab., bibliogr. 48 poz. Aneks
Sygnatura: 39262WF
Słowa kluczowe: TANIEC TOWARZYSKI * MOTYWACJA * OCZEKIWANIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE * KLUB SPORTOWY * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SPORTOWY KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO 'STYL'


40/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwaśniak, Joanna
Tytuł: Taniec towarzyski jako forma odnowy psychosomatycznej
Promotor: prof. dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 79 s., 13 wykr., bibliogr. 49 poz. Aneks
Sygnatura: 41092TR
Słowa kluczowe: TANIEC TOWARZYSKI * MUZYKA * RUCH * ODNOWA BIOLOGICZNA * ODNOWA PSYCHICZNA * BADANIA ANKIETOWE * ODNOWA PSYCHOSOMATYCZNA


41/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Barnaś, Paulina
Tytuł: Taniec towarzyski jako nowoczesna forma rekreacji
Promotor: dr Owsianowska, Sabina
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 107 s., 17 fot., 9 tab., 36 wykr., bibliogr. 41 poz.
Sygnatura: 40992TR
Słowa kluczowe: TANIEC TOWARZYSKI * MOTYWACJA * REKREACJA RUCHOWA * ZDROWIE * HISTORIA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka