Wynik wyszukiwania

Zapytanie: TANIEC NOWOCZESNY
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Weseli J.
Tytuł: Specyfika i struktura grupy rekreacyjnej na przykładzie STT 'Kontrast'.
Promotor: dr Winiarski R.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 104 s. 10 rys. 38 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TANIEC * TANIEC NOWOCZESNY * ZESPÓŁ 'KONTRAST' * CHARAKTERYSTYKA * STRUKTURA * BADANIA ANKIETOWE * SOCJOMETRIA * TESTY


2/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kołdyka A.
Tytuł: Rock'n'Roll akrobatyczny jako forma podniesienia sprawności fizycznej.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 54 s. 5 fot. 4 rys. 2 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TANIEC * TANIEC NOWOCZESNY * WYPOCZYNEK * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY


3/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kornecki R.
Tytuł: Historia Studenckiego Teatru Tańca 'Kontrast' Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w latach 1963-1979.
Promotor: mgr Tomasik J.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 64 s. 50 fot. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA * TANIEC * TANIEC NOWOCZESNY * TANIEC LUDOWY * CHOREOGRAFIA * IMPREZY * ZESPÓŁ 'KONTRAST' * HISTORIA * STUDENCI * AWF KRAKÓW


4/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Miszczyk M.
Tytuł: Taniec nowoczesny jako forma aktywności ruchowej.
Promotor: dr Cichalewska A.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 63 s. 19 fot. 13 tab. 11 wykr. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * TANIEC NOWOCZESNY * CHARAKTERYSTYKA * ROLA * MŁODZIEŻ * MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


5/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lipka D.
Tytuł: Systematyka figur tanecznych Rock'n'Rolla i jego miejsce w szkolnym wychowaniu fizycznym.
Promotor: dr Kolarczyk E.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 73 s. 36 fot. 21 ryc. 21 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA * TANIEC NOWOCZESNY * WYKORZYSTANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * PŁEĆ Ż. * ZAINTERESOWANIA * POGLĄDY


6/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Miernik J.
Tytuł: Ocena umiejętności rytmiczno-tanecznych na tle zainteresowań młodzieży w środowisku wiejskim i miejskim.
Promotor: mgr Janowska B.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 58 s. 23 tab. 13 wykr. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC LUDOWY * TANIEC NOWOCZESNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZAINTERESOWANIA * RYTM RUCHÓW * UMIEJĘTNOŚCI * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MIASTO * WIEŚ


7/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Werner M.
Tytuł: Charakterystyka morfologiczna i motoryczna dzieci w wieku 7-14 lat z zespołu tańca nowoczesnego Rock'n'Rolla Akrobatycznego AWF Kraków.
Promotor: dr Kolarczyk E.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 52 s. 20 ryc. 26 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * TANIEC NOWOCZESNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


8/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kędzierska, Ewa
Tytuł: Taniec nowoczesny jako twórcza forma rekreacji w ocenie uczestników Studio Taneczno-Aktorskiego.
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 89 s. 6 fot. 24 ryc. 1 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TANIEC NOWOCZESNY * KURS * NAUCZANIE * UCZESTNICY * MOTYWACJA * SAMOOCENA * WYNIKI NAUCZANIA * INSTRUKTOR * OCENA * BADANIA ANKIETOWE * WARSZAWA * STUDIO TANECZNO-AKTORSKIE (WARSZAWA)


9/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Drezno, Jolanta
Tytuł: Poziom oraz uwarunkowania rozwoju niektórych komponentów sprawności fizycznej badanej w konwencji Health-Related fitness dziewcząt uprawiających taniec nowoczesny.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 76 s., 33 ryc., 10 tab.Bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * ZDROWIE * TANIEC NOWOCZESNY * FITNESS * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * PŁEĆ Ż. * WIEK * STAŻ ZAWODNICZY * WPŁYW * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


10/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kotlarz, Kornelia
Tytuł: Ocena wydatku energetycznego podczas jednostki treningowej u zawodniczek trenujących taniec towarzyski oraz zawodniczek trenujących taniec nowoczesny
Promotor: dr Szyguła, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 49 s., 8 ryc., 22 tab.Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC TOWARZYSKI * TANIEC NOWOCZESNY * WYDATEK ENERGETYCZNY * ZAWODNICY * TRENING SPORTOWY * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * PŁEĆ Ż. * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * TESTY


11/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bysiec, Julita
Tytuł: Taniec nowoczesny jako forma aktywnego spędzania czasu wolnego i rozładowania emocji wśród młodzieży
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 16 fot., 41 wykr., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC NOWOCZESNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * GIMNAZJUM * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * MOTYWACJA


12/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nosal, Tomasz
Tytuł: Ocena poziomu globalnej koordynacji ruchowej dzieci w wieku 8 lat uprawiających rock'n'rolla akrobatycznego na tle grupy kontrolnej
Promotor: dr Walaszek, Robert
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 60 s., 5 rys., 8 tab., 6 wykr., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC NOWOCZESNY * AKROBATYKA * ROCK'N'ROLL * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * KOORDYNACJA RUCHOWA * MOTORYCZNOŚĆ * TESTY * POMIAR


13/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grodzka, Michalina
Tytuł: Porównanie poziomu zdolności koordynacyjnych u osób trenujących taniec nowoczesny z osobami nietrenującymi
Promotor: dr Bujas, Przemysław
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 52 s., 8 ryc., 6 tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC NOWOCZESNY * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * TESTY * POMIAR * WODZISŁAW ŚLĄSKI (WOJ. ŚLĄSKIE)


14/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stachura, Agnieszka
Tytuł: Taniec jako produkt marketingowy
Promotor: dr Tyrańska, Małgorzata
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 113 s., 29 rys., 26 tab., 17 fot., bibliogr. 76 poz.
Słowa kluczowe: MARKETING * ZARZĄDZANIE * TANIEC NOWOCZESNY * ZAINTERESOWANIA * MOTYWACJA * ANALIZA DANYCH


15/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Radziszewska, Natalia
Tytuł: Poczucie własnej kompetencji a satysfakcja z udziału w zawodach w tańcu nowoczesnym
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Blecharz, Jan
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 92 s., 19 ryc., 15 tab., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * TANIEC NOWOCZESNY * TRENING * SKUTECZNOŚĆ * KOMPETENCJE * ZADOWOLENIE * ZAWODNICY * ZAWODY


16/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dobosz, Sławomir
Tytuł: Wpływ 3-letniego treningu fizycznego na poziom zmian wskaźników morfologicznej budowy ciała oraz wydolność fizyczną osób uprawiających taniec breakdance
Promotor: dr Pałka, Tomasz
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 62 s., 14 fot., 1 rys., 33 tab., 2 wykr., bibliogr. 24 poz. Aneks: s. 54-59
Sygnatura: 39251WF
Słowa kluczowe: TANIEC NOWOCZESNY * WYDOLNOŚC FIZYCZNA * BUDOWA CIAŁA * POBÓR TLENU * WSKAŹNIK * ZMIANA * TRENING FIZYCZNY * BREAKDANCE


17/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Firganek, Izabela
Tytuł: Wpływ tańca na rozwój sprawności motorycznej w grupie dziewcząt z zespołu tańca nowoczesnego 'Gest'
Promotor: dr Poznańska, Anna
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 74 s., 4 schem., 21 tab., 3 wykr., bibliogr. 33 poz. Aneks: s. 65-74, streszcz. j. pol.
Sygnatura: 39255WF
Słowa kluczowe: TANIEC NOWOCZESNY * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * TESTY * BADANIA NAUKOWE


18/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak, Klaudia
Tytuł: Satysfakcja z życia i poczucie własnej skuteczności u osób uprawiających taniec nowoczesny na przykładzie tańca jazzowego i tańca hip-hop
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Blecharz, Jan
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 91 s., 3 fot., 4 ryc., 20 tab., 16 wykr., bibliogr. 55 poz. Aneks
Sygnatura: 41675WF
Słowa kluczowe: TANIEC NOWOCZESNY * TANIEC JAZZOWY * CHARAKTERYSTYKA * TRENING I AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SKUTECZNOŚĆ * ZADOWOLENIE * PSYCHOLOGIA * EMOCJE * BADANIA ANKIETOWE * TANIEC HIP-HOP

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka