Wynik wyszukiwania

Zapytanie: TANIEC
Liczba odnalezionych rekordów: 105Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Perzyńska A.
Tytuł: Wybrane elementy technik tanecznych jako jedna z form wychowania fizycznego.
Promotor: dr Cichalewska A.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 86 s. 61 fot. bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * METODYKA * TANIEC * TECHNIKA * ANALIZA


2/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kosicka-Siwak B.
Tytuł: Ocena działalności artystycznej Wojewódzkiego Międzyszkolnego Zespołu Pieśni i Tańca 'Przemyśl' z uwzględnieniem motywacji i zainteresowań członków zespołu.
Promotor: dr Cichalewska A.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 70 s. 14 fot. 33 rys. 33 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA * FOLKLOR * TANIEC * TANIEC LUDOWY * ZESPÓŁ 'PRZEMYŚL' * DZIAŁALNOŚĆ * ZAINTERESOWANIA * OCENA


3/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Weseli J.
Tytuł: Specyfika i struktura grupy rekreacyjnej na przykładzie STT 'Kontrast'.
Promotor: dr Winiarski R.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 104 s. 10 rys. 38 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TANIEC * TANIEC NOWOCZESNY * ZESPÓŁ 'KONTRAST' * CHARAKTERYSTYKA * STRUKTURA * BADANIA ANKIETOWE * SOCJOMETRIA * TESTY


4/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Apollo D.
Tytuł: Badanie warunków do prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych w żeńskich szkołach podstawowych miasta Krakowa.
Promotor: mgr Kubalska H.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 34 s. 15 tab. 4 wykr. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA * ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE * RYTMIKA * TANIEC * SZKOŁA PODSTAWOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


5/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Banach J.
Tytuł: Geneza i rozwój polskiego tańca narodowego - krakowiaka z uwzględnieniem charakterystycznych motywów tanecznych i muzyczno-wokalnych.
Promotor: dr Cichalewska A.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 63 s. 22 fot. bibliogr.26 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA * FOLKLOR * TANIEC * TANIEC LUDOWY * HISTORIA * ROZWÓJ * ANALIZA


6/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Baran M.
Tytuł: Działalność artystyczna Zespołu Pieśni i Tańca 'Swojacy' w środowisku wiejskim Wierzchosławic.
Promotor: dr Cichalewska M.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 78 s. 3 fot. 8 wykr. 8 tab. 3 mapy bibliogr.19 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA * FOLKLOR * TANIEC * TANIEC LUDOWY * WIEŚ


7/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bartoniczek L.
Tytuł: Ocena zainteresowań i dzialalności w zakresie form muzyczno-ruchowych dziewcząt krakowskich szkół podstawowych.
Promotor: mgr Janowska B.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 52 s. 21 tab. 11 wykr. bibliogr.24 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * GIMNASTYKA * SPORTY GIMNASTYCZNE * MUZYKA * TANIEC * ZAINTERESOWANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


8/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bawolak G.
Tytuł: Analiza programu nauczania w zakresie ćwiczeń muzyczno-ruchowych w szkołach średnich miasta Gorlic.
Promotor: dr Kozłowska J.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 31 s. 12 rys. 13 tab. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: GIMNASTYKA * PEDAGOGIKA * ĆWICZENIA RUCHOWE * SZKOŁA ŚREDNIA * PROGRAM * WYCHOWANIE FIZYCZNE * TANIEC


9/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bączkowska A.
Tytuł: Znaczenie zespołów folklorystycznych w życiu studentów Wyższych Uczelni na przykładzie Zespołu Pieśni i Tańca.
Promotor: dr Kubalski H.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 119 s. 37 tab. 37 wykr. bibliogr.23 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA * FOLKLOR * TANIEC * TANIEC LUDOWY * STUDENCI * ZAINTERESOWANIA * ZESPÓŁ * CZAS WOLNY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SZKOŁA WYŻSZA


10/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Białka T.
Tytuł: Kultywowanie tańca ludowego na przykładzie Regionalnego Zespołu 'Podegrodzie'.
Promotor: mgr Tomasik J.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 46 s. 5 fot. 2 mapy bibliogr.30 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA * FOLKLOR * TANIEC * TANIEC LUDOWY * KULTURA * TRADYCJA * ZESPÓŁ 'PODEGRODZIE' * DZIAŁALNOŚĆ * WIEŚ * BADANIA ANKIETOWE


11/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Biel M.
Tytuł: Zainteresowanie tańcem ludowym i tańcem towarzyskim u młodzieży szkolnej (w oparciu o materiały zebrane w klasach IX i X szkół średnich w Nowej Hucie).
Promotor: mgr Kubalska H.
Rok wydania: 1966
Opis fizyczny: 34 s. 29 tab. 8 wykr. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA * FOLKLOR * TANIEC * TANIEC LUDOWY * TANIEC TOWARZYSKI * ZAINTERESOWANIA * MŁODZIEŻ * SZKOŁA ŚREDNIA


12/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cmoch T.
Tytuł: Charakterystyka wybranych form folkloru taneczno-muzycznego oraz wokalnego Przeworska i jego okolic.
Promotor: dr Cichalewska A.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 60 s. 3 fot. 1 mapa 2 tab. 16 rys. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA * FOLKLOR * TANIEC * TANIEC LUDOWY * CHARAKTERYSTYKA * ETNOGRAFIA * REGION * WIEŚ * MUZYKA


13/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zarszyński J.
Tytuł: Charakterystyka wybranych form tanecznych i motywow muzyczno-wokalnych regionu rzeszowskiego na przykładzie folkloru wsi Cieszyna.
Promotor: dr Cichalewska A.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 52 s. 16 fot. 1 rys. bibliogr.19 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA * FOLKLOR * TANIEC * TANIEC LUDOWY * ETNOGRAFIA * CHARAKTERYSTYKA * REGION * WIEŚ * MUZYKA


14/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bokłak C.
Tytuł: Polskie tańce narodowe jako formy towarzyskie XIX wieku.
Promotor: mgr Kubalska H.
Rok wydania: 1962
Opis fizyczny: 47 s. bibliogr.60 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA * TANIEC * TANIEC NARODOWY * HISTORIA * POLSKA


15/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Boryński R.
Tytuł: Geneza i rozwój polskiego tańca narodowego - poloneza z uwzględnieniem charakterystycznych motywów tanecznych i muzyczno-wokalnych.
Promotor: dr Cichalewska A.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 78 s. 2 fot. 19 rys. bibliogr.46 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA * TANIEC * TANIEC NARODOWY * ROZWÓJ * HISTORIA * ANALIZA


16/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Donajewska D.
Tytuł: Ocena zainteresowań i wiadomości w zakresie form gimnastycznych i muzyczno-ruchowych uczennic w wieku 14-tu lat w zależności od miejsca zamieszkania.
Promotor: dr Kolarczyk E.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 48 s. 30 wykr. 30 tab. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: GIMNASTYKA * TANIEC * OCENA * ZAINTERESOWANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


17/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czarnik R.
Tytuł: Motywy rytmiczno-ruchowe Polskich Tańców Ludowych na przykladzie wybranych regionów Polski Południowej.
Promotor: mgr Kubalska H.
Rok wydania: 1964
Opis fizyczny: 90 s. 6 rys. 12 tab. bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA * FOLKLOR * TANIEC * TANIEC LUDOWY * ŚRODOWISKO * WIEŚ * TRADYCJA * MUZYKA * POLSKA


18/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cebula E.
Tytuł: Działalność artystyczna i organizacyjna Studenckiego Zespołu Góralskiego 'Skalni' w zakresie popularyzacji folkloru.
Promotor: dr Cichalewska A.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 88 s. 13 fot. 2 mapy 21 tab. 13 wykr. bibliogr.53 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA * ETNOGRAFIA * TANIEC * TANIEC LUDOWY * ZESPÓŁ * DZIAŁALNOŚĆ * ORGANIZACJA * GÓRY * REGION


19/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fiołek J.
Tytuł: Działalność artystyczna i wychowawcza Zespołu Tańca Ludowego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Promotor:
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 88 s. 19 tab. 26 rys. bibliogr.27 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA * FOLKLOR * TANIEC * TANIEC LUDOWY * MUZYKA * ESTETYKA * PEDAGOGIKA * SZKOŁA WYŻSZA * AWF KRAKÓW


20/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gajoszek K.
Tytuł: Ocena dzialalności organizacyjnej i artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca 'Jedliniok' Akademii Rolniczej we Wrocławiu z uwzględnieniem motywacji i zainteresowań członków Zespołu.
Promotor: dr Cichalewska M.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 46 s. 15 rys. 17 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA * FOLKLOR * TANIEC * TANIEC LUDOWY * ZESPÓŁ 'JEDLINIOK' * DZIAŁALNOŚĆ * ORGANIZACJA * OCENA * ZAINTERESOWANIA


21/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gałuszka K.
Tytuł: Czasopisma z zakresu sztuk pięknych jako źródło wiedzy o polskich tańcach ludowych.
Promotor: mgr Kubalski H.
Rok wydania: 1966
Opis fizyczny: 52 s. 1 tab. bibliogr.35 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA * TANIEC * TANIEC LUDOWY * CZASOPISMO * SZTUKA


22/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Woźniak M.
Tytuł: Charakterystyka folkloru ziemi opoczyńskiej z uwzględnieniem wybranych form muzyczno-tanecznych i wokalnych.
Promotor: dr Cichalewska A.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 84 s. 16 fot. 2 rys. 1 tab. bibliogr.17 poz.
Słowa kluczowe: ETNOGRAFIA * MUZYKA * CHARAKTERYSTYKA * TANIEC * SZKOŁA * NAUCZYCIEL


23/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Magdoń M.
Tytuł: Charakterystyka wybranych form taneczno-wokalnych i motywów muzycznych regionów krośnieńskiego i jasielsko-gorlickiego.
Promotor: dr Cichalewska A.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 75 s. 3 fot. 12 rys. 1 tab. bibliogr.26 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA * FOLKLOR * TANIEC * TANIEC LUDOWY * MUZYKA * REGION * CHARAKTERYSTYKA * MOTYWACJA


24/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grabowska B.
Tytuł: Geneza i rozwój mazura na przestrzeni wieków oraz analiza muzyczno-taneczna kroków i figur.
Promotor: mgr Janowska B.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 55 s. bibliogr.114 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA * TANIEC * TANIEC NARODOWY * MUZYKA * RYTM * HISTORIA


25/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Harasimiuk S.
Tytuł: Motywy wędrowne w polskich tańcach ludowych.
Promotor: mgr Kubalska H.
Rok wydania: 1966
Opis fizyczny: 71 s. 1 tab. 5 wykr. bibliogr.19 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA * FOLKLOR * TANIEC * TANIEC LUDOWY * ETNOGRAFIA


26/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hajduk K.
Tytuł: Miejsce tańca towarzyskiego w rekreacji.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 64 s. 23 tab. bibliogr.42 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TANIEC * TANIEC TOWARZYSKI * CZAS WOLNY * ROLA


27/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Iwański T.
Tytuł: Próba oceny zainteresowań folklorem ludności miasta Nowego Targu.
Promotor: dr Kozłowska J.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 70 s. 4 fot. 1 mapa, 25 tab. 83 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA * FOLKLOR * TANIEC * TANIEC LUDOWY * TRADYCJA * MUZYKA * WIEŚ * ZAINTERESOWANIA * NOWY TARG


28/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaglarz M.
Tytuł: Rytmika jako metoda w rehabilitacji dzieci upośledzonych.
Promotor: doc. dr hab. Pąchalski A.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 38 s. 11 fot. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * METODYKA * ĆWICZENIA SPECJALNE * ROZWÓJ FIZYCZNY * ROZWÓJ UMYSŁOWY * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * DZIECI * MUZYKA * TANIEC


29/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jakubiec G.
Tytuł: Kultywowanie tradycji ludowych regionu żywieckiego na przykladzie działalności regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Pilsko w Żywcu.
Promotor: dr Kozłowska J.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 143 s. 12 fot. 17 tab. 26 diagr. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA * FOLKLOR * TANIEC * TANIEC LUDOWY * SZTUKA * ZESPÓŁ 'PILSKO' * REGION * GÓRY


30/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jasińska Z.
Tytuł: Ocena zainteresowań tanecznych młodzieży na podstawie badań Liceum Ogólnokształcącego w Busku Zdroju.
Promotor: mgr Janowska B.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 68 s. 21 tab. 22 wykr. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC * TANIEC TOWARZYSKI * ZAINTERESOWANIA * TESTY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA


31/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaworska-Martycz A.
Tytuł: Wybrane zwyczaje i obrzędy weselne na Mazurach.
Promotor: mgr Tomasik J.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 71 s. 16 fot. 2 mapy 4 rys. bibliogr.28 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA * TRADYCJA * FOLKLOR * TANIEC * TANIEC LUDOWY * MUZYKA * WIEŚ * MAZURY


32/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Karpinska B.
Tytuł: Znaczenie tańca i ćwiczeń muzyczno-ruchowych w rehabilitacji oraz propozycja ich zastosowania.
Promotor: dr Cichalewska A.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 36 s. bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * TANIEC * ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE


33/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rutkowska-Stępień J.
Tytuł: Próba oceny wpływu ćwiczeń taneczno-gimnastycznych na postawę dziecka w wieku przedszkolnym - metoda własna.
Promotor: dr Kozłowska J.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 36 s. 9 rys. 7 tab. bibliogr.26 poz.
Słowa kluczowe: GIMNASTYKA * ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE * WADY POSTAWY * BUDOWA CIAŁA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * OCENA * GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA * MUZYKOTERAPIA * TANIEC


34/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hordyj I.
Tytuł: Charakterystyka wybranych form taneczno-wokalnych i motywów muzycznych Regionu Lubelskiego.
Promotor: dr Cichalewska A.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 91 s. 3 fot. 38 rys. 1 tab. bibliogr.24 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC * MUZYKA * FORMY TANECZNE * REGION * POLSKA WSCHODNIA * LUBLIN (WOJ. LUBELSKIE ; OKRĘG) * CHARAKTERYSTYKA


35/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stefańska E.
Tytuł: Sprawność dziewcząt tańczących w Harcerskim Zespole Artystycznym 'Krak' na tle grupy kontrolnej.
Promotor: dr Cichalewska A.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 60 s. 15 rys. 23 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA PODSTAWOWA * TANIEC * BALET * CECHY MOTORYCZNE * ROZWÓJ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KORELACJA


36/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kapłon T.
Tytuł: Tańce, zwyczaje i obrzędy weselne w Jodłowej pow. Jasło.
Promotor: mgr Tomasik J.
Rok wydania: 1975
Opis fizyczny: 97 s. 1 mapa, 12 rys. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA * TANIEC * TANIEC LUDOWY * MUZYKA * WIEŚ


37/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kądzioła P.
Tytuł: Ocena działalności krakowskich szkół podstawowych w zakresie popularyzacji form muzyczno-ruchowych.
Promotor: mgr Janowska B.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 46 s. 8 tab. 9 wykr. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: MUZYKA * TANIEC * ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE * SZKOŁA PODSTAWOWA * PROGRAM * OCENA


38/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kocela B.
Tytuł: Tradycyjne formy folklorystyczne wsi Radków.
Promotor: mgr Janowska B.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 65 s. 8 fot. 5 tab. 20 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA * FOLKLOR * TRADYCJA * TANIEC * TANIEC LUDOWY * WIEŚ * BADANIA ANKIETOWE * RADKÓW


39/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kołdyka A.
Tytuł: Rock'n'Roll akrobatyczny jako forma podniesienia sprawności fizycznej.
Promotor: dr Mazurkiewicz A.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 54 s. 5 fot. 4 rys. 2 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TANIEC * TANIEC NOWOCZESNY * WYPOCZYNEK * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY


40/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kołodziej J.
Tytuł: Ćwiczenia i formy muzyczno-ruchowe w pracy dydaktyczno-wychowawczej z młodzieżą szkolną.
Promotor: mgr Janowska B.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 42 s. tab. wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * DYDAKTYKA * ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE * SPRZĘT * TANIEC * MŁODZIEŻ


41/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wójtowicz J.
Tytuł: Wybrane ćwiczenia gimnastyczno-taneczne jako formy rekreacyjne z przeznaczaniem dla osób w wieku starszym.
Promotor: dr Cichalewska A.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 66 s. 8 fot. 10 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * GERIATRIA * REKREACJA * TANIEC * ĆWICZENIA * ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE * ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE


42/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Smoter A.
Tytuł: Wychowanie taneczne jako jedna z form wychowania do rekreacji na podstawie działalności artystyczno-wychowawczej Zespołu Pieśni i Tańca 'Małe Słowianki'.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 66 s. 3 fot. 6 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYCHOWANIE * FOLKLOR * TANIEC * ROLA * DZIECI * MŁODZIEŻ * ZESPÓŁ 'MAŁE SŁOWIANKI'


43/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kornecki R.
Tytuł: Historia Studenckiego Teatru Tańca 'Kontrast' Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w latach 1963-1979.
Promotor: mgr Tomasik J.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 64 s. 50 fot. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA * TANIEC * TANIEC NOWOCZESNY * TANIEC LUDOWY * CHOREOGRAFIA * IMPREZY * ZESPÓŁ 'KONTRAST' * HISTORIA * STUDENCI * AWF KRAKÓW


44/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korzeniowska J.
Tytuł: Tańce regionalne wsi Jedlicze.
Promotor: mgr Tomasik J.
Rok wydania: 1975
Opis fizyczny: 132 s. 12 fot. 2 mapy, 1 rys. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA * FOLKLOR * TANIEC * TANIEC LUDOWY * TANIEC REGIONALNY * MUZYKA * WIEŚ


45/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozłowska J.
Tytuł: Taniec państw obcych w polskim obyczaju tanecznym.
Promotor: dr Kubalska H.
Rok wydania: 1966
Opis fizyczny: 48 s. 1 tab. bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: ETNOGRAFIA * TANIEC * ZWYCZAJE * POLSKA


46/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Burek A.; Wypych A.
Tytuł: Nowoczesne Formy Gimnastyki jako czynnik sprzyjający utrzymaniu homeostazy organizmu niezbędnej do uprawiania usportowionej turystyki kwalifikowanej.
Promotor: dr Borkowski, Krzysztof
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 77 s. 17 tab. 6 wykr. bibliogr. 38 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ * HOMEOSTAZA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * GIMNASTYKA * AEROBIK * TANIEC * CALLANETICS * CALISTHENICS * HI-LO * STEP-REEBOK


47/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Witowska I.
Tytuł: Ocena popularności form ruchowo-muzycznych u dziewcząt szkół średnich ogólnokształcących Nowego Sącza i Myślenic.
Promotor: dr Cichalewska A.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 51 s. 16 tab. 16 wykr. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA ŚREDNIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZAINTERESOWANIA * ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE * TANIEC * POPULARNOŚĆ


48/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Oskaldowicz A.
Tytuł: Rola muzyki i tańca w rozwoju aktywności ruchowej dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
Promotor: dr Surówka-Fenczyn I.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 56 s. 9 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA SPECJALNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MUZYKA * TANIEC * ROLA * EKSPERYMENT


49/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Król I.
Tytuł: Charakterystyka wybranych form tanecznych i motywów muzyczno-wokalnych regionu rzeszowskiego na przykładzie tańców z okolic Rzeszowa.
Promotor: dr Cichalewska M.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 57 s. 6 fot. 13 rys. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC * TANIEC LUDOWY * REGION * MUZYKA * WIEŚ * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


50/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ciepła I.
Tytuł: Charakterystyka morfologiczna i motoryczna dzieci ze Szkolnego Zespołu Tanecznego w Proszowicach na tle przeciętnych rówieśników.
Promotor: dr Kolarczyk E.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 51 s. 22 ryc. 26 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * ROZWÓJ FIZYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * TANIEC * KORELACJA


51/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Olszowska I.
Tytuł: Miejsce improwizacji tanecznej w rekreacji ruchowej.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 61 s. 3 fot. 8 ryc, 20 tab. bibliogr. 66 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TANIEC


52/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bełczyk M.
Tytuł: Powstanie i działalność artystyczna Amatorskiej Formacji Tańców Latynoamerykańskich 'AKANT' z Radomia w latach 1986-1999.
Promotor: dr Kałamacka, Ewa
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 64 s. 7 fot. 1 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC * TANIEC TOWARZYSKI * TANIEC LATYNOAMERYKAŃSKI * DZIAŁALNOŚĆ * RADOM (WOJ. MAZOWIECKIE) * AMATORSKA FORMACJA TAŃCÓW LATYNOAMERYKAŃSKICH 'AKANT' (RADOM)


53/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Makuch I.
Tytuł: Geneza i rozwój tańca współczesnego oraz wykorzystanie jego walorów rekreacyjnych i twórczych na przykładzie Teatru Tańca DF.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 58 s. 3 fot. 12 ryc. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TANIEC * TANIEC WSPÓŁCZESNY * ROLA * ROZWÓJ * ZESPÓŁ TAŃCA DF


54/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Uroda A.
Tytuł: Geneza i rozwój choreoterapii - teoretyczne koncepcje oraz zastosowanie terapii tańcem w praktyce na podstawie literatury i w opinii współczesnych terapeutów.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 111 s. 56 fot. 3 ryc. bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * MUZYKA * TANIEC * WYKORZYSTANIE * CHOREOTERAPIA * HISTORIA * METODA


55/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szary, Ewa
Tytuł: Metodyka nauczania tańców latynoamerykańskich oraz rozwiązania choreograficzne jako atrakcyjana forma spędzania czasu wolnego.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 101 s. 16 fot. 22 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * TANIEC * TANIEC TOWARZYSKI * TANIEC SPORTOWY * METODYKA NAUCZANIA * CHOREOGRAFIA * TRENERZY * TANIEC LATYNOAMERYKAŃSKI


56/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mucha, Anna
Tytuł: Walory terapeutyczne ruchu tanecznego oraz wpływ na rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży niesłyszacych jako forma uspołecznienia i integracji ze środowiskiem.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 67 s. 16 wykr. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PEDAGOGIKA SPECJALNA * WYCHOWANIE * ROZWÓJ PSYCHICZNY * ROZWÓJ FIZYCZNY * ROZWÓJ * OSOBOWOŚĆ * INTEGRACJA * INTEGRACJA ŚRODOWISKOWA * TANIEC * TERAPIA TAŃCEM * TERAPIA ZAJĘCIOWA * DZIECI * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * NIEPEŁNOSPRAWNI * SŁUCH * GŁUSI * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE) * BADANIA * WYWIAD * CHOREOTERAPIA * SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY (PRZEMYŚL)


57/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Walach, Zuzanna
Tytuł: Biomechaniczna ocena wybranych elementów 'Krakowiaka' na podstawie wyników trójwymiarowej analizy ruchu.
Promotor: dr Chwała, Wiesław
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 55 s. 8 fot. 16 ryc. 17 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: BIOMECHANIKA * RUCH * ANALIZA * TANIEC * PŁEĆ Ż. * AWF KRAKÓW * POMIAR * SYSTEM VICON 250


58/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Urban-Kicka, Beata
Tytuł: Działalność artystyczna Zespołu Pieśni i Tańca 'Lachy Sądeckie' oraz ocena motywacji wyboru takiego rodzaju aktywności fizycznej i kulturalnej przez członków zespołu.
Promotor: dr Poznańska, Anna
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 58 s. 2 fot. 1 mapa, 18 ryc. 16 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA * ZESPÓŁ TANECZNY * NAUCZANIE * MOTYWACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * FOLKLOR * DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA * ZAINTERESOWANIA * MUZYKA * TANIEC * BADANIA ANKIETOWE * ANALIZA DANYCH * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 'LACHY SĄDECKIE' (NOWY SĄCZ)


59/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Banachiewicz, Dagmara
Tytuł: Poziom sprawności fizycznej dzieci trenujących sportowy taniec towarzyski w krakowskich klubach tanecznych.
Promotor: dr Poznańska, Anna
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 57 s., 8 fot., 22 ryc., 26 tab., 22 wykr.Bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC * TANIEC TOWARZYSKI * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MOTORYCZNE * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


60/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Robaczyńska, Agnieszka
Tytuł: Poziom i zależności między różnymi wskaźnikami gibkości dzieci uprawiających taniec.
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 48 s., 13 rys., 10 tab.Bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * GIBKOŚĆ * KRĘGOSŁUP * RUCHOMOŚĆ * ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE * TESTY * JAROSŁAW (WOJ. PODKARPACKIE)


61/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Traczyk, Paulina
Tytuł: Taniec współczesny jako forma rekreacji i edukacji fizycznej.
Promotor: dr Poznańska, Anna
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 75 s., 13 ryc., 13 tab., 10 fot.Bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TANIEC * TANIEC WSPÓŁCZESNY * STUYL ŻYCIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PŁEĆ Ż. * EDUKACJA FIZYCZNA


62/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lisiakiewicz, Małgorzata
Tytuł: Ocena parametrów kinetycznych i kinematycznych wybranych elementów technicznych tańca klasycznego w świetle trójwymiarowej analizy ruchu.
Promotor: dr Chwała, Wiesław
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 41 s., 7 fot., 14 ryc., 1 tab.Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC * PARAMETRY BIOMECHANICZNE * PARAMETRY KINEMATYCZNE * PŁEĆ Ż. * SKOKI * POMIAR * AWF KRAKÓW


63/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wróbel, Gerard
Tytuł: Motywy uprawiania wybranych form sportu młodzieży trenującej piłkę koszykową, piłkę nożną, akrobatykę i taniec.
Promotor: dr Kulesza, Wanda
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 71 s., 17 ryc., 20 tab.Bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * PIŁKA NOŻNA * AKROBATYKA * TANIEC * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MOTYWACJA * SPORT * BADANIA ANKIETOWE


64/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kos, Agnieszka
Tytuł: Sprawność fizyczna dzieci tańczących w zespole regionalnym
Promotor: dr Poznańska, Anna
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 57 s., 6 fot., 22 ryc., 32 tab.Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC * ZESPÓŁ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ MOTORYCZNY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA PORÓWNAWCZE * TESTY * MILÓWKA (WOJ. ŚLĄSKIE)


65/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mysior, Justyna
Tytuł: Taniec w malarstwie
Promotor: dr Wroński, Józef
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 63 s., 54 fot.Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: SZTUKA * KULTURA * TANIEC * MALARSTWO


66/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Połtowicz, Katarzyna
Tytuł: Aspekt czasu wolnego i edukacja taneczna uczniów Społecznej Szkoły Baletowej w Częstochowie
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 84 s., 17 ryc., 22 tab.Bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC * MUZYKA * UCZNIOWIE * SZKOŁA BALETOWA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * MOTYWACJA * CZĘSTOCHOWA (WOJ. ŚLĄSKIE)


67/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Koza, Magdalena
Tytuł: Teatr tańca a kultura cielesna w ujęciu mistrzów sztuki tanecznej
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 59 s., 8 fot., 1 tab.Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC * TEATR * CIAŁO * KULTURA * SYLWETKA * SZTUKA * KULTURA FIZYCZNA


68/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chodaczyńska, Ewa
Tytuł: Wpływ mediów na rozwój tańca w Polsce
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 60 s., 12 fot., 13 ryc., 4 tab., 4 wykr.Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC * WPŁYW * MASS MEDIA * POLSKA * BADANIA ANKIETOWE * AWF KRAKÓW


69/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szlachetka, Jarosław
Tytuł: Działalność artystyczna i edukacyjna Zespołu Pieśni i Tańca 'Ziemia Myślenicka'
Promotor: dr Poznańska, Anna
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 66 s., 7 fot., 18 ryc., 17 tab.Bibliogr. 55 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC * DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA * ZESPÓŁ TANECZNY * ROZWÓJ * ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * BADANIA ANKIETOWE * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 'ZIEMIA MYŚLENICKA' (MYŚLENICE)


70/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bryl, Karolina
Tytuł: Wykorzystanie choreografii w procesie odnowy psychosomatycznej u osób w różnym wieku
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 98 s., 2 tab., 24 ryc., 51 wykr., 4 diagr.Bibliogr. 24 poz. + internet
Słowa kluczowe: MUZYKOTERAPIA * CHOREOTERAPIA * TANIEC * ODNOWA ORGANIZMU * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WIEK DOJRZAŁY * MOTYWACJA * BADANIA ANKIETOWE


71/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kołodziejczyk, Łukasz
Tytuł: Powiązanie zagadnień tanecznych ze sposobami spędzania czasu wolnego
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 95 s., 4 ryc., 19 tab., 19 wykr., 4 zest., 13 graf.Bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * TANIEC * STUDENCI * BADANIA ANKIETOWE * KROSNO (WOJ. PODKARPACKIE)


72/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kromczyk, Katarzyna
Tytuł: Wpływ tańca na koordynację ruchową
Promotor: prof. dr hab. n. med. Jaśkiewicz, Jerzy
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 58 s., 2 fot., 4 tab., 9 wykr.Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC * MUZYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE * TESTY * BADANIA PORÓWNAWCZE


73/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kędzia, Beata
Tytuł: Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie szansą na stworzenie markowego produktu turystyki kulturowej
Promotor: dr Owsianowska, Sabina
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 98 s., 15 fot., 4 ryc., 9 tab.Bibliogr. 73 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KULTUROWA * FESTIWAL * TANIEC * MUZYKA * IMPREZY KULTURALNE * PRODUKT TURYSTYCZNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ANALIZA DANYCH * KONIN (WOJ. WIELKOPOLSKIE)


74/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bar, Aneta
Tytuł: Terapia tańcem dzieci niedosłyszących i niesłyszących
Promotor: dr Stożek, Joanna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 65 s., 14 ryc., 10 tab.Bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI * GŁUSI * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * TANIEC * TERAPIA ZAJĘCIOWA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * RÓWNOWAGA CIAŁA * TESTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY (KRAKÓW)


75/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wcisło, Weronika
Tytuł: Ćwiczenia rytmiczno-taneczne dla dzieci w wieku przedszkolnym - sposobem na rekreację ruchową
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 85 s., 2 fot., 1 rys., 7 wykr., 12 ryc., 1 tab., 4 diagr.Bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * GIMNASTYKA * TANIEC * ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


76/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dec, Karolina
Tytuł: Motywy uprawiania rekreacji ruchowej na przykładzie uczestnictwa w kursie tańca
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 51 s., 6 ryc., 4 tab.Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * MOTYWACJA * TANIEC * KURS * UCZESTNICTWO * ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


77/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Liszka, Artur
Tytuł: Urazy u tancerzy zawodowych na przykładzie Zespołu Pieśni i Tańca 'Śląsk' oraz Zespołu Baletowego Opery Krakowskiej
Promotor: dr Woźniacka, Renata
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 67 s., 5 fot., 11 ryc., 10 tab.Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC * BALET * URAZY * KONTUZJE * NARZĄDY RUCHU * TANCERZ * KOŃCZYNA DOLNA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA PORÓWNAWCZE * BADANIA ANKIETOWE


78/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sojka, Natalia
Tytuł: Zainteresowanie uprawianiem tańca przez młodzież uczęszczającą do Liceum Ogólnokształcącego nr V im. A. Mickiewicza w Częstochowie
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 82 s., 12 fot., 20 ryc., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * TANIEC * MOTYWACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * CZĘSTOCHOWA (WOJ. ŚLĄSKIE)


79/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kalinowska, Sandra
Tytuł: Wartości ciała deklarowane przez zawodników Capoeira
Promotor: dr Ambroży, Dorota
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 77 s., 12 fot., 37 ryc., 37 tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: SPORTY WALKI * CAPOEIRA * POLSKA * BRAZYLIA * TANIEC * AKROBATYKA * CIAŁO * WARTOŚĆ * BADANIA ANKIETOWE


80/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Filar, Zuzanna
Tytuł: Rola i znaczenie zajęć rytmiczno-tanecznych w kształtowaniu rozwoju fizycznego i muzycznego dzieci w wieku przedszkolnym
Promotor: dr Poznańska, Anna
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 67 s., 2 fot., 30 tab., 6 wykr., bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: MUZYKA * TANIEC * ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * ROZWÓJ MOTORYCZNY * CECHY SOMATYCZNE * MASA CIAŁA * SZYBKOŚĆ * GIBKOŚĆ * SIŁA MIĘŚNIOWA * KOORDYNACJA RUCHOWA * RYTM * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA


81/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grzegorczyk, Monika
Tytuł: Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na poziom sprawności fizycznej w ujęciu Health Related Fitness młodzieży radomskiej
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 77 s., 3 fot., 44 ryc., 32 tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * FITNESS * TANIEC * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE


82/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wojciechowska, Anna
Tytuł: Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na poziom rozwoju sprawności fizycznej w ujęciu Health Related Fitness dzieci radomskich
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 82 s., 1 fot., 44 ryc., 32 tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * TANIEC * FITNESS * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * CECHY SOMATYCZNE * WYWIAD * OBSERWACJA * BADANIA PORÓWNAWCZE * RADOM (WOJ. MAZOWIECKIE)


83/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kieloch, Aleksandra
Tytuł: Inspiracja tańcem poprzez media - pełną inwencji i ciekawą propozycją spędzania czasu wolnego
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2010
Słowa kluczowe: TANIEC * TANCERZ * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MASS MEDIA * BADANIA ANKIETOWE


84/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bartkowska, Anna
Tytuł: Taniec na przestrzeni dziejów
Promotor: dr hab. Kałamacka, Ewa
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 46 s., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA * HISTORIA * TANIEC * TRADYCJA * ROLA


85/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Knopik, Krzysztof
Tytuł: Eufunkcje i dysfunkcje turystyki w podróżach Zespołu Pieśni i Tańca 'Śląsk'
Promotor: dr Kaganek, Krzysztof
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 127 s., 1 fot., 1 rys., 47 tab., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA * TANIEC * ZESPÓŁ TANECZNY * DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA * ARTYSTA * PODRÓŻE SŁUŻBOWE * ZADOWOLENIE * MOTYWACJA * BADANIA ANKIETOWE * KOSZĘCIN (WOJ. ŚLĄSKIE) * ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 'ŚLĄSK' (KOSZĘCIN)


86/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wajda, Marta
Tytuł: Specyfika folkloru na tle charakterystyki muzyczno-tanecznej
Promotor: dr Poznańska, Anna
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 205 s., 3 ryc., 85 fot., bibliogr. 129 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC * MUZYKA * FOLKLOR * PODHALE * WYWIAD * ANALIZA DANYCH


87/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Scardazan Heeren, Carlos Eduardo
Tytuł: Polska kultura i tradycja taneczna w środowisku społeczności brazylijskiej
Promotor: dr Poznańska, Anna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 85 s., 32 fot., 3 mapy, 9 ryc., 7 tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC * KULTURA * SZTUKA * POLSKA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * BRAZYLIA * ZESPÓŁ TANECZNY * FOLKLOR * DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA * TRADYCJA * BADANIA ANKIETOWE * ANALIZA DANYCH


88/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fryc, Katarzyna
Tytuł: Rola mediów w kształtowaniu opinii o tańcu
Promotor: dr Ambroży, Dorota
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 91 s., 5 fot., 27 ryc., 27 tab., bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe: MASS MEDIA * OPINIA * TANIEC * POPULARNOŚĆ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


89/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kępa, Kamil
Tytuł: Wpływ wytrenowanej hipermobilności stawów i struktur okołostawowych na możliwości ruchowe u tancerek baletowych
Promotor: dr Pałosz, Jadwiga
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 160 s., 129 rys., 78 tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC * BALET * PŁEĆ Ż. * STAWY * RUCHOMOŚĆ * BADANIA * POMIAR * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


90/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Proszowski, Grzegorz
Tytuł: Festiwale i warsztaty salsy jako produkt turystyczny
Promotor: dr Dąbrowski, Piotr
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 95 s., 4 przeprow. wywiady, 18 tab., 23 wykr., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: PRODUKT TURYSTYCZNY * FESTIWAL * WARSZTATY * TANIEC * MUZYKA * HISTORIA * KULTURA LATYNOSKA * SALSA


91/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Franaszek, Piotr
Tytuł: Capoeira. Historia i motywy uprawiania
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 79 s., 12 il., 2 tab., 24 wykr., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: SPORTY WALKI * TANIEC * AKROBATYKA * HISTORIA * MOTYWACJA * TRENING * BRAZYLIA * BADANIA ANKIETOWE * CAPOEIRA


92/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Karaś, Łukasz
Tytuł: Stan wysklepienia stop u 15 letnich chłopców trenujących piłkę nożną i taniec nowoczesny
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Mucha, Dariusz
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 44 s., 9 ryc., 13 tab., 27 wykr., bibliogr. 20 poz. Aneks: s. 42-44, 1 tab.
Sygnatura: 38582WF
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * KOŃCZYNA DOLNA * STOPA * DEFORMACJA * WADY POSTAWY * TRENING * PIŁKA NOŻNA * TANIEC * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * WYSKLEPIENIE PODŁUŻNE * WYSKLEPIENIE POPRZECZNE


93/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mastalerz, Łukasz
Tytuł: Motywy podejmowania aktywności ruchowej przez dziewczęta w zespołach cheerleaders
Promotor: dr Perzyńska-Biskup, Anna
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: [57] s., 5 fot., 1 ryc., 18 tab., 14 wykr., bibliogr. 44 poz. Aneks: s. 55-[57]
Sygnatura: 28545WF
Słowa kluczowe: DYSCYPLINY SPORTOWE * UKŁAD RUCHOWY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MOTYWACJA * GIMNASTYKA * TANIEC * AKROBATYKA * MECZ * KIBIC SPORTOWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * CHEERLEADING


94/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bosak, Michał Wojciech
Tytuł: Taniec breakdance w kulturze hip-hopu, jako rekreacyjna forma spędzania czasu wolnego
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 79 s., 13 fot., 8 ryc., 2 tab., 32 wykr., bibliogr. 55 poz. Aneks: s. 73-79
Sygnatura: 39555TR
Słowa kluczowe: REKREACJA * TANIEC * HISTORIA * KULTURA * SUBKULTURA * CZAS WOLNY * IMPREZY * TANIEC BREAKDANCE * SUBKULTURA HIP-HOPU


95/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kumiega, Klaudia
Tytuł: Wartości rekreacyjne i terapeutyczne tańca oraz jego wpływ na życie człowieka - wybrane aspekty
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Zowisło, Maria
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 124 s., 25 ryc., 2 tab., bibliogr. 142 poz. Aneks
Sygnatura: 39449TR
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * TANIEC * HISTORIA * ARTETERAPIA


96/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grzesiak, Sylwia
Tytuł: Zajęcia fitnesowo-taneczne jako 'terapia' dla duszy i ciała
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 70 s., 6 ryc., 1 tab., 22 wykr., bibliogr. 35 poz. Aneks: s. 64-70
Sygnatura: 39569TR
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * ODNOWA BIOLOGICZNA * TANIEC * MUZYKA * FITNESS * BADANIA ANKIETOWE


97/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Włosik, Maciej
Tytuł: Specyfika tańca, a preferowany styl życia tancerzy break dance
Promotor: dr Poznańska, Anna
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 86 s., 5 fot., 20 tab., 20 wykr., bibliogr. 43 poz. Aneks: s. 80-86
Sygnatura: 40208TR
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * TANIEC * HISTORIA * ROLA * MOTYWACJA * STYL ŻYCIA * STAN ZDROWIA * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * TANIEC BREAK DANCE


98/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pać, Kamila
Tytuł: Taniec zmienia osobowość i kształtuje ścieżkę zawodową
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 84 s., 33 wykr., bibliogr. 53 poz. Aneks: s. 74-84
Sygnatura: 39599TR
Słowa kluczowe: TANIEC * TANCERZ * OSOBOWOŚĆ * KARIERA ZAWODOWA


99/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zoń, Iwona
Tytuł: Terapia tańcem i ruchem
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Kałamacka, Ewa
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 73 s., 23 rys., bibliogr. 60 poz.
Sygnatura: 38055RR
Słowa kluczowe: LECZENIE * TANIEC * RUCH * DIAGNOZA * TECHNIKA * METODA * PACJENCI * ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE


100/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Świątek, Karolina
Tytuł: Wpływ tańca i ćwiczeń tanecznych przy muzyce na równowagę, chód i czynności ruchowe u pacjentów z chorobą Parkinsona
Promotor: dr Stożek, Joanna
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 57 s., 4 fot., 1 ryc., 8 tab., 11 wykr. bibliogr. 51 poz. Aneks
Sygnatura: 39129RR
Słowa kluczowe: CHOROBA PARKINSONA * LECZENIE TAŃCEM * TANIEC * MUZYKA * RÓWNOWAGA CIAŁA * CHÓD * CZYNNOŚĆ RUCHOWA


101/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mika, Monika
Tytuł: Motywacja do aktywności tanecznej kobiet i mężczyzn
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 54s., 1 ryc., 17 wykr. bibliogr 35 poz. Aneks
Sygnatura: 40247WF
Słowa kluczowe: TANIEC * HISTORIA * MOTYWACJA WEWNĘTRZNA * MOTYWACJA ZEWNĘTRZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZALEŻNOŚĆ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA


102/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Garncarz, Paweł
Tytuł: Walory tańców i ich miejsce w systemie wychowania fizycznego szkół podstawowych gminy Dobczyce
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 55 s., 4 fot., 8 tab., 16 wykr., bibliogr. 20 poz. Aneks
Sygnatura: 40225WF
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * TANIEC * CZAS WOLNY * SZKOŁA PODSTAWOWA * BADANIA ANKIETOWE * WYWIAD * DOBCZYCE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


103/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kochańczyk-Wodziak, Anna
Tytuł: Rola ćwiczeń muzyczno-tanecznych w edukacji studentów Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w świetle badań sondażowych
Promotor: dr Bubka, Zofia
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 78 s., 26 ryc., bibliogr. 42 poz. Aneks
Sygnatura: 32863TR
Słowa kluczowe: TANIEC * KULTURA * KULTURA FIZYCZNA * ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE * ROLA * STUDENCI * AWF KRAKÓW


104/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozioł, Justyna
Tytuł: Formy aktywności rekreacyjnej uprawiane wśród licealistów z Chrzanowa w czasie wolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć tanecznych
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 101 s., 7 fot., 27 ryc., 1 schem., 9 tab., 7 wykr., bibliogr. 41 poz. Aneks
Sygnatura: 41084TR
Słowa kluczowe: CZAS WOLNY * REKREACJA * TANIEC * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA ANKIETOWE


105/105

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Binczycka, Monika
Tytuł: Popularność zajęć Zumba w krakowskich klubach fitness
Promotor: dr Tyka, Anna
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 57 s., 14 ryc., 8 tab., bibliogr. 25 poz. Aneks
Sygnatura: 41002TR
Słowa kluczowe: FITNESS * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * TANIEC * RUCH * KLUB * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE * PŁEĆ Ż. * ZUMBA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka