Wynik wyszukiwania

Zapytanie: STOPA
Liczba odnalezionych rekordów: 200Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jankowiak A.
Tytuł: Ocena zmian wysklepienia podłużnego stóp badanych dzieci z wadami narządu wzroku w porównaniu do dzieci zdrowych.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 34 s. 2 rys. 7 tab. 21 wykr. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * OCENA * WADY POSTAWY * PŁASKOSTOPIE * WADY WZROKU * DZIECI * KORELACJA


2/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mucha T.
Tytuł: Próba oceny i charakterystyka stóp dziewcząt ze środowiska wiejskiego.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 58 s. 7 fot. 13 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * BUDOWA * OCENA * CHARAKTERYSTYKA * WIEŚ * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż.


3/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mucha D.
Tytuł: Próba oceny i charakterystyka stóp chłopców ze środowiska wiejskiego.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 61 s. 7 fot. 13 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * BUDOWA * OCENA * CHARAKTERYSTYKA * WIEŚ * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M.


4/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lizuniec E.
Tytuł: Ocena wysklepienia podłużnego stopy u dzieci w wieku 4-7 lat.
Promotor: doc. dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 71 s. 18 rys. 8 tab. bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * WADY POSTAWY * STOPA * OCENA * CHARAKTERYSTYKA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY)


5/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Niziankiewicz R.
Tytuł: Ocena wysklepienia podłużnego stopy na tle wybranych cech morfologicznych i porównanie jego wielkości w zależności od siły mięśni zginaczy i prostowników stawu skokowo goleniowego.
Promotor: dr Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 50 s. 6 rys. 3 tab. 12 wykr. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KINEZYTERAPIA * STOPA * BUDOWA * CECHY MORFOLOGICZNE * MIĘŚNIE * SIŁA * STAW SKOKOWY


6/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szczygieł M.
Tytuł: Ocena poziomu wybranych parametrów stóp dzieci uczęszczających na zajęcia wyrównawcze w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym.
Promotor: doc. dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 51 s. 17 rys. 7 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KINEZYTERAPIA * STOPA * BUDOWA * OCENA * PARAMETR * ĆWICZENIA KOREKCYJNE * DZIECI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKOWSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY (KRAKÓW)


7/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stankiewicz G.
Tytuł: Rehabilitacja lecznicza w przypadkach wrodzonych stóp końsko-szpotawych.
Promotor: doc. dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 63 s. 6 fot. 5 rys. 19 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * WADY POSTAWY * STOPA KOŃSKO-SZPOTAWA * LECZENIE


8/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zuba B.
Tytuł: Ocena stopnia zmian w obrębie stóp młodzieży niepełnosprawnej na podstawie badań plantokonturograficznych przeprowadzonych w Szkolnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Zawodowym w Busku-Zdroju.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 56 s. 7 tab. 8 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * BUDOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI * LECZENIE * UZDROWISKO * MŁODZIEŻ * BUSKO ZDRÓJ (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


9/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chronowski L.
Tytuł: Przyczyny zniekształceń stóp u dzieci w wieku przedszkolnym.
Promotor: dr Knapik H.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 30 s. 10 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * BUDOWA * WADY POSTAWY * LECZENIE * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * OCENA


10/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Adamczyk D.
Tytuł: Zmiany wysklepienia stopy pod wpływem rocznego okresu ćwiczeń korekcyjnych w świetle dwóch metod jego określania.
Promotor: dr Bierzgalska L.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 29 s. 5 tab. 9 wykr. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * WADY POSTAWY * STOPA * PŁASKOSTOPIE * ĆWICZENIA KOREKCYJNE * DIAGNOSTYKA * METODA


11/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Aksamit I.; Ponikowska D.
Tytuł: Zniekształcenia stóp u dzieci w wieku przedszkolnym.
Promotor: dr Knapik H.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 41 s. 5 rys. 5 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * WADY POSTAWY * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * OCENA


12/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ponikowska D.; Aksamit I.
Tytuł: Zniekształcenia stóp u dzieci w wieku przedszkolnym.
Promotor: dr Knapik H.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 41 s. 5 rys. 5 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * WADY POSTAWY * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


13/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Arendarska H.
Tytuł: Ocena wpływu ćwiczeń korekcyjnych na kształtowanie się wysklepienia stóp dzieci i młodzieży z różnymi postaciami płaskostopia.
Promotor: dr Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 62 s. 11 rys. 5 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * PŁASKOSTOPIE * ĆWICZENIA KOREKCYJNE * DZIECI * MŁODZIEŻ


14/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Babicki J.
Tytuł: Zależność płaskostopia podłużnego i poprzecznego od koślawości palucha u dzieci w wieku szkolnym.
Promotor: dr Bierzgalska L.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 35 s. 9 tab. 1 rys. 10 wykr. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * WADY POSTAWY * STOPA * DZIECI * SZKOŁA PODSTAWOWA


15/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bajor T.
Tytuł: Sprawozdanie rzetelności metody subiektywnej badań stóp przez porównania z metodą planto-konturograficzną (chłopców 'Próby Limanowskiej').
Promotor: dr Bierzgalska L.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 36 s. 9 rys. 5 tab. 6 wykr. bibliogr.17 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * WADY POSTAWY * STOPA * BADANIA * METODA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * SZKOŁA PODSTAWOWA * WIEŚ


16/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bania M.; Gidziński K.
Tytuł: Zastosowanie metody kinematograficznej do analizy wybranych typów chodu patologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem chronometrycznych składników cyklu chodu.
Promotor: dr Orzech J.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 65 s. 39 rys. 9 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * CHÓD * STOPA * PATOLOGIA * FILM


17/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Berkowska H.
Tytuł: Ocena wysklepienia podłużnego stopy u chłopców w wieku 7-14 lat (na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 124 w Krakowie).
Promotor: dr Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 56 s. 9 rys. 5 wykr. 4 tab. bibliogr.24 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * PŁASKOSTOPIE * DZIECI * PŁEĆ M.


18/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bertman Z.
Tytuł: Morfologia stóp dzieci wiejskich (pow. myślenickiego) w wieku 7-9 lat.
Promotor: dr Bierzgalska L.
Rok wydania: 1971
Opis fizyczny: 22 s. 11 tab. 10 rys. 4 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * STOPA * SOCJOLOGIA * DZIECI * WIEK KALENDARZOWY


19/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Biskup M.
Tytuł: Ocena wysklepienia podłużnego stopy u chłopców młodszych klas szkolnych.
Promotor: dr Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 33 s. 10 ryc. 6 tab. bibliogr.17 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * SZKOŁA PODSTAWOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


20/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Boruta E.
Tytuł: Analiza zależności wysklepienia podłużnego stopy od wieku, ciężaru ciała, wykonywanej pracy w pozycji stojącej i różnych schorzeń.
Promotor: dr Dracz B.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 64 s. 1 ryc. 32 tab. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * CHOROBY REUMATYCZNE * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * CECHY MORFOLOGICZNE * STOPA * STAWY * MIĘŚNIE * WIEK KALENDARZOWY


21/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brodacki J.
Tytuł: Morfologia i wydolność stóp u chłopców w wieku szkolnym z wadami postawy.
Promotor: dr Roziecka I.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 34 s. 6 fot. 5 rys. 17 tab. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * CECHY MORFOLOGICZNE * STOPA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * WADY POSTAWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


22/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cieśla I.
Tytuł: Ocena sklepienia podłużnego i poprzecznego stopy dziewcząt i chłopców w wieku 8-11 lat.
Promotor: dr Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 53 s. 10 rys. 11 tab. bibliogr.22 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * PŁASKOSTOPIE * OCENA * KONTROLA LEKARSKA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY)


23/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czaplińska E.
Tytuł: Wpływ budowy stopy na występowanie kąta H.
Promotor: dr Roziecka I.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 49 s. 8 rys. 16 tab. 2 wykr. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * ANATOMIA * STOPA * BUDOWA * PATOLOGIA


24/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czarnecka E.
Tytuł: Charakterystyka wad stóp oraz ocena stopnia występowania płaskostopia u dzieci niewidomych.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 41 22 fot. 2 rys. 6 tab. bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * WADY POSTAWY * NIEPEŁNOSPRAWNI * DZIECI


25/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czeczot B.
Tytuł: Występowanie zniekształceń stóp u dzieci ze skrzywieniem kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej.
Promotor: dr Bierzgalska L.
Rok wydania: 1971
Opis fizyczny: 31 s. 9 tab. 5 wykr. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGOSŁUP * STOPA


26/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Długosz J.
Tytuł: Badanie wad postawy ciala dzieci i młodzieży wiejskiej.(na przykładzie 'Próby Limanowskiej').
Promotor: dr Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 42 s. 13 tab. bibliogr.24 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * WADY POSTAWY * REHABILITACJA * KRĘGOSŁUP * KLATKA PIERSIOWA * STOPA * KOLANO * STAW KOLANOWY * DZIECI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * NARCIARSTWO * PROGRAM


27/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fandińo-Kakotariti P.
Tytuł: Asymetria wysklepienia łuku podłużnego stóp u dzieci w wieku szkolnym.
Promotor: dr Knapik H.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 29 s. 9 rys. 3 tab. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * SYMETRIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY)


28/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gawor M.
Tytuł: Ocena w sklepieniu podłużnego stopy u dzieci w wieku 12-15 lat.
Promotor: dr Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 39 s. 10 rys. 8 tab. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * PŁASKOSTOPIE * OCENA * ANALIZA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


29/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gieruszczyńska R.
Tytuł: Usprawnianie lecznicze zmian zapalnych stopy u chorego z reumatoidalnym zapaleniem stawów.
Promotor: doc.dr hab.med. Barwik-Schramm, Alicja
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 57 s. 34 rys. 13 tab. bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: KINEZYTERAPIA * CHOROBY REUMATYCZNE * ZAPALENIE * STAWY * ZMIANA * STOPA * ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE * PŁEĆ Ż. * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


30/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowobilski, Roman
Tytuł: Przegląd metod oceniających wysklepienie podłużne stopy oraz weryfikacja wartości wskaźnika Sztritera-Godunowa ('ky') i wskaźnika kątowego Clarke'a.
Promotor: doc.dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 47 s. 2 fot. 29 ryc. 6 tab. bibliogr.35 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * METODA * WSKAŹNIK * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


31/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gradowski M.
Tytuł: Wydolność stóp pod wpływem obciążenia w grupie dziewcząt w wieku od 8 do 16 lat z odchyleniami od prawidłowej postawy.
Promotor: dr Roziecka I.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 40 s. 6 fot. 6 rys. 20 tab. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * WADY POSTAWY * STOPA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * METODA


32/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gwoździewicz J.
Tytuł: Kształtowanie się proporcji w budowie stopy w treningu trójskoczka.
Promotor: mgr Dudziński E.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 47 s. 4 rys. 13 tab. 17 wykr. bibliogr.5 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * TRÓJSKOK * TRENING * STOPA * MORFOLOGIA * ZAWODNICY


33/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gwóźdź J.
Tytuł: Poziom wyników wyskoku dosiężnego i biegu zwinnościowego u dzieci ze Stalowej Woli w grupach różniących się wysklepieniem stopy.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 29 s. 14 rys. 14 tab. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SKOK DOSIĘŻNY * BIEGI * ZWINNOŚĆ * STOPA * DZIECI


34/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krawczyk R.
Tytuł: Wpływ dodatkowego obciążenia statycznego na poziom wysklepienia stopy oraz związku kąta Clarke'a z wybranymi cechami morfologicznymi u żołnierzy młodego rocznika.
Promotor: dr Całka-Lizis T.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 30 s. 3 rys. 4 tab. 1 wykr. bibliogr.24 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * CECHY MORFOLOGICZNE * STOPA * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M.


35/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Herman M.
Tytuł: Wskaźnik Wertheimera a skoczność dziewcząt w latach 14,5-17,5.
Promotor:
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 19 s. 4 tab. 6 wykr. bibliogr.9 poz.
Słowa kluczowe: SKOCZNOŚĆ * TESTY * STOPA * WSKAŹNIK * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


36/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Guca R.
Tytuł: Badania sklepienia stopy za pomocą zestawu opartego na telewizji przewodowej.
Promotor: prof. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 43 s. 8 rys. 3 tab. 6 wykr. bibliogr.31 poz.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * STOPA * PŁASKOSTOPIE * BADANIA CZYNNOŚCIOWE * METODA * TELEWIZJA * OCENA * SKUTECZNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


37/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Siuta A.
Tytuł: Ontogenetyczne aspekty badania stopy w świetle trzech różnych wskaźników oceny wysklepienia podłużnego na przykladzie grupy 7-letnich chłopców.
Promotor: prof.dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 42 s. 1 rys. 3 tab. 3 wykr. bibliogr.22 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * STOPA * ONTOGENEZA * WSKAŹNIK * SZKOŁA PODSTAWOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * NOWY TARG


38/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jamrozik T.
Tytuł: Skoczność a proporcje kończyny dolnej.
Promotor: doc.dr Panek S.
Rok wydania: 1958
Opis fizyczny: 26 s. 12 tab. 12 wykr. bibliogr.4poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMETRIA * SKOCZNOŚĆ * STOPA * KOŃCZYNA DOLNA


39/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kukla E.
Tytuł: Badanie sklepienia stopy w młodszym wieku szkolnym za pomocą zestawu opartego na telewizji przewodowej.
Promotor: prof.dr Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 50 s. 13 rys. 4 tab. 8 wykr. bibliogr.31 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * TELEWIZJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


40/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dąbrowska M.
Tytuł: Postawa ciała a wybrane cechy rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej chłopców w wieku 8-10 lat.
Promotor: dr Całka-Lizis T.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 67 s. 32 tab. 19 ryc. bibliogr.43 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * ROZWÓJ FIZYCZNY * POSTAWA CIAŁA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * CECHY MORFOLOGICZNE * KORELACJA * REHABILITACJA * STOPA


41/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jakubiec B.
Tytuł: Wyniki 3 tygodniowego leczenia usprawniającego pacjentów z r.z.s w zakresie siły i ruchomości w obrębie stopy.
Promotor: dr Klimek E.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 50 s. 6 fot. 45 ryc.45 bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * CHOROBY * LECZENIE * CHARAKTERYSTYKA


42/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matras A.
Tytuł: Porównanie wyników badań wielkości wysklepienia podłużnego stopy u dzieci i młodzieży uzyskanych metodą plantokonturograficzną i fotopodoskopową.
Promotor: prof. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 42 s. 12 tab. 9 rys. 6 wykr. bibliogr.25 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * PŁASKOSTOPIE * BADANIA NAUKOWE * METODA


43/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wyżkiewicz B.
Tytuł: Badanie sklepienia stopy w młodszym wieku szkolnym za pomocą zestawu opartego na telewizji przewodowej.
Promotor: prof. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 34 s. 16 rys. 4 tab. 6 wykr. bibliogr.25 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * PŁASKOSTOPIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * TELEWIZJA


44/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Echary, Jacek Yasser
Tytuł: Refleksoterapia stóp i rąk na niektóre parametry u osób w wieku geriatrycznym.
Promotor: prof.dr hab. Knapik H.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 38 s. 2 tab. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * KOŃCZYNA DOLNA * KOŃCZYNA GÓRNA * REFLEKSOTERAPIA * WIEK STARCZY


45/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zając M.
Tytuł: Wpływ reflesoterapii stóp i rąk na niektóre parametry wydolności fizycznej u osób w wieku geriatrycznym.
Promotor: prof.dr hab. Knapik H.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 53 s. 4 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * GERIATRIA * STOPA * KOŃCZYNA GÓRNA * REHABILITACJA * REFLEKSOTERAPIA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * KORELACJA


46/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lorek R.
Tytuł: Poziom wysklepienia podłużnego i poprzecznego stopy dzieci w wieku 6-ciu lat z terenu Nowego Sącza.
Promotor: prof.dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 39 s. 2 rys. 8 tab. bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: ORTOPEDIA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * STOPA * PŁASKOSTOPIE


47/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maliszewska E.
Tytuł: Wysklepienie podłużne i inne parametry charakteryzujące budowę stopy dzieci w wieku 7-8 lat.
Promotor: prof.dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 48 s. 26 tab. 14 wykr. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * STOPA * BUDOWA * WADY POSTAWY * PŁASKOSTOPIE * WSKAŹNIK * ZAPOBIEGANIE


48/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kamiński A.
Tytuł: Budowa stóp dzieci i młodzieży szkolnej na tle ich rówieśników uprawiających lekką atletykę oraz łyżwiarstwo.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 58 s. 13 rys. 10 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * PŁASKOSTOPIE * ŁYŻWIARSTWO * LEKKOATLETYKA * HOKEJ * DZIECI


49/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kawka F.
Tytuł: Wpływ obciążeń statycznych i dynamicznych na sklepienie stóp.
Promotor: dr Bierzgalska L.
Rok wydania: 1971
Opis fizyczny: 22 s. 3 nlb. 5 tab. 5 wykr. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: STOPA * OBCIĄŻENIE * ĆWICZENIA STATYCZNE * ĆWICZENIA DYNAMICZNE * BADANIA


50/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kęska J.
Tytuł: Wysklepienie stopy w nawiązaniu do funkcji wybranych mięśni i rodzaju używanego obuwia u dzieci w wieku 11 i 15 lat.
Promotor: doc. dr Tworzydło M.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 109 s. 50 rys. 51 tab. bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * STOPA * BUDOWA * MIĘŚNIE * STAWY * WIĘZADŁA * OBUWIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * RODZINA * DZIEDZICZNOŚĆ


51/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dubiel A.
Tytuł: Poziom wysklepienia podłużnego i poprzecznego stopy oraz koślawości palucha u dzieci upośledzonych umysłowo i normalnych.
Promotor: prof.dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 48 s. 9 rys. 3 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * DZIECI * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * STOPA * PŁASKOSTOPIE * PALCE NÓG * WADY POSTAWY * KORELACJA


52/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gębarowski G.
Tytuł: Częstość występowania płaskostopia podłużnego i poprzecznego u dzieci w wieku 3-4 lat z terenu Kolbuszowej i Głogowa Małopolskiego.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 33 s. 6 rys. 7 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * REHABILITACJA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * STOPA * WADY POSTAWY * PŁASKOSTOPIE


53/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ridinger-Warchoł R.
Tytuł: Ocena stanu kończyn dolnych dziewcząt Zespołu Szkół Ekonomicznych w Jaśle.
Promotor: prof. dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 44 s. 8 rys. 6 tab. 6 wykr. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * PŁEĆ Ż. * KOŃCZYNA DOLNA * STOPA * WADY POSTAWY * JASŁO


54/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Płocic B.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów charakteryzujących budowę stopy u dzieci 10-letnich z lekkim upośledzeniem umysłowym.
Promotor: prof.dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 47 s. 22 rys. 6 tab. 4 wykr. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * PEDIATRIA * DZIECI * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * STOPA * PARAMETR * OCENA * PŁASKOSTOPIE * KORELACJA


55/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dubiela M.
Tytuł: Patomorfologia rozwojowa śródstopia i metody jej leczenia usprawniajacego.
Promotor: dr Kilar, Zygmunt
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 59 s. 29 rys. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * REHABILITACJA * STOPA * WADY ROZWOJOWE * LECZENIE * METODA


56/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bobek M.
Tytuł: Patomorfologia urazów i zmian zwyrodnieniowych stawów skokowych i kości piętowej. Rehabilitacja i lecznicze usprawnianie.
Promotor: dr Kilar, Zygmunt
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 93 s. 7 rys. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * STOPA * KOŚCI * STAWY * URAZY * CHOROBY * LECZENIE * REHABILITACJA * METODA * KINEZYTERAPIA * FIZYKOTERAPIA * KRIOTERAPIA * TECHNIKI MANUALNE


57/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ochel D.
Tytuł: Koślawość i szpotawość u dzieci w wieku 7-8 lat badanych metoda SHR i ortopedyczną.
Promotor: prof.dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 53 s. 11 rys. 18 tab. bibliogr. 26 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * REHABILITACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * WADY POSTAWY * STOPA * DIAGNOSTYKA * KOŚLAWOŚĆ * STOPA KOŃSKO-SZPOTAWA


58/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jarosz M.
Tytuł: Wpływ refleksoterapii stóp i rąk na prędkość chodu u osób w wieku podeszłym.
Promotor: prof.dr hab. Knapik H.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 51 s. 1 tab. 3 wykr. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * GERIATRIA * REHABILITACJA * CHÓD * PRĘDKOŚĆ * STOPA * KOŃCZYNA GÓRNA * REFLEKSOTERAPIA * MASAŻ * SKUTECZNOŚĆ


59/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Barańska E.
Tytuł: Kąty koślawości palucha i szpotawości palca małego u dzieci w wieku przedszkolnym.
Promotor: prof.dr hab. Knapik H.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 31 s. 1 rys. 1 tab. 2 wykr. bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * WADY POSTAWY * STOPA * PALCE NÓG * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY)


60/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korobczak M.
Tytuł: Zachowanie się sklepień stóp i krążenia obwodowego kończyn dolnych pod wpływem obciążenia pracą w pozycji stojącej i siedzącej.
Promotor: dr Bierzgalska L.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 54 s. 8 fot. 10 tab. 5 wykr. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KOŃCZYNA DOLNA * STOPA * PRACA ZAWODOWA * OBCIĄŻENIE * KRĄŻENIE KRWI * POMIAR * ZAPOBIEGANIE


61/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kościelniak I.
Tytuł: Sklepienia stóp dzieci wiejskich w Rogowie.
Promotor: dr Bierzgalska L.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 32 s. 7 rys. 5 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * PŁASKOSTOPIE * DZIECI * SZKOŁA PODSTAWOWA * WIEŚ


62/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Myśliwska-Fulbiszewska M.
Tytuł: Częstość występowania deformacji przodostopia u dzieci w wieku 10 lat z terenu Buska-Zdroju.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 46 s. 8 tab. 7 wykr. bibliogr. 29 poz
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * STOPA * CECHY MORFOLOGICZNE * WADY POSTAWY * DIAGNOSTYKA * ZAPOBIEGANIE * BUSKO ZDRÓJ (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


63/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krauzowicz A.
Tytuł: Charakterystyka stóp dzieci niewidomych na podstawie badań plantokonturograficznych.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 48 s. 7 fot. 5 rys. 8 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * NIEPEŁNOSPRAWNI * NIEWIDOMI * DZIECI * DIAGNOSTYKA


64/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krawczyk J.
Tytuł: Ocena wysklepienia podłużnego stopy u dziewcząt w wieku 8-11 lat.
Promotor: dr Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 39 s. 8 rys. 6 tab. 1 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * PŁASKOSTOPIE * WYPOCZYNEK * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


65/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaczor J.
Tytuł: Rehabilitacja po przebytych urazach w obrębie stawów skokowych i kości stępu.
Promotor: dr Kilar, Zygmunt
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 90 s. 5 fot. 10 rys. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KOŃCZYNA DOLNA * STOPA * KOŚCI * STAWY * STAW SKOKOWY * URAZY * LECZENIE * METODA * KINEZYTERAPIA * ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE * ĆWICZENIA RUCHOWE


66/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Święch J.
Tytuł: Charakterystyka przedniej strefy podparcia u mężczyzn i kobiet w wieku geriatrycznym.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 34 s. 1 rys. 5 tab. 2 wykr. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * GERIATRIA * CHÓD * STOPA * DIAGNOSTYKA * METODA * PLANTOKONTUROGRAFIA


67/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fidelus B.
Tytuł: Charakterystyka ruchomości stopy w stanie skokowo-goleniowym oraz jej związki z wysklepienim łuku podłużnego stopy u dzieci miejskich w wieku 6 lat.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 31 s. 4 rys. 3 tab. 18 wykr. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * REHABILITACJA * KOREKTYWA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * STOPA * STAWY * GIBKOŚĆ * WADY POSTAWY * PŁASKOSTOPIE * MIASTO


68/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Drabek I.
Tytuł: Ocena wpływu wybranych parametrów morfologicznych stopy na poziom jej wysklepienia u dzieci wiejskich w wieku 6 lat.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 37 s. 3 rys. 3 tab. 31 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * KOREKTYWA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * STOPA * WADY POSTAWY * PŁASKOSTOPIE * WIEŚ


69/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ciejka E.
Tytuł: Charakterystyka wysklepienia stóp oraz związki wskaźnika Rohrera z kątem Clarke'a i kątem koślawości palucha u kobiet i mężczyzn otyłych w wieku geriatrycznym.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 33 s. 7 ryc. 4 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * GERIATRIA * OTYŁOŚĆ * STOPA * WADY POSTAWY * CHARAKTERYSTYKA * KORELACJA


70/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Smolarczyk M.
Tytuł: Ocena wysklepienia podłużnego stopy u dzieci w wieku przedszkolnym.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 48 s. 23 ryc. 7 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * WADY POSTAWY * STOPA * DIAGNOSTYKA * PŁASKOSTOPIE * KOREKTYWA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY)


71/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Woszczak B.
Tytuł: Charakterystyka budowy podeszwowej powierzchni stopy na podstawie wybranych parametrów morfologicznych u dziewcząt w wieku 15 lat z terenu Lubaczowa.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 31 s. 7 ryc. 2 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * STOPA * BUDOWA * CHARAKTERYSTYKA * CECHY MORFOLOGICZNE * PARAMETR * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * LUBACZÓW


72/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Babiński K.
Tytuł: Charakterystyka i porównanie wysklepienia łuku poprzecznego i podłużnego stóp u chłopców z lekkim upośledzeniem umysłowym i normą intelektualną w wieku 12 lat z terenu Myślenic.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 29 s. 8 ryc. 2 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * KOREKTYWA * STOPA * BUDOWA * WADY POSTAWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO


73/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kubicka A.
Tytuł: Ocena budowy podeszwowej powierzchni stopy na podstawie wybranych parametrów morfologicznych u dziewcząt i chłopców wieku przedszkolnego.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 33 s. 8 ryc. 3 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * KOREKTYWA * STOPA * WADY POSTAWY * CECHY MORFOLOGICZNE * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY)


74/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kafel B.
Tytuł: Charakterystyka i porównanie wysklepienia łuku poprzecznego i podłużnego stopy u dzieci niewidomych i widzących w wieku 13-15 lat z terenu Krakowa.
Promotor: dr Błyszczuk J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 34 s. 6 ryc. 4 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * CECHY SOMATYCZNE * STOPA * BUDOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NIEWIDOMI


75/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Paluch A.
Tytuł: Kompleksowe leczenie wrodzonej stopy końsko-szpotawej.
Promotor: dr hab. med. prof. nadzw. AWF Zarzycki D.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 44 s. 7 fot. 1 ryc. 6 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * REHABILITACJA * KOŃCZYNA DOLNA * STOPA * CHOROBY * STOPA KOŃSKO-SZPOTAWA * LECZENIE * METODA * LECZENIE CHIRURGICZNE


76/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Musik M.
Tytuł: Charakterystyka wysklepienia łuku podłużnego stopy na przykładzie dziewcząt w wieku 17-18 lat z terenu Łodzi.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 29 s. 6 ryc. 3 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * REHABILITACJA * STOPA * BUDOWA * OCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE)


77/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Madej G.
Tytuł: Charakterystyka i porównanie budowy podeszwowej powierzchni stóp u dziewcząt i chłopców w wieku 9 lat z terenu Jędrzejowa.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 26 s. 5 ryc. 4 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * REHABILITACJA * STOPA * BUDOWA * OCENA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * OCENA * JĘDRZEJÓW (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


78/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozak E.
Tytuł: Charakterystyka wysklepienia łuku podłużnego stopy oraz kąta piętowego u chłopców i dziewcząt w wieku przedszkolnym.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 34 s. 7 ryc. 4 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * REHABILITACJA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * STOPA * BUDOWA * OCENA


79/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Góralska J.
Tytuł: Charakterystyka budowy stopy na podstawie wybranych parametrów morfologicznych u kobiet w wieku geriatrycznym.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 45 s. 18 ryc. 2 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * GERIATRIA * REHABILITACJA * PŁEĆ Ż. * STOPA * BUDOWA * CECHY MORFOLOGICZNE * CHARAKTERYSTYKA * OCENA


80/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Al-Mousfi H.
Tytuł: Charakterystyka wysklepienia łuku podłużnego stopy na przykładzie studentów AWF w Krakowie uczęszczających na specjalizację z zakresu piłki nożnej i narciarstwa.
Promotor: dr Całka-Lizis T.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 29 s. 4 ryc. 3 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * STOPA * BUDOWA * OCENA * STUDENCI * AWF KRAKÓW * PIŁKA NOŻNA * NARCIARSTWO


81/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Siwiec M.
Tytuł: Ocena wysklepienia podłużnego i poprzecznego stopy oraz ich wzajemna zależność u dzieci w wieku od 4 do 6 lat na podstawie kąta Clarke'a i kata piętowego.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 45 s. 28 ryc. 8 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * STOPA * BUDOWA * OCENA * METODA * WADY POSTAWY * OCENA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY)


82/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bułka E.
Tytuł: Wskazanie procentowego udziału stóp zagrożonych płaskostopiem u dziewcząt i chłopców z klas II i III Szkoły Podstawowej nr 1 w Porąbce.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 79 s. 11 ryc. 20 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * WADY POSTAWY * STOPA * BUDOWA * PŁASKOSTOPIE * OCENA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PORĄBKA


83/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kulisiewicz M.
Tytuł: Badanie zmian w budowie i funkcji stóp u kobiet w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów.
Promotor: dr hab. med. Barwik-Schramm, Alicja
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 49 s. 1 fot. 14 ryc. 18 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REUMATOLOGIA * STAWY * CHOROBY * ZAPALENIE * ZAPALENIE STAWÓW REUMATOIDALNE * STOPA * ZABURZENIA * KORELACJA * PACJENCI * PŁEĆ Ż.


84/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kręcisz Z.
Tytuł: Zachowanie się sklepienia stopy pod wpływem pracy stojącej.
Promotor: dr Bąk S.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 16 s. 10 rys. 4 tab. bibliogr. 7 tab. 3 wykr.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * STOPA * PRACA


85/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dobrzańska D.
Tytuł: Propozycja wykorzystania obuwia sportowego w leczeniu zespołów bólowych stopy.
Promotor: dr Gawinek M.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 61 s. 21 ryc. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * CHOROBY * BÓL * LECZENIE * OBUWIE SPORTOWE * WYKORZYSTANIE


86/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Martuś R.
Tytuł: Ocena budowy stóp mężczyzn pracujących w pozycji stojącej w świetle badań plantokonturograficznych.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 43 s. 23 ryc. 7 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * STOPA * BUDOWA * WADY POSTAWY * PRACA ZAWODOWA * KORELACJA


87/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Obszarna A.
Tytuł: Charakterystyka i próba oceny związków między wybranymi cechami morfologicznymi budowy podeszwowej powierzchni stóp u kobiet i mężczyzn w wieku geriatrycznym.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 40 s. 7 fot. 8 ryc. 3 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * ORTOPEDIA * STOPA * BUDOWA * CECHY MORFOLOGICZNE * KORELACJA * CHARAKTERYSTYKA * WIEK STARCZY


88/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jastrzębska A.
Tytuł: Ocena wysklepienia podłużnego i poprzecznego oraz koślawości palucha stóp u dzieci w wieku przedszkolnym.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 46 s. 16 ryc. 3 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * ORTOPEDIA * STOPA * BUDOWA * WADY POSTAWY * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * DYMORFIZM PŁCIOWY


89/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pobidał J.
Tytuł: Ocena wysklepienia łuku podłużnego stopy oraz jego związków z wybranymi cechami morfologicznymi u dziewcząt w wieku 4-6 lat z terenu Szydłowca.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 38 s. 4 ryc. 5 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * ORTOPEDIA * STOPA * BUDOWA * WADY POSTAWY * PŁASKOSTOPIE * CECHY MORFOLOGICZNE * KORELACJA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * SZYDŁOWIEC


90/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Więcek K.
Tytuł: Ocena budowy stóp dziewcząt i chłopców w wieku 8-11 lat ze szczególnym uwzględnieniem płaskostopia.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 61 s. 23 ryc. 10 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * ORTOPEDIA * STOPA * BUDOWA * OCENA * WADY POSTAWY * PŁASKOSTOPIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY)


91/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dychus E.
Tytuł: Analiza związków wysklepienia łuku podłużnego stopy z wybranymi cechami somatycznymi i parametrami przedniej strefy podparcia stopy oraz ocena częstości występowania płaskostopia u chłopców w wieku 5 lat z terenu Kielc.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 30 s. 5 ryc. 3 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * ORTOPEDIA * WADY POSTAWY * PŁASKOSTOPIE * STOPA * BUDOWA * CECHY SOMATYCZNE * KORELACJA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * PŁEĆ M. * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


92/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Omilianowski T.
Tytuł: Ocena wysklepienia podłużnego i poprzecznego stopy w świetle wybranych parametrów u dzieci w wieku 4-6 lat.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 53 s. 22 ryc. 10 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * ORTOPEDIA * STOPA * BUDOWA * WADY POSTAWY * OCENA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


93/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Puszczałowska E.
Tytuł: Częstość występowania deformacji podeszwowej powierzchni stóp oraz analiza związków kąta Clarke'a z parametrami przedniej strefy podparcia i kątem piętowym u kobiet w wieku geriatrycznym.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 34 s. 9 ryc. 3 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KOREKTYWA * STOPA * BUDOWA * WADY POSTAWY * WIEK STARCZY * PŁEĆ Ż.


94/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kubica A.
Tytuł: Ocena wysklepienia poprzecznego i podłużnego u dzieci i młodzieży.
Promotor: dr Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 33 s. 6 rys. 6 wykr. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * BUDOWA * OCENA * DZIECI * MŁODZIEŻ


95/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwaśna B.
Tytuł: Badanie stóp dziewcząt 'Próby Limanowskiej' metodą subiektywną i obiektywną.
Promotor: doc. dr Bierzgalski J.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 37 s. 5 rys. 6 tab. 4 wykr. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * STOPA * BUDOWA * OCENA * METODA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


96/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Magierowska-Zielińska M.
Tytuł: Wartości momentów sił mięśni zginaczy i prostowników stopy w zależności od wysklepienia podłużnego stopy ocenianego wskaźnikiem kątowym Clarke'a.
Promotor: dr Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 48 s. 14 rys. 8 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: BIOMECHANIKA * STOPA * MIĘŚNIE * SIŁA * PŁASKOSTOPIE * KORELACJA


97/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Malinowska G.
Tytuł: Ocena wysklepienia podłużnego i poprzecznego stopy dzieci i młodzieży.
Promotor: dr Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 41 s. 3 rys. 13 tab. 6 wykr. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ANTROPOLOGIA * STOPA * BUDOWA * PŁASKOSTOPIE * OCENA * DZIECI * MŁODZIEŻ


98/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Markowska A.
Tytuł: Ocena sklepienia podłużnego stopy u dziewcząt od 13-15 lat.
Promotor: dr Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 30 s. 9 rys. 4 tab. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * STOPA * BUDOWA * WADY POSTAWY * PŁASKOSTOPIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


99/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazurek G.
Tytuł: Zmiany wysklepienia stopy pod wpływem uprawiania narciarstwa zjazdowego, narciarstwa biegowego i łyżwiarstwa szybkiego u młodzieży ze Szkoły Sportów Zimowych w Zakopanem.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 80 s. 17 ryc. 9 tab. bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * BUDOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA SPORTOWA * SZKOŁA SPORTÓW ZIMOWYCH (ZAKOPANE) * NARCIARSTWO KLASYCZNE * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE * KORELACJA * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


100/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuk J.
Tytuł: Próba oceny związków kąta Clarke'a z wybranymi cechami morfologicznymi kończyny dolnej u chłopców w wieku 12 lat z terenu Staszowa.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 37 s. 7 ryc. 4 tab. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * WADY POSTAWY * KOŃCZYNA DOLNA * STOPA * BUDOWA * SYMETRIA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * STASZÓW (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


101/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Miciak B.
Tytuł: Ocena stopnia występowania wad postawy ciała hutników Huty Aluminium w Skawinie oraz propozycje programu ćwiczeń korekcyjnych.
Promotor: dr Pąchalski A.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 56 s. 4 fot. 6 tab. 15 wykr. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * WADY POSTAWY * OCENA * KIFOZA * LORDOZA * STOPA * ZAPOBIEGANIE * ĆWICZENIA KOREKCYJNE * PRACOWNIK FIZYCZNY * ZAKŁAD PRACY * HUTA ALUMINIUM (SKAWINA) * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


102/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mitura-Olejarska A.
Tytuł: Morfologia stopy obciążeniowej dzieci w wieku 5-7 lat.
Promotor: dr Bierzgalska L.
Rok wydania: 1971
Opis fizyczny: 45 s. 14 rys. 13 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * STOPA * BUDOWA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY)


103/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mordarska K.
Tytuł: Ocena budowy stopy na podstawie wysklepienia podłużnego i poprzecznego u chłopców w wieku 7-14 lat.
Promotor: dr Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 39 s. 10 rys. 7 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * STOPA * BUDOWA * OCENA * WADY POSTAWY * PŁASKOSTOPIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


104/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Buryło K.
Tytuł: Ocena efektów ortopedycznego leczenia kończyn dolnych u dzieci z mózgowymi porażeniami.
Promotor: dr Piskorz Cz.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 61 s. 8 ryc. 6 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * ORTOPEDIA * DZIECI * PORAŻENIE MÓZGOWE * KOŃCZYNA DOLNA * STOPA * ZABURZENIA * LECZENIE * LECZENIE CHIRURGICZNE * PRZYGOTOWANIE * FIZYKOTERAPIA * PROGRAM * INDYWIDUALIZACJA


105/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Król D.
Tytuł: Ocena wyników leczenia ultradźwiekami zmian zwyrodnieniowych kości piętowej.
Promotor: dr hab. med. Barwik-Schramm, Alicja
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 52 s. 3 fot. 6 ryc. 2 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * KOŚCI * CHOROBY * CHOROBA ZWYRODNIENIOWA * LECZENIE * METODA * ULTRADŹWIĘKI * SKUTECZNOŚĆ * OCENA


106/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Duszyńska K.
Tytuł: Charakterystyka budowy oraz ocena związków niektórych parametrów podeszwowej powierzchni stóp z wybranymi cechami morfologicznymi u dziewcząt w wieku 15 lat z terenu Stalowej Woli.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 30 s. 9 ryc. 6 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * STOPA * BUDOWA * PARAMETR * CECHY MORFOLOGICZNE * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA PODSTAWOWA * STALOWA WOLA


107/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stawowiak S.
Tytuł: Charakterystyka budowy podeszwowej powierzchni stóp w wybranych dyscyplinach sportu u chłopców w wieku 12 lat.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 37 s. 8 ryc. 5 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * STOPA * BUDOWA * OCENA * CHARAKTERYSTYKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * SPORTOWCY


108/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stachnik M.
Tytuł: Porównanie budowy podeszwowej powierzchni stóp dziewcząt upośledzonych w stopniu lekkim na tle grupy kontrolnej.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 37 s. 8 ryc. 4 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * STOPA * BUDOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * OCENA


109/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Olczyk M.
Tytuł: Zmiany morfologiczne stóp pod wpływem unieruchomienia.
Promotor: dr Bierzgalska L.
Rok wydania: 1975
Opis fizyczny: 29 s. 5 ryc. 10 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * REHABILITACJA * STOPA * CECHY MORFOLOGICZNE * PATOLOGIA


110/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Olszańska M.; Kowalczyk L.
Tytuł: Zniekształcenia przedstopia u dzieci w wieku szkolnym.
Promotor: dr Knapik H.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 34 s. 5 ryc. 6 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STOPA * BUDOWA * ZABURZENIA * WADY POSTAWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY)


111/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rotko M.
Tytuł: Propozycja programu komputerowego do oceny wysklepienia podłużnego stopy metodą Clarke'a i Godunowa-Sztritera.
Promotor: dr Całka-Lizis T.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 69 s. 43 ryc. 7 tab. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * STOPA * BUDOWA * DIAGNOSTYKA * METODA * PROGRAM * KOMPUTER * WYKORZYSTANIE


112/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzykawska B.
Tytuł: Charakterystyka wysklepienia łuku podłużnego stopy oraz jego związki z wybranymi cechami morfologicznymi budowy ciała u chłopców w wieku 5-7 lat z terenu Katowic.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 40 s. 20 ryc. 4 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * STOPA * BUDOWA * CECHY MORFOLOGICZNE * KORELACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * KATOWICE (WOJ. ŚLĄSKIE)


113/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jarosz M.
Tytuł: Reakcja BAP na stymulację w świetle parametrów EKG.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 65 s. 23 ryc. 6 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * MEDYCYNA NATURALNA * REFLEKSOTERAPIA * AKUPRESURA * STOPA * MERIDIAN * REAKCJA ORGANIZMU * PRACA SERCA * KORELACJA


114/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kownacka O.
Tytuł: Charakterystyka wysklepienia podłużnego stopy u dzieci ze środowiska wiejskiego i miejskiego.
Promotor: dr Madejski E.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 20 s. 8 ryc. 5 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * STOPA * BUDOWA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MIASTO * WIEŚ * ANALIZA


115/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jabłoński, Jacek
Tytuł: Charakterystyka obciązenia kończyn dolnych oraz ocena zwiazków nadmiernego obciązenia po stronie prawej z wybranymi cechami morfofunkcjonalnymi stóp dziewcząt w wieku 10-11 lat z terenu Krakowa
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 51 s. 4 tab. 9 rys. 9 wykr. 1 fot. bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KOŃCZYNA DOLNA * STOPA * OBCIĄŻENIE * CECHY MORFOFUNKCJONALNE * PŁEĆ Ż. * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


116/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Smoliński, Marcin
Tytuł: Zmiany powysiłkowe podeszwowej powierzchni stóp u koszykarzy I ligi polskiej.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 40 s. 4 rys. 6 tab. 2 wykr.
Słowa kluczowe: SPORT * ORTOPEDIA * PIŁKA KOSZYKOWA * KOSZYKARZ * LIGA I * WYSIŁEK FIZYCZNY * MORFOLOGIA * KOŃCZYNA DOLNA * STOPA * TRENING SPORTOWY * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE


117/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skrok, Aneta
Tytuł: Wpływ pływania korekcyjmego na usprawnianie stóp dzieci z płaskostopiem w wieku 8 - 12 lat.
Promotor: dr Gedl-Pieprzyca, Izabela
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 64 s. 14 ryc. 12 tab. 29 poz. bibliogr.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * PŁYWANIE KOREKCYJNE * PŁASKOSTOPIE * STOPA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * KOREKTYWA * ĆWICZENIA W WODZIE * BADANIA NAUKOWE * OCENA * CELE REHABILITACJI RUCHOWEJ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SZKOŁA PODSTAWOWA * KRAKOWSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY


118/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kocok, Marcin
Tytuł: Ocena wad kończyn dolnych u dzieci i młodzieży uprawiającej sport.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 56 s. 16 rys. 12 tab. 4 wykr. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * CHOROBY * KOŃCZYNA DOLNA * KOLANO * STOPA * KOŚLAWOŚĆ * SZPOTAWOŚĆ * PŁASKOSTOPIE * SPORT MŁODZIEŻY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZALEŻNOŚĆ * ZAPOBIEGANIE * KOLANO KOŚLAWE * KOLANO SZPOTAWE


119/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ziomek, Dariusz
Tytuł: Ocena poziomu wysklepienia podłużnego i porzecznego oraz koślawości palucha stopy a próba mocy.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 59 s. 17 rys. 9 tab. 5 wykr. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * KOŃCZYNA DOLNA * STOPA * BUDOWA STOPY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KOŚLAWOŚĆ * PALUCH KOŚLAWY * SZKOŁA * SKARŻYSKO-KAMIENNA (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) * ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH


120/200

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Opiela, Kazimierz
Tytuł: Efektywność korektywy płaskostopia w zależności od stosowanych metod w świetle przesłanek anatomicznych i biomechanicznych.
Promotor: doc. dr Tworzydło, Mieczysław
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 96 s. 25 rys. 24 tab. bibliogr. 202 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA LECZNICZA * ĆWICZENIA KOREKTYWNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁASKOSTOPIE * ANATOMIA * BIOCHEMIA * DYNAMOMETRIA * ELEKTROMIOGRAM * STOPA


121/200

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Malitowska, Anna
Tytuł: Wpływ tańca klasycznego na morfologię stóp uczennic szkół baletowych.
Promotor: prof. dr hab. med. Wejsflog, Gabriel
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 100s. 7 fot. 45 wykr. bibliogr. 126 poz. Aneks: 41 tab.
Słowa kluczowe: BALET * STOPA * MORFOLOGIA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


122/200

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Kudziełka-Stankiewicz, Danuta
Tytuł: Drożdżyca stóp jako zagrożenie zdrowia sportowca.
Promotor: prof. dr hab. Doleżal, Marta
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 87 s. 14 tab. bibliogr. 138 poz.
Słowa kluczowe: CHOROBY BAKTERYJNE * STOPA * SPORTOWCY * HIGIENA POMIESZCZEŃ * ŚRODOWISKO * WYSIŁEK FIZYCZNY * KORELACJA * ZAPOBIEGANIE


123/200

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Kwapulińska, Wanda
Tytuł: Zależność momentów sił mięśni prostujących staw biodrowy, kolanowy i zginających podeszwowo stopę od ustawienia kątowego tych stawów.
Promotor: prof. dr Kołaczkowski, Józef
Rok wydania: 1965
Opis fizyczny: s. 52 s. 12 rys. 14 tab. 9 wykr. bibliogr. 84 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANATOMIA * MIĘŚNIE * STAWY * STAW BIODROWY * STAW KOLANOWY * STOPA * OBCIĄŻENIE * SIŁA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE


124/200

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Batogowska, Anna
Tytuł: Zakresy ruchów ręki, stopy, głowy oraz związki tych cech u mężczyzn i kobiet pracujących w przemyśle.
Promotor: prof. dr hab. Panek, Stanisław
Rok wydania: 1975
Opis fizyczny: 116 s. 13 nlb. 6 fot. 28 tab. 16 wykr. bibliogr. 80 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * BUDOWA CIAŁA * CECHY MORFOLOGICZNE * RUCH * STAWY * KOŃCZYNA GÓRNA * STOPA * GŁOWA * WIEK BIOLOGICZNY * BADANIA NAUKOWE * PRACA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


125/200

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Lizis, Paweł
Tytuł: Częstość występowania płaskostopia oraz jego związki z obciążeniem statycznym i wybranymi cechami funkcjonalnymi u dzieci z Nowej Huty w wieku 8-15 lat.
Promotor: prof. dr hab. Knapik, Henryk
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 120 s. 3 rys. 18 tab. 21 wykr. bibliogr. 145 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * PŁASKOSTOPIE * CECHY FUNKCJONALNE * NORMA * CENTYLE * SIŁA STATYCZNA * WIEK ROZWOJOWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA NAUKOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA * STOPA


126/200

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Echary, Jacek Yasser
Tytuł: Ocena podłużnego i poprzecznego wysklepienia stóp oraz ich zzwiązek z wybranymi cechami morfologicznymi u dzieci w wieku 3-6 lat w środowisku miejskim.
Promotor: dr hab prof nadzw. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 101 s. 30 ryc. 13 tab. bibliogr. s. 79-92. Aneks: s. 93-101, 3 tab.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * ORTOPEDIA * KOŃCZYNA DOLNA * STOPA * WADY * PŁASKOSTOPIE * ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * DZIELNICA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA * BADANIA ANKIETOWE


127/200

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Kokoszka D.
Tytuł: Charakterystyka budowy podeszwowej powierzchni stóp oraz częstość występowania płaskostopia podłużnego i poprzecznego u chłopców i dziewcząt w wieku 13-14 lat ze środowiska wiejskiego.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 33 s. 8 ryc. 5 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * WADY POSTAWY * PŁASKOSTOPIE * STOPA * BUDOWA * CHARAKTERYSTYKA * ANALIZA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * WIEŚ


128/200

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Jaskierny, Edyta
Tytuł: Charakterystyka wybranych cech budowy podeszwowej powierzchni stóp u dziewcząt i chłopców wiejskich w wieku 6 lat z okolic Wadowic
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 24 s. 2 tab. 3 rys. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * WIEK ROZWOJOWY * KOŃCZYNA DOLNA * STOPA * PODESZWA STOPY * WIEŚ * SZKOŁA PODSTAWOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BUDOWA PRAWIDŁOWA * WIEŚ * WYSOKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; POWIAT WADOWICKI) * LEŃCZE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


129/200

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Ormiański, Adam
Tytuł: Ocena budowy stopy u dzieci 6-letnich w świetle wskaźników morfologicznych i plantograficznych.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 44 s. 10 tab. 17 rys. biblogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * MORFOLOGIA * KOŃCZYNA DOLNA * STOPA * BUDOWA STOPY * WSKAŹNIK MORFOLOGICZNY STOPY * WSKAŹNIK PLANTOGRAFICZNY * WIEK ROZWOJOWY * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * DYMORFIZM PŁCIOWY * CHOROBY * PŁASKOSTOPIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


130/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górska, Katarzyna
Tytuł: Częstość występowania płaskostopia podłużnego oraz ocena związków kąta Clarke'a z wybranymi cechami morfologicznymi przedniej i tylnej strefy podparcia stopy oraz budowy ciała u chłopców w wieku 6 lat z terenu Gdyni.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 37 s. 6 ryc. 5 tab. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: POSTAWA CIAŁA * PŁASKOSTOPIE * CECHY MORFOLOGICZNE * BUDOWA CIAŁA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * GDYNIA (WOJ. POMORSKIE) * DEFORMACJA * STOPA * CECHY SOMATYCZNE


131/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maciej, Bogdan
Tytuł: Próba oceny kształtowania się osi mechanicznej kolana a wartość dystrybucji obciążenia stóp u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych w świetle leczenia operacyjnego (osteotomia korekcyjna) i zachowawczego.
Promotor: dr Szczygieł A.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 73 s. 7 fot. 14 ryc. 4 tab. bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * CHIRURGIA * KOŃCZYNA DOLNA * STAW KOLANOWY * KOLANO * STOPA * OBCIĄŻENIE FIZYCZNE * OSTEOTOMIA KOREKCYJNA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * SZPOTAWOŚĆ * BIOMECHANIKA * CHRZĄSTKA STAWOWA * FIZJOTERAPIA * AWF KRAKÓW * METODA METRECOM-SYSTEM


132/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Guzik, Dariusz
Tytuł: Charakterystyka rozkładu obciążeń kończyn dolnych w warunkach statycznych oraz związków zwiększonego obciążenia lewostronnego z wybranymi cechami morfofunkcjonalnymi stopy lewej u chłopców w wieku 10-11 lat.
Promotor: dr Lizis, Paweł
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 40 s. 14 ryc. 4 tab. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: NARZĄDY RUCHU, KOŃCZYNA DOLNA * STOPA * MORFOLOGIA * OBCIĄŻENIE * BUDOWA * ASYMETRIA * CECHY MORFOFUNKCJONALNE * BADANIA PORÓWNAWCZE * BADANIA MORFOLOGICZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M.


133/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lemiech, Małgorzata
Tytuł: Charakterystyka kąta Clarke'a oraz jego związki z wybranymi cechami morfologicznymi stóp i budowy ciała u dziewcząt w wieku 9-11 lat z terenu Leżajska.
Promotor: dr Lizis, Paweł
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 39 s. 13 ryc. 5 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * BUDOWA CIAŁA * STOPA * PŁASKOSTOPIE * CECHY SOMATYCZNE * PŁEĆ Ż. * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * LEŻAJSK (WOJ. PODKARPACKIE)


134/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mikosz, Sylwia
Tytuł: Ocena wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp a próba mocy u dzieci w wieku 13-14 lat.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 53 s. 22 ryc. 10 tab. bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * STOPA * BUDOWA * WADY POSTAWY * CECHY SOMATYCZNE * WIEK * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * PŁASKOSTOPIE * DĄBROWA TARNOWSKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


135/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sobczyk, Dariusz
Tytuł: Częstość występowania płaskostopia u chłopców w wieku 13 lat z terenu Nowego Sącza oraz związki wysklepienia podłużnego z wybranymi cechami przodoskopia i budowy ciała.
Promotor: dr Całka-Lizis, Teresa
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 38 s. 7 ryc. 4 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ANATOMIA * STOPA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * PŁASKOSTOPIE * STOPA * PŁEĆ M. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * CECHY SOMATYCZNE * DEFORMACJA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


136/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łuszczyńska, Magdalena
Tytuł: Ocena zmian wybranych parametrów podeszwowych powierzchni stóp po 1,5 godzinnym treningu u początkujących judoków w wieku 10-11 lat.
Promotor: dr Lizis, Paweł
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 45 s. 7 ryc. 3 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * JUDO * ZAWODNICY * STOPA * WYSIŁEK FIZYCZNY * TRENING * PARAMETR * BUDOWA CIAŁA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * SZKOŁA PODSTAWOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


137/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kińczyk, Aneta
Tytuł: Charakterystyka i porównanie budowy podeszwowej powierzchni stóp u chłopców i dziewcząt w wieku 12 lat trenujących piłkę siatkową.
Promotor: dr Lizis, Paweł
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 30 s. 3 rys. 7 tab. 4 wykr. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * ANTROPOLOGIA * ANTROPOMETRIA * BUDOWA CIAŁA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * CECHY SOMATYCZNE * STOPA * BADANIA PORÓWNAWCZE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


138/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mirek, Janusz
Tytuł: Analiza wybranych parametrów postawy ciała, równowagi oraz dystrybucji ciążaru ciała u kobiet ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych kwalifikowanych do zabiegu osteotomii korekcyjnej.
Promotor: dr Szczygieł, Andrzej
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 121 s. 16 ryc. 12 wykr. 18 tab. bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * KRĘGOSŁUP * ZMIANY ZWYRODNIENIOWE * STAW KOLANOWY * POSTAWA CIAŁA * STOPA * OBCIĄŻENIE FIZYCZNE * RÓWNOWAGA CIAŁA * WIEK DOJRZAŁY * AWF KRAKÓW * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY


139/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Połoch, Marcin
Tytuł: Wpływ akupresury wybranej strefy refleksyjnej stopy na temperaturę ciała.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 57 s. 20 ryc. 1 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * AKUPRESURA * STOPA * TEMPERATURA CIAŁA * METODY LECZENIA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * REFLEKSOTERAPIA * ZAPOBIEGANIE * WSKAŹNIK


140/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Alikowska, Anna
Tytuł: Terapeutyczne efekty leczenia toksyną botulinową typu A u dzieci z diplegiczną postacią porażenia mózgowego.
Promotor: dr Piskorz, Czesław
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 64 s. 16 ryc. 10 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * PORAŻENIE MÓZGOWE * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * KOŃCZYNA DOLNA * STOPA * RUCHOMOŚĆ * ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE * SKUTECZNOŚĆ * POMIAR


141/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kamińska, Joanna
Tytuł: Próba oceny związków wysklepienia łuku podłużnego i poprzecznego stóp z zakresami ruchów w stawie skokowym i prawym u chłopców w wieku 10 lat z terenu Pasłęka.
Promotor: dr Lizis, Paweł
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 31 s. 8 rys. 5 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * STOPA * STAW SKOKOWY * PŁEĆ M. * RUCHY LOKOMOCYJNE * PASŁĘK (WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE) * GONIOMETRIA


142/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marek, Janusz
Tytuł: Porównanie poziomu wysklepienia podłużnego stopy studentów wychowania fizycznego oraz studentów innych kierunków PWSZ w Tarnowie.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 59 s. 13 ryc. 2 tab. bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * NARZĄDY RUCHU * KOŃCZYNA DOLNA * STOPA * STUDENCI * PŁASKOSTOPIE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA PORÓWNAWCZE * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


143/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ormiański, Adam
Tytuł: Ocena łuków stopy a wartość siły eksplozywnej u dzieci w wieku 6-12 lat.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 65 s. 33 ryc. 13 tab. bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * NARZĄDY RUCHU * KOŃCZYNA DOLNA * STOPA * SIŁA DYNAMICZNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * WSKAŹNIK * POMIAR * BADANIA PORÓWNAWCZE * STARA WIEŚ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


144/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tkaczyk-Szwed, Barbara
Tytuł: Ocena budowy stopy u dzieci z upośledzeniem umysłowym na tle grupy porównawczej w wieku 15-16 lat.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 59 s. 8 ryc. 19 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * STOPA * BUDOWA * PŁASKOSTOPIE * WADY POSTAWY * OCENA * ŁĘG TARNOWSKI (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


145/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sadowski, Konrad
Tytuł: Ocena efektów leczenia osób z dolegliwościami bólowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa z uwzględnieniem oceny postawy ciała.
Promotor: dr Całka-Lizis, Teresa
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 55 s. 1 fot. 3 ryc. 12 tab. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘDŹWIOWE * BÓL * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * STOPA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


146/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jasińska, Iwona
Tytuł: Wady stóp ze szczególnym uwzględnieniem płaskostopia u dzieci w młodszym wieku szkolnym.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 65 s., 5 ryc., 8 tab.Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA SPORTOWA * ORTOPEDIA * PŁASKOSTOPIE * STOPA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * WADY SPOSTAWY * JASŁO (WOJ. PODKARPACKIE)


147/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kardaś, Piotr
Tytuł: Ocena budowy stóp dzieci 9-11 letnich należących do rasy czarnej i białej.
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 91 s., 36 ryc., 29 tab.Bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * STOPA * BUDOWA CIAŁA * ANTROPOLOGIA * RASA * POMIAR


148/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Obal, Anna
Tytuł: Wpływ masażu wybranych stref refleksorycznych stopy na oczyszczenie organizmu z toksyn.
Promotor:
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 50 s., 17 ryc., 12 wykr.Bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: HIGIENA * ODNOWA BIOLOGICZNA * MASAŻ * STOPA * REFLEKSOTERAPIA * TOKSYNY * LECZENIE * TECHNIKI RELAKSACYJNE * OCZYSZCZANIE ORGANIZMU


149/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dworak, Dorota
Tytuł: Ocena porównawcza stanu wysklepień stóp sprinterek i kobiet nieuprawiających żadnej dyscypliny sportu.
Promotor: dr Walaszek, Robert
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 42 s., 10 ryc., 13 tab.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * SPRINT LA * PŁEĆ Ż. * STOPA * OBCIĄŻENIE FIZYCZNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


150/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Polak, Natalia
Tytuł: Ocena budowy kolan i wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp 12,5 letnich chłopców z lekkim upośledzeniem umysłowym na tle grupy kontrolnej.
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 90 s., 8 fot., 15 wykr., 17 ryc., 9 tab.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * BUDOWA CIAŁA * KOLANO * STOPA * POMIAR * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY (TARNÓW)


151/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janicki, Rafał
Tytuł: Reedukcja chodu metodą PNF w porażeniu mózgowym po zabiegu operacyjnym korygującym ustawienie stopy.
Promotor: dr Janusz, Mariusz
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 126 s., 99 fot., 20 ryc., 2 tab.Bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * PORAŻENIE MÓZGOWE * CHÓD * LECZENIE CHIRURGICZNE * STOPA * METODA PNF * ŚRODOWISKO WODNE


152/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Waśko, Agnieszka
Tytuł: Kinotakara - istota i zastosowanie
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 81 s., 39 ryc., 3 tab.Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * FIZJOTERAPIA * ODNOWA BIOLOGICZNA * MASAŻ * STOPA * REFLEKSOTERAPIA * TOKSYNY * LECZENIE * TECHNIKI RELAKSACYJNE * KINOTAKARA * OCZYSZCZANIE ORGANIZMU


153/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Motkowicz, Justyna
Tytuł: Ocena wpływu gimnastyki korekcyjnej na stopy płaskie u dzieci w wieku 6-13 lat.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Pieniążek, Marek
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 63 s., 17 ryc., 4 tab., 9 wykr.Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * STOPA * PŁASKOSTOPIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNASTYKA KOREKCYJNA


154/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łapińska, Joanna
Tytuł: Ocena ukształtowania stóp dzieci w wieku 7, 10 i 11 lat w nawiązaniu do stopnia ich aktywności fizycznej, typu budowy ciała oraz poziomu wykształcenia rodziców
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 101 s., 13 ryc., 72 tab.Bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * STOPA * PŁASKOSTOPIE * UWARUNKOWANIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA ANKIETOWE


155/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Koparz, Krzysztof
Tytuł: Zależności pomiędzy wybranymi czynnikami a stanem stóp u studentów AWF
Promotor: dr Czechowska, Dorota
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 107 s., 16 ryc., 34 tab., 66 wykr.Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * STOPA * DEFORMACJA * OBUWIE * BADANIA ANKIETOWE


156/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Barcik, Łukasz
Tytuł: Występowanie wad stóp u dzieci w wieku szkolnym
Promotor: dr Woźniacka, Renata
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 53 s., 33 tab., 19 wykr., 2 fot.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * STOPA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁASKOSTOPIE * NADWAGA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


157/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szmuc, Tomasz
Tytuł: Zmiany zniekształceniowe oraz dolegliwości bólowe stóp u kobiet w starszym wieku
Promotor: dr Żak, Marek
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 36 s., 16 rys., 2 tab.Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * WADY POSTAWY * POSTAWA CIAŁA * PŁASKOSTOPIE * STOPA * CECHY MORFOLOGICZNE


158/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łukasik, Paweł
Tytuł: Ocena ukształtowania stóp u 11 i 12 letnich chłopców trenujących pływanie na tle grupy
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 66 s., 11 tab., 7 ryc., 30 wykr.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * ORTOPEDIA * STOPA * PŁASKOSTOPIE * PŁEĆ M. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * TESTY


159/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kułyk, Miłosz
Tytuł: Paluch koślawy - profilaktyka i rehabilitacja
Promotor: prof. dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 69 s., 31 fot., 34 rys.Bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * KOŃCZYNA DOLNA * STOPA * KOŚLAWOŚĆ * PALUCH KOŚLAWY * LECZENIE CHIRURGICZNE * FIZJOTERAPIA * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE


160/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hawlena, Michał
Tytuł: Zastosowanie metod plantokonturograficznych do oceny stóp u dzieci przedszkolnych oraz postawa ciała, poziom rozwoju biologicznego i sprawności fizycznej
Promotor: dr Pałosz, Jadwiga
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 76 s., 51 rys., 44 tab.Bibliogr. 20 poz.medycynaanatomiabudowa ciałastopawady postawy
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ANATOMIA * BUDOWA CIAŁA * STOPA * PŁASKOSTOPIE * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * TESTY * POMIAR


161/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nguyen Dong, Kamila
Tytuł: Nowoczesne techniki diagnostyczne i terapeutyczne pacjentów z urazami w obrębie stopy - wybrane zagadnienia
Promotor: dr Szczygieł, Andrzej
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 96 s., 28 fot., 30 rys., 14 tab.Bibliogr. 65 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * FIZJOTERAPIA * PACJENCI * URAZY * KOŃCZYNA DOLNA * STOPA * DIAGNOSTYKA * USPRAWNIANIE RUCHOWE * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE


162/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Baeck-Grygowicz, Dorota
Tytuł: Wpływ gimnastyki korekcyjnej prowadzonej metodą tradycyjną na poprawę łuku podłużnego stóp mierzonego kątem Clarke'a u dzieci w wieku przedszkolnym
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 124 s., 35 fot., 40 rys., 21 tab.Bibliogr. 90 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * GIMNASTYKA KOREKCYJNA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * STOPA * PŁASKOSTOPIE * ZAPOBIEGANIE * LECZENIE * ĆWICZENIA LECZNICZE * GORLICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


163/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cieślak, Katarzyna
Tytuł: Ocena budowy i postawy ciała ze szczególnym uwzględnieniem stóp studentów Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
Promotor: dr Pałosz, Jadwiga
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 70 s., 10 fot., 60 rys., 30 tab., 60 wykr.Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * BUDOWA CIAŁA * POSTAWA CIAŁA * STUDENCI * AWF KRAKÓW * KOŃCZYNA DOLNA * STOPA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ANALIZA DANYCH


164/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwarta, Dominik
Tytuł: Ocena wysklepienia podłużnego stopy u piłkarzy nożnych na tle rówieśników z grupy kontrolnej
Promotor: dr Całka-Lizis, Teresa
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 32 s., 13 ryc., 8 tab.Bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * KOŃCZYNA DOLNA * STOPA * OBCIĄŻENIE FIZYCZNE * KOLANO * SZPOTAWOŚĆ * TESTY * BADANIA * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE)


165/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skowron, Agata
Tytuł: Ocena i porównanie wysklepienia łuku podłużnego stopy dzieci przedszkolnych, pochodzących z różnych środowisk
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 103 s., 9 rys., 22 tab., 88 wykr.Bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * WADY POSTAWY * STOPA * PŁASKOSTOPIE * MIASTO * WIEŚ * BADANIA PORÓWNAWCZE


166/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dorula-Janus, Natalia
Tytuł: Poziom wysklepienia stóp w klasach 1-3 w szkole podstawowej
Promotor: prof. dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 59 s., 12 wykr., 22 ryc., 5 tab.Bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * STOPA * DIAGNOSTYKA * METODA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * BADANIA * PLANTOKONTUROGRAFIA * POMIAR


167/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sudo, Karolina
Tytuł: Wady stóp u dzieci i młodzieży trenujących Taekwondo
Promotor: dr Woźniacka, Renata
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 45 s., 3 tab., 12 fot., 14 ryc., 110 wykr.Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * SPORTY WALKI * TAEKWONDO * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * TRENING SPORTOWY * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * STOPA * BADANIA * ANALIZA DANYCH * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


168/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bierczak, Agnieszka
Tytuł: Ocena rodzaju i częstości występowania deformacji stóp u dzieci w wieku przedszkolnym
Promotor: dr Bac, Aneta
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 54 s., 6 fot., 5 ryc., 33 tab., 26 wykr.Bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * STOPA * DEFORMACJA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * PŁASKOSTOPIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


169/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kurelewicz, Monika
Tytuł: Analiza konfiguracji stóp i otłuszczenia u studentów drugiego roku fizjoterapii AWF w Krakowie
Promotor: dr Czechowska, Dorota
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 53 s., 18 wykr., 8 ryc., 14 tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * STUDENCI * AWF KRAKÓW * STOPA * BUDOWA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * TKANKA TŁUSZCZOWA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


170/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Woźniak, Agnieszka
Tytuł: Zmiany w zakresie nastroju oraz odczuwalnego zmęczenia u osob poddanych zabiegowi masażu klasycznego oraz refleksoterapii stóp
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 103 s., 44 ryc., 3 tab., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * ZMĘCZENIE * MASAŻ KLASYCZNY * REFLEKSOTERAPIA * STOPA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


171/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pakieła, Mateusz
Tytuł: Ocena wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp u dzieci w wieku 7-13 lat
Promotor: dr Woźniacka, Renata
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 61 s., 32 ryc., 5 tab., bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * KOŃCZYNA DOLNA * STOPA * BUDOWA * PŁASKOSTOPIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


172/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łukomska-Górny, Anna
Tytuł: Kwestionariusz 'Foot Posture Index - FPI-6' jako narzędzie w ocenie funkcjonalnej stóp u dzieci i młodzieży
Promotor: dr Mika, Anna
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 44 s., 23 rys., 11 tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * STOPA * BUDOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * ANALIZA * BADANIA STATYSTYCZNE


173/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Śnieżek, Aneta
Tytuł: Analiza konfiguracji stóp i otłuszczenia u tancerek współczesnych oraz towarzyskich
Promotor: dr Czechowska, Dorota
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 45 s., 9 fot., 3 ryc., 10 tab., 4 wykr., bibliogr. 59 poz.
Słowa kluczowe: ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * TANIEC WSPÓŁCZESNY * TANIEC TOWARZYSKI * TANCERKA * STOPA * BUDOWA * CECHY SOMATYCZNE * MASA CIAŁA * TKANKA TŁUSZCZOWA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY


174/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bartoń, Joanna
Tytuł: Ocena wysklepienia podłużnego stóp u dzieci w wieku 13-14 lat
Promotor: dr n. med. Głodzik, Jacek
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: Ocena wysklepienia podłużnego stóp u dzieci w wieku 13-14 lat
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * STOPA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * KOŚLAWOŚĆ * PLECY OKRĄGŁE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * CECHY SOMATYCZNE * TESTY * POMIAR


175/200

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Puszczałowska-Lizis, Ewa
Tytuł: Związki budowy stóp z wybranymi cechami morfologicznymi ciała u młodzieży akademickiej
Promotor: prof.dr hab. n. med. Kwolek, Andrzej
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 147 s., 34 tab., 121 ryc. , bibliogr. 184 poz. Aneks: s. 131-147, streszcz. j. pol., streszcz. j. ang.
Słowa kluczowe: STOPA * WADY POSTAWY * DEFORMACJA * PLANTOGRAFIA * CECHY SOMATYCZNE * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE


176/200

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Drzał-Grabiec, Justyna
Tytuł: Wady łuku podłużnego stóp a wady kręgosłupa wsród uczniów w wieku 6-10 lat
Promotor: dr hab.prof. UR Snela, Sławomir
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 115 s., 90 ryc., 52 tab., bibliogr. 171 poz.
Słowa kluczowe: POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * KRĘGOSŁUP * SKOLIOZA * STOPA * PŁASKOSTOPIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M * PŁEĆ Ż. * ŚLĄSK * PODKARPACIE * METODA WOLAŃSKIEGO * TESTY * 6-10 LAT


177/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozak, Sylwia
Tytuł: Wpływ aplikacji równoważnej na parametry równowagi
Promotor: dr Czechowska, Dorota
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 83 s., 5 fot., 1 wykr., 57 tab., bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * STOPA * RÓWNOWAGA CIAŁA * BADANIA * STUDENCI * AWF KRAKÓW * PLATFORMA * POMIAR * BADANIA STATYSTYCZNE * APLIKACJA RÓWNOWAŻNA


178/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kliś, Kamila
Tytuł: Ocena budowy i postawy ciała ze szczególnym uwzględnieniem stóp studentów Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
Promotor: dr Pałosz, Jadwiga
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 81 s., 77 rys., 44 tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * STUDENCI * AWF KRAKÓW * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * STOPA * BUDOWA * TESTY * ANALIZA DANYCH


179/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dobija, Katarzyna
Tytuł: Budowa i skład ciała a występowanie wad w obrębie stóp u studentów Wydziału Fizjoterapii w Bielsku Białej
Promotor: dr Pałosz, Jadwiga
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 53 s., 1 fot., 67 ryc., 30 tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * BUDOWA CIAŁA * WADY POSTAWY * STOPA * PŁASKOSTOPIE * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * ANALIZA DANYCH * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE)


180/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jenkner, Sylwia
Tytuł: Budowa stóp a występowanie wad w obrębie szkieletu osiowego i obręczy barkowej
Promotor: dr Pałosz, Jadwiga
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 56 s., 57 rys., 35 tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * STOPA * BUDOWA * STUDENCI * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE)


181/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Staszkiewicz, Kamila
Tytuł: Skolioza - wady współistniejące, asymetrie w ciele i obciążeniu kończyn dolnych
Promotor: dr Całka-Lizis, Teresa
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 44 s., 57 rys., 7 tab., bibliogr. 57 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * KRĘGOSŁUP * SKOLIOZA * KOŃCZYNA DOLNA * STOPA * OBCIĄŻENIE FIZYCZNE * POMIAR * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * N.Z.O.Z. KRAKOWSKI OŚRODEK DIAGNOSTYKI KRĘGOSŁUPA (KRAKÓW)


182/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skalnicka, Joanna
Tytuł: Ogólna ocena postawy ciała ze szczególnym uwzględnieniem wad stóp u dzieci w wieku przedszkolnym
Promotor: dr Pałosz, Jadwiga
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 89 s., 69 rys., 72 tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * STOPA * PŁASKOSTOPIE * MIASTO * WIEŚ * BADANIA PORÓWNAWCZE


183/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zarębska, Aleksandra
Tytuł: Ocena postawy ciała studentów niestacjonarnych Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
Promotor: dr Pałosz, Jadwiga
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 42 s., 34 rys., 3 tab., 28 tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * STUDENCI * AWF KRAKÓW * STOPA * WYSKLEPIENIE * HIGIENA * PIELĘGNACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA


184/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cypcer, Mateusz
Tytuł: Porównanie oceny stóp metodą plantokonturograficzną i przy pomocy skanera FootPrint 2 D firmy Sidas oraz analiza budowy ciała studentów Wydziału Fizjoterapii Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej
Promotor: dr Pałosz, Jadwiga
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 63 s., 1 fot., 49 ryc., 12 tab., ankes: 46 tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMETRIA * BUDOWA CIAŁA * STOPA * BADANIA ANTROPOMETRYCZNE * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE) * WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI * METODA PLANTOKONTUROGRAFICZNA * SKANER


185/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szpytma, Katarzyna
Tytuł: Analiza różnic w budowie stopy, otłuszczeniu oraz składzie ciała u tancerzy klasycznych i współczesnych
Promotor: dr Czechowska, Dorota
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 57 s., 9 fot., 5 rys., 33 tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC KLASYCZNY * TANIEC TOWARZYSKI * STOPA * RÓŻNICA * BUDOWA * TKANKA TŁUSZCZOWA * SKŁAD CIAŁA * BODY MASS INDEX * TANCERZ * PŁEĆ Ż.


186/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zabiegaj, Monika
Tytuł: Ocena wpływu otłuszczenia na wysklepienie stóp dzieci w wieku 11-13 lat
Promotor: dr Woźniacka, Renata
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 50 s., 9 fot., 13 ryc., 7 tab., bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * BUDOWA CIAŁA * STOPA * OTYŁOŚĆ * PŁASKOSTOPIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WYSKLEPIENIE


187/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Więcek, Joanna
Tytuł: Ocena wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp u dzieci w wieku od 11 do 13 lat - porównanie wskaźników
Promotor: dr Woźniacka, Renata
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 50 s., 18 ryc., 9 tab., bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe: ORTOPEDIA * STOPA * PŁASKOSTOPIE * WSKAŹNIK * OCENA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WYSKLEPIENIE PODŁUŻNE * WYSKLEPIENIE POPRZECZNE


188/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Karaś, Łukasz
Tytuł: Stan wysklepienia stop u 15 letnich chłopców trenujących piłkę nożną i taniec nowoczesny
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Mucha, Dariusz
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 44 s., 9 ryc., 13 tab., 27 wykr., bibliogr. 20 poz. Aneks: s. 42-44, 1 tab.
Sygnatura: 38582WF
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * KOŃCZYNA DOLNA * STOPA * DEFORMACJA * WADY POSTAWY * TRENING * PIŁKA NOŻNA * TANIEC * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * WYSKLEPIENIE PODŁUŻNE * WYSKLEPIENIE POPRZECZNE


189/200

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Masłoń, Agata
Tytuł: Zmiany biomechanicznego wzorca obciążania stóp u kobiet uprawiających biegi rekreacyjne
Promotor: dr hab. n. med. prof. nadzw Golec, Edward
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 150 s., 55 ryc., 51 tab., bibliogr. s. 136-150, stresz. pol. ang.
Słowa kluczowe: BIEGI * REKREACJA * BIOMECHANIKA SPORTU * STOPA * OBCIĄŻENIE * KOŃCZYNA DOLNA * URAZY * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ Ż * BADANIA NAUKOWE * 20-50 LAT


190/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sowa, Katarzyna
Tytuł: Ocena budowy ciała ze szczególnym uwzględnieniem wysklepienia stóp u dzieci w wieku od 10 do 12 lat
Promotor: dr Pałosz, Jadwiga
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 58 s., 5 rys., 10 tab., 36 wykr., bibliogr. 26 poz. Aneks
Sygnatura: 39117RR
Słowa kluczowe: BUDOWA CIAŁA * STOPA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * WYSIŁEK FIZYCZNY * BADANIA ANTROPOMETRYCZNE * PLANTOKONUROGRAFIA * BADANIA ANKIETOWE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY)


191/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sowa, Katarzyna
Tytuł: Ocena budowy ciała ze szczególnym uwzględnieniem wysklepienia stóp u dzieci w wieku od 10 do 12 lat
Promotor: dr Pałosz, Jadwiga
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 73 s., 5 rys., 10 tab., 36 wykr., bibliogr. 26 poz. Aneks
Sygnatura: 39117RR
Słowa kluczowe: BUDOWA CIAŁA * STOPA * BADANIA ANTROPOMETRYCZNE * PLANKTOKONTUROGRAFIA * WYSIŁEK FIZYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * TARNOWSKIE GÓRY (WOJ. ŚLĄSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


192/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pyrek, Marta
Tytuł: Badanie występowania wad stóp u dzieci w wieku przedszkolnym
Promotor: dr hab. n. med. prof. nadzw. Smoleński, Olgierd
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 69 s., 8 ryc., 5 tab., 12 wykr., bibliogr. 28 poz.
Sygnatura: 39217RR
Słowa kluczowe: BUDOWA CIAŁA * STOPA * WADY WRODZONE * WADY ROZWOJOWE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY SOMATYCZNE * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY)


193/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Konopka, Sylwia
Tytuł: Ocena skuteczności występowania poszczególnych typów wysklepienia łuku podłużnego stóp u młodzieży gimnazjalnej ze środowiska wiejskiego
Promotor: dr Bac, Aneta
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 103 s., 4 fot., 6 ryc., 26 tab., bibliogr. 50 poz. Aneks
Sygnatura: 39190RR
Słowa kluczowe: POSTAWA CIAŁA * TYP BUDOWY CIAŁA * STOPA * ŁUK * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEŚ


194/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Serwańska, Karolina
Tytuł: Lokalizacja stref kręgosłupa oraz serca na mikrosystemie refleksoterapii stóp
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 54 s., 17 ryc., 12 tab., bibliogr. 24 poz.
Sygnatura: 34600TR
Słowa kluczowe: REFLEKSOTERAPIA * STOPA * RECEPTORY * KRĘGOSŁUP * SERCE


195/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maziarz, Gabriela
Tytuł: Stan wysklepienia stóp studentów kierunku Fizjoterapii PPWSZ w Nowym Targu
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Mucha, Dariusz
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 57 s., 14 fot., 27 ryc., 8 tab., bibliogr. 33 poz. Aneks
Sygnatura: 40106WF
Słowa kluczowe: ANATOMIA * STOPA * WADY POSTAWY * BADANIA * ANALIZA DANYCH * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * NOWY TARG ( WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PPWSZ


196/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Puła, Arletta
Tytuł: Wady stóp na tle innych wad postawy ciała u dzieci w wieku 7-9 lat
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Cempla, Jerzego
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 30 s., 14 ryc., 2 tab., bibliogr. 23 poz. Aneks
Sygnatura: 40127WF
Słowa kluczowe: WADY POSTAWY * STOPA * PŁASKOSTOPIE * ZAPOBIEGANIE * METODA PUNKTOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


197/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sulowska, Iwona
Tytuł: Wpływ obciążenia krótkich mięśni strony podeszwowej stóp na osiowość obciążenia kończyn dolnych oraz funkcjonalne wzorce ruchowe biegaczy
Promotor: dr Mika, Anna
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 82 s., 59 ryc., 2 tab., bibliogr. 68 poz. Aneks
Sygnatura: 40787RR
Słowa kluczowe: BIEGACZ * KONTUZJE * KOŃCZYNA DOLNA * OBCIĄŻENIE * STOPA * ĆWICZENIA RUCHOWE * RUCH * WZORCE


198/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Haraf, Monika
Tytuł: Próba oceny zmian w obrębie stóp w grupie chłopców czwartej klasy szkoły podstawowej - badania porównawcze
Promotor: dr Szczygieł, Andrzej
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 52 s., 35 fot., 20 ryc., 16 tab., bibliogr. 43 poz. Aneks
Sygnatura: 41360RR
Słowa kluczowe: STOPA * PŁASKOSTOPIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * REHABILITACJA * TAPING * OBUWIE


199/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Faron, Sylwia
Tytuł: Próba oceny częstości występowania stopy płaskiej u dzieci w wieku 7-11 lat
Promotor: dr Szczygieł, Andrzej
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 60 s., 70 ryc., 9 tab., bibliogr. 43 poz. Aneks
Sygnatura: 41349RR
Słowa kluczowe: PŁASKOSTOPIE * STOPA * BUDOWA * DEFORMACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY)


200/200

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wróbel, Edyta Irena
Tytuł: Receptory kręgosłupa w mikrosystemie refleksoterapii (na przykładzie stopy)
Promotor: prof. dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 63 s., 39 ryc., 8 tab., bibliogr. 34 poz. Aneks
Sygnatura: 41193TR
Słowa kluczowe: REFLEKSOTERAPIA * RECEPTORY * STOPA * KRĘGOSŁUP

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka