Wynik wyszukiwania

Zapytanie: STARY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janur D.
Tytuł: Walory turystyczno-rekreacyjne Starego Sącza.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 72 s. 11 fot. 12 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * CHARAKTERYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * STARY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


2/15

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majda J.
Tytuł: Poziom cech morfologicznych i sprawność fizyczna dziewcząt Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Starym Sączu.
Promotor: dr Adamczyk S.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 64 s. 45 tab. 4 wykr. 40 diagr. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * SZKOŁA PODSTAWOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * MIASTO * STARY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


3/15

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kożuch P.
Tytuł: Baza sportowa szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta Stary Sącz i jej wykorzystanie w latach szkolnych 1993/94-1995/96.
Promotor: dr Banach B.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 45 s. 9 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF * PEDAGOGIKA * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA ŚREDNIA * OBIEKT SPORTOWY * WYPOSAŻENIE * WYKORZYSTANIE * STARY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


4/15

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szewczyk K.
Tytuł: Szkolny Klub Sportowy 'Żak' w Starym Sączu.
Promotor: dr Kałamacka, Ewa
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 57 s. 2 tab. bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * SPORT SZKOLNY * SKS 'ŻAK' * DZIAŁALNOŚĆ * STARY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


5/15

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Słaby A.
Tytuł: Możliwości turystycznego rozwoju gminy Stary Sącz.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 80 s. 11 ryc. 16 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * GMINA * ROZWÓJ * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * STARY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


6/15

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tworzydło K.
Tytuł: Możliwości rozwoju agroturystyki na terenie gminy Stary Sącz.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 78 s. 11 fot. 6 ryc. 4 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * AGROTURYSTYKA * ROZWÓJ * GMINA * STARY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


7/15

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Młyński S.
Tytuł: Ocena poziomu i harmonii rozwoju oraz częstości jego zaburzeń u uczniów Szkoły Podstawowej 1000-lecia w Starym Sączu.
Promotor: dr Chrzanowska M.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 78 s. 26 ryc. 46 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * ANTROPOMETRIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * STARY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


8/15

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Plata M.
Tytuł: Baza sportowa szkół podstawowych we wsiach gminy Stary Sącz oraz jej wyukorzystanie w latach 1995-1998.
Promotor: dr Banach B.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 60 s. 9 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF * SZKOŁA PODSTAWOWA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * OBIEKT SPORTOWY * WYPOSAŻENIE * WYKORZYSTANIE * ANALIZA * GMINA * STARY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


9/15

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jarząb P.
Tytuł: Ocena systemu wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Przysietnicy (gmina Stary Sącz).
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 69 s. 12 ryc. 17 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SZKOŁA PODSTAWOWA * SYSTEM * OCENA * PRZYSIETNICA * GMINA * STARY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


10/15

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wańczyk A.
Tytuł: Analiza walorów turystyczno-rekreacyjnych Starego Sącza.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 66 s. 8 fot. 5 map, 2 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KULTURA * STARY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


11/15

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gancarczyk K.
Tytuł: Sprawność fizyczna a pozycja społeczna dziecka w klasie (na przykładzie klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Starym Sączu).
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec M.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 67 s. 30 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * SOCJOMETRIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * STOSUNKI INTERPERSONALNE * POPULARNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KORELACJA * STARY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


12/15

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Świebocka, Celina
Tytuł: Formułowanie strategii rozwoju firmy na przykładzie firmy 'Interpak Sp. z o.o.'
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kozioł, Leszek
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 105 s. 7 wykr. 5 ryc. 22 tab. bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: MARKETING * ZARZĄDZANIE * PRZEDSIĘBIORSTWO * STARY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * HANDEL * ROZWÓJ * FINANSE * FIRMA 'INTERPAK SP. Z O.O.' (STARY SĄCZ)


13/15

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kromer, Agata
Tytuł: Perspektywy rozwoju turystyki w gminie Stary Sącz.
Promotor: prof. dr hab. Pociask-Karteczka, Joanna
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 110 s., 17 tab., 14 ryc., 20 fot.Bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION KARPACKI * STARY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ROZWÓJ TURYSTYKI * STRATEGIA ROZWOJU * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * PRODUKT TURYSTYCZNY * RUCH TURYSTYCZNY * BADANIA STATYSTYCZNE * ANALIZA DANYCH


14/15

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skoczeń, Katarzyna
Tytuł: Aktywność fizyczna uczniów z Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu na tle wybranych warunków rodzinnych
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Krasicki, Szymon
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 40 s., 3 fot., 10 ryc., 9 tab.Bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPORT * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * UWARUNKOWANIA * RODZINA * WARUNKI MATERIALNE * BADANIA ANKIETOWE * STARY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


15/15

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szewczyk, Ewa
Tytuł: Atrakcyjność turystyczna miasta Stary Sącz
Promotor: dr Mroczka, Adam
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 88 s.,17 fot.,18 ryc., 2 tab., 15 wykr., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * STARY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka