Wynik wyszukiwania

Zapytanie: SPORT WODNY
Liczba odnalezionych rekordów: 97Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brzostowski L.
Tytuł: Analiza wypadków utonięć na terenie województwa radomskiego w latach 1986-1990.
Promotor: dr Gedl-Pieprzyca, Izabela
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 31 s. 1 mapa, 9 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT WODNY * PŁYWANIE * UTONIĘCIA * WYPADKI * ANALIZA * RADOM (WOJ. MAZOWIECKIE ; OKRĘG)


2/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pawłowski Z.
Tytuł: Próba oceny adaptacji dzieci w wieku od 2 do 4 lat do środowiska wodnego.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 61 s. 24 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * PŁYWANIE * SPORT WODNY * ADAPTACJA ORGANIZMU * ŚRODOWISKO * DZIECI (WIEK PONIEMOWLĘCY) * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * OCENA * ZACHOWANIE RUCHOWE


3/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaczmarski P.
Tytuł: Wykorzystanie akwenu Jeziora Solińskiego w procesach rekreacji i sportów wodnych.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 37 s. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * SPORT WODNY * SOLIŃSKIE, JEZIORO * WYKORZYSTANIE


4/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Adamczyk J.
Tytuł: Jezioro Rożnowskie jako akwen użytkowany w rekreacji, turystyce i sportach wodnych.
Promotor: mgr Kowalski W.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 91 s. 9 map, 7 tab. 8 wykr. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * REKREACJA * TURYSTYKA * ODPOCZYNEK * RATOWNICTWO WODNE * ROŻNOWSKIE, JEZIORO * WYKORZYSTANIE


5/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sekuła M.
Tytuł: Zainteresowania sportami wodnymi i umiejętności pływackie kandydatek na studia w AWF Kraków w 1990 r. - kierunek nauczycielski.
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 52 s. 23 wykr. 21 tab. 1 mapa bibliogr.21 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * PŁYWANIE * REKRUTACJA * AWF KRAKÓW * BADANIA ANKIETOWE * ZAINTERESOWANIA


6/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwaśniak J.
Tytuł: Wpływ czynników psychicznych na osiągnięcia w pływaniu dzieci w wieku 9-13 lat sekcji pływackiej ZKS Unia Tarnów.
Promotor: dr Gedl-Pieprzyca, Izabela
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 40 s. 20 tab. bibliogr.9 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * PŁYWANIE * BASEN PŁYWACKI * TEORIA WF I SPORTU * WYNIKI SPORTOWE * PSYCHOLOGIA


7/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Blecharczyk M.
Tytuł: Zainteresowania sportami wodnymi i umiejętności pływackie kandydatow na studia wychowania fizycznego w roku akademickim 1990/91.
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 40 s. 24 rys. 28 tab. bibliogr.26 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * PŁYWANIE * ZAINTERESOWANIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * UZDOLNIENIA RUCHOWE * AWF KRAKÓW * KANDYDACI


8/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzysztoforski P.
Tytuł: Próba oceny upowszechniania różnych form ruchowych ze szczególnym uwzględnieniem sportów wodnych na przykładzie Zakładów Chemicznych Alwernia w Alwerni.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 31 s. 1 rys. 6 tab. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * SPORT WODNY * OCENA * ZAKŁAD PRACY * MOTORYCZNOŚĆ


9/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gałczyński L.
Tytuł: Zagospodarowanie i organizacja obsługi turystycznej Jeziora Turawskiego.
Promotor: mgr Ofiarski M.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 109 s. 2 fot. 4 mapy 4 rys. 11 tab. bibliogr.19 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * WCZASY * TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * OBIEKT SPORTOWY * OBIEKT REKREACYJNY * SPORT WODNY * TURAWSKIE, JEZIORO


10/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gluba M.
Tytuł: Próba analizy popularności wodnych form rekreacji wśród mieszkańców Łodzi.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 102 s. 18 tab. bibliogr.27 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * PŁYWANIE * SPORT WODNY * CZAS WOLNY * LUDNOŚĆ * MIASTO * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE)


11/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gniazdowski A.
Tytuł: Zagospodarowanie rejonu Cedzyny dla celów rekreacyjnych.
Promotor: doc.dr Żmuda S.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 64 s. 19 fot. 1 mapa bibliogr.42 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * SPORT WODNY * OBIEKT REKREACYJNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA * MIASTO * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG) * CEDZYNA (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


12/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak I.
Tytuł: Zainteresowanie sportami wodnymi i umiejętności pływackie kandydatów na studia w AWF w Krakowie - kierunek rekreacja ruchowa w roku akademickim 1991/92.
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 62 s. 23 tab. 23 wykr. bibliogr.34 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * PŁYWANIE * STUDENCI * AWF KRAKÓW * REKREACJA


13/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pudo J.
Tytuł: Rozwój i działalność Krakowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w latach 1981-1991.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 31 s. 5 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * SPORT WODNY * RATOWNICTWO WODNE * RATOWNIK WODNY * ROZWÓJ * DZIAŁANIE * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKOWSKIE WODNEOCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE


14/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łukasik S.
Tytuł: Umiejętności pływackie i zainteresowania sportami wodnymi kandydatów na studia w AWF w Krakowie na kierunek rehabilitacja ruchowa w roku akademickim 1991/92.
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 30 s. 17 rys. 17 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * SPORT WODNY * STUDENCI * KINEZYTERAPIA * ZAINTERESOWANIA * AWF KRAKÓW


15/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łodziński T.
Tytuł: Umiejętności i zainteresowania sportami wodnymi wśród kandydatów na pierwszy rok studiów AWF Kraków, kierunek turystyka, wroku akademickim 1991/92.
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 66 s. 25 tab. 24 wykr. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * TURYSTYKA * ZAINTERESOWANIA * AWF KRAKÓW * STUDENCI * KANDYDACI


16/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hamera D.
Tytuł: Modelowe rozwiązania organizacji nauczania żeglarstwa deskowego na terenie miasta Krakowa.
Promotor: dr Dąbrowski W.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 53 s. 5 rys. 2 tab. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: ŻEGLARSTWO DESKOWE * SPORT WODNY * NAUCZANIE * MIASTO * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


17/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jojczyk E.
Tytuł: Rozwój funkcji turystycznych na obrzeżu Jeziora Rożnowskiego.
Promotor: dr Sacha S.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 65 s. 19 tab. bibliogr.42 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * WYPOCZYNEK * REKREACJA * SPORT WODNY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * BUDOWNICTWO * KOMUNIKACJA * USŁUGI


18/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żmuda G.
Tytuł: Umiejętności pływackie i zainteresowanie sportami wodnymi młodzieży IV i V klas szkół średnich rejonu olkuskiego.
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 64 s. 30 rys. 30 tab. bibliogr.26 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * SPORT WODNY * SZKOŁA ŚREDNIA * ZAINTERESOWANIA * RODZINA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


19/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ligięza K.
Tytuł: Zainteresowania sportami wodnymi i umiejętności pływania kandydatów na studia wychowania fizycznego w roku akademickim 1991/92.
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 68 s. 18 tab. 20 wykr. bibliogr.26 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * SPORT WODNY * ZAINTERESOWANIA * STUDENCI * AWF KRAKÓW * KULTURA FIZYCZNA


20/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Winiarski D.
Tytuł: Warunki do uprawiania sportów wodnych w Rzeszowie.
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 85 s. 15 fot. 11 tab. bibliogr.33 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * REKREACJA * KLUB SPORTOWY * KĄPIELISKO * MIASTO * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE) * WYWIAD


21/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwaśny R.
Tytuł: Rola kształtowania w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z zakresu sportów wodnych na rozwój zainteresowań i umiejętności w tym zakresie na przykładzie studentów kierunku rekreacji.
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 51 s. 14 tab. 14 wykr. bibliogr.17 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * PEDAGOGIKA * STUDENCI * ZAINTERESOWANIA * REKREACJA * AWF KRAKÓW


22/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Drabik J.
Tytuł: Umiejętności pływackie i zainteresowania sportami wodnymi kandydatów na I rok rehabilitacji AWF Kraków w roku akademickim 1992/93.
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 69 s. 37 tab. 20 diagr. 13 wykr. bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * SPORT WODNY * UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE * ZAINTERESOWANIA * STUDENCI * AWF KRAKÓW


23/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Musiał Z.
Tytuł: Zainteresowania sportami wodnymi i umiejętności pływackie kandydatek na studia w AWF Kraków w 1992 roku - kierunek nauczycielski.
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 64 s. 23 wykr. 23 tab. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPORT WODNY * PŁYWANIE * UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * AWF KRAKÓW


24/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kosterski Z.
Tytuł: Zainteresowania dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej w Rytwianach sportami wodnymi na tle warunków środowiska naturalnego.
Promotor: dr Gedl-Pieprzyca, Izabela
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 33 s. 6 fot. 13 tab. 8 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * DZIECI * MŁODZIEŻ * PŁYWANIE * ZAINTERESOWANIA * KORELACJA


25/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pacholan A.
Tytuł: Zainteresowania sportami wodnymi i umiejętności pływackie młodzieży szkół średnich Nowego sącza.
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 93 s. 1 mapa, 42 tab. 42 wykr. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * SPORT WODNY * PŁYWANIE * MŁODZIEŻ * SZKOŁA ŚREDNIA * ZAINTERESOWANIA * UMIEJĘTNOŚCI * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


26/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chwaszczewski J.
Tytuł: Zainteresowania sportami wodnymi i umiejętności pływackie młodzieży w Poniatowej (woj. kieleckie).
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 84 s. 1 rys. 27 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * SPORT WODNY * PŁYWANIE * MŁODZIEŻ * SZKOŁA ŚREDNIA * ZAINTERESOWANIA


27/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krajewska M.
Tytuł: Zainteresownia sportami wodnymi i umiejętności pływackie młodzieży 15-17-letniej Krakowa - Nowej Huty.
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 51 s. 23 tab. 20 wykr. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * MŁODZIEŻ * SZKOŁA ŚREDNIA * SPORT WODNY * ZAINTERESOWANIA * PŁYWANIE * UMIEJĘTNOŚCI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


28/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chłopek K.
Tytuł: Umiejętności pływackie i zainteresowania sportami wodnymi młodzieży kl. III i IV Liceum Ogólnokształcącego w Pilźnie i Technikum Chłodniczego w Pustyni koło Dębicy.
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 66 s. 24 tab. 24 wykr. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF * PSYCHOLOGIA * SPORT WODNY * PŁYWANIE * MŁODZIEŻ * SZKOŁA ŚREDNIA * UMIEJĘTNOŚCI * ZAINTERESOWANIA * POGLĄDY


29/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kmetko M.
Tytuł: Możliwości wykorzystania Jeziora Solińskiego do uprawiania sportów wodnych.
Promotor: mgr Babulski M.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 71 s. 5 fot. 7 map, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT WODNY * PŁYWANIE * ŻEGLARSTWO * KAJAKARSTWO * NARTY WODNE * SPRZĘT * URZĄDZENIA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * OBIEKT REKREACYJNY * SOLIŃSKIE, JEZIORO


30/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dudek W.
Tytuł: Obraz współczesnego płetwonurka i motywy zdobywania kolejnych stopni płetwonurka.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 34 s. 23 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * TEORIA SPORTU * SPORT WODNY * PŁETWONURKOWANIE * SPORTOWCY * MOTYWACJA


31/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fijas A.
Tytuł: Zainteresowania sportami wodnymi i umiejętności pływackie kandydatów na AWF Kraków - kierunek rekreacja ruchowa w roku akademickim 1992/93.
Promotor: doc.dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 72 s. 37 tab. 34 wykr. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PSYCHOLOGIA * SPORT WODNY * PŁYWANIE * MŁODZIEŻ * ZAINTERESOWANIA * KANDYDACI * AWF KRAKÓW


32/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Leszczyński M.
Tytuł: Przygotowanie do pracy z zakresu rekreacyjnych sportów wodnych przez Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 118 s. 43 tab. 36 wykr. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT WODNY * KSZTAŁCENIE KADR * STUDENCI * AWF KRAKÓW


33/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gajda P.
Tytuł: Umiejętności pływackie i zainteresowania rekreacyjnymi sportami wodnymi kandydatów na AWF w roku akademickim 1990/91 - kierunek rekreacja ruchowa.
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 62 s. 24 tab. 52 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * PŁYWANIE * SPORT WODNY * ZAINTERESOWANIA * UMIEJĘTNOŚCI * KANDYDACI * AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


34/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kopeć S.
Tytuł: Stan aktualny i perspektywy rozwoju rekreacji wodnej województwa nowosądeckiego na przykładzie Popradu.
Promotor: dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 82 s. 3 fot. 5 map, 25 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * SPORT WODNY * ORGANIZACJA * PROGRAM * PERSPEKTYWY * REGION * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * POPRAD


35/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korzelski J.
Tytuł: Warunki wypoczynku na obrzeżu Jeziora Rożnowskiego na przykładzie miejscowości Gródek n/Dunajcem i Bartkowa.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 106 s. 5 map, 14 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * SPORT WODNY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * USŁUGI * ROŻNOWSKIE, JEZIORO


36/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kosmalska I.
Tytuł: Ocena walorów rekreacyjno-turystycznych okolic Osia w rejonie Borów Tucholskich.
Promotor: doc.dr Żmuda S.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 39 fot. 16 fot. 4 mapy, 4 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT WODNY * TURYSTYKA * TEREN REKREACYJNY * KRAJOZNAWSTWO * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


37/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalska B.
Tytuł: Działalność Akademickich Klubów Podwodnych w Polsce w latach 1964-1978.
Promotor: dr Paryła W.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 56 s. 13 fot. 4 rys. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * NURKOWANIE SWOBODNE * AKADEMICKI KLUB PODWODNY * ORGANIZACJA * KLUB SPORTOWY * STUDENCI * WYWIAD


38/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozioł B.
Tytuł: Model wypoczynku dla grup zagranicznych wypoczywających w międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej SZSP BPiT 'Almatur' w Giżycku.
Promotor: mgr Babulski M.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 42 s. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WCZASY * WYPOCZYNEK * MODEL * OBIEKT REKREACYJNY * ZIMA * LATO * SPORT WODNY * SPORT ZIMOWY * INSTRUKTOR * DZIAŁANIE * GIŻYCKO


39/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chodara P.
Tytuł: Umiejętności pływackie i zainteresowania sportami wodnymi młodzieży wybranych szkół średnich Biłgoraja.
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 54 s. 25 tab. 24 wykr. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF * SPORT WODNY * PŁYWANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * UMIEJĘTNOŚCI * ZAINTERESOWANIA


40/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Witek M.
Tytuł: Umiejętności pływackie i zainteresowania sportami wodnymi młodzieży szkolnej na przykładzie m. Tarnowa oraz gmin Wieliczka i Pleśna.
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 80 s. 5 map, 34 tab. 30 wykr. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF * SPORT WODNY * PŁYWANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * UMIEJĘTNOŚCI * ZAINTERESOWANIA * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * GMINA * WIELICZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * PLEŚNA


41/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lazar I.
Tytuł: Rozwój śląskiego żeglarstwa regatowego w latach 1971-80.
Promotor: dr Paryła W.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 109 s. 62 tab. bibliogr. 58 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * SPORT WODNY * ŻEGLARSTWO * REGATY * ORGANIZACJA * PROBLEM * REGION * ŚLĄSK * KATOWICE (WOJ. ŚLĄSKIE)


42/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stryniak J.
Tytuł: Próba oceny sprawności pływackiej dzieci klas IV i V Szkoły Podstawowej nr 1 w Zawierciu.
Promotor: dr Dybińska E.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 53 s. 1 rys. 36 tab. 3 wykr. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF * SPORT WODNY * PŁYWANIE * UMIEJĘTNOŚCI * CZYNNOŚĆ RUCHOWA * NAUCZANIE * SKUTECZNOŚĆ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA


43/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krawiec H.
Tytuł: Analiza wybranych cech morfologicznych oraz cech układu krążenia i oddychania u młodzieży uprawiającej sport pływacki.
Promotor: dr Orchowski A.
Rok wydania: 1970
Opis fizyczny: 55 s. 32 tab. 2 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * FIZJOLOGIA * SPORT WODNY * PŁYWANIE * MŁODZIEŻ * ANTROPOLOGIA * UKŁAD KRĄŻENIA * UKŁAD ODDECHOWY


44/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hap V.
Tytuł: Umiejętności pływackie i zainteresowania sportami wodnymi wybranych grup dzieci z Jasła.
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 52 s. 17 tab. 18 wykr. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * PŁYWANIE * DZIECI * UMIEJĘTNOŚCI * ZAINTERESOWANIA * OCENA * ANALIZA * JASŁO


45/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Moskal G.
Tytuł: Umiejętności pływackie i zainteresowania sportami wodnymi młodzieży z wybranych szkół podstawowych w Kielcach.
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 58 s. 13 fot. 2 mapy, 24 tab. 16 wykr. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT WODNY * PŁYWANIE * MŁODZIEŻ * SZKOŁA PODSTAWOWA * UMIEJĘTNOŚCI * ZAINTERESOWANIA


46/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chmura B.
Tytuł: Ocena umiejętności pływackich dzieci kl. V Szkoły Podstawowej nr 11 w Tychach w roku szkolnym 1995/96.
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 36 s. 12 tab. 13 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT WODNY * PŁYWANIE * MŁODZIEŻ * SZKOŁA PODSTAWOWA * UMIEJĘTNOŚCI * ZAINTERESOWANIA


47/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bilski D.
Tytuł: Warunki do uprawiania sportów wodnych w Jaworznie.
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 67 s. 16 fot. 1 mapa, 1 rys. 4 tab. 9 wykr. bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT WODNY * WYPOCZYNEK * OBIEKT REKREACYJNY * ANALIZA * OCENA * JAWORZNO


48/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Golus A.
Tytuł: Próba analizy porównawczej sprawności pływackiej dzieci Szkoły Podstawowej nr 1 w Zabrzu, objętych obowiązkową nauką pływania w aspekcie wybranych cech morfologicznych i motorycznych.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 42 s. 8 ryc. 15 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF * SPORT WODNY * PŁYWANIE * SZKOŁA PODSTAWOWA * KLASY SPORTOWE * DZIECI * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA * KORELACJA


49/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Graczyk R.
Tytuł: Umiejętności pływackie i zainteresownia sportami wodnymi dzieci ze szkółki pływackiej w Łasku.
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 82 s. 32 ryc. 32 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * SPORT WODNY * PŁYWANIE * NAUCZANIE * UMIEJĘTNOŚCI * ZAINTERESOWANIA * DZIECI * SZKÓŁKA PŁYWACKA * ŁASK


50/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lniak A.
Tytuł: Postawy wobec kultury fizycznej kobiet uprawiających aerobik (ze szczególnym uwzględnieniem sportów wodnych).
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 59 s. 9 fot. 10 ryc. 16 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * KULTURA FIZYCZNA * AEROBIK * SPORT WODNY * PŁEĆ Ż. * ZAINTERESOWANIA * POGLĄDY


51/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ożóg A.
Tytuł: Ewolucja w budowie kadłubów desek windsurfingowych produkowanych seryjnie w latach 1991-1996 stosowanych w konkurencji course-racing i slalom.
Promotor: dr Dąbrowski W.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 35 s. 27 ryc. 5 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * ŻEGLARSTWO DESKOWE * SPRZĘT SPORTOWY


52/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pierucki D.
Tytuł: Ewolucja sprzętu windsurfingowego.
Promotor: dr Dąbrowski W.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 44 s. 11 ryc. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * ŻEGLARSTWO DESKOWE * SPRZĘT * KONSTRUKCJA * ZMIANA


53/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mayerberg T.
Tytuł: Analiza błędów w technice w pływaniu stylem motylkowym.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 43 s. 3 ryc. 1 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * SPORT WODNY * PŁYWANIE * STYL MOTYLKOWY * TECHNIKA * BŁĘDY * ANALIZA


54/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mączka G.
Tytuł: Urazy w pływaniu na desce z żaglem.
Promotor: dr Dąbrowski W.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 80 s. 13 fot. 15 ryc. 4 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA SPORTOWA * SPORT WODNY * ŻEGLARSTWO DESKOWE * URAZY * PRZYCZYNY * ZAPOBIEGANIE


55/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bocian M.
Tytuł: Umiejętności pływackie i zainteresowania sportami wodnymi młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Szczercowie (woj. piotrkowskie).
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 57 s. 1 mapa, 26 wykr. 31 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * PŁYWANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * UMIEJĘTNOŚCI * ZAINTERESOWANIA * SZCZERCÓW


56/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwaśniak A.
Tytuł: Umiejętności pływackie i zainteresowanie sportami wodnymi dzieci i młodzieży wybranych szkół podstawowych z Ostrowca Świętokrzyskiego.
Promotor: dr Dybińska E.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 55 s. 4 ryc. 25 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * PŁYWANIE * DZIECI * MŁODZIEŻ * UMIEJĘTNOŚCI * ZAINTERESOWANIA


57/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Byk D.
Tytuł: Elementy techniczne i rozkład prędkości w pływaniu na 200 m stylem grzbietowym (Igrzyska Olimpijskie, Atlanta 20-26.07.1996).
Promotor: doc. dr Orchowski A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 130 s. 56 ryc. 43 tab. bibliogr. 12 poz. Aneks 78 s.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * SPORT WODNY * PŁYWANIE * STYL GRZBIETOWY * TECHNIKA * TAKTYKA * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE LETNIE * ATLANTA (STANY ZJEDNOCZONE) * 1996


58/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skorupa M.
Tytuł: Analiza elementów techniczno-sprawnościowych w pływaniu na 100 m stylem motylkowym i stylem klasycznym (Mistrzostwa Europy, Wiedeń 1995.
Promotor: doc. dr Orchowski A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 90 s. 65 ryc. 48 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * SPORT WODNY * PŁYWANIE * STYL MOTYLKOWY * STYL KLASYCZNY * WYNIKI SPORTOWE * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * PRZYGOTOWANIE SPRAWNOŚCIOWE * MISTRZOSTWA EUROPY * WIEDEŃ * 1995


59/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Borys G.
Tytuł: Charakterystyka somatyczna zawodników w kajakarstwie górskim.
Promotor: prof. dr hab. Gołąb S.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 29 s. 7 ryc. 9 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * SPORT WODNY * KAJAKARSTWO GÓRSKIE * SPORTOWCY * BUDOWA CIAŁA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY SOMATYCZNE * CHARAKTERYSTYKA


60/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marcinowska E.
Tytuł: Działalność szkoleniowa Centralnego Ośrodka Żeglarskiego w Trzebieży.
Promotor: dr Dąbrowski W.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 81 s. 6 fot. 29 ryc. 16 tab. bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * ŻEGLARSTWO * SZKOLENIE * OŚRODEK SZKOLENIOWY * DZIAŁALNOŚĆ * TRZEBIEŻ (WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE) * CENTRALNY OŚRODEK ŻEGLARSKI (TRZEBIEŻ)


61/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Soja J.
Tytuł: Zainteresowania sportami wodnymi i umiejętności pływackie kandydatow na studia AWF Kraków kierunek: Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 1992/93.
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 47 s. 22 ryc. 30 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * SPORT WODNY * ZAINTERESOWANIA * PŁYWANIE * UMIEJĘTNOŚCI * KANDYDACI * AWF KRAKÓW


62/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Król J.
Tytuł: Geneza idei ratowania tonących na ziemiach polskich 1775-1902 roku.
Promotor: mgr Babulski M.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 51 s. 16 fot. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA * RATOWNICTWO WODNE * PŁYWANIE * SPORT WODNY * BEZPIECZEŃSTWO * PIERWSZA POMOC


63/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ilasz H.
Tytuł: Umiejętności pływackie i zainteresowania sportami wodnymi dzieci i młodzieży z wybranych szkół podstawowych w Ostródzie
Promotor: dr Dybińska E.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 63 s. 4 fot. 6 ryc. 31 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * PŁYWANIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * UMIEJĘTNOŚCI * ZAINTERESOWANIA


64/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jarząbek A.
Tytuł: Umiejętności pływackie i zainteresowania sportami wodnymi wybranych grup dzieci i młodzieży z Katowic.
Promotor: dr Dybińska E.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 65 s. 3 fot. 6 ryc. 28 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * PŁYWANIE * DZIECI * MŁODZIEŻ * UMIEJĘTNOŚCI * ZAINTERESOWANIA * KATOWICE (WOJ. ŚLĄSKIE)


65/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kułakowska I.
Tytuł: Próba oceny upowszechniania różnych form ruchowych ze szczególnym uwzględnieniem sportów wodnych na przykładzie pracowników Fabryki Obrabiarek Specjalizowanych 'Ponar' w Tarnowie.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 43 s. 6 tab. bibliogr.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT * SPORT WODNY * ORGANIZACJA * OBIEKT SPORTOWY * OBIEKT REKREACYJNY * WYPOCZYNEK * ZAKŁAD PRACY * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


66/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwapulińska-Pawełczyk M.
Tytuł: Działalność krakowskiego Yacht Clubu SZSP-PTTK i jego wyprawy oceaniczne w latach 1963-1979.
Promotor: dr Nazarko R.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 71 s. 25 fot. 2 rys. 1 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * SPORT WODNY * ŻEGLARSTWO MORSKIE * WYPRAWY OCEANICZNE * KLUB SPORTOWY * YACHT CLUB * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


67/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwiecień M.
Tytuł: Powstanie i rozwój sportu pływackiego w Kielcach do roku 1975.
Promotor: mgr Kowalski W.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 82 s. 2 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * SPORT WODNY * PŁYWANIE * ROZWÓJ * NAUCZANIE * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


68/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Budka D.
Tytuł: Ocena bazy do uprawiania rekreacyjnych sportów wodnych w Rybniku.
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 56 s. 13 fot. 8 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT WODNY * OBIEKT REKREACYJNY * ZBIORNIK WODNY * WYKORZYSTANIE * ANALIZA * RYBNIK


69/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Możdżeń M.
Tytuł: Oceaniczne i transoceaniczne regaty samotnych żeglarzy w latach 1960-1999.
Promotor: dr Dąbrowski W.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 98 s. 20 ryc. 3 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * SPORT WODNY * ŻEGLARSTWO MORSKIE * REGATY * ŻEGLARZ * JACHT


70/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stolarz G.
Tytuł: Warunki do uprawiania sportów wodnych w województwie tarnowskim.
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 98 s. 2 ryc. 13 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA WODNA * SPORT WODNY * OBIEKT REKREACYJNY * WYKORZYSTANIE * ANALIZA * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


71/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Słonina I.
Tytuł: Organizacja i system szkolenia z ratownictwa wodnego w Niemczech.
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 108 s. 9 ryc. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * RATOWNICTWO WODNE * SZKOLENIE KADR * ORGANIZACJA * SYSTEM * NIEMCY


72/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zabder K.
Tytuł: Poziom predyspozycji motorycznych oraz parametrów somatycznych a umiejętności pływackie uczniów IV klasy Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Krakowie.
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 54 s. 24 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * PŁYWANIE * UMIEJĘTNOŚCI * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * CECHY SOMATYCZNE * CHARAKTERYSTYKA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * SZKOŁA SPORTOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


73/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zbróg E.
Tytuł: Próba oceny poziomu sprawności pływackiej studentów i studentek Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na przestrzeni lat 1951-1996.
Promotor: dr Dybińska E.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 55 s. 16 ryc. 12 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * SPORT WODNY * PŁYWANIE * UMIEJĘTNOŚCI * OCENA * STUDENCI * AWF KRAKÓW


74/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rodak R.
Tytuł: Udział Polaków w regatach oceanicznych.
Promotor: dr Dąbrowski W.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 76 s. 6 fot. 34 ryc. 89 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * SPORT WODNY * ŻEGLARSTWO MORSKIE * REGATY ŻEGLARSKIE * UCZESTNICTWO * SPORTOWCY * POLSKA


75/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bałys R.
Tytuł: Sprawność pływacka zawodników VI klasy SMS Kraków i niektóre jej uwrunkowania.
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 71 s. 27 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * PŁYWANIE * UMIEJĘTNOŚCI * OCENA * CZYNNIK * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


76/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kramarz A.
Tytuł: Analiza przyczyn wypadków utonięć na obszarze województwa bielskiego w latach 1993-1997.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 53 s. 11 ryc. 11 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT WODNY * PŁYWANIE * RATOWNICTWO WODNE * UTONIĘCIA * ANALIZA * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


77/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Najder Z.
Tytuł: Efektywność nauczania pływania dzieci klas drugich szkół podstawowych w Nowej Hucie.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 29 s. 17 ryc. 10 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * PŁYWANIE * NAUCZANIE * SKUTECZNOŚĆ * OCENA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * CECHY MORFOLOGICZNE * ROZWÓJ FIZYCZNY * UKŁAD ODDECHOWY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


78/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nikiel T.
Tytuł: Wykorzystanie pływalni krytej w Brzeszczach w latach 1970-1974.
Promotor: mgr Kowalski W.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 57 s. 8 fot. 7 ryc. 16 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * PŁYWANIE * PŁYWALNIA * BASEN PŁYWACKI * WYKORZYSTANIE * BRZESZCZE


79/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Niklińska K.
Tytuł: Pływanie i sport pływacki w Zakopanem.
Promotor: doc. dr Orchowski A.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 49 s. 13 fot. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * SPORT WODNY * PŁYWANIE * KLUB SPORTOWY * ZAWODY * SPORTOWCY * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


80/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Noga A.
Tytuł: Wykorzystanie Jeziora Żywieckiego w rekreacji.
Promotor: mgr Kowalski W.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 91 s. 1 mapa, 6 ryc. 7 taba. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * TURYSTYKA * SPORT WODNY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * ŻYWIECKIE, JEZIORO


81/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak A.
Tytuł: Czynniki determinujące wykorzystanie urządzeń sportowo-rekreacyjnych na Zarabiu w Myślenicach.
Promotor: dr Świdziński T.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 93 s. 2 mapy, 8 ryc, 16 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPORT WODNY * TEREN REKREACYJNY * OBIEKT REKREACYJNY * URZĄDZENIA SPORTOWE * WYKORZYSTANIE * CZYNNIK * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - ZARABIE


82/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak A.
Tytuł: Motywy rezygnacji z uprawiania sportu pływackiego na przykładzie zawodników sekcji pływackiej klubu GTS Wisła Kraków.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 31 s. 5 ryc. 15 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SPORT WODNY * PŁYWANIE * KARIERA SPORTOWA * REZYGNACJA Z KARIERY SPORTOWEJ * MOTYWACJA * TOWARZYSTWO SPORTOWE 'WISŁA' (KRAKÓW) * SEKCJA SPORTOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


83/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Oleksy Z.
Tytuł: Analiza umiejętności pływania oraz ogólnej sprawności fizycznej dzieci klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Sączu.
Promotor: mgr Kowalski W.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 52 s. 1 ryc. 21 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * PŁYWANIE * UMIEJĘTNOŚCI * ANALIZA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


84/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Olszowski M.
Tytuł: Próba oceny postępów w nauce pływania u żeńskiej młodzieży szkolnej Krakowa w wieku lat 14-17 (w nawiązaniu do niektórych wskaźników rozwojowych i ogólnej sprawności fizycznej).
Promotor: dr Orchowski A.
Rok wydania: 1964
Opis fizyczny: 40 s. 3 ryc. 10 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * PŁYWANIE * UMIEJĘTNOŚCI * OCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ FIZYCZNY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


85/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gawroński W..
Tytuł: Przegląd i ocena konstrukcji sportowo-rekreacyjnych jachtów kabinowych.
Promotor: dr Dąbrowski W.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 108 s. 150 ryc. 1 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT WODNY * JACHT KABINOWY * KONSTRUKCJA * ANALIZA


86/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Butryn M.
Tytuł: Osiągnięcia Polaków w żegludze oceanicznej.
Promotor: dr Dąbrowski W.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 110 s. 4 fot. 26 ryc. 11 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * SPORT WODNY * ŻEGLARSTWO MORSKIE * ŻEGLARZ * SUKCES SPORTOWY


87/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zyguła K.
Tytuł: Ocena wstępnego etapu procesu szkolenia instruktora żeglarstwa deskowego - kursu specjalizacji 'windsurfing'.
Promotor: dr Dąbrowski W.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 74 s. 31 ryc. 1 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * SPORT WODNY * ŻEGLARSTWO DESKOWE * INSTRUKTOR * SZKOLENIE * KURS SZKOLENIOWY * OCENA


88/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Opyrchał Cz.
Tytuł: Rozwój sportu pływackiego na Śląsku po II wojnie światowej (1945-1950).
Promotor: dr Orchowski A.
Rok wydania: 1969
Opis fizyczny: 119 s. 11 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * SPORT WODNY * PŁYWANIE * ROZWÓJ * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * ŚLĄSK


89/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Palczyński T.
Tytuł: Umiejętność pływania młodzieży szkół średnich w Krakowie.
Promotor: dr Orchowski A.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 52 s. 6 ryc. 24 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * PŁYWANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * UMIEJĘTNOŚCI * OCENA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


90/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pałosz J.
Tytuł: Próba upowszechnienia sportu windsurfingowego w Polsce.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 57 s. 16 ryc. bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * ŻEGLARSTWO DESKOWE * POPULARNOŚĆ * SPRZĘT SPORTOWY * PARAMETR * SZKOLENIE * MŁODZIEŻ


91/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Papież S.
Tytuł: Pływackie umiejętności młodzieży szkół podstawowych w Zakopanem.
Promotor: dr Orchowski A.
Rok wydania: 1970
Opis fizyczny: 62 s. 6 ryc. 17 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * PŁYWANIE * UMIEJĘTNOŚCI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


92/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Paprocka K.
Tytuł: Motywacja rezygnacji z uprawiania kajakarstwa górskiego na przykładzie byłych zawodników klubów WCKS 'Dunajec' i SKS 'Start' w Nowym Sączu.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 38 s. 4 ryc. 15 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * PSYCHOLOGIA * KAJAKARSTWO GÓRSKIE * REZYGNACJA Z KARIERY SPORTOWEJ * MOTYWACJA * SPORTOWCY * KLUB SPORTOWY * KLUB SPORTOWY 'DUNAJEC' * SKS * SPÓŁDZIELCZY KLUB SPORTOWY 'START' (NOWY SĄCZ) * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


93/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pastuszka L.
Tytuł: Umiejętność pływania i ocena jego wartości przez młodzież Technikum Mechanicznego i II Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach.
Promotor: dr Dybińska E.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 44 s. 17 ryc. 12 tab. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * PŁYWANIE * UMIEJĘTNOŚCI * OCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * STARACHOWICE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


94/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pankowska-Homińska B.
Tytuł: Zainteresowanie sportem pływackim zawodników G.T.S. 'Wisła' na tle warunków środowiskowych.
Promotor: dr Orchowski A.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 32 s. 31 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * PŁYWANIE * ZAINTERESOWANIA * SPORTOWCY * TOWARZYSTWO SPORTOWE 'WISŁA' (KRAKÓW)


95/97

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Zgierski M.
Tytuł: Ratownictwo wodne w Polsce w latach 1918-1939.
Promotor: dr Dybińska E.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 37 s. 24 fot. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * HISTORIA SPORTU * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * RATOWNICTWO WODNE


96/97

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Molewicz M.
Tytuł: Zdobywcy Kanału La Manche w latach 1875-1926.
Promotor: dr Dybińska E.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 22 s. 8 fot. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * PŁYWANIE * HISTORIA SPORTU * 1875-1926 * KANAŁ LA MANCHE


97/97

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sitarz, Dominika
Tytuł: Historia Kolejowego Klubu Wodnego 1929 w Krakowie w latach 1955-1965
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kałamacka, Ewa
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 33 s., 11 fot., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * SPORT WODNY * KAJAKARSTWO * WIOŚLARSTWO * KLUB SPORTOWY * DZIAŁALNOŚĆ * ORGANIZACJA * SUKCES SPORTOWY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KOLEJOWY KLUB WODNY 1929 (KRAKÓW)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka