Wynik wyszukiwania

Zapytanie: SPADOCHRONIARSTWO
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Błażejczyk H.
Tytuł: Wpływ warunków biometeorologicznych na efektywność pracy instruktora spadochronowego wojsk powietrzno-desantowych.
Promotor: doc. dr Żmuda S.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 110 s. 20 fot. 11 tab. 11 wykr. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: SPADOCHRONIARSTWO * WOJSKO * SZKOLENIE * INSTRUKTOR * OSOBOWOŚĆ * STAN PSYCHICZNY * BIOMETEOROLOGIA * KORELACJA * BEZPIECZEŃSTWO


2/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fitzermann J.
Tytuł: Regeneracja sił psychofizycznych skoczka spadochronowego wojsk powietrzno-desantowych w procesie szkolenia spadochronowego.
Promotor: doc.dr Żmuda S.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 124 s. 11 fot. 2 tab. 4 wykr. bibliogr.43 poz.
Słowa kluczowe: SPADOCHRONIARSTWO * WOJSKO * SZKOLENIE * BEZPIECZEŃSTWO * PSYCHOLOGIA * STRES * ZAPOBIEGANIE * ODNOWA BIOLOGICZNA


3/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gajzler T.
Tytuł: Poziom wysiłkowych mechanizmów adaptacyjnych organizmu skoczków spadochronowych.
Promotor: dr Tyka, Aleksander
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 22 s. 1 rys. 8 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * TEORIA SPORTU * SPADOCHRONIARSTWO * WYSIŁEK FIZYCZNY * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * ADAPTACJA WYSIŁKOWA


4/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mędoń P.
Tytuł: Motywacja do uprawiania sportu spadochronowego.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 33 s. 17 ryc. 1 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SPORTOWCY * SPADOCHRONIARSTWO * MOTYWACJA


5/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mędoń P.
Tytuł: Motywacja do uprawiania sportu spadochronowego.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 33 s. 18 ryc. 1 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA SPORTU * SPADOCHRONIARSTWO * SPORTOWCY * MOTYWACJA


6/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Filipowska M.
Tytuł: Motywacja w sporcie spadochronowym.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 44 s. 6 ryc. 15 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA SPORTU * SPADOCHRONIARSTWO * SPADOCHRONIARZ * MOTYWACJA * SPORT AMATORSKI * SPORT WYCZYNOWY


7/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łuszczki J.
Tytuł: Powstanie i działalność sekcji spadochronowej WKS 'Wawel' Kraków w latach 1960-1979.
Promotor: dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 99 s. 44 fot. 8 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * KLUB SPORTOWY * WOJSKOWY KLUB SPORTOWY 'WAWEL' (KRAKÓW). SEKCJA SPADOCHRONOWA * SPADOCHRONIARSTWO * DZIAŁALNOŚĆ * WYNIKI SPORTOWE


8/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matyjewicz R.
Tytuł: Wyniki zawodników sekcji spadochronowej WKS 'Wawel' w Krakowie a poziom wybranych cech morfologicznych w różnych okresach treningowych.
Promotor: dr Żarek J.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 56 s. 39 fot. 15 tab. 15 wykr. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * SPADOCHRONIARSTWO * WYNIKI SPORTOWE * SPORTOWCY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * CECHY MORFOLOGICZNE * KORELACJA * KLUB SPORTOWY * WOJSKOWY KLUB SPORTOWY 'WAWEL' (KRAKÓW). SEKCJA SPADOCHRONOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


9/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nawracaj A.
Tytuł: Wybrane problemy odnowy biologicznej w sporcie spadochronowym.
Promotor: doc. dr Bierzgalski J.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 51 s. 3 fot. 4 zał. bibliogr.
Słowa kluczowe: ODNOWA BIOLOGICZNA * SPORT POWIETRZNY * SPADOCHRONIARSTWO * WOJSKOWI * CZAS WOLNY * REKREACJA


10/18

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Błażejczyk, Henryk
Tytuł: Znaczenie środowiska biofizycznego w procesie szkolenia wojsk powietrznodesantowych.
Promotor: doc. dr hab. Żmuda, Stefan
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 272 s. 28 tab. 20 wykr. bibliogr. 58 poz. zał.
Słowa kluczowe: SPADOCHRONIARSTWO * WOJSKOWI * NAUCZANIE * TRENING * ORGANIZM * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KORELACJA


11/18

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Kalamus B.
Tytuł: Spadochroniarstwo w Polsce. Organizacja i funkcjonowanie.
Promotor: dr Kaganek, Krzysztof
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 105 s. 3 fot. 16 ryc. 16 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPADOCHRONIARSTWO * ORGANIZACJA * ROZWÓJ


12/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marek, Agnieszka
Tytuł: Charakterystyka wybranych dyscyplin powietrznych i ich ocena w opinii respondentów.
Promotor: dr Kaganek, Krzysztof
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 109 s. 4 fot. 51 ryc. 43 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: SPORTY POWIETRZNE * SPADOCHRONIARSTWO * LOTNIARSTWO * ZAWODNICY * OPINIA * MOTYWACJA DODATNIA * BADANIA ANKIETOWE * PARALOTNIARSTWO


13/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kalamus, Beata
Tytuł: Motywy uprawiania spadochroniarstwa.
Promotor: dr Żiżka-Salamon, Danuta
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 93 s. 12 fot. 26 ryc. 25 tab. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: SPADOCHRONIARSTWO * MOTYWACJA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * SKOKI ZE SPADOCHRONEM * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE


14/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zgierska, Beata
Tytuł: Postawa skoczków spadochronowych wobec śmierci
Promotor: prof. dr hab. med. Ryn, Zdzisław
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 64 s. 10 ryc. 12 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SPORTOWCY * SPADOCHRONIARSTWO * POSTAWA * RYZYKO * LĘK * ŚMIERĆ * BADANIA ANKIETOWE * WYWIAD * KRAKÓW (WOJ. MALOPOLSKIE) * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE)


15/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kalamus-Gądek, Beata
Tytuł: Wpływ sportu spadochronowego na osobowość człowieka (na podstawie badań przeprowadzonych w roku 2004 w Krakowie i w Bielsku Biała).
Promotor: prof. dr hab. Szyszko-Bohusz, Andrzej
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 7 fot. 1 rys. 30 tab. 26 wykr. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: SPADOCHRONIARSTWO * SKOKI ZE SPADOCHRONEM * ZDROWIE * SZYBKOŚĆ RUCHÓW * SPORTOWCY * WPŁYW * OSOBOWOŚĆ * WIEDZA * EMOCJE * BADANIA ANKIETOWE * OBSERWACJA * WYWIAD * ANALIZA DANYCH


16/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Strama, Marzena
Tytuł: Zarys dziejów Centrum Wyszkolenia Spadochronowego w Aeroklubie Tatrzańskim w Nowym Targu.
Promotor: prof. dr hab. Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 70 s., 7 fot., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: SPORTY POWIETRZNE * SPADOCHRONIARSTWO * AEROKLUB * HISTORIA * NOWY TARG (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


17/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Buława, Andrzej
Tytuł: Ryzyko w sporcie według opinii nauczycieli wychowania fizycznego
Promotor: prof. dr hab. Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 41 s., 20 ryc.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * NAUCZYCIEL WF * SPORT * RYZYKO * ALPINIZM * SKOKI NARCIARSKIE * SPADOCHRONIARSTWO * OPINIA


18/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gądek, Piotr
Tytuł: Historia sekcji spadochronowej Wojskowego Klubu Sportowego 'Wawel' po roku 1989.
Promotor: dr hab. Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 84 s., 6 fot., 1 ryc., 7 tab.Bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * SPADOCHRONIARSTWO * KLUB SPORTOWY * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * WYWIAD * ANALIZA DANYCH * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WOJSKOWY KLUB SPORTOWY ' WAWEL' (KRAKÓW)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka