Wynik wyszukiwania

Zapytanie: SKOKI
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bobak T.
Tytuł: Wpływ prędkości na rozbiegu oraz typu nart na długość skoku narciarskiego.
Promotor: mgr Krasicki Sz.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 17 s. 3 fot. 2 tab. 2 wykr. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: NARCIARSTWO KLASYCZNE * SKOKI * TECHNIKA * BIOMECHANIKA * PRĘDKOŚĆ * NARTY * ROZBIEG * WYNIKI SPORTOWE * KORELACJA


2/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brachaczek M.
Tytuł: Rozwój szkolenia w skokach lekkoatletycznych mężczyzn w Polsce w oparciu o osiągnięcia najlepszych sekcji L.A. w latach 1955-1964.
Promotor: dr Dudziński E.
Rok wydania: 1966
Opis fizyczny: 28 s. 5 map 14 wykr. bibliogr.6 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * SKOKI * SZKOLENIE * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * POLSKA


3/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brzezińska-Szczepaniak A.
Tytuł: Czynniki wpływające na wysokość skoku ze szczególnym uwzględnieniem budowy kończyny dolnej.
Promotor:
Rok wydania: 1958
Opis fizyczny: 13 s. 3 wykr. bibliogr.5 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * SKOKI * SKOCZNOŚĆ * KOŃCZYNA DOLNA * BUDOWA CIAŁA


4/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chramiec J.
Tytuł: Przyczyny kończenia kariery zawodniczej.
Promotor: doc.dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 60 s. 6 wykr. 55 tab.
Słowa kluczowe: NARCIARSTWO ZJAZDOWE * NARCIARSTWO KLASYCZNE * SKOKI * BIEGI * ZAWODNICY * KARIERA SPORTOWA * KLUB SPORTOWY * ZAWODY


5/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chromec W.
Tytuł: Biomechaniczna analiza skoku w dal techniką piersiwą.
Promotor: dr Klapkowski F.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 34 s. 7 fot. 5 tab. 8 rys. bibliogr.6 poz.
Słowa kluczowe: BIOMECHANIKA * LEKKOATLETYKA * SKOKI * SKOCZNOŚĆ * TECHNIKA


6/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Doliński W.
Tytuł: Technika i wyniki w skoku o tyczce w zależności od proporcji ciała na podstawie badań biomechanicznych.
Promotor: dr Klapkowski F.
Rok wydania: 1958
Opis fizyczny: 100 s. 67fot. 67 tab. 3 wykr. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * SKOKI * TECHNIKA * WYNIKI SPORTOWE * BIOMECHANIKA


7/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dygoń W.
Tytuł: Próba oceny skoków narciarskich w konkurencji w latach 1920-1961.
Promotor: dr Nazarko R.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 60 s. 13 tab. 3 wykr.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * NARCIARSTWO KLASYCZNE * SKOKI * OCENA * KLASYFIKACJA SPORTOWA * ZAWODNICY * KLUB SPORTOWY


8/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Filipek W.
Tytuł: Rozwój skoków lekkoatletycznych mężczyzn w okresie 25-lecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
Promotor: dr Dudziński E.
Rok wydania: 1970
Opis fizyczny: 40 s. 12 tab. 12 wykr. bibliogr.7 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * LEKKOATLETYKA * SKOKI * WYNIKI SPORTOWE * ROZWÓJ * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * POLSKA


9/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Filipek-Kulczykowska J.
Tytuł: Budowa ciaa a bieg na 100 i 1000 m oraz skok wzwyż u kandydatów na WSWF.
Promotor: doc.dr Jasicki B.
Rok wydania: 1954
Opis fizyczny: 46 s. 30 tab. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * BIEGI * SKOKI * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SZKOŁA WYŻSZA


10/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fortecki J.
Tytuł: Analiza przygotowania i ocena wyników czołowych zawodników w skokach narciarskich w latach 1970-72.
Promotor: dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 72 s. 18 fot. 1 kinogr. 6 tab. bibliogr.4 poz.
Słowa kluczowe: NARCIARSTWO * SKOKI * ZAWODY * ZAWODNICY * TRENING * WYNIKI SPORTOWE


11/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gawęcka A.
Tytuł: Skoki z miejsca wzwyż i w dal u dziewcząt krakowskich w wieku 14,5-20,5 lat w nawiązaniu do wysokości i ciężaru ciała.
Promotor: doc. Jasicki B.
Rok wydania: 1958
Opis fizyczny: 34 s. 44 tab. bibliogr.7 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * SKOKI * SKOCZNOŚĆ * WYSOKOŚĆ CIAŁA * WIEK KALENDARZOWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


12/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gąsiorowski M.
Tytuł: Ewolucja sprzętu i ekwipunku skoczka narciarskiego w latach 1972-81 w świetle obowiązujących regulaminów FIS.
Promotor: dr Nazarko R.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 62 s. 39 fot. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: NARCIARSTWO * SKOKI * ZAWODNICY * REGULAMIN * PRZEPISY * ZMIANA


13/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hajdaniak J.
Tytuł: Ocena sprawności skoczków w procesie rocznego cyklu treningowego na podstawie testów:Harwardzkiego Tuttle'a oraz Hettingera i Rohdahla.
Promotor: prof.dr Kaulbersz J.
Rok wydania: 1968
Opis fizyczny: 34 s. 6 tab. 12 wykr. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPORTOWCY * SKOKI * SKOCZNOŚĆ * TEST MIĘDZYNARODOWY * TRENING


14/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Iwanicki W.
Tytuł: Elektromiograficzny obraz współdziałania mięśni taśmy prostowników kończyn dolnych w fazie amortyzacji w zależności od prędkości lądowania.
Promotor: dr Ruchlewicz T.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 27 s. 7 rys. 1 tab. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SKOKI * MIĘŚNIE * KOŃCZYNA DOLNA * SIŁA * PARAMETR * ELEKTROMIOGRAM * ELEKTROENCEFALOGRAM * STUDENCI * AWF KRAKÓW


15/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaczmarowski G.
Tytuł: Badania nad kształtowaniem się zmienności sezonowej w skokach lekkoatletycznych okres 1946-1961.
Promotor: dr Dudziński E.
Rok wydania: 1963
Opis fizyczny: 42 s. 13 tab. 24 wykr. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * SKOKI * ZAWODY * ZAWODNICY


16/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kłaput F.
Tytuł: Porównawcza analiza ruchów podczas lądowania Kadry Narodowej na skoczni igielitowej.
Promotor: dr Kłapkowski F.
Rok wydania: 1967
Opis fizyczny: 52 s. 8 fot. 2 rys. 4 tab. 13 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: NARCIARSTWO * SKOKI * MOTORYCZNOŚĆ * TECHNIKA * OBIEKT SPORTOWY * ANALIZA


17/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mol A.
Tytuł: Bieg i skok w nawiązaniu do wzrostu i wskaźnika międzykończynowego (według pomiarów dokonanych na chłopcach w Dębicy w wieku lat 7-18).
Rok wydania: 1965
Opis fizyczny: 17 s. 9 tab. 5 wykr. bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BIEGI * SKOKI * CECHY MORFOLOGICZNE * WYSOKOŚĆ CIAŁA * WSKAŹNIK * KORELACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


18/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Momola I.
Tytuł: Zmiana poziomu skoczności pod wpływem ćwiczeń na trampolinie.
Promotor: dr Cichalewska A.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 67 s. 5 rys. 19 tab. 12 wykr. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SKOCZNOŚĆ * SKOKI * ĆWICZENIA NA PRZYRZĄDACH * TRAMPOLINA * KOORDYNACJA RUCHOWA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


19/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mróz E.
Tytuł: Skoki narciarskie.
Rok wydania: 1952
Opis fizyczny: 154 s. 17 fot. 27 rys. 2 tab. 4 wykr. bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * NARCIARSTWO KLASYCZNE * SKOKI * TECHNIKA * TRENING


20/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Muzyka G.
Tytuł: Wpływ podłoża na technikę wykonania salta skulonego w tył z miejsca.
Promotor: dr Parlak J.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 62 s. 16 ryc. 15 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * GIMNASTYKA SPORTOWA * SKOKI * SKOCZNOŚĆ * TECHNIKA * BIOMECHANIKA * ŚRODEK CIĘŻKOŚCI * PŁEĆ M.


21/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nadarkiewicz L.
Tytuł: Systematyka ćwiczeń specjalnych stosowanych w skokach narciarskich.
Promotor: dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 37 s. 8 fot. 50 ryc. bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * NARCIARSTWO KLASYCZNE * SKOKI * TRENING * ĆWICZENIA SPECJALNE


22/26

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Bezeg, Adam
Tytuł: Wyniki w skoku wzwyż w zależności od wybranych cech morfologicznych i sprawnościowych.
Promotor: doc. dr Panek, Stanisław
Rok wydania: 1968
Opis fizyczny: s. nlb. 2, 59, nlb.18, 17 tab. 86 wykr. bibliogr. 86 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * SKOKI * SKOK WZWYŻ * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SKOCZNOŚĆ * SIŁA * BUDOWA CIAŁA * TKANKA TŁUSZCZOWA * PŁEĆ M. * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * STUDENCI * BADANIA NAUKOWE * TESTY * WSWF KRAKÓW


23/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaczmarczyk, Marek
Tytuł: Z dziejów Wielkiej Krokwi - zakopiańskiej skoczni narciarskiej im. St. Marusarza w latach 1925-2005.
Promotor: prof. dr hab. Wróbel, Ryszard
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 75 s., 11 fot., 22 tab.Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * NARCIARSTWO * SKOCZNIA NARCIARSKA * SKOKI * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ANALIZA DANYCH * 1925-2005


24/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hula, Magdalena
Tytuł: Wpływ uprawiania skoków narciarskich na osobowość zawodników.
Promotor: prof. dr hab. Szyszko-Bohusz, Andrzej
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 50 s., 9 ryc., 28 tab.Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * NARCIARSTWO KLASYCZNE * SKOKI * OSOBOWOŚĆ * ZAWODNICY * WPŁYW * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * BADANIA ANKIETOWE


25/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lisiakiewicz, Małgorzata
Tytuł: Ocena parametrów kinetycznych i kinematycznych wybranych elementów technicznych tańca klasycznego w świetle trójwymiarowej analizy ruchu.
Promotor: dr Chwała, Wiesław
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 41 s., 7 fot., 14 ryc., 1 tab.Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC * PARAMETRY BIOMECHANICZNE * PARAMETRY KINEMATYCZNE * PŁEĆ Ż. * SKOKI * POMIAR * AWF KRAKÓW


26/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Banaś, Paulina
Tytuł: Wpływ rozbiegu na skuteczność odbicia i technikę wykonania przewrotu lotnego w przód
Promotor: dr Dudek, Dorota
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 57 s., 20 ryc., 12 tab., bibliogr. 36 poz. Aneks
Sygnatura: 41567WF
Słowa kluczowe: GIMNASTYKA SPORTOWA * ROZBIEG * AKROBATYKA SPORTOWA * PRZEWROTY * SKOKI * PŁEĆ M.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka