Wynik wyszukiwania

Zapytanie: SKOCZNOŚĆ
Liczba odnalezionych rekordów: 79Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marek Z.
Tytuł: Pomiar wysokości uniesienia środka ciężkości ciała przy pomocy platformy dynamograficznej oraz za pomocą testu Sargenta.
Promotor: dr Ruchlewicz T.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 22 s. 4 rys. 3 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SKOCZNOŚĆ * TESTY * MASA CIAŁA * ŚRODEK CIĘŻKOŚCI * OCENA


2/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Miśkowiec M.
Tytuł: Porównanie trzech sposobób oceny skoczności na podstawie wyskoku pionowego.
Promotor: dr Ruchlewicz T.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 22 s. 3 rys. 4 tab. 2 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: BIOMECHANIKA * MOTORYCZNOŚĆ * SKOCZNOŚĆ * OCENA * WYSKOK DOSIĘŻNY


3/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Adamczyk M.
Tytuł: Skoczność w nawiązaniu do proporcji wysokościowych ciała u dziewcząt w wieku od 7,5 do 13,5 lat.
Promotor: dr Panek S.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 38 s. 11 tab. 72 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOLOGIA * ANTROPOMETRIA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * SKOCZNOŚĆ * WIEK KALENDARZOWY * KORELACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


4/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Albinowska J.
Tytuł: Kształtowanie się skoczności, szybkości i zwinności u dziewcząt krakowskich w wieku 14,5 do 18,5 lat w zależności od wysokości i ciężaru ciała oraz stopnia rozwoju biologicznego.
Promotor: dr Panek S.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 28 s. 12 tab. 16 wykr. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOLOGIA * SKOCZNOŚĆ * SZYBKOŚĆ * ZWINNOŚĆ * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * WIEK KALENDARZOWY * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


5/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kumańska R.
Tytuł: Poziom wybranych cech morfologicznych i sprawnościowych 13-letnich dziewcząt o zróżnicowanym rozwoju i odmiennych predyspozycjach skocznościowych.
Promotor: doc. dr hab. Januszewski J.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 39 s. 4 ryc. 13 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * ROZWÓJ FIZYCZNY * SKOCZNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


6/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Baczkowska M.
Tytuł: Rozwój siły i skoczności u dziewcząt i chłopców z Nowej Huty w wyróżnionych grupach społecznych.
Promotor: doc.dr Panek S.
Rok wydania: 1969
Opis fizyczny: 40 s. 7 tab. 7 wykr. bibliogr.6 poz.
Słowa kluczowe: SIŁA * SKOCZNOŚĆ * SOCJOLOGIA * POCHODZENIE SPOŁECZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


7/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Baczyński A.
Tytuł: Kształtowanie się szybkości i skoczności u chłopców z Końskich w wieku 8,5 do 14,5 lat.
Promotor: doc.dr Jasicki B.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 44 s. 21 tab. 48 wykr. bibliogr.7 poz.
Słowa kluczowe: SZYBKOŚĆ * SKOCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * WIEK KALENDARZOWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


8/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Balcar K.
Tytuł: Skoczność u dziewcząt w wieku 7,5-14,5 z Żywiecczyzny w nawiązaniu do wysokości i ciężaru ciala.
Promotor: doc.dr Panek S.
Rok wydania: 1965
Opis fizyczny: 37 s. 60 tab. 10 wykr. bibliogr.9 poz.
Słowa kluczowe: SKOCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WIEK KALENDARZOWY * ANTROPOMETRIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


9/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Banaś F.
Tytuł: Próba określenia wpływu skoczności na szybkość w biegu na 60 m u dziewcząt w wieku 14,5-15,5 lat.
Promotor: dr Dudziński E.
Rok wydania: 1963
Opis fizyczny: 42 s. 11 tab. 11 wykr. bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * BIEGI KRÓTKIE * SZYBKOŚĆ * SKOCZNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


10/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Błasiak M.
Tytuł: Poziom wybranych cech biometrycznych 14-letnich chłopców o zróżnicowanym rozwoju oraz o wysokiej i niskiej skoczności.
Promotor: doc.dr hab. Januszewski J.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 40 s. 1 rys. 6 tab. 4 wykr. bibliogr.31 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * FIZJOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * SKOCZNOŚĆ * SZKOŁA PODSTAWOWA * DZIECI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MIASTO * TYCHY


11/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Borek B.
Tytuł: Wpływ typu lekcji wychowania fizycznego na kształtowanie się mocy u dziewcząt w wieku 16-18 lat.
Promotor: dr Tworzydło M.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 37 s. 3 rys. 13 tab. 5 wykr. bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY MOTORYCZNE * SIŁA * SKOCZNOŚĆ * SZYBKOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


12/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Borzęcka-Płaneta M.
Tytuł: Skoczność w nawiązaniu do wskażników obwodowo-długościowych kończyn u dziewcząt w wieku od 7,5 do 13,5 lat.
Promotor: dr Panek S.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 38 s. 19 tab. 24 wykr. bibliogr.17 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * SKOCZNOŚĆ * KOŃCZYNA DOLNA * WSKAŹNIK * WIEK KALENDARZOWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


13/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brataniec A.
Tytuł: Rozwój sprawności ruchowej - siły, szybkości, zwinności i skoczności u dziewcząt II kl. X. L.O w Krakowie w okresie przeprowadzania zajęć metodą nowoczesnego nauczania.
Promotor: dr Mazurek L.
Rok wydania: 1971
Opis fizyczny: 36 s. 13 tab. 14 tab. 12 wykr. bibliogr.6 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * SOŁA * SZYBKOŚĆ * ZWINNOŚĆ * SKOCZNOŚĆ * SZKOŁA ŚREDNIA * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


14/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brzezińska-Szczepaniak A.
Tytuł: Czynniki wpływające na wysokość skoku ze szczególnym uwzględnieniem budowy kończyny dolnej.
Promotor:
Rok wydania: 1958
Opis fizyczny: 13 s. 3 wykr. bibliogr.5 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * SKOKI * SKOCZNOŚĆ * KOŃCZYNA DOLNA * BUDOWA CIAŁA


15/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brzezińska J.
Tytuł: Wpływ skoczności z odbicia jednonóż na kształtowanie się skoczności z odbicia obunóż w zależności od proporcji ciała.
Promotor: mgr Dudziński E.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 25 s. 23 tab. 10 wykr. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY MOTORYCZNE * SKOCZNOŚĆ * KOŃCZYNA DOLNA * BUDOWA CIAŁA * ĆWICZENIA SKOCZNOŚCIOWE


16/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chełchowska J.
Tytuł: Skoczność a wskaźniki obwodowo-długościowe kończyny dolnej u dziewcząt, między 7-14-tym rokiem życia.
Promotor: doc.dr Jasicki B.
Rok wydania: 1959
Opis fizyczny: 35 s. 14 tab. 23 wykr. bibliogr.9 poz.
Słowa kluczowe: SKOCZNOŚĆ * WSKAŹNIK * ANTROPOMETRIA * KOŃCZYNA DOLNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * WIEK KALENDARZOWY


17/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chromec W.
Tytuł: Biomechaniczna analiza skoku w dal techniką piersiwą.
Promotor: dr Klapkowski F.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 34 s. 7 fot. 5 tab. 8 rys. bibliogr.6 poz.
Słowa kluczowe: BIOMECHANIKA * LEKKOATLETYKA * SKOKI * SKOCZNOŚĆ * TECHNIKA


18/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chwalczuk W.
Tytuł: Próba określenia współzależności pomiędzy wybranymi elementami szybkości, skoczności a wynikiem skoku w dal u chłopców Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Promotor: dr Rusin K.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 24 s. 4 tab. 2 wykr. bibliogr.5 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * SKOK W DAL * KORELACJA * SZYBKOŚĆ * SKOCZNOŚĆ * WYNIKI SPORTOWE * SZKOŁA ZAWODOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


19/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czulak W.
Tytuł: Próba określenia wpływu skoczności na szybkość w biegu na 60 m u chłopców 12,5-letnich.
Promotor: dr Dudziński E.
Rok wydania: 1963
Opis fizyczny: 34 s. 9 tab. 11 wykr. bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * BIEGI KRÓTKIE * SZYBKOŚĆ * SKOCZNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


20/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dengler R.
Tytuł: Wspólczynnik szybkości, zwinności i skoczności u chłopców od 7 do 14 lat.
Opis fizyczny: 27 s. 17 tab. bibliogr.3 poz.
Słowa kluczowe: SZYBKOŚĆ * SKOCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


21/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Deutscher E.
Tytuł: Skoczność w zależności od siły mięśni.
Promotor: mgr Miernik C.
Rok wydania: 1971
Opis fizyczny: 66 s. 15 tab. 66 wykr. bibliogr.25 poz.
Słowa kluczowe: CECHY MOTORYCZNE * SKOCZNOŚĆ * MIĘŚNIE * SIŁA * OCENA


22/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dobija E.
Tytuł: Szybkość i skoczność w nawiązaniu do wskaźnika tułowiowo-kończynowego u chłopców arabskich w wieku od 6,5-18,5 lat.
Promotor: dr Panek S.
Rok wydania: 1963
Opis fizyczny: 18 s. 5 tab. 13 wykr. bibliogr.7 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * KOŃCZYNY * SZYBKOŚĆ * SKOCZNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * EGIPT


23/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Drela Z.
Tytuł: Wzajemna korelacja oraz rzetelność testów: skoczność siły zwinności i wytrzymałości u chłopców w wieku od 15,5-17,5 lat.
Promotor: doc.dr Panek S.
Rok wydania: 1968
Opis fizyczny: 15 s. 27 wykr. bibliogr.21 poz.
Słowa kluczowe: TESTY * SKOCZNOŚĆ * SIŁA * ZWINNOŚĆ * WYTRZYMAŁOŚĆ * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


24/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Durlak M.
Tytuł: Skoczność u chłopców w wieku 7,5 - 14,5 lat z Żywiecczyzny w nawiązaniu do wysokości i ciężaru ciała.
Promotor: doc.dr Panek S.
Rok wydania: 1965
Opis fizyczny: 28 s. 18 tab. 12 tab. 10 wykr. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMETRIA * SKOCZNOŚĆ * ROZWÓJ FIZYCZNY * WSKAŹNIK * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


25/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Franiel A.
Tytuł: Skoczność a proporcje wysokościowe i wskaźnik międzykończynowy u dziewcząt w wieku 7-14 lat.
Promotor: doc. dr Jasicki B.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 27 s. 19 tab. 15 wykr. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * FIZJOLOGIA * SKOCZNOŚĆ * WYSOKOŚĆ CIAŁA * KOŃCZYNY * KOŃCZYNA DOLNA * WSKAŹNIK * WIEK KALENDARZOWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


26/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fudalej M.
Tytuł: Ocena poziomu rozwoju cech morfologicznych i sprawnościowych w oparciu o testy skoczności u oszczepniczek Krakowa i województwa w porownaniu ze studentkami AWF Kraków.
Promotor: mgr Figwer U.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 39 s. 11 tab. 32 wykr. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * ANTROPOMETRIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SKOCZNOŚĆ * RZUT OSZCZEPEM * TESTY * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA WYŻSZA * AWF KRAKÓW * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


27/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fuś J.
Tytuł: Skoczność ogólna i piłkarska najlepszych piłkarzy-juniorów województwa krakowskiego.
Promotor: dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1968
Opis fizyczny: 41 s. 12 tab. 13 wykr. bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * SKOCZNOŚĆ * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI


28/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gajda K.
Tytuł: Skoczność w nawiązaniu do proporcji wysokościowych ciała u dziewcząt od 15-18 lat.
Promotor: doc.dr Jasicki B.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 74 s. 61 tab. 5 wykr. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * SKOCZNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


29/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Galanty H.
Tytuł: Sprawność ruchowa dziewcząt wiejskich w nawiązaniu do proporcji wagowo-wzrostowych.
Promotor: dr Gołąb S.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 37 s. 18 tab. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * ZWINNOŚĆ * SKOCZNOŚĆ * SIŁA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


30/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gawęcka A.
Tytuł: Skoki z miejsca wzwyż i w dal u dziewcząt krakowskich w wieku 14,5-20,5 lat w nawiązaniu do wysokości i ciężaru ciała.
Promotor: doc. Jasicki B.
Rok wydania: 1958
Opis fizyczny: 34 s. 44 tab. bibliogr.7 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * SKOKI * SKOCZNOŚĆ * WYSOKOŚĆ CIAŁA * WIEK KALENDARZOWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


31/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gnutek S.
Tytuł: Skoczność, zwinność a proporcje wysokościowe i wskaźnik międzykoźczynowy.
Promotor: doc. dr Jasicki B.
Rok wydania: 1958
Opis fizyczny: 25 s. 13 tab. 12 wykr. bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: SKOCZNOŚĆ * ĆWICZENIA ZWINNOŚCIOWE * ANTROPOMETRIA * WSKAŹNIK * KOŃCZYNY * FIZJOLOGIA


32/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górska M.
Tytuł: Skoczność w nawiązaniu do wysokości i ciężaru ciała oraz wskaźników: wagowo-wzrostowego i obwodowo-wzrostowego u dziewcząt w wieku 7,5-13,5 lat.
Promotor: dr Panek S.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 40 s. 16 tab. 42 wykr. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ANTROPOMETRIA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * SKOCZNOŚĆ * WSKAŹNIK * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


33/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gunia R.
Tytuł: Rozwój skoczności z wiekiem w nawiązaniu do wysokości i ciężaru ciała u chłopców 7-14 lat.
Promotor: doc.dr Jasicki B.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 25 s. 14 tab. 21 wykr. bibliogr.21 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ANTROPOMETRIA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * SKOCZNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


34/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gurba J.
Tytuł: Skoczność w ogólnej sprawności ruchowej dzieci 7-8 i 10-11 lat.
Promotor: mgr Mazurek L.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 31 s. 1 fot. 9 tab. 6 wykr. bibliogr.4 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * SKOCZNOŚĆ * DZIECI


35/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hajdaniak J.
Tytuł: Ocena sprawności skoczków w procesie rocznego cyklu treningowego na podstawie testów:Harwardzkiego Tuttle'a oraz Hettingera i Rohdahla.
Promotor: prof.dr Kaulbersz J.
Rok wydania: 1968
Opis fizyczny: 34 s. 6 tab. 12 wykr. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPORTOWCY * SKOKI * SKOCZNOŚĆ * TEST MIĘDZYNARODOWY * TRENING


36/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Herman M.
Tytuł: Wskaźnik Wertheimera a skoczność dziewcząt w latach 14,5-17,5.
Promotor:
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 19 s. 4 tab. 6 wykr. bibliogr.9 poz.
Słowa kluczowe: SKOCZNOŚĆ * TESTY * STOPA * WSKAŹNIK * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


37/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hrynczyszyn M.
Tytuł: Skoczność a wskaźniki obwodowo-długościowe kończyny dolnej.
Promotor: doc. dr Jasicki B.
Opis fizyczny: 31 s. 14 tab. bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * SKOCZNOŚĆ * WSKAŹNIK * KOŃCZYNA DOLNA


38/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jamrozik T.
Tytuł: Skoczność a proporcje kończyny dolnej.
Promotor: doc.dr Panek S.
Rok wydania: 1958
Opis fizyczny: 26 s. 12 tab. 12 wykr. bibliogr.4poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMETRIA * SKOCZNOŚĆ * STOPA * KOŃCZYNA DOLNA


39/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janicki M.
Tytuł: Rozwój i wpływ skoczności na kształtowanie się wyników w biegach 110 i 400 m z płotkami u wybranych zawodników sekcji LA AZS Kraków w okresie 2 lat treningu.
Promotor: dr Rusin K.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 50 s. 23 tab. 26 wykr. bibliogr.6 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * BIEG PRZEZ PŁOTKI * SKOCZNOŚĆ * ZAWODNICY * TRENING


40/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janik J.
Tytuł: Skoczność i szybkość w nawiązaniu do wskaźnika międzykończynowego i kończynowo-wzrostowego u chłopców arabskich w wieku od 6-18 lat.
Promotor: dr Panek S.
Rok wydania: 1963
Opis fizyczny: 22 s. 16 wykr. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * SKOCZNOŚĆ * SZYBKOŚĆ * KOŃCZYNY * WSKAŹNIK * WYSOKOŚĆ CIAŁA * WIEK ROZWOJOWY * PŁEĆ M. * ARABIA SAUDYJSKA


41/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Januszewski J.
Tytuł: Rozwój skoczności u chłopców w wieku od 7,5 do 13,5 lat w zależności od wieku i proporcji ciała.
Promotor: doc.dr Jasicki B.
Rok wydania: 1958
Opis fizyczny: 41 s. 14 tab. 13 wykr. bibliogr 7 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ FIZYCZNY * SKOCZNOŚĆ * WIEK KALENDARZOWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


42/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jarek W.
Tytuł: Skoczność w nawiązaniu do wskaźników obwodowo-długościowych kończyn dolnych u chłopców w wieku 7,5 do 13,5 lat.
Promotor: dr Panek S.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 72 s. 39 tab. 51 wykr.
Słowa kluczowe: SKOCZNOŚĆ * ANTROPOMETRIA * WSKAŹNIK * KOŃCZYNA DOLNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


43/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaworska M.
Tytuł: Skoczność a proporcje kończyny dolnej u dziewcząt w wieku lat 7-13.
Promotor: doc.dr Jasicki B.
Rok wydania: 1959
Opis fizyczny: 29 s. 15 tab. 17 wykr. bibliogr.4 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * KOŃCZYNA DOLNA * SKOCZNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


44/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaworski S.
Tytuł: Analiza biomechaniczna trójskoku.
Promotor: dr Fidelus K.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 32 s. 11 fot. 1 kinogr. 8 rys. 1 wykr. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * TRÓJSKOK * BIOMECHANIKA * ZAWODNICY * SKOCZNOŚĆ


45/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jóźwik H.
Tytuł: Badania nad wpływem skoczności i szybkości w biegu na 60 m mężczyzn.
Promotor: dr Dudziński E.
Rok wydania: 1963
Opis fizyczny: 42 s. 14 tab. 10 wykr. bibliogr.5 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * BIEGI KRÓTKIE * SZYBKOŚĆ * SKOCZNOŚĆ * ZAWODNICY * PŁEĆ M.


46/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zabroński Z.
Tytuł: Wpływ budowy somatycznej na poziom rozwoju skoczności u dziewcząt i chłopców z makroregionu południowo-wschodniej Polski.
Promotor: dr Arlet, Tomasz
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 41 s. 13 tab. 8 wykr. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOLOGIA * CECHY SOMATYCZNE * CECHY MORFOLOGICZNE * SKOCZNOŚĆ * WYSOKOŚĆ CIAŁA * TEST SPRAWNOŚCI SPORTOWEJ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * REGION * POLSKA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA


47/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kałka L.
Tytuł: Próba określenia współzależności między wynikami w rzucie oszczepem a wybranymi elementami sprawności i budowy ciała.
Promotor: dr Rusin K.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 34 s. 6 tab. 8 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * RZUT OSZCZEPEM * SKOCZNOŚĆ * SIŁA * BADANIA * ANTROPOLOGIA * ANTROPOMETRIA * ZAWODNICY * STUDENCI * WYNIKI SPORTOWE * KORELACJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


48/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kałka M.
Tytuł: Kształtowanie się poziomu szybkości biegu na 25 metrów z niskiego startu oraz skoczności i siły dynamicznej sprinterów AZS Kraków w przygotowawczym okresie treningu w latach 1972-1974.
Promotor: dr Kruczalak E.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 27 s. 1 tab. 12 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * BIEGI KRÓTKIE * START * TRENING * ZAWODNICY * SZYBKOŚĆ * SKOCZNOŚĆ * SIŁA


49/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Karkoszka K.
Tytuł: Metoda nauczania przerzutu w tył w zależności od gibkości i skoczności.
Promotor: mgr Mazurek L.
Rok wydania: 1964
Opis fizyczny: 46 s. 55 fot. 22 rys. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: GIMNASTYKA * METODYKA * ĆWICZENIA ZWINNOŚCIOWE * ĆWICZENIA SKOCZNOŚCIOWE * GIBKOŚĆ * SKOCZNOŚĆ


50/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kasza M.
Tytuł: Skoczność w nawiązaniu do wysokości i ciężaru ciała oraz wskaźnika wagowo-wzrostowego u dziewcząt w wieku 14,5-17,5 lat.
Promotor: doc.dr Jasicki B.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 21 s. 23 nlb. 44 tab. 24 wykr. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ANTROPOMETRIA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * SKOCZNOŚĆ * WSKAŹNIK * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż.


51/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klimiński T.
Tytuł: Współzależność szybkości, zwinności, skoczności i rownowagi u dziewcząt w wieku 7-14 lat.
Promotor: doc.dr Jasicki B.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 35 s. 18 tab. 9 wykr. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: SZYBKOŚĆ * ZWINNOŚĆ * SKOCZNOŚĆ * RÓWNOWAGA CIAŁA * KORELACJA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż.


52/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kosiński S.
Tytuł: Korelacja skoczności ze zwinnością u dziewczynek 7,5-8,5 lat.
Promotor: mgr Mazurek L.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 26 s. 5 tab. 4 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SKOCZNOŚĆ * ZWINNOŚĆ * KORELACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


53/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kostka D.
Tytuł: Skoczność w nawiązaniu do wskaźników obwodów długościowych kończyn dolnych u dziewcząt w wieku 14,5 do 17,5 lat.
Promotor:
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 65 s. 16 tab. 40 wykr. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: SKOCZNOŚĆ * ANTROPOMETRIA * WSKAŹNIK * KOŃCZYNA DOLNA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż.


54/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalska-Cicha A.
Tytuł: Próba określenia wpływu skoczności na szybkość w biegu na 60 m u dziewcząt w wieku 15,5-16,5.
Promotor: dr Dudziński E.
Rok wydania: 1963
Opis fizyczny: 39 s. 13 tab. 12 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * BIEGI KRÓTKIE * SZYBKOŚĆ * SKOCZNOŚĆ * KORELACJA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż.


55/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kramarz M.
Tytuł: Rozwój skoczności z wiekiem w nawiązaniu do wysokości i ciężaru ciała u dziewcząt 7-14 lat.
Promotor: doc.dr Jasicki B.
Rok wydania: 1959
Opis fizyczny: 19 s. 6 tab. 10 wykr. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: SKOCZNOŚĆ * ANTROPOLOGIA * ANTROPOMETRIA * WIEK KALENDARZOWY * DZIECI * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż.


56/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kubaczyński E.
Tytuł: Metody kstałtowania skoczności u zawodników na dystansach średnich sekcji la AZS Kraków.
Promotor: dr Dudziński E.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 15 s. 4 tab. 7 wykr. bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * LEKKOATLETYKA * BIEGI ŚREDNIE * SKOCZNOŚĆ * TESTY * TRENING * METODA * KLUB SPORTOWY * AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY (KRAKÓW) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


57/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kunze H.
Tytuł: Rozwój siły, skoczności i zwinności u dziewcząt Nowej Huty w wieku 10-18 lat ze szczególnym uwzględnieniem wieku dojrzewania płciowego.
Promotor: doc. dr Panek S.
Rok wydania: 1968
Opis fizyczny: 34 s. 15 tab. 6 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MOTORYCZNE * SIŁA * SKOCZNOŚĆ * ZWINNOŚĆ * DOJRZEWANIE PŁCIOWE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


58/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kurek E.
Tytuł: Wpływ siły na rozwój skoczności u skoczkiń w dal sekcji LA MKS-AZS Kraków w okresach treningu przygotowawczego 1972/73 i 1973/74 na tle wyników osiągniętych w czasie od 15.IV.1973 do 15.V.1974 r.
Promotor: dr Dudziński E.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 47 s. 17 tab. 20 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MOTORYCZNE * SIŁA * SKOCZNOŚĆ * ROZWÓJ * LEKKOATLETYKA * SKOK W DAL * TRENING * OKRES PRZYGOTOWAWCZY * SPORTOWCY * PŁEĆ Ż. * AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY (KRAKÓW)


59/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ledwoń W.
Tytuł: Porównawcza analiza biomechaniczna efektywności wymachu nogi w skoku wzwyż. (Technika przerzutowa i technika klifornijska).
Promotor: dr Klapkowski F.
Rok wydania: 1963
Opis fizyczny: 39 s. 49 fot. 4 tab. 6 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: BIOMECHANIKA * LEKKOATLETYKA * SKOK WZWYŻ * TECHNIKA PRZERZUTOWA * TECHNIKA KALIFORNIJSKA * SKOCZNOŚĆ * KOŃCZYNA DOLNA


60/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lewandowski J.
Tytuł: Skoczność w nawiązaniu do wskaźników sięgowo-wzrostowego i wskaźnika Wertheimera u chłopców w wieku 14,5-18,5 lat.
Promotor: dr Jasicki B.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 25 s. 13 tab. 13 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * SKOCZNOŚĆ * WYSOKOŚĆ CIAŁA * WSKAŹNIK * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


61/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lodowska-Rajpold Z.
Tytuł: Skoczność w nawiązaniu do wskaźnika konstytucyjnego Wertheimera u dziewcząt w wieku 7,5-13,5 lat.
Promotor: doc. dr Jasicki B.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 27 s. 3 ryc. 21 tab. 2 wykr. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MOTORYCZNE * SKOCZNOŚĆ * WSKAŹNIK * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


62/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łękawski W.
Tytuł: Skoczność a wskaźnik międzykończynowy i wskaźnik Pignet'a u dziewcząt w wieku 14,5 do 17,5 lat.
Promotor: dr Panek S.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 29 s. 20 tab. 7 wykr. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MOTORYCZNE * SKOCZNOŚĆ * KOŃCZYNY * WSKAŹNIK * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


63/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marszałek J.
Tytuł: Skoczność a wskaźnik między-kończynowy i wskaźnik Pigneta u dziewcząt w wieku 7,5-13,5 lat.
Promotor: dr Panek S.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 37 s. 10 tab. 29 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MOTORYCZNE * SKOCZNOŚĆ * ANTROPOLOGIA * WSKAŹNIK * KORELACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


64/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazur M.
Tytuł: Badania nad skocznością i jej wpływem na szybkość w biegu na 100 m u szeregowych Wojska Polskiego.
Promotor: dr Dudziński E.
Rok wydania: 1962
Opis fizyczny: 28 s. 18 rys. 24 tab. 2 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SKOCZNOŚĆ * SZYBKOŚĆ * KORELACJA * BIEGI KRÓTKIE * WOJSKOWI * OCENA


65/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mężyk W.
Tytuł: Szybkość i skoczność u chłopców nowosądeckich w wieku od 15 do 18 lat w nawiązaniu do wielkości i masy ciała.
Promotor: mgr Mazurek L.
Opis fizyczny: 20 s. 14 tab. 4 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOLOGIA * CECHY MOTORYCZNE * SZYBKOŚĆ * SKOCZNOŚĆ * MASA CIAŁA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


66/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michalska Z.
Tytuł: Budowa ciała i sprawność lekkoalteltyczna młodzieży Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworznie w wieku od 7,5 do 14,5 lat.
Promotor: dr Dudziński E.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 43 s. 21 tab. 13 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * BUDOWA CIAŁA * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * LEKKOATLETYKA * SKOCZNOŚĆ * WYTRZYMAŁOŚĆ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * JAWORZNO


67/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mika K.
Tytuł: Kształtowanie się szybkości i skoczności u dziecząt z Warszawy w wieku 14 do 18 lat w nawiązaniu do wysokości i ciężaru ciała oraz niektórych wybranych wskaźników budowy ciała.
Promotor: dr Panek S.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 74 s. 88 tab. 28 wykr. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOLOGIA * CECHY MOTORYCZNE * SZYBKOŚĆ * SKOCZNOŚĆ * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * BUDOWA CIAŁA * WSKAŹNIK * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA ŚREDNIA * WARSZAWA


68/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Momola I.
Tytuł: Zmiana poziomu skoczności pod wpływem ćwiczeń na trampolinie.
Promotor: dr Cichalewska A.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 67 s. 5 rys. 19 tab. 12 wykr. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SKOCZNOŚĆ * SKOKI * ĆWICZENIA NA PRZYRZĄDACH * TRAMPOLINA * KOORDYNACJA RUCHOWA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


69/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mosoń A.
Tytuł: Skoczność w nawiązaniu do wskaźnika konstytucyjnego Wertheimera u chłopców w wieku od 7,5 do 14,5 lat.
Promotor:
Rok wydania: 1860
Opis fizyczny: 27 s. 28 tab. 7 wykr. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MOTORYCZNE * SKOCZNOŚĆ * BUDOWA CIAŁA * WSKAŹNIK * KORELACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


70/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mrożkiewicz J.
Tytuł: Skoczność w nawiązaniu do proporcji wysokościowych ciała u chłopców w wieku od 7,5 do 13,5 lat.
Promotor: dr Panek S.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 42 s. 42 s. 3 rys. 117 tab. 59 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * WYSOKOŚĆ CIAŁA * SKOCZNOŚĆ * KORELACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


71/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Muzyka G.
Tytuł: Wpływ podłoża na technikę wykonania salta skulonego w tył z miejsca.
Promotor: dr Parlak J.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 62 s. 16 ryc. 15 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * GIMNASTYKA SPORTOWA * SKOKI * SKOCZNOŚĆ * TECHNIKA * BIOMECHANIKA * ŚRODEK CIĘŻKOŚCI * PŁEĆ M.


72/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak H.
Tytuł: Skoczność ogólna i piłkarska najlepszych piłkarzy - juniorów województwa krakowskiego.
Promotor: dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1969
Opis fizyczny: 41 s. 8 fot. 3 ryc. 10 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SKOCZNOŚĆ * SPORTOWCY * JUNIORZY * PIŁKA NOŻNA * OCENA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


73/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pająk Z.
Tytuł: Wpływ ćwiczeń ze skakanką na rozwój skoczności i wydolności organizmu oraz siły mięśniowej kończyn dolnych.
Promotor: dr Parlak J.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 46 s. 3 fot. 16 ryc. 13 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * SKOCZNOŚĆ * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * MIĘŚNIE * SIŁA * KOŃCZYNA DOLNA * ĆWICZENIA Z PRZYBORAMI * SKAKANKA * KORELACJA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż.


74/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Paściak L.
Tytuł: Skoczność w nawiązaniu do wysokości i ciężaru ciała oraz wskaźników: obwodowo i wagowo-wzrostowego u chłopców w wieku od 7-14 lat.
Promotor: dr Panek S.
Rok wydania: 1962
Opis fizyczny: 28 s. 12 ryc. 9 tab. bibliogr.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOLOGIA * SKOCZNOŚĆ * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * WSKAŹNIK * KORELACJA


75/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Andrzejewski, Jacek
Tytuł: Struktura powiązań wybranych cech somatyczno-sprawnościowych 14 letnich chłopców o zróżnicowanych zdolnościach skocznościowych.
Promotor: prof. dr hab. Januszewski J.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 41 s. 8 ryc. 7 tab., bibliogr. 37 s.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * FIZJOLOGIA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * ROZWÓJ FIZYCZNY * CECHY SOMATYCZNE * CECHY MOTORYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * SKOCZNOŚĆ * SKOK WZWYŻ * WYSKOK * SZKOŁA PODSTAWOWA * MIASTO * TYCHY (WOJ. ŚLĄSKIE)


76/79

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Bezeg, Adam
Tytuł: Wyniki w skoku wzwyż w zależności od wybranych cech morfologicznych i sprawnościowych.
Promotor: doc. dr Panek, Stanisław
Rok wydania: 1968
Opis fizyczny: s. nlb. 2, 59, nlb.18, 17 tab. 86 wykr. bibliogr. 86 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * SKOKI * SKOK WZWYŻ * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SKOCZNOŚĆ * SIŁA * BUDOWA CIAŁA * TKANKA TŁUSZCZOWA * PŁEĆ M. * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * STUDENCI * BADANIA NAUKOWE * TESTY * WSWF KRAKÓW


77/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Małyk, Wojciech
Tytuł: Wpływ ośmiotygodniowego treningu mocy na kształtowanie się wskaźników skoczności i wydolności tlenowej młodych siatkarzy
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Tyka, Aleksander
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 35 s., 8 ryc., 8 tab.Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * BIOCHEMIA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * SKOCZNOŚĆ * PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY


78/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wacław, Jarosław
Tytuł: Analiza skuteczności indywidualnej gry koszykarzy MKS Skawa Wadowice w aspekcie ich sprawności fizycznej
Promotor: prof. dr hab. Żak, Stanisław
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 47 s., 15 ryc., 4 tab.Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * ZAWODNICY * KLUB SPORTOWY * GRA SPORTOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TRENING SPORTOWY * WYNIKI SPORTOWE * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * PRZYGOTOWANIE SPRAWNOŚCIOWE * KONTROLA * SZYBKOŚĆ * SKOCZNOŚĆ * WADOWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


79/79

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kulpa, Dariusz
Tytuł: Status społeczno-kulturowy miejsca zamieszkania jako czynnik różnicujący poziom rozwoju sprawności fizycznej badanej w konwencji zdrowia dzieci z Sądecczyzny
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Opis fizyczny: 64 s., 21 ryc., 4 tab., bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: ROZWÓJ FIZYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * SZYBKOŚĆ * SKOCZNOŚĆ * WYTRZYMAŁOŚĆ * UWARUNKOWANIA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * BADANIA * NAWOJOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka