Wynik wyszukiwania

Zapytanie: SKARŻYSKO KAMIENNA
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Misiura D.
Tytuł: Stan rozwoju wysokości i masy ciała dziewcząt ze Skarżyska Kam. w wieku 7-14 lat w nawiązaniu do wysokości ciała ich rodziców.
Promotor: dr Cadel K.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 44 s. 18 tab. 9 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * GENETYKA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * RODZICE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SKARŻYSKO KAMIENNA


2/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Garwacka B.
Tytuł: Dzieje Zakładowego Klubu Sportowego 'Skórzani' przy Zakładach Obuwia w Skarżysku Kamienna w latach 1963-1976.
Promotor: doc. dr Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 79 s. 5 tab. 1 wykr. bibliogr.39 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * SPORT * KULTURA FIZYCZNA * ZAKŁAD PRACY * KLUB SPORTOWY 'SKÓRZANI' * ROZWÓJ * DZIAŁALNOŚĆ * ORGANIZACJA * PERSPEKTYWY * SKARŻYSKO KAMIENNA


3/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaworska H.
Tytuł: Badanie cech morfologicznych i motorycznych dziewcząt szkół ponadpodstawowych w Skarżysku Kamiennej z uwzględnieniem dzietności rodzin.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 70 s. 25 tab. 14 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TEST MIĘDZYNARODOWY * RODZINA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA ŚREDNIA * SKARŻYSKO KAMIENNA


4/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Płusa S.
Tytuł: Baza sportowa szkół ponadpodstawowych miasta Skarżyska-Kamienna oraz stopień jej wykorzystania w latach 1990-1993.
Promotor: dr Banach B.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 63 s. 11 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPORT * SPRZĘT SPORTOWY * SZKOŁA ŚREDNIA * OCENA * SKARŻYSKO KAMIENNA


5/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mańko W.
Tytuł: Poziom rozwoju somatycznego wybranych zdolności motorycznych uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 ze Skarżyska-Kamiennej w wieku 10-15 lat na tle rozwoju rówieśników z krakowskiej populacji wielkomiejskiej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mleczko E.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 59 s. 9 tab. 15 wykr. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * CECHY SOMATYCZNE * PSYCHOMOTORYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * DZIECI * MŁODZIEŻ * SZKOŁA PODSTAWOWA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * KORELACJA * SKARŻYSKO KAMIENNA


6/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Osiakowska K.
Tytuł: Porównanie poziomu somatycznego, funkcjonalnego oraz sprawności fizycznej i uwarunkowania rozwoju dziewcząt ze Skarżyska-Kamiennej z rozwojem rówieśniczek środowiska wielkomiejskiego krakowskiego.
Promotor: dr Komorowski L.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 47 s. 4 tab. 16 wykr. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * CECHY SOMATYCZNE * CECHY FUNKCJONALNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * KORELACJA * SKARŻYSKO KAMIENNA


7/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Błaszczyk I.
Tytuł: Zanieczyszczenia środowiska naturalnego a rozwój somatyczny, funkcjonalny i motoryczny dziewcząt z małych miast Dębica, Skarżysko-Kamienna i Myślenice.
Promotor: dr Topisz-Starzewska J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 48 s. 18 ryc. 6 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * CECHY FUNKCJONALNE * CECHY MOTORYCZNE * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * DĘBICA * SKARŻYSKO KAMIENNA * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


8/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Paździsz I.
Tytuł: Sprawność motoryczna, zainteresowania sportowe a wyniki w nauce uczniów klasy V o zróżnicowanym wymiarze godzin wychowania fizycznego (Na przykładzie badań w Szkole Podstawowej nr 13 w Skarżysku Kamiennej).
Promotor: dr hab. Srokosz W.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 72 s. 14 ryc. 11 tab. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * MOTORYCZNOŚĆ * SPORT * ZAINTERESOWANIA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * WYNIKI NAUCZANIA * ANALIZA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * SKARŻYSKO KAMIENNA


9/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazanka L.
Tytuł: Zainteresowania sportowe i sprawność fizyczna uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Skarżysku Kamiennej.
Promotor: doc. dr Łukowska A.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 51 s. 31 tab. 28 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * SPORT * ZAINTERESOWANIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * SKARŻYSKO KAMIENNA


10/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazanka M.
Tytuł: Sprawność fizyczna i wykorzystanie czasu wolnego uczennic II Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku Kamiennej.
Promotor: dr Łukowska A.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 36 s. 14 tab. 12 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * CZAS WOLNY * WYKORZYSTANIE * WYCHOWANIE FIZYCZNE POZASZKOLNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA ŚREDNIA * SKARŻYSKO KAMIENNA


11/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Oleksak S.
Tytuł: Działalność Klubu Wioślarskiego 'Rejów' w latach 1926-1975.
Promotor: dr Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 89 s. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * WIOŚLARSTWO * KLUB SPORTOWY 'REJÓW' * DZIAŁALNOŚĆ * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * SKARŻYSKO KAMIENNA


12/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak P.
Tytuł: Zasady naturalnej rekrutacji i selekcji młodzieży do wybranych dyscyplin sportowych na przykładzie Skarżyska-Kamiennej.
Promotor: dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 48 s. 3 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * NABÓR I SELEKCJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * SKARŻYSKO KAMIENNA


13/13

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Relidzyński C.
Tytuł: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku Kamiennej w latch 1995-2000.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Wasztyl, Ryszard
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 58 s. 12 fot. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * KULTURA FIZYCZNA * REKREACJA * OŚRODEK * DZIAŁALNOŚĆ * SKARŻYSKO KAMIENNA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka