Wynik wyszukiwania

Zapytanie: SANDOMIERZ
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Broda A.
Tytuł: Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dzieci z Sandomierza i Koprzywnicy w wieku 13 lat.
Promotor: dr Arlet, Tomasz
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 31 s. 10 tab. 10 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ FIZYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SANDOMIERZ * KOPRZYWNICA


2/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wójtowicz W.
Tytuł: Zagospodarowanie turystyczne Regionu Sandomierskiego.
Promotor: prof. dr hab. Jarosz A.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 90 s. 4 rys. 22 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * REGION * SANDOMIERZ


3/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chorab J.
Tytuł: Analiza porównawcza stanu sanitarno-rekreacyjnego zaplecza turystyczno-rekreacynego miast Sandomierza i Tarnobrzegu.
Promotor: prof. dr hab. Doleżal M.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 50 s. 14 fot. 7 tab. 4 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: HIGIENA * TURYSTYKA * REKREACJA * OBIEKT REKREACYJNY * OBIEKT USŁUGOWY * URZĄDZENIA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * OCENA * WODA * SANDOMIERZ * TARNOBRZEG (WOJ. PODKARPACKIE)


4/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazionka R.
Tytuł: Ocena walorow krajoznawczych Sandomierza i okolicy dla potrzeb turystyki.
Promotor: prof. dr hab. Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 122 s. 24 fot. 5 map 2 tab. bibliogr.17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * OCENA * OBIEKT REKREACYJNY * MIASTO * SANDOMIERZ


5/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Faber A.
Tytuł: Stan sanitarno-higieniczny miasta Sandomierz z uwzględnieniem jego bazy turystycznej.
Promotor: dr Kubinyi A.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 59 s. 27 fot. 6 map 6 tab. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HIGIENA * MIASTO * SANDOMIERZ


6/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gancarz J.
Tytuł: Zagrożenie miasta Sandomierza w wyniku ruchu górotworu.
Promotor: doc.dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 75 s. 27 fot. 1 rys. 5 map 2 tab. bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZABYTEK * MIASTO * SANDOMIERZ


7/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grabowska B.
Tytuł: Pozycja ucznia sportowca w zespole klasowym (na przykładzie badań w I LO w Sandomierzu).
Promotor: dr Srokosz W.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 30 s. 1 rys. 6 tab. 6 wykr. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * SOCJOMETRIA * SZKOŁA ŚREDNIA * TESTY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MIASTO * SANDOMIERZ


8/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czajka J.
Tytuł: Poziom wybranych cech somatycznych, sprawności fizycznej i technicznej 14-letnich chłopców z klubu sportowego SKS Start 'Wisła' Sandomierz na tle rówieśników z klasy sportowej Szkoły Podstawowej Nr 91 w Krakowie oraz populacji wielkomiejskiej.
Promotor: dr Sakowicz B.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 36 s. 5 tab. 6 wykr. bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * SZKOŁA PODSTAWOWA * KLUB SPORTOWY * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA * SANDOMIERZ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * TESTY


9/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Obrębski D.
Tytuł: Sandomierz jako centrum turystyki przyjazdowej.
Promotor: prof.dr hab. Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 86 s. 8 fot. 7 rys. 1 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * BAZA MATERIALNA TURYSTYKI * HISTORIA * ARCHITEKTURA * RUCH TURYSTYCZNY * SANDOMIERZ


10/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kiliański R.
Tytuł: Charakterystyka morfologiczna i sprawnościowa uczniów uczęszczających i nie uczęszczających na zajęcia w sekcji piłki ręcznej ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Sandomierzu.
Promotor: dr Cepurska-Stankiewicz M.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 42 s. 10 tab. 12 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * PIŁKA RĘCZNA * SKS * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * POMIAR * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SANDOMIERZ


11/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maliński G.
Tytuł: Baza sportowa szkół podstawowych miasta Sandomierza oraz stopień jej wykorzystania w latach 1991-1994.
Promotor: dr Banach B.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 54 s. 5 fot. 9 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SZKOŁA PODSTAWOWA * OBIEKT SPORTOWY * WYPOSAŻENIE * WYKORZYSTANIE * SANDOMIERZ


12/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Paw J.
Tytuł: Z badań nad postawami wobec kultury fizycznej uczniów kończących szkołę podstwową.
Promotor: dr Janikowska-Siatka M.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 28 s. 4 tab. 7 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * SZKOŁA PODSTAWOWA * KULTURA FIZYCZNA * MŁODZIEŻ * ZAINTERESOWANIA * POGLĄDY * SANDOMIERZ


13/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Paszek M.
Tytuł: Analiza związków wybranych parametrów morfologicznych z przodopochyleniem miednicy oraz próba porównania rozwoju somatycznego chłopców i dziewcząt z terenu Sandomierza w wieku 14 lat.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 36 s. 7 fot. 2 tab. 8 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * PARAMETR * CECHY SOMATYCZNE * MIEDNICA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * SANDOMIERZ


14/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stępień E.
Tytuł: Ruch sportowo-rekreacyjny i turystyczny w Sandomierzu.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 89 s. 12 fot. 2 ryc. 6 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * SPORT * REKREACJA * TURYSTYKA * ROZWÓJ * SANDOMIERZ


15/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Błaszkiewicz L.
Tytuł: Działalność Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej w Diecezji Sandomierskiej ze szczególnym uwzględnieniem wychowania fizycznego i sportu w okresie międzywojennym.
Promotor: prof. dr hab. Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 66 s. 10 tab. bibliogr. 8 poz. Aneks 40 s.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * MŁODZIEŻ * HISTORIA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * TOWARZYSTWA * KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY MĘSKIEJ * SANDOMIERZ


16/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gronkowski J.
Tytuł: Działalność Katolickiego Stawarzyszenia Młodzieży Żeńskiej w Diecezji Sandomierskiej ze szczególnym uwzględnieniem wychowania fizycznego w okresie międzywojennym.
Promotor: prof. dr hab. Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 57 s. 9 tab. bibliogr. 15 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * MŁODZIEŻ * HISTORIA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * TOWARZYSTWA * KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ * SANDOMIERZ


17/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kros M.
Tytuł: Zagadnienie aktywności ruchowej i zainteresowań sportowych uczennic Technikum Budowlanego w Sandomierzu.
Promotor: dr Łukowska A.
Rok wydania: 1975
Opis fizyczny: 38 s. 28 tab. 32 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * POSTĘPY W NAUCE * SPORT * ZAINTERESOWANIA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA ZAWODOWA * SANDOMIERZ


18/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dziewulski R.
Tytuł: Ocena poziomu rozwoju motorycznego młodzieży czynnie uprawiającej sport w Sandomierskim Klubie Sportowym 'Wisła' na tle grupy rówieśników ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Sandomierzu.
Promotor: dr Koźmin A.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 39 s. 11 ryc. 20 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PIŁKA NOŻNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * TOWARZYSTWO SPORTOWE 'WISŁA' (KRAKÓW) * SANDOMIERZ


19/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Biernacki W.
Tytuł: Przebieg porodu siłami natury u kobiet stymulowanych metodą psychoprofilaktyki w Szpitalu Rejonowym w Sandomierzu.
Promotor: dr Kozłowska J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 29 s. 13 ryc. 6 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * GINEKOLOGIA * PORÓD * ZAPOBIEGANIE * PSYCHOTERAPIA * SZKOŁA RODZENIA * SANDOMIERZ


20/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuzik U.
Tytuł: Rozwój sportu szkolnego na terenie Sandomierza w latach 1957-1970.
Promotor: doc. dr Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 78 s. 12 tab. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * SPORT SZKOLNY * ROZWÓJ * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SANDOMIERZ


21/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Promowicz M.
Tytuł: Asymetria cech morfologicznych i właściwości dojrzałych dziewcząt na tle ich aktywności ruchowej.
Promotor: prof. dr hab. Gołąb S.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 27 s. 6 ryc. 5 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * RUCH CIAŁA * SYMETRIA * DOJRZAŁOŚĆ PŁCIOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA ŚREDNIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KORELACJA * SANDOMIERZ


22/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mochocka B.
Tytuł: Stan i perspektywy rozwoju kultury fizycznej w Sandomierzu.
Promotor: dr Toporowicz, Kazimierz
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 76 s. 1 mapa, 12 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * SPORT * WYCHOWANIE FIZYCZNE * KLUB SPORTOWY * DZIAŁALNOŚĆ * OBIEKT SPORTOWY * ANALIZA * SANDOMIERZ


23/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piskorska A.
Tytuł: Porównanie wpływu aktywności ruchowej na wyniki wybranych prób motorycznych na przykładzie dziewcząt i chłopców w wieku lat 14 z Sandomierza i Pińczowa.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 37 s. 12 ryc. 8 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY SOMATYCZNE * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SANDOMIERZ * PIŃCZÓW


24/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Justyńska M.
Tytuł: Sandomierski Klub Sportowy 'Wisła' w latach 1925-1995.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Wasztyl, Ryszard
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 57 s. 3 fot. 1 ryc. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * TOWARZYSTWO SPORTOWE 'WISŁA' (KRAKÓW) * DZIAŁALNOŚĆ * SANDOMIERZ


25/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Paliński R.
Tytuł: Charakterystyka nauczycieli wychowania fizycznego oraz stan bazy sportowej szkół miasta Sandomierza.
Promotor: dr Oszast H.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 102 s. 11 fot. 4 ryc. 17 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF * NAUCZYCIEL WF * CHARAKTERYSTYKA * SZKOŁA * WYPOSAŻENIE * SPRZĘT SPORTOWY * SANDOMIERZ


26/26

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Zapała A.
Tytuł: Atrakcje turystyczne Sandomierza.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 84 s. 9 fot. 2 ryc. 2 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * PROMOCJA TURYSTYKI * ANALIZA * OCENA * SANDOMIERZ

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka