Wynik wyszukiwania

Zapytanie: RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; O
Liczba odnalezionych rekordów: 30Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czerwonka J.
Tytuł: Sport szermierczy w województwie rzeszowskim.
Promotor: prof. dr hab. Borkacki S.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 107 s. 58 fot. 6 zał. bibliogr.29 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * SZERMIERKA * KLUB SPORTOWY * TRENER * SĘDZIA * ZAWODNICY * WYNIKI SPORTOWE * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


2/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dziedzic J.
Tytuł: Badanie podstawowych cech morfologicznych oraz sprawności fizycznej młodzieży męskiej i żeńskiej szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących w województwie rzeszowskim.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 78 s. 23 tab. 25 wykr. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * POMIAR * TESTY * SZKOŁA ZAWODOWA * SZKOŁA ŚREDNIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


3/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kruczek M.
Tytuł: Motywacja uprawiania sportu przez juniorów wybranych klubów sportowych z terenu województwa rzeszowskiego.
Promotor: dr Zagórski B.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 42 s. 20 tab. 3 wykr. bibliogr.9 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * MOTYWACJA * KLUB SPORTOWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


4/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grabowski K.
Tytuł: Typologia sprawności ruchowej dziewcząt ze wsi Lutcza woj.rzeszowskie.
Promotor: dr Gołąb S.
Rok wydania: 1975
Opis fizyczny: 36 s. 12 ryc. 17 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * TYP SOMATYCZNY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * ROZWÓJ FIZYCZNY * POMIAR * TESTY * WIEŚ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * LUTCZA (WOJ. PODKARPACKIE) * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


5/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tomkiewicz J.
Tytuł: Ocena realizacji zadań kultury fizycznej województwa rzeszowskiego w roku 1989.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 60 s. 10 tab. bibliogr.17 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPORTU * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


6/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bartyzel M.
Tytuł: Walory turystyczno-krajoznawcze ziemi rzeszowskiej.
Promotor: dr Nowakowski M.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 57 s. 4 mapy, 7 fot. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * REGION * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


7/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bonarski M.
Tytuł: Rozwój żeglarstwa jako formy turystyki kwalifikowanej i rekreacji na terenie woj. rzeszowskiego.
Promotor: dr Dąbrowski W.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 45 s. 13 wykr. bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * TURYSTYKA ŻEGLARSKA * ŻEGLARSTWO * REKREACJA * ROZWÓJ * ANALIZA * OCENA * REGION * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


8/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Leja S.
Tytuł: Charakterystyka wybranych form tanecznych i muzyczno-wokalnych tańców rzeszowskich z okolic Łańcuta pod kątem przydatności ich w lekcji wychowania fizycznego.
Promotor: dr Cichalewska A.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 44 s. 7 fot. 1 mapa, 13 rys. 1 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * TANIEC LUDOWY * LEKCJA * WYKORZYSTANIE * ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE * REGION * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG) * ŁAŃCUT (WOJ. PODKARPACKIE)


9/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kamuda K.
Tytuł: Funkcje turystyczne województwa rzeszowskiego.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 38 s. 7 map, 5 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * OBIEKT * REGION * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


10/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Konopacki J.
Tytuł: Badanie wysokości, ciężaru ciała oraz cech motorycznych chłopców szkół podstawowych w zależności od pochodzenia społecznego w województwie rzeszowskim.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 75 s. 15 tab. 12 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ANTROPOMETRIA * TESTY * CECHY MOTORYCZNE * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * POCHODZENIE SPOŁECZNE * KORELACJA * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


11/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krogulec M.
Tytuł: Rozwój LZS-ów w szkołach rolniczych województwa rzeszowskiego w latach 1955-1975.
Promotor: dr Hapek F.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 117 s. 21 tab.
Słowa kluczowe: SPORT * KULTURA FIZYCZNA * KLUB SPORTOWY * LZS * DZIAŁALNOŚĆ * ORGANIZACJA * SZKOŁA ZAWODOWA * MŁODZIEŻ * ŚRODOWISKO * WIEŚ * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


12/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Król I.
Tytuł: Charakterystyka wybranych form tanecznych i motywów muzyczno-wokalnych regionu rzeszowskiego na przykładzie tańców z okolic Rzeszowa.
Promotor: dr Cichalewska M.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 57 s. 6 fot. 13 rys. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC * TANIEC LUDOWY * REGION * MUZYKA * WIEŚ * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


13/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kruczek A.
Tytuł: Sprawność ogólna młodzieży klas sportowych o profilu piłki siatkowej w szkołach województwa rzeszowskiego.
Promotor: dr Zagórski B.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 91 s. 32 rys. 32 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KLASY SPORTOWE * PIŁKA SIATKOWA * MŁODZIEŻ * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


14/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krukierek S.
Tytuł: Baza materialna i perspektywy rozwojowe narciarstwa w województwie rzeszowskim.
Promotor: dr Kwapuliński R.
Rok wydania: 1970
Opis fizyczny: 47 s. 2 tab. 1 wykr. 3 mapy, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: NARCIARSTWO * PROGNOZOWANIE ROZWOJU * BAZA MATERIALNA * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


15/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Koszela E.
Tytuł: Uwarunkowania i możliwości rozwoju agroturystyki w gminach województwa rzeszowskiego.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Nowakowska A.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 119 s. 16 ryc. 17 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * AGROTURYSTYKA * ROZWÓJ * GMINA * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


16/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Książek S.
Tytuł: Warunki i stopień realizacji wychowania fizycznego na koloniach letnich, na podstawie materiałów z akcji letniej w roku 1958 uzyskanych w województwie rzeszowskim.
Promotor: mgr Bugajski J.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 152 s. 25 fot. 2 mapy, 23 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * KOLONIE WAKACYJNE * CZAS WOLNY * WYKORZYSTANIE * MŁODZIEŻ * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


17/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kucz K.
Tytuł: Charkterystyka morfologiczna kobiet z regionu rzeszowskiego, kieleckiego, nowosądeckiego ze szczególnym uwzględnieniem ciężaru ciała i jego nadmiaru oraz społecznych uwarunkowań otyłości.
Promotor: dr Chrzanowska M.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 34 s. 18 tab. 18 wykr. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * MASA CIAŁA * TKANKA TŁUSZCZOWA * OTYŁOŚĆ * TREND SEKULARNY * WARUNKI BYTOWE * PŁEĆ Ż. * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG) * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


18/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kumala K.
Tytuł: Badania nad uzdolnieniami ruchowymi młodzieży męskiej w szkołach podstawowych województwa rzeszowskiego.
Promotor: dr Żarek J.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 25 s. 6 tab. 9 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * UZDOLNIENIA RUCHOWE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


19/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lipczyński K.
Tytuł: Badanie wysokości i ciężaru ciała oraz sprawności fizycznej chłopców szkół podstawowych woj. rzeszowskiego i kieleckiego z uwzględnieniem pochodzenia społecznego.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 60 s. 17 tab. 14 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * MASA CIAŁA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * POCHODZENIE SPOŁECZNE * KORELACJA * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG) * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA


20/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majka-Niemiec S.
Tytuł: Rozwój sportu koszykówki w województwie rzeszowskim w latach 1960-1970.
Promotor: dr Oszast H.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 114 s. 10 fot. 4 tab. bibliogr. 64 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PIŁKA KOSZYKOWA * ROZWÓJ * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


21/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michalczyk R.
Tytuł: Próba analizy podstawowych cech morfologicznych i sprawności fizycznej juniorów i juniorek siatkówki i koszykówki i piłki ręcznej województwa rzeszowskiego.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1971
Opis fizyczny: 68 s. 16 tab. 15 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * PIŁKA SIATKOWA * PIŁKA KOSZYKOWA * PIŁKA RĘCZNA * ZAWODNICY * JUNIORZY * OCENA * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


22/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mierzwa J.
Tytuł: Rozwój biologiczny 7-letnich chłopców z rzeszowszczyzny na tle badań rodziców i sposobu odżywiania.
Promotor: dr Chrzanowska M.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 41 s. 17 tab. 23 wykr. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * CECHY MORFOLOGICZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * RODZICE * ŻYWIENIE * DIETA * WARUNKI BYTOWE * KORELACJA * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


23/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Milan-Wajda B.
Tytuł: Ocena umiejętności pływania młodzieży szkół podstawowych województwa rzeszowskiego.
Promotor: dr Orchowski A.
Rok wydania: 1968
Opis fizyczny: 46 s. 3 fot. 11 tab. 7 wykr. bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PŁYWANIE * UMIEJĘTNOŚCI * OCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


24/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mirek A.
Tytuł: Zagrożenie środowiska przyrodniczego w rejonie Rzeszowa.
Promotor: doc. dr Żmuda S.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 72 s. 4 mapy, 14 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZANIECZYSZCZENIE PRZYRODY * OCENA * REGION * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


25/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nawrocki S.
Tytuł: Badanie cech morfologicznych i sprawności fizycznej młodzieży szkół podstawowych w województwie rzeszowskim.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 78 s. 20 ryc. 32 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * OCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


26/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Osika Ł; Tragarz W.
Tytuł: Porównanie rozwoju morfologicznego i sprawności fizycznej młodzieży szkolnej z Zakopanego i okolic z młodzieżą wybranych szkół woj. rzeszowskiego.
Promotor: dr Kwapulińska W.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 68 s. 50 ryc. 20 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ FIZYCZNY * TESTY * POCHODZENIE SPOŁECZNE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


27/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Osuchowska O.
Tytuł: Regionalne zabawy i gry ruchowe w pow. jarosławskim i przeworskim.
Opis fizyczny: 71 s. 8 map, 2 ryc. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: ETNOGRAFIA * FOLKLOR * ZABAWY I GRY RUCHOWE * ĆWICZENIA RUCHOWE * JAROSŁAW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG) * PRZEWORSK (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG) * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


28/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pałys J.
Tytuł: Kształtowanie się wysokości i ciężaru ciała oraz cech motorycznych młodzieży szkół podstawowych w województwie rzeszowskim.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 47 s. 24 ryc. 30 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * CECHY MOTORYCZNE * OCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


29/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Liszcz, Justyna
Tytuł: Ścieżki dydaktyczne powiatu rzeszowskiego w nadleśnictwie Głogów Małopolski.
Promotor:
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 94 s., 61 fot., 1 wykr., 6 mapBibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA * ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA * UKSZTAŁTOWANIE TERENU * KLIMAT * REZERWAT PRZYRODY * TEREN LEŚNY * NADLEŚNICTWO * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


30/30

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Zgurski, Waldemar
Tytuł: Zróżnicowanie kondycji fizycznej dzieci i osób dorosłych w zależności od środowiska zamieszkania
Promotor: prof. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 222 s., 122 ryc, 80 tab., bibliogr. 25 poz. Aneks: s. 199-222, 11 ryc.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MOTORYCZNOŚĆ * OTYŁOŚĆ * STYL ŻYCIA * WARUNKI BYTOWE * DZIECI * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * DYMORFIZM PŁCIOWY * TEREN MIEJSKI * TEREN WIEJSKI * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG) * TESTY * BADANIA NAUKOWE * STATUS SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka